Он-Лайн консультации

Пошук за ключовим словом раніше наданих консультацій

Он-Лайн консультации

   Вопросов: всего-1589, сегодня-0;    ответов: всего-1589, сегодня-0


Порядок
Есть ответ  
Опубликовано  
Ожидает ответа  
Опубликовано  
Доброго дня!
Чи може працівник, який входить до складу певної комісії (є її звичайним членом) брати участь у її засіданнях та підписувати протоколи та акти під час перебування на лікарняному або у відпустці? Про питання оплати праці за цей час не йдеться. Дякую!
Автор вопроса: Іван - 22-02-2019 12:43:43

Доброго дня!

Згідно зі статтею 21 КЗпП (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#n1295 ) працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної і творчої праці, укладаючи трудовий договір на одному або водночас на кількох підприємствах, в установах, організаціях, якщо інше не передбачене законодавством, колективним договором або угодою сторін.

Відповідно до ст. 245 КЗпП працівники мають право брати участь в управлінні підприємствами, установами, організаціями через загальні збори (конференції), ради трудових колективів, професійні спілки, які діють у трудових колективах, інші органи, уповноважені трудовим колективом на представництво, вносити пропозиції щодо поліпшення роботи підприємства, установи, організації, а також з питань соціально-культурного і побутового обслуговування.

Виходячи зi змiсту  Закону "Про вiдпустки"  (https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80) в перiод вiдпустки працiвник не несе обов’язку виконувати роботу, обумовлену трудовим договором, i не має пiдлягати внутрiшньому трудовому розпорядку.

Пiд тимчасовою втратою працездатностi слiд розумiти неспроможнiсть особи виконувати свої трудовi обов’язки, передбаченi трудовим договором, внаслiдок короткотривалих обставин об’єктивного характеру. Випадком тимчасової непрацездатностi є тимчасова непрацездатнiсть, яка триває безперервно вiд початку визначеного захворювання, травми тощо, пiдтверджується видачею листка непрацездатностi з можливим продовженням лiкування до вiдновлення працездатностi, що пiдтверджується закриттям листка непрацездатностi - "стати до роботи". 

З урахуванням зазначеного працiвники, якi перебувають у вiдпустцi, під час лікарняного, в розумiннi трудового законодавства не можуть вважатися такими, що виконують у цей перiод роботу, обумовлену трудовим договором. Проте законодавством не визначено чіткої заборони про неможливість працівника під час лікарняного чи відпустки брати участь у засіданнях комісій чи підписувати протоколи.

Доброго дня.
Чи потрібно подавати звіт 1-ДФ профспілковій організації,яка має статус неприбуткової.
Автор вопроса: Руслан - 21-02-2019 18:44:40

Доброго дня!

Відповідно до пп. 133.4.6 п.133.4 ст.133 ПК України (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n10610) до неприбуткових організацій, що відповідають вимогам цього пункту і не є платниками податку, зокрема, можуть бути віднесені:

бюджетні установи;

громадські об’єднання, політичні партії, творчі спілки, релігійні організації, благодійні організації, пенсійні фонди;

спілки, асоціації та інші об’єднання юридичних осіб;

житлово-будівельні кооперативи (з першого числа місяця, наступного за місяцем, в якому відповідно до закону здійснено прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом житлового будинку і такий житловий будинок споруджувався або придбавався житлово-будівельним (житловим) кооперативом), дачні (дачно-будівельні), садівничі та гаражні (гаражно-будівельні) кооперативи (товариства);

об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, асоціації власників жилих будинків;

професійні спілки, їх об’єднання та організації профспілок, а також організації роботодавців та їх об’єднання;

сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи, кооперативні об’єднання сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів;

інші юридичні особи, діяльність яких відповідає вимогам цього пункту.

Згідно з пп.133.4.7 п.133.4 ст. 133 ПК України для неприбуткових організацій, які відповідають вимогам цього пункту та внесені до Реєстру неприбуткових установ та організацій, встановлюється річний податковий (звітний) період, крім випадків, передбачених підпунктом 133.4.3 цього пункту.

Тому неприбуткові організації, які дотрималась вимог, установлених для таких організацій в п. 133.4  Податкового  Кодексу
включені контролюючим органом до Реєстру, подають Звіт за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює, зокрема, календарному року — протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року.

Доброго дня! Потрібна ваша допомога в такому питанні:маю приватний будинок,вчора виявила,що лічильник газу зупинився. Сьогодні написала заяву в газову компанію,про те ,що лічильник не працює.Мені одразу відповіли,що я маю купити новий.Але ж я купляла новий газ.лічильник в ПАТ"Закарпатгаз" в листопаді 2014р.В тех паспорті написано,щогарантійний термін експлуатації лічильника 8 років від дати виготовлення.Дата виготовлення6червень 2014.У мене запитання: чи маю я знову за свій рахунок купляти лічильник,чи можливо мені мають його замінити на новий,або відремонтувати.?Дякую .
Автор вопроса: Віра - 21-02-2019 11:54:49

Доброго дня!

          Відповідно до п.3.2.1 Положення про проведення експертизи лічильників газу, установлених у споживачів і призначених для обліку природного газу в побуті https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0053-06 У разі виявлення споживачем ознак порушень, споживач може подати
письмову заяву про проведення експертизи лічильника газу до газопостачальної (газотранспортної) організації.

Експертиза лічильника газу проводиться відповідно до Положення про проведення експертизи лічильників газу, установлених у споживачів і призначених для обліку природного газу в побуті, на вимогу і за кошти як споживача, так і газорозподільного підприємства.

 У разі коли підтверджено факт пошкодження лічильника газу з вини споживача, він відшкодовує вартість перевірки, ремонту та/або встановлення нового лічильника.

У разі коли лічильник газу, що встановлений у споживача, перебуває у власності газорозподільного підприємства, ремонт та технічне обслуговування такого лічильника газу здійснюються за рахунок зазначеного підприємства (за винятком випадків навмисного пошкодження лічильника газу споживачем).

добрий день. мама померла не залишивши заповіта на земельну ділянку,і на квартиру. квартира була приватизовна на 3 чоловік в рівних долях на неї, мене і брата мого. Але є ще рідна моя сестра. ми усно собі вирішили що кому буде але як це все юридично зробити? куди звертатись? дякую
Автор вопроса: Наташа - 21-02-2019 10:33:27

Добрий день!

Відповідно до ст.1268 ЦК України (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#n5882) для початку Вам необхідно прийняти спадщину. Для цього потрібно звернутися до нотаріуса із заявою про прийняття спадщини. Після прийняття спадщини Вами , Вашим братом та сестрою таке майно буде перебувати у Вас на праві спільної сумісної власності.

Відповідно до ст. 356 ЦК України частки співвласників у праві спільної сумісної власності вважаються рівними, якщо інше не встановлено домовленістю між ними або законом.

Відповідно до ст. 367 ЦК України у разі поділу майна між співвласниками право спільної сумісної власності на нього припиняється. Договір про поділ нерухомого майна, що перебуває у спільній сумісній власності, укладається у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню.

Таким чином, в зв'язку з тим, що у Вас існує домовленість про поділ спільного майна, рекомендуємо Вам укласти Договір про поділ нерухомого майна, що знаходиться у спільній сумісній власності, в якому буде визначено, яке майно буде визначено за ким після прийняття спадщини Вами, Вашим братом та сестрою - коли майно буде належати Вам як об'єкт спільної сумісної власності.

Для укладення договору необхідно мати правовстановлюючі документи. Такий договір слід укладати в письмовій формі і нотаріально завірити. Після підписання договору нотаріус, який буде засвідчувати договір, може відразу перереєструвати вказані у запитанні об’єкти.

