Он-Лайн консультации

Пошук за ключовим словом раніше наданих консультацій

Он-Лайн консультации

   Вопросов: всего-1450, сегодня-0;    ответов: всего-1450, сегодня-0


Порядок
Есть ответ  
Опубликовано  
Ожидает ответа  
Опубликовано  
Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, мені наступне. Я переживаю з приводу наступної ситуації: йду на роботу до ФОП за договорм ЦПД. ФОП буде сплачувати всі податки і збори в податкову чи я самостійно? Дякую!
Автор вопроса: Ольга - 17-10-2018 10:06:00

Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, мені наступне. Я переживаю з приводу наступної ситуації: йду на роботу до ФОП за договорм ЦПД. ФОП буде сплачувати всі податки і збори в податкову чи я самостійно? Дякую!

 

Доброго дня!

Згідно з п. 18.1 ст.18 Податкового Кодексу України (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n821) податковим агентом визнається особа, на яку цим Кодексом покладається обов'язок з обчислення, утримання з доходів, що нараховуються (виплачуються, надаються) платнику, та перерахування податків до відповідного бюджету від імені та за рахунок коштів платника податків.

Відповідно до пп.14.1.180 п.14.1 ст.14 ПКУ податковий агент щодо податку на доходи фізичних осіб - юридична особа (її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ), самозайнята особа, представництво нерезидента - юридичної особи, інвестор (оператор) за угодою про розподіл продукції, які незалежно від організаційно-правового статусу та способу оподаткування іншими податками та/або форми нарахування (виплати, надання) доходу (у грошовій або негрошовій формі) зобов'язані нараховувати, утримувати та сплачувати податок, передбачений розділом IV цього Кодексу, до бюджету від імені та за рахунок фізичної особи з доходів, що виплачуються такій особі, вести податковий облік, подавати податкову звітність контролюючим органам та нести відповідальність за порушення його норм в порядку, передбаченому статтею 18 та розділом IVцього Кодексу.

Пп. 164.2.2 п. 164.2 ст.164 Податкового кодексу України передбачено, що до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включаються: суми винагород та інших виплат, нарахованих (виплачених) платнику податку відповідно до умов цивільно-правового договору.

Податковим агентом, який зобов’язаний утримати та перерахувати податок на доходи, є замовник за цивільно-правовим договором, тобто у Вашому випадку ФОП з яким Ви укладаєте договір. За додержання Вашим роботодавцем податкового законодавства Ви ніякої відповідальності не несете.

 

 

Доброго дня! Я працюю майстром виробничого навчання з повним навантаженням в аграрному ліцеї. Освіта вища, повна (УІПА м. Харків). Підскажіть, будь ласка, чи маю я право на відстрочку від строкової військової служби та де про це написано. Дякую.
Автор вопроса: Сергій - 16-10-2018 15:02:23

Доброго дня!

Відповідно до ч.13 ст.17 ЗУ «Про військовий обов’язок та військову службу» (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2232-12#n271) відстрочка від призову на строкову військову службу для продовження професійної діяльності надається таким громадянам призовного віку: педагогічним працівникам з повною вищою освітою, основним місцем роботи яких є загальноосвітні навчальні заклади, за умови повного навантаження на займаній посаді, - на весь період їх роботи за спеціальністю.

Згідно з абз. 3 розділу "Посади педагогічних
працівників" Переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників затв. Постановою КМУ
від 14 червня 2000 р. N 963 (
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/963-2000-%D0%BF)майстер   виробничого навчання вважається педагогічним працівником.

               Як зазначено у пп.6 п.4 Положення про загальноосвітній навчальний заклад затв. Постановою КМУ від 14 червня 2000 р. N 964 http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/964-2000-%D0%BF ліцей є загальноосвітнім навчальним закладом III ступеня з профільним навчанням і допрофесійною підготовкою. 
               Тобто, аграрний ліцей слід відносити до загальноосвітніх навчальних закладів.
               Отже, враховуючи вищезазначені положення, майстер виробничого навчання з повною вищою освітою, основним місцем роботи, якого є загальноосвітній навчальний заклад  з повним навантаженням на вказаній посаді, має право на відстрочку від призову на строкову військову службу на весь період роботи за спеціальністю. 
Добрый вечер!У меня такой вопрос.Мой сосед нанял человека за бутылку водки,чтобы тот разбил мне витрину в моем магазине.Мы видели это своими глазами и есть ещё два свидетеля.Приехал патруль полиции,оставили заявление,я подписала,обещали что приедет следователь,но прошло более недели но следователя нет.Сосед ходит ухмыляется,посмеивается.Создается впечатление что дело даже не начинали.Что мне нужно сделать чтобы его привлекли за хулиганство а мне возместили ущерб?Мне нужно писать иск в суд или достаточно требовать возбуждения уголовного дела и возместят ли мне ущерб если я не подам иск в суд?
Автор вопроса: Арина - 15-10-2018 17:47:53

Доброго дня!

Відповідно до ч.1 ст.214 КПК (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n1359) слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення,зобов’язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочати розслідування та через 24 години з моменту внесення таких відомостей надати заявнику витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчий, який здійснюватиме досудове розслідування, визначається керівником органу досудового розслідування.

У Вашому випадку раджу звернутися до поліції та дізнайтися, хто здійснює провадження по Вашій заяві, враховуючи, що рішення про початок досудового розслідування має прийматися протягом доби.

Згідно з ч.1 ст.128 КПК особа, якій кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням завдано майнової та/або моральної шкоди, має право під час кримінального провадження до початку судового розгляду пред’явити цивільний позов до підозрюваного, обвинуваченого або до фізичної чи юридичної особи, яка за законом несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння.

Тобто, Вам потрібно подати цивільний позов про відшкодування майнової шкоди під час кримінального провадження до початку судового розгляду.

Добрий день!

26 вересня був поданий позов. Я - відповідач. На моє прохання ознайомитись з позовом мені у суді відповіли відмовою. Начебто, наразі відправлений запит про місце моєї реєстрації (хоча я є підприємцем, отже, в цьому немає необхідності). Чи маю я право ознайомитися з позовом проти мене до відкриття провадження чи таке право не передбачене? Буду дуже вдячна за відповідь.
Автор вопроса: Софья - 11-10-2018 15:48:36

Доброго дня!

Згідно з п.1 ч.1 ст. 43 ЦПК учасники справи мають право: ознайомлюватися з матеріалами справи, робити з них витяги, копії, одержувати копії судових рішень.

Статус учасника справи набувається у разі відкриття провадження відповідно до ЦПК.

Відповідно до ст. 187 ЦПК (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15#n7328) за відсутності підстав для залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви чи відмови у відкритті провадження суд відкриває провадження у справі протягом п’яти днів з дня надходження позовної заяви або заяви про усунення недоліків, поданої в порядку, передбаченому статтею 185 цього Кодексу. Якщо відповідачем вказана фізична особа, яка не має статусу підприємця, суд відкриває провадження не пізніше наступного дня з дня отримання судом у порядку, передбаченому частиною восьмою цієї статті, інформації про зареєстроване у встановленому законом порядку місце проживання (перебування) фізичної особи - відповідача.

Якщо, у позовній заяві вказується відповідачем, яка має статус підприємця у такому випадку законодавство не передбачає необхідності встановлення місця проживання (перебування) фізичної особи-відповідача. У такому разі суд відкриває провадження протягом 5 днів з дня надходження позовної заяви, або заяви про усунення недоліків.  Отже, відповідно до чинного законодавства право на ознайомлення з матеріалами справи настає після винесення ухвали про відкриття провадження.

