Он-Лайн консультации

Пошук за ключовим словом раніше наданих консультацій

Он-Лайн консультации

   Вопросов: всего-1163, сегодня-0;    ответов: всего-1163, сегодня-0


Порядок
Есть ответ  
Опубликовано  
Ожидает ответа  
Опубликовано  
Здравствуйте! Прошу, разъясните. Мужчине 58 лет, в 2009 году был исключен по достижению предельного возраста (50 лет) из военнообязанных запаса (ст.лейтенант - 2 разряд), но своевременно отметка в военном билете об исключении сделана не была. В 2017 году на предприятии вручают уведомление (не повестку) о прибытии в военкомат для возобновления на воинском учете и прохождении мед.комиссии. Человек отказывается, мотивируя тем, что не является военнообязанным и новые изменения в законе от 2014 года к нему уже не относятся, только в добровольном порядке он имеет право восстановиться, так как закон обратной силы не имеет. Таких уведомлений было три, после составлен акт об отказе и материалы переданы в полицию, внесены в ЕРДР согласно ч1 ст337 КкУ. В итоге обвинительный акт - умышленные противоправные действия - уклонение военнообязанного от военного учета после предупреждения сделанного военным комиссариатом. Правомерны ли эти действия и что с этим делать ? Заранее спасибо.
Автор вопроса: Кира - 10-10-2017 21:29:22

Доброго дня! Зареєстроване до ЭРДР кримінальне провадження та вручений обвинувачений акт - це ще не вирок. На моє глибоке переконання шанси сторони обвинувачення довести Вашу вину дорівнюють НУЛЮ, оскільки у Вашій діях відсутній склад злочину, з обставин які прямо вказані у Вашому зверненні. Якщо справу передано до суду - рекомендую укласти договір з толковим адвокатом на захист Вас у суді.

Доброго дня, хочу придбати авто ввезене та розмитнене за "пільговим законом" згідно якого заборонено відчуження майна протягом 365 днів. Власник авто пропонує продати авто без переоформлення за генеральним дорученням з можливістю переоформлення тільки через 10 місяців. Знаю, що генеральне доручення протягом цього часу може бути скасованим з різних підстав: безпосередньо власником, автоматично в разі смерті власника, можливо інші. Також в разі розлучення автомобіль може бути вилучений при розподілі майна або для погашення кредитних зобов'язань, тощо. Прошу сказати яким способом я можу придбати авто за генеральним дорученням та вберегти себе від можливих проблем протягом терміну його дії до переоформлення права власності? Можливо якийсь додатковий договір, розписка про отримання коштів ... тощо. Дякую чекаю на відповідь.
Автор вопроса: Віталій - 10-10-2017 16:12:38

Доброго дня!

Для того, щоб убезпечити себе Ви можете укласти договір купівлі-продажу автомобіля після спливу строку про який Ви говорите.

Ніяким чином убезпечити себе здійснюючи купівлю автомобіля шляхом укладення генерального доручення не можна.

Відповідно до ч.1 ст.237 Цивільного кодексу України (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15/paran1341#n1341)  представництвом є правовідношення, в якому одна сторона (представник) зобов'язана або має право вчинити правочин від імені другої сторони, яку вона представляє.

Відповідно до ч.3 ст.244 Цивільного кодексу України довіреністю є письмовий документ, що видається однією особою іншій особі для представництва перед третіми особами.

В даному випадку, укладення довіреності – це приховування договору купівлі-продажу. І у разі виникнення спору, суд ніяким чином не зможе зобов’язати довірителя передати Вам СВОЄ майно.

В цій ситуації можна порадити укласти попередній договір купівлі-продажу автомобіля.

Відповідно до ч.1 ст. 635 Цивільного кодексу України попереднім є договір, сторони якого зобов'язуються протягом певного строку (у певний термін) укласти договір в майбутньому (основний договір) на умовах, встановлених попереднім договором.

Для більш детального ознайомлення з положеннями попереднього договору, раджу Вам ознайомитись зі ст.635 Цивільного кодексу України.

Зокрема, у Вказаній статті міститься положення щодо відповідальності сторони у разі, якщо вона ухиляється від укладення основного договору.

Д.дня Хочу призватись на контракт на 3 роки. Але мій директор каже,що звільнить з роботи і не буде зберігати місце і зарплату. Чи правомірно це???? Допоможіть. Дякую
Автор вопроса: Саша - 10-10-2017 12:55:40

Доброго дня!

Відповідно до ч.1 ст.119 Кодексу законів про працю України (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/322-08/paran709#n709) на час виконання державних або громадських обов'язків, якщо за чинним законодавством України ці обов'язки можуть здійснюватись у робочий час, працівникам гарантується збереження місця роботи (посади) і середнього заробітку.

Зокрема, відповідно до ч.3 зазначеної статті за працівниками, призваними на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятими на військову службу за контрактом, у тому числі шляхом укладення нового контракту на проходження військової служби, під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення зберігаються місце роботи, посада і середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, фермерському господарстві, сільськогосподарському виробничому кооперативі незалежно від підпорядкування та форми власності і у фізичних осіб - підприємців, у яких вони працювали на час призову. Таким працівникам здійснюється виплата грошового забезпечення за рахунок коштів Державного бюджету України відповідно до Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".

Тобто, роботодавець не має права Вас звільнити, у зв’язку з тим, що Ви будете проходити військову службу.

Однак, на практиці, роботодавці як правило знаходять таку причину для звільнення, яка передбачена чинним законодавством.

В такому випадку, за захистом свої порушених прав Вам необхідно буде звертатись до суду.

Доброго дня! Розкажіть, будь ласка, мені яким чином стосується мене пенсійна реформа. Я патрульний, 2 роки в поліції, нам рік за 2 рахується. Як буде піля цієї реформи? Чи є у мене пільги якісь? Скільки стажу повинно бути для виходу на пенсію?
Автор вопроса: Сергій - 10-10-2017 11:55:02

Доброго дня!

Відповідно до статті 12 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2262-12/page2) пенсія за вислугу років призначається поліцейським в разі досягнення на день звільнення зі служби 45-річного віку, за наявності у них страхового стажу 25 років і більше, з яких не менше ніж 12 календарних років і 6 місяців становить військова служба або служба в органах внутрішніх справ, Національній поліції, державній пожежній охороні, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, органах і підрозділах цивільного захисту, податковій міліції чи Державній кримінально-виконавчій службі України.

Отже, ви зможете отримати пенсію за наявності у вас страхового стажу 25 років і більше, з яких не менше ніж 12 календарних років і 6 місяців становить військова служба або служба в Національній поліції.

Додатково можете ознайомитись із статтею 78 Закону України «Про Національну поліцію» (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/580-19/page3), в ній надають види служб, які зараховуються до стажу в поліції.

А також зверніть увагу, на п. 3, 4 цієї ж статті, відповідно до якої під час обчислення стажу служби в поліції враховуються тільки повні роки вислуги років без округлення фактичного розміру вислуги років у бік збільшення. Та порядок обчислення вислуги років у поліції встановлює Кабінет Міністрів України.

моїй дитині виповнилось 14 років 24 серпня 2017 року, але ще не встигли зробити паспорта, бо тільки подали, чи знімуть субсидію
Автор вопроса: Інна - 10-10-2017 10:18:38

Доброго дня!

Досягнення дитиною 14-річного віку не позбавляє Вас права на субсидію, і не є підставою для зняття субсидії.

Порядок призначення субсидії регулюється Положенням про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/848-95-%D0%BF/page).

Відповідно до п.8 вказаного Положення «Для  призначення  субсидії  сукупний  дохід  обчислюється виходячи  з  доходів,  нарахованих  особам, які досягли 14-річного віку  станом  на початок періоду, за який враховуються доходи, без урахування  податку  з  доходів  фізичних  осіб, відомості про які надаються  структурним  підрозділам  з  питань соціального захисту населення  ДФС,  Пенсійним  фондом  України,  фондами  соціального страхування,  у порядку, визначеному пунктом 13 цього Положення, а також  розмірів  державної  соціальної  допомоги,  що виплачується структурними  підрозділами  з питань соціального захисту населення (крім   частини  допомоги  при  народженні  дитини,  виплата  якої здійснюється  одноразово, частини допомоги при усиновленні дитини, виплата   якої  здійснюється  одноразово,  одноразової  винагороди жінкам,  яким  присвоєно  почесне  звання  України "Мати-героїня", державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, допомоги на дітей, над якими встановлено опіку  чи  піклування,  щомісячної  адресної  допомоги  внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на  оплату житлово-комунальних послуг)».

Тобто, оскільки Ваша дитина досягла 14-річного віку, то її доходи будуть враховуватись для розрахунку можливості призначення субсидії. Однак, якщо сукупність Ваших доходів, з урахуванням  Вашої 14-річної дитини, буде нижчим від встановленого мінімуму, то Ви все одно матимете право на субсидію.

Добро дня. Чимає право сільський голова під час відпустки чи перебуваючи на лікарняному підписувати фінансові документи , розпорядження, рішення сесії.
Автор вопроса: Світлана - 10-10-2017 10:06:09

Доброго дня!

Відповідно до пункту 6 Наказу Міністерства праці та соціальної політики України «Про затвердження Випуску 1 "Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності" Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників» (http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/FIN11827.html) конкретний перелік посадових    обов'язків визначається посадовими інструкціями керівників, професіоналів,   фахівців, технічних  службовців,  які  розробляють  і затверджують на основі Довідника роботодавці, ураховуючи конкретні Завдання та обов'язки, функції, права, відповідальність   працівників   цих  груп  та особливості штатного розпису підприємства, установи, організації.

Тобто, в даному випадку в голови сільської ради має бути посадова інструкція. Саме в ній прописані всі права і обов’язки сільського голову, в тому числі питання підпису документів під час перебування на лікарняному.

Щодо законодавчого врегулювання цього питання, то чіткої норми, яка дозволяла або забороняла підписувати документи, під час тимчасової непрацездатності немає.

Проте, враховуючи те, що листок непрацездатності підтверджує тимчасову непрацездатність особи, то виходячи з буквального змісту, в період непрацездатності особа є непрацездатною і вона не виконує свої посадові обов’язки. 

У нашій власності є присадибна ділянка з житловим будинком і господарськими будівлями. В одній із споруд ми облаштували кухню та житлову кімнату. Питання : чи маємо ми право на цій будівлі відкрити ще один будинковий номер(окреме приватне господарство,з бдинковою книгою та ін). Куди звертатися і які потрібно документи? Дякую!
Автор вопроса: марян - 09-10-2017 23:40:00

Доброго дня!

