Он-Лайн консультации

Пошук за ключовим словом раніше наданих консультацій

Он-Лайн консультации

   Вопросов: всего-1521, сегодня-0;    ответов: всего-1521, сегодня-1


Порядок
Есть ответ  
Опубликовано  
Ожидает ответа  
Опубликовано  
Доброго дня! Якщо я роки 4 тому назад виступала поручителем за особу котра взяла кредит в банку,а тепер ця особа не виплатила кредит й до мне звонять кожного дня з банку й вимагають сплатити борг за ту особу, яким чином можно це припинити?чи законно все це взагалі?(дзвінки з банку)
Автор вопроса: леся - 12-12-2018 13:43:11

Доброго дня!

Відповідно до ч.1 ст.553 ЦК України (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#n2811) за договором поруки поручитель поручається перед кредитором боржника за виконання ним свого обов'язку. Поручитель відповідає перед кредитором за порушення зобов'язання боржником.

Згідно з ч.1 ст. 554 ЦК України у разі порушення боржником зобов'язання, забезпеченого порукою, боржник і поручитель відповідають перед кредитором як солідарні боржники, якщо договором поруки не встановлено додаткову (субсидіарну) відповідальність поручителя.

У разі, укладення Вами договору поруки з банком, у Вас можуть вимагати виконання порушеного зобов¢язання покладеного на боржника у відповідності до положень договору. Така вимога є законною у разі дотримання всіх вимог передбачених ЦК України для укладення договору поруки та договір не було припинено відповідно до ст.559 ЦК України.

Доброго дня. Я закінчив бакалавра. скільки по закону мав би я служити в армії. 12 чи 18 місяців?
Автор вопроса: Віктор - 12-12-2018 12:33:03

Доброго дня!

Відповідно до ч.1 ст.23 ЗУ «Пров військовий обов’язок та військову службу» (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2232-12#n428) строки строкової військової служби в календарному обчисленні встановлюються:

 • для солдатів і матросів, сержантів і старшин, які проходять строкову військову службу в Збройних Силах України та інших військових формуваннях, - до 18 місяців;

 • для осіб, які на час призову на строкову військову службу мають ступінь вищої освіти спеціаліст або магістр, - до 12 місяців.

Отже, у Вашому випадку строк строкової служби може складати до 18 місяців.

Подскажите не должны ли нас военных отправить обратно в наши полки при вводе ВП но наши части не попали в эти областях.
Автор вопроса: Ярослав - 11-12-2018 16:43:59

Доброго дня! Ваше питання не зрозуміле. Сформулюйте його належним чином.

Здравствуйте. Столкнулся с такой ситуацией. Недавно умер мой отец. У отца был земельный участок, находящийся в аренде у фермера. Было оформлено наследство - два наследника, я и брат (мои 75%, его 25%). Согласно договора об аренде данного участка, действие его не прекращается после смены владельца (соответствующая норма есть и в Законе Украины "Про оренду землі" ст. 32). Договор я перезаключать не планирую и согласно ст. 30 Закона Украины "Про оренду землі" заставить меня об этом никто не имеет права. Так же я уведомил орендаря согласно статьи 148-1 Земельного кодекса Украины о смене собственника предоставив все указанные в статье данные отправив рекомендованым письмом с уведомлением о вручении орендарю. Орендарь отказывается выплачивать мне плату за оренду, мотивируя тем, что я должен с братом приехать лично и что-то там залючить. С братом не общаемся, ехать нет никакого желания. Правомерны ли в этом случае действия оерндаря или нужно составлять иск в суд?
Автор вопроса: Александр - 11-12-2018 14:09:57

Доброго дня!

Згідно з ч.1 ст.148-1 ЗК України ( http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/161-14 ) До особи, яка набула право власності на земельну ділянку, що перебуває у користуванні іншої особи, з моменту переходу права власності на земельну ділянку переходять права та обов’язки попереднього власника земельної ділянки за чинними договорами оренди, суперфіцію, емфітевзису, земельного сервітуту щодо такої земельної ділянки.

Частиною 3 ст.148-1 ЗК України особа, яка набула право власності на земельну ділянку, протягом одного місяця з дня набуття права власності на неї зобов’язана повідомити про це її користувачів із зазначенням:

 • кадастрового номера (за наявності), місця розташування та площі земельної ділянки;

 • найменування (для юридичних осіб), прізвища, ім’я, по батькові (для фізичних осіб) нового власника;

 • місця проживання (знаходження) нового власника, його поштової адреси;

 • платіжних реквізитів (у разі, якщо законом або договором передбачена плата за користування земельною ділянкою у грошовій формі).

  Повідомлення надсилається користувачу земельної ділянки рекомендованим листом з повідомленням про вручення або вручається йому особисто під розписку.

Відповідно до ч.4 ст.32 ЗУ «Про оренду землі» (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/161-14) перехід права власності на орендовану земельну ділянку до іншої особи (у тому числі в порядку спадкування), реорганізація юридичної особи-орендаря не є підставою для зміни умов або припинення договору, якщо інше не передбачено договором оренди землі.

Частиною 4 ст.148-1 ЗК України за згодою сторін договору оренди, суперфіцію, емфітевзису, земельного сервітуту чи застави до такого договору можуть бути внесені зміни із зазначенням нового власника земельної ділянки.

Відповідно до ст. 30 ЗУ «Про оренду землі»  зміна умов договору оренди землі здійснюється за взаємною згодою сторін. У разі недосягнення згоди щодо зміни умов договору оренди землі спір вирішується в судовому порядку.

Отже, перехід права власності на земельну ділянку не є підставою для обов’язкового внесення змін до договору для отримання орендної плати правонаступником, у разі повідомлення фермера про перехід до Вас права власності на земельну ділянку у встановленому законодавством порядку. Тобто, законодавство не передбачає обов’язкової особистої зустрічі з користувачем Вашої земельної ділянки. За згодою сторін можуть бути внесені зміни щодо нового власника земельної ділянки. У разі ж недосягнення згоди з орендарем, Ви можете звернутися до суду для вирішення спору.

Доброго дня! Чи потрібно в електронній декларації за 2018 рік вказувати відомості про повнолітню дочку, її доходи і нерухомість (квартиру в новобудові), якщо з 20 червня 2018 року вона не проживає зі мною і зареєстрована за іншою адресою? У деклараціях за 2016-2017 роки я подавала дані про цю квартиру дочки в новобудові в розділі незавершене будівництво та про суму пайового внеску в розділі корпоративні права. Будинок був зданий в експлуатацію в березні 2018 року, а право власності зареєстровано на дочку в Держреєстрі 5 червня 2018 року, тобто на момент реєстрації права власності дочка ще проживала зі мною. Дякую!

Автор вопроса: Олена - 10-12-2018 00:11:19

Доброго дня!

Відповідно до статті 1 ЗУ «Про запобігання корупції» (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#n5) членами сім’ї суб’єкта декларування вважаються особи, які перебувають у шлюбі, а також їхні діти, у тому числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі.

Отже, як зазначається у п.19 Роз¢ясненні Національного агентства з запобігання корупції щодо заповнення електронних декларацій (https://nazk.gov.ua/sites/default/files/docs/2018/news/subyekt_i_chleny_simyi.pdf) усі інші особи, за відсутності хоча б однієї із вказаних ознак для цілей декларування не вважаються членами сім’ї суб’єкта декларування. Слід також звернути увагу на те, що в декларацію включається інформація про членів сім’ї станом на останній день звітного періоду. Тобто, якщо упродовж звітного періоду – незалежно від тривалості – особа спільно проживала із суб’єктом декларування, була пов’язана з ним спільним побутом та мала взаємні права та обов’язки, але таке спільне проживання було припинено станом на останній день звітного періоду (наприклад, 31 грудня для щорічної декларації), то особа не вважається членом сім’ї суб’єкта декларування й інформація про неї в декларації не відображається. У разі не проживання Вашої доньки станом на день подання декларації разом з Вами - вона не буде вважатися членом Вашої сім¢ї .