 

Добрий день! Людина інвалід 1-ї групи позичила значну суму грошей іншій особі, склавши при цьому розписку, в якій зазначена дата повернення грошей. Термін вже сплинув, боржник не віддав жодної копійки боргу і не збирається віддавати. Яким чином можна вплинути на боржника і примусити його віддати борг?
Автор вопроса: Сергій - 10-10-2018 15:48:46

Доброго дня!

Згідно з ч.2 ст. 1047 ЦК (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#n4902) на підтвердження укладення договору позики та його умов може бути представлена розписка позичальника або інший документ, який посвідчує передання йому позикодавцем визначеної грошової суми або визначеної кількості речей.

Відповідно до ч.1 с. 1049 ЦК позичальник зобов'язаний повернути позикодавцеві позику (грошові кошти у такій самій сумі або речі, визначені родовими ознаками, у такій самій кількості, такого самого роду та такої самої якості, що були передані йому позикодавцем) у строк та в порядку, що встановлені договором.

У ч.1 ст. 1050 ЦК зазначено, якщо позичальник своєчасно не повернув суму позики, він зобов'язаний сплатити грошову суму відповідно до статті 625 цього Кодексу. 

Згідно ст. 625 ЦК боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Частиною 1 статті 16 ЦК передбачено, що кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.

Отже, варто звернутися з позовом до суду за захистом порушених прав.

Доброго дня! Підскажіть будь-ласка чи може держслужбовець бути обраним та працювати головою ОСББ.
Автор вопроса: Сергій - 10-10-2018 11:16:53

Доброго дня!

Відповідно до п.2 ч.1 ст.25 ЗУ «Про запобігання корупції» (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#n26) особам , зазначеним у пункті 1 частини першої статті 3 цього Закону , забороняється: входити до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку (крім випадків, коли особи здійснюють функції з управління акціями (частками, паями), що належать державі чи територіальній громаді, та представляють інтереси держави чи територіальної громади в раді (спостережній раді), ревізійній комісії господарської організації), якщо інше не передбачено Конституцією або законами України.

У підпункті в п.1 ч.1 ст.3 ЗУ «Про запобігання корупції»вказано, що суб’єктами, на яких поширюється дія цього Закону, є: державні службовці.

           Згідно зі ст.4 ЗУ «Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2866-14)  об'єднання є неприбутковою організацією і не має на меті одержання прибутку для його розподілу між співвласниками. 

ОСББ є неприбутковою організацією і не має на меті одержання прибутку, тому державний службовець може бути головою ОСББ за умови, що він не буде отримувати заробітну платню чи інші привілеї за виконання своїх обов’язків на вказаній посаді.

Доброго дня. Допоможіть будь ласка у такому питанні: у домоволодінні проживають два учасники бойових дій АТО , батько і син. Чому соцзахист надає пільги лише батькові , як власнику домоволодіння, а синові відмовляє (пільга РЕС, комунальні)
Дякую.
Автор вопроса: Катерина - 09-10-2018 15:48:21

Доброго дня!

Відповідно до п.5 ч.1 ст.12 ЗУ « Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12) 75-процентна знижка плати за користування комунальними послугами (газом, електроенергією та іншими послугами) та скрапленим балонним газом для побутових потреб в межах середніх норм споживання. Площа житла, на яку надається знижка, при розрахунках плати за опалення становить 21 кв. метр опалювальної площі на кожну особу, яка постійно проживає у житловому приміщенні (будинку) і має право на знижку плати, та додатково 10,5 кв. метра на сім'ю.

Згідно зі ст.12 ЗУ « Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» Пільги щодо плати за житло, комунальні послуги та паливо, надаються учасникам бойових дій та членам їх сімей, що проживають разом з ними, незалежно від виду житла чи форми власності на нього.

Площа житла, на яку нараховується 75-процентна знижка плати, визначається в максимально можливому розмірі в межах загальної площі житлового приміщення (будинку) згідно з нормами користування (споживання), встановленими цими пунктами, незалежно від наявності в складі сім'ї осіб, які не мають права на знижку плати. Якщо в складі сім'ї є особи, які мають право на знижку плати в розмірі, меншому ніж 75 процентів, спочатку обчислюється в максимально можливому розмірі 75-процентна відповідна знижка плати.

Згідно з Рішенням Конституційного Суду України від 03.06.1999 № 5-рп/99 (справа про офіційне тлумачення терміна "член сім'ї") (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v005p710-99) . Під  членом сім'ї військовослужбовця треба  розуміти особу,  що  перебуває з суб'єктом  права  на  пільги щодо оплати користування житлом і комунальними  послугами у правовідносинах, природа яких визначається: кровними  (родинними)  зв'язками або шлюбними відносинами; постійним проживанням з військовослужбовцем, веденням з ним спільного господарства. Такі ознаки (вимоги) застосовуються диференційовано при конкретному визначенні членів сім'ї, які мають право на названі пільги.

Отже, так як пільги щодо сплати комунальних послуг надається також членам сімей учасників бойових дій, що проживають разом з ними тому призначена буде тільки батьку , як власнику домоволодіння.

Доброго дня. Скажіть будь ласка, чи правомірна відмова сільською радою у наданні мені земельної ділянки. площею 2.0000га для ведення ОСГ в межах села, з посиланням на ст. 24 ЗУ "Про регулювання містобудівної діяльності" адже дана ділянка мала слугувати не для будівництва а для ведення ОСГ. Дякую.
Автор вопроса: Віталій - 09-10-2018 14:19:05

Доброго дня!

Як зазначено у ч.4 ст.116 ЗКУ (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14#n992) передача земельних ділянок безоплатно у власність громадян у межах норм, визначених цим Кодексом, провадиться один раз по кожному виду використання.

Відповідно до п. б ч. 1 ст. 121 ЗКУ громадяни України мають право на безоплатну передачу їм земельних ділянок із земель державної або комунальної власності в таких розмірах: для ведення особистого селянського господарства - не більше 2,0 гектара.

Отже, для ведення особистого сільського господарства може бути надана земельна ділянка до 2,0 га, якщо Ви раніше не отримували земельну ділянку для ведення особистого сільського господарства.

Згідно з ч.3 ст. 24 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності» (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3038-17#n310) у разі відсутності плану зонування або детального плану території, затвердженого відповідно до вимог цього Закону, передача (надання) земельних ділянок із земель державної або комунальної власності у власність чи користування фізичним та юридичним особам для містобудівних потреб забороняється.

Враховуючи вказане положення, формально сільська рада може відмовити у наданні земельної ділянки у разі відсутності плану зонування або детального плану території, де розташована вказана Вами земельна ділянка. Вказаних Вами відомостей недостатньо щоб надати предметну відповідь на це питання.

Добрий день я військовослужбовець ЗСУ у мене запитання такого характеру мені було віддано наказом проведення служового розслідування по самовільному залишенню військової частини офіцером частини яке він здійсним 28 числа наказ про службове розслідування мені дали 31 числа термін проведення розслідування до 07 числа наступного місяця, за самовільне залишення частини військовослужбовців позбавляють премії повністю так як у мене термін проведення розслідування до 07 я його і закрив в щащначені терміни але позбавлення премії військовослужбовців здійснюється за місяць в якому було здійснено проступок і як наслідок я не можу написати позбавлення пермії військовослужбовцю тому що вже наступний місяць. як розібратися з даною ситуацією, виходить так що я виконав все згідно закону провів розслідування на накащ по результатам у мене ще місячний термін після проведення розслідування а я залишаюся винним і мені зара (платити за військовослужбовця) так як я проводив розслідуван і не здав наказ...
Автор вопроса: Олександр - 09-10-2018 11:42:31

Доброго дня! Якщо бажаєте одержати зрозумілу відповідь, - задавайте зрозуміле питання. Прошу конкретизувати Вашу думку. Бажано користуватится знаками розділу.