Доброго дня! Підкажіть наступне, чи має право представляти мої інтереси в суді юрист а не адвокат (справа у заг. провадженні). Я хвилююся за свою справу, а юрист говорить що є якісь висновки суду...Такі висновки існуюють?
Автор вопроса: Оля - 20-02-2019 16:43:07

Доброго дня! З 1.01.2019 року представляти інтереси особи в суді може виключно адвокат. Навіть тих юристів (без адвокатського свідоцтва) які вступили в справу до вказаного терміну, судді, починаючи з вищевказаної дати, не допускають до представництва. 

Доброго дня!
Склалася така ситуація
Під час лікування моєї матері один лікар з власної вини нашкодив її здоров'ю (давав їй ліки, не пов'язані з хворобою)
При виписці з лікарні надав дві виписки, при чому на одній не було ні дати, ні штампу
У цій історії багато таких нюансів, у мене збережені всі документи. Головний лікар підтвердив, що цей лікар вчинив порушення, я написала на його скаргу
Однак, я боюся, що він і далі змже шкодити своїм пацієнтам, і мені б хотілося притягнути його до відповідальності
Мені порадили звернутися з заявою до прокуратури
Що Ви можете мені порадити? І чи взагалі так можна робити?
Яким чином я можу притягнути до відповідальості цього лікаря
Дуже дякую Вам за відповідь!
Ваші консультації завжди зрозумілі і допомогають людям
Автор вопроса: Ольга - 20-02-2019 16:38:46

Доброго дня!

Відповідно до ст. 80 Основ законодавства України про охорону здоров'я (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12) особи, винні у порушенні законодавства про охорону здоров'я, несуть цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно із законодавством.

КК України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n744 передбачено ряд злочинів, які можуть вчинятися медичним працівниками під час здійснення своєї професійної діяльності. Зокрема, ст. 140 КК України передбачає, що неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником є кримінальним правопорушенням.

Ваша мати можете звернутися до органів Національної поліції, яким підслідне розслідування кримінальних правопорушень відповідно до ст. 216 КПК України (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n2054)   з відповідною заявою про вчинення злочину медичним працівником стосовно неї та наданням доказів, які б підтверджували вчинення злочину медичним працівником.

                Також Ваша мати може звернутися до суду з відповідною позовною заявою про відшкодування шкоди закладом охорони здоров¢я, завданої працівником медичного закладу який здійснює свою професійну діяльність, перебуваючи у трудових відносинах з закладами охорони здоров’я відповідно до ст. 1172 ЦК України (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15).

Доброго дня! Якщо я подаю до суду позов про примусову виписку особи з дитиною якій 16 років зі своєї квартири, яку я прописав багато років назад для формалізму,й які не є моїми родичами, то їх обох потрібно вказати як відповідачів в позові чи тільки особу без дитини?
Автор вопроса: максим - 20-02-2019 09:12:21

Доброго дня!

Відповідно до ч.2 ст. 29 ЦК України (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15 ) фізична особа, яка досягла чотирнадцяти років, вільно обирає собі місце проживання, за винятком обмежень, які встановлюються законом.

Згідно з ч.2 ст. 47 ЦПК України (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15) неповнолітні особи віком від чотирнадцяти до вісімнадцяти років, а також особи, цивільна дієздатність яких обмежена, можуть особисто здійснювати цивільні процесуальні права та виконувати свої обов’язки в суді у справах, що виникають з відносин, у яких вони особисто беруть участь, якщо інше не встановлено законом. Суд може залучити до участі в таких справах законного представника неповнолітньої особи або особи, цивільна дієздатність якої обмежена.

Отож, Вам потрібно вказати особу, якій 16 років як сторону у позовній заяві. Наш офіс може підготувати для Вас вказану позовну заяву.

Доброго дня!
У мене до Вас таке запитання. Якщо людині виписали догану і їй до пенсії залишилося 6 місяців, чи має право роботодавець звільнити цю людину? Щиро дякую.
Автор вопроса: Тетяна - 20-02-2019 08:14:05

Доброго дня!

Відповідно до ст.147 КЗпП (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#n231) За порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано тільки один з таких заходів стягнення: 1) догана; 2) звільнення. Законодавством, статутами і положеннями про дисципліну можуть бути передбачені для окремих категорій працівників й інші дисциплінарні стягнення.

Варто звернути увагу на те, що за одне і те ж порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано тільки один з заходів стягнення, тобто або догану, або звільнення.  Отож, у разі якщо до працівника вже було застосовано такий вид стягнення як догана, то у такому випадку за те ж саме порушення до працівника не може бути застосовано такий вид стягнення як звільнення.

Доброго дня! Якщо я подаю до суду позов про примусову виписку особи зі своєї квартири, яку я прописав багато років назад для формалізму,й яка не є родичем, то яку мені вказати адресу відповідача в позові, ту що і в себе? там де ми обидва прописані?
Автор вопроса: Максим - 19-02-2019 10:56:12

Доброго дня!

Відповідно до п.2 ч.3 ст.175 ЦПК України позовна заява повинна містити повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб), поштовий індекс, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України), а також реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серію паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості позивачу відомі), відомі номери засобів зв’язку, офіційної електронної адреси та адреси електронної пошти.

            Отож, у позовній заяві Ви можете вказати фактичну адресу проживання та перебування особи, якщо Вам вона відома, або ж адресу місця реєстрації особи. Наш офіс може підготувати для Вас вказану позовну заяву.  

Добрий день! Чи можуть виникнути які-небудь проблеми у власника житлового будинку, якщо будинок не вводити в експлуатацію а й надалі проживати в ньому?
Автор вопроса: Олег - 19-02-2019 09:50:34

Доброго дня!

Відповідно до ч.2 ст. 5 ЗУ «Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та їх обтяжень»( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1952-15) якщо законодавством передбачено прийняття в експлуатацію нерухомого майна, державна реєстрація прав на таке майно проводиться після прийняття його в експлуатацію в установленому законодавством порядку, крім випадків, передбачених статтею 31 цього Закону.

Введення будинку в експлуатацію — оформлення документів, що підтверджують відповідність будинку з діючими будівельними нормами і придатного для проживання людей. Тобто, враховуючи положення законодавства, для реєстрації права власності на нерухоме майно Ви повинні ввести житловий будинок в експлуатацію. Однак на можливість проживання в будинку це ніяк не вплине.

Добрий день! чи можна не подавати відомості дитини в е-декларації? Дитина повнолітня і прописана в мене. Дякую.
Автор вопроса: Оля - 18-02-2019 11:08:43

Відповідно до статті 1 ЗУ «Про запобігання корупції» (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#n5) членами сім’ї суб’єкта декларування вважаються особи, які перебувають у шлюбі, а також їхні діти, у тому числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі.

Отже, як зазначається у п.19 Роз¢ясненні Національного агентства з запобігання корупції щодо заповнення електронних декларацій (https://nazk.gov.ua/sites/default/files/docs/2018/news/subyekt_i_chleny_simyi.pdf) усі інші особи, за відсутності хоча б однієї із вказаних ознак для цілей декларування не вважаються членами сім’ї суб’єкта декларування. Слід також звернути увагу на те, що в декларацію включається інформація про членів сім’ї станом на останній день звітного періоду. Тобто, якщо упродовж звітного періоду – незалежно від тривалості – особа спільно проживала із суб’єктом декларування, була пов’язана з ним спільним побутом та мала взаємні права та обов’язки, але таке спільне проживання було припинено станом на останній день звітного періоду (наприклад, 31 грудня для щорічної декларації), то особа не вважається членом сім’ї суб’єкта декларування й інформація про неї в декларації не відображається.