Доброго дня. Підскажіть будь ласка, на підприємстві встановлюють на проходній завода алкотестер. Законно це чи ні? Потрібні якісь документи? Можу відмовитись від данної процедури?
Автор вопроса: Любов - 06-12-2018 14:13:20

Доброго дня!

Відповідно до ст.13 ЗУ «Про охорону праці» (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2694-12/print)   роботодавець зобов'язаний створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці.

Згідно зі ст. 141 КЗпП (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#n826) власник або уповноважений ним орган повинен правильно організувати працю працівників, створювати умови для зростання продуктивності праці, забезпечувати трудову і виробничу дисципліну, неухильно додержувати законодавства про працю і правил охорони праці, уважно ставитися до потреб і запитів працівників, поліпшувати умови їх праці та побуту.

Стаття 142 КЗпП передбачає, що  Трудовий розпорядок на підприємствах, в установах, організаціях визначається правилами внутрішнього трудового розпорядку, які затверджуються трудовими колективами за поданням власника або уповноваженого ним органу і виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) на основі типових правил.

Положення законодавства не містять заборони для використання алкотестеру на підприємстві. Таке положення повинно міститися у Правилах Внутрішнього трудового розпорядку та кожен працівник повинен бути ознайомлений з вказаною вимогою. Також алкотестер повинен бути сертифікований відповідно до вимог чинного законодавства. Проходження алкотестеру повинно проводитися без порушень прав та свобод працівника. У разі якщо вказаними діями будуть порушено Ваші права Ви можете відмовитися від проходження алкотестеру, однак при цьому потрібно мотивовано пояснити в чому саме порушуються Ваші права.

Добрий день. Скажить будь ласка які підстави звільнення завуча школи.Дякую
Автор вопроса: Віктор Антонович - 05-12-2018 15:25:23

Доброго дня!

Відповідно до п.12 «Типових правил внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів України» (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0121-94 ) припинення трудового договору може мати місце лише на підставах, передбачених   чинним   законодавством,   та   умовами, передбаченими в контракті.

Згідно з п. 13. «Типових правил внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів України» розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу допускається у випадках, передбачених чинним законодавством та умовами контракту.  Звільнення педагогічних працівників у зв'язку із скороченням
обсягу роботи може мати місце тільки в кінці навчального року.
Звільнення педагогічних     працівників   за   результатами атестації, а також у   випадках   ліквідації   закладу   освіти, скорочення кількості   або   штату працівників   здійснюється у відповідності з чинним законодавством.

            Стаття 36 КЗпП (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#n204) визначає підстави припинення трудового договору.

            Враховуючи вищезазначені положення, підставами припинення трудового договору з педагогічними працівниками є законодавство України та умови зазначені у контракті.

 

Доброго дня! Я відслужив строкову службу рік тому, мене викликають на бесіду з військовим комісаром, до того ж примусово.Хто порушує закон? Що загрожує мені за неявку в РВК?
Автор вопроса: Владислав - 05-12-2018 12:16:13

Доброго дня!

Відповідно до ст.10 ЗУ «Про військовий обов’язок та військову службу» (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2232-12#n14 ) громадяни України, які приписані до призовних дільниць або перебувають у запасі Збройних Сил України чи проходять службу у військовому резерві, зобов'язані: прибувати за викликом районного (міського) військового комісаріату для оформлення військово-облікових документів, приписки, проходження медичного огляду, направлення на підготовку з метою здобуття або вдосконалення військово-облікової спеціальності, призову на військову службу або на збори військовозобов'язаних.

Стаття 210 КУпАП (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n2428)   передбачає, що за порушення військовозобов'язаними чи призовниками правил військового обліку, неявка їх на виклик до військового комісаріату без поважних причин або несвоєчасне подання в обліковий орган, де вони перебувають на військовому обліку, відомостей про зміну місця проживання, освіти, місця роботи, посади, а також порушення порядку проходження навчальних зборів (занять) у навчальних закладах Товариства сприяння обороні України та професійно-технічних навчальних закладах - тягнуть за собою накладення штрафу від п'яти до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Отже, Вас можуть викликати до військкомату у встановленому законодавством порядку. У разі неявки на виклик військкомату Вас може бути притягнуто до адміністративної відповідальності

Доброго дня! Скажіть, будь ласка, чи має право входити до складу виборчої комісії на місцевих виборах депутат сільської ради, який не є працівником даної сільської ради та не є держслужбовцем? Дякую за відповідь.
Автор вопроса: Вікторія - 03-12-2018 20:05:43

Доброго дня! Скажіть, будь ласка, чи має право входити до складу виборчої комісії на місцевих виборах депутат сільської ради, який не є працівником даної сільської ради та не є держслужбовцем? Дякую за відповідь.

 

Доброго дня!

Вимоги до членів виборчих комісій зазначені у ст.21 ЗУ «Про місцеві вибори» (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/595-19 ). Вказана стаття перебачає, що до складу виборчої комісії, що здійснює підготовку та проведення відповідних місцевих виборів, можуть входити громадяни України, які мають право голосу на цих місцевих виборах. Громадянин України може одночасно входити до складу лише однієї виборчої комісії, що здійснює підготовку та проведення місцевих виборів чи будь-яких інших виборів, або комісії з референдуму, якщо процес зазначених виборів чи референдуму проводиться одночасно з процесом відповідних місцевих виборів.

Відповідно до ч.3,4 ст.21 ЗУ «Про місцеві вибори» До складу виборчої комісії не можуть входити кандидати в депутати, кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови, старости, їх довірені особи, представники в територіальній виборчій комісії, уповноважені особи місцевих організацій партій, які висунули кандидатів у депутати в багатомандатному виборчому окрузі, офіційні спостерігачі, посадові та службові особи органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, судді, працівники судів та правоохоронних органів, а також громадяни, які утримуються в установах виконання покарань, слідчих ізоляторах або мають судимість за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, злочину проти виборчих прав громадян чи корупційного злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку. У разі якщо одночасно з місцевими виборами проводяться інші вибори, до складу виборчої комісії не можуть входити кандидати, які балотуються на цих виборах, їх довірені особи, представники в Центральній виборчій комісії, уповноважені особи партій - суб’єктів відповідних виборчих процесів, офіційні спостерігачі.

Виходячи з Вашого питання не можна дати конкретну відповідь оскільки не зрозуміло депутатом, якої саме сільської ради Ви є та чи маєте ви право голосу на цих місцевих виборах.

 

Доброго дня. Мій чоловік є учасником АТО, на даний момент знаходиться в резерві першої черги. Маємо двох дітей 10 і 1.5 років, я в декретній відпустці. Проживаємо в Київській області. Цікавить, чи поширюється норма закону про можливість відмови у військових зборах при наявності дітей віком до 3-х років. Дякую.
Автор вопроса: Елега - 03-12-2018 19:35:37

Доброго дня!