обрий день! Мені 58років, військове звання ст. лейтенант, у 2011р.був виключений із військового обліку, про ,що мені в усній формі було повідомлено нач. від. кадрів,відмітки про виключення немає. У зв'язку з ліквідацією підприємства влаштувався на нову роботу. Там вимагають копію військового квитка, мотивуючи це вимогою військомату подати списки усіх чоловіків до 60р.це напевно звірка особистих данних з подальшим поставленням на військовий облік.Ставати на військовий облік бажання немаю.підскажіть будь-ласка ,як діяти у такій ситуації. Як,що виявиться,що відомості у військоматі про моє виключення із обліку відсутні,як діяти тоді? Дякую!
Автор вопроса: Андрій - 08-10-2018 17:35:40

Доброго дня!

Відповідно до ЗУ «Про внесення змін до статті 28 Закону України "Про військовий обов’язок та військову службу"» (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1604-18#n5) від 22.07.2014 було збільшено граничний вік перебування у запасі.

На момент виключення Вас з військового обліку діяв ЗУ «Про військовий обов’язок та військову службу», який передбачав граничний вік перебування в запасі для Вашого звання 50 років.

Відповідно до ст. 58 Конституції України (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80)  закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи.

Отже, Вас було виключено з військового обліку відповідно до редакції закону, який діяв на час досягнення Вами граничного віку перебування у запасі, тому вимога відділу кадрів є неправомірною. Поясніть у відділі кадрів що Ви не є військовозобов’язаним і квиток у Вас відсутній.

Поставити на військовий облік Вас можуть виключно за Вашою згодою. Ми досить часто стикались з подібною ситуацією розв’язуючи проблемні питання наших клієнтів. Практика свідчить, що в переважній більшості випадків, до 2014 року РВК не приймали рішень про виключення з військового обліку осіб, в яких настав граничний вік перебування в числі військовозобов’язаних. Однак це ніяк не повинно відображатись на Ваших правах. В критичних ситуаціях ми готувати відповідні скарги до РВК та ОВК. У всіх випадках це мало позитивний результат.

Добрий день,я,05.01.1961р.н., ст. лйт. медслужби, вармії не служив.У 2011р.був виключ. із військового обліку, відмітки про це у військовому квитку немає, працюю в цншій організації. Чи маї право відділ кадрів вимагативід мене надпти копію військового квитка,мотивуючи цеякоюсь вимогою військомату подати відомостіпро всіх чоловіків до 60 років, це напевно звірка особових данних? Які мої дії? Ставати на В/о бажання немаю Дякую!
Автор вопроса: Андрій - 08-10-2018 15:34:23

Доброго дня!

Відповідно до ЗУ «Про внесення змін до статті 28 Закону України "Про військовий обов’язок та військову службу"» (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1604-18#n5) від 22.07.2014 було збільшено граничний вік перебування у запасі.

На момент виключення Вас з військового обліку діяв ЗУ «Про військовий обов’язок та військову службу», який передбачав граничний вік перебування в запасу для Вашого звання 50 років.

Відповідно до ст. 58 Конституції України (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80)  закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи.

Отже, Вас було виключено з військового обліку відповідно до редакції закону, який діяв на час досягнення Вами граничного віку перебування у запасі, тому вимога відділу кадрів є неправомірною, оскільки Ви втратили статус військовозобов’язаного.

доброго дня. скажіть будь ласка.Я здаю квартиру в оренду. Квартиранти будуть сплачувати тільки комунальні. Хочу заключити договір між ними і мною. Підскажіть якщо не дай Бог виникнуть проблеми з ними чи такий договір матиме яку силу?
Автор вопроса: Ната - 08-10-2018 11:31:46

Доброго дня!

Вказане Вами питання регулюється главою 59 Цивільного Кодексу України (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#n3897) Найм (оренда) житла.

Цією главою визначено підстави, умови, порядок укладення та розірвання такого договору. У разі дотримання всіх вимог передбачених законодавством, щодо укладення договору найму (оренди) житла, такий договір буде дійсним. Якщо більш предметно, то договір оренди не може бути укладений по вказаній Вами формулі. Комунальні платежі, що будуть вноситись квартирантами, фактично являються Вашим доходом і підлягають оподаткуванню.

 

Щиросердечно вітаємо вас із професійним святом – Днем юриста!
Це свято людей, які своїм словом і ділом мають стверджувати недоторканість конституційних прав і свобод громадян, непорушність законів.
Нехай ваші професійні зусилля будуть винагородженні повагою і довірою громадян, впевненістю у надійному і справедливому захисті їх конституційних прав і свобод.
Щиро зичимо вам здоров’я, добробуту, щастя й удачі, життєвої наснаги та нових здобутків у професійній і громадській діяльності в ім’я процвітання нашої України!
Автор вопроса: Любов - 08-10-2018 09:27:49

Дякую! Удачі Вам!

Добрий вечір. Я пропрацювала 14 років в пенсійному фонді (обласному). В минулому місяці по переводу перейшла до управління соціального захисту населення у відділ персоніфікації, де добавили 2 посади для перевірки справ пенсійного фонду цивільних пенсій. Разом зі мною взяли особу з пенсійного фонду військовослужбовців. По закону "Про корупцію" чи маємо ми право перевіряти пенсійний фонд. Якщо не маємо, то якій період. Заздалегідь вдячна.
Автор вопроса: Наталия - 06-10-2018 19:37:49

Доброго дня!

               Відповідно до п.2 ч. 2 ст.2 Порядку здійснення нагляду за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України затв. Наказом Міністерства праці та соціальної політики №4 від 10.01.2007 (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0057-07)  у   ході   здійснення   нагляду   за правильністю та своєчасністю нарахування, виплати та припинення виплати пенсії провадяться:

     а) перевірка правильності нарахування та складання документів
для виплати пенсій через підприємства, установи, організації, що
здійснюють виплату і доставку пенсій;

     б) перевірка виплати пенсій за разовими дорученнями при зміні
місця проживання, виїзді на постійне місце проживання за кордон та
в інших випадках;

     в) перевірка правильності   виплати   пенсій   особам,   які
перебувають на повному державному утриманні;

     г) перевірка правильності проведення відрахувань з пенсій та
утримання надміру виплачених сум пенсій;

     ґ) перевірка правильності виплати допомоги на поховання та
виплати недоотриманої пенсії у зв'язку зі смертю пенсіонера;

     д) перевірка правильності здійснення індексації пенсії.

До завдань та повноважень УСЗН жодним нормативно правовим актом не віднесено питання перевірки дотримання вимог антикорупційного законодавства суб’єктами, на яких поширюється дія закону «Про запобігання корупції» http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18/print Відповідальним за забезпечення формування та реалізацію державної антикорупційної політики визначено Національне агентство з питань запобігання корупції згідно з ч.1 ст.4 ЗУ «Про запобігання корупції»

Так, оскарження рішення ВЛК якщо я сама щось запідозрю це само собою, а планово якось, якийсь суб'єкт перевіряє яковь взагалі те що вони там пишуть у рішеннях ВЛК? Для прикладу, якщо військовослужбовець домовився з комісією про потрібний результат ВЛК і окрім них ніхто про це не знає, чи може якоь з часом це бути виявлене шляхом там якоїсь перевірки чищо?
Автор вопроса: Наталія - 05-10-2018 14:14:22

Відповідно до п.4 ч. 3 ст.2 «Положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ» (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1109-08/print) передбачені права ЦВЛК серед, яких є перевірка роботи підпорядкованих ВЛК.

