Он-Лайн консультации

Пошук за ключовим словом раніше наданих консультацій

Он-Лайн консультации

   Вопросов: всего-1220, сегодня-0;    ответов: всего-1220, сегодня-0


Порядок
Есть ответ  
Опубликовано  
Ожидает ответа  
Опубликовано  
Доброго дня!
Скажіть будь ласка, чи має право керівник притягнути до обмеженої матеріальної відповідальності на основі акту перевірки КРУ особу, яку в акті визнано винною. Особа тимчасово виконувала обов'язки керівника установи певний час, в цей період нею і ФОП було укладено угоду про надання в користування транспортного засобу. Підприємець не заплатив за весь час користування, в результаті утворився борг, що виявлений під час перевірки. Через 2 місяці після призупинення угоди з ФОП призначено нового керівника. Перед цим звертались в усній формі про погашення боргу. Після призначення керівника до посадових обов'язків особи, що тимчасово виконувала обов'язки не входили підготовка відповідних листа-претензії до підприємця чи позовної заяви. Під час передачі повноважень письмово про цю ситуацію не повідомлено. Термін позовної давності не закінчився. Чи можна на цих підставах оскаржувати наказ про притягнення до матеріальної відповідальності? Щиро дякую за допомогу.
Автор вопроса: Андрій - 26-02-2018 12:02:28

Доброго дня! Згідно ст.136. КЗпПУ (Порядок покриття шкоди, заподіяної працівником) "Покриття шкоди працівниками в розмірі, що не перевищує середнього місячного заробітку, провадиться за розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, керівниками підприємств, установ, організацій та їх заступниками - за розпорядженням вищестоящого в порядку підлеглості органу шляхом відрахування із заробітної плати працівника.  Розпорядження власника або уповноваженого ним органу, або вищестоящого в порядку підлеглості органу має бути зроблено не пізніше двох тижнів з дня виявлення заподіяної працівником шкоди і звернено до виконання не раніше семи днів з дня повідомлення про це працівникові. Якщо працівник не згоден з відрахуванням або його розміром, трудовий спір за його заявою розглядається в порядку, передбаченому законодавством. У решті випадків покриття шкоди провадиться шляхом подання власником або уповноваженим ним органом позову до районного, районного у місті, міського чи міськрайонного суду."  Згідно стаття 135--3 КЗППУ (Визначення розміру шкоди)  "Розмір заподіяної підприємству, установі, організації шкоди визначається за фактичними втратами, на підставі даних бухгалтерського обліку, виходячи з балансової вартості (собівартості) матеріальних цінностей за вирахуванням зносу згідно з установленими нормами.  У разі розкрадання, недостачі, умисного знищення або умисного зіпсуття матеріальних цінностей розмір шкоди визначається за цінами, що діють у даній місцевості на день відшкодування шкоди." Таким чином, умовами притягнення працівника до матеріальної відповідальності є наявність одночасно наступних елементів: 1) пряма дійсна шкода, завдана підприємству (втрата, погіршення або зниження цінності майна, необхідність проведення затрат на відновлення, придбання майна тощо); 2) протиправна поведінка працівника (невиконання чи не належне виконання працівником своїх трудових обов’язків, які закріплені у трудовому договорі, посадовій інструкції тощо); 3) вина працівника у невиконанні чи не належному виконанні ним своїх трудових обов’язків (може бути як у формі умислу так і у формі необережності); 4) працівник може нести відповідальність лише за ту шкоду, яка завдана працівником саме невиконанням чи не належним виконанням своїх трудових обов’язків (існує прямий зв'язок між дією чи бездіяльністю працівника і шкодою, яка завдана підприємству).  Тобто, якщо Ви не згодні з рішенням керівника - звертайтесь до суду. У Вас э шанси виграти.

доброго дня. я офіцер запасу ЗСУ. ПИТАННЯ НА РАХУНОК ПОНОВЛЕННЯ ВІЙСЬКОВОГО ЗВАННЯ . В 2016 РОЦІ БУВ ПОНИЖЕНИЙ НА ОДИН СТУПІНЬ І ПЕРЕВЕДЕНИЙ З КИЄВА В ІНШИЙ ГАРНІЗОН. У 2017 , ПЕРЕД ЗВІЛЬНЕННЯМ В ЗАПАС, БУЛО ЗНЯТО СТЯГНЕННЯ, АЛЕ ЗВАННЯ НЕ ВСТИГЛИ ПОНОВИТИ ОКРКМИМ НАКАЗОМ ПО ОСОБОВОМУ СКЛАДУ ксв зсу , ТАК, як вжу звільнився. чи можуть мене поновити у званні коли я перебуваю в запасі і хто це повинен зробити : начальник який понижував у 2016 році і зняв стягнення, військовий комісаріат де на обліку, чи оперативне командування? дякую.
Автор вопроса: ВОЛОДИМИР - 26-02-2018 11:47:06

Доброго дня! Згідно ст. 100. Дисциплінарного статуту Збройних Сил України http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/551-14/page2  -  "Пониження в посаді  військовослужбовців,  пониження   у військових  званнях здійснюються за наказом того командира,  якому надано право призначати на  ці  посади  та  присвоювати  військові звання." Порядок повернення військових звань, з яких відбулось пониження в порядку дисциплінарного стягнення, статутом не визначено. Згідно ст.106 ч.3 Статуту "Якщо накладене на військовослужбовця дисциплінарне стягнення, крім  попередження  про  неповну  службову  відповідність,   після закінчення  року  не  було знято і він не вчинив за цей час іншого правопорушення,  за  яке   був   притягнутий   до   дисциплінарної відповідальності, у відповідній графі розділу "Стягнення" робиться запис про зняття стягнення у зв'язку із закінченням строку. Тобто, якщо Ви прослужили більше року з моменту накладення стягнення, в Вас воно повинно бути знято у беззаперечному порядку. Раджу звернутися з вказаним питання до військового комісара.

Доброго дня! Мої батьки розлучені,2 кімнатна квартира була розділена на 2 рівні частки між ними у 2007 році,і усно домовлено що батько має сплатити матері частку 18000 дол(на той час квартира коштувла 36000 дол.на ринку,але офіційно оцінена не була).Батько сплатив 7000 дол при свідках,решту по ходу обіцяв сплатити, але не мав змоги по стану здровя до цього року.Цього року матір офіційно оцінила квартиру, на суму 22000 дол.,і вимагає від батька ще 11 000 дол.,так як квартира на 2007 р коштувала 36000дол(36000/2=18000-7000=11000дол).Чи може матір претендувати на таку виплату(11000 дол), і чи правоміроно вона вимагає таку суму, пояснююючи це тим, що квартира у 2007 р. коштувала 36000 дол, але ж офіціно вона оцінена не була. Якщо звернутись до суду, чи можна розраховувати на суму 11000-7000=4000дол????Допоможіть, будь-якою відповіддю.
Автор вопроса: Тетяна - 25-02-2018 17:41:38

Доброго дня! Якщо Вашого батька влаштовує ситуація з квартирою, яка на даний час існує (не з нібито боргом, а безпосередньо з використанням квартири) звертатися самому йому до суду не раджу. У вказаній ситуації краще захищатись ніж нападати. Це все що можу сказати у форматі відкритої консультації.

У нас брат служит в армии Украины на строчке,и хочет ехать в отпуск.Государство дает бесплатный билет на поезд домой или нет???
Автор вопроса: Сергей - 24-02-2018 21:53:32

Доброго дня! Згідно  ЗУ "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей"http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2011-12/page2 (Стаття 14. Пільги військовослужбовцям та членам їх сімей) "Військовослужбовці мають право на безоплатний проїзд: 1) залізничним, повітряним, водним та автомобільним (за винятком таксі) транспортом: б) у відпустку в межах України;" У військовій частині Вашому братові повинні видати проїздні документи.

Доброго дня! А де прописано що в нежитловому приміщенні не можна прописатись?
Автор вопроса: Денис - 23-02-2018 08:53:36

Доброго дня! Основними нормативними документами, яким керуються при здійснення реєстрації місця проживання, є "Правила реєстрації місця проживання" (далі Правила) , затверджені Постановою КМУ № 207 від 2.03.16 року. http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/207-2016-%D0%BF#n163 та  Закон України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1382-15 . Згідно ст.11 Правил "11. Орган реєстрації відмовляє в реєстрації/знятті з реєстрації місця проживання, якщо:  особа не подала необхідних документів або інформації;" Згідно ст.18 Правил "Для реєстрації місця проживання особа або її представник подає: "документи, що підтверджують: право на проживання в житлі, - ордер, свідоцтво про право власності, договір найму (піднайму, оренди), рішення суду, яке набрало законної сили, про надання особі права на вселення до Житлового приміщення, визнання за особою права користування житловим приміщенням або права власності на нього, права на реєстрацію місця проживання або інші документи. У разі відсутності зазначених документів реєстрація місця проживання особи здійснюється за згодою власника/співвласників житла, наймача та членів його сім’ї (зазначені документи або згода не вимагаються при реєстрації місця проживання неповнолітніх дітей за адресою реєстрації місця проживання батьків/одного з батьків або законного представника/представників); Стаття 379 ЦК України http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/435-15/page7 дає Поняття житла " Житлом фізичної особи є житловий будинок, квартира, інше жиле приміщення, призначені та придатні для постійного або тимчасового проживання в них." Взагалі в українській мові термін "житло" означає приміщення, призначене для життя людей, або місце для перебування та проживання людей (Словник синонімів української мови: в 2-х т. - К.: Наук. думка, 2001. - Т. 1. - С. 496 - 497). В юридичній літературі житло розглядається з декількох точок зору. По-перше, як місце проживання особи та, по-друге, як об'єкт права власності. І незалежно від того, з якої точки зору воно розглядається, житло має ряд спільних ознак. Першою ознакою є призначення для проживання в ньому людини, що засвідчує приналежність житла до житлового фонду України. Так, відповідно до ст. 4 Житлового кодексу УРСР, житловий фонд утворюють жилі будинки, а також жилі приміщення в інших будівлях, що знаходяться на території України. При цьому не входять до житлового фонду нежилі приміщення в жилих будинках, призначені для торговельних, побутових та інших потреб непромислового характеру. Відповідно до ст. 4 Житлового кодексу УРСР, житловий фонд включає: жилі будинки і жилі приміщення в інших будівлях, що належать державі (державний житловий фонд); жилі будинки і жилі приміщення в інших будівлях, що належать кооперативним організаціям, їх об'єднанням, профспілковим та іншим громадським організаціям (громадський житловий фонд); жилі будинки, що належать житлово-будівельним кооперативам (фонд житлово-будівельних кооперативів); жилі будинки (частини будинків), квартири, що належать громадянам на праві приватної власності (приватний житловий фонд); квартири в багатоквартирних жилих будинках, садибні (одноквартирні) жилі будинки, а також жилі приміщення в інших будівлях усіх форм власності, що надаються громадянам, які відповідно до закону потребують соціального захисту (житловий фонд соціального призначення). Зміст призначення житла визначається ст. 6 ЖК УРСР, відповідно до якого жилі будинки й жилі приміщення призначаються для постійного проживання громадян, а також для використання у встановленому порядку як службових жилих приміщень і гуртожитків.

