Он-Лайн консультации

Пошук за ключовим словом раніше наданих консультацій

Он-Лайн консультации

   Вопросов: всего-1292, сегодня-0;    ответов: всего-1292, сегодня-0


Порядок
Есть ответ  
Опубликовано  
Ожидает ответа  
Опубликовано  
Які наслідки виникнуть для працівника прокуратури, якщо його батько (розлучений з матір"ю давним давно, проживає окремо, в вихованні сина не приймав участі), а тепер притягується до кримінальної відповідальності.Дякую.
Автор вопроса: Ольга - 04-12-2017 11:15:11

За виключенням можливого конфлікту інтересів (коли прокурор, в силу службових повноважень, має відношення до вказаного Вами кримінального провадження), законом ніякі наслідки в даній ситуації не передбачено.

Добрий день ! Прошу підказати : Помер батько ,заповіту не оставив . На час смерті з ним проживала його рідна сестра. Запитання: чи буде вона претендувати на частку майна.Діти на час смерті з батьком не проживали.
Автор вопроса: марян - 01-12-2017 19:19:04

Доброго дня.

Відповідно до ст. 1261 Цивільного кодексу України (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15/paran5710#n5710) у першу чергу право на спадкування за законом мають діти спадкодавця, у тому числі зачаті за життя спадкодавця та народжені після його смерті, той з подружжя, який його пережив, та батьки.

Відповідно до ст. 1262 Цивільного Кодексу України (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15/paran5710#n5710) у другу чергу право на спадкування за законом мають рідні брати та сестри спадкодавця, його баба та дід як з боку батька, так і з боку матері.

       Спадкоємці наступної черги успадковують коли: нема спадкоємців попередньої черги, спадкоємці попередньої черги не беруть спадщини або відмовляються від неї, спадкоємці попередньої черги позбавлені спадкодавцем права спадкування, спадкоємці попередньої черги не мають права успадковувати.

Тобто, рідна сестра може претендувати на спадок, лише в тому випадку, коли діти відмовляться від спадщини чи за інших причин не зможуть її прийняти.

Але відповідно до ч.2 ст. 1259 Цивільного кодексу України (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15/paran5710#n5710) фізична особа, яка є спадкоємцем за законом наступних черг, може за рішенням суду одержати право на спадкування разом із спадкоємцями тієї черги, яка має право на спадкування, за умови, що вона протягом тривалого часу опікувалася, матеріально забезпечувала, надавала іншу допомогу спадкодавцеві, який через похилий вік, тяжку хворобу або каліцтво був у безпорадному стані.

То відповідно до вищезазначеного, сестра, яка протягом тривалого часу опікувалась чи надавала іншу допомогу брату, за рішенням суду може отримати право на спадкування разом з дітьми брата.

Добридень. Мені 45 років, я відслужив 25 років як військовослужбовець, зараз на контракті, контракт до травня 2018 р. Чи маю право я зараз піи на пенсію? (не хочу більше служити, а на пенсію не пускають)
Автор вопроса: Ігор - 01-12-2017 11:30:41

Доброго дня!

Відповідно до частини 2 статті 23 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2232-12/page3) для громадян України, які приймаються на військову службу за контрактом та призначаються на посади, установлюються такі строки військової служби в календарному обчисленні:

для осіб рядового складу - 3 роки;

для осіб сержантського і старшинського складу - від 3 до 5 років;

для курсантів вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів - час навчання у вищому військовому навчальному закладі або військовому навчальному підрозділі вищого навчального закладу;

для осіб офіцерського складу:

для громадян, яким первинне військове звання присвоєно після проходження повного курсу військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу або в порядку атестування осіб до присвоєння первинних військових звань офіцерського складу запасу, - від 2 до 5 років;

для інших громадян - від 1 до 5 років.

Тобто, у разі закінчення контракту (в травні 2018 року) з Вами має бути підписаний новий контракт для продовження проходження військової служби. Без Вашої прямої згоди відповідно до даного Закону цього зробити не можуть!

Крім того, відповідно до статті 22 вищезазначеного Закону граничний вік перебування на військовій службі встановлюється:

1) для військовослужбовців рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, - до 45 років;

2) для військовослужбовців молодшого офіцерського складу - до 45 років;

3) для військовослужбовців старшого офіцерського складу: майорів (капітанів 3 рангу), підполковників (капітанів 2 рангу) - до 50 років; полковників (капітанів 1 рангу) - до 55 років;

4) для військовослужбовців вищого офіцерського складу - до 60 років;

5) для військовозобов’язаних та резервістів, які призиваються на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, та військовослужбовців, які проходять військову службу під час особливого періоду, - до досягнення граничного віку перебування в запасі та у військовому резерві.

Також, раджу Вам ознайомитись зі статтею 26 даного Закону, де чітко регламентовано питання звільнення з військової служби.

Крім того, відповідно до статті 12 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» пенсія за вислугу років призначається:

а) особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, іншим особам, зазначеним у пунктах "б"-"д", "ж" статті 1-2 цього Закону (крім осіб, зазначених у частині третій статті 5 цього Закону), незалежно від віку, якщо вони звільнені зі служби:

з 1 жовтня 2017 року по 30 вересня 2018 року і на день звільнення мають вислугу 23 календарних роки та 6 місяців і більше.

Отже, в даному випадку за законом Ви, по закінченні дії контракту, маєте бути звільненні з військової служби, так як досягли граничного віку перебування в запасі. Продовження проходження військової служби можливе тільки у разі ВАШОГО бажання. На пенсію піти Ви маєте повне право!

 

Підскажіть будь ласка, чи є такі статті закону якимм передбачено що громадянин може подати запит до слідчих органів щодо того чи збиралася якась інформація про нього і яка саме?
Автор вопроса: Тарас - 01-12-2017 10:45:32

Доброго дня.

Статтею 32 Конституції України проголошено право людини на невтручання в її особисте життя. Крім того, не допускається збирання, зберігання, використання поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до ст. 10 Закону України «Про доступ публічної інформації» (http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2939-17/paran7#n7) кожна особа має право:

1) знати у період збирання інформації, але до початку її використання, які відомості про неї та з якою метою збираються, як, ким і з якою метою вони використовуються, передаються чи поширюються, крім випадків, встановлених законом;

2) доступу до інформації про неї, яка збирається та зберігається;

3) вимагати виправлення неточної, неповної, застарілої інформації про себе, знищення інформації про себе, збирання, використання чи зберігання якої здійснюється з порушенням вимог закону;

4) на ознайомлення за рішенням суду з інформацією про інших осіб, якщо це необхідно для реалізації та захисту прав та законних інтересів;

5) на відшкодування шкоди у разі розкриття інформації про цю особу з порушенням вимог, визначених законом.

Право особи знати про збирання даних про неї є гарантією та передумовою реалізації інших прав особи стосовно обробки даних про неї. Це право може обмежуватися. Так, відповідно до статті 12 Закону України «Про захист персональних даних» (http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2297-17/paran25#n25) повідомлення про збирання персональних даних особи не здійснюється, якщо персональні дані збираються із загальнодоступних джерел. Крім того, іншими законами можуть встановлюватися обмеження щодо повідомлення особи про збирання данихпро неї.

