Он-Лайн консультации

Пошук за ключовим словом раніше наданих консультацій

Он-Лайн консультации

   Вопросов: всего-2302, сегодня-0;    ответов: всего-2302, сегодня-0


Порядок
Есть ответ  
Опубликовано  
Ожидает ответа  
Опубликовано  
Добрий день! Підкажіть, буль ласка, наступне. Коли народилася дитина не в шлюбі, не зареєстрований шлюб був, батько зі слів матері (прізвище матері), то чи може він встановити батьківство у суді коли його дитина вже всиновлена (мати вийшла заміж і її чоловік усиновив, згоди біологічного батька не потребувалось бо він не записаний був батьком).
Автор вопроса: Олена - 04-03-2019 14:16:55

Доброго дня! Факт біологічного батьківства можна встановити шляхом звернення до суду незалежно від вказаних Вами обставин. Подібний позов, за Вашим замовленням, може підготувати наш офіс, надіслати на Вашу електронну пошту та надати додатикові консультації, щодо порядку його подання до суму.

Доброго дня. Чи можуть на підприємстві змусити мене явитися у військкомат? (на медкомісію скажімо)
Автор вопроса: Ігор - 04-03-2019 10:13:01

Доброго дня! Не існує законного способу адміністрації підприємства примусити Вас явитися до РВК. Вам можуть вручити повістку і повідомити про необхідність явки.

Добрий день. Який порядок реєстрації колективних договорів? І де місце реєстрації.
Автор вопроса: Арсен - 01-03-2019 09:59:24

Доброго дня! Згідно положенням ст. 15 КЗпП колективні договори підлягають повідомній реєстрації місцевими органами державної виконавчої влади. Порядок здійснення такої реєстрації встановлений постановою КМУ «Про порядок повідомної реєстрації галузевих і регіональних угод, колективних договорів». https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/115-2013-%D0%BF Згідно з ч. 11 ст. 9 Закону України «Про колективні договори і угоди» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3356-12 та Положення галузеві та регіональні угоди підлягають реєстрації Міністерством праці та соціальної політики України, а колективні договори реєструються районними, районними у містах Києві та Севастополі державними адміністраціями, виконавчими комітетами сільських, селищних і міських рад. 

Доброго дня! Який порядок поання заяви про вчинення кримінального правопорушення ?
Куди звертатися, хто може подати (виключно потерпілий чи ще хтось), чи можна подати до органів прокуратури, тощо??
Автор вопроса: Оля - 28-02-2019 16:25:55

Доброго дня! Заяву про факт вчинення правопорушення може подати особа стосовно якої був вчинений злочин (потерпілий), його представник (законний представник) та інша особа, якій стало відомо про факт злочину. Заяву можна подати особисто до територільного відділення органу, якому підслідний злочин, відповідно ст.216 КПК України, а також направити поштовим відправленням. Відповідно до пунктів 1.3 і 1.4 Положень про порядок ведення ЄРДР, затвердженого наказом Генерального прокурора України № 69 від 17.08.2012 року, заява в поліцію про скоєння злочину може вважатися поданою тільки з моменту попередження заявника під розпис про кримінальну відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення. Направлене поштою повідомлення не підлягає подібному обмеженню. В заяві необхідно викласти дату, час, місце, обставини події, а також дані щодо причтних осіб, тощо. Заява повинна подаватися за місцем скоєння злочину, а якщо таке місце визначити неможливо, то питання місця проведення досудового розслідування вирішується прокурором з урахуванням місця виявлення ознак злочину, місцезнаходження більшості свідків або підозрюваного, а також місця, де було закінчено правопорушення або настали його наслідки тощо. Якщо повідомлення буде подане з порушенням цього правила, то це не може бути підставою для відмови в його прийнятті, оскільки згідно з ч. 2 ст. 218 КПК слідчий зобов’язаний проводити розслідування до тих пір, поки прокурор не визначить іншу підслідність.

Добрый день! Мой сын,которому исполнилось 28 лет,закончил военную кафедру(офицер запаса).Женат,имеет 2-их детей 4,5 года и 1 год.У меня вопрос: могут ли его призывать в данный момент для прохождения учебных сборов резервистов военных частей.Спасибо.
Автор вопроса: Вера - 27-02-2019 10:27:09

Доброго дня!

Відповідно до п.9 ч.1 ст.30 ЗУ «Про військовий обов’язок та військову службу» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2232-12#n574) від проходження зборів звільняються (крім резервістів): військовозобов'язані, які мають дітей віком до трьох років або трьох і більше дітей віком до 16 років.

Отже, враховуючи положення законодавства, Вашого сина буде звільнено від проходження навчальних зборів військовозобов’язаних у зв’язку з тим, що у нього є дитина, яка не досягла трьох років.

Добрий день! Син працює майстром виробничого навчання з повним навантаженням у анграрному ліцеї, який є професійно-технічним навчальним закладом. Освіта - вища педагогічна. Працює за спеціальністю. Чи має він право на відстрочку від строкової служби?
Автор вопроса: Людмила - 26-02-2019 18:50:32

Доброго дня! Згідно ст.17 ч.13 ЗУ "Про військовий обов'язок і військову службу" https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2232-12 "Відстрочка від призову на строкову військову службу для продовження професійної діяльності надається таким громадянам призовного віку: педагогічним працівникам з повною вищою освітою, основним місцем роботи яких є загальноосвітні навчальні заклади, за умови повного навантаження на займаній посаді, - на весь період їх роботи за спеціальністю;"  Згідно З затвердженим           постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 р. N 963 Переліком посад педагогічних та науково-педагогічних працівників,  майстер   виробничого  навчання являється педагогічним працівником. Однак виникає питання щодо відповідності положенням ст.17 вищевказаного закону навчального закладу в якому працює Ваш син. Статею 9 ЗУ "Про загальну середню освіту" визначено, які навчальні заклади відносяться до загально освітніх. Якщо вказаний Вами ліцей підпадає під таке визначення (на мою думку підпадає) - Ваш син має право на відстрочку від призову на в/с. 

 

Підприємство 7 років забезпечувало працівників транспортом для перевезення на роботу та в звротньому напрямку. Чи має право підприємство раптово відмовити в транспорті, і якщо так, чи повинне завчасно повідомити працівників та по якій статті звільнити в разі відмови працівників продовжувати трудові відносини? Дякую
Автор вопроса: Віталій - 26-02-2019 11:21:14

Доброго дня! Для відповіді на Ваше питання необхідно знати на підставі чого відбувалось таке забезпечення. Чи це було положення колективного договору, чи положення контракту, чи можливо просто наказ директора. Крім того потрібно визначати, чи є вказана відмова в забезпеченні транспортом є "зміною істотних умов праці", що само по собі є оціночним поняттям в трудовому праві. Згідно ст.32 КЗпП про зміну істотних умов праці роботодавець зобов'язаний попередити працівника не пізніше ніж за 2 місяці. Якщо колишні істотні умови праці не може бути збережено, а працівник не згоден на продовження роботи в нових умовах, то трудовий договір припиняється за пунктом 6 статті 36 КЗпП України.

Доброго дня! В мене питання щодо обов'язкового оприлюднення на сайті за 20 днів до розгляду проектів рішень міської ради. Під цю норму підпадають усі проекти рішень? Чи лише певної спрямованості?
Автор вопроса: Іван - 25-02-2019 20:01:51

Доброго дня! Згідно ст.15 ЗУ "Про доступ до публічної інформації" https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17 "Проекти нормативно-правових актів, рішень органів місцевого самоврядування, розроблені відповідними розпорядниками, оприлюднюються ними не пізніш як за 20 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття". Всі проекти рішень місцевої ради підпадають під вимогу даної статті.