Доброе утро! Подскажите где написано о том что предпраздничный день (в даном случае 7марта) считается сокращённым?
Автор вопроса: Алла - 23-02-2018 08:49:59

Доброго ранку! Читаємо Кодекс законів про працю України, зокрема ст.53 http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/322-08/page3 "Стаття 53.Тривалість роботи напередодні святкових, неробочих і вихідних днів. Напередодні святкових і неробочих днів (стаття 73) тривалість роботи працівників, крім працівників, зазначених у статті 51 цього Кодексу, скорочується на одну годину як при п'ятиденному, так і при шестиденному робочому тижні. Напередодні вихідних днів тривалість роботи при шестиденному робочому тижні не може перевищувати 5 годин.   

Я офіцер запасу першого розряду, лейтенант. Виповнилося 45 років. Згідно Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" статті 32 маю бути переведений у відставку. Військовий комісаріат робить це без участі особи чи необхідно мені звертатися із письмовою заявою до них. Вдячний Вам за консультацію.
Автор вопроса: Василь - 22-02-2018 23:54:02

Доброго дня! В своєму питанні Ви посилаєтесь на ст.32 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" (далі Закон), http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2232-12/page4 причому посилаєтесь помилково. Ось текст цієї статті - "Військовозобов'язані, які досягли граничного віку перебування в запасі, а також визнані військово-лікарськими комісіями непридатними для військової служби у воєнний час, виключаються з військового обліку і переводяться у відставку."  Вам виповнилось 45 років, а граничний вік перебування в запасі, згідно ст.28 Закону, є 60 років.  Тобто, Ви не досягли граничного віку перебування в запасі і положення ст.32 Закону, за цією ознакою, до Вас застосоване бути не може.

Здравствуйте.Я работаю на гос.предприятии.Недавно получил травму и сейчас нахожусь на больничном.Вчера мне позвонили из отдела кадров и сказали что уволили меня.Имеют ли они на это право ведь я на больничном и как мне поступить?Увольняться я не хочу а они хотят меня уволить так как я получил травму.Куда мне можно жаловаться и как себя вести?
Автор вопроса: Тарас - 22-02-2018 20:43:57

Доброго дня! Звільнення з роботи під час перебування на лікарняному за любих умов є незаконним. Рекомендую протягом одного місяця з дня вручення копії наказу про звільнення або з дня видачі трудової книжки на основі статей 232 та 235 Кодексу законів про працю (КЗпП), звернутися до суду з позовом про поновлення на роботі й оплату за час вимушеного прогулу або різниці в заробітку за час виконання нижчеоплачуваної роботи. У разі пропуску цього строку з поважних причин, суд може ці строки поновити (стаття 234 КЗпП). Якщо травму одержано на підприємстві - Ви можете звернутися зі скаргою про порушення трудового законодавства до відповідної територіальної державної інспекції праці. За Вашою скаргою буде проведено перевірку. В разі виявлення порушень законодавства про працю, щодо посадової особи-порушника, складається та передається на розгляд суду протокол про притягнення її до адміністративної відповідальності. Підготовку вищевказаних звернень Ви можете замовити у нашому офісі, в т.ч. "на відстані".

Чи э такий нормативний акт чи закон, яким дозволяється з дозволу міністра чи зам міністра оборони жити в нежитлових переобладнаних приміщеннях військовослужбовцю?
Автор вопроса: Доброго дня! - 22-02-2018 14:15:37

Доброго дня! Мені нічого не відомо про такий нормативний акт. Жити можна де завгодно, але без переведення помешкання з нежитлового в житлове як мінімум в ньому не можна прописатись (зареєструватись).

Доброго дня.Чи оподатковується утримання дяка в церкві(неприбуткова організація). Дякую.
Автор вопроса: Микола - 22-02-2018 13:03:55

Доброго дня! Я не знаю, що таке "утримання" у Вашому розумінні, однак, якщо працівнику виплачується заробітня платня, вона оподатковується незалежно від того чи прибуткова організація чи ні.  Утримання із заробітної плати — це податки, які утримуються з суми доходу яка виплачується працівнику, проте їх перерахування до відповідних бюджетів покладено на плечі роботодавця. Таких податків із зарплати в нашій країні утримується два: • ЄСВ — сума, яку працівник зобов’язаний сплатити до відповідних фондів, розглянуті вище, з будь-якого одержуваного на підприємстві доходу. Розмір цього податку має два значення 3,6 % і 2 %. Перша ставка застосовується до всіх доходів, що виплачуються працівникові на підприємстві, крім лікарняних, а друга, відповідно, тільки до суми оплати лікарняного листа. • Податок на доходи фізичних осіб (далі ПДФО) — податок, що стягується з доходів фізичних осіб та надходить у місцевий бюджет міста, селища, загалом, того місця де зареєстроване підприємство. Якщо говорити про зарплату, одержуваної громадянами України, то його ставка буде дорівнювати 15 %.

Доброго дня! Мене військовослужбовця строкової служби списують через ВЛК,чи потрібно мені здавати форму військову чи можна її забрати додому з собою?
Автор вопроса: Артем - 22-02-2018 11:17:13

Доброго дня! Я не знайшов правової норми, яка б зобов'язувала військовослужбовця при звільненні здавати ношену форму.

Я,участник АТО,УБД, сын учится на 3-ем курсе университета платно.Можно ли перевести на бесплатное обучение и получения стипендии. Если да ,то что для этого надо предоставить.При поступлении предоставляли все ксерокопии,УБД в том числе.
Автор вопроса: Жорж - 22-02-2018 08:25:21

Доброго дня! Пільги Учасників бойвих дій визначаються ЗУ "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3551-12  Згідно ст.12 жаного закону "Держава забезпечує учасникам бойових дій, зазначеним у пункті 19 частини першої статті 6 цього Закону, та їхнім дітям, у тому числі дітям, які навчаються за денною формою навчання у професійно-технічних та вищих навчальних закладах, - до закінчення навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років, державну цільову підтримку для здобуття професійно-технічної та вищої освіти у державних та комунальних навчальних закладах.    Державна цільова підтримка для здобуття професійно-технічної та вищої освіти надається у вигляді: повної або часткової оплати навчання за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів;  пільгових довгострокових кредитів для здобуття освіти;  соціальної стипендії;  безоплатного забезпечення підручниками;  безоплатного доступу до мережі Інтернет, систем баз даних у державних та комунальних навчальних закладах;  безоплатного проживання в гуртожитку;  інших заходів, затверджених Кабінетом Міністрів України.  Порядок та умови надання державної цільової підтримки для здобуття професійно-технічної та вищої освіти зазначеним категоріям громадян визначаються Кабінетом Міністрів України.   Згідно Закону такі пільги надаються: 19) військовослужбовці (резервісти, військовозобов'язані) та працівники Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту, військовослужбовці військових прокуратур, особи рядового та начальницького складу підрозділів оперативного забезпечення зон проведення антитерористичної операції центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, державну політику у сфері державної митної справи, поліцейські, особи рядового, начальницького складу, військовослужбовці, працівники Міністерства внутрішніх справ України, Управління державної охорони України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Державної пенітенціарної служби України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення; Також, КМУ принйято постанову від 23.11.16 № 975 "Про надання державної цільової підтримки деяким категоріям громадян для здобуття професійно-технічної та вищої освіти" http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/975-2016-%D0%BF  Згідно даної постанови, 2) дітям осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19частини першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, у вигляді: повної оплати за навчання для здобуття професійно-технічної та вищої освіти за певним освітньо-кваліфікаційним рівнем (рівнем вищої освіти) за рахунок коштів загального фонду державного або місцевих бюджетів - у разі зарахування на місця державного (регіонального) замовлення відповідно до умов та правил прийому;  першочергового переведення на навчання на місця державного (регіонального) замовлення у державних (комунальних) вищих навчальних закладах, що одержані за рахунок перерозподілу вищим навчальним закладом або відповідним державним замовником обсягів державного (регіонального) замовлення, студентів, зарахованих відповідно до умов та правил прийому згідно з угодами, укладеними між навчальним закладом та фізичною або юридичною особою;  соціальної стипендії;  безоплатного забезпечення підручниками;  безоплатного доступу до Інтернету, систем баз даних у державних та комунальних навчальних закладах;  безоплатного проживання в учнівських гуртожитках - для учнів професійно-технічних навчальних закладів, проживання у студентських гуртожитках з пільговою оплатою у розмірі, визначеному вищим навчальним закладом в установленому законодавством порядку, - для студентів вищих навчальних закладів, курсантів невійськових вищих навчальних закладів;    Таким чином, державою гарантовано безкоштовне навчання Вашої дитини. Для реалізації цього, рекомендую звернутися з заявою безспосереднього до декана ВНЗ.

