Онлайн консультації

Пошук за ключовим словом раніше наданих консультацій

Онлайн консультації

   Запитань: усього-1487, сьогодні-0;    відповідей: усього-1487, сьогодні-0


Сортування
Є відповідь  
Опубліковано  
Чекає на відповідь  
Опубліковано  
Доброго дня. Підскажіть як стягнути з колишнього чоловіка аліменти на дитину, якщо він працює не офіційно, а платить міеімум 507 грн. Дякую
Автор запитання: Наталія - 10-06-2017 18:56:46

Доброго дня!

Відповідно до ч. 3 ст. 80 Сімейного кодексу України, розмір аліментів, визначений судом, може бути згодом змінений за рішенням суду за позовною заявою платника або одержувача аліментів у разі зміни їхнього матеріального і (або) сімейного стану.

Згідно ч. 1 ст. 184 зазначеного Кодексу, якщо платник аліментів має нерегулярний, мінливий дохід, частину доходу одержує в натурі, а також за наявності інших обставин, що мають істотне значення, суд за заявою платника або одержувача може визначити розмір аліментів у твердій грошовій сумі.

Враховуючи вищевикладене, збільшення розміру аліментів, можливе лише за рішенням суду. Від так, Вам необхідно звернутись до суду з позовною заявою про призначення аліментів у твердій грошовій сумі, та у судовому порядку довести, що колишній чоловік дійсно має нерегулярні або мінливі доходи, що дає Вам право на збільшення суми аліментів або визначення розміру у твердій грошовій сумі.

Доброго дня, шановний пане Павло! Підскажіть, будь ласка. Я інвалід війни 2-ї групи. Якщо я поїду на роботу до Чехії чи залишиться виплата мені пенсії по інвалідності в Україні. За яких умов, та протягом якого часу я можу працювати за кордоном із збереженням виплати пенсії в Україні ?
Автор запитання: Віктор - 10-06-2017 18:33:28

Доброго дня!

Відповідно до ч. 2 ст. 4 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» до ветеранів війни належать: учасники бойових дій, інваліди війни, учасники війни.

П.п. 6 п. 27 ч. 1 ст. 13 вище вказаного Закону, інвалідам війни пенсії або щомісячне довічне грошове утримання чи державна соціальна допомога, що виплачується замість пенсії, підвищуються: інвалідам I групи - у розмірі 50 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, II групи - 40 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, III групи - 30 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Враховуючи вищевикладене, чинне законодавство України, не передбачає виїзд особи за кордон як підставу для припинення виплати пенсій інвалідам війни. Від так, обмежень щодо терміну перебування за кордоном даної категорії осіб немає.

Загранпаспорт оформляется только по месту прописки или в любом паспортном столе страны?
Автор запитання: Руслан - 10-06-2017 17:20:14

Доброго дня!

Відповідно до п. 3 Положення  про паспорт громадянина України для виїзду за кордон, Постановою Верховної Ради України від 23 лютого 2007 року N 719-V, паспорт оформляється: громадянам України, що досягли 18-річного віку і постійно проживають в Україні, - за їх особистим зверненням або зверненням законних представників таких громадян щодо одержання паспорта до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері громадянства, за місцем проживання. У виняткових випадках (за наявності вимог держави, до якої здійснюється виїзд, чи міжнародної організації, якщо виїзд пов'язаний з участю у заходах, які здійснюються такою організацією, а також у разі виїзду на постійне проживання за кордон усиновленої іноземцями дитини - громадянина України) паспорт може бути оформлено до досягнення громадянином 18-річного віку.
Враховуючи вищевикладене, паспорт громадянина України для виїзду за кордон оформляться за місцем проживання, а не за місцем реєстрації постійного місця проживання. 
Я офіцер запасу, прийшла повістка, за нею прибула у військомат, отримала бланк проходження мед.комісії в їх журналі поставила підпис, але на бланку не має жодних підписів, штампів та номеру. Вимагають швидко пройти комісію. Чи є терміни проходження мед комісії на законодавчому рівні? Чи буду я притягнута до кримінальної відповідальності, якщо не братиму на руки повісток, і не буду проходити медичну комісію??? Дякую
Автор запитання: Вікторія - 08-06-2017 19:54:01

Доброго дня!

