Он-Лайн консультации

Он-Лайн консультации

   Вопросов: всего-2060, сегодня-0;    ответов: всего-2060, сегодня-0


Порядок
Есть ответ  
Опубликовано  
Ожидает ответа  
Опубликовано  
Добрый день! Вопрос на засыпку. Данной поправкой N 1604-VII ( 1604-18 ) від 22.07.2014 были внесены изменения в граничный возраст пребывания в запасе ВС. Но в законе разве где-то указано, что необходимо взять на учёт тех лиц, которые уже находятся в запасе до принятия данной поправки? И возраст продлили для тех лиц, которые например по старому достигли не достигли 45 лет. Закон же не имеет обратной силы, если ушёл в запас-значит ушёл. Пенсионеров же не возвращают дорабатывать
Автор вопроса: Костя - 07-10-2014 14:36:41

Абсолютно вірно! Особи, що були зняті з військового обліку за віком можуть бути повернуті на облік лише за їх бажанням, висловленому у письмовій заяві (згоді). Мені відомо, від деяких дописувачів про факти, коли у військоматі підсовують для підпису, серед інших незначних бумаг, таку заяву. Також пишуть про факти підсовування заяв від "добровольців", оскільки мобілізувати вже не можна, а добровольців направити у війська - залюбки!

Добрый день! У нас на предприятии работает инвалид. Он не справляется со своими должностными обязанностями. Пару раз у него наблюдались нервные срывы. Стоит вопрос о несоответствии занимаемой им должности. В заключении медицинско-социальной экспертной комисии не было никаких противопоказаний, касающихся работы с компьютером. На сегодняшний день невооружённым глазом видно, что наш сотрудник не выдерживает нагрузку. Эта ситуация вредит его здоровью. Но сам инвалид так не считает. Куда необходимо обратиться, чтобы выяснить состояние его здоровья и можно ли принудительно отправить его на такое обследование? Спасибо.
Автор вопроса: Ангелина - 07-10-2014 13:51:35

 

Відповідно до статті 172 Кодексу законів про працю Україниу випадках, передбачених законодавством, на власника або уповноважений ним орган покладається обов'язок організувати навчання, перекваліфікацію і працевлаштування інвалідів відповідно до медичних рекомендацій, встановити на їх прохання неповний робочий день або неповний робочий тиждень та створити пільгові умови праці.

Як зазначає стаття 17 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» в редакція від 09.07.2014 р. з метою реалізації творчих і виробничих здібностей інвалідів та з урахуванням індивідуальних програм реабілітації їм забезпечується право працювати на підприємствах, в установах, організаціях, а також займатися підприємницькою та іншою трудовою діяльністю, яка не заборонена законом.

Відмова в укладенні трудового договору або в просуванні по службі, звільнення за ініціативою адміністрації, переведення інваліда на іншу роботу без його згоди з мотивів інвалідності не допускається, за винятком випадків, коли за висновком медико-соціальної експертизи стан його здоров'я перешкоджає виконанню професійних обов'язків, загрожує здоров'ю і безпеці праці інших осіб, або продовження трудової діяльності чи зміна її характеру та обсягу загрожує погіршенню здоров'я інвалідів.

Як зазначає стаття 169 КЗПП України, власник або уповноважений ним орган зобов'язаний за свої кошти організувати проведення попереднього (при прийнятті на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, а також щорічного обов'язкового медичного огляду осіб віком до 21 року.

Висновок про невідповідність займаній посаді в зв’язку з станом здоров’ям інваліда, може надати лише МСЕК. Якщо раніше наданий висновок МСЕК не містить жодних обмежень щодо можливості здійснення праці, спробуйте звернутися за додатковими роз’ясненнями можливості праці інваліда на займаній посаді з урахуванням реальних умов праці та психофізичного навантаження та вирішуйте питання виходячи з наданих роз’яснень. В свою чергу роботодавець, може запропонувати інваліду переведення на легшу роботу.

Якщо на Вашому підприємстві запроваджено обов’язковий періодичний медичний огляд працівників, за умови не бажання інваліда проходити медичну комісію самостійно, перевірка стану здоров’я працівника – інваліда, може бути здійснена лише в ході періодичного медичного огляду.

 

 

 

Доброго дня, скажіть будь-ласка, я дійовий військовослужбовець, закінчися контракт ще у квітні-місяці, досі тримають як мобілізованого, як звільнитися з лав ЗСУ, якими керівними документами керуватися? Дякую
Автор вопроса: Сергій - 07-10-2014 13:45:22

Доброго дня! На даний час закінчення контракту не може бути підставою для звільнення з військової служби. Контрактник можу бути звільнений з військової служби в разі оголошення демобілізації, а також в разі наявності підстав, передбачених Законом України від 25.03.1992 № 2232-ХІІ (зі змінами) «Про військовий обов’язок і військову службу»: Стаття 26. Звільненняз військовоїслужби. 8. Підчасдіїособливогоперіодуз військовоїслужбизвільняютьсявійськовослужбовці: 1) підчаспроведеннямобілізації: ажінки, якімаютьдитину (дітей) вікомдо 16 років, якщовонине висловилибажанняпродовжувативійськовуслужбу; бза станомздоровя — на підставівисновку (постанови) військово-лікарськоїкомісіїпронепридатністьдо військовоїслужбив мирнийчас, обмеженупридатністьу воєннийчас, якщовонине висловилибажанняпродовжувативійськовуслужбу; в) у звязку з позбавленнямвійськовогозвання в дисциплінарномупорядку;г) у звязку з обвинувальнимвирокомсуду, що набравзаконноїсили, якимпризначенопокаранняу видіпозбавленняволі, обмеженняволіабопозбавленнявійськовогозвання; д) черезтакісімейніобставиниабоіншіповажніпричини: вихованняматірю (батьком) — військовослужбовцем, яка (який) не перебуває у шлюбі, дитини або кількох дітей, які з нею (з ним) проживають, без батька (матері); утримання матір’ю (батьком) — військовослужбовцем, яка (який) не перебуває у шлюбі, повнолітньої дитини віком до 23 років, якщо вона (він)є інвалідом I чи II групи; необхідність постійного стороннього догляду за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, що підтверджується відповідним медичним висновком медико-соціальної експертної комісії для осіб віком понад 18 років чи лікарсько-консультативної комісії для осіб до 18 років; наявність у військовослужбовця трьох і більше дітей; е) у зв’язку з проведенням організаційних заходів у порядку, визначеному Генеральним штабом Збройних Сил України, за умови завершення виконання визначених завдань; є) через службову невідповідність (осіб рядового складу), у разі невиконання службових обов’язків;

