Онлайн консультації

Пошук за ключовим словом раніше наданих консультацій

Онлайн консультації

   Запитань: усього-1397, сьогодні-0;    відповідей: усього-1397, сьогодні-2


Сортування
Є відповідь  
Опубліковано  
Чекає на відповідь  
Опубліковано  
Скажіть будь-ласка, якщо приходять повістки а хловця немає в населеному пункті батьки писали відмови на основі того що він за кордоном. але прислали ще одну з умовою що якщо він не забере протягом 10 днів то подадуть в розшук! це можливо взагалі?
Автор запитання: Каріна - 20-04-2017 13:40:54

Ні. Це не відповідає дійсності.

Доброго дня! Підскажіть будь ласка, якщо я був прийнятий на роботу місяць назад,чи можу я взяти відпустку на тиждень?
Автор запитання: Олександр - 20-04-2017 11:24:27

Доброго дня! Згідно статті 79. КЗпП України http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/322-08/page3 "Порядок і умови надання щорічних відпусток. Відкликання з відпустки" - "Щорічні основна та додаткові відпустки повної тривалості у перший рік роботи надаються працівникам після закінчення шести місяців безперервної роботи на даному підприємстві, в установі, організації." "У разі надання зазначених відпусток до закінчення шестимісячного терміну безперервної роботи їх тривалість визначається пропорційно до відпрацьованого часу, крім визначених законом випадків, коли ці відпустки за бажанням працівника надаються повної тривалості." Таким чином, за згодою адміністрації підприємства, Вам може бути надана відпуска відповідною тривалістю.

Здравствуйте! На какой максимальный строк я могу взять больничный?
Автор запитання: Людмила - 20-04-2017 10:49:34

Доброго дня! При виникненні непрацездатності через хворобу або травму лікар відділення видає лікарняний лист до 5 календарних днів. Якщо ж одужання не відбулось і працездатність не відновилась, то лікар має право продовжити лікарняний до 10 календарних днів. Якщо ж після 10 денного терміну здоров’я не покращилось, то лікар може подовжити лист до 30 днів, але до огляду і лікування приєднується завідувач відділення. По закінченню 30 денного терміну збирається Лікувальна контрольна комісія, яка вирішує продовжувати лікарняний лист на період 10-12 місяців чи направляти до МСЕК. У випадках, коли хворий звернувся в лікарню сільської місцевості, де працює лише фельдшер, то лист непрацездатності видається фельдшером і може бути продовжений до 14 днів. Якщо працездатність не відновилась, то хворого направляють на ЛКК, де лікарняний можна подовжити на термін 10-12 місяців. Максимальний термін перебування на лікарняному без Лікувальної контрольної комісії в Україні складає 30 календарних днів. Однак, потрібно знати, що відповідно до ст. 40. КЗпП України http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/322-08/page2 , підставами для розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу можуть бути 
2) виявлення невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров'я, які перешкоджають продовженню даної роботи, а так само в разі відмови у наданні допуску до державної таємниці або скасування допуску до державної таємниці, якщо виконання покладених на нього обов'язків вимагає доступу до державної таємниці;
5) нез'явлення на роботу протягом більш як чотирьох місяців підряд внаслідок тимчасової непрацездатності, не рахуючи відпустки по вагітності і родах, якщо законодавством не встановлений триваліший строк збереження місця роботи (посади) при певному захворюванні. За працівниками, які втратили працездатність у зв'язку з трудовим каліцтвом або професійним захворюванням, місце роботи (посада) зберігається до відновлення працездатності або встановлення інвалідності;

Добрий день.Мені 23 роки,я проживаю в канаді по дозволу на проживання і в мене дитина до 1 року.Чи можу я бути призваним на строкову службу вЗСУ при появі в Украіні.Дякую.
Автор запитання: демків богдан - 20-04-2017 10:05:05

Доброго дня! Якщо особа є громадянином України та військовозобов'язаним, дозвіл на проживання в Канаді не є підставою для звільнення від призову на військову службу. В той же час, відповідно до ст.17 ч.2 п.4 ЗУ "Про військовий обов'язок і військову службу" http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2232-12/page2 , 2. Відстрочка від призову на строкову військову службу за сімейними обставинами за їх бажанням надається призовникам, які мають:4) дитину віком до трьох років або дитину старшу трьох років, яка виховується без матері у зв'язку з її смертю або за рішенням суду; Таким чином, Ви маєте право на відстрочку від призову.