Виходячи з Вашого питання, не можна дати конкретну відповідь, оскільки Вами не вказано чи проживає Ваша повнолітня дитина разом з Вами на момент подання електронної декларації. У разі, якщо Ваша повнолітня дитина проживає разом з Вами, то Ви повинні подавати відомості про неї в електронній декларації .

Добрий день. У мене тривалий лікарняний у зв'язку зі зламаною рукою, а мені залишилось 1,5 роки до пенсії. Підскажіть, будь ласка, чи зараховується лікарняний лист до пенсійного стажу.
Автор вопроса: Вікторія - 17-02-2019 08:47:49

Доброго дня!

Відповідно до ч.1 ст.56 ЗУ « Про пенсійне забезпечення» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1788-12) до стажу роботи зараховується робота, виконувана на підставі трудового договору на підприємствах, в установах, організаціях і кооперативах, незалежно від використовуваних форм власності та господарювання, а також на підставі членства в колгоспах та інших кооперативах, незалежно від характеру й тривалості роботи і тривалості перерв.

Згідно з п. «е» ч.3 ст.56 ЗУ «Про пенсійне забезпечення» до стажу роботи зараховується також е) тимчасова непрацездатність, що почалася у період роботи.

Отже, тимчасова непрацездатність працівника, що почалася у період роботи зараховується до стажу роботи.

До питання про ОСББ

Тобто виходить, що якщо в статуті буде прописана необхідність надавати копії документів (в т.ч. особистих) , то це буде законно? це ж моя власність.
З таким успіхом можна прийняти рішення про, скажімо, передачу ключів він машини на зберігання представникам осбб.
Чи я щось неправильно розумію?
Автор вопроса: Микола - 15-02-2019 17:12:47

ОСББ це об'єднання власників. Член ОСББ повинен підтвердити, що він власник. Підтверджуйте це в будь-який спосіб.  

Доброго вечора!Що означає процедура введення в експлуатацію приватного законно збудованого житлового будинку за умов, коли в будинку вже є електро та газопостачання і регулярно сплачуються по них рахунки? Як відбувається ця процедура і скільки коштує?
Автор вопроса: Олег - 14-02-2019 17:38:40

Доброго дня!

Механізм прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів регулює Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів (затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 року №461).

Згідно Порядку, прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, будівництво яких здійснювалося на підставі будівельного паспорта, здійснюється шляхом реєстрації відповідним органом державного архітектурно-будівельного контролю на безоплатній основі поданої замовником декларації про готовність об’єкта до експлуатації.

Доброго дня. Чи може правління осбб своїм рішенням вимагати надання їм копій документів на квартиру (техпаспорта, витягу з реєстру тощо) та документів власника квартири (паспорт, код)?
А також чи можуть вони штрафувати за ніби то гучні ремонтні роботи тощо?
Дякую
Автор вопроса: Микола - 14-02-2019 16:12:34

Доброго дня!

          Відповідно до ст.6 ЗУ «Про об¢єднання співвласників багатоквартирних будинків»  об’єднання може бути створено лише власниками квартир та
нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку (багатоквартирних будинках).   Установчі   збори   об’єднання   у   новозбудованих багатоквартирних будинках можуть бути проведені після державної реєстрації   права   власності   на більше половини квартир та нежитлових приміщень у такому будинку.

               Ст.16 ЗУ ««Про об¢єднання співвласників багатоквартирних будинків»  http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2866-14#o226 передбачено права об¢єднання. Серед них не визначено можливість правління вимагати копії правовстановлюючих документів у власників. Проте таке право може закріплювати Статут ОСББ Вашого будинку.

               Також законодавством не передбачено можливості накладення штрафів ОСББ.

               Вказане у Вашому питанні правопорушення передбачене ст. 182 КУпАП (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n1938) та повноваження щодо вжиття заходів з метою виявлення та припинення якого покладено на Національну поліцію. За заявою особи, яка постраждала, поліцейський складає протокол про адміністративне правопорушення. Тобто вказане рішення ОСББ про встановлення будь-яких штрафів не є правомірним.

Доброго дня! Чи зараховується до стажу роботи в галузі права котрий потрібен для здачі екзамену на право зайняття адвокатською діяльністю, робота на посаді юрисконсульта військової частини?
Автор вопроса: Тасія - 14-02-2019 14:11:06

Доброго дня!

Відповідно до ч.1 ст.6 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5076-17#n34) адвокатом може бути фізична особа, яка має повну вищу юридичну освіту, володіє державною мовою, має стаж роботи в галузі права не менше двох років, склала кваліфікаційний іспит, пройшла стажування (крім випадків, встановлених цим Законом), склала присягу адвоката України та отримала свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю.

Згідно з пп.3 п.6 розд. ІІ Рішення Ради адвокатів України № 270 (http://unba.org.ua/assets/uploads/legislation/poryadki/2016-09-13-poryadki-195_57e916ed9c3aa.pdf ) до стажу роботи в галузі права слід зараховувати роботу на посадах: юриста, юрисконсульта, головного юрисконсульта, начальника юридичного відділу.

Отже, робота на посаді юрисконсульта військової частини буде зараховуватися до стажу роботи у галузі права.

Повертаюсь до запитання про безпідставне зупинення автомобіля поліцейським, водій котрого як виявилося постфактум був не тверезим.
У даному випадку , чи буде законним затримання особи (винесення штрафу й.т.д.) у разі якщо поліцейським не було дотримано всіх вимог проведення зупинки транспортного засобу у визначений законодавством порядок?
Автор вопроса: Олег - 13-02-2019 12:36:52

В даному випадку недотримання поліцейським вимог закону при зупинці авто є досить спірним. А виявлення ним водія в стані алкогольного сп'яніння є безспірним. Робіть самі висновки.

Добрий вечір!!! Підскажіть, будь - ласка, така ситуація!!! Деякі працівники організації вийшли з профсоюза, як бути з лікарняними, якщо голова профспілки не підписує листок непрацездатності тим особом , які вийшли з профспілки!!
Автор вопроса: Ирина - 13-02-2019 11:53:07

Доброго дня!

Відповідно до ст. 5 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1045-14 належність або неналежність до профспілок не тягне за собою будь-яких обмежень трудових, соціально-економічних, політичних, особистих прав і свобод громадян, гарантованих Конституцією України, іншими законами України.
Забороняється будь-яке обмеження прав чи встановлення переваг при укладанні, зміні або припиненні трудового договору у зв'язку з належністю або неналежністю до профспілок чи певної профспілки, вступом до неї або виходом із неї.

            Отже, враховуючи вказане положення не можна обмежувати права та свободи працівників надані їм Конституцією України та іншими нормативно-правовим актами України виходячи з їх приналежності до профспілки.

Доброго дня. Біля нас відкрили пекарню. Чи портрібен був дозвіл санстанції чи ще когось для цього? Бо нічого такого в них нема.
Автор вопроса: Ігор - 13-02-2019 09:37:45

Доброго дня!

Згідно з ЗУ «Про безпечність та якість харчових продуктів» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2809-15) виробники харчових продуктів, для того щоб працювати в правовому полі, зобов’язані отримати два дозвільні документи — декларацію виробника харчових продуктів та експлуатаційний дозвіл.

Відповідно до Класифікації видів економічної діяльності https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/vb457609-10 виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних виробів                   виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання   слід відносити до виробництва харчових продуктів.

Отже, враховуючи положення законодавства, пекарня повинна отримати вищевказану дозвільну документацію для здійснення своєї діяльності.

Доброго дня! Якщо працівник поліції безпідставно зупинив автомобіль котрий нічого не порушував,й при спілкуванні виявив що водій (не тверезий наприклад), то чи законнне буде затримання цієї особи?
Автор вопроса: Олег - 12-02-2019 13:36:12

Доброго дня!