 

Добрый день. Помогите разобраться. Я судент стационара, учусь в Польше. имею я право на отстрочку от воинской службы на перод обученя? Вуз частный, обучене платное. В военкомате сказали, что не имею и объявли в розыск (занесли в компьютерную базу даных). Это мне теперь и в Украину приехать нельзя? Спасибо.
Автор вопроса: Влад - 07-10-2014 12:22:54

Доброго дня! По-перше, військомат не має прав на оголошення в розшук. Це виключна прерогатива суду. По-друге, раджу подати через довірених осіб заяву про надання відстрочки, відповідно до ст.17 ч.8, 9 ЗУ "Про військовий обов"язок та військову службу" http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2232-12/page2  Згідно ч.9 вказаної статті Право  на  відстрочку  від  призову  на строкову військову службу для здобуття освіти також мають громадяни  України,  які  в рамках  міжнародних  договорів  України  навчаються  у  навчальних закладах інших держав. Якщо Ваше навчання відповідає вказаному в законі - Ви маєте право на відстрочку.

Добрый день.Скажыте пожалуйста, можна ли сняться с учета в военкомате по месту жительства и приписаться по месту работы.Проживает сын и регистрация места жительства в одном городе,а работает в другом прописки нет снимает жилье.Спасибо.
Автор вопроса: Валентина - 07-10-2014 12:06:28

Доброго дня. На даний час проходить осінній призов на строкову військову службу. Тому, відповідно до ЗУ "Про військовий обов"язок та військову службу" змінити місце прописки неможливо. Так, згідно ст.15 ч.9 вказаного закону У  ході   проведення   чергового   призову   зміна   місця військового  обліку  громадян призовного віку не допускається,  за винятком  підтверджених  відповідними  документами  випадків,  які передбачають: 1)  переведення на роботу в іншу місцевість; 2) переїзд на нове місце проживання; 3) прийняття до  навчального закладу і вибуття в іншу місцевість
для продовження навчання; 4) направлення за розподілом на роботу в іншу  місцевість  після закінчення навчального закладу.  Крім того, згідно ст.14 ч.3 вказаного закону, приписка проводиться за місцуем проживання. http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2232-12/page

Доброго дня! Чоловіка мобілізували 6 вересня. Маємо 2 дітей: 12 і 2 роки. Насьогодні він з невизначеним статусом знаходиться в "учебці" уже місяць. До цього сім"я мала статус малозабезпеченої, на сьогоднішній час я не можу продовжити його бо немає довідки про доходи чоловіка за вересень. У воєнкоматі розводять руками і говорять, що довідку за вересень мені ніхто не дасть, поки чоловіка не переведуть до військової частини. Переоформлення документів мало були у жовтні. Я не в змозі сама утримувати дітей на допомогу, що призначена при народженні другої дитини. Порадьте, будь ласка, що робити. Чи є який варіант повернути чоловіка?
Автор вопроса: Світлана - 07-10-2014 09:27:04

 

На жаль, наявність двох дітей та статус малозабезпеченої сім’ї, відповідно до ч. 8 статті 26 ЗУ «Про військову службу та військовий обов’язок», не являється підставою для звільнення від проходження військової служби.

 

Щодо того. що Ваш чоловік, так би мовити, вже місяць перебуває на навчанні, зазначаю наступне.

 

Згідно статті 29 ЗУ «Про військову службу та військовий обов’язок», військовозобов'язані призиваються на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори. Про початок та закінчення зборів військовозобов'язаних видається відповідний наказ командира військової частини. Якщо жодного наказу чи розпорядження про направлення Вашого чоловіка на навчальні збори не існує, а чоловіка не направляють до військової частини для подальшого проходження військової служби за призовом під час мобілізації, звертайтеся до вищестоящих компетентних органів Міністерства оборони України з скаргами та з вимогами роз’яснення куди саме та з якою метою, на навчання чи для проходження військової служби було направлено чоловіка.

 

Доброго дня.Повістка отримана 1.10.14р.У військкоматі сказали,що мобілізація продовжена на невизначений термін.Коли я офіцеру сказав,що мобілізація закінчена-пригрозив тюрмою і сказав,що президент йому не указ.Міліція і військкоматівці пов язані.Зараз людей мобілізують і не звертають уваги ні нащо.Що робити,як адвокат будь-ласка розясніть.Дякую за відповідь.
Автор вопроса: андрій - 06-10-2014 18:19:43

Пишіть заяву до військової прокуратури!

Добрий день! Чи підлягає призову в армію юнак з діагнозом ангіотрофоневроз верхніх кінцівок, острохондроз шийного відділу хребта
Автор вопроса: Марія - 06-10-2014 18:12:42

Доброго дня Маріє! Ваше питання не до юриста, а до медика.

Чи забиратимуть студентів денної форми навчання в армію в жовтні ,листопаді 2014року,яким вже виповнилося 21рік
Автор вопроса: Галина - 06-10-2014 17:38:50

Студенти денної форми навчання мають право на відстрочку відповідно до ст.17 ЗУ "Про військовий обов"язок та військову службу" http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2232-12/page2 Однак, така відстрочка дається один раз на весь період навчання. ТОбто, якщо студент відстрочку одержав, а потім з навчального закладу був відрахований та через деякий час поступив на навчання у іншій ВНЗ - відстрочка вважається використаною і він підлягатиме призову.

Добрий день. Скажіть будь ласка, на яких підприємствах та установах (конкретно) можно проходити альтернативну службу. Хто повинен шукати роботу призивникові у разі направлення на альтернативну службу. Дякую за відповідь
Автор вопроса: Іван - 06-10-2014 16:26:21

Доброго дня! Поцікавтесь вказаним питанням у військоматі. Закон передбачає можливість альтернативної строкової військової служби, однак механізми його реалізації, щодо яких Ви задаєте питання, мені не відомі.