Відповідно до п.35 Указу ПУ «Про Положення про проходження громадянами України служби у військовому резерві Збройних Сил України» (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/618/2012 ) резервіст може бути звільнений від виконання обов'язків служби у військовому резерві у зв'язку з:

 • смертю близького родича (батьки, дружина, чоловік, дитина, рідний брат, сестра, дід, баба) або близького родича дружини (чоловіка), яка сталася пізніше ніж за сім діб до дати початку зборів;

 • хворобою або необхідністю догляду за хворою дружиною (чоловіком), дитиною чи батьками своїми або дружини (чоловіка), які проживають разом із резервістом, у разі неможливості догляду за хворим іншим близьким родичем;

 • перебуванням під слідством, а також застосуванням до резервіста адміністративного або кримінального покарання, яке унеможливлює його прибуття;

 • потраплянням під вплив надзвичайної ситуації, яка виникла під час виклику на збори і стала перешкодою своєчасному прибуттю;

 • складанням державних іспитів у вищих навчальних закладах;

 • іншими обставинами - за рішенням командира (начальника) військової частини (установи).

Звільнення резервіста від виконання обов'язків служби у військовому резерві здійснюється командиром (начальником) військової частини (установи) на підставі рапорту резервіста або заяви члена його сім'ї, до яких додаються відповідні документи. Резервісти під час виконання обов'язків служби у військовому резерві мають право на відпустку за сімейними обставинами та з інших причин згідно із законодавством.

            Отже, враховуючи положення законодавства резервіста може бути звільнено від проходження зборів за наявності обставин, які не зазначені у п.35 ПУ «Про Положення про проходження громадянами України служби у військовому резерві Збройних Сил України» за рішенням командира (начальника) військової частини (установи).

Пане Павло, мій чоловік відслужив в свій час строкову службу в Українській армії, чоловіку минуло сорк років, наша області військового стану немає, а чоловікові приносили повістку, оскільки за місцем прописки він не проживає і рідко там буває, то повістку ніхто не брав.Мені цікаво наскільки законно те що носять повістки в областях де немає військового стану, чоловікам після сорока років?
Автор вопроса: Доброго вечора - 03-12-2018 18:11:20

Доброго дня! Виходьте з того, що кожен військовозобов'язаний, незалежно від оголошення воєнного стану чи мобілізації, може бути викликаний до військового комісаріату. Виходячи з інформації, що містиься у Вашому питанні, Ваш чоловік залишається військовозобов'язаним і його виклик є законним.

добрий день.
чи правомірно, що резервістів/військовозобовязаних відправляють на збори без проведення медкомісії? дякую
Автор вопроса: Микола - 03-12-2018 12:12:35

Доброго дня!

Частиною 1 ст.29 ЗУ «Про військовий обов’язок та військову службу» (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2232-12#n613) Військовозобов'язані призиваються на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори. Резервісти проходять підготовку та збори відповідно до програм у порядку, встановленому положеннями про проходження громадянами України служби у військовому резерві. Про початок та закінчення зборів військовозобов'язаних та резервістів видається відповідний наказ командира військової частини.

Відповідно до п.3.3 Наказу Мін Оборони «Про затвердження Інструкції з організації і проведення навчальних зборів з військовозобов'язаними у військових частинах і установах Збройних Сил України» (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1162-09 ) Військовозобов’язані, які призиваються на навчальні збори, підлягають медичному огляду, що проводиться відповідно до вимог Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України, затвердженого наказом Міністра оборони України від 14 серпня 2008 року № 402, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 листопада 2008 року за № 1109/15800 (зі змінами) (далі - Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України).

Обов’язковості медичного огляду резервістів, які відправляються на збори законодавством не передбачено відповідно до «Положення 
про проходження громадянами України служби у військовому резерві Збройних Сил України» (
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/618/2012)

Однак, кожен має право з власної ініціативи бути направленим для проходження медичної комісії на підставі обгрнутованої заяви.

Добрий день. Мій знайомий має 3 групу інвалідності і працює механіком на підприємстві. В нього буде змінена група з 3 на 2. Чи зможе він далі працювати механіком на підприємстві чи ні? Дякую
Автор вопроса: Оля - 03-12-2018 11:53:04

Доброго дня!

Відповідно до абз.16 п.27 Постанови КМУ №1317 від 3.12.2009 року «Питання медико-соціальної експертизи» (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1317-2009-%D0%BF) підставою для встановлення II групи інвалідності є стійкі, вираженої важкості функціональні порушення в організмі, зумовлені захворюванням, травмою або вродженою вадою, що призводять до значного обмеження життєдіяльності особи, при збереженій здатності до самообслуговування та не спричиняють потреби в постійному сторонньому нагляді, догляді або допомозі.

Згідно з абз.25 п.27 Постанови КМУ №1317 від 3.12.2009 року «Питання медико-соціальної експертизи» Особи з інвалідністю II групи з вираженим обмеженням життєдіяльності можуть навчатися та провадити різні види трудової діяльності, зокрема шляхом створення відповідних умов праці із забезпеченням засобами компенсації фізичних дефектів чи порушених функцій організму, здійснення реабілітаційних заходів.

Враховуючи положення законодавства особи з 2 групою інвалідності можуть провадити різні види трудової діяльності, зокрема шляхом створення відповідних умов праці із забезпеченням засобами компенсації фізичних дефектів чи порушених функцій організму.

Таким чином, я не вбачаю підстав для відмови в продовженні праці на посаді механіка внаслідок зміни групи інвалідності, якщо це не передбачено конкретним нормативним документом стосовно даної посади.

Доброго дня!
У мене до Вас таке запитання. Чи вважається посада керівною, якщо людина працює керівником гуртка?
Щиро дякую.
Автор вопроса: Тетяна - 03-12-2018 10:48:35

Доброго дня!

Професійні назви робіт керівників зазначені у розділі 1 Національного класифікатора України ДК 003:2010 «Класифікатор професій», затвердженого і введеного в дію наказом Держспоживстандарту України від 28.07.2010 № 327.

Керівниками підрозділів у сфері культури, відпочинку та спорту є керівник гуртка, тобто це є керівною посадою.

Доброго дня! Підкажіть, як вирішити ситуацію, яка склалась. У 2013 році я писав заяву на закриття рахунку приватного підприємця у податковій службі. У цій ж установі сказали, що процедура закриття рахунку проводиться автоматично через суд у закритому режимі. І про закінчення цієї процедури мене повідомлять листом. Пройшов час, але лист не прийшов. У 2018 році приходить запрошення з`явитися у податкову по причині штрафу. Як виявилось, з 2013 по 2018 роки мені нараховували штраф за нездачу декларацій і сума складає 11 700 тис.грн. А та заява написана мною у 2013 і інші документи зв’язані з цією процедурою загубились. Я звернувся до адвоката і він порадив мені оплатити рахунок, бо немає доказів, що я писав заяву у 2013 році. Оплата пройшла у квітні 2018 і я отримав документ про те що рахунок закрили і квитанцію зберіг. Тепер знову прийшлов лист, по якому треба оплатити 1500 гри штрафу за не надання звітів протягом 3 років. Чи треба це оплачувати? Бо документ про закриття рахунку є.Дякую
Автор вопроса: Володимир - 03-12-2018 10:01:36

Доброго дня!

Фізичні особи підприємці за результатами календарного року подають два звіти до контролюючого органу, який здійснює податкову політку та органів доходів і зборів . Це податкова декларація відповідно до ПКУ http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17) та річний звіт як платника єдиного соціального внеску http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0460-15 .

Виходячи з Вашого запитання неможливо надати конкретну відповідь оскільки Вами не вказано, який саме державний орган надіслав листа та який саме звіт Ви маєте на увазі. У разі, якщо Вами не було надано річний звіт як платника єдиного соціального внеску до органів доходів та зборів, тоді вимога є правомірною, оскільки враховуючи надану інформацію у питанні до 2018 року ФОП не було ліквідовано та Ви повинні були надавати самостійно вказаний річний звіт.

