Он-Лайн консультации

Пошук за ключовим словом раніше наданих консультацій

Он-Лайн консультации

   Вопросов: всего-3088, сегодня-5;    ответов: всего-3088, сегодня-10


Порядок
Есть ответ  
Опубликовано  
Ожидает ответа  
Опубликовано  
Доброго дня! Наше підприємство буде ліквідоване. Хочу взяти частину -три дні- відпустки до ліквідації. (ще більше двох місяців до ліквідації). Та не хочуть надавати частину, мотивуючи тим, що при наданні трьох днів зараз, до звільнення не буде набігати 14 днів мінімальної частини відпустки. Підскажить, кто правий? та на яку статтю зіслатися. Дякую!
Автор вопроса: Валя - 26-04-2016 16:34:55
Доброго дня! Відповідно до ч. 1 ст. 12 Закону України «Про відпустки», щорічну відпустку на прохання працівника може бути поділено на частини будь-якої тривалості за умови, що основна безперервна її частина становитиме не менше 14 календарних днів. Від так, якщо поділ відпустки на частини зумовлю те, що основна частина відпустки становитиме менше ніж 14 днів – відмова підприємства є цілком правомірною.
Доброго дня!Скажіть ,будь ласка,чи зараховується до педстажу повний рік роботи , якщо навантаження 16 год,а не 18 (ставка)? Дуже дякую.
Автор вопроса: Лариса - 26-04-2016 15:09:47
Доброго дня! Відповідно до ч. 4 Постанови Кабінету Міністрів Українивід 31 січня 2001 р. N 78 «Про реалізацію окремих положень частини першої статті 57 Закону України "Про освіту", частини першої статті 25 Закону України "Про загальну середню освіту", частини другої статті 18 і частини першої статті 22 Закону України "Про позашкільну освіту"«працівникам підприємств, установ, організацій, які крім основної роботи займалися викладацькою роботою у навчальних закладах обсягом не меншеніж 180 годин на навчальний рік, до стажу педагогічної роботи для виплати надбавки за вислугу років зараховуються місяці, протягом яких проводилася викладацька робота. Працівникам підприємств, установ, організацій, які крім основної роботи працювали за сумісництвом на посадах науково-педагогічних або педагогічних працівників з обсягом роботи не менше ніж на 0,25 посадового окладу (ставки заробітної плати), до стажу педагогічної роботи для виплати надбавки за вислугу років зараховується період роботи на цих посадах. Враховуючи зазначене, у разі, якщо Ви займались викладацькою роботою не менше ніж 180 годин на навчальний рік, Вам будуть зараховані до стажу місяці протягом яких проводиться викладацька робота. Якщо Ви працюєте за сумісництвом та обсяг роботи складає не менше 0,25 ставки, до стажу педагогічної роботи буде зараховано весь період роботи на цих посадах.
підскажіть будь-ласка якщо у батька дитини психічні розлади (лікувався неодноразово у стаціонарі) йому можна повністю заборонити спілкування з дитиною, оскільки це може бути небепечно для дитини? Куди слід звернутися?
Автор вопроса: Аня - 26-04-2016 14:19:49
Доброго дня! Згідно ч. 1 ст. 164 Сімейного кодексу України «мати, батько можуть бути позбавлені судом батьківських прав, якщо вона, він:1) не забрали дитину з пологового будинку або з іншого закладу охорони здоров'я без поважної причини і протягом шести місяців не виявляли щодо неї батьківського піклування;2) ухиляються від виконання своїх обов'язків по вихованню дитини;3) жорстоко поводяться з дитиною;4) є хронічними алкоголіками або наркоманами;5) вдаються до будь-яких видів експлуатації дитини, примушують її до жебракування та бродяжництва;6) засуджені за вчинення умисного кримінального правопорушення щодо дитини.» Відповідно до ч. 3 ст. 15 Сімейного кодексу України «якщо в результаті психічного розладу, тяжкої хвороби або іншої поважної причини особа не може виконувати сімейного обов'язку, вона не вважається такою, що ухиляється від його виконання.» (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2947-14/print1460959172568757) Враховуючи зазначене, психічні захворювання у особи не є підставою для позбавлення її батьківських прав. Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 14 Закону України «Про психіатричну допомогу» «особа, яка страждає на психічний розлад, може бути госпіталізована до психіатричного закладу без її усвідомленої згоди або без згоди її законного представника, якщо її обстеження або лікування можливі лише в стаціонарних умовах, та при встановленні в особи тяжкого психічного розладу, внаслідок чого вона: вчиняє чи виявляє реальні наміри вчинити дії, що являють собою безпосередню небезпеку для неї чи оточуючих.» (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1489-14/print1460959172568757) Отже, у разі, якщо батько дитини вчиняє дії, що являють собою безпосередню небезпеку для нього чи оточуючих, Ви можете звернутись до лікаря-психіатра психіатричного закладу, в якій батько дитини перебуває на обліку та повідомити про таку поведінку. Крім того, необхідно поставити питання про доцільність прийняття рішення про примусову госпіталізацію в примусовому порядку.
Чи є можливість відновити право на отримання пая земельного, якщо бабуся померла, вона пропрацювала в колгоспі більше ніж 40 років і пішла на пенсію як пенсіонер колгоспу, потім вона переїхала не виписуючись і не продаючи хату до доньки. Через місяць після цього ділили паї. І бабусі не розділили. В списки вона повинна бути включена, але пай не отримала. Зараз бабуся померла , і , чесно жалко, що бабусиною працею користується хтось зовсім чужий. Чи можна ще якимось чином поновити право нашої померлої бабусі на пай?
Автор вопроса: світлана - 26-04-2016 13:02:53
Доброго дня! Якщо за життя Ваша бабуся не отримала земельного паю, станом на сьогоднішній день здійснити таке оформлення не можливо. Адже, з урахуванням того, що Ваша бабуся права власності на пай не набула, дане майно не входить до складу спадщини за померлою. Так як, у зв’язку зі смертю Вашої бабусі її членство в колгоспі було припинено, а Ви, в свою чергу не являєтесь членом колгоспу, отримати право власності на пай станом на сьогоднішній день не можливо, адже згідно п. 2 Указу Президента України «Про порядок паювання земель, переданих у колективну власність сільськогосподарським підприємствам і організаціям», право на земельну частку (пай) мають члени колективного сільськогосподарського підприємства, сільськогосподарського кооперативу, сільськогосподарського акціонерного товариства, в тому числі пенсіонери, які раніше працювали в ньому і залишаються членами зазначеного підприємства, кооперативу, товариства, відповідно до списку, що додається до державного акта на право колективної власності на землю. (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/720/95) Посилання на те, що не отримання паю відбулося з вини сільської ради, не є вагомим аргументом, адже отримання паю є правом членів колгоспу, а не їх обов’язком, саме тому не вживши жодних дій для отримання права власності на пай, Ви фактично здійснили відмову у його отриманні.
Доброго дня!
Скажіть мені будь- ласка, якщо , відповідно наказу скорочують 10 % АУП та обслуговуючого персоналу коледжу, то такого АУПівця можуть перевести на викладача, але у викладачів годин і так не вистачає на ставку. Чи можуть АУПівцю збільшити кількість годин з 280 за рахунок інших викладачів, якщо при цьому у них буде годин менше за ставкуц без їхньої згоди? Дякую.
Автор вопроса: Наталія - 26-04-2016 12:50:43
Доброго дня! Ми не надаємо безкоштовних он лайн роз`яснень з приводу організації кадрової та планової роботи підприємств, установ, організацій. Саме тому, за для вирішення даного питання звертайтеся безпосередньо до керівництва закладу.
Доброго дня!Скажіть будь ласка,така ситуація... згідно дарственної я є власником батьківського будинку, але мії старший брат( по своїх причинах) не згоден з рішенням батьків, чи може він оспорити їх рішення?І яким чином я на правових засадах можу забезпечити недоторканість прилеглої території до дарованого мені будинку?(будинок в селі з городом 12 соток).Наперед дякую...
