Онлайн консультації

Пошук за ключовим словом раніше наданих консультацій

Онлайн консультації

   Запитань: усього-1589, сьогодні-0;    відповідей: усього-1589, сьогодні-0


Сортування
Є відповідь  
Опубліковано  
Чекає на відповідь  
Опубліковано  
Я щодо попереднбого питання про ГО.А де прописано те що не можна мати однакову назву?
Автор запитання: Іван - 11-07-2017 14:57:42

Доброго дня!

Відповідно до ч.2 ст.10 ЗУ «Про громадські об’єднання» (http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4572-17/paran84#n84) найменування громадського об'єднання складається з двох частин - загальної та власної назв. У загальній назві зазначається організаційно-правова форма громадського об'єднання ("громадська організація", "громадська спілка").

Щодо власної назви громадського об’єднання, зокрема громадської організації, то відповідно до ч.4 ст.10 ЗУ «Про громадські об’єднання» власна назва громадського об'єднання не повинна бути тотожною власним назвам інших зареєстрованих громадських об'єднань.

Доброго дня! Підскажіть будь ласка, якщо людини вже місяць як немає,який термін дається на визнання людини такої як "безвісті зниклою", після чого її звільняють з роботи й з усіх обліків й з юсюди?
Автор запитання: Олеся - 11-07-2017 14:56:27

Доброго дня!

Відповідно до ч.1 ст.43 ЦКУ (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15/paran260#n260) фізична особа може бути визнана судом безвісно відсутньою, якщо протягом одного року в місці її постійного проживання немає відомостей про місце її перебування.

Відповідно до ч.2 ст.43 ЦКУ у разі неможливості встановити день одержання останніх відомостей про місце перебування особи початком її безвісної відсутності вважається перше число місяця, що йде за тим, у якому були одержані такі відомості, а в разі неможливості встановити цей місяць - перше січня наступного року.

Додатково зазначу, що порядок визнання фізичної особи безвісно відсутньою встановлюється Цивільним процесуальним кодексом України.

Доброго дня! Чи можна щоб при реєстрації Громадської організації була назва ГО така яка всже є у реєстрі?
Автор запитання: іван - 11-07-2017 11:07:06

Доброго дня! Звісно - НІ!

Доброго дня! Я військовослужбовець з вислугою більше 24 років. При звільненні з військової служби я набув вже право на отримання пенсії?
Автор запитання: Олег - 10-07-2017 20:37:30

Доброго дня!

Питання пенсійного забезпечення військовослужбовців регулюються ЗУ «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2262-12/page).

Відповідно до ч.1 ст.12 вказаного Закону пенсія за вислугу років призначається особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, іншим особам, зазначеним у пунктах «б»-«д», «ж» ст.12 вказаного Закону, незалежно від віку, якщо вони звільнені зі служби:

по 30 вересня 2011 року і на день звільнення мають вислугу 20 років і більше;

з 1 жовтня 2011 року по 30 вересня 2012 року і на день звільнення мають вислугу 20 календарних років та 6 місяців і більше;

з 1 жовтня 2012 року по 30 вересня 2013 року і на день звільнення мають вислугу 21 календарний рік і більше;

з 1 жовтня 2013 року по 30 вересня 2014 року і на день звільнення мають вислугу 21 календарний рік та 6 місяців і більше;

з 1 жовтня 2014 року по 30 вересня 2015 року і на день звільнення мають вислугу 22 календарних роки і більше;

з 1 жовтня 2015 року по 30 вересня 2016 року і на день звільнення мають вислугу 22 календарних роки та 6 місяців і більше;

з 1 жовтня 2016 року по 30 вересня 2017 року і на день звільнення мають вислугу 23 календарних роки і більше;

з 1 жовтня 2017 року по 30 вересня 2018 року і на день звільнення мають вислугу 23 календарних роки та 6 місяців і більше;

з 1 жовтня 2018 року по 30 вересня 2019 року і на день звільнення мають вислугу 24 календарних роки і більше;

з 1 жовтня 2019 року по 30 вересня 2020 року і на день звільнення мають вислугу 24 календарних роки та 6 місяців і більше;

з 1 жовтня 2020 року або після цієї дати і на день звільнення мають вислугу 25 календарних років і більше.

Тобто, необхідний строк вислуги для призначення цього виду пенсії залежить від того, коли саме Ви звільнились з військової служби.

Однак, з аналізу даної статті вбачається, що для призначення пенсії за вислугу років до 30 вересня 2019 року необхідна вислуга становить 24 календарних роки.

доброго дня. чи знімається працівник поліції з військового обліку та чи можуть його призвати на збори резервістів? дякую
Автор запитання: Ігор - 10-07-2017 16:51:05

Доброго дня!

Відповідно до пп.2 п.2 ч.5 ст.37 ЗУ «Про військовий обов’язок і військову службу» (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2232-12/paran700#n700) зняттю з військового обліку військовозобов’язаних підлягають громадяни України, які після проходження строкової військової служби прийняті на військову службу до інших військових формувань або на службу до Національної поліції, податкової міліції, в органи і підрозділи цивільного захисту, в Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України та в Державну кримінально-виконавчу службу України.

Щодо порядку проходження військової служби у військовому резерві, то це питання регулюється Положенням про проходження громадянами України служби у військовому резерві Збройних Сил України (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/618/2012). Вказаний Порядок не передбачає вказану вами причину підставою для звільнення резервіста від проходження військових зборів.

