Он-Лайн консультации

Он-Лайн консультации

   Вопросов: всего-3190, сегодня-0;    ответов: всего-3190, сегодня-0


Порядок
Есть ответ  
Опубликовано  
Ожидает ответа  
Опубликовано  
Доброго дня! Чули в новинах, що згідно нововведень в законодавстві, студентів денної форми навчання, які були відраховані, а потім поновлені в ВНЗ не будуть призивати під час навчання. Чи діє цей нормативний акт? Назвіть його будь-ласка. Дуже дякую.
Автор вопроса: Лариса - 20-04-2015 11:09:01

 

Доброго дня!

Першочергово, слід зазначити, якщо Ви маєте на увазі Проект Закону України «Про внесення змін до статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" щодо звільнення з військової служби громадян, які є студентами або аспірантами денної форми навчання», то його не було прийнято Верховною Радою України, 07.04.2015 року було вирішено питання про винесення даного проекту на розгляд ради.

(http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=52612

Згідно даного проекту, запропоновано, пункт "ґ" частини восьмої статті 26 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 38, ст. 324; 2014 р., № 20-21, ст.742, № 29, ст.942, № 35, ст. 1179) доповнити новим абзацом шостим такого змісту:

«Під час дії особливого періоду з військової служби звільняються військовослужбовці за умови навчання за денною формою у вищому навчальному закладі I-IV рівня акредитації, яке було перервано у зв’язку з призовом студента або аспіранта на військову службу під час мобілізації, на особливий період».

Жодних пропозицій щодо змін порядку призову на строкову військову службу, а також надання відстрочки чи звільнення від призову на строкову військову службу особам які раніше втратили право на відстрочку в зв’язку з навчання внесено не було.

 

 

 

Чи можуть мобілізувати чоловіка, якому 51 рік і під час проходження військової служби був комісований за станом здоров'я (військове звання сержант,в армії захворів пневмонією, була операція на легені, частину легені видалили)??? А зараз прийшла повістка.
Автор вопроса: Сергій - 20-04-2015 10:35:53

 

Доброго дня!

Першочергово слід зазначити, що до 2013 року діяла редакція ст. 28 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» згідно якої граничний вік перебування в запасі осіб сержантського складу становив 45 років, до липня 2014 року діяла норма згідно якої граничний вік перебування в запасі осіб сержантського складу становив 50 років.

Виходячи з вищевикладеного та Ваш вік, цілком очевидно, що Ви повинні бути виключені з обліку. Поновити на військовому обліку та призвати до військової служби під час мобілізації, Вас можуть лише за особистою заявою, ініціативою чи бажанням.

Саме тому, першочергово раджу подати доВКзапит про надання інформації щодовиключення з військового обліку за віком. Окремо,в такому зверненні керуючись нормами чинного законодавства, слід висловитисвоє відношення до можливості поновлення на військовому обліку, відправлення у військо на добровільних засадах та відношення до проходження ВЛК.Практика свідчить, що бажано це робити письмово і заяву офіційно реєструвати.

За необхідності, наш офіс може надати Вам правову допомогу в написанні запиту.

 

 

 

У 2008 році купив двокімнатну квартиру на першому поверсі. Квартира приватизована.
Є невеличка прибудова,яка ніде не відображається в документах та технічній документації, вона залишилася від попередніх жильців які її і побудували(туди є вихід з кухні}. Зараз періодично виникають проблеми з ЖЕКом. Яким чином її можна узаконити?
Автор вопроса: Ігор - 20-04-2015 09:47:23

 

Доброго дня!

Узаконення самочинного будівництва можна здійснити двома шляхами:

1. Подати до суду позов про визнання права власності на самочинне будівництво, в такому разі Ви можете звернутися до нашого офісу, і ми допоможемо Вам скласти позовну заяву та відстояти Ваші права та інтереси в суді;

2. Шляхом прийняттявідповідних рішень виконавчими органами місцевого самоврядування з видачею свідоцтва про право власності., в такому разі, необхідним є звернення до органу місцевого самоврядування, де Вам нададуть роз’яснення щодо порядку здійснення даної процедури та пакету необхідних документів.

 

чи зберігається місце роботи по строків службі?*
Автор вопроса: коля - 20-04-2015 09:13:55

 

Доброго дня!

