Он-Лайн консультации

Пошук за ключовим словом раніше наданих консультацій

Он-Лайн консультации

   Вопросов: всего-1292, сегодня-0;    ответов: всего-1292, сегодня-0


Порядок
Есть ответ  
Опубликовано  
Ожидает ответа  
Опубликовано  
Доброго ранку! Цікавить наступне питання. В будинку приписаний але фактично в ньому не проживає член сім'ї, який має статус учасника АТО. Чи має право ця сім'я користуватися усіма пільгами на житлово-комунальні послуги, які передбачені для учасників АТО?
Автор вопроса: Василь - 08-06-2018 08:18:00

Доброго дня!

У випадку, якщо Ви бажаєте долучити пільги з оплати житлово-комунальних послуг до субсидії, то:

відповідно абзацу 6 п. 5 Положення «Про порядок призначення житлових субсидій» http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/848-95-%D0%BF у разі призначення житлової субсидії особам, доходи яких враховуються під час призначення житлової субсидії, пільги з оплати житлово-комунальних послуг, витрат на управління багатоквартирним будинком, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива не нараховуються протягом періоду отримання житлової субсидії, крім випадку, коли пільговиками є члени сім’ї особи із складу домогосподарства, які не проживають за адресою домогосподарства.

У разі відсутності субсидії:

Згідно з ч. 2 ст. 3 СК України http://zakon.rada.gov.ua/go/2947-14 сім'ю складають особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки. Подружжя вважається сім'єю і тоді, коли дружина та чоловік у зв'язку з навчанням, роботою, лікуванням, необхідністю догляду за батьками, дітьми та з інших поважних причин не проживають спільно. Дитина належить до сім'ї своїх батьків і тоді, коли спільно з ними не проживає.

Згідно з Рішенням Конституційного Суду України від 03.06.1999 № 5-рп/99 http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/v005p710-99 під  членом сім'ї військовослужбовця треба  розуміти особу,  що  перебуває з суб'єктом  права  на  пільги щодо оплати користування житлом і комунальними  послугами у правовідносинах, природа яких визначається: кровними  (родинними)  зв'язками або шлюбними відносинами; постійним проживанням з військовослужбовцем, веденням з ним спільного господарства. Такі ознаки (вимоги) застосовуються диференційовано при конкретному визначенні членів сім'ї, які мають право на названі пільги.

Отож, якщо особа належать до однієї із шести вище перелічених категорій громадян, вона має усі передбачені законом пільги для членів сімей учасників бойових дій.

Відповідно до абзацу 6 пункту 6 Рішення Конституційного Суду України від 03.06.1999 № 5-рп/99 http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/v005p710-99 суттєвим правовим чинником для визначення кола осіб, яким надається право на пільги щодо оплати житлово-комунальних послуг, є факт їх спільного проживання з суб'єктом права на такі пільги. Це випливає з наведених положень статті 64 Житлового кодексу 
Української
РСР http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/5464-10 , інших законів України та тих міжнародних угод, які стали невід'ємними складовими національного законодавства.
Отже, у даній ситуації Ви не маєте права на житлово-комунальні пільги члена сім¢ї що має статус учасника АТО, оскільки є встановлений факт окремого проживання такого члена сім¢ї.
 
Чи правомірно, укладений договір найму приміщення у 01.01.2003 року на 5 років, з "автоматичною" (у разі відсутності повідомлення сторони про бажання розірвати договір продовжується за тих же умов на аналогічний період) продовжувати дію і на 2018 -2023 роки, якщо сторони досягли згоди на таке продовження?

дякую.
Автор вопроса: Остап - 07-06-2018 16:12:54

Якщо в договорі є положення про таку пролонгацію, - не бачу нічого неправомірного.

доброго дня. я хочу піти у відпустку на 2-3 тижні і, будучи у відпустці, написати зяву на звільнення. чи доведеться мені відпрацьовувати 2 тижні після відпустки, чи тих 2 тижні зарахуються в термін відпустки? дякую
Автор вопроса: Олег - 07-06-2018 15:30:34

Доброго дня! Згідно ст.38 КЗПП http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/322-08/page2 "Працівник має право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це власника або уповноважений ним орган письмово за два тижні."  Таким чином, якщо звільнення відбувається з ініціативи працівника за статтею 38 КЗпП, працівнику достатньо лише письмово попередити роботодавця про розірвання трудового договору за два тижні. До терміну  попередження враховуються також і дні щорічної відпустки, тобто працівник не зобов’язаний два тижні відпрацювати. Він може подати заяву про надання невикористаної відпустки із подальшим звільненням, наприклад, із завтрашнього дня тривалістю 14 календарних днів і більше, а роботодавець зобов’язаний надати таку відпустку та звільнити працівника в день її закінчення, не зважаючи на те, що протягом терміну попередження працівник не працював.

Доброго вечора підскажіть що мені робити і куди звертатися якщо вуз відмовляється брати мене (кандидата наук) на роботу. чи можна це питання вирішити на місцевому рівні чи краще зразу писати листа на МОН України?
Автор вопроса: Олександр - 06-06-2018 21:02:48

Доброго дня! Рекомендую знайти і ознайомитись з листом Мінсоцполітики у від 02.07.2016 р. №352/13/116-16  Серед іншого, в даному листі роз'яснено , що обґрунтованою відмовою у прийнятті на роботу може бути, наприклад, відсутність вакансій (вільних посад, на які може бути працевлаштована особа), відсутність у претендента освіти або якостей, необхідних для виконання роботи (кваліфікація, досвід роботи та ін.), наявність прямих обмежень або вимог для зайняття посади, встановлених нормативно-правовими актами тощо. Законодавством про працю не визначено процедури відмови власника або уповноваженого ним органу у прийнятті працівника на роботу. Водночас, власник або уповноважений ним орган має право використовувати всі не заборонені законом засоби та способи фіксування відмови у прийнятті на роботу з метою формування доказової бази на випадок виникнення у майбутньому трудових спорів.

Доброго дня. Питання про приватизацію землі. Ми живемо у приватизованому будинку,праве крило належить одній сім'ї, а ліве іншій.Ми вирішили приватизувати земельну ділянку біля своєї частини будунку. У міськраді сказали, що потрібно приватизовувати обом сім'ям разом як одну ділянку, а потім подавати на розподіл. Це двічі потрібно платити.Чи правомірна така вимога? Дякую.
Автор вопроса: Лариса - 06-06-2018 20:57:25

Доброго дня!

Відповідно до ст.40 ЗК України http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2768-14 громадянам України можуть безоплатно передаватися у власність земельні ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і гаражного будівництва в межах норм, визначених ЗК.

Кожен із співвласників будинку, у разі його поділу на окремі домоволодіння, із присвоєнням їм окремих поштових адрес, має право звернутися до відповідної ради за місцезнаходженням земельної ділянки, з заявою про передачу у власність частини земельної ділянки, яка перебуває в його фактичному користуванні, в межах норм безоплатної приватизації, передбачених ст. 121 ЗК України

Якщо будинок розділено на окремі домоволодіння, приватизація земельної ділянки здійснюється вже окремо для кожного. При цьому, окреме домоволодіння повинно мати окрему адресу.

З метою отримання у власність частини земельної ділянки, яка відповідає належній Вам частині будинку, Вам у порядку ст.118 ЗК звернувся до міськради з відповідною заявою.

Рішенням міськради буде надано дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення ділянки у власність для будівництва й обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею за рахунок земель комунальної власності міськради (присадибна ділянка) відповідно до частки в майні в межах норм безоплатної приватизації земельних ділянок.

Отож, Вам бажано повторно звернутись до відповідного органу виконавчої чи законодавчої влади в межах їх повноважень із письмовою заявою щодо надання Вам дозволу на виготовлення документації із землеустрою. Письмова відмова органу виконавчої чи законодавчої влади у наданні Вам дозволу на виготовлення документації із землеустрою щодо приватизації земельної ділянки буде підставою звернення до суду.

чи може роботодавець відмовити мені в наданні щорічної відпустки? дякую
Автор вопроса: Ігор - 06-06-2018 15:23:15

Доброго дня! Відмова роботодавця в наданні відпусток, передачених ЗУ "Про відпустки" http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80 є незаконною і тягне відповідальність, передбачену ст.265 КЗпПУ.