Доброго дня.Я маю державний акт на право постійного користування земельної ділянки для ведення фермерського господарства.Ферм.госп. я закрив. Хочу відмовитись від зем.діл. але виїхавш на постійне місце проживання до іншої країни не маю паспорта громадянина україни отже заяву на добровільну відмову від зем.діл. написати не можу.Як бути в такому випадку і чи може сільська рада вилучити у мене земельну ділянку.
Автор вопроса: Степан - 21-02-2018 19:22:44

Доброго дня! Підстави припинення права користування земельною ділянкою визначені в ст.141 ЗК України. http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2768-14/page6 Серед них є наступні: а) добровільна відмова від права користування земельною ділянкою; д) систематична несплата земельного податку або орендної плати; Для добровільної відмови Ви можете подати заяву і як громадянин іншої держави, приому надіславши її поштою. Закон не передбачає особистого прибуття для цього до відповідної ради.  Крім того, рада може в судовому порядку вилучити землю і через несплату земельного податку.

Доброго вечора!
Після звільнення з роботи у вз’язку з реорганізацією я стала на облік у районному центрі зайнятості. У зв’язку з виїздом за межі України на два місяці знялась із обліку. Після повернення із заграниці хотіла повторно зареєструватись у центрі зайнятості, але мені повідомили, що враховуючи наявність в мене земельної ділянки (0.16 га) для ведення підсобного господарства я не маю права на виплату допомоги по безробіттю.
Допоможіть буль ласка чи правомірні дії районного центру зайнятості.
Дякую!
Автор вопроса: Світлана - 21-02-2018 18:11:54

Доброго дня! Нормативним актом, що регулює підстави та порядок обліку громадян в центрі зайнятості є "ПОРЯДОК реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу" затверджений постановою КМУ № 198 від 20 березня 2013 р.  http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/198-2013-%D0%BF  Вказаним Порядком передбачено підстави припинення обліку осіб, які шукають роботу. 37. Центр зайнятості припиняє реєстрацію: 1) з дня: початку зайнятості особи (крім участі у громадських та інших роботах тимчасового характеру, зайнятості працею, пов’язаною з організацією підготовки та проведенням виборів Президента України, народних депутатів України, місцевих виборів):  - працевлаштування за наймом на умовах трудового договору (контракту);  - укладення цивільно-правового договору щодо виконання робіт (надання послуг);  - забезпечення роботою самостійно;  - призначення виплати грошового забезпечення батькам-вихователям дитячих будинків сімейного типу, прийомним батькам;  - призначення грошової допомоги на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього нагляду; - призначення грошової допомоги, компенсації та/або надбавки непрацюючій працездатній особі, яка фактично здійснює догляд за дитиною-інвалідом, інвалідом I групи або особою похилого віку, яка за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду або досягла 80-річного віку; - зайняття іншим видом діяльності згідно із статтею 4 Закону України “Про зайнятість населення”; поновлення зареєстрованого безробітного на роботі за рішенням суду, що набрало законної сили; вступу на навчання за денною формою, у тому числі з використанням ваучера; призову на строкову військову або альтернативну (невійськову) службу; набрання законної сили вироком суду про засудження особи до позбавлення волі, обмеження волі, арешту (крім випадків звільнення від відбування покарання з випробуванням);  досягнення особою встановленого статтею 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” пенсійного віку або призначення пенсії за віком на пільгових умовах чи за вислугу років; подання заяви про здійснення догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку або закінчення періоду, визначеного у медичному висновку;  подання безробітним заяви про припинення реєстрації;  подання довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією з висновком про визнання особи нездатною до трудової діяльності;  встановлення факту подання особою недостовірних даних та документів, на підставі яких прийнято рішення про надання їй статусу безробітного, призначення виплати матеріального забезпечення на випадок безробіття та надання соціальних послуг, що мав місце протягом періоду реєстрації;  встановлення факту виконання безробітним оплачуваної роботи (надання послуг), зайняття іншим видом діяльності згідно із статтею 4 Закону України “Про зайнятість населення”;  припинення професійного навчання за направленням центру зайнятості без поважних причин;  відмови від двох пропозицій підходящої роботи, в тому числі за набутою професією за направленням центру зайнятості, а для безробітного, який вперше шукає роботу та не має професії (спеціальності), - відмови від двох пропозицій проходження професійного навчання у період з дня реєстрації (перереєстрації);  смерті безробітного або визнання його за рішенням суду померлим, безвісно відсутнім, недієздатним чи обмежено дієздатним;  подання безробітним заяви про бажання отримувати соціальні послуги та виплату матеріального забезпечення на випадок безробіття в іншому центрі зайнятості;  закінчення строку дії довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи; 2) у разі невідвідування без поважних причин центру зайнятості:  протягом 30 робочих днів з дати прийняття рішення про таке відвідування (крім тих, що беруть участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру, проходять професійне навчання за направленням центру зайнятості, зайняті працею, пов’язаною з організацією підготовки та проведенням виборів Президента України, народних депутатів України, місцевих виборів) (на 31-й день);  протягом 14 робочих днів з дня припинення участі у громадських та інших роботах тимчасового характеру, закінчення праці, пов’язаної з організацією підготовки та проведенням виборів Президента України, народних депутатів України, місцевих виборів) (на 15-й день);  протягом 14 робочих днів з дня закінчення професійного навчання за направленням центру зайнятості (на 15-й день);  протягом 14 робочих днів з дня закінчення строку дії медичної довідки по вагітності та пологах (на 15-й день).  Вказаний перелік є вичерпним і ним не передбачено такої підстави як наявність земельної ділянки для ведення підсобного господарства. Таким чином, відмова є незаконною. Рекомендую подати письмову заяву і в разі одержання письмової відмови - оскаржити її.

 

Доброго дня! Під час спору з роботодавцем з приводу незаконно на мою думку оголошеного дисциплінарного стягнення (догани), був використаний цифровий диктофон для запису розмови з моєю участю. В записаній розмові немає особистих даних про посадову особу, розмова зроблена в робочий час на робочому місці, але без попередження про це співрозмовника.
Чи маю я право використати такий запис у суді?
Чи настає відповідальність за запис розмови (не телефонної) без попередження про це сторони або сторін, з якою/якими я веду бесіду?
Дякую.
Автор вопроса: Андрій - 21-02-2018 14:32:17

Доброго дня! По суті, Ваше питання полягає в тому, чи можуть аудіозаписи розмови, зробленої без дозволу суду та особи, розмову з якою Ви записували, бути використані як докази в цивільному судовому провадженні.  Так, згідно ст.76 ЦПК України http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1618-15/page3 "Доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. 2. Ці дані встановлюються такими засобами: 1) письмовими, речовими і електронними доказами; 2) висновками експертів; 3) показаннями свідків." Для того, щоб докази прийняв суд вони повинні бути належними, допустимими і достовірними. Згідно ст.77 ЦПК України "1. Належними є докази, які містять інформацію щодо предмета доказування. 2. Предметом доказування є обставини, що підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення."  Згідно ст.78 ЦПК України "1. Суд не бере до уваги докази, що одержані з порушенням порядку, встановленого законом." Ст.79 ЦПК - "Достовірними є докази, на підставі яких можна встановити дійсні обставини справи."  Якщо Ваш запис буде містити інформацію щодо предмету доказування, - він буде належним доказом.  Якщо Ви доведете суду, що на підставі запису можна встановити дійсні обставини справи - він може бути визнаний судом достовірним. Звертаю Вашу увагу, що відповідно ст.89 ЦПК "Суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об’єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв’язок доказів у їх сукупності."     І головне, щоб запис був визнаний допустимим доказом, вірніше “доказом, отриманим за допомогою звукозапису”, він повинен бути одержаним в законному порядку.  Якщо в кримінальному процесі склалася більш-менш стала практика, коли допустимим може бути визнано доказ у вигляді запису, який зроблено на підставі рішення суду, або випадково, без мети фіксування обставин конкретного злочину. Наприклад дорожня камера, камера відеоспостереження, випадковий запис, коли знімали одну подію (наприклад весілля), а на запис попала подія злочину. То в цивільному процесі це питання менше врегульовано. Але насправді записувати та знімати можна і необхідно без дозволу суду, особливо якщо від цього залежить людське життя, оскільки є таке поняття як необхідна оборона. І докази такі можуть прийматися судом, щоправда за його бажанням та після експертизи. Тобто суд може і  просто “закрити очі” на ці докази. Тепер щодо відповідальності. Якщо Ви записали процес розмови, яка свідчить про порушення саме Ваших прав і при цьому Ви не збираєте комерційну інформацію чи інформацію "на замовлення", - відповідальності не буде.

я військовий пенсіонер мені 44 роки чи має право військомат викликати мене на військові збори
Автор вопроса: сергій - 21-02-2018 13:15:31

Доброго дня! Раджу ознайомитись зі ст.ст.29, 30 ЗУ "Про військовий обов'язок і військову службу" http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2232-12/page4  Згідно ст.29 Закону - "Військовозобов'язані призиваються на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори." Тобто, якщо Ви залишаєтесь військовозобов'язаним, Вас не виключено з військового обліку, то цілком можливе залучення Вас до військових зборів. Підстави для звільнення від військових зборів визначені у ст.30 Закону.