Згідно з п.5 ч.4 ст. 2 «Положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ» (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1109-08/print) передбачені права ВЛК регіонів серед яких також є право перевіряти роботу підпорядкованих ВЛК.

Отже, право перевірки роботи надається вищим за рангом ВЛК, але вказаним нормативним актом не передбачено обов¢язковість та інтервали протягом, яких можуть здійснюватися такі перевірки.

Доброго дня! Підскажіть будь ласка, які є механізми перевірки рішень влк на предмет їх достовірності, якщо наприклад я запідозрила що комісія ВЛК за хабар у висновку влк написала неіснуючий діагноз військовослужбовцю?
Автор вопроса: Наталія - 05-10-2018 12:31:09

Доброго дня!

Відповідно до п.10 ч. 4 ст.2 «Положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ» (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1109-08/print) Постанова ВЛК регіонів може бути оскаржена у ЦВЛК або у судовому порядку.

Згідно з п.5 ч.3 ст.2 Постанови ЦВЛК можуть бути оскаржені в судовому порядку.

Пунктом 2 ч. 1 ст.19 КАС (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15#n9497) передбачено, що юрисдикція адміністративних судів поширюється на справи у публічно-правових спорах з приводу прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби.

Отже, враховуючи положення законодавства, Ви можете оскаржити рішення ВЛК за територіальним принципом у ВЛК вищого рангу в залежності від того, якою ВЛК було прийнято рішення або у судовому порядку.

Доброго дня. Яка відповідальність за несвоєчасно отриманий приписний?
Автор вопроса: Світлана - 03-10-2018 18:40:36

Доброго дня!

Відповідно до ч.1 ст.210 КУпАП (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n2428) порушення військовозобов'язаними чи призовниками правил військового обліку, неявка їх на виклик до військового комісаріату без поважних причин або несвоєчасне подання в обліковий орган, де вони перебувають на військовому обліку, відомостей про зміну місця проживання, освіти, місця роботи, посади, а також порушення порядку проходження навчальних зборів (занять) у навчальних закладах Товариства сприяння обороні України та професійно-технічних навчальних закладах - тягнуть за собою накладення штрафу від п'яти до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Отже, законодавством передбачено адміністративну відповідальність за несвоєчасне отримання приписного свідоцтва, адже це є порушенням правил військового обліку.

В яких випадках притягується до кримінальної відповідальності громадянин, приписаний до призовної дільниці? І чи військкомат має право притягнути то такої відповідальності?
Автор вопроса: Петро - 03-10-2018 15:55:32

До кримінальної відповідальності притягується особа в разі вчинення діянь, передбачених особливою частиною Кримінального кодексу України. Військомат не має право притягувати будь-кого до кримінальної відповідальності.

Добрий день! Декілька років тому я позичив кошти іншій особі, взяв з неї розписку але не завірив у нотаріуса. Зараз людина не повернула позичені кошти. Чи може ця розписка бути доказом в суді, що мені боржник винен кошти?
Автор вопроса: Андрій - 03-10-2018 14:09:09

Доброго дня!

Відповідно до ч.2 ст.1047 ЦК (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#n1183) на підтвердження укладення договору позики та його умов може бути представлена розписка позичальника або інший документ, який посвідчує передання йому позикодавцем визначеної грошової суми або визначеної кількості речей.

Отже, законодавством не встановлено обов’язковість завірення нотаріусом боргової розписки.

Доброго дня! Можливе отримання картки з банку без прописки?Дякую за консультацiю?
Автор вопроса: Микола - 03-10-2018 12:15:54

Доброго дня!

Відповідно до п. 6.1 гл.6 Постанови правління НБУ Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1172-03#n398) якщо фізична особа не має в цьому банку рахунків, то відкриття поточного рахунку здійснюється в такому порядку: фізична особа пред'являє уповноваженому працівнику банку паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Фізичні особи-резиденти додатково мають пред'явити документ, виданий контролюючим органом, що засвідчує їх реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків.

Отже, у законодавстві не зазначено обов’язкову наявність прописки (реєстрації) при відкритті рахунку у банку.

В той же час, не можливо виключити наявність таких вимог у внутрішніх нормативних документах банківської установи.

доброго дня. В мене була картка приватбанку. ЇЇ термін дії закінчився і я не став його подовжувати (на рахунку залишилось кілька копійок).
Чи може тепер банк нараховувати мені якісь відсотки тощо і чи можуть бути в мене взагалі якісь проблеми з цим.
Автор вопроса: Іван - 03-10-2018 09:11:52

Доброго дня! Банківська картка це лише інструмент для користування банківським рахунком. Збіг строку дії картки ніяк не впливає на дійсність Вашого рахунку. Можливість нарахування плати за користування рахунком (саме рахунком а не карткою) залежить від умов Вашого договору з банком.

Доброго дня!Чи потрібна реєстрація мопеду (тобто присвоєнні дорожнього номерного знаку в ДАІ) об'єм двигуна котрого 49.9 см.кубічних?
Автор вопроса: Максим - 03-10-2018 09:06:44

Доброго дня!                   

Відповідно до Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин,сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1388-98-%D0%BF) встановлюється єдина на території України процедура державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів, оформлення та видачі реєстраційних документів і номерних знаків.

Державна   реєстрація   транспортних засобів проводиться територіальними органами з надання сервісних послуг МВС.

За відсутність реєстрації (або експлуатації без номерного знаку), за кермування без відповідних документів (зокрема, водійського посвідчення категорії А1) передбачений штраф згідно зі ст. 126 КУпАП (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10)

Отже, відповідно до законодавства мопеди підлягають державній реєстрації

А яка інша процедура до притягнення до кримінальної відповідальності існує для громадяниа, приписаного до призовної дільниці? І чи особу без громадянства можуть брати на роботу в Україні? Дякую
Автор вопроса: Андрій - 02-10-2018 16:57:15

Доброго дня! Перше Ваше питання не зрозуміле. Процедура однакова для всіх. Щодо можливості працювати в Україні особам без громадянства, то відповідно до Конституції України іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами і свободами, а також несуть такі самі обов’язки, як і громадяни України, - за винятками, встановленими Конституцією, законами чи міжнародними договорами України. Ця гарантія також стосується і права на трудову діяльність іноземців та осіб без громадянства. Так, Кодексом законів про працю України передбачено, зокрема, що трудові відносини іноземних громадян, які працюють на підприємствах, в установах, організаціях України, регулюються законодавством держави, в якій здійснене працевлаштування (наймання) працівника, та міжнародними договорами України. Законом України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" передбачено, що іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, а також яким надано статус біженця в Україні, мають право працювати на підприємствах, в установах і організаціях або займатися іншою трудовою діяльністю на підставах і в порядку, встановлених для громадян України. Для цього такій особі потрібно мати документ, що підтверджує право на постійне проживання в Україні.

Добрий день! Я працюю викладачем у ВНЗ 20 років. Підкажіть будь ласка, чи повинен я представити до кадрової служби копії військового квитка, особистий листок і автобіографію. Відділ кадрів посилається на Правила організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях (Наказ Міністерства юстиції України від 18.06.2015 № 1000/5), але я розумію, що дотепер моя справа знаходилась в кадрах і не має доцільності подачі вищезазначених документів в даний час. На мою думку, це стосується знову прийнятих на роботу. Чи маю я законні підстави для відмови. Дякую Вам за увагу.
Автор вопроса: Михайло - 02-10-2018 15:17:37

Доброго дня!