Доброго дня. Я-опікун над недієздатним братом з 2002 року. Зараз не в змозі його глядіти, хочу віддати на державне утримання. В нього у власності є кімната йому подарована мною у моїй квартирі. Мене цікавить питання. Які умови оформлення відмови від опікунства, чи ніхто не буде претендувати на цю кімнату.Дякую за роз"яснення.
Автор вопроса: Ольга - 06-06-2018 10:43:26

Доброго дня!

Відповідно до ст.75 Цивільного кодексу України http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15 , суд, якщо він призначив опікуна, або орган опіки та піклування за заявою особи звільняє її від повноважень опікуна. Ця заява розглядається судом або органом опіки та піклування протягом одного місяця. Особа виконує повноваження опікуна або піклувальника до винесення рішення про звільнення її від повноважень опікуна або піклувальника чи до закінчення місячного строку від дня подання заяви, якщо вона не була розглянута протягом цього строку.

Аналогічна норма закріплена у ст. 300 ЦПК України http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1618-15 .

Відповідно до пункту 5 «Правил опіки та піклування» http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0387-99 опікуни на їх прохання можуть бути звільнені від виконання своїх обов¢язків, якщо орган опіки та піклування за місцем проживання підопічного визнає, що дане прохання викликане поважною причиною.

Відповідно, керуючись викладеним, для того щоб відмовитися від опікунства потрібно з вернутися до суду чи органу опіки та піклування (у залежності від того хто призначав вас опікуном) із заявою про відмову від опікунства.

Форма заяви про відмову від опікунства аналогічна формі про призначення опікуна, єдине – в обґрунтуванні звернення Вам необхідно вказати причину зміни опікуна.

Що стосується кімнати, то відповідно до статті 71 ЦК України опікун зобов¢язаний дбати про збереження та використання майна підопічного в його інтересах. Якщо підопічний є власником нерухомого майна (у нашому випадку – кімнати), опікун може з дозволу органу опіки та піклування управляти цим майном або передати його за договором управління іншій особі.

З цієї норми робимо висновок, що дана кімната, як і до цього, належатиме Вашому братові на правах власності і ніхто не може претендувати на її.

Якщо Ваш брат перебуватиме на державному утриманні, його майно знаходитиметься у віданні органу опіки та піклування за місцезнаходженням цього майна, але воно і надалі належатиме Вашому братові. Новий опікун буде не в праві здійснювати розпорядження майном підопічного відповідно до ст. 68 ЦК України.

Також, за Вашим бажанням, Вас може бути призначено управителем цього майна.

Доброе время суток. Бывшая жена просит разрешения на выезд с сыном заграницу на отдых. Географически находимся в разных областях . Нужно ли ее присутствие у нотариуса при оформлении данного разрешения? Заранее спасибо с уважением Михаил.
Автор вопроса: Михаил - 06-06-2018 00:59:41

Доброго дня! Присутність дружини при нотаріальному оформленні дозволу на виїзд дитини за кордон не потрібна.

Добрый время суток. Планируем с сыном отдых в Болгарии на 8 дней. Биометрическая паспорта есть.На сайте турфирмы написано трансфер включен,страховка включена,виза не включена. Нужна ли оформлять визу?Заранее спасибо с уважением Неля.
Автор вопроса: Неля - 06-06-2018 00:46:52

Доброго дня! Якщо Ви маєте біометричні паспорти - віза не потрібна.

Добрий день!
Я вирішив заснувати дитячу студію, де батьки можуть залишити дитину після школи. Ми допомагаємо дітям виконувати домашні завдання, є заняття з англійської та математики. У літній період ми займаємося з дітьми також англійською та математикою. Заняття невеличкими групами або їндивідуально. Я влаштував офіційно на роботу 5 працівників на мінімальну заробітну плату. Вони не мають педагогічної освіти, але їх знань достатньо для виконання дитячих завдань і вони добре знаходять спільну мову з дітьми. Заняття коштують 60 грн з дитини на день. Я мешкаю у маленькому містечку, тож за більшу ціну ніхто не буде відвідувати занять.
У четвер я отримав лист з пенсійного фонду, що я повинен обгрунтувати мінімальну зарплату правцівникам. У разі відсутності обгрунтування я повинен збільшити зп працівникам. Підскажіть, будь ласка, як оформити це обгрунтування, що взагалі писати? Збільшувати зп я не можу, бо мої прибутки мінімальні - близько 5000 на місяць
Автор вопроса: Андрій - 04-06-2018 20:27:57

Доброго дня!

На сайті пенсійного фонду та в їх нормативно-праврвих актах немає вимог до оформлення даного обґрунтування. Якщо у листі немає вимог до оформлення, Ви маєте право подати його у зручній для Вас формі.

У змісті обґрунтування краще викласти загальний обсяг Вашого прибутку, а також посилатися на закони, відповідно до яких Ви не порушуєте прав своїх працівників.

Відповідно до ст.8 ЗУ «Про державний бюджет України на 2018 рік» мінімальна заробітна плата становить 3723 грн на місяць.

Відповідно до ст.21 ЗУ «Про оплату праці» http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/108/95-%D0%B2%D1%80 працівник має право на оплату своєї праці відповідно до актів законодавства і колективного договору на підставі укладеного трудового договору. Розмір заробітної плати не може бути нижчим за встановлений мінімальний розмір заробітної плати.

Якщо Ваші працівники дійсно отримували від Вас мінімальну з/п, в такому випадку Ви не порушили жодної з наведених норм права.

Також, згідно ст. 29 ЗУ «Про оплату праці» при укладанні працівником трудового договору (контракту) роботодавець доводить до відома умови оплати праці, розміри, порядок і строки виплати заробітної плати.

Отже, Ваші працівники знають, скільки щомісячно отримують та їх влаштовує оплата, котру Ви можете запропонувати їм.

Законодавством (ст.100 Кодексу законів про працю http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/322-08 ) наводить перелік робіт, за які працівники мають отримувати підвищену оплату праці, у цьому переліку немає видів робіт, котрі виконують Ваші працівники.

Отже, якщо ви дійсно виплачуєте їм мінімальну з/п, вони не працюють понаднормово, використовують свої права на вихідні дні, відпочинок, відпустку на інші права, передбачені чином законодавством України, у такому випадку Ви не порушуєте права своїх працівників та можете і надалі виплачувати їм з/п, яка не буде нижчою, за встановлений законодавством розмір мінімальної.

 

Доброго дня. Чи має дитина учасника бойових дій першочергове право( чи якісь привілеї ) до вступу у вищі навчальні заклади? Дякую
Автор вопроса: Андрій - 04-06-2018 13:38:15

Доброго дня!

У Наказі МОН «Умови прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2018 році» наведений вичерпний перелік таких підстав, серед яких зазначеної немає.

Однак, відповідно до ЗУ «Про професійно-технічну освіту» http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/103/98-%D0%B2%D1%80 держава забезпечує особам, визнаним учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та їхнім дітям - до закінчення навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років, державну цільову підтримку для здобуття професійно-технічної освіти у державних та комунальних навчальних закладах.

Державна цільова підтримка для здобуття професійно-технічної освіти надається у вигляді: повної або часткової оплати навчання за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів; пільгових довгострокових кредитів для здобуття освіти; соціальної стипендії; безоплатного забезпечення підручниками; безоплатного доступу до мережі Інтернет, систем баз даних у державних та комунальних навчальних закладах; безоплатного проживання в гуртожитку; інших заходів, затверджених Кабінетом Міністрів України.

Ст. 44 ЗУ «Про вищу освіту» http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 містить аналогічну норму права.

Також зазначимо, що з 1 січня 2019 року у дію вступає ЗУ «Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підтримки учасників бойових дій та їхніх дітей для здобуття професійно-технічної та вищої освіти» http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2300-19 . Відповідно до цього закону з 2019 року діти учасників бойових дій матимуть право на державну цільову підтримку для здобуття професійно-технічної та вищої освіти у державних та комунальних навчальних закладах усім категоріям учасників бойових дій та їхнім дітям, зокрема, особам, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції у складі добровольчих формувань, що в подальшому були включені до складу Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів, учасникам бойових дій на території інших країн.

Доброго дня! Чи маю я право як дружина, офіційно витребувати в лікарні де лежить на лікуванні мій чоловік, інформацію про стан здоров'я мого чоловіка, дані з його "історії хвороби", без його на те згоди?
Автор вопроса: Таня - 04-06-2018 11:39:26

Доброго дня!