Автор вопроса: Вікторія - 26-04-2016 12:06:59
Доброго дня! Цивільний кодекс України передбачає такі підстави припинення договору дарування: 1) відмова однієї зі сторін; 2) розірвання договору дарування; 3) недійсність. Відповідно до Роз’яснень Міністерства юстиції України від 16.03.2011 року «підставою недійсності договору є: 1) недотримання в момент укладення договору стороною (сторонами) таких вимог: - волевиявлення учасника правочину має бути вільним і відповідати його внутрішній волі; - правочин має бути спрямований на реальне настання правових наслідків, що обумовлені ним; - правочин, що вчиняється батьками (усиновлювачами), не може суперечити правам та інтересам їхніх малолітніх, неповнолітніх чи непрацездатних дітей; 2) договір є недійсним, якщо його недійсність встановлена законом (нікчемний правочин): у разі недотримання вимоги закону про нотаріальне посвідчення договору; укладення договору дарування від імені неповнолітнього без згоди органу опіки та піклування не потребує рішення суду; 3) також договір є недійсним в разі: недотримання письмової форми; вчинення під впливом помилки; обману; насильства; під впливом тяжкої обставини,тощо. В цьому разі недійсність встановлюється судом.» За наявності вищезазначених підстав, Ваш брат може звернутись до суду з позовом про визнання недійсним договору дарування. Крім того, згідно ч. 1 ст. 377 Цивільного кодексу України «до особи, яка набула право власності на житловий будинок (крім багатоквартирного), будівлю або споруду, переходить право власності, право користування на земельну ділянку, на якій вони розміщені, без зміни її цільового призначення в обсязі та на умовах, встановлених для попереднього землевласника (землекористувача).» (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15/print1460958892099616) Від так, у разі переходу до Вас права власності на будинок за договором дарування, до Вас переходить земельна ділянка, на якій розташований цей будинок на умовах, на яких вона належала Вашим батькам.
Я солдат - контрактник,восени підписав контракт з ЗСУ, а до того поступив до ВНЗ. Хочу перевестися до частини де маю власне житло а також проходжу навчання,маю згоду від частини ,яка готова взяти мене на службу. Чи є підстави комаднування мені відмовити в переведенні?
Автор вопроса: Ігор - 26-04-2016 11:21:15
Доброго дня! Відповідно до п. 112 Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженого Указом Президента України від 10.12.2008 № 1153/2008, військовослужбовець може бути переміщений на нове місце військової служби з однієї військової частини до іншої у випадках, визначених пунктом 82 цього Положення, а також якщо з урахуванням вчиненого правопорушення військовослужбовець, якому призначено покарання у виді службового обмеження для військовослужбовців, не може бути залишений на посаді, пов'язаній із керівництвом підлеглими особами. Також варто зазначити, що відповідно до підпункту 4 п. 82 Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, до підстав переміщення військовослужбовців на нове місце військової служби, належать: у зв'язку із зарахуванням на навчання до вищого військового навчального закладу, військового навчального підрозділу вищого навчального закладу із звільненням з посади, а також у разі призначення на посаду після закінчення навчання. Тому, у зв’язку з наявністю даних обстав, Ви можете бути переміщенні на нове місце військової служби за місцем навчання та проживання, підстави для відмови командуванням відсутні.
Доброго дня! підкажіть до якого розряду відноситься посада вчитель вищої категорії з середньо-спеціальною освітою, стаж понад 30 років?Дякую

Автор вопроса: Ольга - 26-04-2016 10:16:47
Доброго дня! Відповідно до Схеми тарифних розрядів посад педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів (середніх загальноосвітніх шкіл трьох ступенів, шкіл - дитячих садків, гімназій, ліцеїв, колегіумів, інтернатів при школах, навчально-виробничих комбінатів та центрів тощо), навчальних закладів для громадян, які потребують соціальної допомоги та реабілітації (шкіл-інтернатів усіх типів і найменувань, дитячих будинків), позашкільних навчальних закладів (палаців, будинків, центрів, станцій дитячої, юнацької творчості, шкіл мистецтв, естетичного виховання тощо), приймальників-розподільників для неповнолітніх, виховних колоній, навчальних закладів післядипломної освіти, методичних установ, вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації, училищ фізичної культури, професійно-технічних навчальних закладів (професійно-технічних училищ, навчально-курсових комбінатів, центрів та інших типів закладів, що надають обітничу професію), закладів охорони здоров'я, соціального забезпечення, культури та інших підприємств та організацій учителі всіх спеціальностей, викладачі, вихователі*, логопеди,завідувачі логопедичних пунктів, методисти, педагоги-організатори, концертмейстери, соціальні педагоги,практичні психологи вищої категорії мають тарифний розряд 12.
Доброго дня,підкажіть будь-ласка, чи мають право перевести з відділу в загін в розпорядження командира в Державній Прикордонній Службі під час перебування в відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею 3-ох річного віку.
Автор вопроса: Оксана - 26-04-2016 09:10:59
Доброго дня! Виходячи з буквального змісту п. 127 Положення про проходження громадянами України військової служби в Державній прикордонній службі України, затвердженого Указом Президента України від 29 грудня 2009 року N 1115/2009, Ваше командирування має право перевести Вас в розпорядження Держприкордонслужби, лише у разі якщо Ви маєте право на призначення посади, однак з наведених у пункті 127 Положення підстав, немає можливості продовжувати службу на попередньому місці роботи, з причин які від Вас не залежать.
ПРАЦЮВАВ В ДПС ЛЬВОВА.УЧАСНИК БОЙОВИХ ДІЙ. НА УТРИМАННІ2 ДІТЕЙ 2 І 5 р. ЯК ПОЧАЛА ПРАЦЮВАТИ НОВА ПОЛІЦІЯ-МИ ЧЕКАЛИ ПЕРЕАТЕСТАЦІІ .АТЕСТАЦІІ НЕМА І ДО СЬОГОДНІ .СКОРОТИЛИ.ВИДАЛИ ДОКУМЕНТИ.НЕ ПІДПИСУВАВ ПО ІХНІЙ ВИМОЗІ НІЧОГО.ДУМАЮ ПОНОВИТИСЯ НА РОБОТІ.НЕ ЗНАЮ З ЧОГО ПОЧАТИ.В ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ НЕ СТАЮ--БО ТОДІ Я ЗГІДНИЙ ЗІ СКОРОЧЕННЯМ.ПИТАННЯ-- В ЯКИЙ ТЕРМІН Я МОЖУ ПОДАВАТИ СКАРГУ І НАПЕВНЕ ТРЕБА АДВОКАТА? МИНУВ ТИЖДЕНЬ ЯК МЕНІ ВИДАЛИ ДОКУМЕНТИ.ПОРАДЬТЕ ЩО РОБИТИ? З ЧОГО І КОЛИ ПОЧИНАТИ?
Автор вопроса: НАЗАР - 25-04-2016 23:33:54
Доброго дня! Відповідно до п. 10 Перехідних положень Закону України «Про Національну поліцію» «працівники міліції, які відмовилися від проходження служби в поліції та/або не прийняті на службу до поліції в тримісячний термін з моменту попередження про наступне вивільнення, звільняються зі служби в органах внутрішніх справ через скорочення штатів.» Першочергово, за для включення Вас до списку на переатестацію, Вам необхідно було звернутись до керівництва з заявою, якою надати згоду на прийняття на службу до поліції. У разі, коли таких дій Вами не проводилось, Ви підлягаєте вступу на службу до Національної поліції на загальних підставах у відповідності до розділу 6 Закону України «Про національну поліцію». (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/580-19/paran473#n473). Додатково хочу зазначити, що на офіційному сайті Головного управління Національної поліції у Львівській області 27.03.2016 року розміщена стаття про те, що наразі «у підрозділах ГУ МВС України у Львівській області триває переатестація працівників колишнього спецпідрозділу «Беркут» та співробітників ДАІ.» Крім того, якщо Ви не згодні зі звільненням, Ви вправі скаржитись до вищестоящого органу або суду впродовж трьохмісячного терміну з дня, коли вами було виявлено факт порушення.
Доброго дня. Скажіть, якщо кадровий офіцер ЗСУ пише відмову від участі в АТО - яким буде його покарання?
Дякую.