Добрий день. Я військовослужбовець службиза контрактом( не перший контракт), чи маю право вступити до цивільного ВУЗу , і чи потрібен мені дозвіл командира.І чи будуть надаватися оплачувані відпустки на сесії. Дякую.
Автор вопроса: Вступ до цивільного ВНЗ військовому - 21-02-2018 10:01:22

Доброго дня! Згідно ст.13 ЗУ "Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2011-12/page2 "Військовослужбовці мають право на навчання (у тому числі на отримання післядипломної освіти) у військових навчальних закладах, відповідних підрозділах підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації військовослужбовців. Військовослужбовцям, які прийняті на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу після здобуття базової або повної вищої освіти за державним замовленням, дозволяється навчатися в інших вищих навчальних закладах без відриву від служби після проходження ними строку служби, який дорівнює часу їхнього навчання для здобуття попередньої вищої освіти. Іншим категоріям військовослужбовців, крім військовослужбовців строкової військової служби та військової служби за призовом осіб офіцерського складу, дозволяється навчатися в інших вищих навчальних закладах без відриву від служби в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України." Без відриву від служби - означає заочно. Підстави і порядок надання відпусток військовослужбовцям визначає ст.10-1 цього ж закону. Згідно п8. даної статті "Військовослужбовцям, крім військовослужбовців строкової військової служби, додаткові відпустки у зв'язку з навчанням, творчі відпустки та соціальні відпустки надаються відповідно до Закону України"Про відпустки". Інші додаткові відпустки надаються їм на підставах та в порядку, визначених відповідними законами України. У разі якщо Законом України"Про відпустки" або іншими законами України передбачено надання додаткових відпусток без збереження заробітної плати, такі відпустки військовослужбовцям надаються без збереження грошового забезпечення.  Згідно ст.15 ЗУ "Про відпустки" "Працівникам, які успішно навчаються без відриву від виробництва у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання, надаються додаткові оплачувані відпустки: 1) на період настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів для тих, хто навчається на першому та другому курсах у вищих навчальних закладах: першого та другого рівнів акредитації з вечірньою формою навчання - 10 календарних днів, третього та четвертого рівнів акредитації з вечірньою формою навчання - 20 календарних днів, незалежно від рівня акредитації з заочною формою навчання - 30 календарних днів;  2) на період настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів для тих, хто навчається на третьому і наступних курсах у вищих навчальних закладах: першого та другого рівнів акредитації з вечірньою формою навчання - 20 календарних днів,  третього та четвертого рівнів акредитації з вечірньою формою навчання - 30 календарних днів,  незалежно від рівня акредитації з заочною формою навчання - 40 календарних днів;  3) на період складання державних іспитів у вищих навчальних закладах незалежно від рівня акредитації - 30 календарних днів;  4) на період підготовки та захисту дипломного проекту (роботи) студентам, які навчаються у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання першого та другого рівнів акредитації, - два місяці, а у вищих навчальних закладах третього і четвертого рівнів акредитації - чотири місяці.

на рахунок профспілки це 100 грн ндо дня Конституції України .От цю суму треба декларувати?дякую
Автор вопроса: петро - 20-02-2018 15:39:55

Так, виходячи з положень закону, потрібно.

Скажить будь ласка в електроній декларації як дохід показуємо суму отриману з профспілки.Дякую
Автор вопроса: Петро - 20-02-2018 14:10:52

Доброго дня! Я можу лише здогадуватись яку допомогу Ви отримували з профспІльки. Відповідно до пункту 7 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції" http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1700-18 , у декларації зазначаються доходи суб’єкта декларування та членів його сім’ї, які були отримані або нараховані упродовж звітного періоду. При цьому доходи включають: - заробітну плату (грошове забезпечення), отриману як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом; - гонорари та інші виплати згідно з цивільно-правовими правочинами; - дохід від підприємницької або незалежної професійної діяльності;
- дохід від надання майна в оренду (користування); - дивіденди; - проценти; - роялті;  - страхові виплати; - играші (призи) у лотерею чи в інші розіграші, у букмекерському парі, у парі тоталізатора; - призи (виграші) у грошовій формі, одержані за перемогу та/або участь в аматорських спортивних змаганнях; - благодійну допомогу; - пенсію; - спадщину; - доходи від відчуження цінних паперів чи корпоративних прав; - подарунки;
- інші доходи. Під заробітною платою розуміється як основна заробітна плата, так і будь-які заохочувальні та компенсаційні виплати (премії, надбавки тощо), які виплачуються (надаються) суб’єкту декларування або члену його сім’ї у зв'язку з відносинами трудового найму, крім коштів для покриття витрат на відрядження, які у цілях декларування доходом не вважаються (див. далі окреме роз’яснення з цього приводу).
Соціальні виплати, субсидії тощо вважаються доходом і відображаються в декларації лише в разі їх монетизації, тобто виплати (нарахування) у грошовій формі.

Добрый день! Я работаю в госучреждении, хочу написать заявление голове провсоюзу на материальную помощь, так как я в положении...Скажите пожалуйста если я напишу такое заявление это не отразится на выплате декретных? Спасибо!
Автор вопроса: Нелли - 20-02-2018 09:29:22

Доброго дня! Не бачу як це може Вам зашкодити. Умовно серед видів матеріальної допомоги, яку виплачують працівникам бюджетних установ, можна виділити такі: допомогу на оздоровлення, матеріальну допомогу (яку надають на різні цілі згідно з  умовами колективного договору) і матеріальну допомогу на вирішення соціально-побутових питань (далі — матдопомога на соцпобут). Раджу ознайомитись з положеннями про матдопомогу викладеними в колективному договорі.

Добрий день. В 2013 році нотаріус неправильно вказав кадастровий номер і площу в договорі купівлі-продажі. Як це виправити?
Автор вопроса: Валерія - 19-02-2018 16:48:23

Доброго дня! Я допускаю, що нотаріус міг помилитися, але як міг реєстратор не побачити таку невідповідність реєстру? Якщо реєстрації не відбулось - йдіть до нотаріуса, який допустив помилку, - нехай технічно її виправляє.

На военной пенсии с 1991 года, была 200 рублей, сейчас 1902 грн.
Офицер подводник СФ атомные ПЛ.
Оклад с которого мне начислена пенсия около 1200 грн. Где я могу узнать реальный оклад по моей должности и пересчитают ли мне по нему пенсию?
Автор вопроса: Олег - 19-02-2018 12:30:04

Доброго дня! Самий вірний для Вас шлях - звернутися до територіального відділення пенсійного фонду України.

Доброго дня! Не можу знайти запитання від Віталія, допоможіть будь-ласка так як інтересують питання по військомату "Большое спасибо уважаемый Павел Викторович! Военком реально "умылся"! Как просто. Огромное спасибо!
Автор вопроса: Виталий - 13-02-2018 15:35:26"
Автор вопроса: Василь - 19-02-2018 08:10:28

Доброго дня! Це була закрита консультація та замовлення на підготовку листа до військового комісара. Особу віком 52 роки, рядового, хотіли повернути на військовий облік. Ця переписка приватна, тому не публікувалась.   

добро дня.Як правильно в е-декларації дохід показувати суму заробітньої плати та суму матеріальної допомоги на оздоровлення окремо чи можно одну суму показувати як заробітня плата за основним місцем роботи.Дякую гарно.
Автор вопроса: Ілля - 17-02-2018 09:45:19

Доброго дня! Відповідно п.7 ч.1 ст. 45 Закону України "Про запобігання корупції" http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1700-18/page3 доходи включають: заробітну плати (грошового забезпечення), отримані як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом, гонорари, дивіденди, проценти, роялті, страхові виплати, благодійна допомога, пенсія, доходи від відчуження цінних паперів та корпоративних прав, подарунки та інші доходи. До заробітної плати включається основна заробітна плата, а також будь-які заохочувальні та компенсаційні виплати, які виплачуються (надаються) особі у зв'язку з трудовими відносинами. Одже потрібно показувати суму.

 

 

 

Напишіть будьласка,скільки днів мають право тримати солдата строковика у частині ЗСУ після підписання наказу про звільнення в запас?
Автор вопроса: Іван - 16-02-2018 15:39:50

Доброго дня! Терміни звільнення визначаються у відповідному в Указі Президента України. Наприклад, Указом Президента України № 44/2017 "Про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2017 році" вказано "Відповідно до пункту 17 частини першої статті 106 Конституції України та на виконання Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" постановляю: 1. Звільнити в запас із Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, Державної спеціальної служби транспорту: 1) військовослужбовців строкової служби, які мають ступінь вищої освіти спеціаліст або магістр та вислужили встановлені строки строкової військової служби: у травні - червні 2017 року; у жовтні - листопаді 2017 року; 2) інших військовослужбовців строкової служби, які вислужили встановлені строки строкової військової служби: у квітні - червні 2017 року; у жовтні - грудні 2017 року."  Тобто визначено календарні межі впродовж яких військовослужбовець відповідної категорії повинен бути звільненим в запас. Тобто, якщо просто порахувати, то на протязі 90 днів.