Відповідно до ч. 10 ст. 9 Закону “Про оперативно-розшукову діяльність” (http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2135-12) , забороняється передавати і розголошувати відомості про заходибезпеки та осіб, взятих під захист, нерозкриті злочини або такі, що можутьзашкодити слідству чи інтересам людини, безпеці України. Забороняється оприлюднювати або надавати зібрані відомості, а також інформацію щодо проведення або непроведення стосовно певної особи оперативно-розшукової діяльності до прийняття рішення за результатами такої діяльності. Згідно із статтею 9 Закону “Про контррозвідувальну діяльність” (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/374-15) забороняється оприлюднювати або надавати (розголошувати) зібрані відомості, а також інформацію щодо проведення або непроведення стосовнопевної особи контррозвідувальної діяльності та заходів до прийняття рішення за результатами такої діяльності або заходів. Ці зміни до зазначенихзаконів були внесені Законом “Про доступ до публічної інформації”.

Отже, відповідно до вищевказаного Ви маєте право знати, які відомості про Вас та з якою метою збираються, як, ким і з якою метою вони використовуються, передаються чи поширюються.

Скажіть будьласка як мені отримати довідку що я дійсно являюся дружиною учасника бойових дій(АТО).Звернулася до адвокато безкоштовного а мені відмовили говорять що мені потрібно ця довідка
Автор вопроса: Осана - 30-11-2017 14:57:08

Для чого Вам така довідка? Чи не простіше взяти копію посвідчення чоловіка та свідоцтво про шлюб?

Здравствуйте!У нас 27 марта 2018 года заканчивается срок действия договора аренды земли(с момента регистрации),мы арендатора за пол года письменно предупреждали,что после окончания договора (27.03.2018)мы продолжать и обновлять договор аренды земли не желаем,так как будем самостоятельно обрабатывать свою землю и просили не сеять на зиму. Арендатор в этом году посеял подсолнух и после уборки посеял пшеницу.Имею ли я право весной 2018 года 28 марта передисковать пшеницу и посеять свою культуру?Буду ли я прав?Заранее Вам благодарен!
Автор вопроса: Сергей - 30-11-2017 12:50:46

Доброго дня! По перше: для надання Вам розумної відповіді бажано вивчити договір оренди; По друге: передискувавши посіяну пшеницю Ви вчинете знищення чужого майна, за що може настати майнова відповідальність. По третє, скоріш за все, виникший між Вами спір прийдеться вирішувати в судовому порядку.

Доброго дня, в мене таке питання. моя бабуся написала заповіт на свого сина що після її смерті все її майно і все що у неї є перейде в власність сину. так сталось що син її помер раніше чим вона. що буде далі з цим заповітом і кому це все майно перейде у спадок. гарно дякую
Автор вопроса: Оля - 30-11-2017 11:45:27

Доброго дня! Я так зрозумів, що бабуся ще жива. Відповідно до статті 1254 ЦК України заповідач вправі в будь-який час змінити або скасувати зроблений ним заповіт, склавши новий заповіт. Кожний новий заповіт скасовує попередній і не відновлює заповіту, який заповідач склав перед ним. При цьому, згідно статті 1222 ЦК України спадкоємцями за заповітом і за законом можуть бути фізичні особи, які є живими на час відкриття спадщини, а також особи, які були зачаті за життя спадкодавця і народжені живими після відкриття спадщини. Якщо спадкодавець також померла, то спадщина буде розподілена не за заповітом, а за законом. При   вирішенні  питання,  хто  є  спадкоємцями  за  законом, враховуються  такі  юридичні  факти,  як: родинні стосунки (кровна  спорідненість),   шлюбні   відносини,   усиновлення  (удочеріння), перебування на утриманні спадкодавця. Згідно зі статтями 1261-1265 ЦК України: у першу чергу право на спадкування за законом мають діти спадкодавця, у тому числі зачаті за життя спадкодавця та народжені після його смерті, той з подружжя, який його пережив, та батьки; у другу чергу – рідні брати та сестри спадкодавця, його баба та дід як з боку батька, так і з боку матері; у третю чергу – рідні дядько та тітка спадкодавця; у четверту чергу – особи, які проживали зі спадкодавцем однією сім'єю не менш як п'ять років до часу відкриття спадщини; у п'яту – інші родичі спадкодавця до шостого ступеня споріднення включно (причому родичі ближчого ступеня споріднення усувають від права спадкування родичів подальшого ступеня споріднення), утриманці спадкодавця, які не були членами його сім'ї.
       Частки у спадщині кожного із спадкоємців за законом є рівними, проте спадкоємці можуть змінити розмір частки у спадщині когось із них: за усною угодою між собою, якщо це стосується рухомого майна; за письмовою угодою, посвідченою нотаріусом, – якщо це стосується нерухомого майна або транспортних засобів.

Простите, но из Вашего ответа не могу сделать однозначный вывод-имеет ли судья право на получение материальной помощи на решение социально-бытовых вопросов. Дело в том, что судье из Яремчанского суда выплачивается "горная" надбавка на основании закона "Про статус гірських населених пунктів в Україні", то есть судья вправе получать и то, что профильным законом "О судоустройстве и статусе судей" не предусмотрено.
Автор вопроса: Марта - 29-11-2017 16:58:28

Якщо судді, який проживає і працює на території населеного гірського пункту,  якому надано відповідний статус і він з цього приводу одержує передбачені законодавством пільги, то нічого незаконного я в цьому не вбачаю.

Доброго дня, Павло Вікторович!
В квартирі «А» зареєстровано (прописано) три особи – я, брат, і матір.
Фактично проживаємо - ми з братом, який оформив у 2015 році субсидію.
У 2017 році матір купила квартиру «Б», являється її власником.

Питання: чи можу я, син, оформити з матір'ю «договір безоплатного користування майном» (квартири Б) та звернутися в соц.захист щодо призначення субсидії
Автор вопроса: Сергій - 29-11-2017 15:26:34

Доброго дня!

Відповідно до пункту 6 Постанови Кабінету Міністрів України «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива» (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/848-95-%D0%BF/parao3#o3) субсидія призначається одній із зареєстрованих у житловому
приміщенні (будинку) осіб. В окремих випадках на підставі рішення  районної, районної у мм. Києві і Севастополі держадміністрації та
виконавчого органу міської і районної ради або утвореної ними  комісії   та   акта   обстеження   матеріально-побутових   умов
домогосподарства   субсидія   може   призначатися особі,
яка не  зареєстрована,   але фактично проживає у житловому приміщенні
(будинку) на підставі договору найму (оренди) житла
(далі -  орендар),   якщо їй нараховується плата за житлово-комунальні
послуги, або індивідуальним забудовникам, будинки яких не прийняті  в експлуатацію. Субсидія
не може призначатися одночасно за місцем  реєстрації особи та місцем її фактичного проживання.

Тобто, дійсно Ви можете оформити договір користування і оформити субсидію на себе, але в такому разі потрібно документально довести факт НЕ проживання Вас за місцем реєстрації. З цим питання раджу Вам звернутись у структурний підрозділ з питань соціального захисту населення у місцевій держадміністрації.

Добрый день, прошу прощения, что беспокою Вас своим вопросом, если есть возможность проконсультируйте пожалуйста - имеет ли судья районного суда право на получение материальной помощи на решение социально-бытовых вопросов. Если да, то на основание какой нормы.
Автор вопроса: Марта - 29-11-2017 14:58:06

Доброго дня! Розділ ІХ Закону України "Про судоустрій і статус суддів" http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1402-19/page5 визначає загальні засади матеріального забезпечення суддів. Крім того, відповідно до пп. 3 п. 2 постанови КМУ «Про впорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» від 09.03.2006 р. № 268 (далі – постанова № 268) керівникам місцевих державних адміністрацій та їх структурних підрозділів, органів прокуратури, судів та інших органів державної влади у межах установленого фонду оплати праці надано право надавати працівникам допомогу на оздоровлення при наданні щорічної відпустки у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати працівника.