Автор вопроса: Ольга Дружина - 25-04-2016 22:56:00
Доброго дня! Відмова від проходження військової служби в зоні АТО, можлива лише у разі якщо Вашому чоловіку пропонують, або примусово примушують написати рапорт про переведення на службу до зони АТО. Однак, у разі якщо дане переміщення є наказом безпосереднього військового командирування, то такий наказ підлягає обов’язковому виконанню. Адже, будь-яка відмова від виконання наказу командирування буде розглядатись як непокора, а саме не виконання законних наказів командирування, що передбачає кримінальну відповідальність. Відповідно до ч. 1 ст. 402 Кримінального кодексу України, непокора, тобто відкрита відмова виконати наказ начальника, а також інше умисне невиконання наказу - караються службовим обмеженням на строк до двох років або триманням у дисциплінарному батальйоні на строк до двох років, або позбавленням волі на строк до трьох років.
виготовлено проект землеустрою 2 га осг.сесія селищної ради переносить затвердження на чергову сесію без мотиву.
що робити?
Автор вопроса: ярослав - 25-04-2016 14:04:31
Доброго дня! Відповідно до ч. 4-5 ст. 46 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» «наступні сесії ради скликаються: сільської, селищної, міської - відповідно сільським, селищним, міським головою; районної у місті, районної, обласної - головою відповідної ради. Сесія ради скликається в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал, а з питань відведення земельних ділянок та надання документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності - не рідше ніж один раз на місяць.» (http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80/print1460958892062068). Згідно підп. «й» ч. 1 ст. 211 Земельного кодексу України «громадяни та юридичні особи несуть цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність відповідно до законодавства за порушення строків розгляду заяв щодо відведення земельних ділянок.» (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2768-14/print1460958892099616) Враховуючи зазначене, у разі, якщо питання щодо відведення земельної ділянки не буде розглянуто впродовж місячного терміну, то Вам необхідно звернутись до вищестоящого органу зі скаргою на бездіяльність та порушення строку затвердження проекту землеустрою чи до суду з позовом.
Будь ласка допоможіть в такому питанні. Чи можливо прийняти на роботу працівника інженером за цивільно-правовим договором та на який термін. Дякую.
Автор вопроса: Андрій - 25-04-2016 13:19:01
Доброго дня! Цивільно правові відносини не являються трудовими. За необхідності залучення спеціаліста в певній галузі підприємство може укладати договори підряду на необхідний термін.
Добрий день. Скажіть,будь ласка, чи має мій чоловік право отримати додаткову соціальну відпустку, коли я на даний момент в декретній відпустці, але ми ще маємо 2 старших дітей 12 і 14 років.
Автор вопроса: Марина - 25-04-2016 11:38:09
Доброго дня! Відповідно до ч. 1 ст. 19 Закону України «Про відпустки» «жінці, яка працює і має двох або більше дітей віком до 15 років, або дитину-інваліда, або яка усиновила дитину, матері інваліда з дитинства підгрупи А I групи, одинокій матері, батьку дитини або інваліда з дитинства підгрупи А I групи, який виховує їх без матері (у тому числі у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також особі, яка взяла під опіку дитину або інваліда з дитинства підгрупи А I групи, чи одному із прийомних батьків надається щорічно додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів (стаття 73 ( 322-08) Кодексу законів про працю України).» (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80/print1460958892099616) Від так, даний вид додаткової відпустки надається виключно жінкам, а отже, Ваш чоловік не матиме право на її отримання.
Добрий день! Підкажіть будь ласка,в мене помер чоловік,власником машини був він у тех паспорті я була написана що маю право водіння. При переоформлення машини на себе нотаріус потребував дозвіл від його батьків. Машина купувалися за наші спільні гроші з чоловіком, для чого дозвіл від батьків?
Автор вопроса: надія - 25-04-2016 11:12:16
Доброго дня! Особисто я й гадки не маю, для чого нотаріус потребував у Вас надати дозвіл від батьків покійного чоловіка на оформлення автомобіля. Можу припустити - що причина цьому те, що батьки також являються спадкоємцями померлого. Саме тому, раджу Вам звернутися до нотаріуса який веде спадкову справу за розьясненням з цих питань.
Моя мама дала на мене заповіт на хату в сільській раді у 2011році.В цій хаті прописана моя старша сестра,але вона в ній давно там не проживає.Чи буду мати я право на цю хату після смерті матері?
Автор вопроса: василь - 24-04-2016 20:18:11
Доброго дня! Відповідно до ч. 1 ст. 1233 Цивільного кодексу України «заповітом є особисте розпорядження фізичної особи на випадок своєї смерті.» (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15/print1460958892099616) Однак, згідно абз. 1 ч. 1 ст. 1241 Цивільного кодексу України «малолітні, неповнолітні, повнолітні непрацездатні діти спадкодавця, непрацездатна вдова (вдівець) та непрацездатні батьки спадкують, незалежно від змісту заповіту, половину частки, яка належала б кожному з них у разі спадкування за законом (обов'язкова частка).» Отже, після смерті Вашої матері, Ви будете мати право на будинок вказаний в заповіті, однак, у разі присутності спадкоємців, що мають право на обов’язкову частку у спадковому майні, вони також будуть мати право на частку у будинку.
Доброго дня. Являюсь військовослужбовцем. Кожний рік заповнюю декларацию про майно та доходи. Можуть бути проблеми при покупці транспортного засобу або квартири? Особливо в корупційному відношенні, з питаннями звідки гроші? Гроші отримую від батьків, вони не вносяться у декларацію. Дякую
Автор вопроса: Андрій - 24-04-2016 08:08:10
Доброго дня! Під час декларування майна та доходів у представників фіскальної служби неодмінно виникнуть запитання стосовно джерела Ваших доходів, за які було придбано майно. В такому випадку, коли кошти на купівлю транспортного засобу були подаровані Вам батьками, необхідно звернутись до нотаріуса та укласти договір дарування. Після чого, при подачі декларації за наступний рік зазначити суму подарованих Вам коштів. Відповідно до п. 174. 6 ст. 174 Податкового кодексу України «кошти, майно, майнові чи немайнові права, вартість робіт, послуг, подаровані платнику податку, оподатковуються згідно з правилами, встановленими цим розділом для оподаткування спадщини.» Згідно п. «а» 174.2.1 ст. 174 Податкового кодексу України «об'єкти спадщини оподатковуються за нульовою ставкою: вартість власності, що успадковується членами сім'ї спадкодавця першого ступеня споріднення.» Від так, при оформленні договору дарування, Ви не зобов’язані сплачувати податки за подаровані Вам кршти.
Здравствуйте,
Мне 23 года, до этого времени я учился и теперь устроился на официальную работу. После месяца работы, мне пришла повестка на работу заказным письмом. Мне пришлось ее забрать у нашего кадровика и подписать, но позже указанной в повестке дате, из-за командировки. Скажите, будет ли применены ко мне какие-либо санкции со стороны военкомата, если кадровик отправил официальную бумагу, что я был в командировке, вне страны. И второй вопрос, что мне в дальнейшем делать? Работаю в сфере авиации, есть ли у меня какие-либо возможности получить бронь. Спасибо!
Автор вопроса: Ярослав - 23-04-2016 09:25:59
Доброго дня! Першочергово слід зауважити, що згідно з п. 64 «Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом», оповіщення громадян про призов на строкову військову службу та їх прибуття на призовні дільниці відбувається за наказами районних військових комісарів і повістками, врученими призовникам через житлово-експлуатаційні організації, домовласників, відповідні виконавчі органи сільських, селищних і міських рад, де немає військових комісаріатів, керівників підприємств, установ, організацій, навчальних закладів незалежно від підпорядкування і форми власності. У необхідних випадках повістки можуть вручатися громадянам безпосередньо за місцем їх проживання. Згідно з п. 68 вищезазначеного Положення в особових справах призовників повинен зберігатися корінець повістки з підписом призовника про те, що його попереджено про день і час явки у районний військовий комісаріат. Тобто, повідомлення про необхідність з’явитися до військового комісаріату має бути вручене уповноваженими на те особами особисто призовнику чи військовозобов’язаному, про що він зобов’язаний розписатися на відповідному бланку. Закон не встановлює особливого місця вручення повідомлення про необхідність з’явитися до військкомату. Додатково слід вказати, що виклику по телефону, надіслання повістки поштою чи передача її через інших осіб не є належним повідомленням про необхідність прибуття до військового комісаріату. Саме тому – направлення Вам рекомендованого листа не є належним повідомленням про необхідність прибуття до військового комісаріату. Так як в зазначений повістці час для прибуття до військового комісаріату Ви перебували в командируванні – тобто – причини Вашої неявки поважні, жодної відповідальності для Вас не наставатиме. З’являтися чи ні до військового комісаріату, справа Ваша особиста. Щодо бронювання зауважую, згідно ст. 24 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» бронювання військовозобов'язаних, які перебувають у запасі, здійснюється в мирний та у воєнний час з метою забезпечення функціонування органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ і організацій в особливий період. Як зазначає ст. 25 даного Закону, бронюванню підлягають військовозобов'язані, які працюють в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування та на підприємствах, в установах і організаціях, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення), у разі, якщо це необхідно для забезпечення функціонування зазначених органів та виконання мобілізаційних завдань (замовлень). Враховуючи все вищевикладене, слід зазначити, що правова можливість бронювання державним підприємством працівника, що є військовозобов’язаним, існує. Однак, у вільному доступі порядок бронювання, перелік органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування та підприємств, установ і організацій, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення), відсутній. Саме тому, за роз’ясненнями з цього приводу Вам слід звернутися безпосередньо до військового комісаріату.