Стаття 35 ЗУ «Про Національну поліцію» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19 передбачає вичерпний перелік підстав для зупинення транспортного засобу поліцейським. Серед підстав для зупинки є порушення Правил Дорожнього Руху.

Відповідно пп. а п. 2.9 ПДР України (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1306-2001-%D0%BF) водієві забороняється: керувати транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції.

Згідно з п.6 гл.І розділу VIII Інструкції про організацію патрульно-постової служби Військовою службою правопорядку у Збройних Силах України (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/z1429-16) Адміністративне затримання застосовується у разі, якщо вичерпано всі інші заходи впливу. Адміністративне затримання застосовується у разі дрібного хуліганства, злісної непокори законному розпорядженню чи вимозі посадової особи Служби правопорядку, публічних закликів до невиконання вимог посадової особи Служби правопорядку, порушення правил зберігання, носіння або перевезення вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї і бойових припасів, дрібної крадіжки, розпивання алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях, появи в громадських місцях у стані сп’яніння, порушення правил обігу наркотичних засобів або психотропних речовин, порушення правил дорожнього руху водіями чи іншими особами, які керують військовими транспортними засобами.

У такому випадку під час керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння Ви порушуєте ПДР України тому зупинка автомобіля буде законною у разі якщо поліцейським було дотримано всіх вимог проведення зупинки транспортного засобу у визначений законодавством порядок. Адміністративне затримання можливе лише за наявності раніше зазначених підстав.

Доброго дня. Скажіть, будь ласка, чи маю я право бути членом дільничої виборчої комісії на виборах Президента України, якщо я є депутатом сільської ради, на території якої прописана та проживаю і не є держслужбовцем. Працюю в школі. Дякую за відповідь.
Автор вопроса: Вікторія - 10-02-2019 09:52:55

Доброго дня!

Згідно з ч.9 ст.24 ЗУ «Про вибори Президента України» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/474-14#n345) До складу дільничної виборчої комісії можуть входити громадяни України, які мають право голосу. Громадянин України може входити до складу лише однієї виборчої комісії, що здійснює підготовку та проведення виборів Президента України, а також виборів народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, комісії всеукраїнського або місцевого референдуму, якщо виборчий процес зазначених виборів чи процес референдуму проводиться одночасно з виборчим процесом виборів Президента України.

Відповідно до ч.10 ст.24 ЗУ «Про вибори Президента України» до складу дільничної виборчої комісії не можуть входити кандидати на пост Президента України, їх уповноважені представники, довірені особи, посадові та службові особи органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, а також громадяни, які утримуються в установах виконання покарань і слідчих ізоляторах або мають судимість за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, злочину проти виборчих прав громадян чи корупційного злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята у встановленому законом порядку. У разі якщо одночасно з виборами Президента України проводяться інші вибори, до складу дільничної виборчої комісії не можуть входити кандидати, які балотуються на цих виборах, їх довірені особи, уповноважені особи партій - суб’єктів відповідних виборчих процесів, офіційні спостерігачі.

Згідно з Законом України «Про статус депутатів місцевих рад» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/93-15 ) депутат сільської, селищної ради є представником інтересів територіальної громади села, селища, який відповідно до Конституції України і Закону України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» обирається на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на чотири роки.

Отже, членом дільничної виборчої комісії може бути особа, яка є громадянином України та має право голосу. До переліку осіб, які не можуть входити до складу дільничної виборчої комісії не відноситься депутат сільської ради, оскільки він не є посадовою чи службовою особою органів місцевого самоврядування.

Доброго времени суток!У меня такой вопрос вернее проблема.У нас с подругой в собственности 10 соток земли.Мы написали нотар. заявление со разделе земли,каждому по 5 соток,обратились к землеустроителю с заказом на проект и т.д.После всех процедур и огромных денег мы на руки получили 2 витяга из реестра вещных прав ,в которых указано что нам обоим снова принадлежит уже по 5 соток.Все было сделано для того,чтобы мы отдельно имели в собственности по 5 соток а получили снова вместе 5 соток и 5 соток.Что нам нужно сделать,чтобы получить каждому отдельный акт на 5 соток но отдельно друг о друга?Спасибо заранее.
Автор вопроса: Лилия - 09-02-2019 22:26:14

Доброго дня!

Згідно з ч.6 Ст.79-1 ЗК України (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14/print)   формування земельних ділянок шляхом поділу та об'єднання раніше сформованих земельних ділянок, які перебувають у власності або користуванні, без зміни їх цільового призначення здійснюються за технічною документацією із землеустрою щодо поділу та об'єднання земельних ділянок.

Відповідно до ч.4,5 ст. 89 ЗК України співвласники земельної ділянки, що перебуває у спільній сумісній власності, мають право на її поділ або на виділення з неї окремої частки, крім випадків, установлених законом. Поділ земельної ділянки, яка є у спільній сумісній власності, з виділенням частки співвласника, може бути здійснено за умови попереднього визначення розміру земельних часток, які є рівними, якщо інше не передбачено законом або не встановлено судом.

            Процедуру поділу земельної ділянки можна поділити на такі етапи відповідно до законодавства України:

 • Складання власниками заяви чи договору про поділ земельної ділянки посвідчений нотаріусом

 • Звернення до землевпорядної організації для межування та оформлення межових справ

 • Після проведення межування потрібно оформити план кожної земельної ділянки

 • Кожен власник повинен звернутися до Держгеокадастру з технічними документами, де відбувається зняття з обліку первісної площі та реєстрація новоутворених земельних ділянок у Державному земельному кадастрі та присвоюється кожній ділянці кадастровий номер

 • На підставі витягу з Державного земельного кадастру, кожен з власників звертається до державного реєстратора чи нотаріуса для реєстрації права власності на земельну ділянку та отримання свідоцтва про право власності відповідно до ЗУ «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1952-15

я мати двох дитей за старшим вдова отримую пенсию 1500гр меншому 4роки звернулася за допомогою одинока мама за меншим зараз я без роботи на меншого ничого не получаю бабушка подарувала пив будинку старшому и в совбези сумму134000 вели як доход и видовили в допомози доходу немае бильше ниякого
Автор вопроса: любов - 05-02-2019 09:34:17

Доброго дня!

Відповідно до ст. 18-2 ЗУ «Про допомогу сім¢ям з дітьми» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2811-12 допомога   на   дітей   одиноким   матерям призначається за наявності витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження дитини, виданого відділом державної реєстрації актів цивільного стану, або довідки про народження, виданої виконавчим органом сільської, селищної, міської (крім міст обласного значення) ради, із зазначенням підстави внесення відомостей про батька дитини до актового запису про народження дитини відповідно до абзацу першого частини першої статті 135 Сімейного кодексу України ( 2947-14 ), або документа
про народження, виданого компетентним органом іноземної держави, в
якому відсутні відомості про батька, за умови його легалізації в
установленому законодавством порядку.

Згідно зі ст.18-3 ЗУ «Про допомогу сім¢ям з дітьми» допомога на дітей одиноким матерям, одиноким усиновлювачам, матері (батьку) у разі смерті одного з батьків, які мають дітей віком до 18 років (якщо діти навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних, а також вищих навчальних закладах I-IV рівнів акредитації, - до закінчення такими дітьми навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23
років),   надається   у розмірі, що дорівнює різниці між 100 відсотками прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців.

           Середньомісячний сукупний   доход   сім'ї   -   обчислений у
середньому за місяць доход усіх членів сім'ї з усіх джерел надходжень, крім допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, протягом шести місяців, що передують місяцю звернення за призначенням державної соціальної допомоги.