Відповідно абзацу 1 пункту 2 Розділу 1 Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва  та житлово-комунального 
господарства України 
«Про затвердження Порядку прийняття в експлуатацію і проведення технічного обстеження індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, громадських будинків та будівель і споруд сільськогосподарського призначення I та II категорій складності, які збудовані без дозволу на виконання будівельних робіт» (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0547-15) господарські (присадибні) будівлі - допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо та прибудови до них.

Тобто, в даному випадку господарська будівля – це не житлове приміщення. Перш ніж облаштовувати житлові умови Ви б мали звернутись до органу місцевого самоврядування з відповідними документами для зміни цільового призначення приміщення.

З приводу надання поштової адреси будівлі, то рішенням сесії міської (селищної) ради приймається порядок присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна населених пунктів підпорядкованих цій міській (селищній) раді. З даним питанням Вам потрібно звертатись до міської (селищної) ради регіону, де знаходиться дане нерухоме майно.

Добрий день! Підскажіть будь-ласка,в тому році я подавала документи на субсидію,а в липні 2017 вийшла на роботу з дикретної відпустки, чи потрібно заново подавати документи на субсидію? Дякую
Автор вопроса: Юлія - 09-10-2017 16:03:11

     Доброго дня!

     Відповідно до абз. 9 п.14 Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/848-95-%D0%BF/page) після закінчення   строку   отримання  субсидії  структурні підрозділи  з  питань  соціального  захисту  населення самостійно здійснюють   розрахунок   субсидії   на   наступний   період   для домогосподарств,  які отримували  субсидію у попередньому періоді (крім  орендарів  житлового  приміщення,  осіб, яким субсидія була призначена  за  зареєстрованим  місцем  перебування,  та осіб, які звертаються  за  субсидією на придбання скрапленого газу, твердого та  рідкого  пічного  побутового  палива).  Для  цього  структурні підрозділи   з   питань  соціального  захисту  населення  збирають необхідну  інформацію  у  порядку, передбаченому пунктом 13 цього Положення,  без  звернення  громадян  і протягом десяти днів після отримання  зазначеної інформації приймають рішення про призначення (непризначення)   субсидії  та інформують  про  прийняте  рішення громадян.

Однак, відповідно до абз. 15 п.14 зазначеного Положення «громадянин,  якому призначено субсидію, зобов'язаний протягом місяця  поінформувати  структурний  підрозділ з питань соціального захисту населення  про  зміну  складу  зареєстрованих у житловому приміщенні  (будинку)  осіб  (орендар  -  про  осіб,  які фактично проживають),   їх   соціального   статусу,   переліку  отримуваних житлово-комунальних   послуг,   умов  їх  надання,  підприємств  - виробників/виконавців   житлово-комунальних   послуг,   закінчення строку  реєстрації  місця  перебування, купівлю товарів або оплату послуг, передбачених підпунктом 5 пункту 5 цього Положення, шляхом подання відповідних документів. У разі зміни складу зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб подаються також нові заява і декларація».

    Тобто, якщо раніше Вам було призначено субсидію, то для наступного періоду, Вам не потрібно знову подавати всі документи, для призначення субсидії, структурні підрозділи з питань соціального захисту населення самостійно проводять всі необхідні дії.        Однак, оскільки Ваш статус змінився, то Ви зобов'язані повідомити органи соціального захисту населення про ці зміни.

Добрий день,чи можуть діючі працівники МВС укласти контракт з ЗСУ зі збереженням посади?
Автор вопроса: Василь - 09-10-2017 14:32:57

Доброго дня!

Про який контракт йде мова? Для отримання відповіді, будь ласка, сформулюйте своє запитання більш коректно!

Доброго дня! Чи можу я після закінчення 6 курсу універститу безперешкодно перетнути кордон із повісткою на руках або без?
Чи понесу я кримінальну чи адміністративу відповідальність за те, що не став чекати поки мене призвуть служити, а виїхав з країни?
Автор вопроса: Андрій - 09-10-2017 12:46:30

Доброго дня!

В режимі онлайн консультацій відповіді на такі запитання не надаються, оскільки це може бути розцінено, як сприяння в ухиленні від призову на військову службу.

Доброго дня.При виході військовослужбовця ЗСУ на пенсію за вислугою років,Пенсії обчислюються з розміру грошового забезпечення, з якого було сплачено єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, а до 1 січня 2011 р. - страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування з урахуванням таких його видів:

{Абзац перший пункту 7 в редакції Постанови КМ № 1322 від 21.12.2011}

відповідних окладів за посадою, військовим (спеціальним) званням (для осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту щомісячної надбавки за спеціальне звання) та відсоткової надбавки за вислугу років у розмірах, установлених за останньою штатною посадою, займаною перед звільненням;

щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (надбавки, доплати, підвищення, крім щомісячних надбавок (доплат), установлених особам, які мають право на пенсію за вислугу років згідно із законодавством і залишені за їх згодою та в інтересах справи на службі) та премії. Розмір щомісячних додаткових видів грошового забезпечення та премії визначається за 24 останні календарні місяці служби підряд перед звільненням. Середня сума щомісячних додаткових видів грошового забезпечення та премії визначається шляхом ділення на 24 загальної суми цих видів грошового забезпечення за 24 останні календарні місяці служби підряд перед звільненням.

Чи входить до цього переліку Щомісячна додаткова грошова винагорода (ЩДГВ)
(наказ МОУ від 15.11.2010 № 595, наказ МОУ від 27.01.2016 № 44 (зі змінами)) що виплачується в розмірі розмірі 60%від місячного грошового отримання постійно
Автор вопроса: Анатолій - 09-10-2017 11:13:05

Доброго дня!

Відповідно до пункту 8 Наказу Міністерства оборони України «Про затвердження Інструкції про розміри і порядок виплати щомісячної додаткової грошової винагороди військовослужбовцям Збройних Сил України» (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1470-16) винагорода не включається до складу грошового забезпечення, з якого здійснюється обчислення одноразових додаткових видів грошового забезпечення.

Отже, до складу грошового забезпечення винагорода НЕ включається. 

добрий дeнь. У мeнe дитина народилась, працюю вчтeлeм повна ставка, нe служив, 28 років, нe маю кафeдри. Військомат чeрeз відділ освіти прислав повістку щодо звірки докумeнтів та проходжeння ВЛК. Вони мeнe записали в роту охорони міста, чи є підстави на відстрочку. дякую!
Автор вопроса: микола - 08-10-2017 16:14:09

Доброго дня!

Відповідно до пп.8 п.2 ч.1 ст.37 ЗУ «Про військовий обов’язок і військову службу» (http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2232-12/paran700#n700) особи, які досягли граничного (27-річного) віку під час перебування на військовому обліку призовників підлягають взяттю на військовий облік військовозобов’язаних.

Тобто, зараз Ви відноситесь до категорії військовозобов’язаних.

Відповідно до ч.10 ст.1 вказаного Закону громадяни України, які приписані до призовних дільниць або перебувають у запасі Збройних Сил України чи проходять службу у військовому резерві, зобов'язані прибувати за викликом районного (міського) військового комісаріату для оформлення військово-облікових документів, приписки, проходження медичного огляду, направлення на підготовку з метою здобуття або вдосконалення військово-облікової спеціальності, призову на військову службу або на збори військовозобов'язаних.

Відповідно до ч.1 ст.24 ЗУ «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3543-12/parao422#o422) бронювання військовозобов’язаних, які перебувають у запасі, здійснюється в мирний час та у воєнний час з метою забезпечення функціонування органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ і організацій в особливий період.

Відповідно до ч.1 ст.25 зазначеного Закону бронюванню підлягають військовозобов'язані, які працюють в органах державної   влади,   інших  державних  органах,  органах місцевого  самоврядування  та  на  підприємствах,  в  установах  і організаціях,     яким    встановлено    мобілізаційні    завдання (замовлення),  у  разі,  якщо  це  необхідно   для   забезпечення функціонування  зазначених  органів  та  виконання  мобілізаційних завдань   (замовлень).  Такі  військовозобов’язані  не  підлягають прийняттю на службу у військовому резерві.

Однак, відповідно до п.2 ч.2 ст.23 ЗУ «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» призову на військову службу під час мобілізації не підлягають наукові  і  науково-педагогічні  працівники  вищих навчальних закладів, наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь, і педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів, за умови, що вони працюють відповідно у вищих навчальних   закладах,  наукових   установах   та   організаціях, загальноосвітніх  навчальних закладах за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки.

Тобто, Ви відноситесь до категорії військовозобов’язаних осіб. У зв’язку з цим Ви  зобов’язані з’являтись за викликом військового комісаріату для перевірки та оформлення військово-облікових документів, а також для проходження ВЛК. В той же час, Вам необхідно звернутись з письмовим зверненням до військового комісаріату для того, щоб дізнатись на підставі якого документа Вас записали в роту охорони міста.

Окрім цього, незважаючи на те, що ваші документи перевірятимуться, а Вам  необхідно буде пройти ВЛК, у разі проведення мобілізації Ви маєте право на відстрочку. Для того, щоб скористатись своїм правом на відстрочку, Вам потрібно буде подати до військового комісаріату відповідні документи, які підтверджують Ваше право.

Однак, оскільки зараз немає Указу Президента України про проведення мобілізації, то Вас в принципі не можуть призвати для проходження військової служби.

Добрий день. За основним місцем працюю у ПТУ викладачем (маю 900 год, ставка викладача - 720 год) 0,5 лаборанта. Крім того за сумісництвом працюю у середній школі (маю 6 год, ставка - 18 год).
Скажіть, будь ласка, чи це законно? Якщо це не законно, скажіть яке покарання мені грозить (я так розумію потрібно буде віддати кошти, скажіть за який період потрібно буде віддавати). Дякую
Автор вопроса: Володимир - 06-10-2017 20:54:10

Доброго дня!

Відповідно до пункту 2 Постанови Кабінету Міністрів України «Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій» (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/245-93-%D0%BF) установити, що тривалість роботи за сумісництвом не може
перевищувати чотирьох годин на день і повного робочого дня у
вихідний день.

Тобто, в даному випадку Ви перевищуєте норму.