Якщо Ви маєте на увазі податкову декларацію тоді згідно зі ст.56 ПК України рішення, прийняті контролюючим органом, можуть бути оскаржені в адміністративному або судовому порядку. У разі коли платник податків вважає, що контролюючий орган неправильно визначив суму грошового зобов'язання або прийняв будь-яке інше рішення, що суперечить законодавству або виходить за межі повноважень контролюючого органу, встановлених цим Кодексом або іншими законами України, він має право звернутися до контролюючого органу вищого рівня із скаргою про перегляд цього рішення.

Доброго дня! Шановний Павле Вікторовичу, чи підлягає участі в навчальних зборах тероборони
вчитель загальноосвітнього закладу, за умови введення воєнного стану.Стаття 30 ЗУ "Про військову службу.." звільняє, але ж воєнний стан?
Автор вопроса: Микола - 03-12-2018 08:09:22

Доброго дня!

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 30 ЗУ «Про військовий обов’язок та військову службу»( http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2232-12#n787) від проходження зборів звільняються (крім резервістів): науково-педагогічні (педагогічні) працівники вищих, професійно-технічних і середніх навчальних закладів - в період, коли у цих закладах проводяться заняття.

            Тобто, враховуючи положення законодавства, вчитель загальноосвітнього закладу, звільняється від проходження зборів в період, коли у закладі проводяться заняття, оскільки це є закладом середньої освіти відповідно до ЗУ «Про загальну середню освіту» ( http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/651-14). Введення воєнного стану не впливає на дію вказаного положення.

Хочу знати, як себе поводити згідно закону, В Нашій області нема військового стану, а в селі носять повістки, наскільки це законно, чи можна це оскаржувати в судовому порядку? І взагалі що я маю право відповісти тим хто вручає мені повістку?
Автор вопроса: Доброго вечора - 01-12-2018 23:04:27

Доброго дня!

Виходячи з Вашого питання неможливо надати конкретну відповідь стосовно законності вручення повісток, оскільки Вами не вказану про яку саме повістку йде мова.

Відповідно до законодавства повістки у військкомат можуть бути для : уточнення облікових даних, проходження медкомісії (ВЛК), призову на військову службу або на збори військовозобов'язаних, призову під час мобілізації.

Постановою Кабінету Міністрів України від 21 березня 2002 р. № 352 «Про затвердження Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом» (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/352-2002-%D0%BF) передбачений лише порядок вручення повістки при призові на строкову військову службу, проте, він є загальним і не встановлює деталі та особливості вручення повістки. Інші випадки призову на військову службу, зокрема у зв’язку із мобілізацією законом, не врегулюванні взагалі.

Відповідно до абз. 2 ч.10 ст.1 ЗУ «Про військовий обов’язок та військову службу» (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2232-12#n787) громадяни України, які приписані до призовних дільниць або перебувають у запасі Збройних Сил України чи проходять службу у військовому резерві, зобов'язані: прибувати за викликом районного (міського) військового комісаріату для оформлення військово-облікових документів, приписки, проходження медичного огляду, направлення на підготовку з метою здобуття або вдосконалення військово-облікової спеціальності, призову на військову службу або на збори військовозобов'язаних.

У випадку відмови від підпису повістки, особою, що вручає таку повістку можливе складання акту відмови від отримання повістки. Складений акт про відмову від отримання повістки може можу бути направлений до правоохоронних органів для притягнення до кримінальної або адміністративної відповідальності щодо ухилення від військової служби.

На сьогоднішній день, оскаржити дії військкомату можна у судовому порядку або до звернувшись до військкомату зі скаргою.

Доброго дня.
Я до Вас учора писала по питанню конкурсу на директора будинку культури. Так от керівництво посилається на закон України № 955 ВІД 24.02.2016 Року, про внесення змін до деяких законодавчих актів України, щодо запровадження контрактної форми роботи у сфері культури, конкурсної процедури призначення керівників державних та комунальних закладів культури.
Виникає запитання, чи правомірні дії керівництва, щодо такого конкурсу, для людини, яка пропрацювала 17 років на цій посаді і до пенсії залишилося 4 роки ?
Щиро дякую.
Автор вопроса: Тетяна - 30-11-2018 10:12:00

Доброго дня!

Відповідно до Пункту 2 розділу II Прикінцевих положень ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження контрактної форми роботи у сфері культури та конкурсної процедури призначення керівників державних та комунальних закладів культури» (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/955-19 ) Набрання чинності цим Законом є підставою для припинення безстрокового трудового договору з керівниками державних та комунальних закладів культури, а також з професійними творчими працівниками (художнім та артистичним персоналом) державних та комунальних закладів культури згідно з пунктом 9 статті 36 Кодексу законів про працю України. Ця норма не поширюється на професійних творчих працівників комунальних закладів культури у територіальних громадах з населенням до 5 тисяч жителів.

Згідно зі ст.21 ЗУ «Про культуру» http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2778-17 керівники державних та комунальних закладів культури призначаються на посаду шляхом укладення з ними контракту строком на п’ять років за результатами конкурсу.

Отже, дії керівництва є правомірними оскільки набрання чинності ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження контрактної форми роботи у сфері культури та конкурсної процедури призначення керівників державних та комунальних закладів культури» є підставою для припинення безстрокового трудового договору.

 

Мій син студент. Закінчує магістратуру у грудні місяці. Захист магістерської 21 грудня. В області оголошено воєнний стан. Син резервіст. Чи попадає він під мобілізацію, чи все ж таки дитині дадуть довчитися і отримати диплом про вищу освіту?
Автор вопроса: Ольга - 29-11-2018 13:50:43

Доброго дня! Моблізація не оголошена, тому ніхто під неї не підпадає.

Доброго дня!
Я перепрошую, будинок культури належить державі, це бюджетна основа і мій чоловік там директор. Але є такий закон, що кожного року поводиться конкурс на заміну керівників тобто директорів ( тобіш схоже на тендер) це також стосується і директорів шкіл. Отже у мене і виникло таке запитання; чи правомірні дії керівництва? Якщо мій чоловік на цій посаді тут пропрацював 17 років і до пенсії залишилося 4 роки.
Щиро дякую.
Автор вопроса: Тетяна - 29-11-2018 13:31:15

Я вже пояснив, що мені потрібен Наказ про проведення конкурсу, з посиланням на норму закону.

Доброго дня!
Неодноразово до Вас зверталася за допомогою, спасибі Вам за Ваші роз’яснення. Ось і сьогодні мені вкрай потрібна Ваша допомога. У мене така ситуація. Мій чоловік 17 років займає посаду директора будинку культури, до пенсії йому залишилося 4 роки, а ось учора йому повідомили щоб він подав свої документи на конкурс на займану посаду ( це означає що ще є кандидатури на директора будинку культури). Чи законні дії керівництва?
Щиро дякую.
Автор вопроса: Тетяна - 29-11-2018 10:13:46

Доброго дня! Для наданням Вам відповіді, потрібно знати на яких підставах проводиться конкурс. З цього приводу пропоную звернутися до представника власника "Клубу".

Доброго дня! В мене є "тимчасова довідка взамін військового квитка".На моє запитання "чому не військовий квиток видали?"два роки тому в військоматі відповіли що немає бланків військових квитків . Тепер мені на роботі кажуть щоб я пішов в військомат зманювати цю "довідку" на щось нормальне типу "тимчасового квитка" чи повноцінний "військовий квиток" при цьому нінащо не посилаючись в законі. Запитаня: чи зобов*язаний я іти в військомат й міняти свою "довідку взамін військового квитка" на щось інше, й якщо я не піду міняти які правові наслідки можуть бути(штраф,пеня)?
Автор вопроса: Тарас - 29-11-2018 10:06:06

Доброго дня! Безумовно Вам потрібно одержати військовий квиток. Підстав для притягнення Вас до адміністративної відповідальності в даній ситуації не вбачаю.