Добридень!
Є таке питання - навчаюсь в місті в навчальному закладі на аспірантурі. Маю штамп в паспорті реєстрації до місцевого РВК. Проте приписка в мене в іншому районі. До місцевого РВК була подана довідка щодо мого навчання. Її прийняли. Проте ось на днях, по моїй прописці прийшла повістка, яка була зроблена в Сільській Раді виконавчою службою, підписана секретарем Сільської Ради і немає підпису військкомату, і печатки даної установи. Я вже мовчу про безліч помилок в оформленні даної повістки - від граматичної правильності до того, що не було вказано адреси РВК і дата не вірно вказана.
Як реагувати на дану дії з боку Сільської Ради? І чи може бути таке, що місце моєї реєстрації в РВК могло бути змінене, але в паспорт не було введено, і мене ніхто не попередив?
Буду вдячний за Вашу відповідь.
Автор вопроса: Павло - 25-02-2019 15:40:34

Доброго дня! Сільська рада виконала свій, передбачений законом, обов'язок і повідомила Вас про виклик до РВК. Рекомендую подати до РВК, до якого Вас викликають, письмове повідомлення про те, що Ви перебуваєте на обліку в іншому РВК, з долученням письмового підтвердження даного факту. 

Доброго дня, підскажіть така ситуація, хочу приписатися у квартирі , потрібно стати на облік в воєнкомат Але пере цим у старому воєнкоматі у мене була довідка яка прострочена, по якій я був не придатний,. і в старому воєнкоматі я пройшов комісію, але довідку забрали і сказали щоб ідти в свій воїнкомат і там ставати на облік, але мені вже 27 років, сказали потрібно всі документи і довідку про не судимість і заплатити штраф це вірно? Чи ще якісь документи потрібні? іщо взагалі може бути
Автор вопроса: Сергій - 25-02-2019 14:21:45

Доброго дня! Ваше питання сумбурне і надто не конкретне. На військовий облік Вам у бідь-якому випадку потрібно стати. Якщо мова йде про штраф, то скоріш за все Вас збираються притягнути до адміністративної відповідальності за ст. 235 КУпАП.

 • порушення військовозобов’язаними чи призовниками законодавства про військовий обов’язок і військову службу;
 • порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію;
 • умисне зіпсуття обліково-військових документів чи втрата їх із необережності;
 • неявка на виклик у військкомат;
 • неподання у військкомати списків юнаків, які підлягають приписці до призовних дільниць;
 • незабезпечення сповіщення військовиків про їх виклик у військкомати, перешкода їх своєчасній явці на збірні пункти чи призовні дільниці;
 • несвоєчасне подання документів, необхідних для ведення військового обліку;

 

Добрий день! я уклала договір оренди з юридичною особою в 2014 році до 2016 року. Але вони мені заборгували 21 000 грн. Чи можна зараз написати їм претензію щоб вони відшкодували заборгованість? Дякую
Автор вопроса: Оля - 25-02-2019 09:34:35

Доброго дня!

Відповідно до ст. 257 ЦК України загальна позовна давність встановлюється тривалістю у три роки.

Згідно зі ст. 261 ЦК України перебіг позовної давності починається від дня, коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила.

Отже, враховуючи положення законодавства строк протягом, якого особа може пред’явити позовні вимоги становить 3 роки. Перебіг позовної давності у Вашому випадку почнеться від дати спливу строку на який було укладено договір, що зазначено у тексті договору.

Таким чином, Ви ще встигаєте подати позов до Вашого боржника. Саме позов, а не претензію. В разі необхідності, наш офіс може підготувати такий позов, надіслати його Вам і надати інструкції щодо порядку його падання до суду.

Доброго дня.
Допоможіть вияснити як правильно з правової точки зору трактувати таке твердження: в законі України затверджено про призов юнаків від 20 до 27 років і т.д. і т.п. Проте якщо людина не хоче служити, то за це має бути адміністративне покарання, а в перспективі навіть кримінальне впровадження. Проте в Законі України вказано, що обмеження свободи, або точніше посягання на свободу іншої людини - є неправомірною дією. Тобто виходить, що дані закони суперечать один одному, чи все таки все правильно і цьому є адекватне пояснення?
Буду вдячний за пояснення такої правової "нестиковки".
Автор вопроса: Валентин - 24-02-2019 21:39:54

Доброго дня!

Вказане у Вашому питанні право особи на свободу та особисту недоторканість дійсно закріплене у ст. 29 Конституції України (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80), яка є Основним Законом держави та визначає права, свободи та обов’язки людини і громадянина. Дане право дійсно передбачає, що жодну людину не може бути свавільно позбавлено права на свободу та особисту недоторканість.

У ст. 64 Конституція України передбачає, що конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України. Тобто, Конституція визначає можливість обмеження прав та свобод людини і громадянина у певних, визначених у Конституції випадках.

У ст. 65 Конституції України зазначено, що конституційним обов’язоком кожного громадянина України захищати Вітчизну, незалежність та територіальну цілісність України.    Громадяни відбувають військову службу відповідно до закону.

Таким законом є ЗУ «Про військовий обов’язок та військову службу» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2232-12), стаття 15 якого передбачає призов громадян України на військову службу.

Таким чином, призов на військову службу, здійснений відповідно до вказаного закону, не є порушенням конституційних прав громадян України

Доброго вечора. Допоможіть, будь-ласка! У мене є квартира (на першому поверсі), яку я придбала у 2002 році. З часом добудувала дві кімнати і оформила це належним чином документально (зареєструвала і отримала витяг ) у 2017 році. На даний момент продаю її. Скільки відсотків податку потрібно буде сплатити при продажу? Заздалегідь вдячна Вам за відповідь !
Автор вопроса: Лариса - 22-02-2019 20:27:42

Доброго дня!

Відповідно до п. 45 Постанови «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1127-2015-%D0%BF у разі зміни відомостей про об’єкт нерухомого майна, визначення часток у праві спільної власності чи їх зміни такі відомості вносяться до Державного реєстру прав відповідно до законодавства поза процедурою державної реєстрації прав.

Згідно з п. 172.1 ст. 172 ПК України (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n4160) дохід, отриманий платником податку від продажу (обміну) не частіше одного разу протягом звітного податкового року житлового будинку, квартири або їх частини, кімнати, садового (дачного) будинку (включаючи земельну ділянку, на якій розташовані такі об'єкти, а також господарсько-побутові споруди та будівлі, розташовані на такій земельній ділянці), а також земельної ділянки, що не перевищує норми безоплатної передачі, визначеної статтею 121 Земельного кодексу України залежно від її призначення, та за умови перебування такого майна у власності платника податку понад три роки, не оподатковується.

Отже, враховуючи положення законодавства, Вам потрібно буде сплатити тільки державне мито передбачене Порядком вчинення нотаріальних дій нотаріусами України (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0282-12) оскільки внесення змін до Державного реєстру здійснюється поза реєстрацією прав та не скасовує раніше зареєстроване право власності .

Доброго дня!
Чи може працівник, який входить до складу певної комісії (є її звичайним членом) брати участь у її засіданнях та підписувати протоколи та акти під час перебування на лікарняному або у відпустці? Про питання оплати праці за цей час не йдеться. Дякую!
Автор вопроса: Іван - 22-02-2019 12:43:43

Доброго дня!

Згідно зі статтею 21 КЗпП (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#n1295 ) працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної і творчої праці, укладаючи трудовий договір на одному або водночас на кількох підприємствах, в установах, організаціях, якщо інше не передбачене законодавством, колективним договором або угодою сторін.

Відповідно до ст. 245 КЗпП працівники мають право брати участь в управлінні підприємствами, установами, організаціями через загальні збори (конференції), ради трудових колективів, професійні спілки, які діють у трудових колективах, інші органи, уповноважені трудовим колективом на представництво, вносити пропозиції щодо поліпшення роботи підприємства, установи, організації, а також з питань соціально-культурного і побутового обслуговування.

Виходячи зi змiсту  Закону "Про вiдпустки"  (https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80) в перiод вiдпустки працiвник не несе обов’язку виконувати роботу, обумовлену трудовим договором, i не має пiдлягати внутрiшньому трудовому розпорядку.