Доброго дня! Скажіть, будь ласка, чи утримується військовий збір з учасника бойових дій? Дякую!
Автор вопроса: Ольга - 22-04-2016 21:51:33
Доброго дня! Згідно підпункту 1.7 п.16 – 1 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України, тимчасово, на період проведення антитерористичної операції, не підлягають оподаткуванню військовим збором доходи у вигляді грошового забезпечення працівників правоохоронних органів, військовослужбовців та працівників Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України, осіб рядового, начальницького складу, військовослужбовців, працівників Міністерства внутрішніх справ України, Управління державної охорони України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та інших осіб на період їх безпосередньої участі в антитерористичній операції. Саме тому, якщо Вас було демобілізовано, тобто Ви не являєтесь діючим військовослужбовцем – Ви не звільняєтесь від сплати військового збору. Статус учасника бойових дій, не передбачає пільг щодо сплати даного виду збору.
під час призову минулої весни я виїхав закордон і незявився у военкомат під час призову осінню також перебував закордоном, чи можуть мені інкремінувати кримінальну справу?
Автор вопроса: Олег - 22-04-2016 18:28:52
Доброго дня! Відповідь не надається з етичних міркувань.
Добрий день.Скажіть я працюю медсестрою в лікарні, нам з початку року виплачували матеріальну допомогу , а з квітня місяця перестали мотивуючи це тим що обмежений фонд оплати праці. Чи правомірно це, одним виплатили хто йшов раніше відпуск,На основі якого закону це регулюється...Дякую.
Автор вопроса: Юля - 22-04-2016 13:57:04
Доброго дня! Дійсно, згідно Постанови КМУ від 11.05.2011 р. № 524 «Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» було установлено з 1 січня 2012 р. медичним і фармацевтичним працівникам державних та комунальних закладів (установ) виплачується допомога на оздоровлення у розмірі посадового окладу під час надання основної щорічної відпустки. Згідно підпункту «б» п. 4 Постанови КМУ від 30.08.2002 р. № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» було надано право керівникам місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, при яких створені централізовані бухгалтерії, керівникам бюджетних установ, закладів та організацій в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах доходів і видатків надавати працівникам матеріальну допомогу, в тому числі на оздоровлення, в сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік, крім матеріальної допомоги на поховання. Від так, виплата матеріальної допомоги на оздоровлення медичним працівникам дійсно виплачується в межах фонду заробітної плати. Саме тому, цілком очевидно, що якщо деякі працівники виходили у відпустку раніше – то за наявності коштів у фонді заробітної плати дану допомогу їм виплатили. За відсутності коштів – допомога не виплачується. Вини чи протиправності з боку керівника медичного закладу не має, адже подібні заклади фінансуються з бюджету.
у 2010 був обраний сільським головою. з 7.12.2015 переведений на в.о.старости.чи потрібно подавати кандидатуру на вибори старости.що втрачаю.до 2010 не працював.
Автор вопроса: ярослав - 22-04-2016 10:48:18
Доброго дня! Для вирішення Вашого питання раджу ознайомитися з ЗУ "Про місцеві вибори". http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/595-19
Доброго дня.я за освітою медична сестра,на данний момент працюю на фірмі,проводжу медичні огляди водіїв,чи потрібно мені проходити перекваліфікацію,як звичайній медичній сестрі?
Автор вопроса: Олена - 22-04-2016 10:33:10
Доброго дня! Згідно п. 1.8 Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів затвердженого Наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства внутрішніх справ України від 31.01.2013 № 65/80, щозмінні передрейсові та післярейсові медичні огляди водіїв транспортних засобів здійснюються лікарями лікувального профілю та/або молодшими медичними працівниками з медичною освітою за спеціальністю «сестринська справа», «лікувальна справа». Враховуючи вищевикладене на Вас будуть поширюватися Положення про порядок проведення атестації лікарів затверджене Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19.12.1997 № 359.
Добрий день! В мене така ситуація-справа була порушена в 2005р в травні по ст 191ч3 та 366 ч 1. Міський суд перекваліфікував ст 191ч3 на ч2 та закрив стосовно мене за терміном давності! одна особа була засуджена та подала апеляціію. в 2015р в березні апеляційний суд повністю скасовує вирок та відправляе справу на додаткове розслідування! В вересні 2015р я давала нові покази на досудовому розслідуванні...(такі як і в суді) Запобіжний захід-підписка про невиїзд була скасована апеляційним судом.. В мене запитання-чи можуть знову застосувати запобіжний захід, коли вже пройшли всі терміни давності по цим статтям-більше 11 років?????????? Буду дуже вдячна за відповідь.
Автор вопроса: Оксана - 21-04-2016 23:48:35
Доброго дня! Відповідно до ч. 3 ст. 132 Кримінального процесуального кодексу України «застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.» Саме тому, якщо буде необхідність обрання міри запобіжного заходу на час кримінального провадження, то застосування такого заходу не буде обмежуватись тим, що минув строк давності злочину. Згідно п. 20 Постанови Пленуму Верховного суду України «про практику застосування судами України законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності» «звільняючи особу від кримінальної відповідальності, суд або суддя має вирішити відповідно до вимог чинного кримінально-процесуального законодавства питання про скасування чи зміну запобіжного заходу, речові докази, відшкодування судових витрат тощо.» Крім того, раджу Вам ознайомитись з параграфом 2. Звільнення особи від кримінальної відповідальності Кримінального процесуального кодексу України (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/print1460959172568757)
Добрый вечер!Подскажите пожалуйста могу ли я(военнослужащий)уволиться с воинской службы по окончанию контракта в "особливий період".Контракт был подписан в Крыму 3 года назад.Но командиры не отпускают ссылаясь на "особлывый період".
Автор вопроса: Віталій - 21-04-2016 20:36:19
Доброго дня! Відповідно п. 2 ч. 9 ст. 23 до Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» «у разі настання особливого періоду для військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом, дія контракту продовжується понад встановлені строки на період до оголошення демобілізації, крім випадків, визначених абзацом другим частини третьої цієї статті та частиною восьмою статті 26 цього Закону.» (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2232-12/print1460958892099616) Перший Указ Президента України про демобілізацію було прийнято та оголошено Указом Президента України «Про часткову мобілізацію» від 14.01.2015 № 15/2015. Згідно п. 4 даного Указу було оголошено провести у період з 18 березня по 1 травня 2015 року звільнення в запас (демобілізацію) військовослужбовців, які були призвані на військову службу під час мобілізації, на особливий період відповідно до Указу Президента України від 17 березня 2014 року № 303 "Про часткову мобілізацію”. Після чого Указом Президента України від 06.05.2015 № 254/2015 було оголошено про звільнення в запас військовослужбовців, які були призвані на військову службу під час мобілізації, на особливий період відповідно до Указу Президента України від 6 травня 2014 року № 454 "Про часткову мобілізацію". 12 червня 2015 року було оголошено Указ Президента України № 328/2015 про звільнення з військової служби військовослужбовців, які були призвані на військову службу під час мобілізації, на особливий період відповідно до Указу Президента України від 21 липня 2014 року № 607 "Про часткову мобілізацію". Крім того, 25 березня 2016 року було оголошено Указ Президента України № 115/2016 про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2016 році відповідно до пункту 17 частини першої статті 106 Конституції України та на виконання Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" постановлено «Звільнити в запас із Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, Державної спеціальної служби транспорту.» Так як, Указами Президента України було оголошено демобілізацію військовослужбовців, вважаю, що особи які були призвані до військової служби за контрактом мають право на звільнення з військової служби чи розірвання контракту. Однак, цілком очевидно, що в зв’язку з тим, що особа не заявили про свій намір припинити службу в зв’язку з оголошеною демобілізацію, керівництвом військової служби було продовжено дію контракту. Враховуючи ситуацію, що склалася, для того аби звільнитися з військової служби особі слід подати рапорт командируванню військової частини про звільнення з військової служби в зв’язку з оголошеною демобілізацією. За умов невмотивованої та неправомірної відмови у звільненні, слід звертатися до суду чи до вищестоящих органів зі скаргою щодо неправомірної відмови.