Враховуючи положення законодавства, подарований будинок Вашому синові дійсно буде враховуватися у сукупний дохід сім¢ї. Підсумовується заробітна плата або інші доходи за останні півроку. Потім знаходиться середнє значення. У загальну суму не включається одноразова допомога при народженні дитини. Якщо отримане значення доходу на кожного члена сім’ї перевищує норму прожиткового мінімуму, то виплати матерям-одиначкам в Україні не нараховуються.

Дорого дня! Я є власницею будинку який був куплений у шлюбі і оформений на мене. Зараз я з чоловіком розлучена при розлученні він на будинок не претендував. На даний час він в цьому будинку не проживає але приписаний в ньому. Питання таке: чи можу я виписати колишнього чоловіка з цього будинку без його згоди і як це зробити?
Автор вопроса: Ірина - 03-02-2019 23:27:13

Доброго дня!

Відповідно до ст.7 ЗУ «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1382-15) Зняття з реєстрації місця проживання особи здійснюється на підставі:

 • заяви особи або її представника, що подається до органу реєстрації;

 • судового рішення, яке набрало законної сили, про позбавлення права власності на житлове приміщення або права користування житловим приміщенням, про виселення, про визнання особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою;

 • свідоцтва про смерть;

 • паспорта або паспортного документа, що надійшов з органу державної реєстрації актів цивільного стану, або документа про смерть, виданого компетентним органом іноземної держави, легалізованого в установленому порядку;

 • інших документів, які свідчать про припинення:

 • підстав для перебування на території України іноземців та осіб без громадянства;

 • підстав для проживання або перебування особи у спеціалізованій соціальній установі, закладі соціального обслуговування та соціального захисту;

 • підстав на право користування житловим приміщенням.

Враховуючи положення законодавства, зняти з місця реєстрації особу без її згоди можливо виключно у судовому порядку. У такому разі Вам, як власниці вказаного житлового будинку потрібно звернутися до суду з відповідною позовною заявою.

В разі необхідності, наш офіс може підготувати для Вас заяву і надати додаткові інструкції щодо її подачі до суду та судового процесу.

Я, студент ВНЗ, навчаюся на контрактній основі. Мій батько, офіційно працюючий, звернувся до податкової інспекці із документами (паспорт, ІНПП, довідка про ЗП, копія договору з навчальним закладом та з копією квитанції про оплату навчання) для отримання податкової пільги за моє навчання. Договір із ВНЗ оформлено на мене (студента), і відповідно квитанція про сплату коштів за навчання здійснена від мого ПІБ. В податковій інспекції батьку повідомили, що він не може отримати податкову знижку за моє навчання, так як “фактичні витрати поніс не він”, тобто в квитанції про сплату коштів за навчання зазначено ПІБ студента. Підкажіть, будь ласка, чи правомірна відмова податкової інспекції? Заздалегідь дякую.
Автор вопроса: Сергій - 01-02-2019 13:59:18

Доброго дня!

Дійсно положення Податкового кодексу України у пп.166.3.3 п.166.3 ст.166 ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n965) містять інформацію стосовно податкової знижки у разі сплати суми коштів платником податку на користь вітчизняних закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти для компенсації вартості здобуття відповідної освіти такого платника податку та/або члена його сім’ї першого ступеня споріднення.

Проте, у разі, якщо Ви (студент) вже набули повної цивільної дієздатності ( ст.34 ЦК України( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15 )), стороною у Договорі виступаєте саме та сплата за Договором здійснена від Вашого імені у такому разі відмова ДФС є правомірною, оскільки саме Ви виступаєте платником податку, а не Ваш батько.

Здраствуйте, можем ли мі дать дополнительніе 7 дней отпуска сестре хозяйке опираясь на ст.8п.2 ЗУ "Про отпуска"
Автор вопроса: olya.chuprina.1989@ukr.net - 01-02-2019 11:06:29

Доброго дня!

Виходячи з Вашого питання неможливо надати конкретну відповідь, оскільки Вами не вказано, яку саме посаду займає вказана Вами особа та чи розповсюджується на неї дія ст.8 ЗУ «Про відпустки».

Відповідно до п.2 ч.1 ст.8 ЗУ «Про відпустки» (https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80) щорічна додаткова відпустка за особливий характер праці надається: працівникам з ненормованим робочим днем - тривалістю до 7 календарних днів згідно із списками посад, робіт та професій, визначених колективним договором, угодою. Конкретна тривалість щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці встановлюється колективним чи трудовим договором залежно від часу зайнятості працівника в цих умовах.

Здравствуйте,

Ведомости о криминальном правонарушении в ЕРДР внесены по ст. 125 УК Украины,
хотя имело место хулиганство в применением газового баллончика по ч. 4 ст. 296 УК
Украины.
Несмотря на подачу потерпевшим ходатайства о переквалификации на ст. 296 и
заключение судмедэкспертизы, следователь его проигнорировал (не рассмотрел).
Следователь намерен закрыть дело по ст. 125 УК Украины в связи с окончанием
сроков давности в два года.
Что должен сделать потерпевший, чтобы восстановить досудебное расследование
с переквалификацией на ч. 4 ст. 296 УК Украины как хулиганство?
Автор вопроса: Виктор - 31-01-2019 20:38:51

Доброго дня! Рекомендую подати заяву про вчинення злочину, передбаченого ст.296 ч.4 КК. В разі відмови у внесенні його в ЄРДР, в порядку ст.303 ч.1 п.1 оскаржити до суду бездіяльність слідчого.

Доброго дня!
Порадьте як поступити в даній ситуації. Біля багатоповерхового будинку є паркомісця для авто жителів даного будинку. Тобто, я як житель даного будинку можу спокійно поставити своє авто на вільне місце. Одного разу склалася ситуація коли моє авто було заблоковано іншим на два дні. На питання чому він це зробив відповідь була наступна: «я тут завжди ставлю і хто буде ставити авто на це місце буду їх брокувати для виїзду». Які я можу вчинити законі дії, коли моє авто заблоковане іншим для виїду, коли з власником немає зв’язку? Який закон порушує власник блокуючого авто?
Дякую.
Автор вопроса: Богдан - 31-01-2019 10:04:46

Доброго дня!

Враховуючи обставини зазначені у Вашому питанні, можна зробити висновок, що власник авто порушує пп. Д п.15.10 Правил дорожнього руху (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1306-2001-%D0%BF) у якому зазначено, що стоянка забороняється у місцях, де транспортний засіб, що стоїть, зробить неможливим рух інших транспортних засобів або створить перешкоду для руху пішоходів.

Відповідно до ч.1 ст. 122 КУпАП (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n1020) перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більш як на двадцять кілометрів на годину, порушення вимог дорожніх знаків та розмітки проїзної частини доріг, правил перевезення вантажів, буксирування транспортних засобів, зупинки, стоянки, проїзду пішохідних переходів, ненадання переваги у русі пішоходам на нерегульованих пішохідних переходах, а так само порушення встановленої для транспортних засобів заборони рухатися тротуарами чи пішохідними доріжками, - тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або 50 штрафних балів.

Згідно з ч.1 ст.222 КУпАП вказане правопорушення є підвідомчим Органам Національної поліції України. Тобто, у разі порушення вказаного положення ПДР власником авто, раджу звернутися до уповноваженого органу шляхом виклику авто патрульної поліції.

Скажіть будь-ласка , чи має право начальник районного відділу освіти зняти надбавку за престиж учителям ,однієї школи, а добавити іншим.І чи має право взагалі зняти надбавку за престиж.
Автор вопроса: Олександр К - 31-01-2019 08:53:03

Доброго дня!