Відповідно до статті 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/paran210#n210) порушення встановлених термінів виплати пенсій, стипендій, заробітної плати, виплата їх не в повному обсязі, терміну надання посадовими особами підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та фізичними особами - підприємцями працівникам, у тому числі колишнім, на їхню вимогу документів стосовно їх трудової діяльності на даному підприємстві, в установі, організації чи у фізичної особи - підприємця, необхідних для призначення пенсії (про стаж, заробітну плату тощо), визначеного Законом України "Про звернення громадян", або надання зазначених документів, що містять недостовірні дані, порушення терміну проведення атестації робочих місць за умовами праці та порядку її проведення, а також інші порушення вимог законодавства про працю - тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та громадян - суб’єктів підприємницької діяльності від тридцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Отже, в даному випадку Ви ніякої відповідальності не несете. Притягнути до адміністративної відповідальності можуть посадову особу, яка прийняла Вас на роботу і назначила тривалість роботи більше ніж передбачено законодавством про працю.

Добрий вечір. Я вчитель, мати дитини-інваліда. скажіть, чи існує ще у мене вийти на пенсію раніше? У скільки років, якщо існує і чи не поміняється щось в новому році
Автор вопроса: Руслана - 06-10-2017 17:51:20

Доброго дня!

Згідно з абз.3 п.3 Прикінцевих положень Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1058-15/paran1859#n1859) жінки, які народили п'ятеро або більше дітей і виховали їх до шестирічного віку, і матері інвалідів з дитинства, які виховали їх до цього віку, мають право на призначення дострокової пенсії за віком після досягнення 50 років та за наявності не менше 15 років страхового стажу. При цьому до числа інвалідів з дитинства належать також діти-інваліди віком до 16 років.

Таким чином, для довгострокового виходу на пенсію обов'язковими умовами є:

- вік матері - не менше 50 років;

- страховий стаж - не менше 15 років;

- дитина щонайменше до 6 років виховувалась в сім'ї;

- дитина має статус дитини-інваліда або інвалід з дитинства;

Отже, якщо у вас всі вищеназвані умови присутні, то зверніться органу, що призначає пенсію за місцем проживання (реєстрації).

доброго дня. в 2014-15рр я проходив службу по мобілізації в одній з віськових частин. до цього не працював.
зараз, переглядаючи відомості про страховий стаж в особистому кабінеті на сайті пенсійного фонду бачу, що період служби нігде не відображений.
як мені бути? чи зарахується цей період до страхового стажу? дякую
Автор вопроса: Ігор - 06-10-2017 15:29:13

Доброго дня!

Відповідно до статті 2 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2232-12) військова служба є державною службою особливого характеру, яка полягає у професійній діяльності придатних до неї за станом здоров’я і віком громадян України, іноземців та осіб без громадянства, пов’язаній із обороною України, її незалежності та територіальної цілісності. Час проходження військової служби зараховується громадянам України до їх страхового стажу, стажу роботи, стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу державної служби.

Отже, ТАК! Період проходження військової служби зараховується до страхового стажу.

Раджу звернутись до Пенсійного фонду України у вашому регіоні з відповідним запитанням, при цьому мати при собі документи, які підтверджують проходження Вами військової служби.

Доброго дня. Сільський голова перебуває на лікарняному чи має він право підпису фінансових документів, рішень, тощо.
Автор вопроса: Валентина - 06-10-2017 15:14:10

Доброго дня!

Відповідно до пункту 6 Наказу Міністерства праці та соціальної політики України «Про затвердження Випуску 1 "Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності" Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників» (http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/FIN11827.html) конкретний перелік посадових    обов'язків визначається посадовими інструкціями керівників, професіоналів,   фахівців, технічних  службовців,  які  розробляють  і затверджують на основі Довідника роботодавці, ураховуючи конкретні Завдання та обов'язки, функції, права, відповідальність   працівників   цих  груп  та особливості штатного розпису підприємства, установи, організації.

Тобто, в даному випадку в голови сільської ради має бути посадова інструкція. Саме в ній прописані всі права і обов’язки сільського голову, в тому числі питання підпису документів під час перебування на лікарняному.

Щодо законодавчого врегулювання цього питання, то чіткої норми, яка дозволяла або забороняла підписувати документи, під час тимчасової непрацездатності немає.

Проте, враховуючи те, що листок непрацездатності підтверджує тимчасову непрацездатність особи, то виходячи з буквального змісту, в період непрацездатності особа є непрацездатною і вона не виконує свої посадові обов’язки. 

Доброго дня! Я військовослужбовець,мені довго роблять довідку.В який термін робиться довідка про обставини травми?
Автор вопроса: Ігор - 05-10-2017 12:10:44

Доброго дня!

Відповідно до абз. 5 ч. 2 п. 3.11 Положення про військово-лікарняну експертизу в Збройних силах України (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1109-08) довідка про травму оформляється протягом одного місяця з моменту отримання травми.

Чи передбачено обов*язок військової частини прописувати військовослужбовця в своїй частині, якщо він там не служить?
Автор вопроса: Сергій - 03-10-2017 12:00:25

Доброго дня!

Військова частина не здійснює реєстрацію місця проживання.

Відповідно до Правил реєстрації місця проживання (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/207-2016-%D0%BF) реєстрація місця проживання здійснюється відповідними органами реєстрації.

Окрім цього, військова частина не зобов’язана і немає права надавати дозвіл на реєстрацію місця проживання особи, яка не проходить службу у цій військовій частині.

Доброго дня!Чи можу я військовослужбовець котрий працює у військовому комісаріаті, прописатись у військовій частині котра розташовується поруч, проте я до неї немаю ніякого відношення(окрім того що я військовослужбовець)?
Автор вопроса: Сергій - 03-10-2017 11:52:37

Доброго дня!

Відповідно до абз. 3 пп.5 п.18 Правил реєстрації місця проживання (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/207-2016-%D0%BF) серед всіх інших документів, необхідних для реєстрації місця проживання особа або її представник подає документ, що підтверджує проходження служби у військовій частині, адреса якої зазначається під час реєстрації, - довідка про проходження служби у військовій частині, видана командиром військової частини за формою згідно з додатком 10 (для військовослужбовців, крім військовослужбовців строкової служби).

Отже, для того, щоб зареєструвати своє місце проживання у військовій частині до органів реєстрації необхідно подати документ, який підтверджує проходження служби у вказаній військовій частині.

Оскільки, Ви зазначили, що не проходите військову службу у тій частині, в якій хочете зареєструвати місце проживання, то орган реєстрації відмовить Вам у наданні цієї послуги.

Добрий ранок. щиро дякую за надану відповідь.
Тобто, я так зрозуміла, не роботодавець, а органи соц. захисту по 850 грн в місяць платитимуть і незалежно чи ставка чи півставки у мене було?
То скажіть як зараховуватиметься стаж: так як на роботі, тобто, півставки, тобто за 3 роки я перед державою на 1,5 працюватиму?
Автор вопроса: Надія - 03-10-2017 10:13:25

Доброго дня!

Відповідно до ч.1 ст.5 ЗУ «Про допомогу сім’ям з дітьми» (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2811-12/parao54#o54) всі види державної допомоги сім’ям з дітьми, крім допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами жінкам призначаються і виплачуються органами соціального захисту населення за місцем проживання батьків.

Тобто, допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (яка тепер є складовою допомоги при народженні дитини) призначається та виплачується органами соціального захисту населення, а не роботодавцем.

Відповідно до ч.1 ст.12 вказаного Закону допомога при народженні дитини призначається у розмірі 41 280 гривень. Виплата допомоги здійснюється одноразово у сумі 10 320 гривень, а решта суми допомоги виплачується протягом наступних 36 місяців рівними частинами.

Тобто, є визначена сума, розмір якої не залежить від кількості відпрацьованих годин на роботі.

Щодо наступного запитання, то відповідно до ч.3 ст.23 ЗУ «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1058-15/paran430#n430) страховий стаж обчислюється в місяцях. Неповний місяць роботи, якщо застрахована особа підлягала загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню або брала добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, зараховується до страхового стажу як повний місяць за умови, що сума сплачених за цей місяць страхових внесків є не меншою, ніж мінімальний страховий внесок.

Тобто, якщо був сплачений соціальний внесок за конкретну кількість місяців, у встановленому законодавством розмірі, то до страхового стажу зараховуватимуться всі місяці повністю, незалежно від кількості відпрацьованих годин.

Добрий вечір! Я з цим Законом ознайомлювався, і з вказаною статтею зокрема. Хотів отримати від Вас роз"яснення щодо мого конкретного випадку (подробиці якого я Вам виклав) через те, що у тому сплетінню фраз не можу розібратися сам! Ви ж велично порекомендували мені ще раз ОЗНАЙОМИТИСЬ З ЗАКОНОМ! Дякую!)))
Автор вопроса: Сергій - 02-10-2017 19:44:42

Доброго ранку шановний Сергію! Ніколи не розумів подібного дратування користувачів нашого ресурсу. Ми витрачаємо свій час для надання консультацій, відмітьте для себе "Безкоштовних консультацій" ... А Ви ведете себе так нібито оплатили роботу юриста ..... Добре, спробую пояснити ще раз, якщо Ви НЕ служили  поліцейським, (особою офіцерського складу, середнього, старшого та вищого начальницького складу органів внутрішніх справ), державної пожежної охорони, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, органів і підрозділів цивільного захисту, податкової міліції чи Державної кримінально-виконавчої служби України, то строк навчання не входитиме до строку Вашої вислуги. Дякую за увагу! Переписку з Вами завершено.

Велике спасибі за відповідь на моє запитання (задане 18 вересня), однак я хочу уточнити. На підставі якої норми закону, або підзаконного акту ОСББ, намагаючись змінити цільове призначення допоміжного приміщення (еваковиходу), хочуть влаштувати у ньому свій офіс, повинно звертатися до органів місцевого самоврядування. Наскільки я зрозуміла Вашу відповідь, змінити цільове призначення приміщення вправі лише орган місцевого самоврядування. Якщо є така можливість, вкажіть конкретну статтю, якою це передбачено. Також, якщо є така можливість вкажіть чи існує норма, яка б забороняла зменшувати мережу вже існуючих еваковиходів. Справа у тому, що діючі на даний час норми протипожежної безпеки не вимагають щоб було два виходи з під'їзду (крім під'їздів арочного та коридорного типу), однак евакуаційний вихід при будівництві було зроблено, а значить він для чогось потрібен.
Автор вопроса: Даша - 02-10-2017 16:36:43

Доброго дня!