Пiд тимчасовою втратою працездатностi слiд розумiти неспроможнiсть особи виконувати свої трудовi обов’язки, передбаченi трудовим договором, внаслiдок короткотривалих обставин об’єктивного характеру. Випадком тимчасової непрацездатностi є тимчасова непрацездатнiсть, яка триває безперервно вiд початку визначеного захворювання, травми тощо, пiдтверджується видачею листка непрацездатностi з можливим продовженням лiкування до вiдновлення працездатностi, що пiдтверджується закриттям листка непрацездатностi - "стати до роботи". 

З урахуванням зазначеного працiвники, якi перебувають у вiдпустцi, під час лікарняного, в розумiннi трудового законодавства не можуть вважатися такими, що виконують у цей перiод роботу, обумовлену трудовим договором. Проте законодавством не визначено чіткої заборони про неможливість працівника під час лікарняного чи відпустки брати участь у засіданнях комісій чи підписувати протоколи.

Доброго дня.
Чи потрібно подавати звіт 1-ДФ профспілковій організації,яка має статус неприбуткової.
Автор вопроса: Руслан - 21-02-2019 18:44:40

Доброго дня!

Відповідно до пп. 133.4.6 п.133.4 ст.133 ПК України (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n10610) до неприбуткових організацій, що відповідають вимогам цього пункту і не є платниками податку, зокрема, можуть бути віднесені:

бюджетні установи;

громадські об’єднання, політичні партії, творчі спілки, релігійні організації, благодійні організації, пенсійні фонди;

спілки, асоціації та інші об’єднання юридичних осіб;

житлово-будівельні кооперативи (з першого числа місяця, наступного за місяцем, в якому відповідно до закону здійснено прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом житлового будинку і такий житловий будинок споруджувався або придбавався житлово-будівельним (житловим) кооперативом), дачні (дачно-будівельні), садівничі та гаражні (гаражно-будівельні) кооперативи (товариства);

об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, асоціації власників жилих будинків;

професійні спілки, їх об’єднання та організації профспілок, а також організації роботодавців та їх об’єднання;

сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи, кооперативні об’єднання сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів;

інші юридичні особи, діяльність яких відповідає вимогам цього пункту.

Згідно з пп.133.4.7 п.133.4 ст. 133 ПК України для неприбуткових організацій, які відповідають вимогам цього пункту та внесені до Реєстру неприбуткових установ та організацій, встановлюється річний податковий (звітний) період, крім випадків, передбачених підпунктом 133.4.3 цього пункту.

Тому неприбуткові організації, які дотрималась вимог, установлених для таких організацій в п. 133.4  Податкового  Кодексу
включені контролюючим органом до Реєстру, подають Звіт за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює, зокрема, календарному року — протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року.

Доброго дня! Потрібна ваша допомога в такому питанні:маю приватний будинок,вчора виявила,що лічильник газу зупинився. Сьогодні написала заяву в газову компанію,про те ,що лічильник не працює.Мені одразу відповіли,що я маю купити новий.Але ж я купляла новий газ.лічильник в ПАТ"Закарпатгаз" в листопаді 2014р.В тех паспорті написано,щогарантійний термін експлуатації лічильника 8 років від дати виготовлення.Дата виготовлення6червень 2014.У мене запитання: чи маю я знову за свій рахунок купляти лічильник,чи можливо мені мають його замінити на новий,або відремонтувати.?Дякую .
Автор вопроса: Віра - 21-02-2019 11:54:49

Доброго дня!

          Відповідно до п.3.2.1 Положення про проведення експертизи лічильників газу, установлених у споживачів і призначених для обліку природного газу в побуті https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0053-06 У разі виявлення споживачем ознак порушень, споживач може подати
письмову заяву про проведення експертизи лічильника газу до газопостачальної (газотранспортної) організації.

Експертиза лічильника газу проводиться відповідно до Положення про проведення експертизи лічильників газу, установлених у споживачів і призначених для обліку природного газу в побуті, на вимогу і за кошти як споживача, так і газорозподільного підприємства.

 У разі коли підтверджено факт пошкодження лічильника газу з вини споживача, він відшкодовує вартість перевірки, ремонту та/або встановлення нового лічильника.

У разі коли лічильник газу, що встановлений у споживача, перебуває у власності газорозподільного підприємства, ремонт та технічне обслуговування такого лічильника газу здійснюються за рахунок зазначеного підприємства (за винятком випадків навмисного пошкодження лічильника газу споживачем).

добрий день. мама померла не залишивши заповіта на земельну ділянку,і на квартиру. квартира була приватизовна на 3 чоловік в рівних долях на неї, мене і брата мого. Але є ще рідна моя сестра. ми усно собі вирішили що кому буде але як це все юридично зробити? куди звертатись? дякую
Автор вопроса: Наташа - 21-02-2019 10:33:27

Добрий день!

Відповідно до ст.1268 ЦК України (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#n5882) для початку Вам необхідно прийняти спадщину. Для цього потрібно звернутися до нотаріуса із заявою про прийняття спадщини. Після прийняття спадщини Вами , Вашим братом та сестрою таке майно буде перебувати у Вас на праві спільної сумісної власності.

Відповідно до ст. 356 ЦК України частки співвласників у праві спільної сумісної власності вважаються рівними, якщо інше не встановлено домовленістю між ними або законом.

Відповідно до ст. 367 ЦК України у разі поділу майна між співвласниками право спільної сумісної власності на нього припиняється. Договір про поділ нерухомого майна, що перебуває у спільній сумісній власності, укладається у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню.

Таким чином, в зв'язку з тим, що у Вас існує домовленість про поділ спільного майна, рекомендуємо Вам укласти Договір про поділ нерухомого майна, що знаходиться у спільній сумісній власності, в якому буде визначено, яке майно буде визначено за ким після прийняття спадщини Вами, Вашим братом та сестрою - коли майно буде належати Вам як об'єкт спільної сумісної власності.

Для укладення договору необхідно мати правовстановлюючі документи. Такий договір слід укладати в письмовій формі і нотаріально завірити. Після підписання договору нотаріус, який буде засвідчувати договір, може відразу перереєструвати вказані у запитанні об’єкти.

Доброго дня! Підкажіть наступне, чи має право представляти мої інтереси в суді юрист а не адвокат (справа у заг. провадженні). Я хвилююся за свою справу, а юрист говорить що є якісь висновки суду...Такі висновки існуюють?
Автор вопроса: Оля - 20-02-2019 16:43:07

Доброго дня! З 1.01.2019 року представляти інтереси особи в суді може виключно адвокат. Навіть тих юристів (без адвокатського свідоцтва) які вступили в справу до вказаного терміну, судді, починаючи з вищевказаної дати, не допускають до представництва. 

Доброго дня!
Склалася така ситуація
Під час лікування моєї матері один лікар з власної вини нашкодив її здоров'ю (давав їй ліки, не пов'язані з хворобою)
При виписці з лікарні надав дві виписки, при чому на одній не було ні дати, ні штампу
У цій історії багато таких нюансів, у мене збережені всі документи. Головний лікар підтвердив, що цей лікар вчинив порушення, я написала на його скаргу
Однак, я боюся, що він і далі змже шкодити своїм пацієнтам, і мені б хотілося притягнути його до відповідальності
Мені порадили звернутися з заявою до прокуратури
Що Ви можете мені порадити? І чи взагалі так можна робити?
Яким чином я можу притягнути до відповідальості цього лікаря
Дуже дякую Вам за відповідь!
Ваші консультації завжди зрозумілі і допомогають людям
Автор вопроса: Ольга - 20-02-2019 16:38:46

Доброго дня!

Відповідно до ст. 80 Основ законодавства України про охорону здоров'я (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12) особи, винні у порушенні законодавства про охорону здоров'я, несуть цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно із законодавством.

КК України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n744 передбачено ряд злочинів, які можуть вчинятися медичним працівниками під час здійснення своєї професійної діяльності. Зокрема, ст. 140 КК України передбачає, що неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником є кримінальним правопорушенням.