Згідно з ч.3 ст.24 КЗпП (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#n141) при укладенні трудового договору громадянин зобов'язаний подати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, трудову книжку, а у випадках, передбачених законодавством, - також документ про освіту (спеціальність, кваліфікацію), про стан здоров'я та інші документи.

Відповідно до п. 12 гл. 2 розділу IV Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях затв. Наказом Міністерства Юстиції України від 18.06.2015 № 1000/5 (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0736-15) передбачено, які саме документи повинна містити особова справа працівника.

Отже, працівник подає документи, які визначені законодавством при укладенні трудового договору.

Добрий день, пане Павло! Допоможіть будь ласка! В нічному клубі камери відеоспостереження зняли на відео як я витягую щось з кишені (таблетку) і запиваю її. Після цього охорона клубу побила мене. Зараз, на підставі лише цього відео слідчий поліції вимагає в мене пройти тест на вживання наркотиків. Я не здійснював жодних адмін. порушень і не є підозрюваним у здійсненні жодного злочину. Єдина причина вимоги до мене - це відео з камер відеоспостережння, де я витягую щось з кишені(не видно, що саме, але це була таблетка) і запиваю її.
Скажіть будь ласка чи має право слідчий на підставі лише цього відео вимагати в мене пройти тест на вживання наркотиків?
Чи маю я право відмовитись від цього тесту? Уточніть будь ласка мої права.
Автор вопроса: Андрій - 02-10-2018 01:51:19

         Доброго дня!

               Згідно зі ст. 12 ЗУ «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/62/95-вр)  особа,   відносно   якої   до   закладів   охорони здоров’я, центрального   органу   виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх   аналогів   і   прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, Національної поліції надійшла інформація від установ, підприємств, організацій, засобів масової інформації або окремих громадян про те, що вона незаконно вживає наркотичні засоби або психотропні речовини чи перебуває у стані наркотичного сп'яніння, підлягає медичному огляду.
               Факт незаконного вживання наркотичних засобів або психотропних речовин встановлюється на підставі показань свідків, наявності ознак наркотичного сп'яніння, результатів медичного огляду, а також тестів на вміст наркотичного   засобу   або 
психотропної речовини в організмі особи.
               Відповідно до ч.3 ст.13 ЗУ «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними»  ухилення осіб від медичного огляду або медичного обстеження тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством. 

         За ухилення від медичного огляду або обстеження тягне за собою адміністративну відповідальність передбачену ст. 44-1 КУпАП http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10) .

               Описана Вами ситуація дещо спірна, оскільки підозра слідчого виникла на підставі відеозапису не зовсім зрозумілого змісту. Рекомендую скористатися послугами кваліфікованого адвоката.
Ще раз доброго дня! Я вам вже писала стосовно родових коштів, мені в УСЗН сказали, що нарахування будуть аж в листопаді місяці! Чи законно це..... чекати аж 2 місяця?
Автор вопроса: Анна - 01-10-2018 17:07:39

Доброго дня! Відповідно до ст.12 ЗУ «Про державну допомогу сім'ям з дітьми» (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2811-12) допомога при народженні дитини призначається у розмірі 41280 гривень. Виплата допомоги здійснюється одноразово у сумі 10320 гривень, решта суми допомоги виплачується протягом наступних 36 місяців рівними частинами у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.  Як я вже писав, подані документи розглядаються протягом 10 днів. В той же час, законодавством не регламентовано, через який термін після подання документів виплачується  допомога при народженні дитини

чи може роботодавець передати до військкомату мій мобільний номер телефону та інші персональні дані?
Автор вопроса: Ігор - 01-10-2018 16:45:55

Доброго дня!

Спільним наказом Держкомстату та Міноборони від 25.12.2009 р. N 495/656 Про затвердження типової форми первинного обліку № П-2 "Особова картка працівника" (http://www.ukrstat.gov.ua/norm_doc/2009/495/495_2009.htm)  було затверджено типову форму первинної облікової документації зі статистики праці N П-2 "Особова картка працівника", у якій передбачено, які дані повинні міститися у особовій картці працівника та надаватися військкоматам.

Номер мобільного телефону не вказується в Особовій картці працівника, стосовно інших даних, раджу ознайомитися з положеннями вищевказаного наказу.

Добрый день! Может ли адвокат без моего ведома заключить мировое соглашение? Он же ходит в суды без меня и тд. И если заключит все таки, как это обжаловать?
Автор вопроса: Катерина - 01-10-2018 14:24:54

Доброго дня! Якщо адвокат відвідує судові засідання як Ваш представник, то його повноваження визначаються положеннями укладеного з Вами договору. Якщо договір передбачає таке право - адвокат правомочний укласти такий договір. Уважно вивчіть положення договору. Якщо майєте сумніви, наполягайте на внесенні до договору змін, де було б зазначено, що укладення мирової угоди допускається виключно Вами. Оскаржити договір укладений правомочним адвокатом буде дуже проблематично.

Моєму сину виповнилось 20 років. Прийшла повістка до військомату. Він був у мене дитина-інвалід по слуху до 18 років. Діагноз - Лівобічна хронічна СЕНСОНЕВРАЛЬНА глухота п'ятої стадії. Ще діагноз- тазова дистонія правої нирки, повздовжна дистонія лівої нирки, та гідронефроз лівої нирки. Чи заберуть мого сина до служби в армії? Якщо ні - то на який закон і статтю ссилатися? Дякую
Автор вопроса: Валентина - 01-10-2018 11:28:23

Доброго дня!

У додатку 1 до Положення про військово-лікарську експертизу  в Збройних Силах України (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1109-08) визначено розклад хвороб, станів та фізичних вад, що визначають ступінь придатності до військової служби.

Однак, рішення про придатність , обмежену придатність або непридатність до військової служби визначається фаховими медиками, - військо-лікарською експертизою відповідно до положень вищевказаного Розкладу. Будучи юристом, я не можу надати Вам конкретну відповідь з Вашого питання.

Доброго дня!Підскажіть будласка,я народила дитину і зразу в УСЗН (це 18.09.2018) подала відповідні документи на отримання родових коштів. Через скільки вони повинні нарахувати допомогу. Який термін нарахування?Дякую за відповідь!
Автор вопроса: Анна - 29-09-2018 12:49:37

Доброго дня!

            Відповідно до ст.12 ЗУ «Про державну допомогу сім'ям з дітьми» (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2811-12#o106) допомога при народженні дитини призначається у розмірі 41280 гривень. Виплата допомоги здійснюється одноразово у сумі 10320 гривень, решта суми допомоги виплачується протягом наступних 36 місяців рівними частинами у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. 
               Згідно з п. 43 Постанови КМУ від 27 грудня 2001 р. N 1751 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми» (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1751-2001-%D0%BF)  
документи, необхідні   для   призначення державної допомоги сім'ям з дітьми, розглядаються органом, що призначає і виплачує державну допомогу, протягом десяти днів з дня подання заяви. 

Отже, враховуючи вищевказані положення слід зазначити, що заява для призначення допомоги сім¢ям з дітьми розглядається протягом 10 днів з дня її подання. Допомога при народженні дитини виплачується одноразово у сумі 10320 грн, решта суми протягом наступних 36 місяців рівними частинами.

Звільнений зі служби у ЗСУ в липні 2017 року. При розрахунках багато чого не виплатили. Чи буде суд розглядати мій адміністративний позов зараз?
Автор вопроса: Юрій - 28-09-2018 21:21:31

Доброго дня!

Згідно з ч.2 ст.122 КАС України ( http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15/print) для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів.

Відповідно до ч.1 ст.121 КАС України суд за заявою учасника справи поновлює пропущений процесуальний строк, встановлений законом, якщо визнає причини його пропуску поважними, крім випадків, коли цим Кодексом встановлено неможливість такого поновлення.