Доброго дня! Я 10 років тому придбала житловий будинок в сільській місцевості, але присадибна ділянка і земля під забудову не була приватизована, тепер коли я захотіла приватизувати землю загальна площа якої складає 0,19 га., віднайшла рішення де попереднім власникам виділялась площа 0,26 га., чи можу я скористатися даним рішенням, коли між мною і межуючими сусідами є вільна земельна ділянка яка ні заким не рахується, але її хоче собі взяти сусід який не офіційно придбав житловий будинок по-сусідсту. Місцева влада до якої я звернулась не хотять навіть мене вислухати , мовляв на час придбання було 0,19 га., так і має залишитись, допоможіть будь - ласка розібратись в дані ситуації.Наперед дякую за допомогу.
Автор вопроса: Світлана - 29-11-2017 14:52:48

Доброго дня! Стаття 121 Земельного кодексу України визначає норми безоплатної передачі земельних ділянок громадянам Так " 1. Громадяни України мають право на безоплатну передачу їм земельних ділянок із земель державної або комунальної власності в таких розмірах:  а) для ведення фермерського господарства - в розмірі земельної частки (паю), визначеної для членів сільськогосподарських підприємств, розташованих на території сільської, селищної, міської ради, де знаходиться фермерське господарство. Якщо на території сільської, селищної, міської ради розташовано декілька сільськогосподарських підприємств, розмір земельної частки (паю) визначається як середній по цих підприємствах. У разі відсутності сільськогосподарських підприємств на території відповідної ради розмір земельної частки (паю) визначається як середній по району; б) для ведення особистого селянського господарства - не більше 2,0 гектара; в) для ведення садівництва - не більше 0,12 гектара; г) для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у селах - не більше 0,25 гектара, в селищах - не більше 0,15 гектара, в містах - не більше 0,10 гектара; ґ) для індивідуального дачного будівництва - не більше 0,10 гектара; д) для будівництва індивідуальних гаражів - не більше 0,01 гектара.  3. Розмір земельної ділянки, що передається безоплатно громадянину у власність у зв'язку з набуттям ним права власності на жилий будинок, не може бути меншим, ніж максимальний розмір земельної ділянки відповідного цільового призначення, встановлений частиною першою цієї статті (крім випадків, якщо розмір земельної ділянки, на якій розташований будинок, є меншим).  Тобто, якщо за будитнком була закріплена (без приватизації земельна ділянка площею 0,26 Га., Ви маєте право звернутися з заявою про приватизацію 0.25 Га.  для обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд.

Дуже вдячна за відповідь. Крепкого Вам і Вашій родині здоровя, довголіття та всього найкращого за Вашу доброту та допомогу людям. Удачного дня.
Автор вопроса: Раїса - 29-11-2017 13:40:16

На все Добре!

Подскажите, срок обучения на стационаре в вузе МВД Украины и срок прохождения службы в органах внутренних дел входит в стаж военной службы военнослужащим сбу для выхода на пенсию по выслуге лет?
Автор вопроса: Евгений - 29-11-2017 12:11:08

Доброго дня! Згідно Постанови КМУ "Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, поліцейським та членам їхніх сімей" №393 від 17.07.92 з подальшими змінами  http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/393-92-%D0%BF До вислуги років особам офіцерського складу Збройних Сил, Державної прикордонної служби, Управління державної охорони, Цивільної оборони України та інших військових формувань, створених Верховною Радою України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, Державної спеціальної служби транспорту, а також особам середнього, старшого і вищого начальницького складу органів внутрішніх справ, поліцейським, особам, зазначеним у пункті “ж” статті 1-2 Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”, особам рядового і начальницького складу Державної служби з надзвичайних ситуацій, Державної інспекції техногенної безпеки та Державної кримінально-виконавчої служби України при призначенні пенсій згідно з пунктом "а" статті 12 Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” додатково зараховується час їхнього навчання (у тому числі заочно) у цивільних вищих навчальних закладах, а також у інших навчальних закладах, після закінчення яких присвоюється офіцерське звання, до вступу на військову службу або призначення на відповідну посаду в межах до п'яти років із розрахунку - один рік за шість місяців.

Доброго дня, буду вдячний якщо надасте відповідь на наступне запитання - мені 34 роки, за станом здоров'я був комісований (визнаний не придатним) у віці 24р. Але нажаль документ " Тимчасове посвідчення про не придатність" я втратив (загубив). Звернувшись до місцевого військомату, посадовці написали мені перелік документів, які потрібно їм надати, щоб отримати копію цього посвідчення на мою потребу, а саме основні з них: 1)Довідка від пожежників, що в мене за місцем проживанням не було пожещ 2) Довідка від поліції. 3)Довідку про проходження МЕДОГЛЯДУ (за формою воєнкомату)4) оголошення про втрату в газеті. 5) оплату штрафу про втрату. Чи правомірні дії працівників воєнкомату в цьому випадку.
Наперед вдячний за відповідь.
Автор вопроса: Олег - 28-11-2017 20:12:35

Доброго дня! На моє переконання, з Вас просто знущаються.  (Можливо це так кваний "Тонкий армійський гумор").  Ви маєте право одержати копію даного документа лише посвідчивши Вашу особу, тобто надати паспорт. Рекомендую звернутися письмово і в разі відмови - оскаржити такі дії.

Доброго дня, пане Павло ! Підкажіть будь ласка: я маю квартиру в новобудові і там не має ніякого ремонту. В квартирі ніхто не проживає і не використовує ні воду, ні електрику, ні газ. Скажіть будь ласка, чи зобов'язаний я сплачувати кошти в ОСББ за утримання будинку, якщо в цій квартирі ніхто не проживає і ніхто не використовує ніяких комунікацій (навіть ліфтом я не користуюсь, бо там не буваю)? Якщо є якийсь правовий варіант не платити за послуги, якими я не користуюсь, тоді підкажіть будь ласка як це можна зробити. Наперед дякую Вам за відповідь.
З повагою, Андрій.
Автор вопроса: Андрій - 28-11-2017 16:40:56

Доброго дня, Андрій!

Відповідно до абзацу 3 статті 1 Закону України «Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку» (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2866-14/parao11#o11) об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (далі - об’єднання) - юридична особа, створена власниками квартир та/або нежитлових   приміщень   багатоквартирного будинку для сприяння використанню їхнього власного майна та управління, утримання і використання спільного майна.

Тобто, кожен власник квартири чи нежитлового приміщення в багатоквартирному будинку є співвласником такого багатоквартирного будинку.

Відповідно до ст. 15 вищезазначеного Закону співвласник зобов’язаний:

     виконувати обов’язки, передбачені статутом об’єднання;

     виконувати рішення статутних органів, прийняті у межах їхніх
повноважень;

     використовувати приміщення за призначенням, дотримуватися
правил користування приміщеннями;

     забезпечувати збереження приміщень, брати участь у проведенні
їх реконструкції, реставрації, поточного і капітального ремонтів,
технічного переоснащення;

     дотримуватися вимог правил утримання житлового будинку і
прибудинкової території, правил пожежної безпеки, санітарних норм;

     своєчасно і в повному обсязі сплачувати належні внески і
платежі
; …

Відповідно до статті 322 Цивільного кодексу України (http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/435-15/paran1757#n1757) власник зобов'язаний утримувати майно, що йому належить, якщо інше не встановлено договором або законом.

Отже, в даному випадку так як Ви є співвласником всього будинку (Вам належить квартира в даному будинку) і навіть якщо на даний час не проживаєте в квартирі Ви повинні сплачувати в повному обсязі всі належні платежі. Раджу Вам перевірити чи була дотримана процедура ухвалення рішення ОСББ про встановлення обов’язкових внесків та чи відповідає встановлений внесок реальним потребам ОСББ.

