Он-Лайн консультации

Пошук за ключовим словом раніше наданих консультацій

Он-Лайн консультации

   Вопросов: всего-1450, сегодня-0;    ответов: всего-1450, сегодня-0


Порядок
Есть ответ  
Опубликовано  
Ожидает ответа  
Опубликовано  
добрий день.чи подає е-декларацію війсковослужбовець строкової служби якщо він є державним службовцем.
Автор вопроса: Віктор - 16-08-2018 11:37:13

Доброго дня!

Відповідно до ст. 3 ЗУ «Про запобігання корупції» http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1700-18 , до осіб, за якими закріплено обов’язок подання е-декларацій належать: військові посадові особи Збройних Сил України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України та інших утворених відповідно до законів військових формувань, крім військовослужбовців строкової військової служби, курсантів вищих військових навчальних закладів, курсантів вищих навчальних закладів, які мають у своєму складі військові інститути, курсантів факультетів, кафедр та відділень військової підготовки;

Згідно цього положення, Ви звільняєтесь від подачі е-декларації.

Однак, в п.3 цієї статті закріплено обов’язок подачі е-декларації за державними службовцями.

Пряма вказівка в законодавстві на звільнення від подачі е-декларації держслужбовцю на час проходження ним строкової військової служби відсутня. Отже, незважаючи на статус військовослужбовця строкової служби, Вам необхідно подати е-декларацію, за період перебування на посаді держслужбовця.

Навіщо у заяві про шлюб вказувати інформацію про "Стосунок до військової служби"? ЧИ обов'язково це?
Автор вопроса: Анатолій - 15-08-2018 20:29:06

Доброго дня!

Абзац дев’ятий пункту 9 розділу І Наказу Міністерства юстиції України Про затвердження Правил державної реєстрації актів громадянського стану в Україні http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0719-00 вказує, що органи державної реєстрації актів цивільного стану повідомляють районні (міські) військові комісаріати про державну реєстрацію шлюбу, розірвання шлюбу, зміни імені призовників і військовозобов’язаних, їх смерті, вилучення військово-облікових документів, пільгових посвідчень, а також про зміну прізвища, імені, по батькові та інших даних зазначених осіб.

Згідно пункту 25 глави 2 розділу ІІІ Правил державної реєстрації актів громадянського стану в Україні, органи державної реєстрації актів цивільного стану зобов’язані у семиденний строк після проведення державної реєстрації шлюбу військовозобов'язаних або призовників надіслати про це повідомлення районним (міським) військовим комісаріатам за місцем перебування таких осіб на військовому обліку.

Саме тому, у затвердженому Правилами державної реєстрації актів цивільного стану типової форми заяви про державну реєстрацію шлюбу наявна ця графа.

Законодавець не обґрунтовує вимогу вказувати інформацію про відношення до військової служби, однак обов’язок повідомляти військкомат про укладення шлюбу лежить на органах РАЦС. У той же час жоден нормативно-правовий не встановлює обов’язку особи заповнювати всі графи, проте орган РАЦСу може цю заяву не прийняти.

Доброго дня! Чи надається відстрочка від призову аспіранту вечірньої форми навчааня, а також заочної форми?
Автор вопроса: Люда - 15-08-2018 16:56:07

Доброго дня!

Відповідно до ч. 8 ст. 17 ЗУ «Про військовий обов’язок і військову службу» http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2232-12 відстрочка від призову на строкову військову службу для здобуття освіти на весь період навчання надається громадянам призовного віку, які навчаються: в інтернатурі, аспірантурі або докторантурі з відривом або без відриву від виробництва.

Законодавець не встановлює обмежень за формою навчання. Отож, аспіранти та докторанти на період навчання мають відстрочку від призову на строкову військову службу.

Також, згідно ст. 30 ЗУ «Про військовий обов’язок і військову службу» аспіранти та докторанти звільняються від проходження зборів - в період екзаменаційних сесій.

Доброго дня. Чи є правові підстави оформлення водогону та каналізаційної системи (побудованої за кошти фізичної особи) у власність особі що його/їх збудувала? Якщо є, яким чином можливе оформлення. Дякую
Автор вопроса: Остап - 15-08-2018 16:21:58

Доброго дня!

Якщо дані об’єкти знаходяться на земельній ділянці, яка належить Вам, та побудовані за Ваш рахунок, то дані об’єкти належать Вам на праві власності.

У іншому випадку, згідно ч.1 ст.4 ЗУ «Про приватизацію державного та комунального майна» http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2269-19 , до об’єктів державної і комунальної власності, що підлягають приватизації, належать усі об’єкти права державної і комунальної власності, крім тих, приватизація яких прямо заборонена цим Законом та іншими законами України. Згідно ч.2 ст.4 ЗУ «Про приватизацію державного та комунального майна» приватизації не підлягають об’єкти інженерної інфраструктури та благоустрою міст, інших населених пунктів, включаючи мережі, споруди, устаткування, які пов’язані з постачанням споживачам води, газу, тепла, а також відведенням і очищенням стічних вод.

Отож, у такому випадку, оформлення водогіну та каналізаційної системи у власність неможливо.

Я військовослужбовець жінка,ходж х у добові наряди за спеціальністю,скільки я мовипов відпочивати після наряду?чи повинна я ходити у добовий наряд по штабу
Автор вопроса: Наталія - 15-08-2018 13:32:09

Доброго дня!

Відповідно до п. 269 ЗУ «Про Статут внутрішньої служби Збройних Сил України» http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/548-14 у п.269 передбачено, що військовослужбовці-жінки, як правило, до складу добового наряду не призначаються. Військовослужбовців-жінок залежно від військового звання та посади можуть у разі потреби призначати з додержанням законодавства черговим фельдшером (санітарним інструктором), черговим штабу, їдальні, посильним, черговим чи днювальним жіночого гуртожитку. Військовослужбовці-жінки призначаються також на чергування за спеціальністю.

У даному випадку «як правило» не означає заборони на призначення жінок до складу добового наряду.

Відповідно до положень цього пункту, Вас можуть призначити у добовий наряд по штабу.

Відповідно до п. 283 ЗУ «Про Статут внутрішньої служби Збройних Сил України», у ніч напередодні заступання в наряд підрозділи та особи, призначені в добовий наряд, звільняються від усіх занять і робіт.   Офіцерам,   військовослужбовцям   військової   служби за контрактом надається час для відпочинку та підготовки до наряду.
         Відповідно по п. 284
у день заступання в наряд у години, зазначені   в розпорядку дня, особовому складові надається не менше 3 годин для підготовки до несення служби і не менше однієї години для відпочинку (сну).

Відповідно до п.293 ЗУ «Про Статут внутрішньої служби Збройних Сил України» Черговому частини та його помічникові по черзі, черговим рот, черговим парку, контрольно-пропускного пункту та черговому їдальні,   черговому   фельдшерові   (санітарному інструкторові), черговому штабу військової частини дозволяється відпочивати лежачи (спати) за час чергування по 4 години кожному у визначений командиром військової частини час, без взуття, не   скидаючи спорядження й не роздягаючись. Вільній зміні днювальних по черзі та сигналістові дозволяється відпочивати лежачи (спати), роздягаючись, тільки в час від відбою до підйому. 

            У Статуті внутрішньої служби Збройних Сил України і інших нормативно-правових актах не закріплено положення, яке б чітко визначало час, який відводиться на відпочинок військовослужбовцям після добового наряду.

Доброго дня. У мене недавно помер чоловік. У нього є посвідчення учасника бойових дій. І він получав більшу пенсію . Так як я його дружина після його смерті я можу оформити на себе щоби мати доплату до своєї. Дякую
Автор вопроса: Марія - 15-08-2018 11:56:44

Доброго дня!

Відповідно до ст. 30 ЗУ «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2262-12, передбачено право на пенсію в разі втрати годувальника, яке мають непрацездатні члени сімей осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, які перебували на їх утриманні.

Незалежно від перебування на утриманні годувальника пенсія призначається: непрацездатним дітям; непрацездатним батькам і дружині (чоловікові), якщо вони після смерті годувальника втратили джерело засобів до існування.

Відповідно до ст. 61 ЗУ «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», суми пенсії, що підлягали виплаті пенсіонерові і залишилися недоодержаними у зв’язку з його смертю, не включаються до складу спадщини і виплачуються тим членам його сім’ї, які належать до осіб, що забезпечуються пенсією у разі втрати годувальника. Проте батьки і дружина (чоловік), а також члени сім’ї, які проживали разом із пенсіонером на день його смерті, мають право на одержання цих сум і в тому разі, якщо вони не належать до осіб, які забезпечуються пенсією у разі втрати годувальника.