Ваша мати можете звернутися до органів Національної поліції, яким підслідне розслідування кримінальних правопорушень відповідно до ст. 216 КПК України (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n2054)   з відповідною заявою про вчинення злочину медичним працівником стосовно неї та наданням доказів, які б підтверджували вчинення злочину медичним працівником.

                Також Ваша мати може звернутися до суду з відповідною позовною заявою про відшкодування шкоди закладом охорони здоров?я, завданої працівником медичного закладу який здійснює свою професійну діяльність, перебуваючи у трудових відносинах з закладами охорони здоров’я відповідно до ст. 1172 ЦК України (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15).

Доброго дня! Якщо я подаю до суду позов про примусову виписку особи з дитиною якій 16 років зі своєї квартири, яку я прописав багато років назад для формалізму,й які не є моїми родичами, то їх обох потрібно вказати як відповідачів в позові чи тільки особу без дитини?
Автор вопроса: максим - 20-02-2019 09:12:21

Доброго дня!

Відповідно до ч.2 ст. 29 ЦК України (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15 ) фізична особа, яка досягла чотирнадцяти років, вільно обирає собі місце проживання, за винятком обмежень, які встановлюються законом.

Згідно з ч.2 ст. 47 ЦПК України (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15) неповнолітні особи віком від чотирнадцяти до вісімнадцяти років, а також особи, цивільна дієздатність яких обмежена, можуть особисто здійснювати цивільні процесуальні права та виконувати свої обов’язки в суді у справах, що виникають з відносин, у яких вони особисто беруть участь, якщо інше не встановлено законом. Суд може залучити до участі в таких справах законного представника неповнолітньої особи або особи, цивільна дієздатність якої обмежена.

Отож, Вам потрібно вказати особу, якій 16 років як сторону у позовній заяві. Наш офіс може підготувати для Вас вказану позовну заяву.

Доброго дня!
У мене до Вас таке запитання. Якщо людині виписали догану і їй до пенсії залишилося 6 місяців, чи має право роботодавець звільнити цю людину? Щиро дякую.
Автор вопроса: Тетяна - 20-02-2019 08:14:05

Доброго дня!

Відповідно до ст.147 КЗпП (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#n231) За порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано тільки один з таких заходів стягнення: 1) догана; 2) звільнення. Законодавством, статутами і положеннями про дисципліну можуть бути передбачені для окремих категорій працівників й інші дисциплінарні стягнення.

Варто звернути увагу на те, що за одне і те ж порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано тільки один з заходів стягнення, тобто або догану, або звільнення.  Отож, у разі якщо до працівника вже було застосовано такий вид стягнення як догана, то у такому випадку за те ж саме порушення до працівника не може бути застосовано такий вид стягнення як звільнення.

Доброго дня! Якщо я подаю до суду позов про примусову виписку особи зі своєї квартири, яку я прописав багато років назад для формалізму,й яка не є родичем, то яку мені вказати адресу відповідача в позові, ту що і в себе? там де ми обидва прописані?
Автор вопроса: Максим - 19-02-2019 10:56:12

Доброго дня!

Відповідно до п.2 ч.3 ст.175 ЦПК України позовна заява повинна містити повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб), поштовий індекс, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України), а також реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серію паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості позивачу відомі), відомі номери засобів зв’язку, офіційної електронної адреси та адреси електронної пошти.

            Отож, у позовній заяві Ви можете вказати фактичну адресу проживання та перебування особи, якщо Вам вона відома, або ж адресу місця реєстрації особи. Наш офіс може підготувати для Вас вказану позовну заяву.  

Добрий день! Чи можуть виникнути які-небудь проблеми у власника житлового будинку, якщо будинок не вводити в експлуатацію а й надалі проживати в ньому?
Автор вопроса: Олег - 19-02-2019 09:50:34

Доброго дня!

Відповідно до ч.2 ст. 5 ЗУ «Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та їх обтяжень»( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1952-15) якщо законодавством передбачено прийняття в експлуатацію нерухомого майна, державна реєстрація прав на таке майно проводиться після прийняття його в експлуатацію в установленому законодавством порядку, крім випадків, передбачених статтею 31 цього Закону.

Введення будинку в експлуатацію — оформлення документів, що підтверджують відповідність будинку з діючими будівельними нормами і придатного для проживання людей. Тобто, враховуючи положення законодавства, для реєстрації права власності на нерухоме майно Ви повинні ввести житловий будинок в експлуатацію. Однак на можливість проживання в будинку це ніяк не вплине.

Добрий день! чи можна не подавати відомості дитини в е-декларації? Дитина повнолітня і прописана в мене. Дякую.
Автор вопроса: Оля - 18-02-2019 11:08:43

Відповідно до статті 1 ЗУ «Про запобігання корупції» (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#n5) членами сім’ї суб’єкта декларування вважаються особи, які перебувають у шлюбі, а також їхні діти, у тому числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі.

Отже, як зазначається у п.19 Роз?ясненні Національного агентства з запобігання корупції щодо заповнення електронних декларацій (https://nazk.gov.ua/sites/default/files/docs/2018/news/subyekt_i_chleny_simyi.pdf) усі інші особи, за відсутності хоча б однієї із вказаних ознак для цілей декларування не вважаються членами сім’ї суб’єкта декларування. Слід також звернути увагу на те, що в декларацію включається інформація про членів сім’ї станом на останній день звітного періоду. Тобто, якщо упродовж звітного періоду – незалежно від тривалості – особа спільно проживала із суб’єктом декларування, була пов’язана з ним спільним побутом та мала взаємні права та обов’язки, але таке спільне проживання було припинено станом на останній день звітного періоду (наприклад, 31 грудня для щорічної декларації), то особа не вважається членом сім’ї суб’єкта декларування й інформація про неї в декларації не відображається.

Виходячи з Вашого питання, не можна дати конкретну відповідь, оскільки Вами не вказано чи проживає Ваша повнолітня дитина разом з Вами на момент подання електронної декларації. У разі, якщо Ваша повнолітня дитина проживає разом з Вами, то Ви повинні подавати відомості про неї в електронній декларації .

Добрий день. У мене тривалий лікарняний у зв'язку зі зламаною рукою, а мені залишилось 1,5 роки до пенсії. Підскажіть, будь ласка, чи зараховується лікарняний лист до пенсійного стажу.
Автор вопроса: Вікторія - 17-02-2019 08:47:49

Доброго дня!

Відповідно до ч.1 ст.56 ЗУ « Про пенсійне забезпечення» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1788-12) до стажу роботи зараховується робота, виконувана на підставі трудового договору на підприємствах, в установах, організаціях і кооперативах, незалежно від використовуваних форм власності та господарювання, а також на підставі членства в колгоспах та інших кооперативах, незалежно від характеру й тривалості роботи і тривалості перерв.

Згідно з п. «е» ч.3 ст.56 ЗУ «Про пенсійне забезпечення» до стажу роботи зараховується також е) тимчасова непрацездатність, що почалася у період роботи.

Отже, тимчасова непрацездатність працівника, що почалася у період роботи зараховується до стажу роботи.

До питання про ОСББ

Тобто виходить, що якщо в статуті буде прописана необхідність надавати копії документів (в т.ч. особистих) , то це буде законно? це ж моя власність.
З таким успіхом можна прийняти рішення про, скажімо, передачу ключів він машини на зберігання представникам осбб.
Чи я щось неправильно розумію?
Автор вопроса: Микола - 15-02-2019 17:12:47

ОСББ це об'єднання власників. Член ОСББ повинен підтвердити, що він власник. Підтверджуйте це в будь-який спосіб.  

Доброго вечора!Що означає процедура введення в експлуатацію приватного законно збудованого житлового будинку за умов, коли в будинку вже є електро та газопостачання і регулярно сплачуються по них рахунки? Як відбувається ця процедура і скільки коштує?
Автор вопроса: Олег - 14-02-2019 17:38:40

Доброго дня!

Механізм прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів регулює Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів (затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 року №461).

Згідно Порядку, прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, будівництво яких здійснювалося на підставі будівельного паспорта, здійснюється шляхом реєстрації відповідним органом державного архітектурно-будівельного контролю на безоплатній основі поданої замовником декларації про готовність об’єкта до експлуатації.