Відповідно до ст. 39-1 ЗУ «Основи законодавства про охорону здоров¢я» http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2801-12 пацієнт має право на таємницю про стан свого здоров'я, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також про відомості, одержані при його медичному обстеженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 39 ЗУ «Основи законодавства про охорону здоров¢я» вільний доступ до такої інформації мають тільки батьки (усиновлювачі), опікун, піклувальник щодо дитини або підопічного.

Відповідно до Етичного кодексу лікаря України, прийнятого і підписаного на Всеукраїнському з¢їзді лікарських організацій та Х З¢їзді Всеукраїнського лікарського товариства від 27.09.2009 р. у підпункті 3 п.3.6 встановлено підставу, коли медична інформація про пацієнта може бути розголошена: якщо зберігання таємниці істотно загрожує здоров¢ю і життю пацієнтів і/або інших осіб (стосовно небезпечних інфекційних захворювань).

На підставі викладеного, робимо висновок, що Ви не маєте права витребувати від лікаря інформацію про стан здоров¢я Вашого чоловіка, його історію хвороби без його на те згоди.

Доброго дня,цікавить питання про нововведення в субсидіях.Я мала субсидію,була в квартирі прописана з малолітніми дітьми,тепер мені дорахують зарплату чоловіка,який прописаний в хаті свої мами.Якщо свекруха захоче робити субсидію їй будуть рахувати дохід мого чоловіка і мій чи ні?Дякую.
Автор вопроса: Леся - 03-06-2018 18:17:26

Доброго дня!

Відповідно до пункту 8 Положення «Про порядок призначення житлових субсидій» http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/848-95-%D0%BF житлова субсидія не може призначатися одночасно за зареєстрованим місцем проживання особи та за місцем її фактичного проживання.

Законодавством Ваш випадок врахований у пункті 9 Положення «Про порядок призначення житлових субсидій» у разі коли у складі домогосподарства кількість фактично проживаючих зареєстрованих членів домогосподарства є меншою за кількість членів домогосподарства, зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку), за рішенням комісії соціальні норми житла та соціальні нормативи житлово-комунального обслуговування розраховуються на фактично проживаючих зареєстрованих за даною адресою членів домогосподарства.

За рішенням комісії доходи членів домогосподарства, які зареєстровані в житловому приміщенні (будинку), але фактично за даною адресою не проживають, в сукупний дохід домогосподарства не враховуються.

Отже, Вам необхідно при оформленні субсидії, в Декларації про доходи у розділі «склад сім’ї», вказати родичів, котрі зареєстровані, але не живуть з субсидіє отримувачем. Зокрема, треба написати: «зареєстровані, але не проживають».

Разом із Декларацією треба подати Заяву з проханням розглянути на Комісії питання про нарахування субсидій на фактичну кількість людей, які мешкають у квартирі і надати документ, що підтверджує факт не проживання відповідної особи за цією адресою (довідка з місця роботи в іншому місці, довідка про навчання в іншому місці тощо).

Інакше, доходи Вашого чоловіка враховуватимуться до субсидії Вашої свекрухи та Вашої субсидії, але норми житла та соціальні нормативи житлово-комунального обслуговування обраховуватимуться лише за адресою Вашого домогосподарства, адже у Вас він фактично проживає. Оскільки Ваш чоловік зареєстрований у Вашої свекрухи, то Вона в Декларації має вказати також і Вашу сім¢ю.

Уточнюю:
1) заяву не писав;
2)У свідоцтві записаний як батько;
3)Службу проходжу вже 5 місяців
Автор вопроса: Олег - 01-06-2018 14:58:10

На жаль, якщо Ви не писали заяву про надання Вам відстрочки, то і призов на службу оскаржити не вийде.

Добрый день, согласно п. 3 Положення «Про службові жилі приміщення» от 1988 года: "Жиле приміщення включається до числа службових рішенням виконавчого комітету районної, міської, районної в місті Ради народних депутатів за клопотанням...". В связи с этим, у меня вопрос - может ли такое решение приниматься исполнительным комитетом территориальной громады? Вообще, к чему приравнивается территориальная громада - к райсовету или к сельсовету? Ещё вопрос - имеет ли право сельсовет принимать такие решения и включать помещения в число служебных?
Автор вопроса: Дмитрий - 01-06-2018 14:04:05
Доброго дня!
Відповідно до п. 3 Указу Президента «Про затвердження Положення про місцеву державну адміністрацію»  http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/ru/z0134-04 місцева   державна   адміністрація   є правонаступником виконавчих комітетів відповідних Рад народних депутатів.

Відповідно до ст. 118 Житлового кодексу України, службові жилі приміщення призначаються для заселення громадянами, які у зв’язку з характером їх трудових відносин повинні проживати за місцем роботи або поблизу від нього. Жиле приміщення включається до числа службових рішенням виконавчого комітету районної, міської, районної в місті Ради народних депутатів. Згідно з ч. 2 ст. 121 ЖК України, службові жилі приміщення надаються за рішенням адміністрації підприємства, установи, організації, правління колгоспу, органу управління іншої кооперативної та іншої громадської організації. Згідно зі ст. 122 ЖК України, на підставі рішення про надання службового жилого приміщення виконавчий комітет районної, міської, районної в місті Ради народних депутатів видає громадянинові спеціальний ордер, який є єдиною підставою для вселення у надане службове жиле приміщення.

1. Згідно ст. 10 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80 сільські, селищні, міські ради є органами місцевого самоврядування, що представляють відповідні територіальні громади та здійснюють від їх імені та в їх інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування

Отже, під поняттям «виконавчий комітет територіальної громади» мається на увазі «виконавчий комітет сільської, селищної, міської ради».

Відповідно до підпункту 8 пункту «б» частини 1 ст. 30 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80 до повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належить видача ордерів на заселення жилої площі в будинках державних та комунальних організацій. Отже, сільська рада уповноважена приймати такі рішення.

2. Відповідно до ст.10 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80

 Сільські, селищні, міські ради є органами місцевого самоврядування, що представляють відповідні територіальні громади та здійснюють від їх імені та в їх інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, цим та іншими законами.

Обласні та районні ради є органами місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст, у межах повноважень, визначених Конституцією України, цим та іншими законами, а також повноважень, переданих їм сільськими, селищними, міськими радами.

Відповідно, територіальна громада «ближча» своїми повноваженнями до сільської ради.

3. Згідно з підпунктом 8 пункту «б» частини 1 ст. 30 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80 до повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належить видача ордерів на заселення жилої площі в будинках державних та комунальних організацій.

                Отже, сільська рада уповноважена приймати такі рішення.

Доброго дня! Чи можу я оскаржити те, що мене військомат забрав на строкову службу, при тому що я є батьком 6 місячної дитини (неофіційним батьком, тобто не одружений)?
Автор вопроса: Олег - 01-06-2018 12:34:59

Доброго дня! Прошу уточнити, чи писали Ви заяву до РВК про надання Вам відстрочки? Чи записані Ви у свідоцтві про народження дитини як її батько? Чи проходите Ви вже військову службу і з якого часу?

Доброго дня! Чи є десь вичерпний перелік підстав за котрі можуть достроково, недолікувавши, виписати військовослужбовця з госпіталя?
Автор вопроса: Тарас - 01-06-2018 12:19:29

Доброго дня! Чинне законодавство не містить переліку таких підстав.  У Положенні «Про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України» затвердженого Наказом Міністерства оборони України http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1109-08 зазначено: «6.19.  У разі коли особа, направлена на медичний огляд, відмовляється (ухиляється) від призначеного лікарем обстеження, що унеможливлює прийняття ВЛК відповідної постанови, за рішенням консиліуму лікарів (за участю головних (провідних) спеціалістів та командування військового лікувального закладу) її дозволяється виписувати із військового лікувального закладу без проведення медичного огляду з офіційним повідомленням командира (начальника) військової частини, яким ця особа була направлена на медичний огляд, та записом у медичній книжці». «6.20 У разі переведення військовослужбовців для продовження лікування з одного лікувального закладу до іншого (з військового до цивільного), якщо це пов'язано з переїздом, ВЛК приймає відповідну постанову, яка оформлюється довідкою ВЛК та затвердженню штатною ВЛК не підлягає». Інших випадків дострокової виписки військовослужбовця з лікувального закладу достроково законодавством не передбачено.  Крім того, певні підстави повинні міститись у відповідному наказі командира військового шпиталю, яким визначено організаційні засади роботи лікарського закладу.

 

Доброго дня. Чи може дружина при розлученні відсудити в мене квартиру, якщо право власності на неї було набуте до шлюбу?
Автор вопроса: Іван - 31-05-2018 18:09:00

Доброго дня!