На жаль, в режимі он-лайн консультацій відповідь на Ваше питання не може бути надана. Побідне консультування може бути розцінене як сприяння в ухиленні від призову на військову службу.

Доброго дня! Відповідно до закону "Про військовий обов'язок і військову службу" Стаття 17 п.8 сказано, що відстрочка надається "для навчання у вищих навчальних закладах з денною формою навчання, у тому числі під час здобуття наступного вищого освітньо-кваліфікаційного рівня вищої освіти".
Чи маю я право поступити на денну форму навчання для отримання другої вищої освіти (на рівень бакалавра) і чи надається відстрочка від призову на строкову військову службу офіцерів запасу у такому випадку? Зараз маю вищу освіту (спеціаліст), і закінчив військову кафедру. Дякую.
Автор запитання: Ігор - 08-06-2017 11:27:41

Доброго дня!

Щодо Вашого першого запитання, то безперечного Ви маєте право вступити на денну форму навчання до вищого навчального закладу для отримання ступеня бакалавра за іншою спеціальністю, оскільки це є Вашим конституційним право на освіту.

Щодо Вашого наступного запитання, то відповідно до п.10.4 Наказу Міноборони України «Про затвердження Інструкції про організацію виконання Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних силах України» (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0438-09/page) та п.2, ч.8, ст.17 ЗУ «Про військовий обов’язок і військову службу» (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2232-12/paran271#n271) відстрочка від призову для здобуття освіти на весь період навчання надається громадянам, які навчаються у вищих навчальних закладах з денною формою навчання, у тому числі під час здобуття наступного вищого освітньо-кваліфікаційного рівня вищої освіти.

При цьому, одержання другої вищої освіти не є здобуттям наступного вищого освітньо-кваліфікаційного рівня вищої освіти. Ч.1 ст.5 ЗУ «Про вищу освіту» (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/paran77#n77) закріплює рівні та ступені вищої освіти. Відповідно до вказаного Закону, наступним є
освітньо-науковий рівень вищої освіти, успішне виконання якого є підставою для присудження відповідного ступеня, а саме - доктора філософії.

З огляду на зазначене, можна дійти висновку, що Ви маєте право на вступ до вищого навчального закладу для здобуття другої вищої освіти, однак це не є підставою для надання відстрочки від призову осіб офіцерського складу, оскільки здобуття другої вищої освіти не відноситься до здобуття наступного вищого освітньо-кваліфікаційного рівня вищої освіти.

Добрий день!Що має вищу юридичну силу,кодекс чи закон?
Автор запитання: Інна - 08-06-2017 10:35:30

Доброго дня!

Закон — це нормативно-правовий акт, прийнятий в особливому порядку органом законодавчої влади, який володіє вищою юридичною силою та регулює найбільш важливі суспільні відносини.

До законів відносяться: Конституція України, конституційні закони, звичайні закони. Систематизація нормативно-правових актів призводить до утворення кодифікованих законів – кодексів.

З огляду на це варто зазначити, що для здійснення порівняння, необхідно враховувати характер конкретного закону, дату його прийняття та сферу правового регулювання.

Додатково зазначу, що якщо порівнювати кодифікований та звичайний закон, які регулюють однорідну сферу суспільних відносин, то пріоритет надається кодифікованому закону.

Добрий день скажіть будь - ласка, Якщо після отримання вищої освіти я народила дитину і була в декреті, ні до ніякого стажу це ролі не грає,тобто 5 років університету і 3 роки дома з дитиною мені ні де не зарахується? Дякую
Автор запитання: Марина - 08-06-2017 10:19:25

Доброго дня!