Щодо першого запитання, то у відповіді було зазначено: «Додатково зазначу, що відповідно до п.1.5. ДБН В. 2.2. – 15-2005 Житлові будинки. Основні положення - магазини адміністративні приміщення та інші нежитлові приміщення масового відвідування розміщуються на першому поверсі багатоквартирного будинку.

А також, для того, щоб облаштувати такий тип нежитлового приміщення, в будь-якому іншому місці, щодо якого законодавством не встановлено заборон, окрім рішення об’єднання співвласників багатоквартирного будинку необхідно підготувати пакет документів та звернутись до органів місцевого самоврядування».

Тобто, це стосується не евакуаційних виходів, а будь-яких інших типів приміщень, щодо яких законом не встановлено заборони, щодо зміни їх цільового призначення і переведення з житлового фонду в нежитловий, або навпаки.

Необхідність звернення до органі місцевого самоврядування для зміни цільового призначення приміщень передбачена ст.8 Житлового кодексу УРСР (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5464-10/parao49#o49).

Щодо наступного запитання, то хочу звернути увагу, що будівництво другого аварійного виходу передбачено не лише для будинків коридорного та арочного типу. Зокрема, відповідно до п.4.10 та 4.13 ДБН В. 2.2. – 15-2005 Житлові будинки. Основні положення (http://kga.gov.ua/files/doc/normy-derjavy/dbn/Budynky-i-sporudy-ZhYTLOVI-BUDYNKY-OSNOVNI-POLOZhENNJa-DBN-V22-15-2005.pdf) у будинках секційного типу для усіх квартир і приміщень загального користування гуртожитків, розташованих на третьому поверсі і вище, слід передбачати другий евакуаційний вихід.

У чинному законодавстві немає норми, яка прямо зазначала б про заборону ліквідації евакуаційних виходів. Проте, з огляду на раніше надану інформацію, очевидно, що розміщення офісного приміщення є порушенням правил протипожежної безпеки. А також це є порушенням вимог державних будівельних норм, зокрема вимог, які пов’язані з розміщенням різного типу нежитлових приміщень господарського призначення у житлових будинках.

Окрім цього, для отримання додаткових роз’яснень раджу Вам звернутись з письмовим запитом до Державної будівельно-архітектурної інспекції України. Відповідно до ЗУ «Про звернення громадян» (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/393/96-%D0%B2%D1%80) орган, якому направляється запит зобов’язаний надати письмову вмотивовану відповідь, у строки передбачені вказаним законом.

 

Добрий день! Проходив службу у ЗСУ за контрактом у період лютий 1996 — лютий 1999 на посаді сержанта, у 1998 році вступив до університету на заочну форму навчання. У серпні 2000 року заключив новий контракт на посаді прапорщика. У липні 2002 року отримав диплом бакалавра і продовжив навчання. У жовтні 2002 присвоєно в/з молодший лейтенант. У 2003 закінчив університет. Чи зараховується час навчання у період лютий 1999 — серпень 2000 до вислуги років для призначення пенсії за нормами Закону України №2262-XII від 9 квітня 1992 року “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”
Автор вопроса: Сергій - 02-10-2017 13:02:01

Доброго дня! Рекомендую ознайомитись з положеннями ст.17 вказаного Вами ЗУ, "Види служби та періоди часу, які зараховуються до вислуги років для призначення пенсії".  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2262-12/page2 Зокрема вказана стаття передбачає "До вислуги років поліцейським, особам офіцерського складу, особам середнього, старшого та вищого начальницького складу органів внутрішніх справ, державної пожежної охорони, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, органів і підрозділів цивільного захисту, податкової міліції чи Державної кримінально-виконавчої служби України при призначенні пенсії на умовах цього Закону додатково зараховується час їхнього навчання (незалежно від форми навчання) у цивільних вищих навчальних закладах, а також в інших навчальних закладах, після закінчення яких присвоюється офіцерське (спеціальне) звання, до вступу на військову службу, службу до органів внутрішніх справ, Національної поліції, державної пожежної охорони, органів і підрозділів цивільного захисту, податкової міліції чи Державної кримінально-виконавчої служби України або призначення на відповідну посаду в межах до п’яти років із розрахунку один рік навчання за шість місяців служби." Якщо Ви не підпадаєте під вказані категорії - строк навчання не зараховуватиметься

Добрий день!
Я працюю на роботі, офіційно на півставки. Якщо йти у відпустку по догляді за дитиною до 3 років, то скільки виплачуватимуть мені? Тобто, чи роботодавець чи держава буде мені виплачувати допомогу? Який взагалі порядок. Тобто, які є виплати при народженні і чи будуть мені платити гроші до досягнення 3 р дитини??
Автор вопроса: Надія - 02-10-2017 11:20:39

Доброго дня! Для отримання допомоги необхідно звернутись до відділу соціального захисту населення за місцем  проживання одного з батьків , з яким постійно проживає дитина, або за місцем народження дитини.   Звернутися необхідно не пізніше 12 календарних місяців після народження дитини, інакше допомогу не призначать. Для отримання допомоги необхідно передусім пред’явити паспорт або інших документ, який підтверджує особу та Індивідуальний податковий номер. Крім того необхідно надати: —          Заяву, яка складається у довільній формі із зазначенням даних для реєстрації місця проживання дитини. —          Копію свідоцтва про народження дитини.  Водночас для того, щоб період відпустки по догляду за дитиною до 3 років був зарахований до страхового стажу в органи соціального захисту  необхідно подати також копію наказу про надання відпустки по догляду за дитиною до 3 років або копію сторінок трудової книжки або інший документ щодо стажу особи. Крім того для отримання допомоги необхідно в органи соціального захисту надати реквізити банківського рахунка на який ви плануєте отримати цю допомогу.

Допомога при народженні виплачуватимеься у розмірі, який  не буде залежити від того, яка по рахунку дитина у сім’ї  — перша, друга, третя. Допомога при народженні дитини призначається у розмірі 41 280 гривень.  Виплата допомоги здійснюється одноразово у сумі 10 320 гривень, решта суми допомоги виплачується протягом наступних 36 місяців рівними частинами (860 грн. на місяць) у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. 

Выдповідь надано з використанням матеріалів сайту http://www.i-law.kiev.uа

Доброго ранку!
Хочу Вам подякувати за допомогу, за чітке роз'яснення дій. Хай Бог Вам дає здоров'я. І щоб Ви ще довго допомагали людям.
Щиро дякую.
Автор запитання: Тетяна - 29-09-2017 12:32:30
Автор вопроса: Тетяна - 02-10-2017 08:50:46

На все добре!

добрий вeчір! а чи є відстрочка для військовозобовязаних від зборів. дякую.
Автор вопроса: Микола - 01-10-2017 22:28:35

Доброго дня! Рекомендую ознайомитись із ЗУ "Про військовий обов'язок і військову службу" http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2232-12/page4 , у ст.30 якого викладено підстави для звільнення від військових зборів, зокрема 1. Від проходження зборів звільняються (крім резервістів): 1) працівники Збройних Сил України та інших військових формувань; 2) працівники підприємств, установ і організацій цивільної авіації, які безпосередньо забезпечують перевезення, обслуговування та ремонт повітряних суден і аеродромної техніки; 3) плавучий склад суден морського і річкового транспорту та суден рибної промисловості в період навігації; 4) особи, які працюють у сільському господарстві, а також зайняті на підприємствах з ремонту сільськогосподарської техніки, - в період посівних і збиральних робіт, за винятком перевірочних зборів; 5) науково-педагогічні (педагогічні) працівники вищих, професійно-технічних і середніх навчальних закладів - в період, коли у цих закладах проводяться заняття; 6) студенти вищих навчальних закладів з денною і вечірньою формами навчання - на весь строк навчання, а студенти вищих навчальних закладів із заочною формою навчання і такі, що здають іспити екстерном, а також аспіранти та докторанти - в період екзаменаційних сесій; 7) військовозобов'язані-жінки, за винятком перевірочних зборів; 8) особи, звільнені з військової служби, - протягом року після звільнення в запас, за винятком перевірочних зборів; 9) військовозобов'язані, які мають дітей віком до трьох років або трьох і більше дітей віком до 16 років; 10) військовозобов'язані - у зв'язку з депутатською діяльністю; 11-1) військовозобов'язані, заброньовані за органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями на період мобілізації та воєнний час; 12) військовозобов'язані, які уклали контракт про перебування у резерві служби цивільного захисту, - з метою підготовки резерву служби цивільного захисту; 12) студенти, які навчаються у вищих і середніх духовних навчальних закладах; 13) священнослужителі, які займають посаду в одній з релігійних організацій, що діє за статутом (положенням), зареєстрованим у встановленому порядку; 14) кандидати в народні депутати України, зареєстровані в установленому порядку, за їх заявою - до дня опублікування результатів виборів включно. 2. В окремих випадках, за наявності інших поважних причин і подання військовозобов'язаними відповідних документів, рішення про звільнення від проходження зборів приймається районним (міським) військовим комісаріатом, де вони перебувають на військовому обліку. 3. Резервісти звільняються від проходження навчальних та перевірочних зборів у порядку, встановленому положеннями про проходження громадянами України служби у військовому резерві.

Добрий день! Проходив службу у ЗСУ за контрактом у період лютий 1996 — лютий 1999 на посаді сержанта, у 1998 році вступив до університету на заочну форму навчання. У серпні 2000 року заключив новий контракт на посаді прапорщика. У липні 2002 року отримав диплом бакалавра і продовжив навчання. У жовтні 2002 присвоєно в/з молодший лейтенант. У 2003 закінчив університет. Чи зараховується час навчання у період лютий 1999 — серпень 2000 до вислуги років для призначення пенсії за нормами Закону? Дякую!
Автор вопроса: Сергій - 01-10-2017 22:11:25

Ваше питання не конкретне. Про яку пенсію йде мова? Просто за віком чи спеціальна пенсія? Якщо спеціальна то за яким законом?

Доброго дня! У мене запитання стосовно приватизації канави для відведення ливневих та дощових вод.Питання такого плану:Є декілька актів Виконавчого комітету міської ради,згідно яких розглядалося питання про розподіл канави між сусідами.Міською радою було встановлено,що між сусідніми будинками проходить канава шириною-1 м для відведення дощових та талих вод з вулиціі,та зазначено, що дана стічна канава є гідротехнічною спорудою і розподілу між сусідами не підлягає.Ці акти датовані 1999 роком.А в 2001році,якимось чином одному з сусідів дозволено приватизувати дану канаву одному з сусідів.Чи є це рішення законним?Дякую.
Автор вопроса: Віра - 01-10-2017 16:30:03

Доброго дня! Без вивчення проекту відведення, на підставі якого сесія місцевої ради прийняла рішення про приватизацію земельної ділянки, надати висновок щодо його законності не можливо.