 

Добрый день!У меня такой вопрос.Переехали в Киев более 20 лет назад,живём в доме у моей родной сестры.Мама престарелая с отцом жили со мной в этом доме.В доме все прописаны.Лицевой счёт на имя сестры так как дом ей подарил её бывший муж.Все 20 лет коммуналку оплачиваю я,ремонты дела также я и ухаживаю за домом и за родителями я.Сестра не жила в доме ни одного дня.Недавно умерла мама и сестра грозится выгнать нас на улицу.Вопрос:насколько правомерны её действия?Имею ли я право на часть дома так как жила и оплачивала столько лет?Спасибо заранее за ответ.
Автор вопроса: Светлана Федоровна - 16-02-2018 11:45:28

Доброго дня!  Згідно стаття 405 Цивільного Кодексу України "Члени сім'ї власника житла, які проживають разом з ним, мають право на користування цим житлом відповідно до закону. Житлове приміщення, яке вони мають право займати, визначається його власником. Член сім'ї власника житла втрачає право на користування цим житлом у разі відсутності члена сім'ї без поважних причин понад один рік, якщо інше не встановлено домовленістю між ним і власником житла або законом." Згідно статті 3 Сімейного кодексу України "Сім'ю складають особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки." Таким чином, незважаючи на те, що Ваша сестра є власником будинку, Ви, як особа яка знаходиться в сімейних стосунках з власником, будучи зареєстрованою, маєте право на проживання. Ваша сестра може Вас виселити тільки шляхом заявлення позову до суду про визнання Вас такою, що втратила право на проживання. Підставою для цього може бути непроживання в будинку без поважних причин більш як рік. Набути право власності на будинок з наведених Вами підстав не можливо.

 

 

 

доброго дня. робтодавець не хоче мені віддати трудову книжку після звільнення. як мені її забрати? мене вже чекають на новій роботі. дякую
Автор вопроса: ІГОР - 16-02-2018 11:36:41

Доброго дня! Для роз'яснення Вашого питання потрібно звернутись до Кодексу законів про працю України та постанови Кабінету Міністрів України №301 від 27 квітня 1993 р. «Про трудові книжки працівників» та спільного наказу Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України №58 від 29 липня 1993 р. «Про затвердження Інструкції про порядок ведення трудових книжок». Згідно п.п. 3, 4 Постанови КМУ «Про трудові книжки працівників» трудові книжки зберігаються на підприємствах, в установах і організаціях, а при звільненні працівника трудова книжка видається йому під розписку в журналі обліку. Відповідальність за організацію ведення обліку, зберігання і видачу трудових книжок покладається на керівника підприємства, установи, організації. За порушення встановленого порядку ведення, обліку, зберігання і видачі трудових книжок посадові особи несуть дисциплінарну, а в передбачених законом випадках іншу відповідальність. Таким чином, дії Вашого колишнього роботодавця однозначно є незаконними. Рекомендую надіслати на адресу колішнього роботодавця рекомендований лист з описом вкладення, з вимогою видати трудову книжку. На Вашу адресу надійде повідомлення про вручення працівниками пошти цього листа роботодавцю. Це буде доказом Ваших тверджень про неповернення ТК. Після цього, рекомендую звернутись із заявою про порушення трудового законодавства до Державної інспекції (служби) України з питань праці, яка за статтею 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення уповноважена складати протоколи про адміністративні правопорушення за ст.41 КУпАП, у випадках порушення законодавства про працю.

Працівник працює на декретному місці. Інший працівник достроково виходить з декретної відпустки, про що повідомив письмово. Чи має право попередній працівник використати свою щорічну відпустку у повній мірі?
Автор вопроса: Олег - 16-02-2018 09:42:04

Доброго дня! Попередній працівник має право на щорічну відпустку, відповідно ЗУ "Про відпустки"  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80 , в межах відпрацьованого часу. Стаття 3. Право на відпустки у разі звільнення "За бажанням працівника у разі його звільнення (крім звільнення за порушення трудової дисципліни) йому має бути надано невикористану відпустку з наступним звільненням. Датою звільнення в цьому разі є останній день відпустки." Стаття 6. Щорічна основна відпустка та її тривалість. "Щорічна основна відпустка надається працівникам тривалістю не менш як 24 календарних дні за відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня укладення трудового договору."

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

Чи підлягають зворотній силі зміни внесені до ст. 28 ЗУ "Про військовий обов'язок і військову службу", в частині збільшення граничного віку перебування в запасі військовозобов'язаних та офіцерів (згідно вікового цензу підлягав вилученню в 2009 році в 50 років ст. офіцер запасу 2 розряду ) Тобто, чи підлягають поновленню на військовому обліку громадяни, які досягли граничного віку перебування в запасі до внесення відповідних змін в дану статтю в 2014 році?

Якщо підлягають, то чи в обов'язковому порядку відбувається поновлення, та проходження медкомiсii чи за власним бажанням?

Чи необхідно звернутися у військовий комісаріат щоб поставили відмітку про виключення у військовому квитку заднім числом? Або вже в цьому немає необхідності, адже процедура зняття з військового обліку за віком проводиться автоматично і працівники військомату повинні на підставі наявних у них даних самостійно зробити виключення особи з числа військовозобов'язаних.

І чи можуть на військовий облік автоматично відновити громадянина задовго до змін ст. 28 Закону України "Про військовий обов'язок" 2014 року виключеного з запасу по досягненню граничного віку (в данном випадку в 2009 роцi - 50 років) нині громадянину 58 років.
Автор вопроса: Наталья 16.02.2018 - 16-02-2018 00:52:29

Доброго дня, Наталя! Це Ви до кого так звертаєтесь? Якщо до мене, - то я не розпорядник ні документів ні інформації. Я лише консультую людей. Відповідь на всі Ваші 4 питання - "НІ"

Доброго дня!

Якщо я працюю у бюджетному підприємстві не за КЗпП, а за цивільно-правовим договором та є радником директора на громадських засадах, чи є у мене правові підстави увійти до складу тендерного комітету цього підприємства відповідно до ЗУ "Про публічні закупівлі"?

Дякую!
Автор вопроса: Богдан - 15-02-2018 16:49:49

Доброго дня! Вказаний Вами ЗУ "Про публічні закупівлі" не надає чіткої відповіді на Ваше питання. Так, у ст.1 даного закону визначено, що "тендерний комітет - службові (посадові) та інші особи замовника, призначені відповідальними за організацію та проведення процедур закупівлі згідно із цим Законом";  Що таке службові і посадові особи зрозуміло і Ви до них не належите. Що ж до інших осіб замовника - не виключаю, що саме до них Ви й можете відноситись.  Стаття 11 даного закону чітко визначає хто не може входити до тендерного комітету - "Не можуть входити до складу тендерного комітету та/або визначатися уповноваженими особами посадові особи та представники учасників, члени їхніх сімей, а також народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим та депутати міської, районної у місті, районної, обласної ради." Будемо вважати, що Ви не входите до даного переліку. Далі "До складу тендерного комітету входять не менше п’яти осіб. У разі якщо кількість службових (посадових) осіб у штатній чисельності працівників замовника є меншою, ніж п’ять осіб, до складу тендерного комітету мають входити всі службові (посадові) особи замовника." Однак вказане положення також не заперечує можливість Вашої участі, як особи яка працює за цивільно-правовим договором, в тендерному комітеті. Також пропоную звернути увагу на наступну норму " Склад тендерного комітету та положення про тендерний комітет затверджуються рішенням замовника."  Таким чином, особисто я прихожу до висновку, - якщо в Положенні про тендерний комітет, затвердженому рішенням замовника, буде вказано, що членом ТК крім штатних працівників підприємства може бути особа, яка працює за ЦПД, на мою думку це буде законно. Єдине уточнення. Я не знаю судової практики при вирішенні спорів у подібних ситуаціях. Я не виключаю, що є судові рішення у подібних справах і вони можуть бути як на ту так і на іншу користь, оскільки ситуація законом врегульована не чітко.

Доброго дня ! Працюю вчителем в ЗОШ. З директором маю однаковий фах: укрмова і література. Йде попередній розподіл педнавантаження. Директор мені надає ставку, тобто 18 год., а собі до повної ставки директора бере ще 12 год. Яким чином врегульовується пед. навантаження директора? Чи підлягають додаткові педгодини рівномірному розподілу між працівниками? Як врегульовується така ситуація між нахабним директором і простим вчителем?
Дякую.
Автор вопроса: Микола - 15-02-2018 16:37:21

Якщо Ви вивчите наступні документи, Ви зрозумієте як і куди можна реально оскаржити дії директора.

  • Інструкцієя про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затверджена наказом Міністерства освіти України № 102 від 15.04.93 р.;
  • Кодекс законів про працю України (далі – КЗпП).
  • Галузева, обласна, районна угода, колективний договір.

          Запевняю Вас,  що дії Вашого директора незаконні і можуть бути легко оскаржені. Також, Ви можете замовити у нашого офісу підготовку відповідного оскарження. На все добре! 