З метою підвищення престижності праці педагогічних працівників постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.2011 № 373 «Про встановлення надбавки педагогічним працівникам дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів I – II рівня акредитації, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/373-2011-%D0%BF передбачено установлення педагогічним працівникам дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів I – II рівня акредитації, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування надбавки у граничному розмірі 20% посадового окладу (ставки заробітної плати).

Відповідно до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України  № 373 розмір надбавки встановлюється керівником закладу. 

Органи місцевого самоврядування такими повноваженнями не наділені.

Згідно з частиною 3 статті 24 Закону України «Про місцеве самоврядування» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80  органи місцевого самоврядування та їх посадові особи діють лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, передбачені Конституцією і законами України, та керуються у своїй діяльності Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України.

Частиною четвертою статті 77 Бюджетного кодексу України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17  обласні, міські, районні, селищні, сільські ради при затвердженні відповідних бюджетів зобов’язано враховувати у першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати.

Враховуючи вищезазначені положення, дії керівника відділу освіти є неправомірними, оскільки така надбавка повинна нараховуватися всім працівникам закладів освіти зазначених у постанові КМУ.

Свого часу в 2001 році громадянин Росії (неризидент) отримав у спадок в Україні право на земельну частку (пай). В цьому ж році за рішенням місцевої ради він отримав право власності на земельну ділянку с/г призначення взамін сертифіката і одержав відповідний державний акт. Ділянка перебуває в оренді у місцевої агрофірми, право власника представляє громадянин України згідно доручення.
В 2014 році керівництво агрофірми змінилось і відмовляється поновлювати договір оренди на новий строк, не сплачує орендну плату, аргументуючи тим що власник (неризидент) повинен відчужити своє право на земельну ділянку на підставі пункту 4 статті 81 Земельного кодексу України (яка діє з 01.01.2002 року). Настільки правомірні дії орендаря ?
Крім того прошу пояснити: хто повинен сплачувати податок з доходів фізичних осіб (з орендної плати за землю), власник ділянки чи уповноважена особа і в якому розмірі ?
Автор вопроса: Антон - 28-01-2019 16:41:55

Доброго дня!

Відповідно до п.3 Земельного Кодексу України Закони та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Кодексом, діють у частині, що не суперечить цьому Кодексу.

Тобто у такому разі дія положень законодавства, яке було чинним до 01.01.2002 року припиняється у разі якщо вони суперечать Земельному Кодексу.

Відповідно до ст.81 ЗКУ Іноземці та особи без громадянства можуть набувати права власності на земельні ділянки відповідно до частини другої цієї статті у разі:

а) придбання за договором купівлі-продажу, ренти, дарування, міни, іншими цивільно-правовими угодами;

б) викупу земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти нерухомого майна, що належать їм на праві власності;

в) прийняття спадщини.

Землі сільськогосподарського призначення, прийняті у спадщину іноземцями, а також особами без громадянства, протягом року підлягають відчуженню.

Оскільки, законодавством визначено обов’язок іноземців віджучити протягом року землі сільськогосподарськго призначення, прийняті у спадщину, то дія вказаного положення буде розповсюджуватися і на особу вказану у Вашому запитанні. Проте, на сьогоднішній день законодавством чітко не регламентовано процедуру відчуження іноземцями земель сільськогосподарського призначення.

Перехід права власності на орендовану земельну ділянку до іншої особи не є підставою для зміни умов або розірвання договору, якщо інше не передбачено договором оренди землі відповідно до ст. 32 ЗУ «Про оренду землі» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/161-14 ).

Отже, якщо строк дії договору оренди не закінчився, а земельна ділянка перейшла в порядку спадкування до іноземця (особи без громадянства), орендар має право використовувати таку ділянку на умовах, визначених раніше укладеним договором оренди (якщо інше не передбачено договором),а до іноземця переходять права та обов’язки за вказаним договором як до орендодавця. Тому дії орендаря є неправомірним, оскільки порушують умови договору.

           Згідно з пп. 170.1.3 Податкового кодексу нерухомість, що належить фізособі-нерезиденту, надається в оренду виключно через фізособу-підприємця або юрособу-резидента (уповноважених осіб). Такі особи виконують представницькі функції нерезидента на підставі письмового договору та виступають його податковими агентами щодо орендної плати. Нерезидент, який порушує норми цього підпункту, вважається таким, що ухиляється від сплати податку.

 

Доброго дня! Я купила новий мобільний телефон в магазині, проте він мені не сподобався через розмір,чи можу я його повернути назад в магазин або обміняти на інший?
Автор вопроса: Марія - 28-01-2019 09:12:54

Доброго дня!

Відповідно до ст.9 ЗУ «Про захист прав споживачів» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1023-12) споживач має право обміняти непродовольчий товар належної якості на аналогічний у продавця, в якого він був придбаний, якщо товар не задовольнив його за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не може бути ним використаний за призначенням. Споживач має право на обмін товару належної якості протягом чотирнадцяти днів, не рахуючи дня купівлі, якщо триваліший строк не оголошений продавцем. Обмін товару належної якості провадиться, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий споживачеві разом з проданим товаром.

Згідно з ч.2 ст.9 ЗУ «Про захист прав споживачів» якщо на момент обміну аналогічного товару немає у продажу, споживач має право або придбати будь-які інші товари з наявного асортименту з відповідним перерахуванням вартості, або розірвати договір та одержати назад гроші у розмірі вартості повернутого товару, або здійснити обмін товару на аналогічний при першому ж надходженні відповідного товару в продаж. Продавець зобов'язаний у день надходження товару в продаж повідомити про це споживача, який вимагає обміну товару.

                Отже, враховуючи положення законодавства, Ви маєте право обміняти мобільний телефон протягом 14 днів, не рахуючи дня купівлі, у разі якщо збережено товарний вигляд, споживні якості, ярлики, а також розрахунковий документ. Якщо на момент обміну аналогічного товару не буде у наявності,   Ви можете придбати будь-які інші товари представлені у магазині з перерахунком вартості або розірвати договір купівлі-продажу та отримати назад кошти сплачені Вами за мобільний телефон.

Скажіть, будь ласка. Моєму сину до початку весняного призову виповниться 20 років. З дитячого віку він лікується періодично в стаціонарах від декількох хронічних хвороб (інвалідності немає). Чи достатньо для отримання відстрочки від служби в армії пред'явити в березні у воєнкоматі виписку зі стаціонару (лежав восени), де вказані всі діагнози та результати обстежень? Чи все ж доведеться проходити медичну комісію у воєнкоматі?
Автор вопроса: Наталія - 26-01-2019 14:48:02

Доброго дня! Медичну комісію доведеться проходити.

Добрый день.Я пропустил время склеивания фотографии, и на меня был составлен протокол, было предупреждение вместо штрафа. Это считается что я был притянут к админ. Ответствености?
Автор вопроса: Иван - 25-01-2019 16:06:11

Доброго дня! Згідно ст.24 КУпАП https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10 , попередження є одним із видів адміністративного стягнення. Тому, Ви вважаєтесь притягнутим до адмінвідповідальності.

Доброго дня!
Чи можливо змінити під час судового процесу міру запобіжного заходу - ЗАСТАВА на домашній арешт? Чи є практика таких рішень? Застава внесена третьою особою, не обвинуваченим, цивільний позов не заявлявся, збитки злочином не завдані. ДЯКУЮ.
Автор вопроса: Сергій - 24-01-2019 10:44:50

Доброго дня! Не зовсім зрозуміло з якою метою Вам необхідно провести таку заміну, однак суд може її провести. Така можливість передбачена ст.331 КПК України. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 Клопотання про зміну або скасування запобіжного заходу може бути подане підозрюваним, обвинуваченим їх захисником або законним представником до  суду. При цьому, слід розуміти, що це заміна на більш тяжкий запобіжний захід, що як правило застосовується, в разі коли обраний запобіжний захід не забезпечує досягнення бажаної мети. Також, раджу ознайомитись зі ст.ст.200 201 КПК України.