Щодо питання збереження за військовослужбовцями строкової служби місця роботи та середнього заробітку на підприємстві, слід говорити про колізію національного законодавства.

Адже, відповідно до ст. 36 Кодексу законів про працю, підставами припинення трудового договору є призов або вступ працівника або власника - фізичної особи на військову службу, направлення на альтернативну (невійськову) службу, крім призову працівника на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, але не більше одного року.

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/322-08/paran204#n204

Тобто, вказана норма зазначає, що трудові відносини між роботодавцем і працівником припиняються, у зв’язку з призивом останнього на військову службу. Виключенням в цій ситуаціє, є тільки призив на військову службу під час мобілізації. Але, призив на військову службу під час мобілізації та призив на військову строкову службу є двома різними видами військової служби. Тобто, виходячи з трактування статті, місце роботи за особою, яка призвана на військову строкову службу, не зберігається.

В свою чергу, ч. 2 ст. 39 ЗУ “Про військовий обов'язок і військову службу” говорить, що за громадянами України, які призвані на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, або прийняті на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану на строк до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію, але не більше одного року, зберігаються місце роботи (посада), середній заробіток на підприємстві, в установі, організації незалежно від підпорядкування та форми власності, місце навчання у навчальному закладі незалежно від підпорядкування та форми власності та незалежно від форми навчання.

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2232-12/paran768#n768

За змістом даної статті, за строковиком повинно зберігатися не тільки робоче місце, а й середній заробіток.

З викладеного виходить, що ч. 2 ст. 39 ЗУ “Про військовий обов'язок і військову службу” суперечить ст. 36 Кодексу законів про працю України.

В такій ситуації, може виникнути спір між призовником та роботодавцем, коли призовник буде посилатися на ч. 2 ст. 39 ЗУ “Про військовий обов'язок і військову службу”, а роботодавець, в свою чергу, на ст. 36 Кодексу законів про працю.

Для вирішення даної колізії слід наголосити, що згідно п. 1 роз’яснення Міністерства юстиції України щодо практики застосування норм права у випадку колізії від 26.12.2008 р. N 758-0-2-08-19, у разі існування неузгодженості між нормами, виданими одним і тим самим нормотворчим органом, застосовується акт, виданий пізніше, навіть якщо прийнятий раніше акт не втратив своєї чинності. Така неузгодженість може виникнути внаслідок того, що прийняття нової норми не завжди супроводжується скасуванням "застарілих" норм з одного й того ж питання.

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0758323-08

Тому враховуючи наведені роз’яснення Міністерства юстиції України слід використовувати ч. 2 ст. 39 ЗУ “Про військовий обов'язок і військову службу”, саме тому, місце роботи та середній заробіток військовослужбовця строкової служби зберігається.

 

Добрий день.Чи можуть мобілізувати з однієі сімі батька і сина? Син закінчує військову кафедру.Дякую.
Автор вопроса: Марина. - 20-04-2015 08:45:03

 

Доброго дня!

Закон України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» не встановлює ні граничної кількості осіб – членів однієї родини, які можуть бути призвані на військову службу під час мобілізації, ні обмеження мобілізовувати двох і більше осіб з однієї сім’ї.

Саме тому, до військової служби під час мобілізації можуть призвати і батька і сина.На період навчання на військовій кафедрі сина не призовуть.

 

Доброго дня.Скажіть будь ласка,чи правомірно вчинили працівники військомату залишивщи в себе мій військовий квиток,при вручені мені повістки? Дякую.
Автор вопроса: Володимир - 20-04-2015 08:32:34

Доброго дня! Вказане питання регулюється "Положенням про військовий квиток рядового,
 сержантського і старшинського складу та Положення про військовий квиток офіцера запасу" http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/U263_94.html Положенням визначено підстави для вилучення військового квитка. З яких підстав його вилучено у Вас мені не відомо.

Уважаемый Павел Викторович!
Мне 35лет.Я закончил университет без военной кафедры. В армии не служил. В 25 лет получил военный билет, звание рядовой. К какой графе в Указе №402 я отношусь при прохождении медицинского осмотра.
Спасибо!
Автор вопроса: Сергей - 20-04-2015 00:01:48

 

Доброго дня!