Доброго дня!
Служу по призову офіцерів запасу. У грудні 2018 року закінчується термін служби - 18 місяців. У зв'язку з введенням військового стану, звільнення відбудеться у встановлені строки чи продовжується служба і якщо продовжується то наскільки?
Автор вопроса: Антон - 28-11-2018 18:23:20

Доброго дня! Рекомендую ознайомитись з ЗУ "Про військовий обов'язок і військову службу" http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2232-12 , зокрема зі ст.26 "Звільнення з військової служби". Згідно вказаної статті,  3. Військовослужбовці, які проходять військову службу за призовом осіб офіцерського складу, звільняються із служби на підставах:  а) у зв’язку із закінченням встановлених строків військової служби;  б) за станом здоров’я - на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії про непридатність або обмежену придатність до військової служби;  в) через сімейні обставини або з інших поважних причин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України;  г) у зв’язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, яким призначено покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі або позбавлення військового звання;  ґ) у зв’язку з позбавленням військового звання у дисциплінарному порядку;  д) у зв’язку з настанням особливого періоду та небажанням продовжувати військову службу військовослужбовцем-жінкою, яка має дитину (дітей) віком до 18 років;  е) у зв’язку з припиненням громадянства України.  Таким чином, Вас повинні звільнити по завершенню строку служби.

добрий день,
чи може сдача квартири бути оформлена як суб"єкт прудприємницької діяльності і оплачувати єдиний фіксований податок у розмірі 600 гривень ?
других доходів немає
дякую
Автор вопроса: Tetyana - 27-11-2018 20:13:08

Доброго дня! ФОП може здавати житло в оренду. Однак потрібно мати на увазі, що ФОП в додаток до податку також щоквартально сплачуватиме ЄСВ. 

Добрий день. Підкажіть будь ласка чи під час воєного стану будуть мобілізовувати вчителів? Чи збергається за ними бронь від мобілізації? Дякую.
Автор вопроса: Ольга - 27-11-2018 17:34:34

Доброго дня! Для здійснення мобілізації не достатньо введення Воєнного стану. Потрібно ще прийняття Указу Президента "Про мобілізацію". Якщо такий указ буде прийнято, - мобілізація проводитемиться в межах нині діючого законодавства, зокрема ст.23 ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3543-12

Доброго дня!
Відомо, що на деяких територіях України оголошено воєнний стан. Відомо із законодавства також, що воєннозобовязані офіцери запасу, які раніше були "Непридатні в мирний час, обмежено придатні у військовий" можуть бути придатними у воєнний час. У разі,якщо буде оголошено мобілізацію, чи це буде діяти у воєнкоматах лише областей де введенний режим воєнного стану чи по всій Україні, чим це регулюєтся?
Автор вопроса: Олександр - 27-11-2018 17:10:13

Доброго дня! Положення закону, щодо воєнного стану діятимуть виключно на територіях де такий стан оголошено. Це регулюється відповідним Указом Президента України і відповідним Законом про його затвердження. До речі, такий закон ще не опубліковано.

скажіть уразі ведення військового стану що буде з депозитами відкритими у банку та з зарплатними картками.дякую
Автор вопроса: галя - 26-11-2018 14:14:56

Доброго дня! Сам факт введення воєнного стану, з юридичної точки зору ніяк не повинен впливати на роботу банківського сектору. На це можуть негативно впливати насамперед недобросовісність керівництва банків, загальна паніка та безпосередньо військові дії.

доброго дня. Я військовозобов'язаний. Чи можуть у мене виникнути проблеми, якщо я захочу на кілька днів поїхати за кордон?
Автор вопроса: Ігор - 26-11-2018 09:39:38

Доброго дня! На даний час, незважаючи на оголошений воєнний стан, відсутні будь-які нормативні документи, які б забороняли виїзд військовозобов'язаним за кордон. Оголошення мобілізації також не є підставою для такої заборони.

добрий день,
фізична особа має намір здавати офіційно квартиру в найми. які док-ти повинна оформити для офіційного оподаткування і щоб такий дохід вважався офіційним?
дякую
Автор вопроса: Tetyana - 25-11-2018 17:26:54

Доброго дня!

Відповідно до ч. 1 ст. 810 ЦК України http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#n318 За договором найму (оренди) житла одна сторона - власник житла (наймодавець) передає або зобов'язується передати другій стороні (наймачеві) житло для проживання у ньому на певний строк за плату.

Орендна плата, отримана власником від здачі свого житла в оренду по  закону вважається доходом фізичної особи і оподатковується.  Згідно статті 170.1.5 розділу IV Податкового кодексу України (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n3965), особою, відповідальною за нарахування та сплату податку до бюджету є орендодавець, котрий зобов’язаний це зробити  в строки, встановлені Кодексом для квартального звітного (податкового) періоду.  Сплата податку на оренду квартири підтверджує законність та офіційність відносин між сторонами у договорі оренди.

Таким чином, для оподаткування потрібно мати договір оренди і документальне підтвердження факту одержання коштів за вказаним договором.

Добрий день,
буду вдячна за наступну інформацію :

1. які документи та яка послідовність процедури придбання нерухомості громадянином України , який постійно проживає за кордоном ( планується купівля у новострої, недобудованому).

2. чи є можливість не отримувати ідентифікаційний код для здійснення купівлі?

3. чи можливо оформити всі док-ти за дня 3-4

дякую
Автор вопроса: Tetyana - 25-11-2018 17:23:23

Доброго дня!

Відповідно до ч.1 ст.635 ЦК України попереднім є договір, сторони якого зобов'язуються протягом певного строку (у певний термін) укласти договір в майбутньому (основний договір) на умовах, встановлених попереднім договором. Законом може бути встановлено обмеження щодо строку (терміну), в який має бути укладений основний договір на підставі попереднього договору. Істотні умови основного договору, що не встановлені попереднім договором, погоджуються у порядку, встановленому сторонами у попередньому договорі, якщо такий порядок не встановлений актами цивільного законодавства. Попередній договір укладається у формі, встановленій для основного договору, а якщо форма основного договору не встановлена, - у письмовій формі.

Відповідно до ч.1 ст. 655 ЦК України (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#n3242 ) за договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) передає або зобов'язується передати майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов'язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму.

Згідно з ч.1 ст.657 ЦК України Договір купівлі-продажу земельної ділянки, єдиного майнового комплексу, житлового будинку (квартири) або іншого нерухомого майна укладається у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню, крім договорів купівлі-продажу майна, що перебуває в податковій заставі.

Для придбання нерухомості необхідні такі документи:

 • дійсний закордонний паспорт ( у Вашому випадку)

 • ідентифікаційний код

Ідентифікаційний код видадуть Вам на підставі заяви в територіального органу Державної податкової адміністрації України  протягом 5 робочих днів. Для цього необхідно мати паспорт або інший документ, який посвідчує Вашу особу та звернутися до територіального підрозділу. Без отриманого ІПН ви не зможете здійснити купівлю-продаж нерухомості на території України.