Додатково зазначу, що відповідно до абз.6 п.35 вказаного Порядку  резервіст може бути звільнений від виконання обов'язків служби у військовому резерві у зв'язку з «іншими обставинами - за рішенням командира (начальника) військової частини (установи)». Перелік таких обстави чинним законодавством не передбачений.

Доброго дня!Скільки доган треба отримати робітнику для того щоб його звільнили?
Автор запитання: Макар - 10-07-2017 09:08:00

Доброго дня! Догана— захід дисциплінарного впливу морально-психологічного характеру, що містить негативну оцінку конкретних дій працівника і виконує оцінювальний, попереджувальний і мотиваційний вплив на нього. Застосування до працівника дисциплінарного стягнення — догани тягне для нього й інші негативні наслідки морального та матеріального характеру:

  • протягом строку дії догани як дисциплінарного стягнення заходи заохочення відповідно до частини третьої статті 151 КЗпП до працівника не застосовуються;
  • в разі оголошення працівникові догани відповідними положеннями про преміювання може передбачатися позбавлення такого працівникапремій, інших заохочувальних виплат або зниження їх розміру;
  • наявність у працівника не знятої догани враховується при визначенні його рівня кваліфікації та продуктивності праці в разі надання переважного права на залишення на роботі при скороченні чисельності чи штату працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці;
  • догана є передумовою звільнення за пунктом 3 статті 40 КЗпП.

Систематичне невиконання працівником без поважних причин обов'язків за трудовим договором або ПВТР, за умови що раніше до нього застосовувалися дисциплінарні покарання, наприклад, попередження, догана (п. 3 ст. 40 КЗпП). Тобто стаття передбачає неодноразове невиконання працівником трудових обов'язків, тому спочатку мають бути застосовані «м'які» норми дисциплінарної відповідальності. А у випадку судового розгляду перевірятимуться правила і порядок застосування до працівника дисциплінарних покарань, термін притягнення до такої відповідальності, чи вже застосовувалося за таку провину дисциплінарні покарання, ступінь тяжкості провини.

Тобто закон не передбачає кількості доган для застосування до працівника положення п.3 ст.40 КЗпП.

Доброго дня! Мій батько отримує щомісячний регрес у зв"язку із травмою, зараз вже довгий час хворіє і немає змоги написати доручення на отримання цих коштів. Які документи потрібні, щоб мама, як законна дружина, отримувала ці кошти? чи достатньо довідки від лікуюючого лікаря?
Автор запитання: Тетяна - 09-07-2017 08:33:16

Доброго дня! Без доручення це не можливо.

Добрий день! Підскажіть, будь ласка,де знайти текст заяви для отримання судового наказу про призначення аліментів згідно нового закону ( в розмірі 50% від прожиткового мінімуму дитини ) і чи треба сплачувати судовий збір? Дякую!
Автор запитання: Віта - 08-07-2017 19:47:52

Доброго дня! Ми не надаємо шаблонів процесуальних документів. Спробуйте пошукати в мережі. Наш офіс може підготувати будь-який позов чи заяву на замовлення. На все добре.

Доброго дня! Допоможіть як зробити правильно? Я написала заяву на звільнення за власним бажанням згідно ст. 38 ч. 1 КЗпПу по догляду за дитиною! Як повинні правильно написати в трудовій книжці і чи можу я зразу стати в центр зайнятості?
Автор запитання: Неллі - 06-07-2017 16:46:52

Доброго дня! Якщо Ви звільняєтесь за власним бажанням у Вашій ситуації потрібно зробити запис "Звільнена на підставі ст.38 ч.1 КЗпПУ за власним бажанням у зв'язку необхідністю догляду за дитиною". Відповідно до ст. 43 Закону України "Про зайнятість населення" статусу безробітного може набути особа працездатного віку до призначення пенсії (зокрема на пільгових умовах або за вислугу років), яка через відсутність роботи не має заробітку або інших передбачених законодавством доходів, готова та здатна приступити до роботи.
Згідно з п. 3 Порядку реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.13 №198, реєстрація громадян, які звертаються за сприянням у працевлаштуванні, проводиться державною службою зайнятості незалежно від зареєстрованого місця проживання та перебування за умови пред'явлення паспорта громадянина України або тимчасового посвідчення громадянина України, облікової картки платника податків, трудової книжки (цивільно-правового договору чи документа, який підтверджує період зайнятості), а в разі потреби також військового квитка та диплома або іншого документа про освіту. Відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" допомога по безробіттю виплачується з 8 дня після реєстрації застрахованої особи в установленому порядку в державній службі зайнятості. У разі звільнення з останнього місця роботи за власним бажанням без поважних причин тривалість виплати допомоги по безробіттю скорочується на 90 календарних днів.  Звільнення у зв'язку з доглядом за дитиною до досягнення нею чотирнадцятирічного віку є поважною причиною звільнення, в такому випадку допомога по безробіттю не скорочується.

Якщо робітник хворів з 16.06.2017 по 30.06.2017 р. А працює 3 03.03.2017 р. В період з 10.2016 по 03.03.2017 не працював. Як нарахувати лікарняні?
Автор запитання: Ніна - 06-07-2017 14:33:42

Шановна Ніно! По-перше, "Доброго дня!". По-друге, зверніться до свого юриста, оскільки ми не надаємо безкоштовні он-лайн консультації підприємствам та організаціям, а допомагаємо фізичним особам зорієнтуватись в певних ситуаціях.

Yandex.Metrika