Згідно п. 1.4. розділу ІІ Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України затвердженого Наказом Міністра оборони України від 14.08.2008 N 402 військовозобов’язаним медичний огляд проводиться за графами ІІ,ІІІ Розкладу хвороб (залежно від військового звання).

(http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1109-08)

 

Доброго вечера! Моя донька навчається в іншому місті і проживає там. . Але зареєстрована в мене в квартирі чи маю я право не вписувати ії в декларацію для субсидії
Автор вопроса: Татьяна - 19-04-2015 22:57:38

 

Доброго дня!

Згідно п. 7 Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. N 848,субсидія розраховується виходячи з кількості зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб, яким нараховується плата за житлово-комунальні послуги, у тому числі осіб, призваних на строкову військову службу.

Кількість осіб визначається на початок місяця, в якому надійшло звернення за призначенням субсидії.

У разі коли обсяг споживання води, газу, електроенергії вимірюється індивідуальними засобами обліку, субсидія розраховується виходячи з кількості зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб, які фактично у ньому  проживають, за наявності документів, що підтверджують тимчасову відсутність осіб з числа зареєстрованих, або на підставі акта обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства. До зазначених документів належать, зокрема, довідки, що підтверджують перебування особи в іншому місці у зв'язку з роботою, лікуванням, навчанням, довготривалим відрядженням, відбуванням покарання.

(http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/848-95-%D0%BF)

Виходячи зі змісту вищевикладеного, слід вказати, що в тому разі, якщо облік споживання комунальних послуг здійснюється з допомогою лічильників, тимчасово відсутня особа може не враховуватися при розрахунку субсидії, а від так і не зазначатися в декларації.

Однак, якщо лічильників в Вашому будинку не встановлено, тимчасово відсутня особі та одержуваний нею дохід буде враховуватися при здійсненні розрахунку.

Крім того, згідно Постанови Кабінету Міністрів України «Про удосконалення порядку надання субсидій» від 28 лютого 2015 року № 106, з 01 травня 2015 року набирає чинності нова редакція Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива затвердженепостановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. № 848.

Зокрема, пункт 7 Положення, викладено в новій редакції, згідно якої субсидія розраховуватиметься виходячи з кількості зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб та осіб які фактично проживають в ньому.

(http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/106-2015-%D0%BF)

Від так, з 01.05.2015 року, не залежно від наявності приладів обліку субсидія буде розраховуватися виходячи з фактично проживаючих осіб, а отже дохід Вашої доньки враховуватися не буде.

Для подальших рекомендацій раджу звертатися безпосередньо до відділу субсидії при управлінні соціального захисту населення.

 

Дякую вам!! До цього питання- Треба звертатись до військового комісаріату?? Які документи мені потрібно щоб виїхати?
Автор вопроса: Віктор - 19-04-2015 22:55:25

До військомату звертатись не потрібно. Виїзд здійснюється на загальних засадах за вимогами країни в"їзду.

Доброго дня! Якщо я засновник і директор підприємства (платник ПДВ) без найманих осіб (всю роботу підприємства виконую сам). Що робити коли вручають повістку, які мої діти мають бути.
Автор вопроса: Анатолій - 19-04-2015 21:24:28

 

Доброго дня!

Якщо Вам вручили повістку, то першою Вашою дією має бути поява у військовому комісаріаті за вказаною повісткою.

У разі того, якщо Вас мобілізують, то відповідно до п. 25 підрозділ 10 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України, самозайняті особи (фізичні особи - підприємці, особи, які провадять незалежну професійну діяльність), які мали або не мали найманих працівників, призвані на військову службу під час мобілізації або залучені до виконання обов’язків щодо мобілізації за посадами, передбаченими штатами воєнного часу, під час особливого періоду, визначеного Законом України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", на весь період їх військової служби звільняються від обов’язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з податку на доходи фізичних осіб відповідно до розділу IV цього Кодексу, а також звільняються від обов’язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з єдиного податку відповідно до глави 1 розділу XIV цього Кодексу.

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1275-18 Але вказана норма права розповсюджується на Вас, лише Ви оформлені як ФОП або особа, яка проводить незалежну професійну діяльність.