Тобто, між Вами та власником буде укладено попередній договір в якому буде встановлено умови та строк протягом, якого буде укладено основний договір купівлі-продажу квартири. Законодавство України не містить заборони для купівлі квартири нерезидентами України. У такому випадку для здійснення купівлі Вам потрібно обов¢язково отримати ІПН, адже це є обов’язковим документом потрібним для придбання нерухомості. Вказаний попередній договір повинен укладатися в письмовій формі та посвідчуватися нотаріально. Точну інформацію стосовно кількості часу потрібного Вам для оформлення документів надати не можна.

Доброго дня, чи маю я сплачувати єсв,якщо працюю вчителем,сплачую податки з заробітньої платні, але ще зареєстрована приватним підприємцем і як підприємець не здійснюю ніякої діяльності
Автор вопроса: Вікторія - 25-11-2018 10:18:09

Доброго дня!

Відповідно до ст.291.4 ПКУ (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n7077 ) суб'єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, поділяються на певні групи платників єдиного податку.

В залежності від групи до, якої належить платник ЄСВ згідно зі ст.293.1 ПКУ ставки єдиного податку для платників першої групи встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі у цій главі - прожитковий мінімум), другої групи - у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі у цій главі - мінімальна заробітна плата), третьої групи - у відсотках до доходу (відсоткові ставки).

Законодавством встановлено, що 1 і 2 групи платників ЄСВ сплачують податок за фіксованою ставкою, незалежно від того, отримали вони дохід чи ні і в якій сумі, а платники 3 групи – в залежності від доходу, який вони отримали від своєї діяльності. На Ваше питання неможливо надати конкретну відповідь оскільки не відомо, до якої групи платників ЄСВ належить ФОП

Як можна розірвати угоду в односторонньому випадку? Це потрібно писати лист повідомлення другій стороні про те що я хочу розірвати угоду? Дякую
Автор вопроса: Оля - 20-11-2018 14:43:21

Доброго дня! Якщо умови договору дозволяють одностороннє його розірвання, - повідомте письмово про його розірвання іншу сторону замовним листом з посиланням на відповідне положення договору чи норму закону.

Добрий день! чи є комунальне підприємство платником податку і чи сплачує податок на землю?
Автор вопроса: Галя - 19-11-2018 14:46:14

Доброго дня! Ми не надаєм консультації підприємствам будь-якої форми власності.

Який наказ чи постанова на теперішній час регулює порядок оновлення фотокартки в паспорті при досяганні 25-го віку 18.11.2018
Автор вопроса: Алексей - 18-11-2018 18:09:13

Доброго дня! Таким нормативним актом є "Положення про паспорт громадянина України " http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2503-12

Доброго дня!
Маю наступне запитання. Мій батько помер у 93 році Має двох сестер, у кожної з сестер по одному сину). З ними не спілкуюся У 2008 році помер його батько (мій дід) Спадщину (діда) ніхто не отримував. Заповіту немає. На даний час я дізнався, що буде подано позов для отримання додаткового часу на прийняття спадщини. Також дізнався, що моя баба відмовиться від прийняття спадщини на користь наступної черги, а також сестри мого померлого батька будуть відмовлятися від спадщини на користь наступної черги (тобто своїх синів, моїх двоюрідних братів) Питання - чи можу я претендувати на прийняття спадщини, оскільки наскільки я розумію в даному випадку для мене діє спадкова трансмісія від мого померлого батька? Чи зобов'язаний я також звертатися до суду для визначення додаткового строку для прийняття спадщини? Якщо звернуться до суду без мене, суд задоволить позов, чи зможуть мої двоюрідні брати вступити в спадщину без мене чи я також після рішення суду подати документи до нотаріуса?
Автор вопроса: Олег - 15-11-2018 14:16:25

Доброго дня!

Відповідно до ч.1 ст.1266 ЦК України (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#n5687) внуки, правнуки спадкодавця спадкують ту частку спадщини, яка належала б за законом їхнім матері, батькові, бабі, дідові, якби вони були живими на час відкриття спадщини.

Згідно з ч.1 ст.1269 спадкоємець, який бажає прийняти спадщину, але на час відкриття спадщини не проживав постійно із спадкодавцем, має подати нотаріусу або в сільських населених пунктах - уповноваженій на це посадовій особі відповідного органу місцевого самоврядування заяву про прийняття спадщини.

Частиною 1 ст.1270 ЦК України передбачено, що для прийняття спадщини встановлюється строк у шість місяців, який починається з часу відкриття спадщини.

Відповідно до ст.1272 ЦК України Якщо спадкоємець протягом строку, встановленого статтею 1270 цього Кодексу, не подав заяву про прийняття спадщини, він вважається таким, що не прийняв її. За письмовою згодою спадкоємців, які прийняли спадщину, спадкоємець, який пропустив строк для прийняття спадщини, може подати заяву про прийняття спадщини нотаріусу або в сільських населених пунктах - уповноваженій на це посадовій особі відповідного органу місцевого самоврядування за місцем відкриття спадщини. За позовом спадкоємця, який пропустив строк для прийняття спадщини з поважної причини, суд може визначити йому додатковий строк, достатній для подання ним заяви про прийняття спадщини.

Отож, Ви може претендувати на отримання частки спадщини, яка належала б Вашому батьку за законом. У такому випадку строк, для прийняття спадщини за представленням складає шість місяців з моменту відкриття спадщини. Виходячи з Вашого питання, можна зробити висновок, що Вами пропущено строк для прийняття спадщини, а також немає інших спадкоємців, які прийняли спадщину та могли б дати письмову згоду на подання Вами заяви для прийняття спадщини нотаріусу, а тому Вам потрібно подавати позов для прийняття спадщини. Спадкоємець після визначення йому додаткового строку для прийняття спадщини має право прийняти спадщину в порядку, встановленому ст. 1269 ЦК, та набути право на спадщину відповідно до законодавства.

доброго дня. у нашої мами троє дітей. є квартира та земельна ділянка. при приватизації квартири брали участь я, мама та брат. тобто приватизована на троїх в рівних долях. земельна ділянка лише на мамі. чи може моя мама шляхом дарування віддати земельну ділянку сестрі яка не брала участь у приватизації квартири так щоб брат не мав можливості відсудити у сестри частину ділянки.дякую
Автор вопроса: Оля - 14-11-2018 11:52:02

Доброго дня! Я не можу надати Вам відповідь без інформації про те, чи має відношення і яке саме, вказана Вами земельна ділянка до квартири. Також потрібно знати як набута вказана земельна ділянка і яке її призначення.

Доброго дня! Підскажіть будь ласка, на якій підставі поліцейські можуть заходити на територію військової чатини й відбирати пояснення в осіб, щодо вчинення певного правопорушення або злочину на території військової чатини?
Автор вопроса: Максим - 12-11-2018 09:51:42

Доброго дня!

Повноваження працівників Національної поліції визначені ЗУ «Про Національну поліцію» (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19#n189).

Даним законом не надано поліцейським право на безперешкодне проходження на територію військових частин.

Входити на територію В/ч для відібрання пояснень можливо лише за погодженням з командуванням частини.

Добрый день!) Я являюсь офицером запаса и сейчас хочу устроиться на службу, при прохождении ВЛК ко мне должны применять графу кандидата на службу или военнослужащие?
Автор вопроса: Михаил - 12-11-2018 09:51:30

Доброго дня!

Відповідно до абз. 4,5 ч.9 ст. 1 ЗУ « Про військовий обов’язок та військову службу» військовослужбовці - особи, які проходять військову службу; військовозобов'язані - особи, які перебувають у запасі для комплектування Збройних Сил України та інших військових формувань на особливий період, а також для виконання робіт із забезпечення оборони держави.