Доброго дня. Чи може правління осбб своїм рішенням вимагати надання їм копій документів на квартиру (техпаспорта, витягу з реєстру тощо) та документів власника квартири (паспорт, код)?
А також чи можуть вони штрафувати за ніби то гучні ремонтні роботи тощо?
Дякую
Автор вопроса: Микола - 14-02-2019 16:12:34

Доброго дня!

          Відповідно до ст.6 ЗУ «Про об?єднання співвласників багатоквартирних будинків»  об’єднання може бути створено лише власниками квартир та
нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку (багатоквартирних будинках).   Установчі   збори   об’єднання   у   новозбудованих багатоквартирних будинках можуть бути проведені після державної реєстрації   права   власності   на більше половини квартир та нежитлових приміщень у такому будинку.

               Ст.16 ЗУ ««Про об?єднання співвласників багатоквартирних будинків»  http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2866-14#o226 передбачено права об?єднання. Серед них не визначено можливість правління вимагати копії правовстановлюючих документів у власників. Проте таке право може закріплювати Статут ОСББ Вашого будинку.

               Також законодавством не передбачено можливості накладення штрафів ОСББ.

               Вказане у Вашому питанні правопорушення передбачене ст. 182 КУпАП (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n1938) та повноваження щодо вжиття заходів з метою виявлення та припинення якого покладено на Національну поліцію. За заявою особи, яка постраждала, поліцейський складає протокол про адміністративне правопорушення. Тобто вказане рішення ОСББ про встановлення будь-яких штрафів не є правомірним.

Доброго дня! Чи зараховується до стажу роботи в галузі права котрий потрібен для здачі екзамену на право зайняття адвокатською діяльністю, робота на посаді юрисконсульта військової частини?
Автор вопроса: Тасія - 14-02-2019 14:11:06

Доброго дня!

Відповідно до ч.1 ст.6 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5076-17#n34) адвокатом може бути фізична особа, яка має повну вищу юридичну освіту, володіє державною мовою, має стаж роботи в галузі права не менше двох років, склала кваліфікаційний іспит, пройшла стажування (крім випадків, встановлених цим Законом), склала присягу адвоката України та отримала свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю.

Згідно з пп.3 п.6 розд. ІІ Рішення Ради адвокатів України № 270 (http://unba.org.ua/assets/uploads/legislation/poryadki/2016-09-13-poryadki-195_57e916ed9c3aa.pdf ) до стажу роботи в галузі права слід зараховувати роботу на посадах: юриста, юрисконсульта, головного юрисконсульта, начальника юридичного відділу.

Отже, робота на посаді юрисконсульта військової частини буде зараховуватися до стажу роботи у галузі права.

Повертаюсь до запитання про безпідставне зупинення автомобіля поліцейським, водій котрого як виявилося постфактум був не тверезим.
У даному випадку , чи буде законним затримання особи (винесення штрафу й.т.д.) у разі якщо поліцейським не було дотримано всіх вимог проведення зупинки транспортного засобу у визначений законодавством порядок?
Автор вопроса: Олег - 13-02-2019 12:36:52

В даному випадку недотримання поліцейським вимог закону при зупинці авто є досить спірним. А виявлення ним водія в стані алкогольного сп'яніння є безспірним. Робіть самі висновки.

Добрий вечір!!! Підскажіть, будь - ласка, така ситуація!!! Деякі працівники організації вийшли з профсоюза, як бути з лікарняними, якщо голова профспілки не підписує листок непрацездатності тим особом , які вийшли з профспілки!!
Автор вопроса: Ирина - 13-02-2019 11:53:07

Доброго дня!

Відповідно до ст. 5 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1045-14 належність або неналежність до профспілок не тягне за собою будь-яких обмежень трудових, соціально-економічних, політичних, особистих прав і свобод громадян, гарантованих Конституцією України, іншими законами України.
Забороняється будь-яке обмеження прав чи встановлення переваг при укладанні, зміні або припиненні трудового договору у зв'язку з належністю або неналежністю до профспілок чи певної профспілки, вступом до неї або виходом із неї.

            Отже, враховуючи вказане положення не можна обмежувати права та свободи працівників надані їм Конституцією України та іншими нормативно-правовим актами України виходячи з їх приналежності до профспілки.

Доброго дня. Біля нас відкрили пекарню. Чи портрібен був дозвіл санстанції чи ще когось для цього? Бо нічого такого в них нема.
Автор вопроса: Ігор - 13-02-2019 09:37:45

Доброго дня!

Згідно з ЗУ «Про безпечність та якість харчових продуктів» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2809-15) виробники харчових продуктів, для того щоб працювати в правовому полі, зобов’язані отримати два дозвільні документи — декларацію виробника харчових продуктів та експлуатаційний дозвіл.

Відповідно до Класифікації видів економічної діяльності https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/vb457609-10 виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних виробів                   виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання   слід відносити до виробництва харчових продуктів.

Отже, враховуючи положення законодавства, пекарня повинна отримати вищевказану дозвільну документацію для здійснення своєї діяльності.

Доброго дня! Якщо працівник поліції безпідставно зупинив автомобіль котрий нічого не порушував,й при спілкуванні виявив що водій (не тверезий наприклад), то чи законнне буде затримання цієї особи?
Автор вопроса: Олег - 12-02-2019 13:36:12

Доброго дня!

Стаття 35 ЗУ «Про Національну поліцію» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19 передбачає вичерпний перелік підстав для зупинення транспортного засобу поліцейським. Серед підстав для зупинки є порушення Правил Дорожнього Руху.

Відповідно пп. а п. 2.9 ПДР України (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1306-2001-%D0%BF) водієві забороняється: керувати транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції.

Згідно з п.6 гл.І розділу VIII Інструкції про організацію патрульно-постової служби Військовою службою правопорядку у Збройних Силах України (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/z1429-16) Адміністративне затримання застосовується у разі, якщо вичерпано всі інші заходи впливу. Адміністративне затримання застосовується у разі дрібного хуліганства, злісної непокори законному розпорядженню чи вимозі посадової особи Служби правопорядку, публічних закликів до невиконання вимог посадової особи Служби правопорядку, порушення правил зберігання, носіння або перевезення вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї і бойових припасів, дрібної крадіжки, розпивання алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях, появи в громадських місцях у стані сп’яніння, порушення правил обігу наркотичних засобів або психотропних речовин, порушення правил дорожнього руху водіями чи іншими особами, які керують військовими транспортними засобами.

У такому випадку під час керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння Ви порушуєте ПДР України тому зупинка автомобіля буде законною у разі якщо поліцейським було дотримано всіх вимог проведення зупинки транспортного засобу у визначений законодавством порядок. Адміністративне затримання можливе лише за наявності раніше зазначених підстав.

Доброго дня. Скажіть, будь ласка, чи маю я право бути членом дільничої виборчої комісії на виборах Президента України, якщо я є депутатом сільської ради, на території якої прописана та проживаю і не є держслужбовцем. Працюю в школі. Дякую за відповідь.
Автор вопроса: Вікторія - 10-02-2019 09:52:55

Доброго дня!

Згідно з ч.9 ст.24 ЗУ «Про вибори Президента України» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/474-14#n345) До складу дільничної виборчої комісії можуть входити громадяни України, які мають право голосу. Громадянин України може входити до складу лише однієї виборчої комісії, що здійснює підготовку та проведення виборів Президента України, а також виборів народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, комісії всеукраїнського або місцевого референдуму, якщо виборчий процес зазначених виборів чи процес референдуму проводиться одночасно з виборчим процесом виборів Президента України.