Доброго дня. Будь ласка допоможіть вирішити питання чи треба включати до списків у військомат працюючих за цивільно-правововими договорами та договором підряду. Дякую
Автор вопроса: Списки - 21-04-2016 19:16:28
Доброго дня! Відповідно до змісту Інструкції з організації ведення військового обліку військовозобов'язаних і призовників в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях і навчальних закладах, затвердженої Наказом Міністра оборони України 15.12.2010 № 660, передбачається включення на військовий облік лише осіб, які перебувають в трудових відносинах з підприємством. Від так, особи в яких відносини з підприємством виникають на підставі цивільно-правових договорів не приймаються на військовий облік підприємства, так як не являються працівниками даного підприємства.
Добрый день!Я солдат срочник, мне сделали операцию по удалению геморроя по Мелигану-Моргену.Было проведено ВЛК, звільнили від виконання службових обов'язків на 15 календарних днів.На сколько я знаю, после такой операции должны же были дать отпуск??помогите разобраться.Заранее спасибо.
Автор вопроса: Сергей - 21-04-2016 18:07:32
Доброго дня! Відповідно до ч. 11 ст. 10-1 Закону України «Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», у зв'язку з хворобою військовослужбовця йому надається відпустка для лікування із збереженням грошового та матеріального забезпечення на підставі висновку військово-лікарської комісії. Тривалість такої відпустки визначається характером захворювання. Загальний час безперервного перебування військовослужбовця в закладах охорони здоров'я та у відпустці для лікування у зв'язку з хворобою не повинен перевищувати 4 місяців підряд (крім випадків, коли законодавством передбачено більш тривалі строки перебування на лікуванні). Від так, для отримання відпустки за станом здоров’я Вам необхідно написати заяву керівництву з доданням медичних довідок. Однак, рішення щодо надання Вам відпустки вирішує безпосередньо ВЛК та командирування, і стверджувати те, що вона буде Вам надана, особисто я не можу.
Дякякую за відповідь....У мене ще питання..
1.З якою мінімальною кількістю год. може працювати вчитель, а також вчитель пенсіонер, щоб його не звільнили...
2.Чи будуть укладатися контракти з вчителями пеніонерами у наступному навчальному році...
3.Чи мають право звільнити вчителя пенсіонера без поважних на це причин...
Автор вопроса: Петро Олексійович - 21-04-2016 17:16:01
Доброго дня! Відповідно до ч. 2 ст. 25 Закону України «Про загальну середню освіту», педагогічне навантаження вчителя загальноосвітнього навчального закладу незалежно від підпорядкування, типу і форми власності обсягом менше тарифної ставки, передбаченої частиною першою цієї статті, встановлюється тільки за його згодою. Тобто, мінімальне педагогічне навантаження вчителя загальноосвітнього навчального закладу встановлюється керівництвом такого навчального закладу. За для отримання інформації раджу Вам звернутися до керівництва навчального закладу. Крім того,згідно ч. 2 ст. 11 Закону України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» «забороняється відмова у прийнятті на роботу і звільнення працівника за ініціативою власника або уповноваженого ним органу з мотивів досягнення пенсійного віку.» (http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/3721-12) Отже, відмовитись від продовження контракту або звільнити Вас з підстав досягнення пенсійного віку – Вас не можуть.
Здравствуйте! у меня вопрос о срочной службе согласно Закона Украины «Про військовий обов’язок і військову службу». Сын проходил комиссию в 2011г.и ему тогда дали отсрочку по ст17 п.15 данного закона. Вчера ему пришла повестка в военкомат о призыве на срочную службу, на повестке была пометка" відсрочка "Н6097 (цифры по памяти, могу ошибаться). Сегодня ему сказали, что согласно какой-то директиве эту статью два года назад отменили и сыну поменяли повестку на другую, уже без отметки "відстрочка".И еще момент, в личной карточке по месту работы сына военкоматом был поставлен штамп (июль 2015 г ), что у него отсрочка до ноября 2017 г.Так получается в 2015 г. данная статья еще действовала, а сегодня уже нет ? Хотя , как сказали в военкомате, два года назад-это 2014г. Можете ли вы обьяснить,как это понимать? И если действительно былы такая директива об отмене п.15 ст.17 , то что это зва директива?
Автор вопроса: Титаренко Елена - 21-04-2016 15:29:34
Доброго дня! Згідно п. 15 ст. 17 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» у випадках, не передбачених цим Законом, відстрочка від призову на строкову військову службу може бути надана призовникам згідно з рішеннями призовної комісії Автономної Республіки Крим, обласних та Київської міської призовних комісій за поданням районних (міських) призовних комісій. До редакція даного пункту Закону зміни не носилися, норма є діючою та не скасованою. Поряд з тим, п. 16 ст. 17 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» встановлює, що призовники, яким надано відстрочку від призову на строкову військову службу, зобов'язані щороку до 1 жовтня подавати у районні (міські) військові комісаріати документи, що підтверджують їх право на відстрочку. Саме тому, Ваш син щорічно мав подавати документи, які підтверджують право на відстрочку. Поряд з тим, наявність права на відстрочку не звільняє призовника від обов’язку з’являтися до військового комісаріату для уточнення облікових даних чи проходження ВЛК.
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, что делать.
Ситуация следующая: в 1979 году был получен диплом УжДУ по специальности "История", квалификация "Историк, преподаватель истории и обществоведения". Имею педагогический стаж 36 лет. С 1994 года являюсь преподавателем социологии, все аттестации пройдены (4 аттестации за 20 лет работы). В удостоверениях значится, что я являюсь преподавателем общественных наук (социологии, политологии, основ философских знаний, экономической теории). В 2016 году (в апреле месяце) потребовали прохождение 6-месячных курсов, мотивируя, что в дипломе не указано преподаватель Социологии. Насколько правомерно требование прохождения данных курсов, с учетом, что я преподавала данный предмет более 20 лет? Спасибо заранее за помощь.
Автор вопроса: Анна - 21-04-2016 15:20:20
Доброго дня! Проходження курсів підвищення кваліфікації є обов’язковою умовою для вдосконалення професійної підготовки особи шляхом поглиблення і розширення її професійних знань, умінь і навичок, набуття особою досвіду виконання додаткових завдань та обов’язків у межах спеціальності. Визначено це як Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників затвердженим Наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 р. № 930, так і Положенням про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково – педагогічних працівників вищих навчальних закладів затвердженим Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 24.01.2013 р. № 48. Саме тому, в діях керівництва. яке направляє Вас на курси підвищення кваліфікації не вбачається ні протиправних дій, ні сумнівів у Вашому професіоналізмі.
Доброго дня,я розлучена і маю 2 неповнолітніх дітей і збираюся вийти заміж за громадянина Румунії.Хотіла би дізнатися чи потріна мені віза для вїзду на територію Румунії(якщо потрібна,то яка саме віза),і які документи потрібні для укладення шлюбу.
Дякую.