Мені 23 роки в військкоматі я проходив медичний огляд,мені видали довідку про непридатність до військової служби, чи достатньо тільки довідки,чи повинні видати військовий білет,дуже дякую
Автор вопроса: Іван - 29-09-2017 15:40:59

Доброго дня! Раджу ознайомитись з "Положенням про військовий квиток рядового,
сержантського і старшинського складу"  http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/263/94. Згідно п3. Вказаного положення "Військові   квитки   видають  районні  (міські)  військові комісаріати  під  час  призову  громадян  на   військову   службу, зарахування  їх  до військового навчального закладу,  звільнення у запас або зняття з військового обліку за станом здоров'я." Виходячи з Вашої ситуації, якщо Ви не перебували на військовому обліку і Вас з нього не знімали, Вам не повинні видавати військовий квиток.

Доброго дня !
Я Вам щойно надсилала лист про про те, чи положена відстрочка моєму синові і чи правомірні дії військкомату?? І ще хочу запитати, так як сказали моєму синові, що військовий комісаріат вирішує чи давати відстрочку чи ні, тобіш в законі прописано що і вчителі ідуть служити строкову службу із збереженням свого основного місця роботи. Чи це так? І чи це правомірно?
Я дуже Вас прошу, допоможіть мені у цих питаннях.
Щиро дякую!

Автор вопроса: Тетяна - 29-09-2017 12:32:30

Доброго дня!

Як вже було зазначено у попередній відповіді, згідно з п.1 ч.13 ст.17 ЗУ «Про військовий обов’язок і військову службу» (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2232-12) педагогічним працівникам з повною вищою освітою, основним місцем роботи яких є загальноосвітні навчальні заклади, за умови повного навантаження на займаній посаді, - на весь період їх роботи за спеціальністю для продовження професійної діяльності надається відстрочка від призову на строкову військову службу.

Відповідно до ч.1 ст.17 вказаного Закону відстрочка від призову на строкову військову службу надається призовникам за рішенням районної (міської) призовної комісії відповідно до цього Закону за сімейними обставинами, станом здоров'я, для здобуття освіти та продовження професійної діяльності.

Тобто, педагогічні працівники, які відповідають всім вимогам п.1 ч.13 ст.17 ЗУ «Про військовий обов’язок і військову службу» можуть скористатись своїм правом на відстрочку від проходження строкової військової служби. Для цього Вашому сину необхідно звернутись до районної (міської) призовної комісії з відповідною заявою та документами, які підтверджують право на відстрочку.

Відстрочка дійсно надається на підставі рішення районної (міської) призовної комісії. Однак, комісія приймає рішення на підставі положень Закону. Тобто, якщо законом передбачено право на відстрочку, то призовна комісія не може відмовити у її наданні.

Щодо збереження основного місця роботи і заробітної платні за особами, які проходять строкову військову службу, то ці гарантії передбачені ст.119 Кодексу законів про працю України (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/322-08/paran709#n709). Ці гарантії поширюються на осіб, які проходять військову службу. Тобто, на тих хто проходить службу в обов’язковому порядку, або у добровільному, хто не виявив бажання скористатись правом на відстрочку.

Доброго дня !
Я не раз до вас зверталася і спасибі Вам, Ви мені допомагали. От і тепер у мене до Вас таке питання. Мій син закінчив педагогічну академію одержав ступінь спеціаліста. Працює в школі на повну ставку. Зараз змінює місце реєстрації. У військкоматі де зараз він стає на облік, вимагають взяти повістку і пройти медичний огляд., бо без цього не дадуть розрішення на прописку. Чи правомірні дії військкомату, і чи повинен мій син брати повістку і проходити медичну комісію??
Щиро дякую.
Автор вопроса: Тетяна - 29-09-2017 11:19:28

Доброго дня!

Відповідно до пп.5 п. 18 Правил реєстрації місця проживання» (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/207-2016-%D0%BF/paran45#n45) для реєстрації місця проживання особа подає військовий квиток або посвідчення про приписку (для громадян, які підлягають взяттю на військовий облік або перебувають на військовому обліку).

Тобто, при реєстрації нового місця проживання особа зобов’язана подати ці документи до органу, який здійснює реєстрацію зміни місця проживання. Військовий комісаріат не має повноважень давати або ж відмовляти у зміні реєстрації місця проживання.

Проте, якщо особа змінює реєстрацію місця проживання, то відповідно до ст. 37 ЗУ «Про військовий обов’язок і військову службу» (http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2232-12/paran696#n696) а також п. 25 Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/921-2016-%D0%BF) вона підлягає зняттю з військового обліку призовників або військовозобов’язаних за попереднім місцем реєстрації і взяттю на військовий облік за новим зареєстрованим місцем проживання у семиденний строк. Для цього особі необхідно особисто з’явитись до військового комісаріату з військово-обліковими документами.

Тобто, військовий комісаріат не має права дозволити або не дозволити змінити реєстрацію місця проживання.

Однак, відповідно до п.1 ч.10 ст.1 ЗУ «Про військовий обов’язок і військову службу» громадяни України, які приписані до призовних дільниць або перебувають у запасі Збройних Сил України чи проходять службу у військовому резерві, зобов'язані прибувати за викликом районного (міського) військового комісаріату для оформлення військово-облікових документів, приписки, проходження медичного огляду, направлення на підготовку з метою здобуття або вдосконалення військово-облікової спеціальності, призову на військову службу або на збори військовозобов'язаних.

Додатково зазначу, що відповідно до п.1 ч.13 ст.17 ЗУ «Про військовий обов’язок і військову службу» педагогічним працівникам, які працюють на повну ставку надається відстрочка від проходження стокової військової служби. А також відповідно до п.2 ч.2 ст. 2ЗУ «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» (http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3543-12/page2) у разі проведення мобілізації, педагогічні працівники, які працюють не менше як на 0, 75 ставки також не підлягають мобілізації.

Тобто, не залежно від зміни реєстрації місця проживання, особа зобов’язана з’являтись за викликом для проходження медичного огляду. Проте, у разі виклику та вручення повістки для проходження строкової служби чи служи під час мобілізації, якщо Ваш син продовжуватиме працювати на таких же умовах, то він зможе скористатись своїм правом на відстрочку.

Кто то сделал мне гадость и от моего имени в СБУ написал жалобу,как мне доказать что это доброжелалили сделали от моего имени(данные все на работе мои были).Куда обратиться в СБУ вытребовать материалы жалобы с поддельной подписью от моего имени и куда писать дальше
Автор вопроса: Жаана - 28-09-2017 17:31:46

Доброго дня! Якщо Ви маєте дані куди від Вашого імені було подано підроблену заяву, - подайте до цього ж органу заяву зі спростуванням факту Вашого звернення.

Доброго дня!
Таке питання - почав навчатись в одному з ВНЗ з цього вересня, проте через низку причин не можу продовжити подальшого навчання. Навчання на контракті, і була вже заплачена сума за цей контракт. Чи можливо повернути буде ці гроші або хоча би частину? І як це правильно зробити в правовому полі, щоб не було "заговорювання зубів" з боку ВНЗ.
Буду вдячний за відповідь.
Автор вопроса: Валентин - 28-09-2017 16:35:40

Доброго дня!

Відповідно до частини 6 статті 73 Закону України «Про вищу освіту» (http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/paran1103#n1103) розмір плати за весь строк навчання для здобуття відповідного ступеня вищої освіти, підвищення кваліфікації, а також порядок оплати освітньої послуги (разово, щороку, щосеместрово, щомісяця) встановлюються у договорі (контракті), що укладається між вищим навчальним закладом та фізичною (юридичною) особою, яка замовляє платну освітню послугу для себе або для іншої особи, беручи на себе фінансові зобов’язання щодо її оплати.

Під час вступу до ВНЗ Ви заключали договір з даним вищим навчальним закладом. Питання оплати вартості навчання та повернення коштів у даному випадку регулюються договором, який укладався з університетом під час вступу. Тільки умови договору дадуть відповідь на питання, можливо повернути кошти чи ні.

А також, згідно з частиною 4 статті 203 Цивільного кодексу України (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15/paran1155#n1155) правочин має вчинятися у формі, встановленій законом.

Відповідно до частини 2 статті 628 Цивільного кодексу України зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов'язковими відповідно до актів цивільного законодавства.

Типовий договір, що укладається між вищим навчальним закладом та фізичною (юридичною) особою на строк навчання, затверджується Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України Типового договору про надання освітніх послуг між вищим навчальним закладом та фізичною (юридичною) особою (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/634-2015-%D0%BF#n8) має бути обов’язково вказаний пункт 13 «У разі дострокового розірвання договору внаслідок порушення виконавцем договірних зобов’язань або з ініціативи замовника, у разі відрахування одержувача освітньої послуги (крім випадків, коли одержувач відрахований у зв’язку з невиконанням обов’язків, визначених статтею 63 Закону України “Про вищу освіту”) кошти, що були внесені замовником як плата за надання освітньої послуги, повертаються йому в обсязі оплати частини послуги, не наданої на дату розірвання договору»

Отже, уважно прочитайте договірі, в разі, якщо там передбачено право на повернення коштів за навчання – звертайтеся до університету з вимогою повернення коштів. У випадку відмови гроші можливо повернути у судовому порядку. Або ж, у разі, якщо пункт щодо відповідальності сторін за невиконання або неналежне виконання зобов’язань, який і дає відповідь на Ваше питання - виключений, то Ви маєте право звертатись до суду для визнання договору недійсним.

Добрий день! Мій батько пенсіонер-прапорщик помер, чи має право на доплату до пенсії по втраті годувальника мама-пенсіонерка? Дякую.
Автор вопроса: Ольга - 28-09-2017 14:42:27

Доброго дня!

Чинним законодавством не передбачено нарахування доплат у зв’язку з втратою годувальника, якщо померла особа була військовослужбовцем.

Проте, зверніть увагу, що відповідно до ст. 6 ЗУ «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2262-12/paran2#n2) сім’ї померлих пенсіонерів з числа військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом мають право на пенсію в разі втрати годувальника на загальних підставах із членами сімей військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом.