         У чинному законодавстві не передбачено інших випадків, коли Ви у даній ситуації маєте право на отримання пенсії свого померлого чоловіка, крім отримання пенсії у зв’язку з втратою годувальника та недоодержаної пенсії померлого чоловіка.

Добрый день!Обращаюсь по следующему вопросу: я будучи студентом второго курса, точнее окончив второй курс отчислился с университета, потом востановился но узнал что потерял отсрочку от срочной службы(на тот момент в ст.17 ЗУ про ВО I ВС была ч.10). на данный момент окончил бакалавра на стационаре, и сейчас поступил на магистра, на дневную форму обучения. Можете ли мне подготовить документ, адвокатский документ в котором будут ссылки на действующие нормы с мотивационной частью для использования .превентивной меры в спорах с сотрудниками РВК, и какая цена будет данного документа?
Автор вопроса: Николай - 14-08-2018 13:53:29

Доброго дня! Я можу підготувати звернення в будь-якій формі (заява, пояснення, заперечення) від Вашого імені на адресу військового комісара. Воно буде вмотивоване і грунтуватись на положеннях закону. Вартість 600 грн.

Я працюю вчителем 2 класу, стаж роботи 6 років, вища освіта. Вчитель, якому до пенсії залишається 8 міісяців ,вищої освіти не має, повинен набирати 1 клас, але дитячий контингент відсутній.Мені сказали,що скоріш за все скоротять мене, так як я пізніше влаштувалась на роботу. Скажіть, будь ласка, хто з нас підлягає скороченню?
Автор вопроса: Олена - 11-08-2018 14:28:35

Доброго дня!

Відповідно до ст.42 Кодексу законів про працю, при скороченні чисельності чи штату працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці переважне право на залишення на роботі надається працівникам з більш високою кваліфікацією і продуктивністю праці.

Однак, при рівних умовах продуктивності праці і кваліфікації перевага в залишенні на роботі надається:

3) працівникам з тривалим безперервним стажем роботи на даному підприємстві, в установі, організації.

10) працівникам, яким залишилося менше трьох років до настання пенсійного віку, при досягненні якого особа має право на отримання пенсійних виплат.

У даному випадку, умови кваліфікації не рівні, оскільки інший вчитель не має вищої освіти. Саме тому керівництво навчального закладу не має права звільнити Вас, оскільки Ви маєте переважне право на залишення на роботі. За наявності вищої освіти в іншого працівника – скороченню підлягали б Ви, адже інший вчитель має перевагу у п.3, 10 ч.2 ст.42 КЗпП.

 

Доброго вечора. Підкажіть наступне, будь ласка: подаємо спільну заяву в суд про розлучення....1) чи обов язково потрібно два договори (нот. копії) прикладати: про участь у вихованні і про аліменти. Чи можна просто договір про участь у вихованні? І чи обов язково нот. посвідчувати?
2) Чи потрібно залучати у якості 3 особи чи заінтересованої орган опіки і піклування? (у нас 2 неповн. дітей, але ж спору нема про проживання дітей..і т). дякую
Автор вопроса: ОЛя - 08-08-2018 17:01:01

Доброго вечора! Подається позов про розлучення, а не спільна заява. Хтось з подружжя зазначається як позивач, інший - відповідач. Окремо до суду можна подати заяву від відповідача про визнання позову. До позову можна, але не обов'язково, долучити копії вказаних договорів. (Не обов'язково нотаріально завірених) Якщо позов тільки про розлучення, орган опіки і піклування залучати не потрібно. Звісно бажано щоб позов писала фахова людина. Наш офіс може також надати таку послугу. 067-7008820 (Протягом 1-2 діб текст буде надіслано на Вашу ел.пошту.) Звертаю увагу, що розлучення недопустиме, якщо дружина вагітна, або комусь з дітей менше 1 року.

Доброго дня!Чим передбачено проведення правової підготовки з військовослужбовцями у Збройних Силах України?
Автор вопроса: ольга - 08-08-2018 14:15:44

Доброго дня! Наявними у відкритому доступі нормативними документами обов'язкове проведення правової підготовки з військовослужбовцями не передбачено.

чи може поліція сприяти військкомату у врученні повісток? дякую
Автор вопроса: Ігор - 07-08-2018 17:08:23

Доброго дня!

У розділах IV-V ЗУ «Про Національну поліцію» http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/580-19 визначено перелік повноважень поліції. У переліку відсутні повноваження, пов’язані з сприянням врученню військкоматам повісток громадянам.

Пункт 64 «Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом» http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/352-2002-%D0%BF повідомляє, що оповіщення громадян про призов на строкову військову службу та їх прибуття на призовні дільниці відбувається за наказами районних військових комісарів і повістками, врученими призовникам через житлово-експлуатаційні організації, домовласників, відповідні виконавчі органи сільських, селищних і міських рад, де немає військових комісаріатів, керівників підприємств, установ, організацій, навчальних закладів незалежно від підпорядкування і форми власності. У необхідних випадках повістки можуть вручатися громадянам безпосередньо за місцем їх проживання.

Отож, законодавством визначено вичерпний перелік органів, уповноважених на вручення повісток громадянам, серед яких поліції немає.

доброго дня. Я продаю квартиру. Факт продажу планую оформити 14 серпня. Згідно домовленості між мною і покупцем я зможу проживати в квартирі до 2 жовтня(прописано в договорі купівлі/продажу). Чи є імовірність того, що 15 вересня покупець зможе відмовитися від договору, чи пред'явити мені претензії щодо стану квартири, якщо квартира залишиться в нормальному стані (покупці дуже ненадійні люди) дякую
Автор вопроса: Іван - 07-08-2018 15:46:14

Доброго дня! Рекомендую укласти детальних договір з визначенням прав і зобов’язань. У юристів є приказка, - «Гарний договір – надійні друзі». Вам необхідно зафіксувати стан житлового приміщення на момент укладення договору (наприклад, на фото), щоб у випадку висунення до Вас подібної претензії, Ви мали докази того, що ніяких збитків покупцям не нанесли і умов договору не порушували. Як варіант, це можна прописати в «інших» умовах договору, або сформувати до нього додатки, де буде зафіксований стан житлового приміщення на момент підписання договору. В іншому випадку (за наявності шкоди), покупці можуть вимагати від Вас або усунення завданої шкоди, або розірвання договору.

Здравствуйте! Есть ли где то написано то что решение консилиума (сбора врачей) должно где то фиксироваться,протокол или что то подобное?
Автор вопроса: Руслан - 07-08-2018 14:40:25

Доброго дня!

У п. 3.6 Стандартів Акредитації закладів охорони здоров¢я http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0680-11 зазначено, що проведення керівником структурного підрозділу щоденних оперативних нарад фіксується в протоколах.

В Інструкції щодо заповнення форми первинної облікової документації №096/о http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0232-16 вказано, що у вкладиші № 4 до форми № 096/о «Щоденник медичного нагляду за вагітною» зазначається щодня стан до виписки, у разі необхідності вказуються результати консиліуму лікарів споріднених спеціальностей.

У п.3.5.1.3. Критеріїв (умов) державної акредитації лікувально-профілактичних закладів згадується, у разі складного перебігу хвороби та у важких випадках адміністрація відділення скликає консиліум лікарів, який очолює заступник головного лікаря (начмед). Відповідальність за виконання рішення консиліума несе лікар, який здійснює лікування

хворого.      Лікар, який здійснює лікування хворого, заносить рішення консиліума   до   медичної   карти і в подальшому виконує усі рекомендації щодо діагностики і лікування пацієнта.

Згідно з п. 4.8 наказу МОЗ України «Про організацію надання стаціонарної акушерсько-гінекологічної та неонатологічної допомоги в Україні» від 29.12.2003 р. http://mozdocs.kiev.ua/view.php?id=3211 , тяжкий стан хворої потребує негайного скликання консиліуму лікарів. Для визначення тактики ведення тяжкої хворої заступником головного лікаря з лікувальної роботи за поданням завіду­вача відділення призначається консиліум за участю лікарів-консультантів суміжних спеціальностей, лікарів відділення, керівника клініки та співробітників клінічного підрозділу (у клінічному закладі) — не меншу 3 осіб. Протокол і висновок консиліуму фіксуються в медичній карті стаціонарного хворого, затверджуються підписами всіх учасників консиліуму.