Автор вопроса: Юлія - 21-04-2016 15:10:19
Доброго дня! Питання перетину кордону регулюється законодавством тієї країни, кордон якої Ви маєте намір перетнути. Саме тому, з питань перетину кордону Румунії Вам слід консультуватися з представництвом Румунії в Україні. Щодо укладення шлюбу - то перелік документів буде залежати від того, де саме буде проводитися реєстрація шлюбу. Якщо реєстрація шлюбу проводитиметься на території України, раджу звернути увагу на положення Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні затвердженого Наказом міністерства юстиції України 18.10.2000 № 52/5
Добрый день.Я в январе этого года получила дарственную(участок под застройку).Скажите ,пожайлуста,нотариус сказала,что мне придет письмо об оплате в налоговую,но я по ещо ничево не получала.В какие сроки нужно уплатить налог.Спасибо
Автор вопроса: Анна - 21-04-2016 14:45:16
Доброго дня! Для вирішення Вашого питання раджу ознайомитися з розділом IV Податкового кодексу України. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/paran3610#n3610
У меня сыновья 01.2011 г.р. в этом году хочу чтобы они пошли на первоначальную подготовку в школу, а на следующий год в 1 класс. Рядом находится школа но из-за ее специфики я не хочу чтобы мои дети в нее ходили. Имею ли я право записать своих детей в школу на соседнем микрорайоне? Директор школы мне отказала мотивируя тем что мои дети прописаны и проживают в другом( соседнем) микрорайоне города.
Автор вопроса: Павел - 21-04-2016 13:39:14
Доброго дня! Згідно ст. 18 Закону України «Про загальну середню освіту» місцеві органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування закріплюють за загальноосвітніми навчальними закладами відповідні території обслуговування і до початку навчального року обліковують учнів, які мають їх відвідувати. Зарахування учнів до загальноосвітнього навчального закладу проводиться наказом директора, що видається на підставі заяви, за наявності медичної довідки встановленого зразка і відповідного документа про освіту (крім учнів першого класу). Враховуючи вищевикладене, дійсно було встановлено територіальний принцип обслуговування навчальними закладами. Однак, заборони приймати на навчання учнів з інших територіальних районів також встановлено не було. Саме тому, Ви маєте право аби Ваші діти ходили в навчальний заклад не за місцем реєстрації місця проживання.
Доброго дня.Маю право виходу на пенсію по вислузі років.Питання-які правила нарахування пенсіі по вислузі років?Які роки беруться до розрахунків?В 80-90 роках працювала в м.Мінськчи береться це до розрахунків ?Які роки беруться? І чи важливо який коефіцієнт? Дуже дякую за відповідь.
Автор вопроса: Татьяна - 21-04-2016 13:35:11
Доброго дня! З питань порядку обрахування та призначення пенсійного забезпечення раджу звертатися безпосередньо до ПФУ. Крім того, раджу Вам ознайомитися з Порядком подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" затвердженим Постановою правління Пенсійного фонду України 25.11.2005 № 22-1
Чи повинен пенсіонер, депутат сільської ради, подавати декларацію про доходи?
Автор вопроса: Наталія - 21-04-2016 12:34:05
Доброго дня! Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» «суб’єкти декларування - особи, зазначені в пункті 1, підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 4 цього Закону, які зобов’язані подавати декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру.» Згідно підп. «а» п. 2 ч. 1 ст. 4 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» до суб’єктів декларування відносяться «особи, які для цілей цього Закону прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування посадові особи юридичних осіб публічного права, які не зазначені в пункті 1 частини першої цієї статті.» Також, варто зазначити ч. 3, ст. 8 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», на депутатів місцевих рад поширюються вимоги та обмеження, встановлені Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції". Депутати місцевих рад зобов’язані щороку до 1 квітня подавати декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою, що додається до Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції", за місцем роботи (служби), крім самозайнятих осіб, безробітних або пенсіонерів, які подають зазначені декларації до апаратів відповідних місцевих рад або їх виконавчих комітетів. Враховуючи вищевикладене, депутат сільської ради повинен подавати декларацію про доходи до апаратів відповідних місцевих рад або їх виконавчих комітетів.
Добрий, день ) ми пенсіонери, проживаємо на соціальному забезпеченні, наша пенсія мінімальна) Ми з чоловіком на вихідні поїхали в село,в той час коли нас не було, прорвав кран водопостачання холодної води, і затопив сусідів знизу! що нам робити ? хто має відповідати за це? якщо ми, то може суд стягувати з нашої пенсії, для відшкодування шкоди, адже ми нівчому не виноваті
Автор вопроса: АННА - 21-04-2016 11:57:32
Доброго дня! Відповідно ч. 1-2 ст. 1166 Цивільного кодексу України, майнова шкода, завдана неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю особистим немайновим правам фізичної або юридичної особи, а також шкода, завдана майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала. Особа, яка завдала шкоди, звільняється від її відшкодування, якщо вона доведе, що шкоди завдано не з її вини. Від так, якщо Ви в судовому порядку доведете, що дана обставина сталась не з Вашої вини, то відшкодовувати матеріальну шкоду не потрібно буде. Однак, якщо судом буде доведено, що затоплення сталось з Вашої вини, то і відшкодування будете сплачувати Ви. Згідно ч. 2 ст. 30 Закону України «Про виконавче провадження», Державний виконавець зобов'язаний провести виконавчі дії з виконання рішення протягом шести місяців з дня винесення постанови про відкриття виконавчого провадження, а з виконання рішення немайнового характеру - у двомісячний строк. Строк здійснення виконавчого провадження не включає час відкладення провадження виконавчих дій або зупинення виконавчого провадження на період проведення експертизи чи оцінки майна, виготовлення технічної документації на майно, реалізації майна боржника, час перебування виконавчого документа на виконанні в адміністрації підприємства, установи чи організації, фізичної особи, фізичної особи - підприємця, які здійснюють відрахування із заробітної плати (заробітку), пенсії та інших доходів боржника. Строк здійснення зведеного виконавчого провадження обчислюється з моменту приєднання до такого провадження останнього виконавчого документа. Саме тому, якщо суд задоволить позов і справу буде передано на виконання, то органи виконавчої служби мають право стягувати кошти з пенсії, але не більше ніж 50%.
Дякую за відповідь і хочу запитати: що входить в поняття організаційно-розпорядчі або адміністративно-господарські обов’язки?
А трудовий договір в письмовій формі між мною і роботодавцем не вкладався.Чи це може бути зроблено в усній формі? Дякую.
Автор вопроса: Анатолій - 21-04-2016 08:01:30
Доброго дня! Згідно Листа Міністерства юстиції України від 03.11.2006 р. № 22 – 48 – 548 визначено, що організаційно-розпорядчі обов'язки - це обов'язки по здійсненню керівництва галуззю промисловості, трудовим колективом, ділянкою роботи, виробничою діяльністю окремих працівників на підприємствах, в установах чи організаціях незалежно від форми власності. Такі функції виконують, зокрема, керівники міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, державних, колективних чи приватних підприємств, установ і організацій, їх заступники, керівники структурних підрозділів, їх заступники, особи, які керують ділянками робіт. Адміністративно-господарські обов'язки - це обов'язки по управлінню або розпорядженню державним, колективним чи приватним майном. Такі повноваження в тому чи іншому обсязі є у начальників планово-господарських, постачальних, фінансових відділів і служб, завідуючих складами, магазинами, майстернями, ательє, їх заступників, керівників відділів підприємств, відомчих ревізорів та контролерів тощо. Окремо зауважу, що обов’язки працівника повинні визначатися або трудовим договором або посадовою інструкцією, або іншим розпорядчим документом – усна форма в даному випадку не допускається.
Доброго Дня! В мене по сусідстві є земельна ділянка,(пай ) яка належить селищній раді , жителям села ! Недавно якась приватна агрофірма без укладання договорів, почала розорювати та засіювати ці паї , що робити ?
Автор вопроса: Тарас - 21-04-2016 07:41:16
Доброго дня! Порядок захисту права на землю передбачено главою 23 розділу 5 Земельного кодексу України. Якщо мирним шляхом вирішити питання не вдасться, всі питання будуть вирішуватися в судовому порядку.
Доброго дня) пане адвокат, в мене сталася трагедія, в мене постраждала хата від пожежі, куди мені звернутися щоб мені допомогли ?