Відповідно до ч.10 ст.24 ЗУ «Про вибори Президента України» до складу дільничної виборчої комісії не можуть входити кандидати на пост Президента України, їх уповноважені представники, довірені особи, посадові та службові особи органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, а також громадяни, які утримуються в установах виконання покарань і слідчих ізоляторах або мають судимість за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, злочину проти виборчих прав громадян чи корупційного злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята у встановленому законом порядку. У разі якщо одночасно з виборами Президента України проводяться інші вибори, до складу дільничної виборчої комісії не можуть входити кандидати, які балотуються на цих виборах, їх довірені особи, уповноважені особи партій - суб’єктів відповідних виборчих процесів, офіційні спостерігачі.

Згідно з Законом України «Про статус депутатів місцевих рад» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/93-15 ) депутат сільської, селищної ради є представником інтересів територіальної громади села, селища, який відповідно до Конституції України і Закону України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» обирається на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на чотири роки.

Отже, членом дільничної виборчої комісії може бути особа, яка є громадянином України та має право голосу. До переліку осіб, які не можуть входити до складу дільничної виборчої комісії не відноситься депутат сільської ради, оскільки він не є посадовою чи службовою особою органів місцевого самоврядування.

Доброго времени суток!У меня такой вопрос вернее проблема.У нас с подругой в собственности 10 соток земли.Мы написали нотар. заявление со разделе земли,каждому по 5 соток,обратились к землеустроителю с заказом на проект и т.д.После всех процедур и огромных денег мы на руки получили 2 витяга из реестра вещных прав ,в которых указано что нам обоим снова принадлежит уже по 5 соток.Все было сделано для того,чтобы мы отдельно имели в собственности по 5 соток а получили снова вместе 5 соток и 5 соток.Что нам нужно сделать,чтобы получить каждому отдельный акт на 5 соток но отдельно друг о друга?Спасибо заранее.
Автор вопроса: Лилия - 09-02-2019 22:26:14

Доброго дня!

Згідно з ч.6 Ст.79-1 ЗК України (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14/print)   формування земельних ділянок шляхом поділу та об'єднання раніше сформованих земельних ділянок, які перебувають у власності або користуванні, без зміни їх цільового призначення здійснюються за технічною документацією із землеустрою щодо поділу та об'єднання земельних ділянок.

Відповідно до ч.4,5 ст. 89 ЗК України співвласники земельної ділянки, що перебуває у спільній сумісній власності, мають право на її поділ або на виділення з неї окремої частки, крім випадків, установлених законом. Поділ земельної ділянки, яка є у спільній сумісній власності, з виділенням частки співвласника, може бути здійснено за умови попереднього визначення розміру земельних часток, які є рівними, якщо інше не передбачено законом або не встановлено судом.

            Процедуру поділу земельної ділянки можна поділити на такі етапи відповідно до законодавства України:

 • Складання власниками заяви чи договору про поділ земельної ділянки посвідчений нотаріусом

 • Звернення до землевпорядної організації для межування та оформлення межових справ

 • Після проведення межування потрібно оформити план кожної земельної ділянки

 • Кожен власник повинен звернутися до Держгеокадастру з технічними документами, де відбувається зняття з обліку первісної площі та реєстрація новоутворених земельних ділянок у Державному земельному кадастрі та присвоюється кожній ділянці кадастровий номер

 • На підставі витягу з Державного земельного кадастру, кожен з власників звертається до державного реєстратора чи нотаріуса для реєстрації права власності на земельну ділянку та отримання свідоцтва про право власності відповідно до ЗУ «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1952-15

я мати двох дитей за старшим вдова отримую пенсию 1500гр меншому 4роки звернулася за допомогою одинока мама за меншим зараз я без роботи на меншого ничого не получаю бабушка подарувала пив будинку старшому и в совбези сумму134000 вели як доход и видовили в допомози доходу немае бильше ниякого
Автор вопроса: любов - 05-02-2019 09:34:17

Доброго дня!

Відповідно до ст. 18-2 ЗУ «Про допомогу сім?ям з дітьми» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2811-12 допомога   на   дітей   одиноким   матерям призначається за наявності витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження дитини, виданого відділом державної реєстрації актів цивільного стану, або довідки про народження, виданої виконавчим органом сільської, селищної, міської (крім міст обласного значення) ради, із зазначенням підстави внесення відомостей про батька дитини до актового запису про народження дитини відповідно до абзацу першого частини першої статті 135 Сімейного кодексу України ( 2947-14 ), або документа
про народження, виданого компетентним органом іноземної держави, в
якому відсутні відомості про батька, за умови його легалізації в
установленому законодавством порядку.

Згідно зі ст.18-3 ЗУ «Про допомогу сім?ям з дітьми» допомога на дітей одиноким матерям, одиноким усиновлювачам, матері (батьку) у разі смерті одного з батьків, які мають дітей віком до 18 років (якщо діти навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних, а також вищих навчальних закладах I-IV рівнів акредитації, - до закінчення такими дітьми навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23
років),   надається   у розмірі, що дорівнює різниці між 100 відсотками прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців.

           Середньомісячний сукупний   доход   сім'ї   -   обчислений у
середньому за місяць доход усіх членів сім'ї з усіх джерел надходжень, крім допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, протягом шести місяців, що передують місяцю звернення за призначенням державної соціальної допомоги.

Враховуючи положення законодавства, подарований будинок Вашому синові дійсно буде враховуватися у сукупний дохід сім?ї. Підсумовується заробітна плата або інші доходи за останні півроку. Потім знаходиться середнє значення. У загальну суму не включається одноразова допомога при народженні дитини. Якщо отримане значення доходу на кожного члена сім’ї перевищує норму прожиткового мінімуму, то виплати матерям-одиначкам в Україні не нараховуються.

Дорого дня! Я є власницею будинку який був куплений у шлюбі і оформений на мене. Зараз я з чоловіком розлучена при розлученні він на будинок не претендував. На даний час він в цьому будинку не проживає але приписаний в ньому. Питання таке: чи можу я виписати колишнього чоловіка з цього будинку без його згоди і як це зробити?
Автор вопроса: Ірина - 03-02-2019 23:27:13

Доброго дня!

Відповідно до ст.7 ЗУ «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1382-15) Зняття з реєстрації місця проживання особи здійснюється на підставі:

 • заяви особи або її представника, що подається до органу реєстрації;

 • судового рішення, яке набрало законної сили, про позбавлення права власності на житлове приміщення або права користування житловим приміщенням, про виселення, про визнання особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою;

 • свідоцтва про смерть;

 • паспорта або паспортного документа, що надійшов з органу державної реєстрації актів цивільного стану, або документа про смерть, виданого компетентним органом іноземної держави, легалізованого в установленому порядку;

 • інших документів, які свідчать про припинення:

 • підстав для перебування на території України іноземців та осіб без громадянства;

 • підстав для проживання або перебування особи у спеціалізованій соціальній установі, закладі соціального обслуговування та соціального захисту;

 • підстав на право користування житловим приміщенням.

Враховуючи положення законодавства, зняти з місця реєстрації особу без її згоди можливо виключно у судовому порядку. У такому разі Вам, як власниці вказаного житлового будинку потрібно звернутися до суду з відповідною позовною заявою.

В разі необхідності, наш офіс може підготувати для Вас заяву і надати додаткові інструкції щодо її подачі до суду та судового процесу.

Я, студент ВНЗ, навчаюся на контрактній основі. Мій батько, офіційно працюючий, звернувся до податкової інспекці із документами (паспорт, ІНПП, довідка про ЗП, копія договору з навчальним закладом та з копією квитанції про оплату навчання) для отримання податкової пільги за моє навчання. Договір із ВНЗ оформлено на мене (студента), і відповідно квитанція про сплату коштів за навчання здійснена від мого ПІБ. В податковій інспекції батьку повідомили, що він не може отримати податкову знижку за моє навчання, так як “фактичні витрати поніс не він”, тобто в квитанції про сплату коштів за навчання зазначено ПІБ студента. Підкажіть, будь ласка, чи правомірна відмова податкової інспекції? Заздалегідь дякую.
Автор вопроса: Сергій - 01-02-2019 13:59:18

Доброго дня!