Відповідно до ч. 1 ст. 36 ЗУ «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1058-15/print1493126871845532) «…пенсія у зв'язку з втратою годувальника призначається непрацездатним членам сім'ї померлого годувальника, які були на його утриманні, за наявності в годувальника на день смерті страхового стажу, який був би необхідний йому для призначення пенсії по III групі інвалідності, а в разі смерті пенсіонера або осіб, зазначених у частині другій статті 32 цього Закону - незалежно від тривалості страхового стажу…».

Відповідно до п.1 ч.2 ст.26 вказаного Закону непрацездатними членами сім'ї вважаються чоловік (дружина), батько, мати, якщо вони є інвалідами або досягли пенсійного віку, передбаченого статтею 26 цього Закону.

Відповідно до ч.1 ст.37 зазначеного Закону пенсія у зв'язку з втратою годувальника призначається в розмірі: на одного непрацездатного члена сім'ї - 50 відсотків пенсії за віком померлого годувальника.

Тобто, оскільки Ваша мама є пенсіонером, тобто непрацездатною особою, то у разі, якщо вона перебувала на утриманні у Вашого батька, то Вона має право на отримання пенсії у зв’язку з втратою годувальника.

Однак, відповідно до ч.1 ст.10 ЗУ «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» особі, яка має одночасно право на різні види пенсії (за віком, по інвалідності, у зв'язку з втратою годувальника), призначається один із цих видів пенсії за її вибором.

Тобто, оскільки Ваша має отримує пенсію, то відповідно до вказаної норми. Вона має право обрати, яку пенсію вона хоче отримувати: ту пенсію, яку вона отримує зараз, чи пенсію у зв’язку з втратою годувальника. Тобто. фактично у неї є можливість обрати собі більшу за розміром пенсію.

Добрий дeнь!Дякую за відповідь. В мeнe щe питання яка відстрочка існує від навчальних зборів рeзeрвістівь
Автор вопроса: Микола - 28-09-2017 11:06:31

Доброго дня!

Відповідно до п.35 Положення про проходження громадянами України служби у військовому резерві Збройних Сил України (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/618/2012/paran86#n86) резервіст може бути звільнений від виконання обов'язків служби у військовому резерві у зв'язку з:

  • смертю близького родича (батьки, дружина, чоловік, дитина, рідний брат, сестра, дід, баба) або близького родича дружини (чоловіка), яка сталася пізніше ніж за сім діб до дати початку зборів;

  • хворобою або необхідністю догляду за хворою дружиною (чоловіком), дитиною чи батьками своїми або дружини (чоловіка), які проживають разом із резервістом, у разі неможливості догляду за хворим іншим близьким родичем;

  • перебуванням під слідством, а також застосуванням до резервіста адміністративного або кримінального покарання, яке унеможливлює його прибуття;

  • потраплянням під вплив надзвичайної ситуації, яка виникла під час виклику на збори і стала перешкодою своєчасному прибуттю;

  • складанням державних іспитів у вищих навчальних закладах;

  • іншими обставинами - за рішенням командира (начальника) військової частини (установи).

Відповідно до абз. 2 п.35 зазначеного Положення звільнення резервіста від виконання обов'язків служби у військовому резерві здійснюється командиром (начальником) військової частини (установи) на підставі рапорту резервіста або заяви члена його сім'ї, до яких додаються відповідні документи.

Добрий день! Я працюю вчителем на повну ставку, в армії не служив переведений в запас при якій умові в мене може бути відстрочка??? Дякую!
Автор вопроса: Микола - 27-09-2017 19:25:28

Доброго дня!

Оскільки Ви зазначили, що Ви переведені в запас, відповідно відноситесь до категорії військовозобов’язаних осіб.

Відповідно до п.4 ч.9 ст.1 ЗУ «Про військовий обов’язок і військову службу» (http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2232-12/paran696#n696) військовозобов'язані - особи, які перебувають у запасі для комплектування Збройних Сил України та інших військових формувань на особливий період, а також для виконання робіт із забезпечення оборони держави.

                Відповідно до п.2 ч.2 ст.23 ЗУ «Про мобілізаційну підготовку і мобілізацією» (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3543-12/page2) призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період не підлягають наукові і науково-педагогічні працівники вищих навчальних закладів, наукових установ та організацій, які мають вчене звання та /або науковий ступінь, і педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів, за умови, що вони працюють відповідно у вищих навчальних закладах, наукових установах та організаціях, загальноосвітніх навчальних закладах за основним місцем роботи не менше, як на 0,75 ставки.

Тобто, у разі проведення мобілізації, якщо Ви продовжуватимете працювати вчителем за основним місцем роботи не менше, як на 0, 75 ставки, то Ви матимете право на відстрочу від призову на військову службу на особливий період, на час мобілізації.

Додатково зазначу, що відповідно до ч.5 ст.4 ЗУ «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» вид, обсяг, порядок і строки проведення мобілізації визначаються Президентом України в рішенні про її проведення.

На даний час мобілізація не проводиться, оскільки немає рішення Президента України про проведення мобілізації.

Доброго дня. Вчора отримав повістку про виклик до військкомату. Мені 22 роки, нещодавно у мене народився син, я визнав батьківство, у свідоцтві про народження дитини я записаний як батько, однак з матір'ю дитини ми офіційно не одружені. Роз'ясніть будь ласка, чи маю я право на відстрочку від призову на строкову військову службу? Дякую.
Автор вопроса: Іван - 27-09-2017 14:33:38

Доброго дня!

Відповідно до пункту 4 статті 17 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» відстрочка від призову на строкову військову службу за сімейними обставинами за їх бажанням надається призовникам, які мають дитину віком до трьох років. Той факт, що Ви не одружені з матір’ю дитини не береться до уваги. Важливий сам факт батьківства і виконання батьківських обов'язків. Отже, так, Ви маєте право на відстрочку.

В разі незгоди військового комісара з Вашим правом на відстрочку, ми можемо підготовити для Вас відповідну скаргу, яка буде ефективною у захисті Ваших прав.

Доброго дня.Допоможіть будь-ласка розібратися. У 2016 році 3 місяці працювала на підприємстві.У березні місяці звільнилася за власним бажанням.Додатковою соціальною відпусткою (двоє дітей до 15 років )не користувалася,відшкодування не платили З квітня місяця 2016 року працюю і іншій організації чи можу я взяти додаткову відпустку в даній організації в якій працюю на даний час. Дякую.
Автор вопроса: Ларіса - 27-09-2017 13:15:46

Доброго дня!

Відповідно до статті 19 Закону України «Про відпустки» (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80/paran214#n214) Жінці, яка працює і має двох або більше дітей віком до 15 років, або дитину-інваліда, або яка усиновила дитину, матері інваліда з дитинства підгрупи А I групи, одинокій матері, батьку дитини або інваліда з дитинства підгрупи А I групи, який виховує їх без матері, а також особі, яка взяла під опіку дитину або інваліда з дитинства підгрупи А I групи, чи одному із прийомних батьків надається щорічно додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів.

За наявності декількох підстав для надання цієї відпустки її загальна тривалість не може перевищувати 17 календарних днів.

Отже, так, Ви маєте право на додаткову оплачувану відпустку.

Доброго дня!
Чи має право військовослужбовець лікуватись в комунальних закладах охорони здоров'я?
якщо таке лікування відбувалось під час відпустки, чи має бути продовжена відпустка на час лікування?
Дякую!
Автор вопроса: Володимир - 27-09-2017 11:04:46

Доброго дня!

Відповідно до пункту 1 статті 11 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» (http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2011-12/paran181#n181) військовослужбовці, військовозобов'язані та резервісти, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори, мають право на безоплатну кваліфіковану медичну допомогу у військово-медичних закладах охорони здоров'я. Військовослужбовці щорічно проходять медичний огляд, щодо них проводяться лікувально-профілактичні заходи.

За відсутності за місцем проходження військової служби, навчальних (або перевірочних) і спеціальних зборів або за місцем проживання військовослужбовців військово-медичних закладів охорони здоров'я чи відповідних відділень або спеціального медичного обладнання, а також у невідкладних випадках медична допомога надається державними або комунальними закладами охорони здоров'я за рахунок Міністерства оборони України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів.

А також, відповідно до пункту 5 статті 10-1 вищезазначеного Закону військовослужбовцям, які захворіли під час щорічної основної або щорічної додаткової відпустки, зазначена відпустка продовжується після одужання на кількість невикористаних днів цієї відпустки.

Отже, військовослужбовець має право лікуватись в комунальних закладах охорони здоров'я тільки у разі, якщо за місцем проходження служби або за місцем проживання відсутній військово-медичний заклад. Відпустка буде Вам продовжена на кількість невикористаних днів основної або щорічної відпустки.

Доброго дня! Я купила будинок за договором куп-продажу. Але земельна ділнка під будинком приватизована на ім я пкупця. за умовами договору він протягом місяц передасть мені її після оформлення документів відповідних. то все було в 2008 р. Справа в тому, що покупець помер, так і не передавши ділянку. що тепер робити? як мені право власності на неї отримати??
Дякую
Автор вопроса: Інна - 27-09-2017 10:04:04

Доброго дня!

Відповідно до статті 120 Земельного кодексу України (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2768-14/page4) у разі набуття права власності на жилий будинок, будівлю або споруду, що перебувають у власності, користуванні іншої особи, припиняється право власності, право користування земельною ділянкою, на якій розташовані ці об'єкти. До особи, яка набула право власності на жилий будинок, будівлю або споруду, розміщені на земельній ділянці, що перебуває у власності іншої особи, переходить право власності на земельну ділянку або її частину, на якій вони розміщені, без зміни її цільового призначення.

Згідно з пунктом 3.4. глави 2 Наказу Міністерства юстиції України «Про затвердження Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України» (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0282-12/ed20120222/print1493104501453553) при посвідченні правочинів про перехід права власності на житловий будинок, будівлю або споруду нотаріус роз'яснює сторонам зміст статті 377 Цивільного кодексу України щодо переходу права власності або права користування на земельну ділянку, на якій вони розміщені, без зміни її цільового призначення.

Також, відповідно до статті 377 Цивільного кодексу України (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15/paran2049#n2049) до особи, яка набула право власності на житловий будинок, будівлю або споруду, переходить право власності, право користування на земельну ділянку, на якій вони розміщені, без зміни її цільового призначення в обсязі та на умовах, встановлених для попереднього землевласника (землекористувача).