Підставою для такого звільнення є заява самозайнятої особи та копія військового квитка або копія іншого документа, виданого відповідним державним органом, із зазначенням даних про призов такої особи на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, які подаються до органу доходів і зборів за місцем податкової реєстрації самозайнятої особи протягом 10 днів після її демобілізації. Якщо демобілізована самозайнята особа перебуває на лікуванні (реабілітації) у зв’язку з виконанням обов’язків під час мобілізації, на особливий період, заява і копія військового квитка або копія іншого документа, виданого відповідним державним органом, подаються протягом 10 днів після закінчення її лікування (реабілітації).

Але необхідно зазначити, що при призові  Вас як приватного підприємця на строкову військову службу, законодавство не передбачає звільнення від сплати податків на період проходження служби.

 

 

 

Доброго дня! Син перебуває на обліку у дерматолога - псоріаз. Чи має він право на звільнення від проходження строкової служби?
Автор вопроса: ірина - 19-04-2015 20:05:25

 

Доброго дня!

Ваше питання скоріше медичного характеру, а ніж юридичного.

Чи буде Ваш син придатним до військової служби за свої станом здоров’ям може вирішити лише ВЛК. Лише після їх обстеження і вивчення стану здоров’я Вашого сина, можна буде говорити про його придатність або не придатність до військової служби. Так як я не являюсь лікарем і медичної освіти не маю, оцінити вказану ситуацію і спрогнозувати можливі ситуації я не можу.

 

Добрий вечір!
До кого можна звернутися, у разі присвоєння чужого майна?
В селі померла жінка, зараз її син знаходиться за кордонном і на данний час не може приїхати до України. Спадщину він не приймав.
Значить будинок має належати сільраді?
Жінка, яка продала будинок померлій присвоїла його собі назад, і починає його розбирати (я так розумію, будуть зносити).
Технічних документів на будинок взагалі немає.
Голова сільради нічого робити не хоче, каже я подумаю, що можна зробити.
Підкажіть, до кого краще звернутись, щоб зупинити це беззаконня?
Дякую.
Автор вопроса: Анастасия - 19-04-2015 19:53:40

 

Доброго дня!

Як зазначає ст. 1277 Цивільного кодексу України, у разі відсутності спадкоємців за заповітом і за законом, усунення їх від права на спадкування, неприйняття ними спадщини, а також відмови від її прийняття орган місцевого самоврядування за місцем відкриття спадщини зобов'язаний

Заява про визнання спадщини відумерлою подається після спливу одного року з часу відкриття спадщини.

Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини.

Спадщина, не прийнята спадкоємцями, охороняється до визнання її відумерлою відповідно до статті 1283 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 1283 ЦК України, охорона спадкового майна здійснюється в інтересах спадкоємців, відказоодержувачів та кредиторів спадкодавця з метою збереження його до прийняття спадщини спадкоємцями.

Нотаріус за місцем відкриття спадщини, а в населених пунктах, де немає нотаріуса, - відповідні органи місцевого самоврядування з власної ініціативи або за заявою спадкоємців вживають заходів щодо охорони спадкового майна.

Від так, цілком очевидно, що відумерлою спадщина не стає автоматично з моменту не прийняття спадщини спадкоємцями, а лише за рішенням суду про визнання спадщини відумерлою, до визнання спадщини відумерлою обов’язок охорони спадкового майна, у Вашому випадку, лежить на органах місцевого самоврядування.

Від так, першочергово Ви можете звернутися з письмовою заявою про вжиття заходів охорони спадкового майна до сільської ради, в разі відсутності реагування чи відмови вчиняти охорону спадкового майна, Ви матимете можливість скаржитися на такі дії до вищестоящих органів.

Крім того, з метою охорони майна та перешкоди його знищення Ви маєте право звернутися до правоохоронних органів з заявою про вчинення злочину.

 

Я демобілізований квітень- травень травні 2015 році. Маю я право виїхати в Росію до родичів?
Автор вопроса: Віктор - 19-04-2015 19:36:55

Так, Ви маєте на це право!

добрий день! Підкажіть будь ласка в чому підвох програми "соотечественники" РФ,для українців,бо пишуть все дуже прекрасно,дякую!
Автор вопроса: Тетяна - 19-04-2015 18:27:18

Доброго дня! Ваше питання не за адресою!