З викладеного випливає, що основним способом фіксації рішення лікарського консиліуму є медична карта хворого. Прямої вказівки в українському законодавстві на обов¢язкове ведення протоколу проведених консиліумів немає (обов¢язково в протоколі фіксуються лише наради).

Доброго дня! Підскажіть будь ласка, чим передбачено те що Державна служба спеціального транспорту перебуває в підпорядкуванні Міністерства оборони України?
Автор вопроса: Роман - 07-08-2018 11:19:17

Доброго дня!

Відповідно до ч.1 ст.1 ЗУ «Про Державну спеціальна службу транспорту» http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1449-15, Державна   спеціальна служба транспорту є спеціалізованим військовим формуванням, що входить до системи Міністерства оборони
України, призначеним для забезпечення стійкого функціонування транспорту в мирний час та в особливий період.

У ст. 9 ЗУ «Про Державну спеціальна службу транспорту» визначено, що Міністерство оборони України координує діяльність цієї служби.

​Доброго дня. Скажіть будь-ласка чи є і який саме штраф в ситуації якщо прописаний в одній області а на обліку у військоматі знаходишся в іншій. Дякую!
Автор вопроса: Cергій - 06-08-2018 16:42:17

Доброго дня!

Питання співвідношення реєстрації місця проживання (перебування) та постановки на військовий облік ​​регламентуються наступними положеннями:

- призовник і військовозобов'язаний в разі зміни місця проживання (перебування) зобов'язані особисто в 7 денний термін повідомити про це орган, де вони перебувають на військовому обліку (п.10, ст.38 Закону України «Про військовий обов'язок и військову службу» http://zakon.rada.gov.ua/go/2232-12 ) .

Відповідальність за порушення вищевказаного зобов'язання передбачена в Кодексі України про адміністративні правопорушення (КУпАП)

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/print1493126871845532
порушення військовозобов'язаними законодавства про військову службу - ст.210 КУпАП – тягне накладення штрафу від 5 до 7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (85,00-119,00грн);

Доброго дня.Підкажіть будь ласка чи є обовязковим проходження мед комісії під час встановлення на військовий облік у звязку із зміною місця проживання якщо призовник є комісований і має тимчасове посвідчення непридатностя.Дякую.
Автор вопроса: Володимир - 06-08-2018 14:18:23

Доброго дня!

Згідно Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/207-2016-%D0%BF п.18 передбачено перелік документів, які особа подає для реєстрації місця проживання. Даний перелік є вичерпним, і в ньому не передбачено документів про проходження медкомісії в військкоматі.

У Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/921-2016-%D0%BF у п. 58 передбачено:

Органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб:

здійснюють реєстрацію (зняття з реєстрації) місця проживання призовників і військовозобов’язаних лише в разі наявності в їх військово-облікових документах позначок районних (міських) військових комісаріатів про зняття з військового обліку або перебування на військовому обліку за місцем проживання; надсилають щомісяця до 5 числа до районних (міських) військових комісаріатів повідомлення про реєстрацію (зняття з реєстрації) місця проживання призовників і військовозобов’язаних.

Отож, відповідно до порядку реєстрації осіб та зміни місця реєстрації, фактично військкомати ставлять до відома про зміну цього місця. Зобов’язувати проходити військовий облік в заміну на надання цієї довідки - є неправомірним.

Доброго дня! Постало питання про перепрописку чоловіка. Оскільки талон на прописку потрібно брати за місяць, а робота така, що невідомо, чи буде чоловік дома, чи у відрядженні. Перенести запис неможливо. Чи можу я перепрописати чоловіка без його присутності (наприклад, за довіренністю). Чи потрібно буде йти до військомату (у військовому квитку 4 роки тому поставлений штамп про зняття з обліку за віком т.як на той час, діяло, що військовозбов!язані знімаються з обліку у 40 років). Ніяких повісток ніколи не приходило. Чи можуть примусити відновитись на обліку? Сподіваюсь на Вашу вичерпну відповід. Завчасно вдячна
Автор вопроса: Світлана - 05-08-2018 16:19:12

Доброго дня!

Відповідно до ст. 6 Закону, пп. 9.18 Правил для реєстрації місця проживання http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/207-2016-%D0%BF необхідно подати:

7) документ, що підтверджує повноваження особи як представника та документ, що посвідчує особу такого представника.

З викладеного випливає, що Ви маєте право перереєструвати свого чоловіка від його імені на підставі довіреності.

У разі подання заяви представником особи, крім зазначених документів, додатково подаються: документ, що посвідчує особу представника;

Відповідно до ст. 6 Закону, пп. 9.18 Правил для реєстрації місця проживання необхідно подати:

5) військовий квиток або посвідчення про приписку;

Дане положення розповсюджується лише на громадян, які підлягають взяттю на військовий облік або перебувають на військовому обліку.

Оскільки Ваш чоловік вже не перебуває на військовому обліку, звернення до військкомату не є обов’язковим.

Так як закон не має зворотної сили, Вашого чоловіка не можуть примусити відновитися на військовому обліку.

Доброго дня!)
Допоможіть розібратись в такому питанні - моїй матері бурили скважену для води в дворі. Бурщики, в принципі, документів як таких не мали. Вони їздили по селах і бурили скважени, тому умовно кажучи ми повірили на слово іншим односельчанам, що вони непогано бурять. В принципі, вони зробили свою роботу. Також вони запропонували встановити свій власний насос за окрему плату. Так як насос у нас вже був, я вирішив встановити сам власний. Але після того як вони поїхали, і я встановив насос(до речі, не вперше і без жодних проблем минулих разів), вода качалась буквально півгодини. Потім постачання води припинилось, і вирішив витягнути насос, але не вдалось по якимось причинам. Після цього ми дзвонили цим працівникам і пояснювали ситуацію. Спершу вони погодились розібратись, але згодом почали ігнорувати дзвінки. Самих офіційних грошових операцій ми не здійснювали. Щоб ви порадили робити в даній ситуації? Чи є важелі впливу на таку контору? Так як сума досить велика за таку "роботу"
Автор вопроса: Валентин - 04-08-2018 17:49:48

Доброго дня!

У даній ситуації вирішальним є факт укладення між вами та буровиками договору про надання послуги. Якщо Ви його укладали, то варто ознайомитися з частиною договору «відповідальність».

У разі відсутності між вами укладеного договору, ніяких обґрунтованих вимог перед працівниками Ви висунути не зможете, оскільки сторонами не було обговорено ні обов’язків, ні відповідальності за неякісне здійснення цієї діяльності.

Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, чи маю я право на невикористану відпустку за 2002 рік? Дякую. На даний час я ще працюю.
Автор вопроса: Чернівчан Ярослава - 03-08-2018 15:31:20

Доброго дня!

Відповідно до ч.1 ст.24 ЗУ «Про відпустки»( http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80/paran258#n258) у разі звільнення працівника йому виплачується грошова компенсація за всі не використані ним дні щорічної відпустки, а також додаткової відпустки працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину - особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи.

Законодавством не передбачено терміну давності, після якого працівник може втратити право на відпустки, не використані за минулі роки. Немає також заборони надавати у майбутньому щорічну відпустку, невикористану в поточному році. Це означає, що відпустки, не використані у минулих роках, не «пропадають». Тому, якщо через певні причини працівник не скористався своїм правом на щорічні відпустки у кількох попередніх роках (два, три чи більше років), він має право використати всі дні цих відпусток. На це вказує і Мiністерство працi та соціальної політики України в листі «Щодо виплати компенсації за невикористані дні щорічної відпустки» вiд 22 лютого 2008 р. № 33/13/116-08.

Доброго дня! Я лікуюсь у військовому госпіталі.Чи зобов*язані лікарі при першій моїй вимозі,надавати мені на руки історію хвороби?
Автор вопроса: Кирило - 02-08-2018 14:44:22

Доброго дня!

Відповідно до ч.1 ст.39 Основ законодавства України про охорону здоров'я (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2801-12/page) пацієнт, який досяг повноліття, має право на отримання достовірної і повної інформації про стан свого здоров'я, у тому числі на ознайомлення з відповідними медичними документами, що стосуються його здоров'я.

Згідно з ч.4 ст.39 Основ законодавства України про охорону здоров'я якщо інформація про хворобу пацієнта може погіршити стан його здоров'я або погіршити стан здоров'я фізичних осіб, визначених частиною другою цієї статті, зашкодити процесові лікування, медичні працівники мають право надати неповну інформацію про стан здоров'я пацієнта, обмежити можливість їх ознайомлення з окремими медичними документами.