Здравствуйте! тут такой вопрос мне пришла повестка, по месту жительства я прошел комиссию районную потом областную, по заключению годен, распределил в мвд но я отказался служить так и написали в деле что отказываюсь служить, сказали если передумаешь приходи это значит что я имею право не служить на срочной службе?
Автор вопроса: Сергей - 06-10-2014 16:10:38

Доброго дня! На перший погляд, Ваша розповідь схожа на казку. Однак, дійсно, певні категорії призовників мають право вибирати служити чи ні. Право такого вибору надається особам визначеним в ст.17 ЗУ "Про військовий обов"язок та військову службу" http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2232-12/page2 - особам, які мають право на відстрочку від призову. Іншим - право такого вибору не надається. Хоча, - ні! Всеж-таки є вибір. Вибір між службою та кримінальної відповідальністю за ст.335 КК України http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/page10

Добрый день.Мужа мобилизировали 2,5 месяца назад,2 недели находиться в зоне АТО воевать нечем,как написать рапорт чтоб вернуться
Автор вопроса: Ярослава - 06-10-2014 16:00:03

Доброго дня! На жаль, я не знаю чим Вам допомогти. Пробачте.

Чи забиратимуть студентів денної форми навчання в армію,яким виповнилося 21 рік в жовтні ,листопаді цього року?
Автор вопроса: Галина - 06-10-2014 15:49:13

Згідно чинного на даний час законодавства, студентам денної форми навчання надається відстрочка від призову на строкову військову на весь період навчання.

Добрий день. Мій брат вчитель в школі був мобілізований і ніс службу в АТО. На даний час самовільно залишив військову частину (район виконання завдання). По даному факту йому хочуть відмінити нарахування заробітної плати за місцем роботи в школі. Чи можуть вони це зробити на підставі цьго? Дякую за відповідь.
Автор вопроса: Гончарук Олег Олегович - 06-10-2014 11:02:00

Можуть. Але, це не саме гірше чого можна очікувати.

Чи можуть відправити без згоди мобілізованого в зону АТО? І як це оформляється? Письомво чи усно? ДЯкую!
Автор вопроса: Олександр - 06-10-2014 00:48:08

Можуть відправити без згоди. Це повинно бути оформлено письмовим наказом. Наказ доводиться особовому складу відповідної в/ч.

Скажіть будь ласка - чи маємо право оформити субсидію на ЖКП, якщо дружина перебуває в декретній відпустці, а чоловік офіційно не працює та не перебуває на обліку в ЦЗ?
Автор вопроса: Оксана - 05-10-2014 22:56:41

 

Відповідно до п. 5 Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. N 848, в редакції від 01.10.2014 року, субсидія не призначається, якщоу житлових приміщеннях (будинках) зареєстровані працездатні громадяни працездатного віку, які не працювали і не навчалися у загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладах I-IV рівня акредитації за денною формою навчання та не були зареєстровані у службі зайнятості населення як такі, що шукають роботу, протягом трьох місяців, що передують місяцю звернення за призначенням субсидії (крім громадян, які доглядають за дітьми до досягнення ними трирічного віку; громадян, які доглядають за дітьми, що потребують догляду протягом часу, визначеного у медичному висновку лікарсько-консультативної комісії, але не більш як до досягнення ними шестирічного віку; громадян, які мають трьох і більше дітей віком до 16 років і доглядають за ними; громадян, які доглядають за інвалідами I групи або дітьми-інвалідами віком до 18 років, або інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу, або особами, які досягли 80-річного віку; а також фізичних осіб, які надають соціальні послуги).

Тобто, виходячи з того, що Ви офіційно знаходитесь у відпустці по догляду за дитиною, та за умови, що Ваш чоловік, офіційно не працевлаштований, не навчається та не перебуває на обліку в центрі зайнятості більш ніж три місяці, субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, не може бути призначена.

 

в мене чоловік контрактник був 2 місяці в зоні ато зараз його відпустили у відпустку яку він ще не відгуляв цього року.я маю народжувати третю дитину. Батьків у чоловіка нема.В мене є тільки батько який доглядає за братом інвалідом 1 групи по зору.Дітки у нас 8р. дівчинці і 3 р.хлопчику.коли я лежала в лікарні на підтримці дітки знаходилися під наглядом сосідів.Зараз я не знаю як буде ситуація після народження дитинки але фізично я сама з нею справлюся.Чи може бути якесь відтермінування від поїздки в зону ато. Чи прийдеться повертатися після закінчення відпустки?
Автор вопроса: надія - 05-10-2014 20:27:46

На жаль, законним шляхом не повертатися з відпустки не можна.

Якщо за отримання повістки розпишиться батько, а не особисто призовник(він з батьками не проживає) чи повинен він з'явитися по повісці?
Автор вопроса: Ольга - 05-10-2014 00:28:44

 

Згідно з п. 64 «Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом», оповіщення громадян про призов на строкову військову службу та їх прибуття на призовні дільниці відбувається за наказами районних військових комісарів і повістками, врученими призовникам через житлово-експлуатаційні організації, домовласників, відповідні виконавчі органи сільських, селищних і міських рад, де немає військових комісаріатів, керівників підприємств, установ, організацій, навчальних закладів незалежно від підпорядкування і форми власності. У необхідних випадках повістки можуть вручатися громадянам безпосередньо за місцем їх проживання.

 

                    Виходячи з цього факт виклику по телефону, надіслання повістки поштою чи передача її через інших осіб не є належним повідомленням про необхідність прибуття до військового комісаріату. Згідно з п. 68 вищезазначеного положення в особових справах призовників повинен зберігатися корінець повістки з підписом призовника про те, що його попереджено про день і час явки у районний військовий комісаріат. Тобто повідомлення має бути вручене призовнику особисто.