Доброго дня Павло Вікторович!по учаснику бойових дій в пільгах є пункт 14)Учасники бойових дій, які дістали поранення, контузію або каліцтво під час участі в бойових діях чи при виконанні обов’язків військової служби, забезпечуються жилою площею, у тому числі за рахунок жилої площі, що передається міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями у розпорядження місцевих рад та державних адміністрацій, - протягом двох років з дня взяття на квартирний облік." Я був призваний по мобілізації,на данний момент являюсь демобілізованим в запас!Так як я маю посвідчення учасника і маю всі документи що був поранений під час виконання військових обов"язків,чи маю право я стати на чергу щоб отримати квартиру так як описано в цьому пункті?чи можливо я шось не так розумію з цього пункту?підскажіть будьласка)дуже Вам буду вдячний
Автор вопроса: Олександр - 19-04-2015 14:32:54

Доброго дня! Відповідь Вам вже надавалсь. Повторюсь. Дійсно, відповідно п. 14 ст. 12 ЗУ “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, учасники бойових дій мають право на першочергове забезпечення жилою  площею осіб, які потребують поліпшення житлових умов, та першочергове відведення земельних  ділянок  для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва, першочерговий ремонт жилих будинків і квартир цих осіб та забезпечення їх паливом. Учасники бойових дій, які дістали поранення, контузію або каліцтво під час участі в бойових діях чи при виконанні обов’язків військової служби, забезпечуються жилою площею, у тому числі за рахунок жилої площі, що передається міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями у розпорядження  місцевих  рад  та  державних адміністрацій, - протягом двох років з дня взяття на квартирний облік.

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3551-12/page2

Перш за все, необхідно точно визначитись, чи маєте Ви право на вказану пільгу. Щоб мати таке право необхідно:

¾     щоб Ви потребували поліпшення житлових умов;

¾     щоб Ви мали поранення, контузію або каліцтво під час участі в бойових діях чи при виконанні.

Якщо наявні умови у Вас присутні і Ви маєте право на визначену пільгу, Вам необхідно звернутися до місцевої  ради  або  державної адміністрації.

Прийшов у воєнкомат, дали особову справу для проходження мед. комісії і більше там не з'являвся. Що мені заце може бути? (йду на строкову службу)
Автор вопроса: Василь - 19-04-2015 14:28:37

Почитайте ст.335 КК України.

доброго дня. скажіть, будь ласка, ми з чоловіком хочемо укласти шлюбний договір про те, що не будемо нести ніякого обов,язку про утримання одне одного і ніякої грошовой компенсації не будемо нести, але нотаріус нам відмовився підписувати договір... він правлмірно поступив????адже ми вдвох даємо згоду на цей договір, чому нам відмовили?
Автор вопроса: оля - 19-04-2015 13:56:56

 

Доброго дня!

Так як мені не відомо реального змісту Вашого шлюбного договору та підстав з яких нотаріусом було відмовлено в його посвідченні, вказувати на протиправність чи законність його дій я не можу.

Першочергово, раджу Вас з’ясувати підстави відмови посвідчувати правочин в нотаріуса, можливо Ваш шлюбний договір складено таким чином, що фактичний його зміст суперечить нормам закону, а від так не можу бути посвідчений нотаріусом.

Одного бажання сторін укласти правочин замало, всі Ваші дії не повинні виходити за рамки закону.

 

чи мають право ходити воєнкоми у вихідний день з повістками
Автор вопроса: надя - 19-04-2015 13:08:37

Законом це не заборонено.

Чи можуть забрати чоловіка в армію,якщо в нього мала дитина?
Автор вопроса: іванна - 19-04-2015 11:00:46

Неконкретність Вашого питання не дає можливості надати на нього відповідь. 1) Про яку службу йде мова? По мобілізації чи строкову? 2) Скільки років дитині і виховує він її сам чи з дружиною?

Доброго дня ! Питання про субсидію. В моїй квартирі з квітня 2015 р. прописався племінник. В травні подаю документи на призначення субсидії. Як буде впливати його приписка на суму субсидшї? Дякую за відповідь.
Автор вопроса: Микола - 19-04-2015 10:59:31

 

Доброго дня!

При призначенні та розрахунку субсидії береться до уваги кількість проживаючих та їх дохід.