Чи можливо повертати кошти за проїзд, якщо працівник проходив медогляд в іншому місті та надав заключення з поліклініки?
Автор запитання: Світлана - 19-04-2017 19:34:22

Якщо кошти витрачені на проїзд до місця проведення мелогляду - вони підлягають відшкодуванню. Якщо на такий проїзд кошти не витрачались, - то відповідно і відшкодовувати нічого.  

ДУже ВАМ вдячна! Так і зроблю.
Автор запитання: Олена - 19-04-2017 16:12:19

На все добре!

Оформляю пенсию по возрасту . Предприятие (шахта ) находится на не подконтрольной территории. Как мне взять справку о зарплате за 1986 год и будет ли она принята ПФ Украины?
Автор запитання: Евгений - 19-04-2017 13:09:02

Согласно ст. 62 Закона Украины «О пенсионном обеспечении» основным документом, подтверждающим стаж работы, является трудовая книжка. Порядок подтверждения имеющегося трудового стажа при отсутствии трудовой книжки или соответствующих записей в ней устанавливается КМУ. Согласно п.3 Постановления КМУ «Об утверждении Порядка подтверждения имеющегося трудового стажа для назначения пенсий при отсутствии трудовой книжки или соответствующих записей в ней» N 637 от 12.08.1993 при отсутствии трудовой книжки, а также в тех случаях, когда в трудовой книжке отсутствуют необходимые записи или содержатся неправильные или неточные записи о периодах работы, для подтверждения трудового стажа принимаются справки, выписки из приказов, лицевые счета и ведомости на выдачу заработной платы, удостоверения, характеристики, письменные трудовые договоры и соглашения с отметками об их выполнении и другие документы, содержащие сведения о периодах работы. В соответствии с Постановлением КМУ от 7 ноября 2014 № 595 утвержден Временный порядок финансирования бюджетных учреждений, осуществление социальных выплат населению и предоставления финансовой поддержки отдельным предприятиям и организациям Донецкой и Луганской областей лицам, перемещенных на контролируемую территорию и взяты на учет в соответствии с Порядком оформления и выдачи справки о постановке на учет внутренне перемещенного лица, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 1 октября 2014 № 509 (Официальный вестник Украины, 2014, № 81, ст. 2296), пенсии и другие социальные выплаты из бюджетов всех уровней и фондов общеобязательного государственного социального страхования выплачиваются по заявлениям таких лиц в органы (учреждения), осуществляющие такие выплаты в течение всего срока действия справки о постановке на учет внутренне перемещенного лица. ВСЕ документы, выданные на неподконтрольной Украины территории, начиная с 1 декабря 2014 года, считаются недействительными. А значит, все свидетельства, справки и другие документы, даже те, на которых стоит украинский печать, на территории Украины считаются недействительными и не имеют силы. Для того, чтобы получить законные документы, человеку обязательно необходимо выехать на подконтрольную Украины территорию и обратиться в соответствующую инстанцию. Если лицо встала на учет как внутренне перемещенное лицо, то она обращается в соответствующую структуру по месту регистрации ВПО. Все органы, организации, учреждения государственной формы собственности, в том числе, органы Пенсионного фонда Украины, были эвакуированы с территории проведения АТО еще в конце 2014 согласно Постановлению Кабинета министров Украины № 595 от 07.11.2014 на подконтрольную украинском государстве территорию и продолжили свою работу по месту эвакуации. «ДНР» и «ЛНР» являются террористическими организациями и не признаются Украиной как государственные образования. Соответственно, органы государственной власти Украины, включая Пенсионным фондом Украины, не имеют права осуществлять переписку, делать запросы и любым другим способом взаимодействовать с представителями самопровозглашенных «республик». Тем более Пенсионный фонд Украины не правового основания для использования предоставленной представителями так называемых «ДНР» и «ЛНР» информации с целью применения санкций в отношении получателей пенсионных выплат. Информация о получении денежных средств на территории проведения АТО лицами, проживающих на неподконтрольной Украины территории Донецкой, Луганской областей, не может быть основанием для прекращения выплаты пенсии, социальных выплат, лишение льгот и тому подобное. Пенсионные выплаты и социальное обеспечение в целом является конституционным правом граждан и обязанностью государства Украина, а потому не может быть отнято без наличия оснований, определенных украинским законодательством. В случае непризнания документов выданных непризнанной властями ведет за собой серьезные нарушения или ограничения прав граждан, такие документы должны признаваться. Такая позиция изложена в Консультативном заключении Международного суда ООН № 276 (1970), присутствие Южной Африки в Намибии «) -» намибийские исключения ». Согласно ст. 9 Конституции Украины действующие международные договоры, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины, являются частью национального законодательства Украины. За свои права нужно бороться, в том числе через суд.