Добрий день. В селищі, де я проживаю є вільна земельна ділянка, на якій стоїть напіврозвалений будинок. Я написав заяву на виділення земельної ділянки для будівництва будинку і вказав на цю ділянку, проте мені сказали спочатку розвалити і вивезти ті руїни,аж тоді сесією буде вирішено. Чи можна брати ділянку на якій вже є якісь забудови?
Автор вопроса: Арсен - 28-11-2017 13:48:04

Доброго дня! Якщо Ви пристанете  на озвучену Вам пропозицію, для того щоб не організувати собі зайвих проблем, раджу спочатку дізнатись кому належить вказана будівля. Якщо нікому - одержати письмове рішення від місцевого виконкому "Про надання дозволу на розчищення земельної ділянки, розібрання споруди та вивезення будівельного сміття". Якщо будівля комусь всеж-таки нележить, - руйнувати її можливо лише за згодою власника або за рішенням суду.

я на даний час стою в центру зайнятості.Найшла роботу.Як пройти безкоштовий медичний огляд при прийнятті на роботу.В поліклініці треба заплатити 120 грн.
Автор вопроса: Віталія - 28-11-2017 13:03:29

Доброго дня! Згідно стаття 169 Кодексу законів про працю України "Власник або уповноважений ним орган зобов'язаний за свої кошти організувати проведення попереднього (при прийнятті на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, а також щорічного обов'язкового медичного огляду осіб віком до 21 року.  Перелік професій, працівники яких підлягають медичному оглядові, термін і порядок його проведення встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я, за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони праці". Таким чином, якщо Вас буде прийнято на посаду, яка відповідає положенням даної статті, оплату вартості медичного огляду повинен здійснювати роботодавець.

 

Доброго дня. Я 11.06.2010 року пішла на пенсію як держслужбовець і мені призначена пенсія в розмірі 3010,54 грн. в жовтні місяці я отримала 3010,54 грн. В 06 листопада я отримую пенсію 3881,70 грн. та 2711.17 року ще приходить пенсія 2626,00 грн. При зверненні до ПФУ мені пояснили що мене переведено із держпенсії на загальну пенсію, це вірно? з 10.08.2010 по даний час я працюю. Скажіть будь ласка чи вірно що без моєї згоди мене перевели на інший вид пенсії і з якого розрахункового періоду має бути призначена нова пенсія? Дякую. Удачного дня.
Автор вопроса: Раїса - 27-11-2017 14:37:12

Доброго дня!

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо підвищення пенсій» (http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2148-19) у разі якщо особі призначено пенсію відповідно до законів України "Про державну службу", "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про прокуратуру", "Про статус народного депутата України", "Про наукову і науково-технічну діяльність", її виплата продовжується до переведення за бажанням особи на пенсію на інших підставах або за бажанням особи поновлюється у розмірі, який було встановлено до переведення. До такого переведення розмір пенсії, встановлений до дня набрання чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій", не переглядається та пенсія не індексується. Різниця між розміром пенсії, на який має право особа відповідно до зазначених законодавчих актів, та розміром пенсії із солідарної системи відповідно до цього Закону фінансується за рахунок коштів Державного бюджету України.

Тобто, в даному випадку без Вашого відома Вас не повинні були переводити на пенсію на інших підставах. Раджу Вам звернутись з письмовою заявою до Головного управління Пенсійного фонду України у вашій області, де зобов’язуйте пояснити дане переведення з посиланням на нормативно-правові акти.

Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, як бути в такій ситуації: Купили квартиру в новобудові в 2013 р. Отримали право власності (є витяг з реєстру). В 2015р. спільно з іншими власниками створили ОСББ. І почалася "війна" з забудовником. Самі провели постійну ел.енергію, воду і т.д. Нещодавно дізнаємось, що забудовник зареєстрував в реєстрі прав на нерухоме майно право власності на весь будинок!!! В будинку залишилась його 1 квартира. Як таке може бути і що нам жильцям робити? Забудовник каже що ми купили тільки метри квадратні, а сходові клітки, коридори і т.д. - його.
Дякую за відповідь.
Автор вопроса: Іван - 27-11-2017 13:19:14

Доброго дня! Забудовник користується Вашою необізнаністю і відверто бреше. Найпоширенішою схемою будівництва квартир на продаж є наступна: Забудованик реєструє всю новобудову на себе, чи довірену особу, після чого "дробить" її на квартири і продає. Однак, це ніяким чином не означає, що місця загального користування залишаються у його власності. Площі багатоквартирного бадинку за критерієм власності поділяються на 2 категорії: 1) квартири та нежитлові приміщення, що є самостійними об’єктами права приватної власності (особистої чи спільної) фізичних або юридичних осіб; та 2) спільне майно багатоквартирного будинку, яке належить усім зазначеним вище фізичним/юридичним особам — співвласникам. Таким чином, кожен власник квартири (нежитлового приміщення) у багатоквартирному будинку має право приватної власності (одноосібно чи з іншими особами) на належну йому квартиру та право спільної власності на спільне майно будинку.

Поняття спільне майно багатоквартирного будинку визначено в ч. 2 ст. 382 ЦК України та в п. 6 ч.1 ст. 1 Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» від 14.05.2015 р. № 417-VIII (далі— Закон № 417-VIII). Тож відповідно до вказаних норм спільним майном багатоквартирного будинку є:  *приміщення загального користування, у тому числі допоміжні. Допоміжні приміщення багатоквартирного будинку, згідно із законом, призначені для забезпечення експлуатації будинку та побутового обслуговування його мешканців (колясочні, комори, сміттєкамери, горища, підвали, шахти й машинні відділення ліфтів, вентиляційні камери й інші підсобні та технічні приміщення); *несучі, огороджувальні та несуче-огороджувальні конструкції будинку, механічне, електричне, сантехнічне й інше обладнання всередині чипоза межами будинку, яке обслуговує понад одне житловечи нежитлове приміщення; * будівлі та споруди, які призначено для задоволення потреб співвласників багатоквартирного будинку та розташовано на прибудинковій території; * права на земельну ділянку, на якій розташовано багатоквартирний будинок і належні до нього будівлі й споруди та його прибудинкова територія.

Доброго дня, чи передбачено законодавством прийняття присяги депутатами місцевих рад? Дякую.
Автор вопроса: Ольга - 27-11-2017 09:30:43

Доброго дня! Законодавством України не передбачено прийняття присяги депутатами місцевих рад. Відповідно до статті 4 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/93-15/parao21#o21) повноваження депутата місцевої ради починаються з дня  відкриття першої сесії відповідної ради з моменту офіційного  оголошення підсумків виборів відповідною територіальною виборчою  комісією і закінчуються в день відкриття першої сесії цієї ради  нового скликання, крім передбачених законом випадків дострокового  припинення повноважень депутата місцевої ради або ради, до складу  якої його обрано.

В той же час, кожна місцева рада може прийняти самостійне рішення про складання депутатами присяги, а також затвердити її текст. Однак на повноваження депутата така присяга впливу не матиме.

Законодавством передбачено складання присяги службовими особами місцевого самоврядування, до яких входять і голови місцевих рад.

Доброго ранку! Що робити якщо виконавча служба не стягує за рішенням суду з боржника суму аліментів?писати скаргу кудись?
Автор вопроса: Татяна - 27-11-2017 08:43:50

Доброго ранку!