Отже, медичні працівники повинні надавати інформацію про стан здоров¢я та ознайомлення з відповідними документами пацієнта за винятком випадків передбачених законодавством

Доброго дня !!!Прошу дати роз’яснення . Договір оренди на земельний пай дійсний до 2021 року ,а на сьогодній день орендар починає у примусовому порядку заключати додаткові угоди з продовженням терміну оренди на 15 років . Чи цне є правомірні дії орендаря ? Дякую
Автор вопроса: Люба - 02-08-2018 12:14:56

Доброго дня!

Відповідно до ст.33 ЗУ «Про оренду землі» (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/161-14) орендар, який має намір скористатися переважним правом на укладення договору оренди землі на новий строк, зобов’язаний повідомити про це орендодавця до спливу строку договору оренди землі у строк, встановлений цим договором, але не пізніше ніж за місяць до спливу строку договору оренди землі.

До листа-повідомлення про поновлення договору оренди землі орендар додає проект додаткової угоди.

Орендодавець у місячний термін розглядає надісланий орендарем лист-повідомлення з проектом додаткової угоди, перевіряє його на відповідність вимогам закону, узгоджує з орендарем (за необхідності) істотні умови договору і, за відсутності заперечень, приймає рішення про поновлення договору оренди землі (щодо земель державної та комунальної власності), укладає з орендарем додаткову угоду про поновлення договору оренди землі. За наявності заперечень орендодавця щодо поновлення договору оренди землі орендарю направляється лист-повідомлення про прийняте орендодавцем рішення.

Тобто, відповідно до законодавства, додаткова угода складається орендарем не пізніше ніж за місяць до спливу строку договору оренди, після узгоджується з орендодавцем. У законодавстві не передбачено з якого терміну може складатися та узгоджуватися додаткова угода. Однак, жодна угода не може бути укладена примусово!

Доброго дня!Чи є десь законодавчо визначено поняття "засоби індивідуального захисту від сніду":
Автор вопроса: Тарас - 01-08-2018 13:22:25

   Доброго дня! Відповідно до п. 2.3 Інструкції з профілактики внутрішньолікарняного та професійного зараження ВІЛ-інфекцією (http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0820-00) при   маніпуляціях,   які   супроводжуються   порушенням цілісності шкіри і слизових оболонок, при   розтині   трупів, проведенні   лабораторних досліджень, обробці інструментарію і білизни, прибиранні і т. ін. медичні працівники та технічний персонал   користуються   засобами   індивідуального   захисту (хірургічними халатами, гумовими рукавичками, масками, а в разі потреби   -   захисним   екраном,   непромокальними   фартухами,нарукавниками, окулярами). Ці дії дають змогу уникнути контакту шкіри   та слизових оболонок працівника з кров'ю, тканинами,біологічними рідинами пацієнтів. Враховуючи вищевикладене положення, індивідуальними засобами захисту медичних працівників від ВІЛ є хірургічні халати, гумові рукавички, маски, а в разі потреби   -   захисні   екрани,   непромокальні   фартухи ,нарукавники, окуляри.

суд призначив аліменти 30% прожиткового, але ДВС рахує 1/3 частини середньої зарплати по району. чи правомірні дії ДВС?
Автор вопроса: Артем - 31-07-2018 10:09:49

Доброго дня!

Згідно з п.1 ст. 80 СК України (http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2947-14) аліменти присуджуються одному з подружжя у частці від заробітку (доходу) другого з подружжя і (або) у твердій грошовій сумі.

Відповідно до ст.195 Сімейного кодексу України заборгованість за аліментами, присудженими у частці від заробітку (доходу), визначається виходячи з фактичного заробітку (доходу), який платник одержував за час,  протягом якого не проводилось їх стягнення.

Якщо платник аліментів не працював на час виникнення заборгованості, але працює на час визначення її розмірі, заборгованість визначається із заробітку(доходу), який він одержує.

 Якщо платник аліментів не працював на час виникнення заборгованості і не працює на час визначення її розміру, вона обчислюється із середньої заробітної плати працівника для даної місцевості.

Якщо ж це непрацюючий боржник, тобто на даний час порядок нарахування заборгованості по сплаті аліментів залишився незмінний, заборгованість для такого боржника нараховується виходячи із середньомісячної заробітної плати по даній місцевості, але в той же час має бути не меншою 30% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Відомості про середній розмір заробітної плати державний виконавець може отримати шляхом направлення запиту до органів статистики.

Тобто, дії ДВС є правомірними.

 

добрий день. мене звільнили з роботи за власним бажанням. трудову книжку віддали з затримкою, через що Управління Держпраці постановиор визнати наказ недійсним і внести дані згідно нового наказу. Зараз я працюю на новій роботі і не маю змоги йти на стару і вносити зміни. як діяти в такій ситуації? чи можна не йти на стару роботу? боюся якщо піду, то трудову заберуть і не віддадуть з мотивів помсти за перевірку. дякую
Автор вопроса: Олег Іванович - 30-07-2018 17:03:13

Доброго дня!

               Відповідно до п. 2.10 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників №58 (http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0110-93) у разі необхідності, наприклад, зміни запису відомостей про роботу після зазначення відповідного порядкового номеру, дати внесення запису   в   графі 3 пишеться: "Запис за N таким-то 
недійсний". Прийнятий за такою-то професією (посадою) і у графі 4 повторюються дата і номер наказу (розпорядження) власника або уповноваженого ним органу, запис з якого неправильно внесений до трудової книжки.

                У такому ж порядку визнається недійсним запис про звільнення і переведення на іншу постійну роботу   у   разі   незаконного звільнення або переведення, установленого органом, який розглядає трудові спори, і поновлення на попередній роботі або   зміни формулювання причини звільнення. Наприклад, пишеться: "Запис за N таким-то є недійсним, поновлений на попередній роботі". При зміні формулювання   причини   звільнення   пишеться:   "Запис за N   таким-то  є недійсним" звільнений... і зазначається нове формулювання.

               У графі 4 в такому разі робиться посилання на наказ про поновлення на роботі або зміну формулювання причини звільнення.

               При наявності в трудовій книжці запису про звільнення або переведення на іншу роботу, надалі визнаної недійсною, на прохання працівника видається Дублікат" трудової книжки без внесення до неї запису, визнаного недійсним.

               Виправний запис повинен буде зробити той роботодавець, яким внесено до трудової книжки працівника неправильний запис відповідно доп. 2.6 Інструкції № 58. Тому якщо на момент виявлення неправильного запису працівник уже працює в нового роботодавця, такий виправний запис може бути внесено до трудової книжки працівника тільки після його звільнення від цього роботодавця, коли книжка опиниться на руках у працівника

 

доброго дня. військкомат надіслав рекомендованим листом повістку для явки до них. чи правомірно таким чином оповіщати людей? дякую
Автор вопроса: Микола - 30-07-2018 12:04:42

Доброго дня!

Відповідно до ч.8 ст.15 ЗУ «Про військовий обов’язок та військову службу» ( http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2232-12) після набрання чинності Указом Президента України щодо проведення чергового призову:

призовники, яким надійшла повістка районного (міського) військового комісаріату на прибуття до призовної дільниці для проходження призовної комісії, зобов'язані прибути в пункт і у строк, зазначені в повістці;

у разі якщо за будь-яких обставин повістка не надійшла, громадяни призовного віку зобов'язані з'явитися до призовної дільниці в десятиденний строк з дня початку відповідного чергового призову, визначеного Указом Президента України;

призовники, які змінили місце проживання, зобов'язані в семиденний строк прибути до районного (міського) військового комісаріату за новим місцем проживання для взяття на військовий облік;

керівники підприємств, установ, організацій і навчальних закладів незалежно від підпорядкування та форм власності на вимогу військових комісаріатів забезпечують своєчасне прибуття громадян призовного віку до призовних дільниць.

При цьому, надіслання повістки рекомендованим листом законом не заборонено. В той же час, при такому врученні буде відсутній підпис особи на корінці повістки.

доброго дня. чи входить у повноваження ОСББ сповіщення про виклик до військкомату? дякую
Автор вопроса: Ігор - 30-07-2018 09:01:35

Доброго дня!

Відповідно до ч.3 ст.1 ЗУ «Про об'єднання співвласників               багатоквартирного будинку об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2866-14/parao210#o210 ) - юридична особа, створена власниками квартир та/або нежитлових   приміщень   багатоквартирного будинку для сприяння використанню їхнього власного майна та управління, утримання і використання спільного майна.