Якщо квартира офіційно зареєстрована на Ваше ім¢я, Вам необхідно керуватися наступними нормами:

Відповідно до ч.2 ст.60 Сімейного кодексу України http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2947-14 кожна річ, набута за час шлюбу, крім речей індивідуального користування, є об'єктом права спільної сумісної власності подружжя.

               Відповідно до абзацу 2 п. 24 Постанови Пленуму ВСУ  «Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про право на шлюб, розірвання шлюбу, визнання його недійсним та поділ спільного майна подружжя» http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0011700-07 не належить до спільної сумісної власності майно одного з 
подружжя, набуте особою до шлюбу
.
               Отже, якщо квартира належить виключно Вам, і Ви за рішенням суду не можете бути позбавлені права власності.
               
               Однак, відповідно до ч.1 ст.405 ЦК Члени сім'ї власника житла, які проживають разом з ним, мають право на користування цим житлом відповідно до закону.
               На жаль, відповідно до ст. 7 ЗУ «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1382-15 судове рішення про припинення шлюбу не входить до числа підстав для зняття з реєстрації місця проживання.

Відповідно до ст. 156 ЖК Української РСР http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/5464-10  члени сім'ї власника жилого будинку (квартири), які проживають разом з ним у будинку (квартирі), що йому належить, користуються жилим приміщенням нарівні з власником будинку (квартири), якщо при їх вселенні не було іншої угоди про порядок користування цим приміщенням.

Припинення сімейних відносин з власником будинку (квартири) не позбавляє їх права користування займаним приміщенням.

Крім того, відповідно до ч. 4 ст. 9 ЖК Української РСР ніхто не може бути виселений із займаного жилого приміщення або обмежений у праві користування жилим приміщенням інакше як з підстав і в порядку, передбачених законом.

Проте, ЖК передбачає випадок, коли членів сім¢ї власника може бути виселено без надання їм іншого житлового приміщення. Право вимагати у судовому порядку виселення членів сім¢ї, у тому числі колишнього з подружжя, власник житлового будинку має відповідно до ст. 157 ЖК, але за наявності обставин, передбачених ч.1 ст.116 ЖК, зокрема якщо особа систематично руйнує чи псуює жиле приміщення, або використовує його не за   призначенням,   або   систематичним порушенням правил соціалістичного співжиття робить неможливим для інших проживання з ними в одній квартирі чи в одному будинку, а заходи     запобігання   і   громадського   впливу   виявились безрезультатними, виселення винних провадиться без надання іншого   жилого приміщення.

Отож, необхідно мати на увазі, що якщо за документами Ви і будете залишатися власником квартири, проте це ще не є підставою для виселення вашої дружини з цього приміщення навіть після розлучення. Для виселення з приміщення Вашої дружини необхідно:

  1. Припинити особі сервітут у вигляді права користування житлом на підставі ч.2 ст.406 ЦК.

  2. Усунути перешкоди у реалізації права користування та розпорядження житлом шляхом зняття особи з реєстраційного обліку.

  3. Позбавити особу права користування житловим приміщенням.

    Також варто зауважити, що у разі, коли Ваша квартира була набута Вами до шлюбу, але під час спільного життя жінка вкладала кошти в її (ремонт тощо) протягом тривалого часу, то судом може бути передано частину житла Вашій дружині, якщо Вона доведе, факт спільного проживання і факт своїх вкладень.

     

Доброго дня! Подскажите что можно сделать и решить проблему.Я в браке 12 лет совместно был построен дом ,но на участке оформленном и купленном свекровью,разводимся.детей нет.Муж говорит ,что я не на что не имею право и просто уходила. Бороться можно? С уважением Ольга.
Автор вопроса: Ольга - 31-05-2018 14:16:47

Доброго дня! Для розуміння того, що Вам робити, насамперед дізнайтесь на кого зареєстровано право власності на будинок. Потрібно зробити витяг з реєстру.

Підкажіть будьласка, скільки днів щорічної відпустки я можу приєднати до декретної?працюю у військкоматі з березня 2015 року, останній раз брала відпустку у липні 2017р, наразі хочу приєднати щорічну відпустку в липні та в серпні піти у декретну, а в кадрах повідомили що я маю право взяти 7,5днів так як відпустка нараховується з березня. Чи не порушують вони ст 180 Кзот та ст10 про порядок надання щорічних відпусток, ст 20 про порядок надання соціальних відпусток????
Автор вопроса: Тетяна - 31-05-2018 12:07:28

Доброго дня!

Відповідно до ст. 10 ЗУ «Про відпустки» http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80 щорічні відпустки за другий та наступні роки роботи можуть бути надані працівникові в будь-який час відповідного робочого року. Щорічні відпустки за бажанням працівника в зручний для нього час надаються жінкам перед відпусткою у зв'язку з вагітністю та пологами або після неї.

Також, відповідно до ст. 11 «Про відпустки» з цих самих підстав щорічна відпустка повинна бути перенесена на інший період або продовжена за вашим бажанням.

Це означає, що Ви маєте право на щорічну відпустку у будь-який зручний для Вас час у цьому році.

Відповідно до ч. 2 ст.20 «Про відпустки» тривалість відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами обчислюється сумарно і становить 126 календарних днів (140 календарних днів - у разі народження двох і більше дітей та в разі ускладнення пологів). Вона надається повністю незалежно від кількості днів, фактично використаних до пологів.

Щорічна основна відпустка надається працівникам тривалістю не менш як 24 календарних дні за відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня укладення трудового договору.

Відповідно до ч. 2 ст.20 «Про відпустки» до відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами власник або уповноважений ним орган зобов'язаний за заявою жінки приєднати щорічну відпустку незалежно від тривалості роботи в поточному робочому році.

 

Доброе утро!
Прошу помочь разобраться в таком вопросе: Я официально трудоустроен. По пути на работу меня сотрудники военкомата доставили к себе в военкомат для прохождения медкомиссии без вручения повестки. Вся медкомиссия заняла порядка двух недель, на работе на этот период заставили написать заявление на отпуск за свой счет. Военкомат никакие бумаги не выдает. Есть только увольнительная на явку в военкомат на определенный день, заключение военной мед комиссии на отправку меня на дообследование и два акта направления на прохождение обследования с датами начала и окончания этого обследования. Возможно ли добиться каким-то образом от работодателя выплаты средней заработной платы согласно ч. 2 ст. 21 "Закона про військовий обов'язок і військову службу"?
Автор вопроса: Иван - 31-05-2018 08:48:02

Доброго ранку!

Відповідно до ст. 119 Кодексу законів про працю на час виконання державних або громадських обов'язків, якщо за чинним законодавством України ці обов'язки можуть здійснюватись у робочий час, працівникам гарантується збереження місця роботи (посади) і середнього заробітку.

На жаль, із Вашого повідомлення не зрозуміло до якої категорії громадян Ви віднесені, відповідно до п.9 ст.1 ЗУ «Про військовий обов'язок і військову службу» http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2232-12.

Відповідно до ч. 2 ст. 21 ЗУ «Про військовий обов'язок і військову службу» http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2232-12 громадяни України для виконання обов'язків, пов'язаних із взяттям на військовий облік, а також особи, які направляються районними (міськими) військовими комісаріатами на медичний огляд (медичне обстеження в амбулаторних чи стаціонарних умовах), звільняються від роботи на час, необхідний для виконання зазначених обов'язків із збереженням за ними місця роботи, займаної посади і середньої заробітної плати.

У ч. 11 ст. 29 ЗУ «Про військовий обов'язок і військову службу» передбачено, що за призваними на збори військовозобов’язаними на весь період зборів та резервістами на весь час виконання ними обов’язків служби у військовому резерві, включаючи час проїзду до місця їх проведення і назад, зберігаються місце роботи, а також займана посада та середня заробітна плата на підприємстві, в установі, організації незалежно від підпорядкування і форм власності.

Відповідно до ч. 13 ст. 29 ЗУ «Про військовий обов'язок і військову службу» виплата середньої заробітної плати військовозобов’язаним за весь період зборів та резервістам за час виконання ними обов’язків служби у військовому резерві здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Абзацом 1 пункту 2 Постанови КМУ «Про порядок і розміри грошового забезпечення та заохочення військовозобов’язаних та резервістів» http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1644-2006-%D0%BF установлено, що виплата середнього заробітку військовозобов’язаним та резервістам, призваним на збори, проводиться підприємствами, установами та організаціями, в яких працюють призвані на збори громадяни, з наступним відшкодуванням цих витрат за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті на утримання Міністерства оборони та інших центральних органів виконавчої влади, які здійснюють керівництво військовими формуваннями.

