Онлайн консультації

Пошук за ключовим словом раніше наданих консультацій

Онлайн консультації

   Запитань: усього-2039, сьогодні-0;    відповідей: усього-2039, сьогодні-0


Сортування
Є відповідь  
Опубліковано  
Чекає на відповідь  
Опубліковано  
Доброго дня! Якщо моя мама інвалід 3 групи, а також зі мною проживають баба та дідо пенсіонери, що є непрацездатні. Чи маю я можливість отримати відстрочку від армії? Щоб мати можливість піклуватися за ними
Автор запитання: Віктор - 14-03-2017 12:23:11
Доброго дня! Згідно ст. 17 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» відстрочка від призову на строкову військову службу за сімейними обставинами за їх бажанням надається призовникам, які мають непрацездатних батька і матір чи одинокого непрацездатного батька (одиноку непрацездатну матір) або непрацездатних осіб, під опікою, піклуванням чи на утриманні яких перебував призовник, або осіб, над якими призовник здійснює опіку чи піклування, якщо вони не мають інших працездатних осіб - громадян України, зобов'язаних відповідно до законодавства їх утримувати. Непрацездатність зазначених осіб визначається в порядку, встановленому законодавством. Саме тому, Ви матимете право на відстрочку від призову на строкову військову службу лише у випадку, що Ваша мама є одинокою, або ж у випадку, якщо Ви являєтьсь офіційно оформленим опікуном Ваших бабусі та дідуся.
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста,как расчитать размер алиментов на двух несовершеннолетних детей при таких условиях.Я официально не работаю.На моём содержании двое больных родителей по 80 лет.И состояние моего здоровья желает лучшего.Спасибо за ответ.
Автор запитання: Игорь - 14-03-2017 11:50:54
Доброго дня! Особисто я не можу вказувати навіть примірний розмір аліментів, який може бути стягнутий на утримання Ваших дітей, адже інформації вказаної Вами не достатньо. Першочергово треба відштовхуватися від того, в яких умовах раніше проживали/навчалися діти, їх стан здоров`я, яка сума коштів витрачалася на їх утримання і т.і, а вже потім враховувати наявні у Вас обтяжуючі обставини та те чим ці обставини підтверджуються. Мінімальний розмір аліментів, який може бути стягнуто на утримання однієї дитини не може бути меншим, ніж 30 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. За необхідності Ви можете замовити персональну консультацію.
Я бакалавр працюю в школі за спеціальність працюю в пгт не в селі а ще в мене є дитина 8 місяців мені прийла повістка на строкову службу. Чи може бути мені відстрочка і чи потрібно для неі проходити медогляд?
Автор запитання: руслан - 13-03-2017 17:00:19
Доброго дня! Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 17 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», відстрочка від призову на строкову військову службу за сімейними обставинами за їх бажанням надається призовникам, які мають: дитину віком до трьох років або дитину старшу трьох років, яка виховується без матері у зв'язку з її смертю або за рішенням суду. Від так, Ви як батько дитини віком до 3-х років, маєте право на отримання відстрочки від проходження строкової військової служби. Надання права на відстрочку, не передбачає обов’язкового проходження ВЛК, однак і не звільняє Вас від обов’язку проходити медичний огляд.
Добрый день! В каких случаях возможна отсрочка от призыва на строчную военную службу после исполнения ребенку трех лет. Спасибо за ответ.
Автор запитання: Юрий - 13-03-2017 14:37:28
Доброго дня! Відстрочка від призову на строкову військову службу надається виключно з підстав передбачених ст. 17 ЗУ "Про військовий обов`язок і військову службу". http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2232-12
Добрий день,скажіть будь ласка,чи правомірні дії військомату,який змушує роботодавця не приймати на роботу працівника,без їхнього дозволу і штампа в заяві?
Автор запитання: Сергій. - 13-03-2017 10:39:02
Доброго дня! Згідно п. 3.4 Інструкції з організації ведення військового обліку військовозобов'язаних і призовників в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях і навчальних закладах затвердженої Наказом Міністра оборони України від 15.12.2010 N 660, з питань персонального обліку військовозобов'язаних та призовників на керівників підприємств, установ, організацій і навчальних закладів незалежно від підпорядкування і форм власності покладається виконання, серед іншого, таких заходів, як: - перевірка у громадян під час прийняття на роботу (навчання) наявності військово-облікових документів (у військовозобов'язаних - військових квитків або тимчасових посвідчень (замість військових квитків), а у призовників - посвідчень про приписку до призовних дільниць). Приймання на роботу (навчання) військовозобов'язаних та призовників здійснюється тільки після взяття їх на військовий облік у військових комісаріатах, а також у разі перебування на військовому обліку у Службі безпеки України. - повідомлення в семиденний термін у військові комісаріати про всіх військовозобов'язаних та призовників, прийнятих на роботу (навчання) чи звільнених з роботи (відрахованих з навчального закладу). Враховуючи вищевикладене, на момент прийняття на роботу у працівника обов’язково повинні бути наявні військово – облікові документи з актуальними відомостями внесеними до них. Зрозуміло, що якщо таких документів не має, або ж у працівника не проставлені відмітки про взяття на військовий облік першою інстанцією є військкомат, а вже лиш потім працевлаштування. Крім того, після прийняття на роботу Ви в семиденний термін повідомляєте військкомат про прийняття працівника на роботу. Жодних погодження на працевлаштування особисто військкомат не надає, так як це не відноситься до його компетенції.