Зідно з ч.8 ст. 15 ЗУ «Про військовий обов’язок та військову службу» (http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2232-12/print1509614955559569) керівники підприємств, установ, організацій і навчальних закладів незалежно від підпорядкування та форм власності на вимогу військових комісаріатів забезпечують своєчасне прибуття громадян призовного віку до призовних дільниць.

Отже, відповідно до законодавства,до повноважень ОСББ входить сповіщення про виклик до військкомату.

Скажіть будь ласка, якщо я перебуваю в академічній відпустці, я втрачаю статус студента? Студент - це особа, зарахована до вищого навчального закладу, і згідно з положенням про академічні відпустки, академічна відпустка, це лише перерва в навчанні, яка не може мене позбавити статусу студента. Тобто, я як студент, є непрацездатним, так?
Автор вопроса: Андрій - 28-07-2018 11:14:55

Я вже виклав свою позицію з приводу Вашого питання. Вона співпадає з позицією ПФУ. Однак, нічого в життя не є безспірним, - тому в разі впевненості у своїй правоті, рекомендую звертатися до суду.

Доброго дня! Моєму синові, якому 29 років, не служив, при зміні реєстрації місця проживання, спочатку сказали стати на військовий облік за новим місцем реєстрації, де після заповнення цілої гори документів видали тимчасове посвідчення замість військового квитка і моблізаційне розпорядження (якщо буде оголошено мобілізацію) з"явитися без вручення повістки протягом Ч 48 год. у військомат. Що це таке і чи мав він право відмовится від цього розпорядження?
Автор вопроса: Галина - 27-07-2018 16:26:15

Доброго дня! Якщо Ваш син пройшов ВЛК і був визнаний придатним до військовох служби, дії РВК виглядают законними. 

Доброго дня! Від червня я перебуваю в академічній відпустці за станом здоров'я. До цього я отримував пенсію по втраті годувальника. Від червня мені припинили її виплату, аргументуючи це тим, що я в академвідпустці, і на навчання не ходжу, тому ПФУ не збирається мені виплачувати пенсію на протязі відпустки. Скажіть будь ласка, чи маю я право на пенсію по втраті годувальника, і якщо так, як її відновити. Дякую!
Автор вопроса: Роман - 26-07-2018 11:01:35

Доброго дня! Згідно ст.36 ЗУ "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1058-15/page3 1. Пенсія у зв'язку з втратою годувальника призначається непрацездатним членам сім'ї померлого годувальника, які були на його утриманні, за наявності в годувальника на день смерті страхового стажу, який був би необхідний йому для призначення пенсії по III групі інвалідності, а в разі смерті пенсіонера або осіб, зазначених у частині другій статті 32 цього Закону, а також у разі смерті (загибелі) особи внаслідок поранення, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у масових акціях громадського протесту в Україні з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року за євроінтеграцію та проти режиму Януковича (Революції Гідності), - незалежно від тривалості страхового стажу. При цьому дітям пенсія у зв'язку з втратою годувальника призначається незалежно від того, чи були вони на утриманні годувальника. Непрацездатними членами сім'ї вважаються: .... Діти, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх навчальних закладах системи загальної середньої освіти, а також професійно-технічних, вищих навчальних закладах (у тому числі у період між завершенням навчання в одному із зазначених навчальних закладів та вступом до іншого навчального закладу або у період між завершенням навчання за одним освітньо-кваліфікаційним рівнем та продовженням навчання за іншим за умови, що такий період не перевищує чотирьох місяців), - до закінчення такими дітьми навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років, та діти-сироти - до досягнення ними 23 років незалежно від того, навчаються вони чи ні;"   Таким чином, якщо Ви не являєтесь дитиною-сиротою, рішення відділення ПФУ є законним.

 

Доброго дня.
Я одружений,в шлюбі придбали спільне авто,яке оформлене на дружину,дружина вз'яла кредит і потратила його на меблі для батьків,я поручитель,також вона приписана в квартирі,яка приватизавана до шлюбу на мене і двох братів.Спільне життя не склалось,дружина забрала авто і каже що права на нього я не маю,грозить повішати намене ще й кредит,який взяла на власні потреби,каже що мені всерівно машина не лишиться бо вона оформлена була на неї і вона її продала,а кредит платитиму.Чи дійсно це законно.В разі розлучення на що вона може претендувати.І чи потрібно військовий для розлучення?Наперед вдячний.
Автор вопроса: Микола - 26-07-2018 09:33:08

Доброго дня! Військовий квиток для розлучення не потрібен. Якщо при розлученні Ви на досягли порозуміння в щодо розділу майна, раджу негайно робити це в судовому порядку. Але виходьте з того, що все набуте під час шлюбу, крім подарунків та приватизованого майна, вважається належним подружжю на праві спільної сумісної власності. При цьому, обом належать не лише права, а й обов'язки майнового характеру, кредитні зобов'язання, тощо.

Доброго дня.Чи можна прописати у будинок сторонню особу (сусідку) ,якщо уже приписано 12 чоловік і будинок має 47 житлових квадратів, а загальних 97. (приписано 6 дорослих та 6 дітей)
Автор вопроса: Наталія - 25-07-2018 17:55:13

Доброго дня! Згідно з 13 статтею закону «Про свободу пересування і вільний вибір місця проживання в Україні » обмеження щодо реалізації права вільного вибору діють в певних випадках і для пеаних категорій громадян: Вільний вибір місця проживання обмежується в адміністративно-територіальних одиницях, які знаходяться: у прикордонній смузі; на територіях військових об’єктів; у зонах, які згідно із законом належать до зон з обмеженим доступом; на території, де у разі небезпеки поширення інфекційних захворювань і отруєнь людей введені особливі умови і режим проживання населення та господарської діяльності; на територіях, щодо яких введено воєнний або надзвичайний стан; на тимчасово окупованих територіях. Вільний вибір місця проживання обмежується щодо: осіб, які не досягли 14-річного віку; осіб, до яких згідно із процесуальним законодавством застосовано запобіжні заходи, пов’язані з обмеженням або позбавленням волі; осіб, які за вироком суду відбувають покарання у вигляді позбавлення або обмеження волі; осіб, які згідно із законодавством перебувають під адміністративним наглядом; осіб, які згідно із законодавством про інфекційні захворювання та психіатричну допомогу підлягають примусовій госпіталізації та лікуванню; іноземців та осіб без громадянства, які не мають законних підстав для перебування на території України. Іншим фізичним особам держоргани не мають права відмовляти в реєстрації місця проживання. Проведення процедури також неможливе в разі подачі неповного пакету паперів. Згідно з правилами в органи реєстрації необхідно надати: письмову заяву; документ для внесення даних про реєстрацію; квитанцію про сплачений адміністративний збір; документ, що підтверджує право проживати в квартирі, спеціалізованій установі або у військовій частині (договір купівлі-продажу, ордер, договір оренди, довідка про зарахування на облік до спецустанови, довідка про проходження військової служби тощо); військовий квиток; згоду власника квартири (якщо реєструєтеся на чужій житловій площі без договору оренди); згоду батьків (при реєстрації дитини, віком до 14 років). При цьому, враховуючи, що раєстрація відбувається саме за "місцем проживання", тобто особа повинна там реально проживати, органи місцевого самоврядування на які покладено функцію реєстрації, можуть відмовити в реєстрації в разі невідповідповідності кількості зареєстрованих осіб площі місця проживання, тим більше якщо внаслідок цього будуть порушені житлові права дітей.

Доброго дня. Я вас питала була за субсидію, що якщо оформити догляд за своїм лежачим батьком. Ви мені відповіли що таке можливо адже в субсидію враховуються доходи як соц допомога. Я була в соц захисті в нашому місті, вони сказали що я таке можу оформити як би батьку було більше 8 років, інакше мені потрібно сплачувати кожного місяця ЄСВ по приблизно 850 грн. Тобто якщо я сплачувати небуду то і не нарахується субсидія. А мій батько має довідку з лікарні що він потребує догляду не від старості, а від хвороби. Як краще зробити? Дякую
Автор вопроса: Ірина - 25-07-2018 16:27:32

Доброго дня!