 

                    Разом з цим, навіть при неодержанні повістки громадянин досяг 18 років та не досяг 25 р., не має відстрочки від проходження строкової служби згідно ст. 15 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу», у разі якщо за будь-яких обставин повістка не надійшла, громадяни призовного віку зобов'язані з'явитися до призовної дільниці в десятиденний строк з дня початку відповідного чергового призову, визначеного Указом Президента України. 1 березня 2014 року Радою національної безпеки та оборони прийнято рішення «Про невідкладні заходи щодо забезпечення національної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності України», яким фактично розпочато мобілізацію армії та економіки України. Враховуючи положення Законів України «Про військовий обов’язок та військову службу», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», мобілізації підлягають особи віком від 18 років до граничного віку перебування в запасі першого або другого розряду (для солдат, матросів, сержантів і старшин - це, відповідно, 35 і 40 років, прапорщиків і мічманів - 35 і 50, молодших офіцерів - 45 і 50, старших офіцерів, крім полковників (капітанів 1 рангу) - 50 і 55, полковників (капітанів 1 рангу) - 55 і 60, вищих офіцерів - 60 і 65 років, для жінок - прапорщиків, мічманів і осіб офіцерського складу - 50, інших військовозобов'язаних-жінок - 45 років), а щодо статевої - то військовозобов'язаними можуть бути лише ті із жінок, які: а) звільнені з військової служби за контрактом у запас; мають за спеціальністю медичну підготовку або підготовку, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України, придатні до військової служби за станом здоров'я і віком. За ігнорування повістки, нез’явлення у військкомат та ухилення від військової служби передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність. Адміністративна відповідальність передбачена ст. 210 та 210-1 КУпАП. Зокрема ст. 210 КУпАП, стосується порушення військовозобов’язаним законодавства про військову службу в мирний час та передбачає покарання у вигляді штрафу розміром від 5 до 7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 85 до 119 грн.), за повторне порушення накладається штраф розміром від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 170 до 255 грн.) Ст. 210-1 КУпАП, передбачає відповідальність за порушення законодавства про мобілізаційну підготовку та мобілізацію тягне за собою накладення штрафу на громадян від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян ( від 17 до 54 грн.) і на посадових осіб - від семи до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян( від 119 до 170 грн.). Повторне протягом року вчинення порушення тягне за собою накладення штрафу на громадян від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 54 до 119 грн.) і на посадових осіб - від десяти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян( від 170 до 255 грн.). Нагадую, що відбуття покарання не тягне за собою звільнення від виконання обов’язку, внаслідок не виконання якого накладено покарання. Кримінально караним порушенням законодавства про військову службу є ухилення від призову на строкову військову (ст. 335 КК України), Ухилення від призову за мобілізацією ( ст. 336 КК України), Ухилення від військового обліку або спеціальних зборів ( ст. 337 КК України), покараннями є: обмеженням волі на строк до трьох років, позбавленням волі на строк від двох до п'яти років, штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, відповідно.

 

Дайте відповідь будь ласка на питання чи є станом на 04.10.2014 року коли вже закінчилась 3 хвиля мобілізації дія особливого періоду
Автор вопроса: Роман - 04-10-2014 20:01:15

 

Згідно ст.1 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» - особливий період   -   період   функціонування   національної економіки,  органів державної  влади,  інших  державних  органів, органів місцевого  самоврядування,  Збройних  Сил  України,  інших військових формувань, сил цивільного захисту, підприємств, установ і  організацій,  а  також  виконання  громадянами  України свого конституційного  обов'язку щодо захисту Вітчизни,  незалежності та територіальної  цілісності  України,   який настає з моменту оголошення  рішення  про мобілізацію (крім цільової) або доведення його до виконавців стосовно прихованої мобілізації  чи  з  моменту введення  воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях та охоплює час мобілізації, воєнний час і частково відбудовний період після закінчення воєнних дій;  Час мобілізації вже закінчився, а Воєнного стану (часу) не оголошено, тому за цими ознаками особливого періоду бути не може. Третя ознака – вказаний в законі відбудовний період після закінчення поєнних дій, може трактуватися і так і інакше, що пов»язано з прогалинами в законодавстві. Фактично воєнні дії відбуваються. Якщо стверджувати на на сході не воєнні дії, а щось інше – це виглядатиме повною дурнею. Наостано можу сказати, що: 1) особливий період не потребує спеціального оголошення, оскільки настає автоматично після віщевказаних обставин; 2) Порядок вставнолення його завершення законом не передбачено.   

 

Скажіть, будь ласка, якщо військовослужбовець пробув у зоні ато 45 днів, повинна бути ротація, і якщо її не має, то до кого звертатися? Дякую
Автор вопроса: Ольга - 04-10-2014 16:13:13

Мені не відома правова норма, яка регламентує час и порядок роотації в зоні АТО, скоріш за все її немає. Однак це не означає, що людей мають право тримати в зоні фактичних бойових дій нескінченно. Рекомендую скаржитись Міністру Оборони, Президенту України та Уповноваженому ВР з прав людини.  

Добрий день! Мають право забрати сина на строкову службу якщо батько на даний час знаходиться в зоні АТО?
Автор вопроса: Ольга - 04-10-2014 16:04:15

Підстави для надання відстрочки та звільнення від призову на строкову службу визначено в ст.ст.17, 18 ЗУ "Про військовий обов"язок та військову службу" http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2232-12/page2 Такої підстави як перебування батька призовника в АТО в законі немає. Однак, уважно почитайте вказані статті, можливо найдете щось, що підходить до Вашої сімейної ситуації.

ДОБРОГО ДНЯ!Допоможіть мені будь-ласка!Я одинока мама,виховую донечку якій в листопаді виповниться 7 рочків.Її тато помагав до липня минулого року потім взагалі не було ніякої допомоги з його сторони.Я подала на встановлення батьківства (він в судовому засіданні відмовився від дитини тому змушена була проводити тест ДНК,та він не з"являвся на нього) і аліменти.Уже 10 місяців пройшло як він мав виплачувати аліменти (400 гр),та він заплатив 1400 і більше не платить.Дитина ішла до школи він не допомагав нічим,я купляла все сама.Зараз він мені погрожує що подасть на суд мене оскільки я отримую допомогу як одинока мама з соцсобезу.Скажіть чи являюсь я одинокою мамою???Я з ним не проживала,не була розписана,і в шлюбі не жили.
Автор вопроса: МАРІЯ - 04-10-2014 15:58:28

 

Відповідно до статті 18-1 Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», право на допомогу на дітей одиноким матерям мають одинокі матері (які не перебувають у шлюбі), одинокі усиновлювачі, якщо у свідоцтві про народження дитини, відсутній запис про батька (матір) або запис про батька (матір) проведено в установленому порядку органом державної реєстрації актів цивільного стану за вказівкою матері (батька, усиновлювача) дитини.

Так як Вами було подано позов про встановлення батьківства та призначення аліментів на утримання дитини, і за наслідками його вирішення, як я розумію позов було задоволено, одинокою матір’ю Ви не вважаєтесь, так як, особу до якої Ви позивалися, було визнано батьком дитини, а від так, він, разом з Вами, несе обов’язок утримувати дитину.