Частина 4 ст.121 КАС України регламентує, що одночасно із поданням заяви про поновлення процесуального строку має бути вчинена процесуальна дія (подана заява, скарга, документи тощо), стосовно якої пропущено строк.

Отже, Ви можете звернутися до суду з заявою про поновлення пропущеного процесуального строку та одночасно подати заяву стосовно захисту порушених прав.

доброго дня. В законодавстві передбачена відповідальність за неявку до військкомату, а також за повторне протягом року таке діяння. Поясніть будь ласка, повторне означає лише другий раз, чи таких обмежень немає (3 рази і більше). Дякую
Автор вопроса: Іван - 28-09-2018 09:12:58

Доброго дня!

Відповідно до ст. 35 КУпАП (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/print) обставиною, що обтяжує відповідальність за адміністративне правопорушення, є повторне протягом року вчинення однорідного правопорушення, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню; вчинення правопорушення особою, яка раніше вчинила кримінальне правопорушення.

Якщо особа, піддана адміністративному стягненню, протягом року з дня закінчення виконання стягнення не вчинила нового адміністративного правопорушення, то ця особа вважається такою, що не була піддана адміністративному стягненню (ст. 39 Кодексу України про адміністративні правопорушення).

Отже, законодавством визначено, що повторним є однорідне правопорушення до того, за яке особу було піддано адміністративному стягненню вчинене протягом року. У положеннях не визначено обмежень, щодо кількості можливих повторних правопорушень вчинених протягом року.

29 серпня 2018 р. постановою № 686 Уряд затвердив Порядок виплати надбавки за вислугу років працівникам установ природно-заповідного фонду України. Одним з пунктів цього документу визначено, що Надбавка за вислугу років виплачується керівним працівникам, професіоналам, фахівцям, технічним службовцям і робітникам установ природно-заповідного фонду, які забезпечують і безпосередньо виконують природоохоронні, науково-дослідні, еколого-освітні, рекреаційні функції, а також функції з охорони територій та об’єктів природно-заповідного фонду, крім тих працівників, для яких встановлено інші умови та розміри виплати надбавок за стаж роботи. Питання: чи всі посади працівників установ ПЗФ (включно з бухгалтерами та прибиральницями) підпадають під виплату цієї надбавки? Офіційного роз'яснення Мінприроди ми так і не дочекалися. Дякую!
Автор вопроса: Іван - 27-09-2018 21:58:05

Доброго дня! Я не правомочний давати роз'яснення з поставленого Вами питання, однак можу пояснити як особисто я розумію положення даної норми. Під вказану норму повинні підпадати всі "керівні працівники, професіонали, фахівці, технічні службовці і робітники" - тобто і бухгатери і прибиральниці, які працюють в установах ПЗФ. Обов'язковою умовою є "безпосереднє виконання природоохоронних, науково-дослідних, еколого-освітнії, рекреаційний функцій, а також функції з охорони територій та об’єктів природно-заповідного фонду". Прибиральниця по суті своєї діяльності безсумнівно безпосередньо виконує рекреаціні функції, аналогічно й бухгалтер, який забезпечує діяльність рекреаційного об'єкту. Але, застосування норми потребує офіційного роз'яснення через застосоване слово "безпосередньо".

доброго дня. Я влаштовуюсь на державну роботу. Документи подала, заяву про прийом на роботу написала. Документи відправили на затвердження в Київ. На даний момент знайшла кращу роботу і влаштовуватись на першу не хочу. Як мені діяти? Наказ про прийняття на роботу ще не підписувала
Автор вопроса: Марія - 27-09-2018 15:15:53

Доброго дня! Якщо наказ про прийняття Вас на посаду ще не видано, - просто подайте заяву про відмову в працевлаштуванні.

Добрый день. Я бывший военнслужающий, остался на военном квартирном учете. Я развелся, представил в комисию документы о разводе и о том что ребенок проживает вместе с бывшей женой в другой области. Я остался стоять один на квартирном учете. Правомерное решение комисии?
Автор вопроса: Николай - 26-09-2018 19:00:03

Доброго дня!

Відповідно до ч.8 ст.12 ЗУ «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2011-12/print) Військовослужбовці, які мають вислугу на військовій службі 20 років і більше, у разі звільнення з військової служби за станом здоров'я, віком, у зв'язку із скороченням штатів, а також звільнені з військової служби особи, які стали особами з інвалідністю I чи II групи, члени сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби, мають право на безплатне одержання у приватну власність жилого приміщення, яке вони займають у будинках державного житлового фонду.

               Згідно з п.2 ч.2 ст.40 ЖК Української РСР http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5464-10 громадяни знімаються з обліку потребуючих поліпшення житлових умов у випадку виїзду на постійне місце проживання до іншого населеного пункту

               Отже, рішення комісії є правомірним.

добрый день.у меня вопрос..если сын прописан у нас,но проживает и является гражданином другой страны,вправе ли отказывать в субсидии.
Автор вопроса: Александр - 26-09-2018 18:20:45

Доброго дня!

Відповідно до абз.10 п.7 Постанови КМУ № 848  Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-95-%D0%BF#n312 Житлову субсидію за рішенням комісії не може бути призначено у разі, коли у члена домогосподарства або у члена сім’ї особи із складу домогосподарства доходи, які враховуються під час призначення житлової субсидії, були такими, що зазначені в абзацах другому – четвертому підпункту 3 пункту 6 Положення (доходи відсутні, або менше від мінімальної заробітної плати та не сплачувался ЄСВ протягом трьох місяців), і такі особи перебували за кордоном сукупно більше 60 днів протягом періоду, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії (крім випадку, зазначеного в абзаці четвертому пункту 7 Положення). До 60-денного періоду перебування за кордоном не включаються дні службового відрядження, лікування або навчання за кордоном, що підтверджується відповідними документами.

Отже, у такому випадку, Вам може бути відмовлено у призначенні субсидії.

Що має вищу юридичну силу,закон україни чи наказ міністерства оборони україни ?
Автор вопроса: леся - 26-09-2018 16:21:43

Доброго дня!

               Відповідно до Листа Міністерства юстиції 30.01.2009 N Н-35267-18 «Щодо порядку застосування нормативно-правових актів у разі існування неузгодженості між підзаконними актами» http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v3526323-09 вища юридична сила закону полягає також у тому, що всі підзаконні нормативно-правові акти приймаються на основі законів та за своїм змістом не повинні суперечити їм. Підпорядкованість таких   актів законам закріплена у положеннях Конституції України.
               Отже, закон України має вищу юридичну силу та підзаконні нормативно-правові акти (наказ) не повинні суперечити йому. 
Чи притягується громадянин УКраїни. приписаний до призовної дільниці, до кримінальної відповідальності, якщо вчасно не повідомив військомат про зміни місця проживання, місця роботи. або зовсім не подав військомату? Це за умови повторного порушення чи ні? Військомат наголошує, що за третього порушення настає кримінальна відповідальність. Чи так це?
Автор вопроса: Микола - 25-09-2018 15:35:49

Доброго дня! Відповім коротко - ні це не так. Для кримінальної відповідальності існує інша процедура.

Добрий день! Працюю в Укрпошті листоношею. Мені і деяким колегам дали підписати про зміну графіку з 1 жовтня, в результаті чого зменшується розмір ставки( з 1 до 0,9). В разі незгоди буде звільнено з роботи згідно з законом. Чи правомірне рішення зменшити ставку в працівників? Якщо розмір оплати в керівників дирекції в межах 300000 гривень. А ставка листоноші в межах мінімалки, і то стягується податок, отримуєш тоді менше. Чи правомірне рішення керівництва?
Автор вопроса: Петро - 25-09-2018 15:26:46

Доброго дня!