Розмір та кадастровий номер земельної ділянки, право на яку переходить у зв'язку з переходом права власності на житловий будинок, будівлю або споруду, є істотними умовами договору, який передбачає набуття права власності на ці об'єкти

Тобто, за даною нормою нотаріус одночасно мав посвідчити договір купівлі-продажу житлового будинку та договір купівлі-продажу земельної ділянки.

З даним питанням Ви маєте право звернутись до нотаріуса, який посвідчував Вам договір купівлі-продажу будинку.

Або ж звернутись до органу реєстрації речових прав на нерухоме майно задля отримання інформації.

Також, відповідно до статті 1218 Цивільного кодексу України (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15/paran5688#n5688) до складу спадщини входять усі права та обов'язки, що належали спадкодавцеві на момент відкриття спадщини і не припинилися внаслідок його смерті. В даному випадку, якщо продавець помер та в нього є спадкоємець (спадкоємці), то до них переходять всі права та обов’язки спадкодавця, одним з таких обов’язків є передача земельної ділянки у приватну власність Вам, як покупцеві.

Тобто,Ви можете звернутись до спадкоємця (спадкоємців), якщо вони є, для виконання всіх умов договору. У разі відмови добровільно виконувати даний обов’язок Ви можете звернутись з позовом до суду про зобов’язання виконати належним чином всі умови договору купівлі-продажу.

Добрий ранок! Допоможіть, будь ласка, проконсультувавши. Справа в тому, що мене збила маршрутка, серйозні травми тепер дуже, я звернулася в страхову щоб виплатили кошти-у ту, де застраховаа маршрутка, вона відмовила, бо водій автобуса - винний, він помер, провадження закрили. Як мені відшкодувати кошти на лікування і реабілітацію тепер? чи можливо це юридично взагалі? Водій працював в ТОВ Авто-Лайн.
Автор вопроса: Альона - 27-09-2017 09:48:43

Добрий ранок!

Відповідно до статті 24 Закону України «Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1961-15/page) у зв’язку з лікуванням потерпілого відшкодовуються обґрунтовані   витрати,   пов’язані  з   доставкою, розміщенням, утриманням,   діагностикою,   лікуванням,   протезуванням   та реабілітацією потерпілого у відповідному закладі охорони здоров’я, медичним піклуванням, лікуванням у домашніх умовах та придбанням лікарських засобів.

Зазначені   в   цьому   пункті витрати та необхідність їх здійснення   мають бути підтверджені документально відповідним закладом охорони здоров’я.

Якщо страховику (МТСБУ) не надані документи, що підтверджують розмір витрат, зазначених у пункті 24.1 цієї статті, або   їх   документально   підтверджений   розмір є меншим, ніж мінімальний розмір, визначений відповідно до пункту 24.2 цієї статті,   страховик (МТСБУ) здійснює відшкодування у розмірі, визначеному в пункті 24.2 цієї статті.

А також, відповідно до статті 35 та статті 36 зазначеного Закону для отримання страхового відшкодування потерпілий чи інша особа, яка має право на отримання відшкодування, протягом 30 днів з дня подання повідомлення про   дорожньо-транспортну пригоду подає страховику (у випадках, передбачених статтею 41 цього Закону, - МТСБУ) заяву про страхове відшкодування. У цій заяві має міститися:

а) найменування страховика, якому подається заява, або МТСБУ;

б) прізвище, ім'я, по батькові (найменування) заявника, його місце   проживання   (фактичне   та   місце   реєстрації)   або місцезнаходження;

в) зміст   майнової   вимоги   заявника   щодо відшкодування заподіяної шкоди та відомості (за наявності), що її підтверджують;

г) інформація про вже здійснені   взаєморозрахунки   осіб, відповідальність яких застрахована, або інших осіб, відповідальних за заподіяну шкоду, та потерпілих;

ґ) підпис заявника та дата подання заяви.

До заяви додаються:

а) паспорт громадянина, а в разі його відсутності інший документ,   яким   відповідно   до законодавства   України може посвідчуватися особа заявника, якщо заявником є фізична особа;

б) документ, що посвідчує право заявника   на   отримання страхового відшкодування (довіреність, договір оренди, свідоцтво про право на спадщину), у разі якщо заявник не є потерпілим або його законним представником;

в) довідка про присвоєння одержувачу коштів ідентифікаційного номера платника податку (за умови його присвоєння), якщо заявником є фізична особа;

є) відомості   про   банківські   реквізити   заявника   (за наявності).

Особа, якій подається заява про страхове відшкодування, зобов'язана надавати консультаційну допомогу заявнику під час складення заяви і на вимогу заявника зобов'язана ознайомити його з відповідними нормативно-правовими актами, порядком   обчислення страхового відшкодування (регламентної виплати) та документами, на підставі яких оцінено розмір заподіяної шкоди.

Також, ознайомтесь зі статтею 37 Закону України «Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів», де вказані підстави для відмови у страховій виплаті.

Отже, якщо у разі дотримання вищезазначених умов Ви писали заяву до страхової компанії і Вам офіційно відмовили і дана відмова не регламентована нормативно-правовими актами, то в такому разі Ви маєте право подати позов до суду на страхову компанію.

Доброго дня! У 2003 році продала хату в селі. Покупець до цього часу не зареєстрував договір купівлі-продажу ні в БТІ, ні в Держреєстрі. Щороку, подаючи декларацію про доходи і майно, я змушена на вимогу відповідних органів писати пояснення, що ця хата давно продана, адже в реєстрах до цього часу ця нерухомість записана на моє прізвище. Я зверталася до покупця з проханням зареєструвати будинок на нього, але він ніяк не реагує. В реєстрах без покупця я не можу внести ніяких змін. Чи дійсно я залишаюсь власником нерухомого майна і це майно перейде у спадщину моїм дітям, хоча продала його за нотаріально завіреним договором купівлі-продажу? Чи можуть відповідні органи якимись адміністративними методами примусити покупця виконати свій обов’язок щодо реєстрації набутої ним нерухомості і відповідно притягнути його до відповідальності? Куди з цього приводу можна звернутися? Дякую.
Автор вопроса: Ольга - 26-09-2017 10:18:51

Доброго дня!

Відповідно до частини 4 статті 334 Цивільного кодексу України (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15/page7) права на нерухоме майно, які підлягають державній реєстрації, виникають з дня такої реєстрації відповідно до закону.

Відповідно до Роз’яснення Головного територіального управління юстиції у Сумській області щодо Державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (http://sumyjust.gov.ua/rozjasnennya/2878-derzhavna-reyestracya-rechovih-prav-na-neruhome-mayno-ta-yih-obtyazhen.html) речові права на нерухоме майно та їх обтяження, що виникли до 1 січня 2013 року, визнаються дійсними за наявності однієї з таких умов:

1) реєстрація таких прав була проведена відповідно до законодавства, що діяло на момент їх виникнення;

2) на момент виникнення таких прав діяло законодавство, що не передбачало їх обов’язкової реєстрації.

На момент укладення договору купівлі-продажу (2003 рік) діяв Наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження Тимчасового положення про порядок державної реєстрації права власності та інших речових прав на нерухоме майно» (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0157-02)

Відповідно до даного положення державна реєстрація прав проводиться реєстраторами бюро технічної   інвентаризації   (далі - БТІ) у межах визначених адміністративно-територіальних   одиниць,   обслуговування   на території яких здійснюється БТІ.

Обов'язковій державній реєстрації   підлягають   право власності та інші речові права на нерухоме майно, розміщене на території України, що належить фізичним та юридичним особам …

Отже, на момент укладення договору право на нерухоме майно НЕ було зареєстровано відповідно до Закону, який діяв на той час.

В даній ситуації раджу Вам або ж звернутись до нотаріуса, який засвідчував договір купівлі продажу, для внесення даних щодо даної нерухомості в Державний реєстр речових прав на нерухоме майно.

Також, Ви можете звернутись з позовом до суду про зобов’язання покупця виконати належним чином всі умови договору купівлі-продажу.

Добрий день! Норма статті 28 Закону України «Про військовий обов’язок та військову службу», згідно якої граничний вік перебування в запасі військовозобов’язаних рядового складу становив 40 років діяла до внесення змін в даний Закон, а саме до 01.04.2014 року. Саме тому, згідно п.п. 4, п. 6, ст. 37 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» в 2010 році мене було виключено з військового обліку, про що є відповідні відмітки у військовому квитку зроблені працівниками ОМВК. Починаючи з лютого 2017 року військомат постійно надсилає розпорядження-вимоги на роботу (я державний службовець) та мені особисто з вимогою поновлення на військовому обліку і проходження ВЛК. Розпорядження голови адміністрація про виклик та прибуття до військомату я зобов'язаний виконати. Сьогодні у військоматі вручили протокол і постанову про адмінправопорушення по ст. 210 ч.1 КУпАП. Як мені діяти далі? Оскаржувати постанову в суді? якщо так то чи можете підготувати позовну заяву?
Автор вопроса: Василь - 26-09-2017 08:20:13

Доброго дня!

Безумовно дії військового комісаріату є протиправними, зокрема складання протоколу про адміністративне правопорушення за частиною 1 статті 210 КУПАП є незаконним.

В даній ситуації Ви маєте право подати скаргу на постанову по справі.

Відповідно до пункту 3 частини 1 статті 288 Кодексу України про адміністративні правопорушення (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/80732-10/paran780#n780)Постанову по справі про адміністративне правопорушення про накладення адміністративного стягнення може бути оскарженоу вищестоящий орган (вищестоящій посадовій особі) або в районний, районний у місті, міський чи міськрайонний суд, у порядку, визначеному Кодексом адміністративного судочинства України, з особливостями, встановленими цим Кодексом.

Особа, яка оскаржила постанову у справі про адміністративне правопорушення, звільняється від сплати державного мита.

Відповідно до статті 289 Кодексу України про адміністративні правопорушення (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/80732-10/paran780#n780) скаргу на постанову по справі про адміністративне правопорушення може бути подано протягом десяти днів з дня винесення постанови. В разі пропуску зазначеного строку з поважних причин цей строк за заявою особи, щодо якої винесено постанову, може бути поновлено органом (посадовою особою), правомочним розглядати скаргу.

А також Ви маєте правоподати скаргу на незаконні дії військового комісаріату.

Відповідно до статті 1 Закону України «Про звернення громадян» (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/393/96-%D0%B2%D1%80) громадяни України мають право звернутися до органів державної влади, місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, засобів масової інформації, посадових осіб відповідно до їх функціональних обов'язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення.