Отож, законодавством визначено, що особи, які перебувають у запасі є військовозобов’язаними. Військовослужбовець – особа, яка на даний момент вже проходить військову службу. На сьогоднішній день, Ви ще не набули статусу військовослужбовця. Тобто, при проходженні медичного огляду для визначення придатності до військової служби передбаченого Положенням про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України затв. Наказом Міністерства Оборони від 14.08.2008  № 402 (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1109-08) Ви будете вважатися кандидатом на військову службу за контрактом.

Доброго дня. Правління мого ОСББ прийняло рішення штрафувати всіх, хто порушує тишу в будинку. Планують створювати комісію з мешканців і ходити по квартирах штрафувати. Штрафи, як пише в рішенні, до 5000 грн. Наскільки правомірне таке рішення? дякую
Автор вопроса: Ігор - 12-11-2018 09:03:58

Доброго дня!

               Стаття 16 ЗУ «Про об¢єднання співвласників багатоквартирного будинку» (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2866-14#o226) передбачає права об¢єднання співвласників багатоквартирних будинків серед яких не передбачено встановлення будь-яких штрафів, в т.ч. за порушення тиші.

            Порушення тиші дійсно є адміністративним правопорушенням, відповідальність за яке передбачено ст. 182 КУпАП (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n1938). При цьому, повноваженнями щодо притягнення до відповідальності за це наділено Національну поліцію, а ніяк не ОСББ. Вказане Вами рішення ОСББ є не законним.

Здравствуйте, подскажите какой срок давности взыскания штрафа органом исполнительной службы (штраф по ст. 130 Кодекса админправонарушений)?
Автор вопроса: Дмитрий - 09-11-2018 15:45:24

Доброго дня!

Чинним законодавством – Кодексом України про адміністративні правопорушення (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80732-10#n9210) та Законом України «Про виконавче провадження» (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1404-19#n133) – не встановлено термінів давності штрафів за порушення ПДР, накладених на водіїв.

Відповідно до ч.1 ст. 307 КУпАП штраф має бути сплачений порушником не пізніше як через п’ятнадцять днів з дня вручення йому постанови про накладення штрафу, крім випадків, передбачених статтею 300-1 цього Кодексу, а в разі оскарження такої постанови - не пізніш як через п’ятнадцять днів з дня повідомлення про залишення скарги без задоволення.

Частиною 1 ст. 308 КУпАП передбачено, що у разі несплати правопорушником штрафу у строк, установлений частиною першою статті 307 цього Кодексу, постанова про накладення штрафу надсилається для примусового виконання до органу державної виконавчої служби за місцем проживання порушника, роботи або за місцезнаходженням його майна в порядку, встановленому законом.

Кодекс передбачає лише терміни подачі таких рішень для примусового виконання органам державної виконавчої служби – 15 днів з дня вручення постанови порушнику.

Згідно зі ст. 310 КУпАП провадження по виконанню постанови про накладення адміністративного штрафу закінчується його повною оплатою (стягненням).

Постанова не підлягає виконанню у разі, якщо її не було звернено до виконання у встановлений термін – протягом трьох місяців з дати її винесення (ст. 303 КУпАП)

 

Я мав на увазі щорічну основну відпустку
Автор вопроса: Кирило - 08-11-2018 14:10:47

Доброго дня!

Відповідно до ч.1 ст. 6 ЗУ «Про відпустки» http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80 щорічна основна відпустка надається працівникам тривалістю не менш як 24 календарних дні за відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня укладення трудового договору.

Згідно з ч.1 ст.12 ЗУ «Про відпустки» щорічну відпустку на прохання працівника може бути поділено на частини будь-якої тривалості за умови, що основна безперервна її частина становитиме не менше 14 календарних днів.

Відповідно до ст. 5 ЗУ «Про відпустки» святкові та неробочі дні (стаття 73 Кодексу законів про працю України (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#n471 ) при визначенні тривалості щорічних відпусток та додаткової відпустки працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину - особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи (стаття 19 цього Закону), не враховуються.

Отже, щорічна основна відпустка надається тривалістю не менше 24 календарних днів за відпрацьований робочий рік, вона може бути поділена на частини будь-якої тривалості за умови, що її безперервна частина буде не менше 14 календарних днів. Не враховуються у тривалість відпустки святкові та неробочі дні, які визначені у законодавстві. Вихідні дні враховуються при визначені тривалості відпустки. Виходячи з Вашого попереднього питання тривалість безперервної частини відпустки не становитиме 14 календарних днів, а тому це не відповідає вимогам законодавства.

Добрий день! Мені потрібно взяти відпустку на 1,2,3,4,5,6 число, проте 3,4, числа випадають на вихідні. Чи можу я взяти відпустку окремою заявою на 1,2 та окремою заявою на 5,6, бо вихідні само собою є вихідні, нащо їх оформлювати як відпустку?

Автор вопроса: Кирило - 06-11-2018 16:14:19

Доброго дня!

Виходячи з Вашого питання неможливо зрозуміти, про яку саме відпустку йде мова. Відповідно до ст.4 ЗУ «Про відпустки» (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80) установлюються такі види відпусток:

1) щорічні відпустки:

основна відпустка (стаття 6 цього Закону);

додаткова відпустка за роботу із шкідливими та важкими умовами праці (стаття 7 цього Закону);

додаткова відпустка за особливий характер праці (стаття 8 цього Закону);

інші додаткові відпустки, передбачені законодавством;

2) додаткові відпустки у зв'язку з навчанням (статті 1314 і 15 цього Закону);

3) творча відпустка (стаття 16 цього Закону);

3-1) відпустка для підготовки та участі в змаганнях (стаття 16-1 цього Закону);

4) соціальні відпустки:

відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами (стаття 17 цього Закону);

відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (стаття 18 цього Закону);

відпустка у зв'язку з усиновленням дитини (стаття 18-1 цього Закону);

додаткова відпустка працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину - особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи (стаття 19 цього Закону);

5) відпустки без збереження заробітної плати (статті 2526 цього Закону).

Законодавством, колективним договором, угодою та трудовим договором можуть установлюватись інші види відпусток.

Відповідно до ст. 5 ЗУ «Про відпустки» святкові та неробочі дні (стаття 73 Кодексу законів про працю України (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#n471 ) при визначенні тривалості щорічних відпусток та додаткової відпустки працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину - особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи (стаття 19 цього Закону), не враховуються.

Законодавством регламентовано порядок надання та тривалість відпусток в залежності від виду.

Доброго дня! Підскажіть будь ласка, чи зобов*язаний я по досягненню 25ти річча, обмінювати книжковий паспорт на картковий (ID карточка),а не просто вклеювати фото в паспорт?
Автор вопроса: Олег - 06-11-2018 13:10:30

Доброго дня!

               Відповідно до п.3 Положення про паспорт громадянина України затв. Пост.ВРУ від 26 червня 1992 року N 2503-XII( http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2503-12 ) Бланки   паспортів виготовляються у вигляді паспортної книжечки або   паспортної   картки   за   єдиними   зразками,   що затверджуються Кабінетом Міністрів України
               Згідно з п.8 Термін дії паспорта, виготовленого у вигляді паспортної 
книжечки, не обмежується. До паспортної книжечки при досягненні громадянином 25- і 45-річного віку вклеюються нові фотокартки, що відповідають його вікові. Паспорт, в якому не вклеєно   таких   фотокарток   при досягненні його власником зазначеного віку, вважається недійсним.
               У пункт 16 зазначено, що обмін паспорта провадиться у разі: зміни (переміни) прізвища, імені або по батькові; встановлення розбіжностей у записах; непридатності для користування. 

Закон не вимагає власників паперових паспортів змінювати їх на пластикові картки.