               У Вашому випадку, Ви можете оформити постійний догляд за особою яка його потребує та отримувати компенсацію передбачену законодавством за надання соціальних послуг. Для отримання компенсації відповідно до «Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги» (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/558-2004-%D0%BF )

потрібно надати до структурного підрозділу з питань соціального захисту фізичною особою, яка надає соціальні послуги:

 • заява про згоду надавати соціальні послуги;

 • паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

 • висновок лікарсько-консультаційної комісії про те, що стан її здоров'я дозволяє постійно надавати соціальні послуги; копія трудової книжки, а у разі відсутності трудової книжки - письмове   повідомлення   особи   із зазначенням інформації про відсутність трудової книжки та про останнє місце роботи чи отримання доходів;

 • заява про надання згоди на проведення перевірки даних про доходи особи з використанням відомостей Державного реєстру фізичних осіб - платників податків (з урахуванням вимог Закону України "Про захист персональних даних")

Доброго дня.Навчаюсь у ВНЗ на магістратурі на денній формі,але з певних обставин не встиг скласти сесію і найближчим часом буду відрахований.Маю намір вступити на магістратуру на денну форму знову,але в інший вуз на 1 курс.Чи втрачу я відстрочку від військовоі служби?Чи зможу спокійно навчатись?Дякую за відповідь)
Автор вопроса: Владислав - 25-07-2018 13:31:15

Доброго дня!

Відповідно до ч. 8 ст. 17 ЗУ «Про військовий обов’язок та військову службу» ( http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2232-12) відстрочка від призову на строкову військову службу для здобуття освіти на весь період навчання надається громадянам призовного віку, які навчаються:

у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах з денною формою навчання. У разі досягнення такими призовниками 21-річного віку відстрочка втрачає силу;

у вищих навчальних закладах з денною формою навчання, у тому числі під час здобуття наступного вищого освітньо-кваліфікаційного рівня вищої освіти;

у середніх або вищих духовних навчальних закладах з денною формою навчання;

в інтернатурі, аспірантурі або докторантурі з відривом або без відриву від виробництва.

Тобто, відстрочка надається особам,які навчаються у вищих навчальних закладах за денною формою, а тому під час навчання Вам буде надаватися відстрочка від строкової служби на період навчання.

Добрий день! У мене таке питання я був визнаний непридатний до військової служби у 2014р., а у 2018р. мені видали тимчасове посвідчення(замість військового квитка) і сказали, що через кожні 5 років потрібно буде проходити мед комісію. Хочу запитати ці 5 років будуть рахуватися з моменту видання посвідчення чи з моменту списання в 2014 році, і чи є це нормально та чи довго таких медоглядів кожні 5 років треба буде проходити? Буду вдячний за відповідь.
Автор вопроса: Андрій - 25-07-2018 13:00:59

Доброго дня! Вказані п'ять років потрібно рахувати від дати висновку ВЛК про непридатність до військової служби.

Добрий день. Мій чоловік йому 69 років, він учасник бойових дій ще тих часів. Проживає і прописаний окремо від мене . Я як дружина його , можу користуватися його пільгами у себе де я прописана, щоби мати знижку на газ, світло. Дякую.
Автор вопроса: Ірина - 25-07-2018 12:01:43

Доброго дня! Відповідно до п. 22 ст. 12 Закону України «Про статус ветераніввійни, гарантії їх соціального захисту» http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3551-12/page, пільги щодо плати за житло, комунальні послуги та паливо, передбачені пунктами 4-6 цієї статті, надаються учасникам бойових дій та членам їх сімей, що проживають разом з ними, незалежно від виду житла чи форми власності на нього.

Тобто, враховуючи те, що Ви не проживаєте разом з чоловіком, Ви не можете користуватись цими пільгами.

Здравствуйте! Я военнослужащий по крнтракту, лечусь в госпитале, и тут мне юрисконсульт приносит в палату вручает повестку про вызов в суд в криминальном провадженни. Имеет ли он право вручать такие повестки,и вообще кто должен вручать такие повестки?
Автор вопроса: Матвей - 25-07-2018 09:19:14

Доброго дня!

Відповідно до ч.1 ст.135 КПК України (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17) особа викликається до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду шляхом вручення повістки про виклик, надіслання її поштою, електронною поштою чи факсимільним зв'язком, здійснення виклику по телефону або телеграмою.

Згідно з ч.6 ст. 135 КПК України повістка про виклик вручається особі працівником органу зв’язку, працівником правоохоронного органу, слідчим, прокурором, а також секретарем судового засідання, якщо таке вручення здійснюється в приміщенні суду.

Доброго ранку! Чи має право особа хвора на снід чи віл, не розголошувати нікому про це?
Автор вопроса: василь - 25-07-2018 09:09:42

Доброго дня!

                Відповідно до ч.3 ст.13 ЗУ «Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ» (http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1972-12)  відомості   про   результати   тестування особи з метою виявлення ВІЛ, про наявність або відсутність в особи ВІЛ-інфекції є   конфіденційними та становлять лікарську таємницю. Медичні працівники зобов'язані вживати необхідних заходів для забезпечення належного зберігання конфіденційної інформації про людей, які живуть з ВІЛ, та захисту такої інформації від розголошення та розкриття третім особам. 
              Відповідно п.2 ч.1 ст.11 ЗУ «Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ» Люди, які живуть з ВІЛ, зобов'язані повідомляти осіб, які були їхніми партнерами до виявлення факту інфікування, про можливість їх зараження.

            Отже, відповідно до законодавства особа, яка живе з Віл може не розголошувати цю інформацію окрім випадків передбачених законодавством.

Здравствуйте,извините я не уточнила развожусь с мужем,есть дом в селе,дом был куплен отцом мужа на имя мужа но тогда,когда мы были уже в браке.Мы (я,сын,муж и его мать)прописаны в доме,но проживаем в Киеве так как здесь снимаем квартиру и работаем.Дом старый,никто особых денег в него не вкладывал и ремонт не делали.Но муж после фактического прекращения совместного проживания фактически не заботится о сыне,денег дает нерегулярно.Сын живет со мной.Как в данном случае решается вопрос?Муж сказал что дом мы с сыном не получим и сам сейчас подает на развод в селе(там где прописаны мы).Вопрос о разделе имущества ставить категорически отказывается.Могу ли я подать потом встречный иск про раздел имущества?
Автор вопроса: Светлана - 24-07-2018 21:31:50

Доброго дня! Потрібно визначитись на якій саме підставі Ваш чоловік отримав будинок. Тобто, чи був це договір купівлі-продажу де чоловік був стороною (покупцем) чи, батько його подарував. Адже відповідно п. 2 ч. 1 ст. 57 СК України http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2947-14/page,  особистою приватною власністю дружини, чоловіка є майно, набуте ним за час шлюбу, але на підставі договору дарування або в порядку спадкування.

Тобто, якщо виявиться, що будинок був куплений батьком вашого чоловіка і потім переданий йому за договором дарування, то будинок вважатиметься його особистою приватною власністю, на яку ви права не маєте.

Якщо цей будинок ваш чоловік придбав за договором купівлі-продажу, то він вважається спільно нажитим майном і відповідно до ч. 1 ст. 60 СК України, належить дружині та чоловікові на праві спільної сумісної власності незалежно від того, що один з них не мав з поважної причини (навчання, ведення домашнього господарства, догляд за дітьми, хвороба тощо) самостійного заробітку (доходу). 

В той же час, якщо в ході судового спору чоловік доведе, що всі гроші для купівлі ним будинку надав його батько – суд може визнати його єдиним власником.

Згідно ст. 69 і ст.70 СКУ кожен з подружжя маєте законне право на поділ цього майна та виділення своєї частки в натурі. У разі поділу майна, що є об'єктом права спільної сумісної власності подружжя, частки майна дружини та чоловіка є рівними. Можна розділити майно за взаємною згодою, або звернутися до суду.

Тобто, якщо виявиться, що будинок таки є спільної сумісної власності, Ви можете подавати зустрічний позов до суду про його поділ.

Добрий день. Мені 27 років службу в армії не проходив по стану здоровя, був виданий военний біилет(у 2012р) з відмітками :"не придатний для военної служби в мирний час і частково придатний в военний час"і стоїть штамп "знятий з військовоно обліку"дата і підпис.А зараз через роботу викликають у военкомат для проходження медкомісії і відправкі на военні збори.Це взаналі можливо?Я можу не йти до военкомату?
Автор вопроса: Валера - 24-07-2018 15:21:26

Доброго дня!

Відповідно до п.2 ч. 1 ст. 27 ЗУ «Про військовий обов’язок та військову службу» (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2232-12) взяттю на військовий облік військовозобов'язаних у районних (міських) військових комісаріатах підлягають громадяни України: які досягли граничного (27-річного) віку під час перебування на військовому обліку призовників.