Щодо його погроз, подачі позову до суду. зазначаю, що питання призначення і припинення виплат одиноким матерям вирішується місцевим органом соціального забезпечення населення, а не судом.

Виходячи з вищевикладеного, Ви не можете вважатися одинокою матір’ю та претендувати на допомогу, що передбачена законодавством для даної категорії населення. В тому разі якщо, органу який призначав Вам допомогу стане відомо про зміну обставин та фактичне припинення перебування Вас в статусі одинокої матері, єдиними негативними наслідками для Вас може стати припинення виплат допомоги та повернення безпідставно сплачених коштів.

 

Здравствуйте.Я студент дневной формы обучения с военкомата требуют справку с института, я должен лично ее принести или ее должны отправить с института
Автор вопроса: Александр - 04-10-2014 15:09:27

Доброго дня! Різниці немає, однак якщо хочите бути впевненим в одержанні бажаного результату - подайте особисто заяву про надання відстрочки від призову на строкову службу, поставшись на ст.17 ЗУ "Про військовий обов"язок і військову службу" http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2232-12/page2 , долучіть вказану довідку, а на копії вищевказаних документів одержте відмітку військомату про їх прийняття.

Добрий день! Мого чоловіка мобілізували ще у квітні до цього часу він служить в прикордонній частині і тепер їм сказали що відправлять в зону АТО нбито перевод в іншу частину в Луганську. Командири ніяких рапортів про відмову не приймають, лише кажуть завтра з речами на вихід, і нецензурною лексикою говорятьщо їх не е... родина просит. В чоловіка досвіду військової служби немає (військова кафедра у ВНЗ), він не кадровий військовий, а за весь період перебування стрельби були лише три рази.Куди звертатись, де просити захисту мобілізованим, що робити в даній ситуації? Дуже дякую!
Автор вопроса: Наталія - 04-10-2014 10:39:02

Рекомендую писати скарги Міністру оборони, Призиденту України та уповноваженому ВР з прав людини. Крім того, за відмову написання рапорту про переведення до іншої в/ч, що можуть вимагати зробити, ніякої відповідальності законом не передбачено.

Доброго дня! В мене таке питання: якщо мобілізований під час відпустки додому на 5 днів, зламав руку, його не хоче приймати жодна лікарня(тому що він мобілізований)чи можуть його відправити в зону АТО якщо в нього є травма? Щиро дякую!
Автор вопроса: Олександр - 04-10-2014 10:30:46

ПОтібно звернутися до найближчого всійськового шпиталю, оскільки військовослужбовцям медичне люкування надається у військових медичних закладах. З поламаною рукою навряд чи відправлять в зону АТО.

1 місяць тому прийшла повістка,але я закордоном живу...але дізнався тепер що прийшла...якщо приїду в Україну можу потім виїхати
Автор вопроса: вася - 04-10-2014 07:54:39

 

Це, напевне,найпопулярніше питання. Якщо б Ви прочитали відповіді які я давав іншим дописувачам то прочиталиб наступне: Згідно діючого нині законодавства, особу можуть затримати на кордоні в разі оголошення її судом в розшук у кримінальній справі; Особу можуть не випустити з країни в разі постановлення судом заборони на її виїзд у зв"язку з невиконанням судового рішення. Також, особу можуть не впустити в країну на підставі рішення СБУ.  

 

Мобилизовали пол года назад из которых 2 месяца провёл в АТО. По возвращению, намекнули, что если не продолжу службу, то не получу статус АТО. Я не доброволец и ни каких бумаг не подписывал. Просто повестка пришла и я прибыл в военкомат. В АТО тоже не ехал как доброволец, а просто выполнял приказ. Теперь меня эта ситуация напрягает. Я там был и свой статус никому не отдам. Но и служить на неопределённый период за всё мужское население страны не итмею желания. Суть вопроса: Сколько могут продержать мобилизованных по частичной мобилизации? Могут ли уволить (демобилизовать) если отказаться от статуса АТО?
Автор вопроса: Антон - 03-10-2014 21:34:41

1) Термін служби по мобілізації законом не визначено; 2)Відмова від статуса учасника АТО ніяк не сприятиме звільненню.

Доброго дня.
Я є військовослужбовець строкової служби в листопаді буде рік як я проходжу військову службу в зброєних силах України. Виходячи з ситуації яка зараз є у нашій державі я розумію що напевно в листопаді мене ніхто не звільнить із зброєних сил.
1-на основі чого можуть продовжити мою службу ? як повинні мене повідомити що строкова служба продовжується і по якій причині ?
2- на протязі моєї служби я жодного разу не був у відпустці ( як я можу піти у відпустку ?)
Дякую.
Автор вопроса: Петро - 03-10-2014 21:01:08

Доброго дня! Згідно ст.23 ЗУ "ПРо військовий обов"язок та військову службу" http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2232-12/page3?text=%C7%E2%B3%EB%FC%ED%E5%ED 9.     У     разі    настання    особливого    періоду    для військовослужбовців,  у  яких  закінчився строк військової служби, встановлений    цією    статтею,    військова    служба,   а   для військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом, -  дія  контракту продовжується понад встановлені строки на період до  оголошення  демобілізації,  крім випадків, визначених частиною восьмою статті 26 цього Закону. Як оголошуватимуть про продовження терміну служби не знаю. Напевне про це повинен бути виданий наказ Мністра Оборони.  Що стосується відпусток, то порядок надання їх військовослужбовцям регламентований ЗУ "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців і членеів їх сімей" http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2011-12/page?text=%E2%B3%E4%EF%F3%F1%F2%EA  Вказаним законом гарантовано дання однієї 10денної відпустки лише Військовослужбовцям   строкової  військової  служби,  які проходять військову службу  на  кораблях,  суднах  і  в  берегових частинах бойового забезпечення Військово-Морських Сил Збройних Сил України та Морської охорони Державної прикордонної служби України. Читайте закон.

Скажите, пожалуйста, могут ли 22летнему парню вручить повестку при получении загранпаспорта?
Автор вопроса: Ольга - 03-10-2014 17:39:34

Виключити це не можна.

Доброго дня. Яка хоч наближена вартість судових витрат по встановленню прав на нерухоме майно? Дякую.
Автор вопроса: Вікторія - 03-10-2014 17:29:19

 

Позов про визнання права власності є позовом майнового характеру.