 

Добрий день! Якщо я працюю на роботі офіційно, й потім мене забирають в армію, то чи зберігається за мною моє робоче місце й надалі виплачується зарплата?Й взагалі чи за всіма професіями у разі забору в армію зберігаєься місце?
Автор вопроса: Артем - 15-02-2018 12:27:30

Доброго дня! Відповідно до ч. 2 ст.39 Закону "Про військовий обов'язок і військову службу" http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2232-12/page4 , громадяни України, призвані на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, або прийняті на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану, користуються гарантіями, передбаченими частинами третьою та четвертою ст. 119 КЗпП. Ч. 3 ст. 119 КЗпП передбачено, що за працівниками, призваними на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятими на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану на строк до закінчення особливого періоду або до дня фактичної демобілізації, зберігаються місце роботи, посада і компенсується із бюджету середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, в яких вони працювали на час призову, незалежно від підпорядкування та форми власності. Виплата таких компенсацій із бюджету в межах середнього заробітку проводиться за рахунок коштів Державного бюджету України в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Але все це стосується призову в особливий період. Зараз такого періоду немає, відповідно і положення закону не застосовуються.  На сьогодня, на особу призвану на строкову військову службу, можуть звільнити з займаної посади на підставі п. 3 ч. 1 ст. 36 КЗпП. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/322-08/page2  Стаття 36.Підстави припинення трудового договору. "Підставами припинення трудового договору є: 3) призов або вступ працівника або власника - фізичної особи на військову службу, направлення на альтернативну (невійськову) службу, крім випадків, коли за працівником зберігаються місце роботи, посада відповідно до частин третьої та четвертої статті 119 цього Кодексу;

Доброго дня! Підскажіть будласка!В мене склалась така ситуація:в травні місяці 2017 року в мене зупинився електролічильник, на що я зразу звернулася в РЕС з заявою, вони вирахували мені середньо-місячні показники і сказали платити поки не установлять новий лічильник.Десь через місяць лічильник знов почав працювати, на що ми знову звернулися в РЕС, але вони відповіли, що з ним щось не так і сказали далі платити середньомісячні показники.Пройшло девять місяців, але лічильник так і крутив але показники показує дуже великі.Що нам робити бо РЕСовці кажуть щоб за свій рахунок брати людину яка провірить лічильник якщо він не правильно рахує, то замінять, а якщо ні то .....Просто я зрозуміла так, що якщо він працюючий, то те що накручено повинні виплатити ми!Що правильно робити в такій ситуації?Підскажіть будласка!!!
Автор вопроса: Анна - 15-02-2018 08:39:32

Доброго дня! Вам пропонують за власний рахунок провести обстеження та заміну електролічильника. При цьому РЕС посилається на Постанову НАЦІОНАЛЬНОЇ КОМІСІЇ З ПИТАНЬ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ, так званої РКНЕ. Вказаною Постановою РКНЕ №28 від 31.07.96 http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0417-96/page затверджено "Правила користування електроенергією", згідно з якими "Експлуатація та планові заміна, ремонт, обслуговування, повірка розрахункових засобів обліку електричної енергії, що призначені для розрахунків населення за електричну енергію, здійснюється за власний рахунок електропередавальною організацією, яка здійснює ліцензовану діяльність з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами на закріпленій території (постачальником електричної енергії за регульованим тарифом, який постачає електричну енергію населенню)." Тобто самим РЕС, але якщо такі перевірки є плановими. В той же час, - У разі проведення позачергової технічної перевірки, перевірки програмування перевірки правильності роботи, ремонту, заміни або експертизи засобу обліку вартість робіт оплачується ініціатором перевірки. Установлення (заміна) засобів розрахункового обліку без зміни електричної схеми обліку здійснюється на підставі заяви споживача за його рахунок електропередавальною організацією або іншою організацією, яка має право на виконання таких робіт, за погодженням з електропередавальною організацією. По суті, теж саме говорить положення ЗУ "Про метрологію та метрологічну діяльність" http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1314-18Стаття 17 ч.4. "Періодична повірка, обслуговування та ремонт (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж) засобів вимірювальної техніки (результати вимірювань яких використовуються для здійснення розрахунків за спожиті для побутових потреб електричну енергію і газ), що є власністю фізичних осіб, спільною власністю співвласників багатоквартирного будинку, здійснюються за рахунок суб’єктів господарювання, що надають послуги з електро- і газопостачання, якщо інше не встановлено договором, укладеним відповідно до законів, що регулюють відносини у сферах електроенергетики та газопостачання."   Таким чином, - якщо перевірка планова - платить РЕС, якщо проводиться за ініціативою споживача - платить споживач.  Тепер щодо планості перевірок. Періодичність повірки лічильників електроенергії визначається згідно з нормами, передбаченими Державним реєстром засобів вимірювальної техніки України для кожного типу лічильника електроенергії. Розрізняють такі види державної повірки, як первинну повірку приладу обліку електроенергії – виконується на заводі-виробнику лічильників даного типу, періодичну (планову) повірку – виконується після планової заміни лічильника в терміни, передбачені Державним реєстром,  та позапланову повірку – виконується під час допуску лічильника в експлуатацію у випадку перевищення допустимих термінів повірки (для 1-фазних – 2 роки та 3-фазних – 1 рік) та після передчасної заміни лічильника в споживача (причини заміни можуть бути різні – перехід на облік за диференційним тарифом, пошкодження лічильника або  пломб і т.д.). Рекомендую, як варіант, підготувати звернення про проведення періодичної (планової) перевірки.

 

 

 

Доброго дня! Чи можно мені отримати згідно ЗКУ 5 земельних діялнок , якщо я вже отримав пай коли розпадався колгосп?
Автор вопроса: Павло - 14-02-2018 15:58:31

Доброго дня! Згідно ст.121 Земельного Кодексу України (далі — “ЗК Украіни”), громадяни України мають право на безкоштовну передачу їм земельних ділянок, із фондів державної та комунальної власності, в таких розмірах: для ведення власного сільського господарства – до 2 га землі, для ведення садівництва – до 0,12 га землі, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд: в селах – до 0,25 га землі; в селищах – до 0,15 га землі; у містах – до 0,10 га землі; для індивідуального дачного будівництва – до 0,10 га землі; для будівництва гаражу – до 0,01 га землі; для ведення фермерського господарства (у размірі земельної частки (пая) , визначеної для членів сільгосппідприємств, розташованих на території сільської, селищної, міської ради, де знаходиться фермерське господарство). При цьому ст.116 ЗК України уточнює, що передача земельних ділянок безкоштовно у власність громадян здійснюється один раз за кожним видом використання. Це значить, що кожен громадянин України має право зовсім безкоштовно отримати у свою приватну власність (приватизувати) шість земельних ділянок різного цільового призначення. Це можуть бути землі як у містах, селищах, інших населених пунктах, так і за їх межами (в залежності від цільового призначення).

Доброго дня! Який правовий статус має "Земельна шнурова книга" котра знаходиться в сільських радах?
Автор вопроса: Максим - 14-02-2018 15:39:36

Земельно-шнурові книги велися сільськогосподарськими підприємствами і організаціями. На практиці, в кожному колгоспі чи радгоспі був свій землевпорядник, який вів таку книгу. Суть земельно-шнурової книги полягає у методичному відслідковуванні закріплених за громадянином прав землекористування та їх зміни. Книга містить сім колонок, основні з яких відображають наступне: прізвище, ім’я та по-батькові землекористувача; загальна площа земель, якими особа користується; характеристика земель за основними призначеннями, як то рілля, сади, інші с/г угіддя, земля під будівлями; відомості про підстави землекористування (посилання на правовстановлюючий документ – рішення, наказ, договір тощо). Головною відмінністю у процедурі набуття прав на земельні ділянки між колгоспом та радгоспом було те, що у колгоспі рішення про наділення земельної ділянки певному громадянину приймалось на загальних зборах уповноважених колгоспників та відображалось у протоколі зборів, а у радгоспах рішення про наділення землі приймав одноособово директор з виданням відповідного наказу. З 15 березня 1991 року набув чинності новий Земельний кодекс України та всі земельно-шнурові книги були передані для подальшого їх ведення у сільські ради, де вони мають знаходитись і до цього часу. Дякуємо сайту http://pravo.ck.ua/

Здравствуйте! У меня 3 года назад произошел несчастный случай,в результате которого было плохое состояние моего здоровья.Сейча я хочу что б мне дали инвалидность, тоесть податься на МСЕК. Куда я должна обратиться и есть ли смысл 3 года спустя это делать?
Автор вопроса: Ира - 14-02-2018 14:21:45

Доброго дня!

Інвалідність – стійка втрата працездатності. Формально про це свідчить тимчасова втрата працездатності (стаціонарне і амбулаторне лікування) безперервно протягом чотирьох місяців або загальною тривалістю п’яти місяців протягом року.
Можливі й випадки направлення на МСЕК раніше зазначених термінів – тоді, коли неодноразове стаціонарне лікування не дає позитивних результатів і у хворого спостерігаються виражені функціональні зміни. Основними нормативними актами, що регулюють порядок проходження МСЕК і оформлення інвалідності є Наказ МОЗ
від 05.09.2011 N 561 «Про затвердження Інструкції про встановлення груп інвалідності» і відповідно сама інструкція http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1295-11 і Постанова КМУ № 1317 від 3.12.09
Положенням про порядок, умови та критерії встановлення інвалідності http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1317-2009-%D0%BF

            Згідно з «Положенням про порядок, умови та критерії встановлення інвалідності», п. 11, міські, міжрайонні, районні медико-соціальні експертні комісії визначають «ступінь обмеження життєдіяльності осіб, що звертаються для встановлення інвалідності, потребу в сторонньому нагляді, догляді або допомозі, реабілітації, реабілітаційний потенціал, групу інвалідності, причину і час її настання, професію, з якою пов’язане ушкодження здоров’я, а також ступінь втрати професійної працездатності (у відсотках) працівників, які одержали ушкодження здоров’я, пов’язане з виконанням ними трудових обов’язків».

Огляд медико-соціальної комісії проводиться за місцем проживання або лікування хворого, у тому числі, згідно з п. 15 Положення, «за місцем їх проживання або місцем перебування у закладах соціального захисту для бездомних осіб та центрах соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі, за направленням відповідного лікувально-профілактичного закладу охорони здоров'я після пред'явлення паспорта чи іншого документа, що засвідчує особу».

Ініціювати звернення до МСЕК за наявності медичних показань може сам хворий; лікар амбулаторного закладу, де він спостерігається; лікар установи, що проводила обстеження. При цьому всі висновки останніх мають рекомендаційний характер, остаточне рішення лікарі МСЕК приймають на підставі обстежень фахівців районного лікувального закладу (тобто, виписка з лікарні, навіть найвищого рівня, не замінить висновків районного спеціаліста, хоча й може бути їх обґрунтуванням).