Згідно з ч.1 ст. 29 ЗУ «Про військовий обов’язок та військову службу» військовозобов'язані призиваються на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори. 

Виходячи з вищевикладених норм, Вас можуть викликати для проходження медичного огляду та військових зборів, оскільки Ви є військовозобов’язаним. На збори можуть призвати якщо ВЛК визнає придатним до військової служби. Описані Вами вимоги є законними.  

Доброго дня. Мені 28 років. Звернувся до військового комісаріату для отримання військового квитка. Написав заяву про зарахування в запас по досягненню граничного віку та видачу військового квитка, сплатив штраф у розмірі 119, 00 та здав необхідні документи. У військкоматі сказали, що так як я не служив замість військового квитка мені згідно з наказом МОУ видадуть тимчасове посвідчення військовозобов’язаного встановленого зразка і чекати треба МІСЯЦЬ. Чесно кажучи, мені байдуже, що видадуть військовий квиток чи тимчасове посвідчення, але я не можу чекати так довго, мені невідкладно треба отримати цей документ для працевлаштування. Тому хочу дізнатися, в який термін згідно з законодавством у військкоматі повинні видавати тимчасове посвідчення. Буду вдячний за відповідь.
Автор вопроса: Павло - 24-07-2018 14:20:59

Доброго дня!

Відповідно до Порядку виготовлення, видачі та знищення тимчасового посвідчення військовозобов’язаного затвердженого Наказом МОУ від 21.11.2017  № 610 (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1511-17) тимчасове посвідчення військовозобов’язаного є документом, що посвідчує особу військовозобов’язаного, який перебуває у запасі осіб офіцерського складу або осіб рядового, сержантського і старшинського складу (далі - військовозобов’язаний), та визначає належність його власника до виконання військового обов’язку.

Протягом якого терміну військкомат повинен видавати тимчасові посвідчення законодавством не регламентовано.

Доброго дня. У мене таке запитання, мій чоловік йому 69 років, він учасник бойових дій. Він проживає окремо від мене і там приписаний. Він мав право на пільги але зараз ними не користується бо оформив субсидію. Чи можу я як його дружина теж за місцем свого проживання оформити пільги.? Дякую гарно.
Автор вопроса: Ірина - 24-07-2018 13:52:12

Доброго дня! Відповідно до п. 22 ст. 12 Закону України «Про статус ветераніввійни, гарантії їх соціального захисту» http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3551-12/page, пільги щодо плати за житло, комунальні послуги та паливо, передбачені пунктами 4-6 цієї статті, надаються учасникам бойових дій та членам їх сімей, що проживають разом з ними, незалежно від виду житла чи форми власності на нього.

Тобто, враховуючи те, що Ви не проживаєте разом з чоловіком, Ви не можете користуватись цими пільгами.

Доброго времени суток.Я розвожусь с мужем и собираюсь разделить совместное имущество.У нас есть дом в селе.У нас есть сын совместный.Могу ли я претендовать не на половину дома а просить большую часть так как сын проживает со мной постоянно и находится полностью на моем содержании?
Автор вопроса: Светлана - 23-07-2018 23:37:32

               Доброго дня! Відповідно до частини 1 статті 60 Сімейного Кодексу України http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2947-14 спільно нажите майно належить дружині та чоловікові на праві спільної сумісної власності незалежно від того, що один з них не мав з поважної причини (навчання, ведення домашнього господарства, догляд за дітьми, хвороба тощо) самостійного заробітку (доходу). Розірвання шлюбу не припиняє права спільної сумісної власності на майно, набуте за час шлюбу.

Згідно ст. 69 і ст.70 СКУ кожен з подружжя маєте законне право на поділ цього майна та виділення своєї частки в натурі. У разі поділу майна, що є об'єктом права спільної сумісної власності подружжя, частки майна дружини та чоловіка є рівними. Можна розділити майно за взаємною згодою, або звернутися до суду.

Частина 2 і 3 статті 70 СКУ зазначає, що суд може відступити від засади рівності часток подружжя за обставин, що мають істотне значення, зокрема якщо один із них не дбав про матеріальне забезпечення сім'ї, ухилявся від участі в утриманні дитини, приховав, знищив чи пошкодив спільне майно, витрачав його на шкоду інтересам сім'ї, або якщо розмір аліментів, які одержує той з ким проживають діти, а також непрацездатні повнолітні син, дочка, недостатній для забезпечення їхнього фізичного, духовного розвитку та лікування.

Однак, на Ваше питання чіткої відповіді надати не можна, адже Ви не вказали хто є власником будинку, хто є власником землі на якому знаходиться будинок, чи був він побудований, реконструйований за час перебування в шлюбі. Без цих відомостей не можна визначити чи є цей будинок Вашим з чоловіком спільно нажитим майном і чи підлягає він розподілу.

 

Скажіть будь ласка, якщо людину забрали в ато то по постійному місцю працевлаштуванні не знімається віськовий збір? , йому оплачується дана відсутність як відрядження, по середньому заробітня плата
Автор вопроса: Ірина - 23-07-2018 15:34:33

Доброго дня! Відповідно до пп. 1.7 п. 161 підрозділу 10 розділу ХХ Податкового Кодексу України (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17) тимчасово, на період проведення антитерористичної операції та/або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, що здійснюються шляхом проведення операції Об’єднаних сил (ООС), не підлягають оподаткуванню військовим збором доходи у вигляді грошового забезпечення працівників правоохоронних органів, військовослужбовців та працівників Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України, осіб рядового, начальницького складу, військовослужбовців, працівників Міністерства внутрішніх справ України, Управління державної охорони України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та інших осіб на період їх безпосередньої участі в антитерористичній операції та/або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, що здійснюються шляхом проведення операції Об’єднаних сил (ООС) Отже, Податковим кодексом передбачено звільнення від оподаткування військовим збором доходів у вигляді грошового забезпечення на час безпосередньої участі особи в антитерористичній операції.

Добрый день!У меня такой вопрос.Я прописана в г.Первомайск но проживаю в Ирпене с дочерью,мы снимаем квартиру.Я хочу подать на развод и раздел имущества.Муж прописан тоже в Первомайске но где проживает мне не известно.Могу ли я подать иск в Ирпене по месту жительства если я тут не прописана?Мне так удобно так как у меня дочь и ехать в Первомайск не удобно.Спасибо.
Автор вопроса: Алла - 23-07-2018 13:32:02

Доброго дня!

Відповідно до ч.2 ст. 28 ЦПК (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1618-15) позови про розірвання шлюбу можуть пред’являтися за зареєстрованим місцем проживання чи перебування позивача також у разі, якщо на його утриманні є малолітні або неповнолітні діти або якщо він не може за станом здоров’я чи з інших поважних причин виїхати до місця проживання відповідача. За домовленістю подружжя справа може розглядатися за зареєстрованим місцем проживання чи перебування будь-кого з них.

Отже, якщо Ваша донька неповнолітня, Ви можете подати позов в Ірпені попередньо зареєструвавши своє місце проживання (перебування).

Добрый день! А можете подсказать процедуру устройства в прокуратуру, для выпускников юридических факультетов.
Автор вопроса: Николай - 20-07-2018 21:14:28

Доброго дня!

Відповідно до ч.1 ст. 27 ЗУ «Про прокуратуру» (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1697-18) прокурором місцевої прокуратури може бути призначений громадянин України, який має вищу юридичну освіту, стаж роботи в галузі права не менше двох років та володіє державною мовою.

Згідно зі ст. 28 ЗУ «Про прокуратуру» добір кандидатів на посаду прокурора здійснюється на конкурсних засадах із числа осіб, які відповідають вимогам, установленим частинами першою та п’ятою статті 27 цього Закону, за результатами кваліфікаційного іспиту, проведеного відповідно до вимог цього Закону. Кожен, хто відповідає встановленим вимогам до кандидата на посаду прокурора, має право звернутися до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів із заявою про участь у доборі кандидатів на посаду прокурора.

Порядок добору кандидатів та їх призначення на посаду прокурора місцевої прокуратури визначається у ст.29 ЗУ «Про прокуратуру».

Таким чином, випускнику юридичного ВНЗ, для працевлаштування в органи прокуратури потрібно спочатку відпрацювати не менше 2-х років в галузі права.