Відповідно до ст.103 КЗпП про нові або зміну діючих умов оплати праці в бік погіршення власник або уповноважений ним орган повинен повідомити працівника не пізніш як за два місяці до їх запровадження або зміни.

Згідно з ч. 3 ст. 32 КЗпП у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці допускається зміна істотних умов праці при продовженні роботи за тією ж спеціальністю, кваліфікацією чи посадою. Про зміну істотних умов праці - систем та розмірів оплати праці, пільг, режиму роботи, встановлення або скасування неповного робочого часу, суміщення професій, зміну розрядів і найменування посад та інших - працівник повинен бути повідомлений не пізніше ніж за два місяці.

Якщо колишні істотні умови праці не може бути збережено, а працівник не згоден на продовження роботи в нових умовах, то трудовий договір припиняється за пунктом 6 статті 36 цього Кодексу. Тобто у разі не згоди працівника роботодавець може розірвати з ним трудові відносини.

У ст. 96 КЗпП передбачено, що посадові оклади працівникам установлює власник  або уповноважений  ним  орган  відповідно  до  посади  і  кваліфікації працівника.

Відповідно до ч.6 ст. 96 КЗпП мінімальний посадовий оклад (тарифна ставка) встановлюється у розмірі, не меншому за прожитковий мінімум, встановлений для працездатних осіб на 1 січня календарного року.

Отже, при зміні умов оплати праці Вас повинні повідомити не пізніш як за два місяці до їх запровадження. Посадовий оклад встановлюється відповідно до посади і кваліфікації, але не може бути меншим за прожитковий мінімум встановлений для працездатних осіб на 1 січня календарного року. У разі ж якщо ж у Вашому випадку ці умови були порушені роботодавцем Ви можете звернутися за захистом порушених прав до територіального відділення Державної служби з питань праці або суду.

Доброго дня! Що таке режимний об'єкт?
Автор вопроса: Кирило - 25-09-2018 12:30:46

Доброго дня! На сьогоднішній день законодавство Україні не містить чіткого визначення поняття «режимний об¢єкт» .           Відповідно до Наказу УДО України «Про затвердження Порядку забезпечення безпеки посадових осіб, щодо яких здійснюється державна охорона у місцях постійного та тимчасового перебування» (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0700-11) режимна територія – місця постійного та тимчасового перебування посадових осіб, щодо яких здійснюється державна охорона, на якій встановлюється та підтримується відповідний режим.

               Режимним слід вважати об¢єкт на якому встановлюється та підтримується відповідний режим та на якому згідно з законодавством забезпечуються охоронні заходи. Перелік таких об’єктів визначено у Постанові КМУ №615 «Про заходи щодо вдосконалення охорони об'єктів державної та інших форм власності» (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/615-93-%D0%BF). Очевидно, що вказаний перелік не є виключним і існують інші нормативні акти з обмеженим доступом. 
Здравствуйте! Конституционный суд недавно вернул льготы чернобильцам, подскажите пожалуйста какие именно льготы вернули?
Автор вопроса: Мария - 24-09-2018 15:37:54

Доброго дня!

У п. 3 Рішення КСУ від 17 липня 2018 року 
№ 6-р/2018(
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v006p710-18) зазначено, що ст.. 53 і 60 ЗУ "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/796-12#n524) слід застосовувати у такій редакції

3.1. "Стаття 53. Виплата додаткової пенсії за шкоду, заподіяну здоров’ю, та щомісячної компенсації сім’ям за втрату годувальника

Додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, та щомісячна компенсація сім’ям за втрату годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи виплачуються повністю незалежно від заробітку, пенсії чи іншого доходу".

3.2. "Стаття 60. Інші пільги та компенсації особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, можуть надаватись й інші пільги та компенсації, передбачені законодавством України".

Отже, враховуючи рішення КСУ для громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи передбачено виплату додаткової пенсії за шкоду, заподіяну здоров’ю, та щомісячної компенсації сім’ям за втрату годувальника та інші пільги та компенсації особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, які передбачені законодавством України.

Чим передбачено піднайом для військовослужбовців контрактників за житло?
Автор вопроса: Леся - 24-09-2018 09:38:50

Доброго дня!

Це питання регулюється положеннями ЗУ «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2011-12#n131 зокрема ст.12 цього ЗУ передбачає, що держава забезпечує військовослужбовців жилими приміщеннями або за їх бажанням грошовою компенсацією за належне їм для отримання жиле приміщення на підставах, у межах норм і відповідно до вимог, встановлених Житловим кодексом Української РСР, іншими законами, в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Військова частина, у разі відсутності службового житла, зобов’язана орендувати його для військовослужбовців, а також членів їхніх сімей або за їхнім бажанням виплачувати грошову компенсацію за піднайом (найом) житлового приміщення. Крім того, у разі відсутності службового житлового приміщення, військовослужбовці рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом і не перебувають у шлюбі, можуть розміщуватися безплатно у спеціально пристосованих казармах у розташуванні військової частини, а сімейні - у сімейних гуртожитках.

Доброго дня! Підскажіть будь ласка по відпустці для військовослужбовців,а саме чи враховується в число відпустки та оплачується дорога, до місця відпустки? й чи враховуються вихідні дні в відпустку?
Автор вопроса: Тарас - 24-09-2018 09:37:18

Доброго дня!

Відповідно до п.1 ст. 10-1 ЗУ «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2011-12#n131) військовослужбовцям, крім військовослужбовців строкової військової служби, надаються щорічні основні відпустки із збереженням грошового, матеріального забезпечення та наданням грошової допомоги на оздоровлення у розмірі місячного грошового забезпечення. Тривалість щорічної основної відпустки для військовослужбовців, які мають вислугу в календарному обчисленні до 10 років, становить 30 календарних днів; від 10 до 15 років - 35 календарних днів; від 15 до 20 років - 40 календарних днів; понад 20 календарних років - 45 календарних днів, без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад, але не більше двох діб в один кінець. Святкові та неробочі дні при визначенні тривалості щорічних основних відпусток не враховуються.

Згідно з абз.2 п. 2 ст. 10-1 ЗУ «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» військовослужбовцям, крім військовослужбовців строкової військової служби та військової служби за призовом осіб офіцерського складу, тривалість щорічної основної відпустки в році початку військової служби обчислюється з розрахунку 1/12 частини тривалості відпустки, на яку вони мають право відповідно до пункту 1 цієї статті, за кожний повний місяць служби до кінця календарного року. При цьому військовослужбовцям, які мають право на відпустку тривалістю 10 календарних днів і більше, оплачується вартість проїзду до місця проведення відпустки і назад в межах України у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. 

Отже, військовослужбовцям надається щорічна основна відпустка без врахування часу необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад, але не більше двох діб в один кінець, святкові та неробочі дні не враховуються. Вартість проїзду до місця проведення відпустки і назад в межах України оплачується військовослужбовцям, які мають право на відпустку тривалістю 10 і більше календарних днів.

Добого времени суток!
Подскажите пожалуйста, имею ли я право вести видеосьемку в военкомате, с целью фиксации правонарушений?
Автор вопроса: Алексей - 22-09-2018 18:42:41

Доброго дня! Так, Ви маєте на це право. Однак раджу акцентувати увагу на те, що Ви здійснюєте не відеознімання особи, а фіксацію протиправних дій. Згідно ст. 55 Конституції України «…Кожен має право будь-якими не забороненими законом засобами захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань…» При цьому жодний нормативний акт не містить заборону відео фіксування в приміщенні військомату, якщо це не обмежує особистих прав інших осіб, як то визначено в ст.307 ЦК України. Однак, посадовці ВК насамперед є посадовцями і їх дії пов'язані з виконанням посадових обов'язків не підпадають під ст.307 ЦК України.