Відповідно до частини 3 статті 74 Закону України «Про виконавче провадження» (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1404-19/paran698#n698) рішення, дії або бездіяльність державного виконавця також можуть бути оскаржені стягувачем та іншими учасниками виконавчого провадження (крім боржника) до начальника відділу, якому безпосередньо підпорядкований державний виконавець. Рішення, дії та бездіяльність начальника відділу, якому безпосередньо підпорядкований державний виконавець, можуть бути оскаржені до керівника органу державної виконавчої служби вищого рівня.

Відповідно до частини 4 та частини 5 статті 74 вищезазначеного Закону скарга у виконавчому провадженні подається виключно у письмовій формі та має містити:

1) найменування органу державної виконавчої служби, до якого вона подається;

2) повне найменування (прізвище, ім’я та по батькові) стягувача та боржника, їхні місця проживання чи перебування (для фізичних осіб) або місцезнаходження (для юридичних осіб), а також найменування (прізвище, ім’я та по батькові) представника сторони виконавчого провадження, якщо скарга подається представником;

3) реквізити виконавчого документа (вид документа, найменування органу, що його видав, день видачі та номер документа, його резолютивна частина);

4) зміст оскаржуваних рішень, дій чи бездіяльності та посилання на порушену норму закону;

5) викладення обставин, якими скаржник обґрунтовує свої вимоги;

6) підпис скаржника або його представника із зазначенням дня подання скарги.

Рішення та дії виконавця, посадових осіб органів державної виконавчої служби щодо виконання судового рішення можуть бути оскаржені протягом 10 робочих днів з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення її прав, свобод чи законних інтересів. Рішення виконавця про відкладення проведення виконавчих дій може бути оскаржене протягом трьох робочих днів з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення її прав, свобод чи законних інтересів.

Отже, так Ви маєте право написати скаргу на бездіяльність державного виконавця до начальника відділу Державної виконавчої служби України.

Доброго дня!
Таке питання - я вступив на аспірантуру цього року, і через фінансове становище не маю можливості продовжити навчання, чи можливо в даному випадку оформити академ.відпустку, будучи на першому семестрі навчання, але вже на аспіарнтурі?
Буду вдячний за відповідь.
Автор вопроса: Валентин - 26-11-2017 15:40:21

Доброго дня!

Підняте Вами питання регулює Наказ Міністерства освіти України та Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Положення про академічні відпустки та повторне навчання у вищих закладах освіти». http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0325-96 Дане Положення передбачає надання академічної відпустки у зв’язку зі зниженням працездатності внаслідок порушень функцій організму. Проте вказаний нормативний акт не обмежує перелік обставин, які надають право студенту на академічну відпустку. Порядок надання академічної відпустки у зв’язку із сімейними обставинами, у тому числі у зв’язку з скрутним фінансовим становищем, регулюється внутрішніми положеннями ВНЗ, де навчається студент.

У Вашому ВНЗ мають бути внутрішні положення про академічні відпустки. З ними я раджу Вам обов’язково ознайомитись.

Питання затвердження або відмови в оформленні академічної відпустки вирішує ректор. Якщо, Ваші обставини будуть визнанні недостатньо обґрунтованими Вам мають право відмовити у наданні академічної відпустки. Інших обмежень з приводу надання академічної відпустки на першому курсі законодавством не передбачено.

По мпо місйю окєстрації мені вкинули в поштову скриньку повіству до військомаиу. Її я знайшов черкз 20 днів , так як був у рородисів в інтму місці. За неявку передбачений штраф . Яи я повинен обов‘язково його платити ? Так як я не отримав повістку в руки і був не повідомлений належним чином
Автор вопроса: Богдан - 25-11-2017 10:02:34

Особа вважаєтесь належним чином повідомленою після вручення повістки під розпис. У Вашому випадку, притягнення до адмінвідповідальності буде незаконним.

Добрий день! Скільки коштує купити 1 рік страхового стажу за попередні періоди, в яких особа не підлягала загальнообовязковому державному соціальному страхуванню, згідно договору добровільної участі у системі загальнообов"язкового державного
соціального страхування , уклавши його до 31.12.2017р.? Дякую!
Автор вопроса: Андрій - 25-11-2017 07:20:01

Доброго дня! На даний час мінімальний страховий внесок складає 704 гривні на місяць – це 22% відсотки від мінімальної зарплати в 3200 гривні. Але для купівлі стажу ця сума множиться на 2». Таким чином, вартість купівлі одного року страхового стажу таким чином складе 16896гривень.

Добрий вечір. підкажіть, чи може суборендар приміщення надавати в суборенду це ж приміщення?
Автор вопроса: Назар - 24-11-2017 17:25:23

Доброго дня! Це залежить від умов договору суборенди, який укладений з даний суборендарем.

Доброго дня! Після смерті моєї сестри залишилось спадкове майно яке за заповітом належить моєму сину, але на сестрі був оформлений кредит, який на даний час не погашений, я б хотіла знати чи мій син не буде нести відповідальність за існуючий борг по кредиту, коли вступить право спадщини. І , що я маю робити в цій ситуації, що склалась. Дякую.
Автор вопроса: Юлія - 24-11-2017 15:16:33

Доброго дня! Виходьте з того, що спадкоємець вступаючи в спадщину приймає не тільки майно померлої особи, але й її борги. Тому, перед вступом у спадщину, бажано гарно порахувати її баланс. 

Доброго дня.Я в/с ЗСУ який закінчив свою службу по закінченню контракту. 16 років вислуги.Чи маю я право встати на біржу праці,чи будуть мені виплачувати 180 днів,чи це марна справа.Дякую
Автор вопроса: тарас - 23-11-2017 11:54:29
Відповідно до ч.1 ст. 4 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1533-14/parao1#o1) страхуванню на випадок безробіття підлягають особи, які працюють     на   умовах   трудового   договору   (контракту), цивільно-правового   договору,   включаючи   тих,   які проходять альтернативну (невійськову) службу, а також тих, які працюють неповний робочий день або неповний робочий тиждень, та на інших підставах,     передбачених     законодавством     про     працю, військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової служби), особи, які забезпечують себе роботою самостійно, та фізичні особи - підприємці.
А також відповідно до ч.1 ст.22 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1533-14/parao1#o1) право на допомогу по безробіттю залежно від страхового стажу мають застраховані особи, визнані в установленому порядку безробітними,   страховий   стаж яких протягом 12 місяців, що передували реєстрації особи як безробітної, становить не менше ніж шість місяців за даними Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування.
Відповідно до ч. 4 ст. 22 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1533-14/parao1#o1) загальна тривалість виплати допомоги по безробіттю не може перевищувати 360 календарних днів протягом двох років.
Відповідно ч.1 ст. 23 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1533-14/parao1#o1) застрахованим особам, розмір допомоги по безробіттю визначається у відсотках до їх середньої заробітної плати (доходу), визначеної відповідно   до порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням, але не менше ніж мінімальний розмір допомоги по безробіттю
     до 2 років - 50 відсотків; 
     від 2 до 6 років - 55 відсотків; 
     від 6 до 10 років - 60 відсотків; 
     понад 10 років - 70 відсотків. 
     Допомога по безробіттю виплачується залежно від тривалості безробіття у відсотках до визначеного розміру: 
     перші 90 календарних днів - 100 відсотків; 
     протягом наступних 90 календарних днів - 80 відсотків; 
     у подальшому - 70 відсотків. 
Отже, відповідно до вищезазначеного Ви можете стати на біржу праці, так як Ви працювали на умовах контракту. А також, можете отримувати допомогу по безробіттю, але чим довше Ви будете отримувати цю допомогу, тим менший буде розмір виплат.
 
Доброго ранку! Чи можуть громадяни україни безоплатно отримувати у приватну власність землі лісового фонду від держави?
Автор вопроса: Федір - 22-11-2017 11:06:14

Доброго ранку.