Скарга на незаконні дії військового комісаріату подається в обласний військовий комісаріат або ж безпосередньо до Міністра оборони України.

В обох випадках Ви можете скористуватись нашими послугами для підготовки відповідних документів для подальших дій.

Решением поселкового совета в 1997 году в частную собственность передан земельный участок для обслуживания жилого дома и хозяйственных построек площадью 1500 кв. метров.Акт на право владения земельным участком не был оформлен до этого времени.В 2012 году поменялся статус населенного пункта.Поселок стал городом областного подчинения.При обращении 25.09.2017г. в землеустроительную организацию с вопросом о получении акта на право владения земельным участком было отказано в оформлении в акте 1500 кв.метров, а только 1000 кв.метров, остальные 500 кв.метров предложено взять в аренду. Правомерно ли отказано в указании в акте на право владения земельным участком 1500 кв.метров,которые уже фактически были переданы в собственность в 1997 году?
Автор вопроса: Галина - 25-09-2017 13:19:15

Доброго дня!

Відповідно до статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування» (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80/paran925#n925) рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень.

З Вашого питання зрозуміло, що у Вас є рішення селищної ради про передачу земельної ділянки Вам у власність, яке не скасовано.

Відповідно до частини 2 статті 331 Цивільного кодексу України (http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/435-15/page6) якщо право власності на нерухоме майно відповідно до закону підлягає державній реєстрації, право власності виникає з моменту державної реєстрації.

Також відповідно до статті 1 Закону України «Про звернення громадян» (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/393/96-%D0%B2%D1%80) громадяни України мають право звернутися до органів державної влади, місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, засобів масової інформації, посадових осіб відповідно до їх функціональних обов'язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення.

Раджу Вам звернутись з письмовою заявою до земельного відділу місцевої ради з заявою про виготовлення акту на право власності. В разі відмови, - вимагайте обгрунтовану письмову відповідь з посиланням на нормативно-правові акти.

Згідно частини 1 статті 3 Цивільного процесуального кодексу України (http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1618-15) кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів.

Отже, у разі отримання письмової відмови Ви зможете звернутись до суду.

Чи зобовязана я писати рапорт,якщо захворіла моя дитина, і я пішла у лікарняну відпустку?
Автор вопроса: Оля - 25-09-2017 08:55:16

Доброго дня! Таке враження, що Ви звертаєтесь до екстрасенса, який використовуючи свої надзвичайні здібності сам з'ясує де і ким Ви працюєте. В поліції, в ЗСУ, в пеніцітарній службі, а може в Пожежній охороні? В любому випадку запитайте своє керівництво яким нормативним актом передбачено написання рапорту.

Доброго дня! Підскажіть буль ласка, до якого суду я маю подати позов, у справі котрій відповідачем є державне підприємство?
Автор вопроса: Антон - 22-09-2017 14:31:54

Доброго дня!

Підсудність визначається з урахуванням певним нюансів.

По-перше, це залежить від того в якому порядку вона буде розглядатись: в порядку цивільного чи господарського судочинства.  

По-друге, якщо справа розглядається в порядку цивільного судочинства, чи немає підстав для застосування виключної підсудності та підсудності за вибором позивача.

Якщо це справа, яка підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства і немає підстав для застосування виключної підсудності та підсудності за вибором позивача, то застосовується правила загальної підсудності. А саме, відповідно до ч.2 ст.109 ЦПКУ (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1618-15/paran697#n697) позови до юридичних осіб пред'являються в суд за їхнім місцезнаходженням.

Добрый вечер!в октябре 2014 года в добровольном порядке пришла и подписала контракт(женщина военнослужащая,солдат),во пришла вчера подписать новый контрак еще на 3 года,то командир на рапорте написал что через атестационную комисси.Это что то новое ввели или выдумки в части,чтоб избавиться от женщин,подскажите какими законами это регулируется и что мне делать если мне откажут в подписанни следуйщего контракта.Сказали что это волт такое у нас в этом месяце новшество
Автор вопроса: Жанна - 21-09-2017 21:53:45

Доброго ранку!

Відповідно до пункту 2 статті 19 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» (http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2232-12/paran328#n328) військовослужбовці, які проходять військову службу за контрактом, у разі закінчення строку контракту можуть укласти новий контракт на проходження військової служби.

Раджу Вам ознайомитись з затвердженим директором Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України «Методичні рекомендації з порядку організації і проведення атестування військовослужбовців Збройних Сил України» (http://www.mil.gov.ua/diyalnist/kadrova-politika/naukovo-metodichne-zabezpechennya/metod-rekomend-poryadku-organizacziiatestuvannya28042017-11-30.html). В даному документі чітко розписано все про атестування та яким чином військовослужбовця можуть звільнити після проведення атестації.

Також хочу зазначити, що процес атестування військовослужбовців передбачає проведення комплексного та періодичного оцінювання військовослужбовців. За підсумками комплексного та періодичного оцінювань військовослужбовців можуть прийматись відповідні рішення, зокрема і звільнення з проходження військової служби.

Зверніться до командира з відповідною заявою, де наполягайте на поясненні відмови в продовженні контракту, посилаючись на нормативно-правові акти. 

До запитання від 20.09.2017р. провійськовий облік .
Чи правильно я Вас зрозумів, що можна скористатись при потребі Вашими послугами при вирішенні цьоьго питання усуді? Яка Вартість? Дякую
Автор вопроса: Андрій - 21-09-2017 11:29:31

Доброго дня! Так, Ви можете скористуватися нашими послугами для підготовлення відповідного звернення до військоматів, районного і обласного. Ця послуга разом з консультацією коштує 600 грн. Представництво Вашіх інтересів в суді залежить від Вашої дислокації.

Добрий дня Павло Вікторович! В мене до Вас таке запитання. Чи має право державне підприємство додатково змушувати працівника виконувати роботу із шкідливими умовами праці якщо він на такій посаді не працює?
Автор вопроса: Марта - 21-09-2017 10:26:05

Доброго дня!

Відповідно до ст. 31 Кодексу законів про працю України (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/322-08/paran185#n185) власник або уповноважений ним орган не має права вимагати від працівника виконання роботи, не обумовленої трудовим договором.

Додатково зазначу, що відповідно до ст.33 Кодексу законів про працю України тимчасове переведення працівника на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором, допускається лише за його згодою.

Однак, відповідно до ч.2 ст.33 Кодексу законів про працю України власник або уповноважений ним орган має право перевести працівника строком до одного місяця на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором, без його згоди, якщо вона не протипоказана працівникові за станом здоров'я, лише для відвернення або ліквідації наслідків стихійного лиха, епідемій, епізоотій, виробничих аварій, а також інших обставин, які ставлять або можуть поставити під загрозу життя чи нормальні життєві умови людей, з оплатою праці за виконану роботу, але не нижчою, ніж середній заробіток за попередньою роботою.

Здравствуйте.Мы с семьёй живём в небольшой квартирке.Так как денег нет купить большее жильё,то мы ищем одинокого пенсионера,чтобы досмотреть его по договору пожизненного содержания.На наше объявление откликнулся одинокий пенсионер 63 лет.Он живёт в доме один,но у него куча долгов по комуналке и кредиты и к тому же выключен газ и свет за долги.А пенсия у него 1800 грн.Заключать с ним договор пожизненного содержания не хочется,так как слишком молодой возраст.И завещание тоже зыбкое дело.Пенсионер сам предлагает заключить с ним договор дарения дома нам.Взамен мы должны оплатить все долги по комуналке и кредиты,подключить газ и свет.А также потом ещемесячно оплачивать все комунальные платежы по дому.Это все его требования.Подскажите пожалуйста:есть ли большие риски с его стороны разорвать договор дарения через некоторое время.Срок исковой давности будет 1 год.Мы потратим деньги,а он подаст в суд что при подписании договора дарения думал что подписывает пожизненное содержание и тому подобно
Автор вопроса: Ирина - 20-09-2017 14:30:10

Доброго дня!

Відповідно до статті 727 Цивільного кодексу України (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15/paran3540#n3540)

1. Дарувальник має право вимагати розірвання договору дарування нерухомих речей чи іншого особливо цінного майна, якщо обдаровуваний умисно вчинив злочин проти життя, здоров'я, власності дарувальника, його батьків, дружини (чоловіка) або дітей.

Якщо обдаровуваний вчинив умисне вбивство дарувальника, спадкоємці дарувальника мають право вимагати розірвання договору дарування.

2. Дарувальник має право вимагати розірвання договору дарування, якщо обдаровуваний створює загрозу безповоротної втрати дарунка, що має для дарувальника велику немайнову цінність.

3. Дарувальник має право вимагати розірвання договору дарування, якщо внаслідок недбалого ставлення обдаровуваного до речі, що становить культурну цінність, ця річ може бути знищена або істотно пошкоджена.

4. Дарувальник має право вимагати розірвання договору дарування, якщо на момент пред'явлення вимоги дарунок є збереженим.

5. У разі розірвання договору дарування обдаровуваний зобов'язаний повернути дарунок у натурі.

Тобто, вимагати розірвання договору дарувальник може лише у разі однієї з перелічених вище причин.

Крім того, відповідно до частини 2 статті 719 Цивільного кодексу України  договір дарування нерухомої речі укладається у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню.

При посвідченні даного правочину нотаріус встановлює дійсні наміри кожної із сторін до вчинення правочину, який він посвідчує, а також відсутність у сторін заперечень щодо кожної з умов правочину.

А також, відповідно до частини 2 розділу 8 Наказу Міністерства юстиції України Про затвердження Правил професійної етики нотаріусів України (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1730-13/paran16#n16)  Нотаріус зобов'язаний:

… надавати особі, яка до нього звернулася, пояснення, необхідні для правильного розуміння та оцінки вчинюваної ним нотаріальної дії;

інформувати свого клієнта про природу дій, що вчинятимуться, про можливі правові наслідки, а також про особливості, властиві вчинюваній нотаріальній дії, та про обсяг дій, проведення яких є необхідним …

Саме тому, для того щоб «подать в суд что при подписании договора дарения думал что подписывает пожизненное содержание и тому подобно» дарувальнику потрібні будуть вагомі докази та причини, адже при підписанні та нотаріальному посвідченні договору обом сторонам всі дії, права та обов’язки роз’яснюються. 

Yandex.Metrika