Добрий день.Хотілось би зрозуміти ,що відбувається в Україні зараз з заповітами.У мене є заповіт від батька на хату і землю біля хати.Батько ще живий,але в випадку смерті,чи можна буде вступити в права заповіта,чи поки батько ще живий потрібно якось інакше оформити усе?
Автор вопроса: Галина - 05-11-2018 12:06:30

Доброго дня! Відповідно до ст. 1233 ЦКУ

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#n5689 заповітом є особисте розпорядження фізичної особи на випадок своєї смерті. Заповіти в Україні є чинними.

Тобто, заповіт є розпорядженням особи на випадок її смерті та не діє за життя особи. У разі, якщо, Ви хочете отримати вказаний будинок та земельну ділянку за життя батька, раджу оформити договір дарування відповідно до положень Цивільного Кодексу України.

Доброго ранку!Підскажіть будь ласка в яких випадках особа звільняється від сплати судового збору, при поданні позову до суду в справі про оскарження постанови про накладення адм. стягнення при адм.правопорушення пдр?
Автор вопроса: леся - 05-11-2018 09:25:07

Доброго ранку! В позовному провадженні  накладення адміністративного стягнення не оскаржуєть. Постанову по справі про адміністративне правопорушення може бути оскаржено:

1)постанову адміністративної комісії - у виконавчий комітет відповідної ради або в районний, районний у місті, міський чи міськрайонний суд, у порядку, визначеному Кодек­сом адміністративного судочинства України, з особливостями, встановленими КпАП;
2)рішення виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради - у відповідну раду або в районний, районний у місті, міський чи міськрайонний суд, у порядку, визначеному Кодек­сом адміністративного судочинства України, з особливостями, встановленими КпАП;  
3)постанову іншого органу (посадової особи) про накладення адміністративного стягнення - у вищестоящий орган (вищестоящій посадовій особі) або в район­ний, районний у місті, міський чи міськрайонний суд, у порядку, визначеному Кодек­сом адміністративного судочинства України, з особливостями, встановленими КпАП;
Доброго вечора, я вже вам писала про матір 13-літку
Спасибі за відповідь!!!
У мене до вас ще одне запитання
З позивачем я тут розібралась буду законним представником, а батька дитини я ж також не можу написати відповідачем, бо і йому 13 років.. взагалі нічим не визначається права дочки моєї, адвокати розводять руками
Почекати поки дитя підросте?
І чи мали право мою дочку записувати як матір дитини??
Буду дуже вдячна з відповідь!!!!
Автор вопроса: Світлана Буренок - 04-11-2018 18:25:37

Доброго дня! Вважаю за можливе подати позов "Про визначення походження дитини від батька" і до особи якій не виповнилось 14 років, керуючись ч.2 ст126 СК України.  http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14

Соціальна служба по газу дає відповідь пенсіонерці якій 82 роки і постійно отримувала субсидію:" в грудні лише вам буде відомо чи нададуть вам субсидію, а зараз автоматичний перерахунок субсидій відмінено. І якщо за жовтень в газовому кабінеті згідно показниками лічильника стоїть цифра 604 гр значить ви повинні її заплатити інакше вам субсидію не нададуть. Правильно це, чи ні. Дайте відповідь, будь ласка.
Автор вопроса: Віктор - 04-11-2018 17:22:02

Ваше питання не достатньо зрозуміле для надання на нього відповіді.

Отримав в спадок по заповіту від батька земельну ділянку рік тому,хочу зараз її продати-чи треба буде платити 5% податок на дохід і ставку 1.5% військового збору так як я володію нею менше трьох років?
Автор вопроса: Василь - 02-11-2018 13:49:51

Доброго дня! Згідно ст. 172.1. Податкового кодексу України "Дохід, отриманий платником податку від продажу (обміну) не частіше одного разу протягом звітного податкового року житлового будинку, квартири або їх частини, кімнати, садового (дачного) будинку (включаючи земельну ділянку, на якій розташовані такі об'єкти, а також господарсько-побутові споруди та будівлі, розташовані на такій земельній ділянці), а також земельної ділянки, що не перевищує норми безоплатної передачі, визначеної статтею 121 Земельного кодексу Українизалежно від її призначення, та за умови перебування такого майна у власності платника податку понад три роки, не оподатковується. Умова щодо перебування такого майна у власності платника податку понад три роки не розповсюджується на майно, отримане таким платником у спадщину.

Доброго дня! Підскажіть будь ласка,які є підстави для примусової паспортної виписки(примусове зняття з реєстрації за певною адресою) особи з приміщення?
Автор вопроса: Тарас - 02-11-2018 09:33:06

Доброго дня!

Відповідно до ч. 2 ст. 7 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» ( http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1382-15) зняття з реєстрації місця проживання особи, зокрема, здійснюється на підставі судового рішення, яке набрало законної сили, про позбавлення права власності на житлове приміщення або права користування житловим приміщенням, про виселення, про визнання особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою.

Враховуючи положення законодавства, примусове зняття з реєстрації особи здійснюється на підставі судового рішення. Слід зазначити, що для позитивного рішення суду потрібні вагомі підстави:

 

  • неправомірна поведінка мешканця, згідно зі ст. 116 ЖК УРСР

 

 

  • відсутність законних підстав для проживання в даному будинку (підставою для зняття з реєстрації можна віднести випадок з колишнім власником житла та членами його сім'ї, що не бажають «виписуватися» з колишньої власності. У даному випадку з втратою права власності на житло колишній власник втрачає і право користування ним відповідно до положень ст.405 ЦК).

 

смерть або факт про зникнення безвісти ст.ст.46, 43 ЦК (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15/stru#Stru

Добрый день, я сейчас приватизирую земельный участок (дом в селе) подскажите какой нормой предусмотрена необходимость сбора подписей соседей что они согласны с межой?
Автор вопроса: Сергей - 01-11-2018 11:43:06

Доброго дня!

       Частиною 2 ст.120 Земельного Кодексу України http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14#n1809 передбачено, що рішення органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо приватизації земельних ділянок приймається у місячний строк на підставі технічних матеріалів та документів, що підтверджують розмір земельної ділянки.

       Відповідно до ст. ЗУ «Про землеустрій» (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/858-15#n628) технічна документація із землеустрою - сукупність текстових та графічних матеріалів, що визначають технічний процес проведення заходів з використання та охорони земель без застосування елементів проектування.

Частиною 10 ст.55 ЗУ «Про землеустрій» передбачено перелік документів які включає технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), серед  яких план меж земельної ділянки, складений за результатами зйомки, на якому відображаються зовнішні межі земельної ділянки із зазначенням власників (користувачів) суміжних земельних ділянок, усі поворотні точки меж земельної ділянки, лінійні проміри між точками на межах земельної ділянки, межі вкраплених земельних ділянок із зазначенням їх власників (користувачів)

Відповідно до ст. 198 Земельного Кодексу України кадастрові зйомки - це комплекс робіт, виконуваних для визначення та відновлення меж земельних ділянок.

Кадастрова зйомка включає:

а) геодезичне встановлення меж земельної ділянки;

б) погодження меж земельної ділянки з суміжними власниками та землекористувачами;

в) відновлення меж земельної ділянки на місцевості;

г) встановлення меж частин земельної ділянки, які містять обтяження та обмеження щодо використання землі;

ґ) виготовлення кадастрового плану.

Законодавством передбачено погодження меж з суміжними власниками чи землекористувачами проте, на жаль, порядок погодження меж землі при проведенні кадастрових зйомок на законодавчому рівні не визначений.

Yandex.Metrika