Відповідно до ст.10 Лісового кодексу України (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3852-12/paran24#n24) ліси в Україні можуть перебувати у приватній власності. Суб'єктами права приватної власності на ліси є громадяни та юридичні особи України.

Відповідно до ст. 12 Лісового кодексу України (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3852-12/paran24#n24) громадяни та юридичні особи України можуть безоплатно або за плату набувати у власність у складі угідь селянських, фермерських та інших господарств замкнені земельні лісові ділянки загальною площею до 5 гектарів. Ця площа може бути збільшена в разі успадкування лісів згідно із законом.

Отже, громадяни України можуть отримувати безоплатно у приватну власність землі Лісового фонду.

податок з прибутку від оренди нерухомості, про цей податок мав на увазі
Автор вопроса: Іван - 21-11-2017 15:26:28

Якщо Ви здаєте житло як фізична особа то оподаткування доходів відбуватиметься за ставкою, передбаченою пунктом 167.1 статті 167 ПКУ, - 15% (хоча, можливі варіанти застосування і підвищеної ставки — 17 %). Податковим кодексом України, зокрема підпунктом 170.1.2 пункту 170.1 статті 170 також передбачено, що податковим агентом, який відповідає за нарахування та сплату податку на доходи фізичних осіб (далі ПДФО) до бюджету є орендар, тобто той хто виплачує орендну плату такій фізичній особі. Тому, орендар нараховує, утримує та перераховує до бюджету ПДФО за рахунок коштів, що виплачуються у вигляді орендної плати, за ставкою 15%. Більш детальну інформацію Ви можете одержати на сайті https://byhgalter.com/ матеріали якого використані нами
 

Доброго дня.
Підскажіть будь ласка, я проходжу службу у військовому резерві національної гвардії, чи можу я паралельно служити в поліції.
Пройшовши по конкурсу і надавши всі документи в поліції мені кажуть що таке неможливо а в національній гвардії запевняють що я можу так служити.
допоможіть
Автор вопроса: Артем - 21-11-2017 15:06:37

Доброго дня! Вимоги до кандиатів на посаду поліцейського визначені ЗУ "Про національну поліцію" http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/580-19/page2  Так, ст.45 даного закону передбачено, що "1. На службу в поліції можуть бути прийняті громадяни України віком від 18 років, які мають повну загальну середню освіту, незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, які володіють українською мовою. 2. Вимоги щодо рівня фізичної підготовки для поліцейських та кандидатів, які вступають на службу в поліції, затверджує Міністерство внутрішніх справ України. 3. Незалежно від професійних та особистих якостей, рівня фізичної підготовки та стану здоров’я на службу в поліції не можуть бути прийняті особи у випадках, визначених частиною другою статті 61 цього Закону, а також особи які: 1) відмовляються від взяття на себе зобов’язань дотримуватися обмежень та/або від складання Присяги поліцейського, визначених законом; 2) особи, які звільнені або мали бути звільнені з посад на підставі Закону України"Про очищення влади"." Згадана ст.61 Закону 2. визначає, що "Не може бути поліцейським: 1) особа, визнана недієздатною або обмежено дієздатною особою;  2) особа, засуджена за умисне вчинення тяжкого та особливо тяжкого злочину, у тому числі судимість якої погашена чи знята у визначеному законом порядку;  3) особа, яка має непогашену або незняту судимість за вчинення злочину, крім реабілітованої;  4) особа, щодо якої було припинено кримінальне провадження з нереабілітуючих підстав;  5) особа, до якої були застосовані заходи адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією;  6) особа, яка відмовляється від процедури спеціальної перевірки під час прийняття на службу в поліції або від процедури оформлення допуску до державної таємниці, якщо для виконання нею службових обов’язків потрібен такий допуск;  7) особа, яка має захворювання, що перешкоджає проходженню служби в поліції. Перелік захворювань, що перешкоджають проходженню служби в поліції, затверджується Міністерством внутрішніх справ України спільно з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я;  8) особа, яка втратила громадянство України та/або має громадянство (підданство) іноземної держави, або особа без громадянства;  9) особа, яка надала завідомо неправдиву інформацію під час прийняття на службу в поліції.  4. Поліцейський не може бути членом політичної партії.  5. Поліцейський не може організовувати страйки та брати участь у страйках." Тобто жодного слова про військовий резерв.  Я не виключаю наявність з цього приводу певного регуляторного підзаконного акту, можливо й закритого від вільного доступу, тому рекомендую одержати письмову відмову у прийнятті на службу з посиланням на норму закону.

 

Добрий день. В мене питання, якщо я участник бойових дій, може жінка підпадати під скорочення на громадському підприємстві?
Автор вопроса: Олег - 21-11-2017 15:02:15

Доброго дня! Ваш статус УБД не впливає на виробничі питання Вашої дружини та не передбачений законом як запобіжник від можливого скорочення.

Доброго дня. Підскажіть будь ласка при призначенні мені пенсії як держслужбовцю не були враховані всі виплати зарплати судом першої інстанції винесено рішення перерахвувати пенсію ПФУ подав на апеляцію, чи може апеляційний суд винести рішення без повідомлення мене про дату суду? Дуже дякую. Удачного дня і крепкого здоровя.
Автор вопроса: Раїса - 21-11-2017 11:26:14

Доброго дня.

Апеляційний суд повідомляє про дату, час і місце судового засідання особу, яка подала скаргу, інших осіб, які беруть участь у провадженні у справі про адміністративне правопорушення, не пізніше ніж за три дні до початку судового засідання.

Повідомлення сторін про час і місце розгляду справи повинно проводитися відповідно до вимог статей 74 - 76 Цивільного процесуального кодексу України.

Повістка повинна бути вручена не пізніше ніж за три дні до судового засідання, крім випадку, коли повістка вручається безпосередньо в суді. Повістка у справах, для яких встановлено скорочені строки розгляду, має бути вручена у строк, достатній для прибуття до суду.

                   Отже, суд може винести рішення без Вашої участі, якщо Вас було належно повідомлено про судове засідання.

Якщо в мене в домі на 100 кв.м., живуть квартиранти по договору оренди, скільки податку вони будуть платити за це?
Автор вопроса: Іван - 21-11-2017 09:16:01

Про який податок йде мова? Податки повинен сплачувати власник нерухомості: а)податок на нерухомість; б)податок з прибутку від оренди нерухомості. 

Добрый день! У меня такой вопрос: работника призвали на срочную службу. Он ее проходит,за этот период прохождения срочной службы насчитывается дни ежегодного отпуска? Спасибо.
Автор вопроса: Екатерина - 20-11-2017 14:43:43

Доброго дня! Ми не надаємо безкоштовних консультацій підприємствам, установам і організаціям.

Доброго дня. У мене така проблема. Ми з чоловіком пішли і оформили кредит на мене оскільки в мене були документи біля себе. Зараз нам потрібно було кожного місяця вносити внесок, 2 внески вже зроблено. Зараз 17 числа тоже потрібно було внести. Чоловік поїхав на заробітки і тепер він відмовляється оплачувати. Мені вже звонили з банку. Я непрацюю, у мене дитина 1рік 9міс. Крім дитячих у мене ніякого дохода немає. Що можна зробити у такому випадку аби він ніс відповідальність за те що не оплачує. Дуже дякую.
Автор вопроса: Маріанна - 20-11-2017 13:34:25

Доброго дня! Якщо Ваш чоловік не був поручителем по кредиту, - кошти будуть стягуватись виключно з Вас. Однак, якщо справа дойте до стягнення за рахунок майна - накладуть арешт і на Ваше спільне з чоловіком майно. Рекомендую найти порозуміння з Вашим чоловіком.