Доброго дня!Я військовослужбовець ЗСУ у серпні планую провести відпустку терміном на 14 днів,скажіть будь-ласка чи може дружина писати заяву на відпустку на такий же термін і в той самий час на своєму підприємстві, якщо з моменту прийняття її на роботу минуло 2 місяця?
Автор вопроса: Іван - 19-07-2018 17:07:47

Доброго дня!

У ч. 6 ст. 10 ЗУ «Про відпустки» (http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80) у разі надання працівникові зазначених щорічних відпусток до закінчення шестимісячного терміну безперервної роботи їх тривалість визначається пропорційно до відпрацьованого часу, за винятком випадків, передбачених частиною сьомою цієї статті.

Відповідно до ч.13 Ст. 101 ЗУ «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2011-12) дружині (чоловіку) військовослужбовця щорічна основна відпустка за її бажанням надається у зручний для неї (нього) час одночасно із щорічною основною відпусткою військовослужбовця.

Отже, відповідно до законодавством передбачена можливість надання відпустки працівнику до закінчення шестимісячного терміну безперервної роботи, однак пропорційно відпрацьованому часу.

Щодо особливого періоду. Згоден з Вами, але тепер МО та суди будуть посилатися на це тлумачення, підписане головою ВСУ... Рішення - політичне, закон - як дишло...
Автор вопроса: Петро - 19-07-2018 15:03:42

Посилання на дане рішення МО та будь-яких інших органів, у справах не пов'язаних з конкретним трудовим спором, що був врегульований даним рішенням, є незаконним. Згідно чинного законодавства, дане рішення ВСУ не створює правових наслідків, крім як для даного конкретного врегульованого  спору.  До речі, саме рішення ВСУ на мою думку є нелогічним і необгрунтованим. На превеликий жаль, вочевидь, формування ВСУ  відбулось не за професійним принципом.

Есть ли какие либо нормативно-правовые акты которые содержат в себе нормы которые дают право врачу или мед.сестрам не проводить определённые манипуляции/процедуры пациенту у которого выявили СПИД (дабы убезопасить врача и мед.персонал от заражения СПИДом)?
Если есть то скиньте пожалуйста ссилку.
Автор вопроса: Таня - 19-07-2018 14:48:07

Доброго дня!

               Відповідно до ст. 18 ЗУ  Про внесення змін до Закону України "Про запобігання захворюванню на СНІД та соціальний захист населення" 

(http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/155/98-%D0%B2%D1%80) забороняється відмова у прийнятті до лікувальних
закладів, у поданні медичної допомоги, ущемлення інших прав осіб на підставі того, що вони є ВІЛ-інфікованими чи хворими на СНІД, а також ущемлення прав їх рідних і близьких на цій підстав

               Згідно зі ст. 25 ЗУ  Про внесення змін до Закону України "Про запобігання захворюванню на СНІД та соціальний захист населення" зараження вірусом імунодефіциту людини медичних і 
фармацевтичних   працівників   при   виконанні   ними професійних
обов'язків належить до професійних захворювань.
               Відповідно до ст.31 ЗУ  Про внесення змін до Закону України "Про запобігання захворюванню на СНІД та соціальний захист населення"  Відмова особі у реалізації її права на проведення 
медичного огляду з метою виявлення зараження вірусом імунодефіциту
людини, проведення такого огляду без попередньої згоди особи, яка
обстежується, неналежне виконання медичними та фармацевтичними
працівниками   або   працівниками інших сфер своїх професійних
обов'язків, що призвело до зараження іншої особи (або кількох
осіб) вірусом імунодефіциту людини, відмова в поданні медичної
допомоги ВІЛ-інфікованим або хворим на СНІД, а також розголошення
відомостей про проведення медичного огляду та його результати
медичними працівниками та працівниками органів, зазначених у
частині   другій   статті 8, тягне за собою відповідальність,
встановлену законом України.
               Отже, законодавством встановлено відповідальність у разі відмови медичним працівником у наданні медичної допомоги хворому на СНІД. 
               Таким чином, нормативні документи, що перебувають у відкритому доступі, не містять будь-яких обмежень. Однак, враховуючи специфіку питання, я не виключаю наявність певних регуляторних інструкції по лінії МОЗ, які такі обмеження містять, однак при цьому не публікуються для загалу.
Доброго дня. Зараз згідно нового закону про субсидію, то всі хто прописаний у будинку мають офіційно працювати. У мене така ситуація. Чоловік син працює, мама на пенсії, а я доглядаю за хворим батьком. Але так як я працювати не можу, мені в соц захисті сказали, що у субсидії буде відмовлено. Будь ласка скажіть, може можна довідку якусь вказати що я неможу працювати , бо доглядаю за хворим -лежачим батьком. Чи буде вона дійсна? Гарно дякую.
Автор вопроса: Ірина. - 19-07-2018 12:00:07

Доброго дня!

Згідно зі ст. 7 ЗУ «Про соціальні послуги» (http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/966-15) фізичним особам, які надають соціальні послуги, призначаються і виплачуються компенсаційні виплати в порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України.
Відповідно до Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги, затвердженого постановою КМУ №558 (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/558-2004-%D0%BF) компенсація призначається і виплачується з дня подання документів фізичною особою, яка надає соціальні послуги, та особою, яка їх потребує.
Відповідно до п. 5 вищезазначеної постанови Компенсація призначається і виплачується структурним підрозділом з питань соціального захисту населення районної, районної у м. Києві державної адміністрації, виконавчого органу міської ради за місцем проживання, перебування особи, якій надаються соціальні послуги.

Відповідно до п. 10 «Положення про порядок призначення житлових субсидій» (http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/848-95-%D0%BF) для розрахунку житлової субсидії враховуються доходи членів домогосподарства, членів сім’ї особи із складу домогосподарства, зазначених у пункті 9 цього Положення, які досягли 14-річного віку станом на початок періоду, за який враховуються такі доходи.

Під час призначення житлової субсидії враховуються такі доходи:

заробітна плата після сплати податку на доходи фізичних осіб; пенсія; стипендія; соціальні виплати, які призначаються структурним підрозділом з питань соціального захисту населення; допомога по безробіттю, інші страхові виплати, які призначаються фондами соціального страхування; інші доходи.

Тобто, відповідно до законодавства, такі виплати будуть враховуватися, як Ваш дохід під час призначення житлової субсидії.

У Вашому випадку, рекомендую звернутися до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення у Вашій місцевості для оформлення та отримання відповідної грошової компенсації, передбаченої законодавством.

доброго дня. я звільнився з роботи, але трудову і гроші мені віддали майже через місяць. я написав заяву в держпраці. на роботі мені пригрозили, що в такому разі нароблять мені проблем, зроблять мене винним роботодавцю значну суму коштів.
чи модливо таке? і якщо так, то як мені діяти? дякую
Автор вопроса: Ігор - 19-07-2018 10:51:38

Доброго дня!

Відповідно до ст. 47 КЗпП (http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/322-08) обов'язок власника або уповноваженого ним органу провести розрахунок з працівником і видати йому трудову книжку

Власник або уповноважений ним орган зобов'язаний в день звільнення видати працівникові належно оформлену трудову книжку і провести з ним розрахунок у строки, зазначені в статті 116 цього Кодексу.

Згідно зі ст. 116 КЗпП при звільненні працівника виплата всіх сум, що належать йому від підприємства, установи, організації, провадиться в день звільнення. Якщо працівник в день звільнення не працював, то зазначені суми мають бути виплачені не пізніше наступного дня після пред'явлення звільненим працівником вимоги про розрахунок. Про нараховані суми, належні працівникові при звільненні, власник або уповноважений ним орган повинен письмово повідомити працівника перед виплатою зазначених сум.

В разі спору про розмір сум, належних працівникові при звільненні, власник або уповноважений ним орган в усякому випадку повинен в зазначений у цій статті строк виплатити не оспорювану ним суму.

Стаття 117 КЗпП передбачає відповідальність за затримку розрахунку при звільненні. В разі невиплати з вини власника або уповноваженого ним органу належних звільненому працівникові сум у строки, зазначені в статті 116 цього Кодексу, при відсутності спору про їх розмір підприємство, установа, організація повинні виплатити працівникові його середній заробіток за весь час затримки по день фактичного розрахунку.

Для захисту своїх порушених прав Ви можете звертатися до Інспекції з питань праці у Вашій місцевості для проведення перевірки суб’єкта господарювання з питань додержання законодавства про працю, також можете звертатися з позовом до суду, та з заявою до правоохоронних органів. З приводу погроз, якщо Ви ні в чому не винні, то погрози залишаться виключно погрозами.

Yandex.Metrika