Відповідно до ч. 2 ст. 4 Закону України «Про судовий збір» ставки судового збору встановлюються за подання позовної заяви майнового характеру в розмірі 1 відсотка ціни позову, але не менше 0,2 розміру мінімальної заробітної плати та не більше 3 розмірів мінімальної заробітної плати

Як зазначає стаття 80 Цивільного процесуального кодексу України, ціна позову визначається у позовах про визнання права власності на майно або його витребування - вартістю майна.

Саме тому, Вам необхідно враховуючи вартость майна, право власності на яке Ви маєте намір визнати, розрахувати суму судового збору виходячи з ставки збору затвердженої ЗУ «Про судовий збір».

 

За висновком ВЛК військовослужбовець обмежено придатний до військової служби. Прошу надати роз яснення: особливий період, що діє на сьогодняшній момент вважається мирним часом чи воєнним (чи є в законодавстві трактування понять мирного і воєнного часу) ? Якщо військовослужбовець вважає, що за станом здоровя він непридатний до військової служби і висновок ВЛК не відповідає дійсності яким чином можна пройти нове обстеження ВЛК? Чи відомо Вам про інститут в Дніпропетровську який проводить відповідні обстеження на платній основі і яким чином військовослужбовець може пройти там обстеження якщо відсутні направлення на нього від медичного закладу і військової частини ?
Автор вопроса: Оксана - 03-10-2014 10:28:20

1. Поняття "Особливий період" закріплено в ст.1 ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3543-12   Особливий період   -   період   функціонування   національної
економіки,  органів  державної  влади,  інших  державних  органів, органів місцевого  самоврядування,  Збройних  Сил  України,  інших військових формувань, сил цивільного захисту, підприємств, установ і  організацій,  а  також  виконання  громадянами  України   свого конституційного  обов'язку щодо захисту Вітчизни,  незалежності та
територіальної  цілісності  України,   який   настає   з   моменту оголошення  рішення  про мобілізацію (крім цільової) або доведення його до виконавців стосовно прихованої мобілізації  чи  з  моменту введення  воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях та охоплює час мобілізації, воєнний час і частково відбудовний період після закінчення воєнних дій;  Тобто особливий період може бути як за мирного так і військового часу.   2. Поняття "Воєнний стан" визначено в ст.1 ЗУ "Про правовий режим воєнного стану" http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1647-14 Воєнний стан - це особливий правовий режим,  що  вводиться  в Україні  або  в  окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи
загрози  нападу,  небезпеки  державній  незалежності  України,  її територіальній   цілісності   та  передбачає  надання  відповідним органам  державної  влади,  військовому  командуванню  та  органам місцевого  самоврядування повноважень,  необхідних для відвернення загрози та забезпечення національної безпеки,  а також  тимчасове,
зумовлене загрозою,  обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав  і  законних  інтересів  юридичних  осіб  із зазначенням строку дії цих обмежень.  3. Порядок проходження ВЛК в ЗС України визначено "Положення про ВЛК в ЗС України" http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1109-08. Виходячи з тексту Положення - допускається проходження повторної ВЛК та вищестоящої ВЛК, однак механізми ініціювання цього не прописані. Тому, на мою думку, потрібно звертатиьс з рапортом безпосередньо до командира про незадовільний стан здоров"я та направлення Вас для проходження ВЛК. 4. Таке направлення повинно давати саме ВЛК, про що перед клмісією також потрібно клопотати.

Доброго дня. Мені 41 рік, за повісткою пишов проходити медкомісію для поновлення на військовому обліку. Комісія направіла на додаткові обстеження (у мене язва останні 12 років) та проблеми з серцем. Доки я проходів обстежання надийшло мобілізаційне розпорядження з вказанням номеру отряду. Що це означає? Чи могло статися так що мене поновили на обліку без мого відома?
Автор вопроса: Володимир - 03-10-2014 08:28:46

Без Вашої письмової згоди на обліку Вас не мали права поновлювати. Пригадайте чи не підписували Ви якихось папірців у військоматі.

Доброго вечора. Я доброволець, мобілізований в березні цього року. Під час перебування в ато отримав травму, перебував 2 місяці на лікуванні в шпиталі. Чи можу я після виписки не повертатись у зону ато, якщо я не маю здоров'я? Лікарі пишуть звільнення від фізичних навантажень та стройової пвдготовки, але цього всього в ато немає, там з поганим фізичним станом робити нічого...
Автор вопроса: виктор - 02-10-2014 18:53:37

Пишіть з цього приводу рапорт на ім"я командира та долучайте медичний висновок!

Добрий день!
Допоможіть, що робити? Я, зараз студент 4-го курсу денної форми навчання, проблема з військоматом: на 2-му курсі відрахувався за власним бажанням, але потім через місяць поновився на інший факультет. І зараз приходять повістки: у військоматі кажуть, що я повинен йти на призив. Скажіть, будь ласка, що потрібно зробити/чи можна взагалі щось зробити, щоб вже відстали і я спокійно міг продовжити/закінчити навчання?
Автор вопроса: Паша - 02-10-2014 17:40:10

Відстрочка від призову на військову службу у зв"язку з навчання у ВНЗ денної форми навчання надається лише один раз. Якщо Вам вона вже надавалась по першому навчанню, то вимоги військомату виглядають такими, що заслуговують на увагу.

Добрий день. Чи зможе жінка-військовослужбовець використати не використану у зв'язку з настанням особливого переіоду соціальну відпустку відповідно до ст. 19 ЗУ "Про відпустки" в наступному році (при умові, що на той момент буде оголошено демобілізацію). Проблема в тому, що перелік підстав для перенесення додаткової відпустки на інший строк не передбачає нинішньої ситуації для військовослужбовців-жинок. За яких підстав їм може бути пренесенна зазначена соціальна відпуска?
Автор вопроса: Игорь - 02-10-2014 16:42:07

 

Згідно пункту 8 статті 10-1 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» в редакції від 15.08.2014 року, військовослужбовцям, крім військовослужбовців строкової військової служби, додаткові відпустки у зв'язку з навчанням, творчі відпустки та соціальні відпустки надаються відповідно до Закону України «Про відпустки».