Добрый день! Скажите, пожалуйста, на каких основаниях паспортный стол требует 332 гривны за замену паспорта в связи с износом? И что такое "Приложение 13" и какие документы нужно предоставить в поссовет для его получения?
Автор вопроса: Артем - 20-11-2017 11:31:43

Доброго дня! Гранична вартість адмінпослуги за оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого) та обмін паспорта громадянина України у строк, не пізніше, ніж через 20 робочих днів з дня оформлення заяви-анкети, становить 0,1 розміру прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року; не пізніше, ніж через 10 робочих днів, – 0,2 розміру прожиткового мінімуму. За оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого) та обмін паспорта громадянина України для виїзду за кордон у строк, не пізніше, ніж через 20 робочих днів, – 0,2 розміру прожиткового мінімуму; не пізніше, ніж через 7 робочих днів, – 0,4 розміру прожиткового мінімуму; не пізніше, ніж через 3 робочі дні, – 0,4 розміру прожиткового мінімуму. Вартість бланків документів та їх персоналізації визначається відповідно до укладених договорів з державним підприємством, що здійснює виготовлення бланків та їх персоналізацію. З 1 січня 2017 року прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць складає 1544 гривні. Також раджу ознайомитись з Постановою КМУ від 2 листопада 2016 р. № 770 "Про деякі питання надання адміністративних послуг у сфері міграції" http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249454655 Вартість складатиметься із суми адміністративних послуг і вартості бланку.

доброго дня. я жінка медик.
сьогодні кадровик на роботі сказала, що мені обовязково необхідно стати на військовий облік, інакше мені заборонять працювати.
чи правомірно це, оскільки я не військовозобовязана, військового квитка не маю, в армії чи на військовій кафедрі не служила? дякую
Автор вопроса: Галина - 20-11-2017 10:31:53

Доброго дня! Згідно ст.1 ч.11 ЗУ "Про військовий обов'язок і військову службу" Жінки, які мають фах, споріднений з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому Кабінетом Міністрів України, та придатні до проходження військової служби за станом здоров'я, віком та сімейним станом, беруться на військовий облік військовозобов'язаних. http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2232-12 

Відповідно до постанови КМУ від 14 жовтня 1994 р. N 711 "Про затвердження переліку спеціальностей,
за якими жінки, що мають відповідну підготовку,  можуть бути взяті на військовий облік", до таких спеціальностей належить МЕДИЧНА.   http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/711-94-%D0%BF

Таким чином, якщо Ви за за станом здоров'я, віком та сімейним станом відповідаєте критеріям постановки на військовий облік - Ви зобов'язані стати на військовий облік.

Доброго дня!
Таке питання - в законі України прописано, що відстрочку на строкову службу надає навчання на аспірантурі, проте не вказано в якій формі очній чи заочній. Тобто виходить, що можна навчатись на заочній формі в аспірантурі і мати при цьому відстрочку на строкову службу, чи не так? Допоможіть будь ласка розібратись. Буду вдячний за відповідь.
Автор вопроса: Валентин - 19-11-2017 21:59:06

Доброго дня! Відповідно до ч.8 ст. 17 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2232-12) відстрочка від призову на строкову військову службу для здобуття освіти на весь період навчання надається громадянам призовного віку, які навчаються в інтернатурі, аспірантурі або докторантурі з відривом або без відриву від виробництва.  Таким чином, особа яка навчається в аспірантурі має право на відстрочку від призову не зважаючи на форму навчання, оскільки заочна форма – це навчання без відриву від виробництва.

Добрий день!Ситуація: були куплені 2 квитки туди, 2 - назад на автобус по Україні через популярний ресурс у ФЛП. Виїзд о 5 20, о 4 ранку дзвінок-рейс відмінено через несправність автобуса. Пропонують їхати іншим рейсом через декілька годин. Пояснила, що тоді не встигну на похорон і цей рейс мені не підходить. Сказали вертати квитки. Написала заяву ще до 5 20 ранку, але повернули кошти тільки за квитки туди. За квитки назад прийшла відмова, тому що "за правилами перевізника можна повернути квитки тільки більш ніж за добу". Написала в службу підтримки - все одно відмова.Квитки куплені в одного перевізника, рейс "туди" вони відмініли, повернули за нього гроші. Рейсом "назад" ми скористатись не змогли, тому що з вини перевізника взагалі нікуди не виїхали. Вони це називають "добровільною відмовою менше ніж за добу", але фактично перевізник підставив і привласнив гроші за квитки.Чи правомірна ця аморальна поведінка перевізника і як обґрунтувати свою правоту (якщо правота має місце)?
Автор вопроса: Дарія - 18-11-2017 20:53:50

Доброго дня. Відповідно до ст. 135 Постанови «Про затвердження Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту» (http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/176-97-%D0%BF/page) особа, яка придбала квиток, має право на повернення його в касу до відправлення автобуса і виплату суми, що дорівнює повній вартості квитка, у разі:   відміни рейсу або відправлення автобуса із запізненням;  ненадання пасажиру місця, зазначеного у квитку (у   разі відмови пасажира від іншого запропонованого місця);   надання для перевезення автобуса, клас якого нижчий, ніж зазначено у розкладі руху на автостанції.  Відповідно до ст. 136 Постанови «Про затвердження Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту» (http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/176-97-%D0%BF/page) У разі повернення квитка   на   автобус   міжміського   або міжнародного сполучення у строк за дві години або менш як за одну
добу до його відправлення особі повертається сплачена сума, крім плати за продаж квитків, збору за попередній продаж квитків та 10
відсотків вартості проїзду.  
У разі повернення квитка на зазначений автобус пізніше ніж за дві години, але не пізніше ніж за 10 хвилин до відправлення автобуса, передбаченого розкладом руху, пасажирові повертається сплачена сума, крім плати за продаж квитків, збору за попередній продаж квитків та 20 відсотків вартості проїзду.     У разі повернення квитка пізніше ніж за 10 хвилин   до
відправлення автобуса, а також протягом трьох годин з моменту його відправлення особі повертається сплачена сума, крім плати за
продаж квитків, збору за попередній продаж квитків та 30 відсотків  вартості проїзду.  
Тому, Вам повинні були повернути гроші за квиток, але з не в повному обсязі. Відповідно до вищевказаного раджу, Вам звернутись до органів, що забезпечують державний контроль за Правилами   до Укртрансбезпеки, Національної поліції чи органів Держпродспоживслужби.

Мені вже є 14 років, мені потрібно отримувати паспорт, чи чекати 16-річного віку?
Автор вопроса: Вікторія - 18-11-2017 19:43:43

Доброго дня.

Відповідно до ч. 2 ст. 21 Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, спрямованих на лібералізацію Європейським Союзом візового режиму для України» (http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1474-19) кожен громадянин України, який досяг чотирнадцятирічного віку, зобов’язаний отримати паспорт громадянина України.

Здравствуйте!

Сотрудник коммунального предприятия тайно от руководства использовал служебный автомобиль и оборудование предприятия для выполнения частного заказа. И заработал на этом.

Не зная его планов заранее я, случайно, стал как бы соучастником этого деяния и "заложником ситуации".

Скажите, пожалуйста, являются ли его действия уголовно/административно наказуемыми (считается ли это коррупционным преступлением) и могут ли привлечь меня к ответственности в случае, если начальству станет известно?

Заранее спасибо за ответ!
Автор вопроса: Леонид - 18-11-2017 14:30:37

Доброго дня! З Вашого питання не зрозуміло яка Ваша роль в даній події. Далі потрібно знати чи Ваш "подєльнік" є державним службовцем, чи був автомобіль та обладнання у його віданні. Що це за обладнання і як використовувалось?