Від так, при поданні декларацію про майновий стан, Ви зобов’язані будете вписати Вашого племінника як проживаючого та включити його дохід в сукупний дохід родини.

Цілком очевидно, якщо частка плати за комунальні послуги в порівнянні з сукупним доходом родини буде не значна субсидію можуть і не призначити.

Для подальших роз’яснень з цього приводу раджу звернутися безпосередньо до відділу субсидії при управлінні соціального захисту населення.

 

Доброго вечора.Скажіть будь-ласка,чи повинна сім'я мобілізованого платити комунальні платежі(мобілізований з 11 березня 2015р.)?Які може мати пільги його сім'я?
Автор вопроса: Оксана - 18-04-2015 23:05:07

 

Доброго дня!

Особа, яку мобілізували, набуває статусу військовослужбовця. Відповідно до ч. 5 ст. 12 ЗУ “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”, військовослужбовцям, а також звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби, та членам їх сімей, які перебувають на їх утриманні, батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби, надається 50-відсоткова знижка плати за користування житлом (квартирної плати) та плати за комунальні послуги (водопостачання, газ, електрична, теплова енергія та інші послуги) в жилих будинках усіх форм власності в межах встановлених норм, передбачених законодавством.

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2011-12/paran207#n207

Отже, сімя мобілізованої особи має право на знижку в 50% плати за користування житлом (квартирної плати) та плати за комунальні послуги (водопостачання, газ, електрична, теплова енергія та інші послуги) в жилих будинках усіх форм власності в межах встановлених норм, передбачених законодавством.

 

Добрий вечір Проконсультуйте,будь ласка-чи можна отримати субсидію на квартиру,де ніхто не зареєстрований ? Дякую
Автор вопроса: Ольга - 18-04-2015 21:37:42

 

Доброго дня!

Порядок надання житлової субсидії регулюється Положенням про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, яке затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/848-95-п

Пункт 7 Положення вказує, що субсидія розраховується виходячи з кількості зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб, яким нараховується плата за житлово-комунальні послуги, у тому числі осіб, призваних на строкову військову службу.

Отже, житлова субсидія нараховується особам які є зареєстровані в житловому приміщенні. Тому, якщо в житловому приміщені ніхто незареєстрований, право на житлову субсидію для такого приміщення не виникає.

 

Добрий день Прошу відповісти,чи може дружина прописати свого чоловіка в власну квартиру,хоча сама там не приписана
Буду вдячна за відповідь
Автор вопроса: Ірина - 18-04-2015 21:34:50

Доброго дня! Звісно може, це її право як власника житла!

Доброго дня. Мене цікавить питання,на рахунок призову на військову строкову службу,якщо я призовник весна 1 2015 і в мене відстрочка до осені 2015,чи можу я виїхати за кордон?
Автор вопроса: Віталій - 18-04-2015 20:00:29

Доброго дня! Обмеження у виїзді за кордон у вказаній Вами ситуації відсутні.

Мені 47 р., офіцер запасу. Медкомісією визнаний частково придатним, отримав повістку "відправлення у складі команди". Чи немає законних підстав відмовитися, зважаючи на таку сімейну обставину: мама, 70 р., пенсіонерка- після інсульту,інвалідність не оформлено, за нею доглядає моя сестра, яка не працює (не має доходу). Склад сім"ї-я, сестра і мама. Дякую.
Автор вопроса: Ігор - 18-04-2015 19:48:21

Доброго дня! На жаль, вказані Вами обставини не є законними підставами для звільнення від призову.

в армії не служив, є військово-облікова картка, непридатний в мирний час, обмежено здатний у військовий, дають повістку нібито на звіркау даних а потім направляють на проходження повторного медичного огляду, наскільки він є правомірним і чи можливо відмовитись від повторної ВЛК, адже висновки і заключення попередньої мають бути в особовій справі воєнкомату.
Автор вопроса: Рома - 18-04-2015 17:12:26