Стаття 20 Закону України «Про відпустки», зазначає, що додаткові відпустки працівникам, які мають дітей, надаються понад щорічні відпустки, передбачені статтями 6, 7 і 8 цього Закону, а також понад щорічні відпустки, встановлені іншими законами та нормативно-правовими актами, і переносяться на інший період або продовжуються у порядку, визначеному статтею 11 цього Закону.

Виходячи з вищевикладеного, при наданні додаткової відпустки жінці-військовослужбовцю, слід враховувати саме ЗУ «Про відпустки», де чітко прописаний обов’язок та порядок перенесення додаткової відпустки на інший час.

 

Чи дісний донині "Наказ МВС № 111 від 27.03.2009 року, який затверджує інструкцію з діяльності підрозділів ДПС ДАІ МВС України"
Автор вопроса: Рая - 02-10-2014 13:42:32

 

Даний наказ та інструкція є чинним, в редакції від 14.12 2012 року (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0576-09)

 

Добрий день.Мені приносили повістки за місцем прописки,я там не проживаю і їх не отримав.На даний час термін мобілізації закінчився.Чи можуть мене зараз ще призвати ?
Автор вопроса: Роман - 02-10-2014 10:40:52

Доброго дня! Мобілізувати не можуть, оскільки мобілізація завершена.

Добрий день! 29 вересня прийшла вовістка в воєнкомат для проходження мед. комісії. Чи можуть після мед комісії відправити в Армію?
Автор вопроса: Юра - 02-10-2014 09:07:26

Можуть на строкову службу.

Доброго дня. Скажіть, будь-ласка, чи підлягали другій хвилі мобілізації депутати місцевих рад, а саме, депутати сільських рад. Дякую за відповідь.
Автор вопроса: Наталя - 01-10-2014 22:32:32

Доброго дня! Місцеві депутати підлягають мобілізації. Звільнені від неї лише депутати ВР України.

Здравствуйте! является ли причина отсрочки от срочной службы в армии перелом верхней челюсти произошедший два месяца с подвижностью зубов по сей день есть подтверждение в виде справки?
Автор вопроса: Сергей - 01-10-2014 22:04:11

Доброго дня! На Ваше питання може відповісти не юрист, а медик, - а точніше ВЛК!

Дуже Вам дякую, пане Павле, за детальне роз'яснення щодо "повістки". Зазначу лишень, що мені 44 роки, служив в рад.арміі, сержант. Тобто, повістка дійсна лишень при врученні особисто в руки. І ще - чи маю я право при "врученні" повістки в час, коли етап мобілізації завершився, і, відповідно, жодного військового стану не введено, не брати повістку і не підписувати жодного документу при врученні? Дякую.
Автор вопроса: Ігор - 01-10-2014 19:50:33

Такого права Ви не маєте!

Здравствуйте. Сын закончил университет, военную кафедру, но военный билет на руке не получил(приказ о присвоении лейтенанта запаса будет в ноябре) при прописке по новому месту жительства потребовали справку с военкомата, где и была вручена повестка на прохождение срочной службы. На сколько это правомерно? Спасибо
Автор вопроса: Владимир - 01-10-2014 17:27:18

Питання неоднозначне. В разі підтвердження проходження ВК та присвоєння в.звання лейтенанта - на строкову службу призивати не повинні. Зберіть і подайте до військомату документи з військової кафедри.

Доброго дня, чи можливе звільнення від призову в армію, якщо я працюю в колонії?...дякую
Автор вопроса: Орест - 01-10-2014 16:57:25

Підстави для надання відстрочки та звільнення від призову на строкову службу визначені у ст.ст.17-18 ЗУ "Про військовий обов"язок та військову службу" http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2232-12/page2 Згідно вказаних правових норм факт праці в колонії не є підставою для відстрочки та звільнення від призову. Почитайте уважно статті, може знайдете щзось корисного.

Чи можу я звільнитися з зсу. Проходжу службу за контрактом, строкової служби не проходив. На контракті рік і один місяць. Дякую!
Автор вопроса: Богдан - 01-10-2014 15:38:19

На даний час, у зв"язку з особливим періодом, Ви можете звільнитись лише за станом здоров"я на підставі висновку ВЛК, а також компроментуючими Вас підставами.

Доброго дня! 30.09. Отримав "повістку" в поштовій скрині. Дослівно: зверху - шапка (номер, прізвище, адреса) далі текст: повістка. Рекомендую Вам при отримані повістки негайно з'явитися в деснянський рвк за адресою (адреса вказана). При собі мати паспорт, військовий квиток, водійські права. Далі штамп "для довідок", підпис. Все. Ні дати, ні штемпеля поштового, папір якийсь пожмаканий, ніби його склали і носили в кишені декілька днів. Як реагувати на таке? Дякую.
Автор вопроса: Ігор - 01-10-2014 15:05:13

Згідно з п. 64 «Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом», оповіщення громадян про призов на строкову військову службу та їх прибуття на призовні дільниці відбувається за наказами районних військових комісарів і повістками, врученими призовникам через житлово-експлуатаційні організації, домовласників, відповідні виконавчі органи сільських, селищних і міських рад, де немає військових комісаріатів, керівників підприємств, установ, організацій, навчальних закладів незалежно від підпорядкування і форми власності. У необхідних випадках повістки можуть вручатися громадянам безпосередньо за місцем їх проживання.

                    Виходячи з цього факт виклику по телефону, надіслання повістки поштою чи передача її через інших осіб не є належним повідомленням про необхідність прибуття до військового комісаріату. Згідно з п. 68 вищезазначеного положення в особових справах призовників повинен зберігатися корінець повістки з підписом призовника про те, що його попереджено про день і час явки у районний військовий комісаріат. Тобто повідомлення має бути вручене призовнику особисто.