Склалася така ситуація що біля гуртожитку до мого сина пристали місцеві. Почали його хапати за одяг штовхати. Вахтер визвала поліцію. В поліції сину порадили підписати мирову що він не має притензій. Через деякий час дільничий повідомив що син буде притягнутий до адмінвідповідальності за бійку на вулиці. Працівники свідомо перекваліфікували сина з потерпілого в учасника конфлікту. Що я можу зробити в такому випадку?
Автор вопроса: Виктор - 21-09-2018 12:53:09

Доброго дня! Раджу звернутися за правовою допомогою до професійного адвоката. Без вивчення матеріалів справи предметну пораду у Ваші ситуації давати не можна.

доброго дня. мені на роботі вручили повістку на проходження зборів (хоча медкомісії я перед цим не проходив). я не зявився через певні обставини. Через тиждень повторилося те саме і тепер мені погрожують тюрмою.
Підкажіть будь ласка як мені діяти
Автор вопроса: Ігор - 21-09-2018 09:28:06

Доброго дня!

Відповідно до ч. 10 ст. 1 ЗУ «Про військовий обов’язок і військову службу» http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2232-12 ,громадяни України, які приписані до призовних дільниць або перебувають у запасі Збройних Сил України чи проходять службу у військовому резерві, зобов'язані: прибувати за викликом районного (міського) військового комісаріату для оформлення військово-облікових документів, приписки, проходження медичного огляду, направлення на підготовку з метою здобуття або вдосконалення військово-облікової спеціальності, призову на військову службу або на збори військовозобов'язаних.

Обставини, за якими військовозобов’язані звільняються від проходження зборів визначені у ст. 30 ЗУ «Про військовий обов’язок і військову службу».

Відповідно до ст. 42 ЗУ «Про військовий обов’язок і військову службу», керівники, інші посадові особи органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ та організацій незалежно від підпорядкування і форм власності та громадяни України, винні у порушенні порядку військового обліку, допризовної підготовки, приписки до призовних дільниць, призову на строкову військову службу, проходження служби у військовому резерві, проходження зборів, мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності, прибуття за викликом до військового комісаріату, а також у вчиненні інших порушень законодавства про військовий обов'язок і військову службу, несуть відповідальність згідно із законом.

Відповідно до ст. 210 КУпАП http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10 , порушення військовозобов'язаними чи призовниками правил військового обліку, неявка їх на виклик до військового комісаріату без поважних причин або несвоєчасне подання в обліковий орган, де вони перебувають на військовому обліку, відомостей про зміну місця проживання, освіти, місця роботи, посади, а також порушення порядку проходження навчальних зборів (занять) у навчальних закладах Товариства сприяння обороні України та професійно-технічних навчальних закладах -

тягнуть за собою накладення штрафу від п'яти до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною першою цієї статті або частиною першою статті 211 цього Кодексу, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, -

тягне за собою накладення штрафу від десяти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Рекомендую з’являтись до РВК на виклики.

Я жінка -військовослужбовець, зараз перебуваю на котрактній службі, розведена, одна виховую дитину 14 років. Чи мають право мене призначати в добові наряди не за спеціальністю? Буду дуже вдячна за відповідь!
Автор вопроса: Тетяна - 20-09-2018 09:16:09

Доброго дня!

Відповідно до п. 269 ЗУ «Про Статут внутрішньої служби Збройних Сил України» http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/548-14 у п.269 передбачено, що військовослужбовці-жінки, як правило, до складу добового наряду не призначаються. Військовослужбовців-жінок залежно від військового звання та посади можуть у разі потреби призначати з додержанням законодавства черговим фельдшером (санітарним інструктором), черговим штабу, їдальні, посильним, черговим чи днювальним жіночого гуртожитку. Військовослужбовці-жінки призначаються також на чергування за спеціальністю.

Отож, Вас мають право призначити в добові наряди за спеціальністю.

Доброго дня!Чи потрібно зараз реєструвати в даі мопед , якщо об*ем двигуна становить 49.9 сантиметрів кубічних?
Автор вопроса: Олег - 19-09-2018 16:03:02

Доброго дня!

                    Нині залишається чинним Порядок державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин,сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1388-98-%D0%BF .
                    Цим Порядком встановлюється єдина на території України процедура державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів (далі - транспортні засоби), оформлення та видачі реєстраційних документів і номерних знаків. 
                    Отож, відповідно до цього Порядку, мопеди підлягають державній реєстрації.
                    Державна   реєстрація   транспортних засобів проводиться 
територіальними органами з надання сервісних послуг МВС
.
                    За відсутність реєстрації (або експлуатації без номерного знаку), за кермування без відповідних документів (зокрема, водійського посвідчення категорії А1) передбачений штраф (ст. 126 Кодексу України про адміністративні правопорушення http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10 ). 
Доброго дня. Надійшла повістка до військомату, у випадку неявки воєнком погрожує оголосити мене в розшук і залучити для його здійснення працівників національної поліції України. Питання: чи справді входить до компетенції національної поліції України затримання осіб, що ухиляються від призову на військову службу та доставка даних осіб до військомату? Дякую
Автор вопроса: Григорій - 18-09-2018 17:26:06

Доброго дня! Відповідно до ЗУ «Про Національну поліцію України» http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19 , до повноважень поліції перелічені Вами дії не відносяться.

Відповідно до ст. 24 ЗУ «Про Національну поліцію України», виконання інших (додаткових) повноважень може бути покладене на поліцію виключно законом.

Відповідно до ч. 3 ст. 38 ЗУ «Про військовий обов’язок і військову службу» http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2232-12 ,органи Національної поліції у встановленому законом порядку зобов’язані за зверненнями військових комісаріатів або органів місцевого самоврядування, що ведуть військовий облік, проводити розшук, затримання і доставку до військових комісаріатів громадян, які ухиляються від виконання військового обов’язку, а також надсилати у двотижневий строк до військових комісаріатів або органів місцевого самоврядування, що ведуть військовий облік, відомості про випадки виявлення громадян, які не перебувають, проте повинні перебувати на військовому обліку.

Доброго дня! проконсультуйте будь-ласка, живу в багатоквартирному будинку, певна частина квартир будинку опалюється від місцевого ПТМ (підприємства теплових мереж), кожен рік, перед початком опалювального сезону, по старій добрі традиції, магістральні труби що ведуть до будинку прориває, і техніка та робітники ПТМ проводять роботи, зривають асвальт, риють траншеї і тд., по закінченню робіт все просто загортається землею і все. внаслідок вищеописаних робіт значна частина асфальтного покриття зіпсована.частина відсутня, з асфальтованої території все перетворилося на полосу перешкод, з багнюкою в дощову погоду. Питання наступне, чи законодавчо передбачено обовязок підприємства в даному випадку ПТМ) , по закінченню ремонтних робіт, відновити асфальтове покриття, прибудинкову територію до належного вигляду? дякую.
Автор вопроса: Роман - 18-09-2018 14:42:33

Доброго дня!

               Відповідно до ч. 11 ст. 26-1 ЗУ «Про благоустрій населених пунктів» http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2807-15 , особа, яка виконала на об’єктах благоустрою земляні та/або ремонтні роботи, зобов’язана власними силами привести цей об’єкт благоустрою у належний стан або може у випадках, визначених пунктом 2 частини  другої статті 19 цього Закону, сплатити його відновну вартість.
Yandex.Metrika