Доброго дня! Працюю провідним спеціалістом(державна служба) виконую обовязки головного спеціаліста. Відповідно до ч.3ст.52 ЗУ "Про державну службу" державному службовцю за виконання тимчасово відсутнього працівника встановлюється доплата 50%. Мені відмовляють, мотивують тим що провіний спеціаліст "немає відповідного рівня знань" для доплати,але роботу продовжую виконувати. Чи законно це? в законі не розмежовують спеціалістів. Допоможіть. Дякую.
Автор запитання: Олена - 19-04-2017 12:13:42

Доброго дня! На моє переконання така доплата повинна проводитись. Рекомендую звернутися письмово до керівництва Вашого закладу, одержати відмову та оскаржити її в суді.

Доброго дня, в мене таке питання, мому дідосю 80 років, я заним доглядаю і оформлення як опікун. Він хоче поїхати закордон відпочивати, з юредичної точки зору я повинний його супроводжувати в таких подорожах ? чи ні?
Автор запитання: Андрей - 19-04-2017 11:02:33

Доброго дня! Закон не передбачає такого обов'язку. Почитайте главу 6 ЦК України http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15/page2

Доброго ранку!Підскажіть будь ласка, в яких випадках потрібен дозвіл на зйомку особи на камеру?Й чи має право звичайна особа (відвідувач) проводити зйомку в військовій частині?Яка відповідальність за несанкціоновану зйомку, котру пізніше оприлюднюють в мережі інтернет?
Автор запитання: Василь - 19-04-2017 08:09:50

Доброго дня! Відеозйомка може суперечити нормам цивільного і кримінального права. Стаття 307. ЦК Цкраїни http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15/page6 "Захист інтересів фізичної особи при проведенні фото-, кіно-, теле- та відеозйомок" передбачає "1. Фізична особа може бути знята на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку лише за її згодою. Згода особи на знімання її на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку припускається, якщо зйомки проводяться відкрито на вулиці, на зборах, конференціях, мітингах та інших заходах публічного характеру. 2. Фізична особа, яка погодилася на знімання її на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку, може вимагати припинення їх публічного показу в тій частині, яка стосується її особистого життя. Витрати, пов'язані з демонтажем виставки чи запису, відшкодовуються цією фізичною особою. 3. Знімання фізичної особи на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку, в тому числі таємне, без згоди особи може бути проведене лише у випадках, встановлених законом.  Порушення вказаних норм може тягнути цивільну відповідальність.

Дії зазначені Вами щодо зйомок у військових частинах можуть тугнути кримінальну відповідальність, в т.ч. за шпигунство.

Yandex.Metrika