                    Разом з цим, навіть при неодержанні повістки громадянин досяг 18 років та не досяг 25 р., не має відстрочки від проходження строкової служби згідно ст. 15 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу», у разі якщо за будь-яких обставин повістка не надійшла, громадяни призовного віку зобов'язані з'явитися до призовної дільниці в десятиденний строк з дня початку відповідного чергового призову, визначеного Указом Президента України. 1 березня 2014 року Радою національної безпеки та оборони прийнято рішення «Про невідкладні заходи щодо забезпечення національної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності України», яким фактично розпочато мобілізацію армії та економіки України. Враховуючи положення Законів України «Про військовий обов’язок та військову службу», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», мобілізації підлягають особи віком від 18 років до граничного віку перебування в запасі першого або другого розряду (для солдат, матросів, сержантів і старшин - це, відповідно, 35 і 40 років, прапорщиків і мічманів - 35 і 50, молодших офіцерів - 45 і 50, старших офіцерів, крім полковників (капітанів 1 рангу) - 50 і 55, полковників (капітанів 1 рангу) - 55 і 60, вищих офіцерів - 60 і 65 років, для жінок - прапорщиків, мічманів і осіб офіцерського складу - 50, інших військовозобов'язаних-жінок - 45 років), а щодо статевої - то військовозобов'язаними можуть бути лише ті із жінок, які: а) звільнені з військової служби за контрактом у запас; мають за спеціальністю медичну підготовку або підготовку, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України, придатні до військової служби за станом здоров'я і віком. За ігнорування повістки, нез’явлення у військкомат та ухилення від військової служби передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність. Адміністративна відповідальність передбачена ст. 210 та 210-1 КУпАП. Зокрема ст. 210 КУпАП, стосується порушення військовозобов’язаним законодавства про військову службу в мирний час та передбачає покарання у вигляді штрафу розміром від 5 до 7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 85 до 119 грн.), за повторне порушення накладається штраф розміром від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 170 до 255 грн.) Ст. 210-1 КУпАП, передбачає відповідальність за порушення законодавства про мобілізаційну підготовку та мобілізацію тягне за собою накладення штрафу на громадян від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян ( від 17 до 54 грн.) і на посадових осіб - від семи до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян( від 119 до 170 грн.). Повторне протягом року вчинення порушення тягне за собою накладення штрафу на громадян від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 54 до 119 грн.) і на посадових осіб - від десяти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян( від 170 до 255 грн.). Нагадую, що відбуття покарання не тягне за собою звільнення від виконання обов’язку, внаслідок не виконання якого накладено покарання. Кримінально караним порушенням законодавства про військову службу є ухилення від призову на строкову військову (ст. 335 КК України), Ухилення від призову за мобілізацією ( ст. 336 КК України), Ухилення від військового обліку або спеціальних зборів ( ст. 337 КК України), покараннями є: обмеженням волі на строк до трьох років, позбавленням волі на строк від двох до п'яти років, штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, відповідно.

 

Добрий день! 1 жовтня прийшла вовістка в воєнкомат для проходження мед. комісії. Чи можуть після мед комісії відправити в зону АТО? І чи є для цього законні підстави, адже на скільки я знаю третя хвиля мобілізації закінчилась 6 вересня.
Автор вопроса: Діма - 01-10-2014 14:38:28

Доброго дня! Мобілізація на даний час завершилась, тому примусово на військову службу (крім строкової служби) направити не можуть. Однак у добровільному порядку це можливо. В той же час виклик на медкомісію є законним. 

Здравствуйте! может ли быть причинной отсрочки от срочной службы перелом верхней челюсти 2 месяца назад но с подвижностью зубов по сей день и болевыми ощущениями справки будет достаточно со снимками?
Автор вопроса: Андрей - 01-10-2014 14:23:50

Доброго дня! Таке рішення може прийняти лише ВЛК.

Мій родич, лікар за фахом, був мобілізований до АТО. Він має давню важку хронічну хворобу шлунку (є історія хвороби) і є непрпидатним для служби у армії. Такий висновок зробилда і медична комісія воєнкомату. Цей висновок мій родич бачив особисто. Однак, через певний час він таки отримав повістку на призов. При цьому, висновок у особовій справі про непридатність для служби було перероблено на "придатний".
Він відслужив 2 міс. у зоні бойових дій.
Краше йому від цього не стало.Він отримав відпустку і звернувся зі скаргої до обласної прокуратури на дії воєнкомату. Прокуратура переслала запит на воєнкомат. Воєнкомат надав "відписку".
Через кілька днів відпустка закінчується. І мій родич має повернутись до зони АТО. Стан здоровя не найкращий. Як можна оскаржити дії воєнного комісара?
Автор вопроса: Володимир - 01-10-2014 12:12:39

Спробуйте оскаржити дії прокуратури до Генеральної прокуратури Уекраїни.

здравствуйте!давно не живу по месту прописки. и не служил(плоскостопие и сотрясение) ни приписного ни венного билета нет.несколько дней назад позвонил знакомый с уголовного розыска захотел переговрить со мной..прехал с мужчиной котрый представился с ОБХС но совесем другого раена(корочки не показывал)...сказали что знают что я уклоняюсь от службы и меня могут прямо сейчас забрать....или же я им помогу накрыть на взятке военкома.......я не согласился на это..что теперь будет??меня заберут в АТО? но не повесток ни документов о розыске я не получал.и они мне тоже никаких таких документов не предоставили.и имеет ли какое то отношение уголовный розыск к военкомату и обхс?? подскажите что делать в етой ситуации....?я думаю что вариант со взяткой-чистой оды подстава.помогите пожалуйста.
Автор вопроса: Кирилл - 01-10-2014 12:08:06

Зверніться до прокурора за територіальністю.

Залишився будинок та земля у спадок від батька.Всі документи оформлені,я являюсь власником.З 2000 року і донині по усній домовленості в будинку проживали та користувалися землею сусіди до тих пір поки батькові знадобиться його майно.Ми переїхали в іншу область України,але періодично приїджали.В 2003 році була сплачена 1тис.дол,передача грошей нотаріально не задокументована в рахунок їхнього проживання.Я хочу продати власність,люди що проживали там майжу 14 років відмовляються виселятись,аргументуючи це тим,що я їм винна гроші за поліпшення та добудови.Це нагла брехня,вони тільки зашкодили та занехаїли оселю.Питання які мене хвилюють:
1.Чи можуть вони забрати моє майно?
2.Чи змусять мене щось ім відшкодовувати?
3.Чи потрібно мені повертати їм 1 тис.доларів?
Автор вопроса: Юлія - 01-10-2014 10:08:38

Затрати Ваше майно вони не можуть рівно як і заставити Вас щось відшкодовувати, якщо Ви з ними не домовлялись про здібснення певних покращень Вашого майна. Повернення грошей - це Ваша особиста справа, однак робити цього не раджу. Виселити їх можна лише шляхом заявлення позову до суду. В той же час наявність мешканців не створює неможливість для продажу житла. 

 

Yandex.Metrika