Автор вопроса: Василь - 21-04-2016 07:36:47
Доброго дня! Законодавчо не встановлено допомоги в разі пошкодження чи втрати майна внаслідок пожежі. Як варіант Ви можете звернутися до місцевої влади з проханням надати Вам адресну допомогу.
Добрий день ) моя племінниця хвора на епілепсію, ніде не працює, 3 -є дітей . З 1974 проживає в аварійній старій будівлі, 1/2 хати. Повністю завалено, потрібний ремонт. Куди звернутися щоб іі допомогли, які закони регулюють дану проблему? Хто може іі допомогти ?
Автор вопроса: Петро - 21-04-2016 07:34:06
Доброго дня! Відповідно до ч. 1 ст. 110 Житлового кодексу Української РСР, громадяни виселяються з жилих будинків державного і громадського житлового фонду з наданням іншого благоустроєного жилого приміщення, якщо: будинок, у якому знаходиться жиле приміщення, підлягає знесенню; будинок (жиле приміщення) загрожує обвалом; будинок (жиле приміщення) підлягає переобладнанню в нежилий. Від так, Вашій племінниці необхідно звернутись до місцевої ради, щоб та визнала будинок нежилим або таким який загрожує обвалом. Згідно ст. 112 Кодексу, у разі якщо будинок (жиле приміщення) загрожує обвалом, громадянам, виселюваним з цього будинку (жилого приміщення), інше благоустроєне жиле приміщення залежно від належності будинку надається виконавчим комітетом місцевої Ради народних депутатів чи державною, кооперативною або іншою громадською організацією, а в разі неможливості надання жилого приміщення цією організацією - виконавчим комітетом місцевої Ради народних депутатів. Отже, у разі якщо місцева рада визнає будинок нежилим або таким який загрожує обвалом, Ваша племінниця буде мати право претендувати на отримання нового помешкання. Однак, у разі якщо будинок визнають нежилим але нове помешкання місцева рада не надасть, то дане питання потрібно буде вирішувати в судовому порядку.
Чи є підстава для звільнення вчителя з тижневим навантаженням 7 год..
Автор вопроса: Петро - 20-04-2016 23:35:52
Доброго дня! Вказана Вами обставина не є підставою для звільнення. Відповідно до ч. 2 ст. 25 Закону України «Про загальну середню освіту», педагогічне навантаження вчителя загальноосвітнього навчального закладу незалежно від підпорядкування, типу і форми власності обсягом менше тарифної ставки, передбаченої частиною першою цієї статті, встановлюється тільки за його згодою. Зокрема, раджу ознайомитись з підставами звільнення працівників, а саме ст. 40-41 Кодексу законів про працю (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/322-08/paran231#n231).
На яких підставах можуть звільнити вчителя..я маю 8 год.....чи мають право мене звільнити...яку мінімальну кількість год...я повинен мати щоб працювати...
Автор вопроса: Петро Олексійович - 20-04-2016 23:31:43
Доброго дня! Згідно ч. 1 ст. 25 Закону України «Про загальну середню освіту», педагогічне навантаження вчителя загальноосвітнього навчального закладу незалежно від підпорядкування, типу і форми власності - час, призначений для здійснення навчально-виховного процесу. Педагогічне навантаження вчителя включає 18 навчальних годин протягом навчального тижня, що становлять тарифну ставку, а також інші види педагогічної діяльності в такому співвідношенні до тарифної ставки: класне керівництво - 20-25 відсотків; перевірка зошитів - 10-20 відсотків; завідування: майстернями - 15-20 відсотків; навчальними кабінетами - 10-15 відсотків; навчально-дослідними ділянками - 10-15 відсотків. Відповідно до ч. 2 ст. 25 Закону, педагогічне навантаження вчителя загальноосвітнього навчального закладу незалежно від підпорядкування, типу і форми власності обсягом менше тарифної ставки, передбаченої частиною першою цієї статті, встановлюється тільки за його згодою. Від так, педагогічна навантаження вчителя становить 18 годин на тиждень, що і становить тарифну ставку. Однак, 7-8 годин навантаження не слугує обставиною для звільнення у відповідності до КЗПП України.
Скажите пожалуйста, могут ли лишить материнских прав мою сестру если у неё 2 группа инвалидности она психически больная, с учётом того что она оставила ребёнка у меня и уже три месяца не появлялась вообще, с ребёнком она после роддома провела три дня потом уехала?
Автор вопроса: Ольга - 20-04-2016 22:22:08
Доброго дня! Відповідно до ч. 1 ст. 164 Сімейного кодексу України «мати, батько можуть бути позбавлені судом батьківських прав, якщо вона, він: 1) не забрали дитину з пологового будинку або з іншого закладу охорони здоров'я без поважної причини і протягом шести місяців не виявляли щодо неї батьківського піклування; 2) ухиляються від виконання своїх обов'язків по вихованню дитини; 3) жорстоко поводяться з дитиною; 4) є хронічними алкоголіками або наркоманами; 5) вдаються до будь-яких видів експлуатації дитини, примушують її до жебракування та бродяжництва; 6) засуджені за вчинення умисного кримінального правопорушення щодо дитини.» Однак, згідно ч. 1 ст. 15 Сімейного кодексу України «якщо в результаті психічного розладу, тяжкої хвороби або іншої поважної причини особа не може виконувати сімейного обов'язку, вона не вважається такою, що ухиляється від його виконання.» (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2947-14/print1460958892099616) Отже, якщо така поведінка матері була наслідком впливу психічних розладів здоров’я, це не є підставою для позбавлення її батьківських прав. В такому випадку, раджу Вам звернутись до Органу опіки та піклування відповідної міської ради та повідомити про те, що дитина залишилась без батьківського піклування.
Добрий вечір!
Мій син щойно влаштувався на роботу. На даний момент йому 19 років, але через місяць буде 20 і його зможуть забрати на строкову службу. Який термін він повинен пропрацювати на роботі, щоб йому підприємство виплачувало середньомісячну зарплату, коли його призвуть до армії?
Чи має він право відмовлятися брати повістку, поки йому не виповниться 20 років?
Дякую!
Автор вопроса: Анатолій - 20-04-2016 20:55:12
Доброго дня! Першочергово хочу зауважити, що твердження про те, що Ваш син може бути призваний на строкову службу лише з 20 років є невірним. Адже відповідно ч. 1 ст. 15 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» «на строкову військову службу призиваються придатні для цього за станом здоров'я громадяни України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 18 років, та старші особи, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу (далі - громадяни призовного віку).» Збереження місця роботи та середнього заробітку на час проходження строкової служби є гарантією передбаченою ст. 119 КЗПП України. Умов щодо терміну перебування на посаді при цьому законодавством не встановлено, а отже, таке право виникає з моменту працевлаштування. Крім того, у разі відмови від отримання повістки представником військкомату буде складено відповідний акт, після чого, за неявкою у вказаний в повістці термін до військкомату, Вашого сина буде притягнуто до відповідальності за ч. 1 ст. 210 КУпАП. (http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/print1460958892062068)
Як Поліцейським та членам їхніх сімей можуть надаватися житлові приміщення в гуртожитках та службові житлові приміщення - службові квартири
Автор вопроса: Дмитро - 20-04-2016 18:04:48
Доброго дня! Згідно ст. 96 ЗУ «Про Національну поліцію» поліцейські забезпечуються житлом на підставах і в порядку, визначених житловим законодавством. Поліцейським, які згідно із законом визнані такими, що потребують поліпшення житлових умов, житлова площа надається в першочерговому порядку. Відповідно до п. 9 Положення «Про порядок надання службових жилих приміщень і користування ними в Українській РСР» затвердженого постановою Ради Міністрів УРСР від 4 лютого 1988 р. N 37 «для одержання службового жилого приміщення відповідний працівник подає заяву адміністрації підприємства, установи, організації. До заяви додається довідка з місця проживання про склад сім'ї і прописку. Члени сім'ї заявника, які бажають оселитися в службове жиле приміщення, дають письмову згоду на проживання в зазначеному приміщенні.» (http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/37-88-%D0%BF/print1460958892062068) Згідно ч. 2 ст. 128 Житлового кодексу УРСР «жила площа в гуртожитку надається за спільним рішенням адміністрації підприємства, установи, організації чи органу кооперативної або іншої громадської організації та відповідного профспілкового комітету і комітету комсомолу. (http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/5464-10/print1460958892062068)
день добрий! підскажіть, будь-ласка, чи є відстрочка від строкової служби, якщо жінка вагітна? їй через місяць народжувати. мені 25 років.