            Проте, Ви не можете претендувати на будь-які грошові виплати/компенсації, оскільки Вами була написана заява про відпустку за власний рахунок. Ця обставина виключає право вимоги від роботодавця виплати Вам заробітної плати.

Доброго дня! Скажіть будласка, я йду в дикретну відпустку в липні цього року, чи можу я далі працювати будучи в дикретній відпустці (до пологів), я працюю на 0,5 ставки.
Автор вопроса: Анна - 29-05-2018 10:45:21

Доброго дня!  Чинним законодавством для вагітних жінок передбачено два види відпусток: відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами; відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Тривалість відпусток у зв’язку із вагітністю та пологами регулюється статтею 17 Закону України «Про відпустки» http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80 та частиною першою статті 38 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2240-14 . Законом про відпустки передбачено, що одним із видів соціальних відпусток є оплачувана відпустка по вагітності та пологах. Вона надається на підставі медичного висновку, а саме листка непрацездатності згідно зі ст. 51 ЗУ «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80 , у якому фіксується тривалість відпустки залежно від певних обставин. Під час такої відпустки, у період, на який видано листок непрацездатності у зв´язку із вагітністю та пологами, жінка працювати може, але тоді за дні роботи їй буде нараховано лише заробітню плату. Також те, що Ви бажає піти в відпустку пізніше, аніж із дня, яким відкрито листок непрацездатності, вам необхідно зазначити у заяві про надання такої відпустки. Що стосується відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, то відповідно до ст. 18 ЗУ «Про відпустки» http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80 вона надається за бажанням жінки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, з виплатою за ці періоди допомоги відповідно до законодавства. За бажанням жінки у період перебування її у відпустці для догляду за дитиною вона може працювати на умовах неповного робочого часу або вдома.              Це саме передбачено статтею 179 Кодексу зконів про працю http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/322-08 .

Доброго дня! Дуже вдячна за відповідь від 23.05.18 стосовно банера для реклами.Скажіть будь ласка чи потрібно в такому разі відкривати підприємницьку дільність,чи головне укласти договір і сплатити податок на доходи фізичних осіб?Чи може підприємство укласти договір з фізичною особою? дякую.
Автор вопроса: Віра - 24-05-2018 15:06:54

Доброго дня! Відкривати ФОП не обов'язково. Однак, враховуйте, що у фізичної особи вище податкова ставка. Підприємство може укласти договір як з ФОП так і з фізичною особою.

Доброго дня!

Загальна площа будинку 263 м.кв.(Цокільні примещення і житлова площа)
Опалювальна житлова площа 172 кв. В цьому будинку проживає 3 сім"Ї : 1-ша сім"я - старі батьки(пенсйного віку); 2-га сім"я-( Я і мій чоловік);3-тя сім"я- мій син, його дружина і двоє малолітніх дітей. Разом 8 осіб. Зареєстровано -6 осіб. Я з чоловіком прописані в сільській місцевості. У мене запитання : Чи можемо ми розраховувати на субсидію. Якщо так,то чи потрібно включати в декларацію доходи не прописаних ум будинку осіб(мене і мого чоловіка).Буду вдячна за відповіль.
Автор вопроса: Ірина - 24-05-2018 15:01:18

Доброго дня! Відповідно до пункту 6 Постанови КМУ «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива» http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/848-95-%D0%BF субсидія відміняється якщо площа квартири перевищує 120 кв. метрів, а будинку – 200 кв. м (крім дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей).

Отже, відповідно до цього нововведення, з 1 травня 2018 року власники такої житлової площі повинні оплачувати послуги в повному обсязі.

Відповідно до ч.1 ЗУ «Про запобігання корупції» http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1700-18 членами сім’ї суб’єкта декларування визнаються особи, які перебувають у шлюбі, а також їхні діти, у тому числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі.

Оскільки Ви проживаєте у будинку однією сім’єю та пов’язані спільним побутом, то вважаєтеся членами сім’ї, а отже Ваші доходи та доходи Вашого чоловіка необхідно включати до декларації.

Доброго дня! В мене така проблема. Мені 80 років і за рішенням суду мені присудили 1/2 частину будинки мого покійного чоловіка. але біда в тому, що там проживає жінка його сина і мене не пускають до житла. Що мені далі робити порадьте, мені нема де жити
Автор вопроса: Лідія Миколаївна - 24-05-2018 12:29:26

Доброго дня! По закону, Вам потрібно подати заяву до суду про вселення, однак цей шлях досить довгий. Спробуйте звернутися до місцевого дільничного інспектора чи начальника поліції.

Доброго дня,
Я проживаю в приватному будинку. Сусід, який проживає поряд займається перевезеннями (вантажними і надає послуги таксі). Практично кожного дня, біля свого приватного будинку (перед заїздом) він миє свої і не свої авто (4-7 шт), і вдень і вночі, завдаючи мені і моїй сім'ї незручності (шум від миючого обладнання, бруд з водою і миючими засобами, який тече дорогою). Особиста розмова задля мирного вирішення проблеми із сусідом нідочого не призвела. Підкажіть будь-ласка, чи є вирішення даної проблеми?
Наперед вдячний за відповідь.
Автор вопроса: Андрій - 24-05-2018 09:48:23

Доброго дня! Раджу подати скаргу до місцевої СЕС про вжиття заходів відповідно до статті 24 Закону України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення” http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4004-12 та місцевої патрульної поліції щодо порушення вимог ПДР.

Доброго дня! Трудове законодавство передбачає надання відпустки по догляду за новонародженою дитиною терміном на 3 роки, з подальшим продовженням до 6 років. Якщо Ваша дружина оформила відпустку, не продовжила її, і не поверталась на підприємство 6 років, - вона скоріш за все вже звільнена.

Дякую за відповідь. З Вашого дозволу я конкретизую. основна проблема якраз полягає в тому, що наскільки нам відомо дружину не було звільнено з підприємства, оскільки воно фактично припинило діяльність через рік після того як вона пішла у відпустку, при цьому воно досі остаточно не ліквідовано, є в реєстрі як таке що перебуває в процесі припинення, фізично звернутись туди неможливо. Колишні колеги з якими вдалось вийти на зв'язок радять дружині відрахувати три роки після початку відпустки і самостійно зробити в трудовій запис про звільнення, але нам здається що це не вирішення питання. Зараз дружина збирається влаштовуватись на нову роботу і незрозуміло де і як випливе така ситуація. Дякую.
Автор вопроса: Олександр - 24-05-2018 08:28:43

Доброго дня! Користуючись відкритим сайтом, Ви питаєте мене чи можна вчинити підроблення запису в трудовій книжці? На все добре!

Буду дуже вдячний за підказку, дружина пішла у декретну відпустку, при цьому на роботі їй видали на руки трудову з печаткою без запису (є запис про прийом на роботу), з тих пір пройшло 6 років, сама юрособа перебуває в процесі припинення, фактично існує "на папері" але не ліквідована, дружина не працює, трудова на руках без запису про звільнення..Який статус дружини, адже фактично вона не була звільнена наскільки я розумію, як цю ситуацію повернути в правове русло? Дякую
Автор вопроса: Олександр - 23-05-2018 15:28:04

Доброго дня! Трудове законодавство передбачає надання відпустки по догляду за новонародженою дитиною терміном на 3 роки, з подальшим продовженням до 6 років. Якщо Ваша дружина оформила відпустку, не продовжила її, і не поверталась на підприємство 6 років, - вона скоріш за все вже звільнена.

Доброго дня! Потрібна консультація. Чи можу я ,як приватна особа ,встановити на своїй приватній території(знаходиться біля автодороги ) стаціонарну конструкцію банера і здавати її в оренду. Я не є приватним підприєсмцем.Буду вдячна. за консультацію
Автор вопроса: Віра - 23-05-2018 14:29:15

Доброго дня! Виходьте з того, що зі своїм майном Ви маєте право робити все, що не заборонено законом. На законодавчому рівні не заборонено встановлювати за своїй землі рекламні об'єкти. Однак. існують певні підзаконні акти, які видають місцеві органи влади у сфері благоустрою (в кожному місті вони різні) , які стосуються й розміщення обїєктів реклами, в т.ч. і на приватній території. Поцікавтесь у відділі благоустрою свого населеного пункту правилами розміщення зовнішньої реклами. Для забезпечення законності здачі в оренду рекламних площ потрібно укласти письмовий договір оренди і сплачувати податки з одержаного доходу.