Дійсно положення Податкового кодексу України у пп.166.3.3 п.166.3 ст.166 ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n965) містять інформацію стосовно податкової знижки у разі сплати суми коштів платником податку на користь вітчизняних закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти для компенсації вартості здобуття відповідної освіти такого платника податку та/або члена його сім’ї першого ступеня споріднення.

Проте, у разі, якщо Ви (студент) вже набули повної цивільної дієздатності ( ст.34 ЦК України( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15 )), стороною у Договорі виступаєте саме та сплата за Договором здійснена від Вашого імені у такому разі відмова ДФС є правомірною, оскільки саме Ви виступаєте платником податку, а не Ваш батько.

Здраствуйте, можем ли мі дать дополнительніе 7 дней отпуска сестре хозяйке опираясь на ст.8п.2 ЗУ "Про отпуска"
Автор вопроса: olya.chuprina.1989@ukr.net - 01-02-2019 11:06:29

Доброго дня!

Виходячи з Вашого питання неможливо надати конкретну відповідь, оскільки Вами не вказано, яку саме посаду займає вказана Вами особа та чи розповсюджується на неї дія ст.8 ЗУ «Про відпустки».

Відповідно до п.2 ч.1 ст.8 ЗУ «Про відпустки» (https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80) щорічна додаткова відпустка за особливий характер праці надається: працівникам з ненормованим робочим днем - тривалістю до 7 календарних днів згідно із списками посад, робіт та професій, визначених колективним договором, угодою. Конкретна тривалість щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці встановлюється колективним чи трудовим договором залежно від часу зайнятості працівника в цих умовах.

Здравствуйте,

Ведомости о криминальном правонарушении в ЕРДР внесены по ст. 125 УК Украины,
хотя имело место хулиганство в применением газового баллончика по ч. 4 ст. 296 УК
Украины.
Несмотря на подачу потерпевшим ходатайства о переквалификации на ст. 296 и
заключение судмедэкспертизы, следователь его проигнорировал (не рассмотрел).
Следователь намерен закрыть дело по ст. 125 УК Украины в связи с окончанием
сроков давности в два года.
Что должен сделать потерпевший, чтобы восстановить досудебное расследование
с переквалификацией на ч. 4 ст. 296 УК Украины как хулиганство?
Автор вопроса: Виктор - 31-01-2019 20:38:51

Доброго дня! Рекомендую подати заяву про вчинення злочину, передбаченого ст.296 ч.4 КК. В разі відмови у внесенні його в ЄРДР, в порядку ст.303 ч.1 п.1 оскаржити до суду бездіяльність слідчого.

Доброго дня!
Порадьте як поступити в даній ситуації. Біля багатоповерхового будинку є паркомісця для авто жителів даного будинку. Тобто, я як житель даного будинку можу спокійно поставити своє авто на вільне місце. Одного разу склалася ситуація коли моє авто було заблоковано іншим на два дні. На питання чому він це зробив відповідь була наступна: «я тут завжди ставлю і хто буде ставити авто на це місце буду їх брокувати для виїзду». Які я можу вчинити законі дії, коли моє авто заблоковане іншим для виїду, коли з власником немає зв’язку? Який закон порушує власник блокуючого авто?
Дякую.
Автор вопроса: Богдан - 31-01-2019 10:04:46

Доброго дня!

Враховуючи обставини зазначені у Вашому питанні, можна зробити висновок, що власник авто порушує пп. Д п.15.10 Правил дорожнього руху (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1306-2001-%D0%BF) у якому зазначено, що стоянка забороняється у місцях, де транспортний засіб, що стоїть, зробить неможливим рух інших транспортних засобів або створить перешкоду для руху пішоходів.

Відповідно до ч.1 ст. 122 КУпАП (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n1020) перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більш як на двадцять кілометрів на годину, порушення вимог дорожніх знаків та розмітки проїзної частини доріг, правил перевезення вантажів, буксирування транспортних засобів, зупинки, стоянки, проїзду пішохідних переходів, ненадання переваги у русі пішоходам на нерегульованих пішохідних переходах, а так само порушення встановленої для транспортних засобів заборони рухатися тротуарами чи пішохідними доріжками, - тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або 50 штрафних балів.

Згідно з ч.1 ст.222 КУпАП вказане правопорушення є підвідомчим Органам Національної поліції України. Тобто, у разі порушення вказаного положення ПДР власником авто, раджу звернутися до уповноваженого органу шляхом виклику авто патрульної поліції.

Скажіть будь-ласка , чи має право начальник районного відділу освіти зняти надбавку за престиж учителям ,однієї школи, а добавити іншим.І чи має право взагалі зняти надбавку за престиж.
Автор вопроса: Олександр К - 31-01-2019 08:53:03

Доброго дня!

З метою підвищення престижності праці педагогічних працівників постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.2011 № 373 «Про встановлення надбавки педагогічним працівникам дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів I – II рівня акредитації, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/373-2011-%D0%BF передбачено установлення педагогічним працівникам дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів I – II рівня акредитації, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування надбавки у граничному розмірі 20% посадового окладу (ставки заробітної плати).

Відповідно до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України  № 373 розмір надбавки встановлюється керівником закладу. 

Органи місцевого самоврядування такими повноваженнями не наділені.

Згідно з частиною 3 статті 24 Закону України «Про місцеве самоврядування» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80  органи місцевого самоврядування та їх посадові особи діють лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, передбачені Конституцією і законами України, та керуються у своїй діяльності Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України.

Частиною четвертою статті 77 Бюджетного кодексу України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17  обласні, міські, районні, селищні, сільські ради при затвердженні відповідних бюджетів зобов’язано враховувати у першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати.

Враховуючи вищезазначені положення, дії керівника відділу освіти є неправомірними, оскільки така надбавка повинна нараховуватися всім працівникам закладів освіти зазначених у постанові КМУ.

Свого часу в 2001 році громадянин Росії (неризидент) отримав у спадок в Україні право на земельну частку (пай). В цьому ж році за рішенням місцевої ради він отримав право власності на земельну ділянку с/г призначення взамін сертифіката і одержав відповідний державний акт. Ділянка перебуває в оренді у місцевої агрофірми, право власника представляє громадянин України згідно доручення.
В 2014 році керівництво агрофірми змінилось і відмовляється поновлювати договір оренди на новий строк, не сплачує орендну плату, аргументуючи тим що власник (неризидент) повинен відчужити своє право на земельну ділянку на підставі пункту 4 статті 81 Земельного кодексу України (яка діє з 01.01.2002 року). Настільки правомірні дії орендаря ?
Крім того прошу пояснити: хто повинен сплачувати податок з доходів фізичних осіб (з орендної плати за землю), власник ділянки чи уповноважена особа і в якому розмірі ?
Автор вопроса: Антон - 28-01-2019 16:41:55

Доброго дня!

Відповідно до п.3 Земельного Кодексу України Закони та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Кодексом, діють у частині, що не суперечить цьому Кодексу.

Тобто у такому разі дія положень законодавства, яке було чинним до 01.01.2002 року припиняється у разі якщо вони суперечать Земельному Кодексу.

Відповідно до ст.81 ЗКУ Іноземці та особи без громадянства можуть набувати права власності на земельні ділянки відповідно до частини другої цієї статті у разі:

а) придбання за договором купівлі-продажу, ренти, дарування, міни, іншими цивільно-правовими угодами;

б) викупу земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти нерухомого майна, що належать їм на праві власності;

в) прийняття спадщини.

Землі сільськогосподарського призначення, прийняті у спадщину іноземцями, а також особами без громадянства, протягом року підлягають відчуженню.

Оскільки, законодавством визначено обов’язок іноземців віджучити протягом року землі сільськогосподарськго призначення, прийняті у спадщину, то дія вказаного положення буде розповсюджуватися і на особу вказану у Вашому запитанні. Проте, на сьогоднішній день законодавством чітко не регламентовано процедуру відчуження іноземцями земель сільськогосподарського призначення.

Перехід права власності на орендовану земельну ділянку до іншої особи не є підставою для зміни умов або розірвання договору, якщо інше не передбачено договором оренди землі відповідно до ст. 32 ЗУ «Про оренду землі» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/161-14 ).