Доброго дня.Виходячи із змісту п.2.ст.3 Закону України "Про запобігання корупції" нотаріуси прирівненні до осіб уповноважених на виконання функцій держави або мімцевого самоврядування та надають публічні послуги але не є державними службовцями. Ст 27 на них не розповсюджується , проте ст.28 так.Питання :чи існуватиме конфлікт інтересів у завідувача державної нотаріальної контори обумовлений спільною роботою близьких осіб у державній нотаріальній конторі. На виконання ст.28 заходи самостіного врегулювання які можуть бути?,а також завнішне врегулювання яке доцільно застосовувати?Дякую
Автор вопроса: Віктор Антонович - 23-01-2019 15:18:08

Доброго дня! У Ваше питання не зовсім конкретне. Воно в описовій частині стосується приватних нотаріаусів, а в резолютивній завідувача державної нотаріальної контори. Це різні за статусом посадові особи. Державна нотаріальна діяльність характеризується такими озна­ками. За своєю правовою природою державний нотаріат є державним органом, входить до складу державного апарату. Основним суб’єктом правовідносин, що виникають у сфері вчинення нотаріальної діяль­ності, є державна нотаріальна контора, що утворюється, діє та фінан­сується державою. Нотаріус при цьому не є самостійним суб’єктом таких правовідносин. Державний нотаріус є державним службовцем, перебуває у трудових правовідносинах із нотаріальною конторою або нотаріальним архівом, підконтрольний їм і не несе самостійної відпо­відальності за результати своєї діяльності. Крім того, державний но­таріус отримує заробітну платню з державного бюджету. Що ж стосується приватного нотаріату, то він працює на інших організаційних засадах. Не будучи державним органом, приватний нотаріат не є складовою державного апарату. Приватний нотаріус є самостійним суб’єктом правовідносин, що виникають у галузі нота­ріальної діяльності. Він не перебуває на державній службі, не отримує заробітної платні із бюджету і здійснює свою діяльність як особа віль­ної юридичної професії. Приватний нотаріус на свій розсуд вирішує питання, пов’язані з орендою чи викупом приміщення, де буде роз­ташоване його робоче місце, забезпечує відповідність останнього ви­могам, що до нього ставляться, укладає трудові договори із працівни­ками та оплачує їх роботу тощо. Шкода, заподіяна незаконними чи недбалими діями приватного нотаріуса, відшкодовується ним особис­то у повному обсязі. Приватні понтаріуси згадуються ЗУ "Про запобігання корупції" https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18
 у ст.3 п.2 пп.Б, а завідувач державної нотконтори у ст.3 п.1. пп.И. Відповідно у завідуючого державної нотконтори, який прийняв на роботу родича, виникає конфлікт інтересів.

 

Добрый вечер! У меня такой вопрос. Знакомому уже 27 лет, и он не подлежит срочной службе. Но почему-то его вызывают в военкомант для явки на собрание резервистов. В армии он не служил. Как правильно поступить в этой ситауции?
Автор вопроса: Олег - 22-01-2019 21:49:35

Доброго дня! Незважаючи на те, що вказаній особі виповнилось 27 років, вона залишається військовозобов'язаною (якщо не виключена з військового обліку) і повинна з'являтись на виклик до РВК.

Чи існує термін придатності у позову котрий вже подано і він завис у суді ?Тобто чи може він припинити своє існування?
Автор вопроса: Василь - 22-01-2019 15:38:27

Ні! Такого терміну законом не передбачено.

Доброго дня!У мого брата був дім, також окремо був великий кредит, задля стягнення якого банк подав на брата в суд. Брат помер. Чи можу я як наступний спадкоємець успадкувати цей дім так, щоб не успадкувати братів кредит? Чи існує термін придатності у позову котрий вже подано на брата при житті і він завис у суді так як брат помер?
Автор вопроса: Василь - 22-01-2019 14:01:25

Доброго дня! Вам необхідно письмово повідомити банк про смерть позичальника і надати копію свідоцтва про смерть. Банк припиняє нарахування відсотків за кредитом з дня смерті позичальника. Сума заборгованості по кредиту фіксується на півроку до прийняття спадщини родичами.  Після прийняття спадщини кредит погашають спадкоємці: однією сумою або періодичними платежами, підписавши додаткову угоду з банком. Заборгованість за кредитом погашається спадкоємцями пропорційно і в межах вартості отриманого майна. Якщо спадкоємці відмовляються сплачувати кредит добровільно, банк має право звернутися до суду для стягнення майна, отриманого в спадщину. Спадкоємці не сплачують зобов'язання померлого родича, якщо відмовляються від отримання всієї спадщини.

Доброго дня.
Не один раз зверталася до Вас за допомогою. Дякую Вам. Я уже писала Вам по цьому питанню, але відповіді так і не одержала. Спробую ще раз. Працюю на підприємстві 30 років, із них 13 років і на даний час займаю посаду архівіста, 21 рік додатково веду громадську роботу скарбника у профспілковому комітеті. З березня 2019 року мене переводять на 0,5 ставки. Чи законні дії роботодавця.
Щиро дякую.


Автор вопроса: Тетяна - 22-01-2019 10:15:38

Доброго дня! Частина 3 ст.32 КЗпП України дає право роботодавцю зі своєї ініціативи (в односторонньому порядку) установити працівникам неповний робочий час, змінювати їх режим роботи при продовженні роботи за тією самою спеціальністю, кваліфікацією або посадою. При цьому повинні бути дотримані певні умови - тільки внаслідок змін, що сталися в організації виробництва та праці. Крім того, особу повинні повідомити про даний факт за 2 місяці. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08

Доброго дня. Прохання відповісти на питання.
На підприємстві був встановленний безконтактний алкотестер, при проходженні його, алкотестер показує червоний колір, тобто працівник в стані алкогольного сп'яніння. Але як захистити себе, працівник не пив, згідно ст. 28 Конституції України - Жодна людина без її вільної згоди не може бути піддана медичним, науковим чи іншим дослідам. Працівника відсторонюють від роботи та погрожують звільнити. Він відмовляється проходити мед.обстеження, бо не винен, це порушує його честь та гідність. Хто буде платити за обстеження та йому моральну шкоду?
дякую заздалегідь, за відповідь.
Автор вопроса: Любов - 21-01-2019 10:37:47

Доброго дня! Для надання Вам відповіді, щодо законності встановлення даного пристрою потрібно мати інформацію на підставі якого наказу йогог встановлено, його сертифікацію,  що за підприємство, його статут, колективний договір і т.д. Якщо особа вважає, що вказаними діями адміністрації порушено її права, - захищати їх потрібно в судовому порядку. На моє особисте переконання, вказане тестування не може бути кваліфіковане як піддання особи дослідам. 