Дякую за відповідь, щодо мобілізованого працівника 17.05.2018 р.
Але в мене є питання:
1.Як вручити, цитірую "Відділ кадрів повинен підготувати письмове повідомлення про можливе звільнення працівників та за два місяці до запланованого вивільнення персонально (під розпис) ознайомити кожного працівника з наказом про внесення змін в організацію виробництва і праці та вручити письмове повідомлення" повідомлення та ознайомити під розпис, данний працівник знаходиться в АТО,яким чином підприємство повинно його ознайомити?
дякую.
Автор вопроса: Любов - 23-05-2018 12:39:00

Доброго дня! Якщо працівника не було попереджено про заплановане звільнення, але відомо, в якій військовій частині та за якою адресою він проходить військову службу, роботодавець має надіслати працівнику два листи: рекомендований із повідомленням про вручення (або лист з оголошеною цінністю з описом вкладення та повідомленням про вручення) — на ім’я працівника до військової частини; з оголошеною цінністю з описом вкладення та позначкою «Вручити особисто» — на адресу проживання, вказану в особовій картці працівника (типова форма № П-2). У листі, направленому до військової частини, можна визначити дату звільнення з урахуванням часу, необхідного для пересилання поштового відправлення, отримання кореспонденції уповноваженою особою військової частини та передавання листа працівнику. Окремо варто зауважити: дата звільнення може бути перенесена на необхідну кількість днів, якщо строк між датою отримання працівником листа та запланованою датою звільнення становитиме менше двох місяців. Однак описаний спосіб повідомлення потребує встановлення точної дати отримання листа працівником. Попередньо таку інформацію можна отримати від самого працівника, якщо з ним є телефонний зв’язок. У подальшому (після отримання повідомлення про вручення листа уповноваженій особі військової частини) слід надіслати запит до військової частини щодо підтвердження дати вручення листа працівнику — із посиланням на час і дату вручення листа у повідомленні «Укрпошти».

Надходження роботодавцю повідомлення про вручення листа з позначкою «Вручити особисто» свідчитиме не лише про факт отримання необхідної інформації працівником особисто, а й про факт його перебування вдома, а не у військовій частині (демобілізація, увільнення з розташування військової частини, відпустка тощо). За умови належного інформування про заплановане звільнення у зв’язку із ліквідацією організації роботодавець матиме право звільнити працівника у період проходження ним військової служби.

Доброго дня! Підскажіть будласка, я вагітна і стою на обліку в районній полікліниці, на УЗД мене направляють обласну лікарню по направленню від лікаря генеколога. Чи платне буде таке УЗД?
Автор вопроса: Анна - 23-05-2018 09:59:05

Доброго дня!Відповідно до статті 35 Основ законодавства України про охорону здоровя http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2801-12/page2 Усі види медичної допомоги надаються безоплатно державними і комунальними закладами охорони здоров’я, з якими укладено договори про медичне обслуговування населення. На жаль, часто цим просто нехтують, а люди не борються за свої права.

В соцзабезі відмовили в субсидії,мотивуючи це отриманням великого доходу-помер батько і я отримав в спадок будинок і земельну ділянку .Я прописаний і завжди проживав в цьому будинку разом з батьками.Скажіть будь ласка ,чи мають вони право так вчиняти-додавати вартість спадку до доходів?
Автор вопроса: Василь - 22-05-2018 12:07:22

Доброго дня! Відповідно до ч.6 п.4 Постанови КМУ «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива>>, http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/848-95-%D0%BF «Житлова субсидія не призначається (у тому числі на наступний період), якщо: будь-хто із складу домогосподарства або член сім’ї особи із складу домогосподарства протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням житлової субсидії, призначенням житлової субсидії без звернення здійснив купівлю або іншим законним способом набув право власності на земельну ділянку, квартиру (будинок), транспортний засіб (механізм), будівельні матеріали, інші товари довгострокового вжитку або оплатив (одноразово) будь-які послуги (крім медичних, освітніх та житлово-комунальних послуг згідно із соціальною нормою житла (в тому числі понаднормової площі житла у випадку, зазначеному у пункті 5 цього Положення) та соціальними нормативами житлово-комунального обслуговування) на суму, яка на дату купівлі, оплати, набуття права власності в інший законний спосіб перевищує 50 тис. гривень;

Таким чином, отримання Вами нерухомості внаслідок спадкування буде підставою для відмови у призначенні субсидії.

Доброго дня!
Виникла необхідність відлучитись з роботи за сімейними обставинами на 1 день. Подала зранку заяву з проханням надати відпустку без збереження заробітної плати на 1 день в.о. директора через діловода, яка пообіцяла її зареєструвати та передати. Під кінець робочого дня мені повідомила діловод, що в.о. директора відмовив у проханні, аргументуючи, що є багато роботи, один із працівників відділу тимчасово виконує обов"язки начальника іншого відділу, а другий працівник їде на тиждень на територію установи. Лишаюсь я і начальник відділу. Наразі мені відомо, що нагальної роботи у відділі немає. На запитання діловоду, а яку саме роботу необхідно виконати, та знизала плечима (в.о. директора нічого не передав).
Я поцікавилась у діловода чи зареєстрована моя заява, та сказала, що так. А на питання, чи стоїть резолюція, відповіді не отримала. На прохання надати копію, відповіді не отримала.
Підкажіть, як бути у такій ситуації? Справді, є велика необхідність відлучитись на один день.
Автор вопроса: Діана - 21-05-2018 15:49:20

Доброго дня! У статті 25 Закону «Про відпустки» 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80/page2 визначено беззаперечні обставини, за яких працiвниковi обов'язково за його заявою надається вiдпустка без збереження заробітної плати. Якщо Ви просите відпустку з обставин визначених даною нормою закону, - роботодавець не має права Вам відмовити у наданні відпустки. Якщо Ваша обставина не визначена в даній статті, - рiшення про надання вiдпустки належить до компетенцiї роботодавця (має право на відмову.

Доброго дня! Дякую Вам за цей відповіді. Питання таке. У гірському населеному пункті в державній установі (юридична особа публічного права) дружина працювала на 0,5 ставки за сумісництвом у прямому підпорядкуванні у свого чоловіка, який тимчасово виконував обовязки керівника. В цей період до підлеглої застосовувались заходи матеріального заохочення - премії та надбавка за складність та напруженість в роботі. Підлегла виконувала обовязки добросовісно, характер роботи вимагав виконання обовязків іноді у вихідні та позаробочий час. Результатами діяльності були наукові результати у вигляді співавторства у наукових і науково-популярних виданнях, успішна орнагізація науово-практичної конференції, написання наукових статей, тез, метаріалів конференцій. Чи можливо за таких умов довести реальний конфлікт інтересів у керівника до підлеглої? Дякую.
Автор вопроса: Андрій - 21-05-2018 09:21:30

Доброго дня! Відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1700-18: Для визначення, реального конфлікту інтересів характерна наявність трьох об'єктивних компонентів:

Приватний інтерес; службове повноваження, представницьке повноваження;

Протиріччя між ними, що впливає на об'єктивність або неупередженість рішення, діяння службової особи.

Отже, якщо між особами наявні протиріччя, що впливають на їх рішення, то підстави для реального конфлікту існують.

У разі існування в особи сумнівів щодо наявності в неї конфлікту інтересів бажано звернутися за роз’ясненнями до територіального органу Національного агентства з питань запобігання корупції.

Доброго дня. Допоможіть, будь ласка, з розв'язанням такого питання.
У 1990 році навчалася з відривом від виробництва в обласному учбовому комбінаті Держкомстату УСРС ( строк навчання - 9 місяців),
що підтверджено свідоцтвом про отримання відповідної кваліфікації (запис про навчання у трудовій книжці відсутній). Коли до завершення навчання залишалось 3 місяці - працевлаштувалась. Чи зараховується до страхового стажу період навчання від його початку до моменту працевлаштування, себто 6 місяців? Дякую.
Автор вопроса: Людмила - 20-05-2018 19:04:25

Доброго дня! Відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1058-15 Навчання у вищому навчальному закладі до 1 січня 2004 року зараховується до трудового стажу і автоматично стає страховим стажем. Тобто, 6 місяців Вашого навчання повинно бути зараховуються до страхового стажу.