я був призваний в першу мобілізацію на даний момент я не звільнений служив в Гончарівску Чернігівська обл що робити?
Автор вопроса: ігор - 18-11-2017 13:06:11

Прошу більш зрозуміло формулювати Ваше питання. Ви пишете не на "Битву екстрасенсів".

Я проживаю в Полтавській області а прописаний в Сумській чи маю я право піти на військову службу за контрактом через військомат який знаходиться в моєму районі
Автор вопроса: Олег - 17-11-2017 17:02:56

Доброго дня! Громадяни України, які виявили бажання проходити військову службу за контрактом, повинні звернутись до військового комісаріату за місцем проживання (реєстрації), перебування на військовому обліку, в якому кандидат може ознайомитися з переліком вакантних посад та підібрати посаду (обрати майбутню спеціальність). Порядок укладення контракту визначено "Положенням про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України" http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1153/2008  Таким чином, для укладення контракту зверніться до РВК де Ви перебуваєте на обліку

Доброго дня. Дуже вдячна за відповідь. Удачного дня, крепкого здоровя і ангела хранителя Вам за вашу допому.
Автор вопроса: Раїса - 17-11-2017 13:46:23

На все добре!

а де написано що я можу піти у відпустку на 10 днів як матір одиночка?
Автор вопроса: Іра - 17-11-2017 11:48:16

Це передбачено Законом України "Про відпустки" http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80/page , ст.19, Жінці, яка працює і має двох або більше дітей віком до 15 років, або дитину-інваліда, або яка усиновила дитину, матері інваліда з дитинства підгрупи А I групи, одинокій матері, батьку дитини або інваліда з дитинства підгрупи А I групи, який виховує їх без матері (у тому числі у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також особі, яка взяла під опіку дитину або інваліда з дитинства підгрупи А I групи, чи одному із прийомних батьків надається щорічно додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів (стаття 73 Кодексу законів про працю України).

 

Доброго дня!я військовослужбовецб по контракту, матір-одиночка, чи можу я зараз в особливий період, іти в відпустку на 10 днів?
Автор вопроса: Іра - 17-11-2017 10:18:00

Доброго дня! Дія особливого періоду закінчилась в день, коли Президент України оголосив демобілізацію. Якщо у Вас є підстави визначені законом, Ви маєте право на відпустку.

Доброго дня. Чи має право ПФУ без згоди пенсіонера перевести його з пенсії держслужби на пенсію на загальну? Дякую. Удачного дня.
Автор вопроса: Раїса - 17-11-2017 09:58:58

Доброго дня! Якщо пенсію вже призначено і людина її отримує, то навіть зміни в законодавстві не дають право ПФУ примусово перевести його з одного виду пенсії на іншу, оскільки закон зворотньої сили не має. Виключенням може бути ситуація коли наявне вступивше в силу рішення суду про незаконність призначення пенсії.

Доброго дня! Я пенсіонерка. отримую мізерну пенсію. все життя працювала, але 10 років була на групі по інвалідності. Скажіть, чи зараховується мені цей стаж коли я була на групі у трудовий. (тобто, для пенсії ці рокии числилися)?
Автор вопроса: Галина - 17-11-2017 09:52:27

Доброго дня.

Відповідно до ст. 57 Закону України «Про пенсійне забезпечення» (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1788-12/paran545#n545) до стажу роботи зараховується робота:

а) будь-яка інша робота, на якій працівник підлягав державному соціальному страхуванню, або за умови сплати страхових внесків, період одержання допомоги по безробіттю, а також робота в’язнів і робота за угодами цивільно-правового характеру за умови сплати страхових внесків;

б) творча діяльність осіб, передбачених пунктом "в" статті 3 цього Закону. При цьому творча діяльність членів Спілки письменників України, Спілки художників України, Спілки композиторів України, Спілки кінематографістів України, Спілки театральних діячів України, інших творчих працівників, які не є членами творчих спілок, але об’єднані відповідними професійними комітетами, до введення в дію цього Закону зараховується в стаж роботи незалежно від сплати страхових внесків. У цих випадках стаж творчої діяльності встановлюється секретаріатами правлінь творчих спілок республіки починаючи з дня опублікування або першого публічного виконання чи публічного показу твору даного автора;

в) військова служба та перебування в партизанських загонах і з’єднаннях, служба в органах державної безпеки, внутрішніх справ та Національної поліції, незалежно від місця проходження служби;

г) служба у воєнізованій охороні, в органах спеціального зв’язку і в гірничорятувальних частинах, незалежно від відомчої підпорядкованості та наявності спеціального або військового звання;

д) навчання у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах, в училищах і на курсах по підготовці кадрів, підвищенню кваліфікації та перекваліфікації, в аспірантурі, докторантурі і клінічній ординатурі;

е) тимчасова непрацездатність, що почалася у період роботи;

є) час догляду за інвалідом I групи або дитиною-інвалідом віком до 16 років, а також за пенсіонером, який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду;

ж) час догляду непрацюючої матері за малолітніми дітьми, але не довше ніж до досягнення кожною дитиною 3-річного віку;

з) період проживання дружин осіб офіцерського складу, прапорщиків, мічманів і військовослужбовців надстрокової служби з чоловіками в місцевостях, де була відсутня можливість їх працевлаштування за спеціальністю, але не більше 10 років.

Отже, якщо інвалідність настала в період роботи, то цей період відповідно зараховується до стажу роботи. Раджу, Вам звернутись до органу, що призначає пенсію, для перерахунку.

Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, якщо єсв нараховувалося на мене як на працівника на 0,5 офіційної зп, то коли брати довідку із пенсійного фонду, чи заначається там конкретно розмір єсв чи просто є відмітка що сплачувався за певний місяць?
Автор вопроса: Наталія - 17-11-2017 09:43:44

Доброго дня.

У ч. 2 розділу ІІІ Положення про реєстр застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0785-14) , зазначено, що індивідуальні відомості про застраховану особу з Державного реєстру надаються страхувальникам та/або застрахованій особі на паперових носіях за формою ОК-5 або формою ОК-7 цього Положення. Оскільки форма довідки ОК-5 передбачає отримання відомостей про суми заробітку для нарахування пенсії, а довідка за формою ОК-7 містить відомості про суми заробітної плати, з якої сплачується єдиний соціальний внесок (у межах максимальної величини), то вважається за доцільне для визначення періоду страхового стажу за страхуванням, у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, отримувати відомості за формою ОК-7.

 «Позначка про сплату ЄСВ», в довідках ОК-5, ОК-7 позначається словами «Так» або «Ні».

З 1.08 .2017 мешканцям нашого підїзду ,після нашої відмови встановити загальний лічильник газу, встановили норму 18,3 м. куб. на чоловіка(Кабмін знизив норму споживання газу без лічильників на 25%
з серпня 2017, за відсутності централізованого гарячого водопостачання й газового водонагрівача норму знижено з 7,1 до 5,4 куб. м на чол.)
Чи е дії міськгазу правомірними і як їх оспорити?
Автор вопроса: Віктор - 16-11-2017 18:18:53

Доброго дня.

Відповідно до Постанови «Про норми споживання природного газу населенням у разі відсутності газових лічильників» (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/203-2016-%D0%BF) у  період відсутності централізованого гарячого водопостачання населення норма споживання природного газу на плиту газову встановлюється 5,4 куб. метра на людину на місяць. 

Тому, дії міськгазу є правомірними, так як норма споживання газу вказана в Постанові Кабінету Міністрів України.

Yandex.Metrika