Документи на МСЕК оформлює лікар – фахівець у тій галузі медицини, якій відповідає діагноз, на підставі котрого хворий претендує на встановлення інвалідності. Після того, як документи буде передано у МСЕК, хворому повідомлять про дату проведення огляду. Якщо особа, що звертається для оформлення інвалідності, за станом здоров’я  не може з’явитися на засідання МСЕК, і це підтверджено висновком лікарсько-консультативної комісії, то може бути проведено огляд у неї вдома, у стаціонарній установі тимчасового проживання, у закладах соціального захисту для бездомних громадян тощо. А якщо така особа проживає у віддаленій, важкодоступній місцевості, то в окремих випадках комісія може прийняти рішення (за згодою цієї особи) заочно, на підставі наданих документів.

Датою, від якої встановлено інвалідність, вважається та, якою подано документи на МСЕК. Якщо це повторне звернення, то, незалежно від дати проведення комісії, у разі подовження терміну інвалідності вона буде безперервною (якщо, припустімо, термін інвалідності спливав 01.10, а проходження МСЕК було призначено на 12.10, то в разі позитивного висновку комісії  інвалідність подовжується все одно з 01.10). Якщо хворий перебував на лікарняному листку у зв’язку із проходженням МСЕК, його закривають днем, що передував дню огляду. У разі повторного проходження комісії видачі лікарняного листка з цієї причини не передбачено.

Якщо хворий не згодний з висновком районної МСЕК, він може оскаржити її рішення. Для цього не пізніше місячного строку в районній МСЕК слід залишити заяву за відповідною формою. На її підставі буде призначено розгляд документів, поданих хворим, на комісії вищого рівня – обласній. У Харківській області працюють чотири обласні комісії, які курирують районні і спеціалізовані МСЕКи. На одній із цих комісій у призначений нею час і буде розглянуто документи хворого, якого повідомлять про це у зручній для обох сторін формі. Рішення обласної комісії є вищим за рішення районної.
Якщо хворий не погодиться і з рішенням обласної комісії, він може оскаржувати його й далі. Тут є три варіанти дій.

Хворий може залишити в обласній комісії заяву з проханням направити його на обстеження в  Український державний науково-дослідний інститут медико-соціальних проблем інвалідності (Дніпропетровськ). На підставі цієї заяви хворому видається іменна путівка, в якій вказано певну визначену дату, коли він має прибути в інститут із документами, перелік яких додається.

Медико-експертні документи висилають поштою так, щоб у зазначений строк вони вже були в інституті. В УДНДІМСПІ абсолютно безкоштовно надають: розміщення, харчування, обстеження в межах діагнозу. Термін перебування – 10–12 днів. Дорога – коштом хворого. Лікарняний лист на час перебування на обстеженні не надається, епікриз із датами перебування в інституті хворому надсилають поштою. Другий екземпляр епікризу висилають в обласну МСЕК, з рішенням якої особа була не згодною. На підставі цих рекомендацій обласна МСЕК протоколом засідання оформлює висновки, які й направляє хворому.

Другий шлях вирішення проблеми незгоди з висновками МСЕК полягає в тому, що за наявності фактів порушення законодавства України про МСЕК хворий залишає в обласній комісії заяву, в якій просить провести огляд у МСЕК іншої області. Місце проведення такого обстеження – за рішенням Міністерства охорони здоров’я України.
Схожий з попереднім і третій варіант вирішення проблеми незгоди з рішенням обласної МСЕК. Але у цьому разі за наявності фактів порушення законодавства України про МСЕК хворому за рішенням Міністерства охорони здоров’я України пропонують розглянути його документи в Центральну МСЕК України (Київ).

Мій бувший чоловік прописаний в моєму будинку. Будинок я успадкувала від батька. Чоловік не живе тут вже більш як 7 років. Він переїхав в інше місто і я його з тих пір не бачила. Однак, протягом останніх 3 місяців на мою адресу почали надходити судові документи. З них я зрозуміла що Іван взяв кредит і тепер банк з ним судиться. В мене питання, чи може банк забрати мій будинок за той кредит?
Автор вопроса: Ірина - 13-02-2018 16:22:01

Доброго дня! Якщо Ви не виступали поручителем при укладенні кридитного договору, а Ваш колишній чоловік не є співвласником будинку, майну нічого не загрожує. При цьому, раджу в судовому порядку визнати Вашого колишнього чоловіка таким, що втратив право проживання і "виписати" його з помешкання. Відповідний позов ми можемо для Вас підготувати.

Большое спасибо уважаемый Павел Викторович! Военком реально "умылся"! Как просто. Огромное спасибо!
Автор вопроса: Виталий - 13-02-2018 15:35:26

На все добре!

Доброго дня!Я вчителька початкових класів,якщо я працюю на півтори ставки то відпустка мені повинна нараховуватися як на одну чи півтори ставки?
Автор вопроса: Олеся - 13-02-2018 11:06:04

Доброго дня! Порядок надання відпусток регламентується ЗУ "Про відпустки" http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80 . Поряд з цим законом, терміни відпустки вчителям регламентуються Постановою КМУ № 346 від 14.04.1997  "Про затвердження Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам". http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/346-97-%D0%BF/page  Відпустка у Вашому випадку нараховуюється не за робоче навантаження, а за термін безперервної роботи в освітньому закладі.

Куди та як можна скаржитись якщо під час проходження влк в військоматы,лікар поставив неправиьний діагноз й взагалі некоректно себе веде?
Автор вопроса: Олег - 12-02-2018 13:45:27

Доброго дня! Постанова ВЛК регіонів може бути оскаржена у ЦВЛК або у судовому порядку.Оскарження рішення ВЛК в суді здійснюється в порядку, передбаченому Кодексом адміністративного судочинства України (далі – Кодекс) http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2747-15. Для оскарження в судовому порядку необхідно  подати позов до адміністративного суду за місцем знаходження позивача, оскільки, відповідно до ч. 2 статті 19 Кодексу адміністративного судочинства адміністративні справи з приводу оскарження правових актів індивідуальної дії, а також дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень, які прийняті (вчинені, допущені) стосовно конкретної фізичної чи юридичної особи (їх об'єднань), вирішуються за вибором позивача адміністративним судом за зареєстрованим у встановленому законом порядку місцем проживання (перебування, знаходження) цієї особи-позивача, або адміністративним судом за місцезнаходженням відповідача, крім випадків, передбачених Кодексом адміністративного судочинства.

Доброго ранку!Якщо я придбаю старий будинок у селі(під знос) чи можу я самостійно знести його та побудувати новий чи потрібно отримати дозвіл на знесення та забудову?
Автор вопроса: Інна - 11-02-2018 18:22:45

Доброго дня! Пропоную ознайомитись з ПОСТАНОВОЮ Кабінету міністрів України від 7 червня 2017 р. № 406 "Про затвердження переліку будівельних робіт, які не потребують документів, що дають право на їх виконання, та після закінчення яких об’єкт не підлягає прийняттю в експлуатацію" https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/250057520 Згідно давної постанови, до таких робіт відносяться "Роботи з переобладнання та перепланування жилого будинку і жилого приміщення, а також нежилого будинку, будівлі, споруди, приміщення в них, виконання яких не передбачає втручання в огороджувальні та несучі конструкції та/або інженерні системи загального користування, — щодо об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1)."  а також "Знесення і демонтаж будівель та споруд без подальшого будівництва, які не є підготовчими роботами, та без порушення експлуатаційної придатності інших будівель і споруд."

Здравствуйте!Мне предложиди купить авто по гендоверенностюАвто пригнали из Германии и поставили здесь на учёт собственник.Но так как в течение года он не имеет права её продать он мне предлагает купить её по гендоверенности?Сумма за авто немалая и я опасаюсь не может ли он после получения денег анулировать доверенность?Как мне в данном случае себя обезопасить ?Как лучше поступить?
Автор вопроса: Степан - 11-02-2018 16:56:11

Доброго дня! Купівля автомобіля по генеральному дорученню це завжди ризик. Власник авто може завжди його відмінити. Рекомендую укласти попередній договір купівлі-продажу, в якому буде обумовлено термін укладення основного договору, передачу авто в тимчасове користування до укладення основного договору та фінансову відповідальність за порушення умов даного договору. Проект договору Вам може підготувати наш офіс. 

Добрый день!У меня такой вопрос:Могу ли продать дом и земельный участок,доставшиеся мне по наследству имея нотариально заверенный документ о наследстве?Нужно ли мне оформлять право собственности на участок и дом переоформлять на своё имя во всех инстанциях?И как скоро я могу это сделать после получения документа из нотариата?
Автор вопроса: Ирина - 11-02-2018 16:53:25

Доброго дня! Ви можете продавати лише майно яке Вам належить. Тому, Вам потрібно буде зареєструвати право власності, а лише потім продавати будинок та землю. Про терміни не скажу. На це можуть впливати різні чинники.

Доброго дня. Подружка оформила кредит на мене . Обіцяла вчасно його погашати. Зразу все було добре тепер проплати йдуть з запізненням . Я бачу що в найближчім часі вона поставить мене перед фактом що їй нема чим сплачувати кредит. Як я можу себе застрахувати від даної ситуації, щоб з часом самій не погашати її кредит. Буду вдячна за консультацію.
Автор вопроса: Оля - 09-02-2018 17:19:43

Доброго дня!  Ви є стороною договору і якщо Ваша "подруга" перестане вносити платежі - банк Вас буде мати претензії виключно до Вас.  Пропоную, насамперед самій контролювати своєчасність сплати відсотків і погашення тіла кредиту, щоб не набігли зайві відсотки і відсотки на відсотки. Без вивчення договору більш нічого порадити не можу! На все Добре!  