Отже, якщо строк дії договору оренди не закінчився, а земельна ділянка перейшла в порядку спадкування до іноземця (особи без громадянства), орендар має право використовувати таку ділянку на умовах, визначених раніше укладеним договором оренди (якщо інше не передбачено договором),а до іноземця переходять права та обов’язки за вказаним договором як до орендодавця. Тому дії орендаря є неправомірним, оскільки порушують умови договору.

           Згідно з пп. 170.1.3 Податкового кодексу нерухомість, що належить фізособі-нерезиденту, надається в оренду виключно через фізособу-підприємця або юрособу-резидента (уповноважених осіб). Такі особи виконують представницькі функції нерезидента на підставі письмового договору та виступають його податковими агентами щодо орендної плати. Нерезидент, який порушує норми цього підпункту, вважається таким, що ухиляється від сплати податку.

 

Доброго дня! Я купила новий мобільний телефон в магазині, проте він мені не сподобався через розмір,чи можу я його повернути назад в магазин або обміняти на інший?
Автор вопроса: Марія - 28-01-2019 09:12:54

Доброго дня!

Відповідно до ст.9 ЗУ «Про захист прав споживачів» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1023-12) споживач має право обміняти непродовольчий товар належної якості на аналогічний у продавця, в якого він був придбаний, якщо товар не задовольнив його за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не може бути ним використаний за призначенням. Споживач має право на обмін товару належної якості протягом чотирнадцяти днів, не рахуючи дня купівлі, якщо триваліший строк не оголошений продавцем. Обмін товару належної якості провадиться, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий споживачеві разом з проданим товаром.

Згідно з ч.2 ст.9 ЗУ «Про захист прав споживачів» якщо на момент обміну аналогічного товару немає у продажу, споживач має право або придбати будь-які інші товари з наявного асортименту з відповідним перерахуванням вартості, або розірвати договір та одержати назад гроші у розмірі вартості повернутого товару, або здійснити обмін товару на аналогічний при першому ж надходженні відповідного товару в продаж. Продавець зобов'язаний у день надходження товару в продаж повідомити про це споживача, який вимагає обміну товару.

                Отже, враховуючи положення законодавства, Ви маєте право обміняти мобільний телефон протягом 14 днів, не рахуючи дня купівлі, у разі якщо збережено товарний вигляд, споживні якості, ярлики, а також розрахунковий документ. Якщо на момент обміну аналогічного товару не буде у наявності,   Ви можете придбати будь-які інші товари представлені у магазині з перерахунком вартості або розірвати договір купівлі-продажу та отримати назад кошти сплачені Вами за мобільний телефон.

Скажіть, будь ласка. Моєму сину до початку весняного призову виповниться 20 років. З дитячого віку він лікується періодично в стаціонарах від декількох хронічних хвороб (інвалідності немає). Чи достатньо для отримання відстрочки від служби в армії пред'явити в березні у воєнкоматі виписку зі стаціонару (лежав восени), де вказані всі діагнози та результати обстежень? Чи все ж доведеться проходити медичну комісію у воєнкоматі?
Автор вопроса: Наталія - 26-01-2019 14:48:02

Доброго дня! Медичну комісію доведеться проходити.

Добрый день.Я пропустил время склеивания фотографии, и на меня был составлен протокол, было предупреждение вместо штрафа. Это считается что я был притянут к админ. Ответствености?
Автор вопроса: Иван - 25-01-2019 16:06:11

Доброго дня! Згідно ст.24 КУпАП https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10 , попередження є одним із видів адміністративного стягнення. Тому, Ви вважаєтесь притягнутим до адмінвідповідальності.

Доброго дня!
Чи можливо змінити під час судового процесу міру запобіжного заходу - ЗАСТАВА на домашній арешт? Чи є практика таких рішень? Застава внесена третьою особою, не обвинуваченим, цивільний позов не заявлявся, збитки злочином не завдані. ДЯКУЮ.
Автор вопроса: Сергій - 24-01-2019 10:44:50

Доброго дня! Не зовсім зрозуміло з якою метою Вам необхідно провести таку заміну, однак суд може її провести. Така можливість передбачена ст.331 КПК України. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 Клопотання про зміну або скасування запобіжного заходу може бути подане підозрюваним, обвинуваченим їх захисником або законним представником до  суду. При цьому, слід розуміти, що це заміна на більш тяжкий запобіжний захід, що як правило застосовується, в разі коли обраний запобіжний захід не забезпечує досягнення бажаної мети. Також, раджу ознайомитись зі ст.ст.200 201 КПК України.

Доброго дня.Виходячи із змісту п.2.ст.3 Закону України "Про запобігання корупції" нотаріуси прирівненні до осіб уповноважених на виконання функцій держави або мімцевого самоврядування та надають публічні послуги але не є державними службовцями. Ст 27 на них не розповсюджується , проте ст.28 так.Питання :чи існуватиме конфлікт інтересів у завідувача державної нотаріальної контори обумовлений спільною роботою близьких осіб у державній нотаріальній конторі. На виконання ст.28 заходи самостіного врегулювання які можуть бути?,а також завнішне врегулювання яке доцільно застосовувати?Дякую
Автор вопроса: Віктор Антонович - 23-01-2019 15:18:08

Доброго дня! У Ваше питання не зовсім конкретне. Воно в описовій частині стосується приватних нотаріаусів, а в резолютивній завідувача державної нотаріальної контори. Це різні за статусом посадові особи. Державна нотаріальна діяльність характеризується такими озна­ками. За своєю правовою природою державний нотаріат є державним органом, входить до складу державного апарату. Основним суб’єктом правовідносин, що виникають у сфері вчинення нотаріальної діяль­ності, є державна нотаріальна контора, що утворюється, діє та фінан­сується державою. Нотаріус при цьому не є самостійним суб’єктом таких правовідносин. Державний нотаріус є державним службовцем, перебуває у трудових правовідносинах із нотаріальною конторою або нотаріальним архівом, підконтрольний їм і не несе самостійної відпо­відальності за результати своєї діяльності. Крім того, державний но­таріус отримує заробітну платню з державного бюджету. Що ж стосується приватного нотаріату, то він працює на інших організаційних засадах. Не будучи державним органом, приватний нотаріат не є складовою державного апарату. Приватний нотаріус є самостійним суб’єктом правовідносин, що виникають у галузі нота­ріальної діяльності. Він не перебуває на державній службі, не отримує заробітної платні із бюджету і здійснює свою діяльність як особа віль­ної юридичної професії. Приватний нотаріус на свій розсуд вирішує питання, пов’язані з орендою чи викупом приміщення, де буде роз­ташоване його робоче місце, забезпечує відповідність останнього ви­могам, що до нього ставляться, укладає трудові договори із працівни­ками та оплачує їх роботу тощо. Шкода, заподіяна незаконними чи недбалими діями приватного нотаріуса, відшкодовується ним особис­то у повному обсязі. Приватні понтаріуси згадуються ЗУ "Про запобігання корупції" https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18
 у ст.3 п.2 пп.Б, а завідувач державної нотконтори у ст.3 п.1. пп.И. Відповідно у завідуючого державної нотконтори, який прийняв на роботу родича, виникає конфлікт інтересів.

 

Добрый вечер! У меня такой вопрос. Знакомому уже 27 лет, и он не подлежит срочной службе. Но почему-то его вызывают в военкомант для явки на собрание резервистов. В армии он не служил. Как правильно поступить в этой ситауции?
Автор вопроса: Олег - 22-01-2019 21:49:35

Доброго дня! Незважаючи на те, що вказаній особі виповнилось 27 років, вона залишається військовозобов'язаною (якщо не виключена з військового обліку) і повинна з'являтись на виклик до РВК.

Чи існує термін придатності у позову котрий вже подано і він завис у суді ?Тобто чи може він припинити своє існування?
Автор вопроса: Василь - 22-01-2019 15:38:27

Ні! Такого терміну законом не передбачено.

Yandex.Metrika