Автор вопроса: володимир - 20-04-2016 16:15:34
Доброго дня! Згідно ст. 17 ЗУ «Про військовий обов’язок і військову службу», відстрочка від призову на строкову військову службу за сімейними обставинами за їх бажанням надається призовникам, які мають вагітну дружину. Саме тому на період вагітності дружини Ви матимете право на відстрочку від призову на військову строкову службу. Після народження дитини Ви зможете скористатися правом на відстрочку з підстав того, що Вами виховується дитина до 3 років.
Доброго дня! Підкажіть будь-ласка, якщо на нашій земельній ділянці будівельна фірма збудує будинок для подальшого його продажу (ділянку поки не продаємо і не переоформляємо),то які можливі ризики для нас під час будівництва, оформлення та продажу ділянки з будинком (зокрема пов'язанні зі забудовником та покупцем). Які договори чи документи потрібно оформити, щоб уникнути цих ризиків. Дякую.
Автор вопроса: Оля - 20-04-2016 14:01:38
Доброго дня!Відповідно до ч. 1 ст. 375 ЦК України «власник земельної ділянки має право зводити на ній будівлі та споруди, створювати закриті водойми, здійснювати перебудову, а також дозволяти будівництво на своїй ділянці іншим особам.» Відповідно до ч. 2 ст. 382 ЦК України «усі власники квартир та нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку є співвласниками на праві спільної сумісної власності спільного майна багатоквартирного будинку. Спільним майном багатоквартирного будинку є приміщення загального користування (у тому числі допоміжні), несучі, огороджувальні та несуче-огороджувальні конструкції будинку, механічне, електричне, сантехнічне та інше обладнання всередині або за межами будинку, яке обслуговує більше одного житлового або нежитлового приміщення, а також будівлі і споруди, які призначені для задоволення потреб усіх співвласників багатоквартирного будинку та розташовані на прибудинковій території, а також права на земельну ділянку, на якій розташований багатоквартирний будинок та його прибудинкова територія, у разі державної реєстрації таких прав.» Отже, хоча Ви й маєте право на надання своєї земельної ділянки для будівництва третім особам, однак, Вам необхідно врахувати, що з реєстрацію права власності на новостворене майно за мешканцями будинку, до них переходить і право користування земельною ділянкою, що знаходиться під будівлею та прибудинкової території. Крім того, до документів для отримання дозволу на будівництво необхідно подати документ, що посвідчує право власності на земельну ділянку або договір, що підтверджує право користування. Рекомендую Вам спочатку укласти договір купівлі-продажу земельної ділянки, а вже потім вирішувати питання будівництва, адже разом з підписанням цього договору до забудовника перейдуть повністю всі права та обов’язки щодо даної земельної ділянки, і жодних ризиків відносно подальшого будівництва Ви не нестимете.
Доброго дня. Хочу Вас запитати, якщо працівник був демобілізован 25.04.2015 року, місце роботи й середній заробіток виплачувався, а тепер він йде на контрактну службу, повинні ми його звільнити чи ні? Виникли спори з юристом підприємства..Гарантії, згідно ч. 4 ст. 119 КЗпП працівнику ж залишаються. Заздалегідь вдячна!
Автор вопроса: Любов - 20-04-2016 13:38:34
Доброго дня! Відповідно до ч. 4 ст. 119 Кодексу законів про працю, за працівниками, які були призвані під час мобілізації, на особливий період та які підлягають звільненню з військової служби у зв’язку з оголошенням демобілізації, але продовжують військову службу у зв’язку з прийняттям на військову службу за контрактом, але не більше ніж на строк укладеного контракту, зберігаються місце роботи, посада і середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, фермерському господарстві, сільськогосподарському виробничому кооперативі незалежно від підпорядкування та форми власності і у фізичних осіб - підприємців, в яких вони працювали на час призову. Таким працівникам здійснюється виплата грошового забезпечення за рахунок коштів Державного бюджету України відповідно до Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей". Також, хочу зауважити, що КЗпП передбачає вичерпний перелік причин розірвання трудового договору. Від так, військовослужбовець за контрактом має право на збереження місця роботи, посади і середнього заробітку, і не може бути звільнений в цей час.
Мені 20 років. Я доглядаю двоюрідну бабусю інваліда ІІ гр. (чоловік помер, дітей немає). На вулицю виходить дуже рідко і тільки влітку. Чи надається відстрочка від призова на строкову тим хто доглядає одиноких. Як-що так, то як оформити. Як-що ні, то як оформити догляд за бабусею під час служби в армії.
Автор вопроса: Євген - 20-04-2016 13:14:58
Доброго дня! Відповідно до п.1 ч. 2 ст. 17 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» «відстрочка від призову на строкову військову службу за сімейними обставинами за їх бажанням надається призовникам, які мають непрацездатних батька і матір чи одинокого непрацездатного батька (одиноку непрацездатну матір) або непрацездатних осіб, під опікою, піклуванням чи на утриманні яких перебував призовник, або осіб, над якими призовник здійснює опіку чи піклування, якщо вони не мають інших працездатних осіб - громадян України, зобов'язаних відповідно до законодавства їх утримувати. Непрацездатність зазначених осіб визначається в порядку, встановленому законодавством.» Отже, Ви зможете скористатись правом відстрочка від призову на строкову військову службу у разі встановлення піклування над двоюрідною бабусею. За для вирішення даного питання, раджу Вам ознайомитись з Правилами опіки та піклування затвердженими Наказом Державного комітету України у справах сім'ї та молоді, Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства праці та соціальної політики України 26.05.99 N 34/166/131/88 (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0387-99)
Добрый день, вопрос конечно в наших реалиях странный, но все же. Что в себя включает бесплатная медицина? Если я попал в больницу, но для оказания медицинской помощи мне дают список лекарств которые я ОБЯЗАН купить могу ли квалифицировать это как нарушения статьи 184 ККУ? И как быть когда если есть дешевый наш аналог но врач прописывает дорогое импортное лекарство, и не хочет менять на аналог. Есть ли законный метод влияния? Спасибо за ответ.
Автор вопроса: Вадим - 20-04-2016 12:42:34
Доброго дня! Відповідно до ст. 49 Конституції України, охорона здоров'я забезпечується державним фінансуванням відповідних соціально-економічних, медико-санітарних і оздоровчо-профілактичних програм. Держава створює умови для ефективного і доступного для всіх громадян медичного обслуговування. У державних і комунальних закладах охорони здоров'я медична допомога надається безоплатно; існуюча мережа таких закладів не може бути скорочена. Держава сприяє розвиткові лікувальних закладів усіх форм власності. Від так, право на безкоштовне отримання медичної допомоги треба розуміти так, що у державних та комунальних закладах охорони здоров’я медична допомога надається всім громадянам незалежно від її обсягу та без попереднього, поточного або наступного їх розрахунку за надання такої допомоги. Однак, купівля медичних препаратів, не входить до обсягу безкоштовного лікування, адже громадянин має право вирішувати, якими засобами проводити лікування Відповідно ст. 184 Кримінального кодексу України, незаконна вимога оплати за надання медичної допомоги в державних чи комунальних закладах охорони здоров'я - карається штрафом до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців. Незаконне скорочення мережі державних і комунальних закладів охорони здоров'я - карається штрафом до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років. Враховуючи те, що зміст даної статті передбачає вчинення злочину лише в вигляді, незаконної вимоги оплати за надання медичної допомоги в державних чи комунальних закладах охорони здоров'я (ч. 1 ст. 184), то розцінювати дії лікаря як протиправні немає підстав. Однак, зауважу, що лікар виписуючи «рецепт» дає рекомендації щодо лікування, і не зобов’язує хворого купувати саме ті ліки, хворий в праві самостійно вирішувати чи купувати аналог чи імпортовані медичні препарати. У разі, якщо лікар примушує Вас купувати саме ті ліки і у визначеному місці, то дані дії слід оскаржувати до вищестоящих органів або до суду. Крім того, Ви маєте право змінити лікаря.
Yandex.Metrika