скиньте будь ласка приклади наказів:
1 Про упарядкування оплати праці та переіменування посад;
2 Про зміну посадових окладів.
Автор запитання: Анна - 13-03-2017 09:08:03
Доброго дня! Режим надання безкоштовних онлайн консультацій не передбачає надання будь - яких прикладів документів. За необхідності Ви можете замовити написання процесуальних документів на комерційній основі.
Доброго дня! При заповненні е декларації виникає багато запитань.Розлучена жінка без дітей прописана та проживає разом із батьками. Чи потрібно їх вказувати в декларації?
Автор запитання: Ольга - 13-03-2017 08:44:27
Доброго дня! Згідно ст. 46 Закону України «Про запобігання корупції»у декларації зазначаються відомості про прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків (серія та номер паспорта громадянина України, якщо особа через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний орган центрального органу виконавчої влади, відповідальний за формування державної податкової політики, і має про це відмітку у паспорті громадянина України) суб’єкта декларування та членів його сім’ї, зареєстроване місце проживання, а також місце фактичного проживання або поштову адресу, на яку суб’єкту декларування Національним агентством може бути надіслано кореспонденцію, місце роботи (проходження служби) або місце майбутньої роботи (проходження служби), займану посаду, або посаду, на яку претендує, та категорію посади (якщо така є) суб’єкта декларування. Згідно ст. 3 Сімейного кодексу України, сім'ю складають особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки. За таких умов, приходимо до висновку, що Ви повинні вказувати в декларації відомості про Ваших батьків.
Могут ли с новорожденим ребенком перевести в другую область служить???
Автор запитання: Сергей - 12-03-2017 21:32:01
Доброго дня! Питання переміщення військовослужбовців з однієї військової частини до іншої врегульовано Положенням про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, що затверджене Указом Президента України від 10 грудня 2008 року № 1153/2008. Виходячи зі змісту положень п. 111 – 112 даного Положення, зазначаю, що сам по собі факт того, що у Вас наявність новонароджена дитина не являється обставиною яка б перешкоджала чи сприяла б переведенню Вас до іншої частини.
Мені дісталась квартира у спадок(від дочки до матері - спадок 1 черги). Чи буду я сплачувати податок від її продажу, якщо я на протязі року нічого не продавала, але квартира знаходиться у моїй власності тільки 2 роки. Дякую за відповідь.
Автор запитання: Галина - 11-03-2017 20:46:24
Доброго дня! Згідно ст. 172 Податкового кодексу України, дохід, отриманий платником податку від продажу (обміну) не частіше одного разу протягом звітного податкового року житлового будинку, квартири або їх частини, кімнати, садового (дачного) будинку (включаючи земельну ділянку, на якій розташовані такі об'єкти, а також господарсько-побутові споруди та будівлі, розташовані на такій земельній ділянці), а також земельної ділянки, що не перевищує норми безоплатної передачі, визначеної статтею 121 Земельного кодексу України залежно від її призначення, та за умови перебування такого майна у власності платника податку понад три роки, не оподатковується. Умова щодо перебування такого майна у власності платника податку понад три роки не розповсюджується на майно, отримане таким платником у спадщину. Враховуючи вищевикладене, дохід отриманий від продажу один раз протягом звітного року квартири отриманої Вами у спадок не оподатковуватиметься, так як вимога про перебування у власності понад три роки на Вас не розповсюджується.
Отримавши Вашу відповідь на моє запитання від 10-03-2017 13:19:14 щодо юридичної колізії між вимогами Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» та ПКМУ від 07.12.2016 №921 , яку Ви радите вирішувати з огляду на п. 4 Листа Міністерства юстиції України від 26.12.2008 р. № 758-0-2-08-19, хочу звернути Вашу увагу на зміст Листа Міністерства юстиції України від 30.01.2009 N Н-35267-18. На мій погляд, цей лист Мінюста від 30.01.2009 N Н-35267-18 значно розширює тлумачення попереднього листа від 26.12.2008 р. № 758-0-2-08-19, а його п. 1-3 вирішує зазначену колізію на користь пріоритету вимог саме Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу». Дуже Вас прошу висловити свою думку з урахуванням цієї інформації, т.я. дане питання є болючим для багатьох підприємств.
Автор запитання: Ілля - 10-03-2017 15:46:21
Доброго дня! У вказаному Вами роз`ясненні від 30.01.2009 N Н-35267-18 не розширюється тлумачення попереднього роз`яснення, а робиться посилання на нього при вирішенні питання щодо застосування нормативно правових актів при існуванні розбіжностей та колізій. Компетенцією тлумачення норм права наділений Конституційний суд України, який і зможе поставити крапку у вирішенні цього питання.
Yandex.Metrika