Доброго дня.Наскільки мені відомо ,для зарахування і навчання дитини у школі необхідні слідуючі документи:заява батьків,копія свідоцтва про народження і медична довідка.Та у школах Тернополя ще перед Новим роком почали вимагати довідку про місце реєстрації дитини.На прохання показати документ в якому було вказано чому я повинна цю довідку надати,керівництво відповідає,мовля це рішення міськради.Чи є це законно і що буде якщо я відмовлюсь надати цю довідку?Чи дійсно існує закон що ця довідка обов'язкова для навчання дитини в школі.
Автор вопроса: Галина - 09-02-2018 12:03:01

Доброго дня! В ході вивчення поставленого Вами питання я не знайшов жодного нормативного документу, яким би прямо передбачалось при поданні заяви про прийом дитини до 1 класу школи надавати довідку про місьце реєстрації. Основним законом, що регламентує порядок одержання середньої освіти є ЗУ "Про загальну середню освіту" https://ru.osvita.ua/legislation/law/2232/ Стаття 23 вказаного закону передбачає, що Батьки або особи, які їх замінюють, серед інших, мають право вибирати навчальні заклади та форми навчання для неповнолітніх дітей; Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.04.2005 № 204 «Про прийом дітей до першого класу загальноосвітніх навчальних закладів» на сьогодня не є чинним.  В мережі доступний Інструктивно-методичний лист МОНУ "Щодо роз’яснення порядку приймання дітей до першого класу загальноосвітніх навчальних закладів".  http://ru.osvita.ua/legislation/Ser_osv/45970/Він містить певні протиріччя. З одного боку в ньому йдеться, що "Для прийому до першого класу батьки або особи, які їх замінюють, надають такі документи: заява на ім’я директора школи; копія свідоцтва про народження дитини; медична картка встановленого зразка. Інших документів для зарахування дитини до 1 класу не передбачено. Також не можуть вимагатися відомості про місце роботи, посади батьків або осіб, що їх замінюють та інша інформація, не передбачена чинним законодавством." З другого боку лист містить положення які передбачають надання батьками дитини документа про її реєстрацію. А саме "Дітям, які вступають до першого класу школи І-ІІІ ступеня, що обслуговує мікрорайон, де мешкає дитина, не може бути відмовлено у зарахуванні... У випадках, коли кількість заяв щодо вступу дитини до першого класу загальноосвітнього навчального закладу не за місцем проживання перевищує кількість вільних місць, перевага надається тим, чия заява була зареєстрована раніше. 

 

обрий день. У мене таке питання. Свого часу за станом здоров"я в армії не бував, більше 10 років тому отримав довідку замість військового квитка, де зазначено, що я непридатний до військової служби в мирний час, обмежено придатний у військовий час. Ця довідка безстрокова. Нещодавно комісаріат просить з'явитися з цією довідкою, щоб внести записи чи зміни в довідку, начебто є якісь нові правила оформлення довідок ну і при нагоді пройти медичну комісію(?). Чи законним є внесення будь-яких змін чи додаткових записів до цієї довідки замість військового квитка і до чого тут медична комісія? Дякую.
Автор вопроса: Михайло - 09-02-2018 10:43:16

Доброго дня! Мені важко Вам щось сказати про довідку, форми якої я не бачив і навіть не знаю яким нормативним актом вона передбачена. Можу сказати, що якщо Ви виключені з військового обліку за станом здоров'я безстроково, і про це є рішення відповідної ВЛК, ніякий новоприйнятий нормативний документ не може бути підставою для перегляду даного рішення. А довідка це лише папірець, підтверджуючий наявність того чи іншого рішення. Ми можемо в режимі електронної переписки надати Вам послугу з детального вивчення Вашої ситуації і підготовити заперечення до військового комісаріату. Звертайтесь lawprotections@gmail.com
 чи телефонуйте 0677008820

Доброго дня.Чи треба повідомляти податкову про зміну місця реєстрації фізичної особи,якщо так то згідно якого нормативного акту?Дякую
Автор вопроса: Настя. - 09-02-2018 09:54:51

Доброго дня! Згідно ст.70.2. Податкового Кодексу України, 70.2. До облікової картки фізичної особи - платника податків та повідомлення (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків) вноситься така інформація: 70.2.1. прізвище, ім'я та по батькові;  70.2.2. дата народження;  70.2.3. місце народження (країна, область, район, населений пункт);  70.2.4. місце проживання, а для іноземних громадян - також громадянство;  Таким чином, закон передбачає наявність в обліковій картці реальної інформації про місцепроживання фізичної особи - платника податків. Однак, жодною нормою не передбачено обов'язку повідомляти фіскальні органи про зміну місця проживання, відповідно і відсутня відповідальність за невчинення таких дій.

Доброго дня.Згідно якої норми закону податкова перевіряє електронні декларації осіб уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування
Автор вопроса: марія - 08-02-2018 16:50:09

Доброго дня! Порядок і підстави проведення перевірок електронних декларацій осіб уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, визначені  "ПОРЯДКОМ проведення контролю та повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування",  затвердженого Рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції 10.02.2017 № 56.  Вказаним порядоком, як суб'єкт проведення контролю та перевірки вказаних декларацій визначено Національне агентство з питань запобігання корупції. Згідно ч. 9 Порядку "У разі необхідності, з метою здійснення повної перевірки декларації, Національне агентство має право направляти запити про надання документів чи інформації до державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання незалежно від форми власності та їх посадових осіб, громадян та їх об’єднань. Зазначені суб’єкти зобов’язані надавати запитувані Національним агентством документи чи інформацію упродовж десяти робочих днів з дня одержання запиту." Тобто, якщо подібний запит буде направлений до відповідного податкового органу, він буде зобов'язаний надати певну, наявну інформацію та документи. Однак, ніяким чином не проводитиме перевірки декларації.  Податковий кодекс України також не передбачає перевірку органами фіскальної службо е-декларацій.

 

Доброго дня!Я замовила двері в будинок.Підписала договір с ФОП Лещенко И.П мені привезли двері ,встановили їх.Я сплатила кошти,аде коли зняла захистну плівку,то побачила численні сколи,пошкодження,недоробки.Я неодноразово зверталася на фабрику дверей у Київі ,звідки мені привезли двері але мені не відповідають,досі недоліки не усунуті.Скажіть будь ласка,до кого мені позиватися у суд,якщо договір в мене заключений с ФОП Лещенко а конструкції мені привезли с заводу?Гроші я перераховувала на рахунок ФОП,і договір також підписувала з ним.
Автор вопроса: Марина - 08-02-2018 11:40:58

Доброго дня! Якщо у Вас з ФОП Лещенко договір поставки, то і позов потрібно заявляти саме до нього, як до сторони, яка поставила товар неналежної якості.

Доброго ранку! Підскажіть будь ласка, я живу одна в своїй квартирі, прописана там і також прописаний там мій син,котрий живе і працює зовсім в іншому місті. Чи правомірно те що мені нараховують сплату за споживання води за нас двох(тобто за те що прописано 2 людини,(лічильник на воду не встановлено)), а не за мене одну,як фактичного споживача води й мешканця квартири?
Автор вопроса: Варвара - 08-02-2018 09:56:36

Відповідно до ч. 1 ст. 11 Постанови КМУ від 21 липня 2005 р. № 630 «Про затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення» у разі встановлення будинкових засобів обліку води у багатоквартирному будинку, де окремі (або всі) квартири обладнані квартирними засобами обліку, споживачі, які не зняли та не передали показання квартирного засобу обліку виконавцю та які не мають квартирних засобів обліку (у разі обладнання всіх квартир квартирними засобами обліку - споживачі, які не зняли та не передали показання квартирного засобу обліку виконавцю), оплачують послуги згідно з показаннями будинкових засобів обліку, не враховуючи витрати води виконавця, юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, які є власниками або орендарями приміщень у цьому будинку, та сумарних витрат води за показаннями всіх квартирних засобів обліку. Різниця розподіляється між споживачами, які не мають квартирних засобів обліку, та споживачами, які не зняли та не передали показання квартирного засобу обліку води виконавцю, пропорційно кількості мешканців квартири в разі відсутності витоків із загальнобудинкової мережі, що підтверджується актом обстеження, який складається виконавцем у присутності не менш як двох мешканців будинку.

Тобто, у разі відсутності квартирного лічильника холодної води, нарахування проводяться згідно з показаннями загальнобудинкового лічильника: від загального обсягу води, спожитого будинком,  вираховується обсяг, спожитий юридичними та фізичними особами-підприємцями, які є власниками або орендарями приміщень в цьому будинку, та сумарних витрат води за показаннями усіх квартирних засобів обліку. Різниця розподіляється між споживачами, які не мають квартирних засобів обліку, пропорційно кількості мешканців в квартирі, але не більше 11 м³/міс на одну особу. За наявності  витоків, споживачі оплачують  послугу  за встановленими нормами.

Згідно пп. 1 п. 29. Постанови КМУ № 630 від 21.07.2005 р. споживач має право на зменшення розміру плати, серед іншого, у разі тимчасової відсутності споживача та/або членів його сім'ї на підставі письмової заяви споживача та офіційного документа, що підтверджує його/їх відсутність (довідка з місця тимчасового проживання, роботи, лікування, навчання, проходження військової служби, відбування покарання).

Отже, Ви маєте право на зменшення розміру плати за водопостачання. Підготуйте і подайте відповідну заяву.

Yandex.Metrika