Якщо Ви навчались на денній формі навчання в період до 01.01.2004 року (до набрання чинності ЗУ «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»), то відповідно до п. «д» ч.3 ст.56 ЗУ «Про пенсійне забезпечення» (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1788-12/page3) цей період буде зараховуватись до трудового і страхового стажу. Якщо ж Ви навчались на денній формі навчання в період після 01.01.2004 року, то ЗУ «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1058-15/page9) не передбачає зарахування цього періоду до страхового стажу.

Щодо перебування у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, то якщо Ви перебували у відпустці до 01.01.2014 року відповідно до п. «ж» ч. 3 ст.56 ЗУ «Про пенсійне забезпечення» даний період зараховується до трудового і страхового стажу. Якщо ж Ви перебували у вказаній відпустці після 01.01.2004 року, то відповідно до п.13 ч.1 ст.11 ЗУ «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» час догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, зараховується до страхового стажу при умові отримання Вами   допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Також зазначу, що в подальшому страховий стаж буде враховуватись для розрахунку розміру пенсії.

 

доброго дня. я написав заяву на звільнення 2 тижні тому, але мене відмовляються звільняти. кажуть передавати обовязки комусь іншому, хоча я нічого ні від кого не приймав. як мені звільнитися? дякую
Автор запитання: Ігор - 08-06-2017 09:12:26

Доброго дня!

Відповідно до п.4, ч.1, ст.38 КЗпП України (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/322-08/paran204#n204) трудовий договір може бути припинений шляхом його розірвання з ініціативи працівника.

Відповідно до ч.1 ст.38 КЗпП України працівник має право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це власника або уповноважений ним орган письмово за два тижні.

Для цього Вам потрібно подати заяву про звільнення з роботи за власним бажанням, а також зробити копію даної заяви та залишити її у себе.

Відповідно до ч.1 ст.47 КЗпП України власник або уповноважений ним орган зобов'язаний в день звільнення, тобто через два тижні, видати працівникові належно оформлену трудову книжку і провести з ним розрахунок.

Якщо роботодавець не виконує свої обов’язки, щодо своєчасного звільнення, то з метою захисту своїх прав, Вам необхідно звернутись до Комісії по трудових спорах, якщо вона створена на підприємстві, установі, організації де Ви працюєте.

Окрім цього, за захистом своїх прав Ви можете звернутись до Територіальної державної інспекції України з питань праці. Відповідно до пп.3 п.4 Положення «Про Державну інспекцію з питань праці» (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/386/2011) цей орган здійснює державний нагляд та контроль за додержанням вимог законодавства про зайнятість населення з питань дотримання прав громадян під час прийому на роботу та працівників під час звільнення з роботи.

Також, необхідно зауважити, що відповідно до ч.1 ст.172 КК України за грубе порушення законодавства про працю наступає кримінальна відповідальність у вигляді штрафу від двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, або виправні роботи на строк до двох років.

Отже, у разі порушення роботодавцем законодавства про працю, Ви маєте право звернутись за захистом своїх трудових прав до Комісії по трудових спорах, до Територіальної державної інспекції України з питань праці, або безпосередньо до суд.

Додатково зазначу, що підстави та порядок дострокового розірвання строкового договору регламентується ст.39 КЗпП України.

 

Доброго дня. Мені 32 роки. Я доглядаю за пристарілою людиною-родичем якій 88 років. Людина ця є лежачою і потребує цілодобового догляду. Чи можу я отримати повне опікунство над нею, що для цього потрібно і які кошти від держави я буду отримувати?
Автор запитання: Оля - 08-06-2017 08:54:04

Доброго дня!

Відповідно до ч.1 ст.59 ЦКУ (http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/435-15/paran225#n225) «піклування встановлюється над неповнолітніми особами, які є сиротами або позбавлені батьківського піклування, та фізичними особами, цивільна дієздатність яких обмежена».