Здравствуйте!
Питання таке:
Мати є одинокою, з 3ю групою інвалідності, чи мають право забрати сина до армії. Якщо ні, то які дії мають бути, якщо в воєнкоматі дають відповідь, що це робоча група і не підходить під відстрочку. Дякую за відповідь!
Автор вопроса: Сергій - 19-01-2019 23:33:22

Доброго дня! Згідно ст.17 ЗУ "Про військовий обов'язок і військову службу" Стаття 17. Відстрочка від призову на строкову військову службу  1. Відстрочка від призову на строкову військову службу надається призовникам за рішенням районної (міської) призовної комісії відповідно до цього Закону за сімейними обставинами, станом здоров'я, для здобуття освіти та продовження професійної діяльності. 2. Відстрочка від призову на строкову військову службу за сімейними обставинами за їх бажанням надається призовникам, які мають:  1) непрацездатних батька і матір чи одинокого непрацездатного батька (одиноку непрацездатну матір) або непрацездатних осіб, під опікою, піклуванням чи на утриманні яких перебував призовник, або осіб, над якими призовник здійснює опіку чи піклування, якщо вони не мають інших працездатних осіб - громадян України, зобов'язаних відповідно до законодавства їх утримувати. Непрацездатність зазначених осіб визначається в порядку, встановленому законодавством; 3) одинокого батька або одиноку матір, у яких на утриманні перебувають двоє чи більше неповнолітніх дітей, до досягнення старшим із них повноліття за умови офіційного працевлаштування призовника;   Таким чином, можливість надання вістрочки залежить від наявності у Вас статусу "Непрацездатної особи". "Непрацездатні громадяни - особи, які досягли встановленого статтею 26 Закону України  Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1058-15 пенсійного віку, або особи з інвалідністю, у тому числі діти з інвалідністю, а також особи, які мають право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника відповідно до закону; Виходячи з викладеного, - Ваш син має право на відстрочку від призову на в/с.

 

 

ПОдскажите, какую ответственность могут нести при ч. 5 статье 27 криминального кодекса?
Автор вопроса: Никита - 19-01-2019 20:56:34

Доброго дня! Пособник у вчиненні злочину несе відповідальність за тією ж статтею КК України, що і виконавець злочину. Покарання призначається судом відповідно до ст.65 КК України. Призначаючи покарання,  у кожному конкретному  випадку  суди мають  дотримуватися  вимог  кримінального  закону  й  зобов'язані враховувати ступінь тяжкості вчиненого  злочину,  дані  про  особу винного та обставини,  що пом'якшують і обтяжують покарання. 

був по догляду за престарілим який досяг 80 віку і протягом 1 місяця звернувся до служби зайнятості водночас являюсь членом ОСГ згідно довідки сільської ради. Мені відмовили в наданні СБ? Чи правомірні дії фахівців служби зайнятості? дякую
Автор вопроса: Сергій - 17-01-2019 08:43:03

Здійснювати постійний догляд за особою, яка його потребує може лише особа, яка більше ніде не працює. Одночасна праця в ОСГ і оформлення на ПСД є недопустимим.

Доброго ранку!Чи можливе примусове стягнення з чоловіка(з котрим офіційно в шлюбі та не розведена, але спільно не проживаємо й не спілкуємось) матеріальних виплат на дітей?
Автор вопроса: Ірина - 14-01-2019 08:45:35

Доброго дня! Так, можливо. Звертайтесь до суду з відповідним позовом.

Доброго дня! Чим передбачена кримінальна відповідальність або будь яка відповідальність за насилля в сім*ї?
Автор вопроса: леся - 14-01-2019 08:43:16

Доброго дня! 11 січня набрав чинності Закон України "Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України з метою реалізації положень Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами", яким внесено доповнення до Кримінального кодексу України такими статтями: 91-1 (Обмежувальні заходи, що застосовуються до осіб, які вчинили домашнє насильство); 126-1 (Домашнє насильство); 153 (Сексуальне насильство)  та 390-1 (Невиконання обмежувальних заходів, обмежувальних приписів або не проходження програми для кривдників). 

 

 

Доброга дня! Згідно з Стаття 17 Закону про військову службу відстрочка від призову на строкову військову службу за сімейними обставинами надається призовникам, які мають:
1) непрацездатних батька і матір чи одинокого непрацездатного батька (одиноку непрацездатну матір)
Я правильно розумію,якщо батьки на момент призову досягають пенсійного віку то син має право на відстрочку ?
Якщо так, то які документи потрібно надавати військомату ?
Автор вопроса: Віктор - 11-01-2019 16:21:10

Доброго дня! Так, Ви розумєте вказане питання вірно. Потрібно подати відповідну заяву військовому комісарові з підтвердженням підстав для відстрочки. Такими документами будуть: Свідоцтво про народження призовника та паспорти його батьків.

Доброго дня! Як краще вчинити,аби змінити конфігурацію двох сусідніх земельних ділянок: є дві ділянки 10Х100 ,а ми хочемо зробити дві 20Х50.Земля с\г призначення,власників двоє.Який правочин вчинити,аби це було найдешевше?
Автор вопроса: Василь - 11-01-2019 12:50:56

Доброго дня! Якщо це землі ОСГ  бачу наступний варінт: 1) кожен ділить свою земельну ділянку на дві розміром 10х50; 2) Робите відчудження один одному прилеглих земель (дарування, купвля-продаж)

добрий день чи мае поліцейський просити страховий поліс при остановці
Автор вопроса: василь - 10-01-2019 17:46:07

Доброго дня! Згідно ст.2.1. ПДР Водій механічного транспортного засобу повинен мати при собі:

a)

посвідчення на право керування транспортним засобом відповідної категорії;

б)

реєстраційний документ на транспортний засіб (для транспортних засобів Збройних Сил, Національної Гвардії, Держприкордонслужби, Держспецтрансслужби, Держспецзв’язку, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту — технічний талон);

в)

у разі встановлення на транспортних засобах проблискових маячків та (або) спеціальних звукових сигнальних пристроїв — дозвіл, виданий уповноваженим органом МВС, а у разі встановлення проблискового маячка оранжевого кольору на великогабаритних та великовагових транспортних засобах — дозвіл, виданий уповноваженим підрозділом Національної поліції;

г)

на маршрутних транспортних засобах — схему маршруту та розклад руху; на великовагових і великогабаритних транспортних засобах та транспортних засобах, що здійснюють дорожнє перевезення небезпечних вантажів, — документацію відповідно до вимог спеціальних правил;

ґ)

поліс (сертифікат) обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. Водії, які відповідно до законодавства звільняються від обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів на території України, повинні мати при собі відповідні підтвердні документи (посвідчення);

д)

у разі встановлення на транспортному засобі розпізнавального знака Розпізнавальний знак  «Водій з інвалідністю»  документ, що підтверджує інвалідність водія або пасажира (крім водіїв з явними ознаками інвалідності або водіїв, які перевозять пасажирів з явними ознаками інвалідності) (підпункт додано 11.07.2018).

 При законній зупинці працівник поліції має право перевірити наявність вказаних документів. Однак, зупиняти транспортний засід саме з метою перевірки наявності страхового полісу поліцейський не може.

Доброго дня.В 1982 році я закінчила педагогічний інститут. Працюю уже 37 років в школі. Однією з обов'язкових дисциплін для дівчат була медико-санітарна підготовка. Після закінчення якої видали військовий квиток з присвоєнням кваліфікації медсестра цивільної оборони. Як я розумію, з обліку мене мали зняти ще 14 років тому. (2 черга, в армії не служила). Зараз на роботу з військомату прийшли анкети для заповнення. Директор стверджує, що я ще знаходжуся на військовому обліку, бо мені ще нема 60 років. Зараз мені 59.Чи правомірно це? Хіба нинішній закон має зворотну дію? І, якщо я підпишу цю анкету, я не даю згоду на поновлення мене на військовому обліку?
Автор вопроса: Ірин - 10-01-2019 09:44:36

Доброго дня! Закон зворотньої сили не має. Вас вже повинні були виключити з військового обліку (дата виключення залежить від Вашого військового звання). Поновити на обліку можуть лише за Вашою заявою про поновлення на обліку.

Доброго ранку! Чи порушуються права пацієнта, якщо знімають на відео як він вчиняє неприйнятні речі в лікарні?
Автор вопроса: Олег - 10-01-2019 09:29:00

Доброго дня! Якщо вказані дії не пов'язані з лікувальним процесом і є протиправними, - права такої особи не порушуються.

Yandex.Metrika