Доброго дня ! Підскажіть будь-ласка! Постійно дзвонят з Дельта Банку та Погрожують колекторами аргументують це тим , що я нібито є гарантом по якомусь кридиту моєї родички яку я в своєму житті ніколи не бачив і вона живе в іншій частині країни, банк має мої дані так як я колись в них мав кридит і виришив , що я несу якусь відповідальність за неї.Що робити? Дякую.
Автор вопроса: Станіслав - 19-05-2018 13:24:23

Доброго дня! Почніть з офіційного письмового звернення до банку, в якому вимагайте надати Вам завірену копію договору, відповідно до якого Ви нібито взяли на себе певні фінансові зобов'язання. Не виключено, що цей документ підроблений (якщо він взагалі є). Далі, - залежно від одержаної інформації.

Доброго дня. Прошу Вас допомогти в такому питанні, працює жінка на підприємстві за сумісництвом за строковим договором до 31 травня, але вона пішла на лікарняний. Повинні її звільняти 31.05.18 р.,чи після закінчення лікарняного? Керівництво наполягає на звільненні 31.05. Якщо звільнення буде 31.05, повинні вони виплачувати гроші за лікарняний?
Їй повинні виплатити, відповідно до частини 1 статті 4 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’я з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» від 18 січня 2001 року № 2240-III
Дякую!
Автор вопроса: Любов - 18-05-2018 14:57:20

Доброго дня! Заборона звільнення працівника під час лікарняного закріплена у ст.40 КЗпП України http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/322-08/page2 "Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу" - "Не допускається звільнення працівника з ініціативи власника або уповноваженого ним органу в період його тимчасової непрацездатності (крім звільнення за пунктом 5 цієї статті), а також у період перебування працівника у відпустці. Це правило не поширюється на випадок повної ліквідації підприємства, установи, організації."  Пункт 5 даної статті викладено так "нез'явлення на роботу протягом більш як чотирьох місяців підряд внаслідок тимчасової непрацездатності, не рахуючи відпустки по вагітності і родах, якщо законодавством не встановлений триваліший строк збереження місця роботи (посади) при певному захворюванні. За працівниками, які втратили працездатність у зв'язку з трудовим каліцтвом або професійним захворюванням, місце роботи (посада) зберігається до відновлення працездатності або встановлення інвалідності;"  В той же час, припинення строкового трудового договору не тотожнє розірванню трудового договору, тому дане обмеження не застосовується. Тому, гроші за лікарняний виплатять в межах дії трудового договору - тобто до 31.05.08

Доброго дня.
Прошу Вас надати інформацію щодо мобілізованого працівника. У 2014 році працівник був призваний на військову службу під час мобілізації, на особливий період, прийнятими на військову службу за контрактом, у тому числі шляхом укладення нового контракту на проходження військової служби, під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення. Підприємство ліквідується, банкрут, які дії кадрової служби? Що робити з мобілізованим працівником? Звільнивши цього працівника, роботодавець грубо поруше закон, згідно ст.119 КЗпП, але підприємство ліквідується...
Надайте будь ласка, відповідь.
Дякую!
Автор вопроса: Любов - 17-05-2018 16:59:14

Доброго дня! Стаття 119 КЗпП України регулює порядок поновлення на роботі під час виконання державних або громадських обов 'язків. У разі ліквідації підприємства застосовується ч.1 ст.40 Кодексу законів про працю http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/322-08/page2

Згідно положень даної статті, «Трудовий договір, укладений на невизначений строк, а також строковий трудовий договір до закінчення строку його чинності можуть бути розірвані власником або уповноваженим ним органом лише у випадках: 1) змін в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників; Звільнення з цієї підстави, допускається, якщо неможливо перевести працівника, за його згодою, на іншу роботу. Відповідно до Гарантій працівників у разі ліквідації або реорганізації підприємства, установи,організації http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/n0017323-11 Відділ кадрів повинен підготувати письмове повідомлення про можливе звільнення працівників та за два   місяці   до   запланованого вивільнення персонально (під розпис) ознайомити кожного працівника з наказом про внесення змін в організацію виробництва і праці та вручити   письмове   повідомлення.  

Дякую за швидку та вичерпну відповідь!
Автор вопроса: Віра - 17-05-2018 13:29:56

На все добре!

Доброго дня дуже дякую за вичерпну відповідь щодо газової служби. Чи можете ви підготувати скаргу або звернення до львівгазу щодо моєї проблеми і яка буде вартість?
Автор вопроса: Оксана - 17-05-2018 12:52:10

Доброго дня! Можемо підготувати мотивоване звернення та надіслати його текст на Вашу електронну адресу чи Вайбер. Вартість 600 грн. деталі телефоном 0677008820

Доброго дня! Прошу дати пояснення до абзацу 17 пункту 16 Положення "Про порядок призначення житлових субсидій" №329 від 27.04.2018.Цитую:
-У разі зміни складу зареєстрованих (фактично проживаючих) у житловому приміщенні (будинку) осіб, складу сім’ї члена домогосподарства подаються нові заява та декларація.


Зареєстрованих(фактично проживаючих)-мається на увазі зареєстрованих фактично проживаючих чи зареєстрованих або фактично проживаючих?
Дякую за відповідь.
Автор вопроса: Віра - 17-05-2018 11:12:44

Доброго дня!

Відповідно до абзацу 2 пункту 9 Постанови КМУ «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива» http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/848-95-%D0%BF до складу домогосподарства включаються особи, що зареєстровані і фактично проживають в житловому приміщенні, на яких розраховуються соціальні норми житла та соціальні нормативи житлово-комунального обслуговування і доходи яких враховуються під час призначення житлової субсидії.

Відповідно до абзацу 3 пункту 9 Постанови КМУ «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива»http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/848-95-%D0%BF під час призначення житлової субсидії враховуються також доходи членів сім’ї особи із складу домогосподарства у разі, коли їх зареєстроване (фактичне) місце проживання відмінне від адреси домогосподарства.

Тобто маються на увазі особи, котрі або зареєстровані в іншому місці і проживають там, або зареєстровані в приміщенні, щодо якого вирішується питання з надання субсидії, але фактично такі особи проживають в іншому місці.

Отож, аналізуючи вищевикладене, можна прийти до висновку, що під зареєстрованими (фактично проживаючими) особами законодавець розуміє осіб, котрі зареєстровані і осіб, котрі фактично проживають у даному приміщенні будучи в ньому не зареєстрованими.

В приватному будинку заг.площею280 м.кв(опалювальна 185м.кв) проживає три сім"ї (три покоління):Я і мій чоловік, мій батько , мама та мій син з дружиною і 2-ма малолітніми дітьми.Я з чоловіком прописана в сільському будинку( по місцю прописки субсидія не оформляється-будинок в селі не газифікований і прописані тільки ми удвох).
Запитання:
1.Чи може батько-пенсіонер претендувати на субсидію.
2. Чи потрібно включати в декларацію доходи мої і мого чоловіка.
Буду вдячна за консультацію.
Автор вопроса: Марта - 16-05-2018 14:04:26

Доброго дня! Відповідно до пункту 6 Постанови КМУ «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива» http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/848-95-%D0%BF субсидія відміняється якщо площа квартири перевищує 120 кв. метрів, а будинку – 200 кв. м (крім дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей).

Отже, відповідно до цього нововведення, з 1 травня 2018 року власники такої житлової площі повинні оплачувати послуги в повному обсязі.

Відповідно до ч.1 ЗУ «Про запобігання корупції» http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1700-18 членами сім’ї суб’єкта декларування визнаються особи, які перебувають у шлюбі, а також їхні діти, у тому числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі.

Оскільки Ви проживаєте у будинку однією сім’єю та пов’язані спільним побутом, то вважаєтеся членами сім’ї, а отже Ваші доходи та доходи Вашого чоловіка необхідно включати до декларації.

Доброго дня! Дуже дякую Вам за вичерпні відповіді тих разів, коли до Вас звертався. В мене таке питання. На роботі мені пручили повістку прибути до військомату з питання: уточнення військово-облікових даних, проходження медичного оглядку та постановки на військовий облік. Я розписався на корінці повістки. Прибув у вказаний день та час. Працівник військомату зробив на повістці запис, що я прибув такого-то числа й розписався. Далі мені надали форму на проходження медичного обстеження. Медичне обстеження не пройшов, а продовжував перебувати на роботі. Якщо я правильно розумію, то до тих пір, допоки мене медкомісія не визнає придатним (або обмежено придатним) до військової служби, до тих пір мене на облік поставити немає законних підстав? У картці, що видали у військоматі для проходження медобстеження дата, коли це обстеження потрібно пройти не вказана. Яка відповідальність за непроходження медичного обстеження в даній ситуації? Дякую.
Автор вопроса: Андрій - 16-05-2018 12:19:29

Доброго дня! Відповідь на Ваше питання надана не буде, оскільки може бути розцінена як консультування з шляхів ухилення від постановки на військовий облік.