Відповідно до ч.1 ст.58 ЦКУ«опіка встановлюється над малолітніми особами, які є сиротами або позбавлені батьківського піклування, та фізичними особами, які визнані недієздатними».

Суд встановлює опіку над фізичною особою визнаною недієздатною, та піклування над фізичною особою цивільна дієздатність якої обмежена.

Відповідно до ч.1-2 ст.36 ЦКУ суд може обмежити цивільну дієздатність фізичної особи, якщо вона страждає на психічний розлад, який істотно впливає на її здатність усвідомлювати значення своїх дій та (або) керувати ними, а також якщо вона зловживає спиртними напоями, наркотичними засобами, токсичними речовинами, азартними іграми тощо, і тим ставить себе чи свою сім'ю, а також інших осіб, яких вона за законом зобов'язана утримувати, у скрутне матеріальне становище.

Щодо недієздатних осіб, то відповідно до ч.1 ст.39 ЦКУ фізична особа може бути визнана судом недієздатною, якщо вона внаслідок хронічного, стійкого психічного розладу не здатна усвідомлювати значення своїх дій та (або) керувати ними.

Отже, на основі викладеного можна дійти висновку, що опіка та піклування може встановлюватись над фізичним особами, які страждають певного роду психічними розладами, у зв’язку з чим вони не здатні усвідомлювати значення своїх дій та (або) керувати ними. З Вашого запитання, слідує, що особа, за якою Ви доглядаєте має проблеми з фізичним станом здоров’я. Якщо це дійсно так, то опіку або піклування над нею встановити не можна.

Однак, відповідно до ч.5 ст.7 ЗУ «Про соціальні послуги» (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/966-15/print1493104501453553) Ви маєте право оформити догляд (у разі, якщо зараз Ви здійснюєте лише фактичний догляд) над цією особою.

Порядок і умови надання соціальних послуг, включаючи догляд регламентується ст.7-8 ЗУ «Про соціальні послуги».

Щодо компенсаційних виплат, то ч.8 ст.7 ЗУ «Про соціальні послуги» передбачає, що фізичним особам, які надають соціальні послуги, призначаються і виплачуються компенсаційні виплати в порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України.

Зокрема, порядок призначення і виплати таких компенсацій регламентовані Постановою МКУ «Про затвердження порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги» від 29.04.2004 №558 (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/558-2004-п).

Зауважу, що відповідно до зазначеної Постанови, виплата щомісячних компенсацій призначається лише непрацюючим фізичним особам, які постійно надають соціальні послуги громадянам похилого віку, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги.

Отже, опіку або піклування над зазначеною Вами особою встановити не можна. Проте, якщо Ви ще не оформили догляд за цією особою, то Ви маєте підстави та право його оформити. А щодо порядку призначення та виплати компенсацій, у зв’язку зі здійсненням догляду, рекомендую Вам ознайомитись з вказаною Постановою.

Добрый вечер. Какие документы нужны для пересечения границы Украины-России для гражданина Украины возрастом 16-17 лет?
Автор запитання: Владислав - 07-06-2017 22:18:55

Доброго дня!

Порядок перетину кордону між Україною та Російською Федерацією регламентується Угодою між Урядом України та Урядом Російської Федерації про безвізові поїздки громадян України і Російської Федерації від 16 січня 1997 року (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/643_083).

Відповідно до зазначеної Угоди громадяни України можуть в’їжджати, виїжджати, перебувати і  пересуватися територією Російської Федерації без віз з дотриманням правил перебування і реєстрації, що діють в Росії, по документах, що посвідчують особу і підтверджують громадянство України.

У зазначеній Угоді закріплено перелік документів громадян України для в’їзду, виїзду, перебування і пересування територією Російської Федерації.

Відповідно до цього переліку та виходячи з Вашого запитання, для в’їзду на територію Російської Федерації громадянину України, який досяг 16 років, достатньо мати один з таких документів: Паспорт громадянина України, Паспорт громадянина України для виїзду за кордон.

Yandex.Metrika