Я військовослужбовець. Отримав під лікаря направлення на лікування у шпиталі. Але начальник відмовів мені мотівуючі це тім що я на його думку часто хворію. Чі має він на це право і кули звертатись з цього приводу?
Автор вопроса: Андрій - 15-05-2018 23:06:56

Доброго дня!

Відповідно до ст.49 Конституції України http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80, кожен має право на охорону здоров'я. Статтею 11 ЗУ «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2011-12 закріплено право військовослужбовців на охорону здоров'я та медичну допомогу.

Турбота про збереження та зміцнення здоров'я військовослужбовців - обов'язок командирів (начальників). Відповідно до ст.19 цього закону Ви маєте право на оскарження неправомірних рішень та дій командирів (начальників) в порядку, передбаченому законами, статутами Збройних Сил України та іншими нормативно-правовими актами.

                    Законом України «Про Статут внутрішньої служби Збройних Сил України» http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/548-14у розділ 6 (Збереження і зміцнення здоровя військовослужбовців) передбачено: «254. Військовослужбовці зобов'язані негайно повідомити про захворювання безпосередньому начальникові, який зобов'язаний направити хворого до медичного пункту частини.» 

Військовослужбовці мають право самостійно захистити порушені права під час проходження служби шляхом подання позову до суду і поданням скарги відповідній посадовій особі. Скарга подається безпосередньому командирові тієї особи, чиї дії оскаржуються.

Дії командира Ви можете оскаржити до: Військової служби правопорядку у Збройних Силах України, органів досудового розслідування: прокуратури, органів Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України тощо.

 

Скажіть, будь ласка, якщо мною проводилися операції щодо продажу майна по довіреності. Тобто я представляла інтереси власників при оформленні документів щодо продажу майна і кошти за це надійшли мені на рахунок. Фактично це не мої доходи ,чи треба мені показувати їх як суттєві зміни в майновому стані в е-декларації?
Буду вдячна за оперативну відповідь
Автор вопроса: Ірина - 15-05-2018 16:19:58

Доброго дня! Відповідно до п.6.2 Наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку» http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0860-99 не визнаються доходами такі надходження від інших осіб, як сума надходжень за договором комісії, агентським та іншим аналогічним договором на користь комітента, принципала тощо.

Це означає, що отримані Вами кошти не є доходами, а тому декларуванню не підлягають.

Доброго вечора. Розясніть будь ласка таку ситуацію , в селі газова служба робила заміну старих мереж на нові . Вони провели центральну трубу і завели у вулиці в яких міг поміститись трактор . Мою вулицю пропустили хоча технічних перешкод не було і немає. І на сьогоднішній день змушують за свій кошт робити заміну труби а це 90метрів. Чи правомірність їхні дії ?
Автор вопроса: Оксана - 14-05-2018 18:57:55

Доброго дня! Відповідно до Постанови КМУ «Про внесення змін до Правил надання населенню послуг з газопостачання» від 2.03.15 http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/74-2015-%D0%BF Дії газової служби є неправомірними, адже у випадку відключення газопостачання з причин проведення планово-профілактичного обслуговування та/або капітального ремонту систем газопостачання, та проведення ремонтно-відновних робіт, споживач не сплачує за роботи з відновлення газопостачання. Такі роботи виконуються за рахунок газового господарства. Газопостачання повинні були відновити після повного закінчення робіт.

Здравствуйте, если есть возможность, проконсультируйте, пожалуйста. Человек был осужден к штрафу, штраф заплатил, с момента оплаты прошло два года. Есть ли сейчас возможность добиться чтобы информация о судимости была изъята из базы ИЦ, чтобы в их справках она не фигурировала. Каким нормативным актом это регулируется?
Автор вопроса: Михаил - 14-05-2018 17:34:02

Доброго дня! Згідно ст.89 КК України, "Такими, що не мають судимості, визнаються: *особи, засуджені до основного покарання у виді штрафу в розмірі не більше трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, громадських робіт, виправних робіт або арешту, якщо вони протягом рокуз дня відбуття покарання (основного та додаткового) не вчинять нового злочину; особи, засуджені до позбавлення волі або основного покарання у виді штрафу за злочин середньої тяжкості, якщо вони протягом трьох років з дня відбуття покарання (основного та додаткового) не вчинять нового злочину; * особи, засуджені до позбавлення волі або основного покарання у виді штрафу за тяжкий злочин, якщо вони протягом шести років з дня відбуття покарання (основного та додаткового) не вчинять нового злочину; особи, засуджені до позбавлення волі або основного покарання у виді штрафу за особливо тяжкий злочин, якщо вони протягом восьми років з дня відбуття покарання (основного та додаткового) не вчинять нового злочину." Таким чином, термін погашення Вашої судимості залежить від тяжкості злочину за який Вас засуджено та суми штрафу.

Доброго дня! Оплачувана відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку в мене закінчилася. Оскільки дитина часто хворіє і немає більше кому її доглядати, я оформила неоплачувану відпустку по догляду за дитиною до 6 років. Є відповідне рішення ЛКК і довідка. Дохід чоловіка невеликий, тому наше домогосподарство отримувало субсидію на ЖКП. У зв’язку зі змінами до Порядку призначення житлових субсидій (в редакції постанови КМУ від 27 квітня 2018 р. № 329), п.6 пп.3 позбавляє права на субсидії осіб без доходів, якщо вони не зареєстровані у службі зайнятості. У мене виникло питання, чи продовжать мені субсидію на зимовий період, а якщо продовжать, то який дохід, відповідно до пункту 12, мені будуть зараховувати – один прожитковий мінімум чи три? Адже доходу я не маю, але не можу стати на облік в центр зайнятості, бо офіційно числюся на підприємстві, від якого перебуваю у відпустці. Саме такий випадок чомусь чітко не прописаний у згаданому документі, тому й звертаюся до Вас за роз’ясненнями. Дякую!
Автор вопроса: Тетяна - 14-05-2018 11:21:49

Доброго дня! Досить цікаве питання. Правильніше буде звернутися за роз'ясненням до місцевого органу соцзахисту населення.

Доброго дня!Чоловік прописаний з батьками,а не зі мною.З ним ми не розлучені,але і разом не живемо вже деякий час.Чи повинна я декларувати його доходи,для отримання субсидій?

Автор вопроса: Наталія - 14-05-2018 09:36:53

Доброго дня! Формально, Ваш чоловік є членом Вашої сім'ї, хоч і не проживає разом. На мою думку, так як він прописаний у іншому місці і залишив сім'ю, його доходи декларувати не потрібно. Однак, я не виключаю, що в осіб, які будуть перевіряти законність виділення субсидій може бути інша думка.

Доброго дня!Допоможіть будь ласка у такому питанні.У приватному будинку(опалювальна площа 191,8 кв.м)власником якого є я, прописано 5 чоловік: моїбатько,мама-пенсіонери,та мій син,його дружина та двоє маленьких дітей.Я і мій чоловік прописані за іншою адресою,але проживаємо разом з батьками та сином. З 01 травня 2018 року починає діяти новий Порядок призначення житлових субсидій.Чи має батько,при отриманні субсидії зазначати у декларацію про доходи мене і мого чоловіка? Дякую.
Автор вопроса: Олена - 14-05-2018 08:36:24

Доброго дня! Не буду вдаватись у подробиці, але на мою думку потрібно. Відповідно до закону, одержувач субсидії зобов’язаний повідомити орган соціального захисту населення про склад мешканців, соціального статусу, джерела доходів, модифікації переліку одержуваних ЖКГ послуг або умов їх надання, а також про придбання товару або оплати послуг на суму понад 50 000 гривень. Інформування органу соцзахисту про зміни, що сталися відбувається у встановлений Законом термін (один місяць), шляхом подання відповідних документів. У разі зміни складу зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб подаються також нові заява та декларація. Якщо Ви не вкажите в декларації всіх мешканців - це можна трактувати як подання неправдивої інформації.

Yandex.Metrika