Доброго дня!  Згідно п. 3.1 Розділу 3 Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України затвердженого Наказом Міністра оборони України 14.08.2008 N 402, медичний огляд військовозобов'язаних проводиться за рішенням військового комісара ВЛК військових комісаріатів. Крім того, згідно п. 3.2 -3.3. розділу 3, Порядку,http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1109-08/page2?text=%EF%B3%E4%EB%FF%E3%E0%BA+%EF%EE%E2%F2%EE%F0%ED - w27повторний медичний огляд військовозобов'язаних, які перебувають у запасі 1 і 2 розрядів, раніше визнаних придатними до військової служби або непридатними до військової служби в мирний час за станом здоров'я, які можуть бути вилікувані, а також військовозобов'язаних плавскладу ВМС Збройних Сил України проводиться один раз у 5 років ВЛК військових комісаріатів, а льотного складу - ЛЛК військових комісаріатів.  Особи, визнані непридатними до військової служби, можуть бути повторно оглянуті ВЛК військових комісаріатів за місцем проживання у разі, коли в результаті обстеження у спеціалізованих лікувально-профілактичних закладах раніше встановлений діагноз переглянутий. Від так, військовий комісаріат має всі законні підстави для направлення Вас на повторну ВЛК. Саме тому, якщо військовим комісаром ВЛК військових комісаріатів було винесено рішення про проведення медичного огляду військовозобов’язаних (первинного чи повторного) і Вам надійшло повідомлення з військового комісаріату про необхідність проходження повторного медичного огляду, нічого протизаконного в цих діях не вбачається.

 

Добрий день! хотіла запитати про субсидію- В мене чоловік приписаний у батьків..ТО мені потрібно враховувати його доходи чи ні?чи тільки приписаних у квартирі?
Автор вопроса: тетяна - 18-04-2015 16:39:04

Доброго дня! Декларуються дані лише зареєстрованих в житлі осіб. 

чи можуть забрати двух чоловіків з одної сімї
Автор вопроса: Сергій - 18-04-2015 16:15:04

Доброго дня! Так, можуть. Закон не містить заборони.

Чи можу я взяти відпустку по догляду за дитиною(декретну) якщо дружина навчається в університеті на стаціонарі?
Автор вопроса: Михайо - 18-04-2015 15:40:45

Доброго дня! Так, Ви можете взяти відпустку, але це не буде підставою для звільнення від мобілізації.

Мені хотіли дати повістку, але мені підсказали що можна написати відмову, тому що я працюю в сільській школі і маю повне навантаження і один вчитель з фіз.виховання. Попросили надати довідку про це. А вони мені дадуть відстрочку до кінця навчального року. Чи це дійсно так?
Автор вопроса: Олександр - 18-04-2015 15:36:05

Ще раз повторюю. Якщо мова йде про призов на строкову службу - Ви маєте право на відстрочку. Якщо мова йде про мобілізацію - ні.

Доброго дня! Батько знайомого отримав повістку. Батькові 46 років, на пенсії, лейтенант міліції ,має дружину, неповнолітню доньку та сина. Син навчається на останньому курсі університету, не служив, має грижу хребта. Якщо батько піде служити, чи можуть призвати сина на строкову службу? В яких випадках можуть служити обоє, а в яких хтось один?
Автор вопроса: Ірина - 18-04-2015 14:38:18

Доброго дня! Для надання відповіді на Ваше питання потрібно знати військове звання Вашого батька. Якщо він не служив і не навчався на військовій кафедрі - він повинен бути виключений з військового обліку по досягненню 40 років і бути призваний може лише на добровільних засадах. Мобілізація батька сама по собі не надає права сину на звільнення від призову на строкову службу. Законні підстави для цього закріплені в ст.17-18 ЗУ "Про військовий обов"язок і військову службу" http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2232-12/page2

Доброго дня.Скажіть будь - ласка чи мобілізують чоловіка з діагнозом "Стан після тромбоемболії дрібних гілок легеневої артерії 2009р. СНІст Хронічний підгострий бронхіт ЛН І-ІІ ст. дякую
Автор вопроса: оксана - 18-04-2015 14:04:55

Доброго дня! Можливість призову Вашого чоловіка залежатиме від висновоку ВЛК про його придатність за станом здоров"я до військової служби. Якщо Ви не будете згодні з висновокм ВЛК - подавайте заяву військовому комісару про направлення на повторну чи вищестоящу ВЛК. Як підставу - надавайте висновки незалежних лікарів. Рекомендую ознакомитись з "ПОЛОЖЕННЯМ про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України, яка, серед іншого, містить РОЗКЛАД хвороб, станів та фізичних вад, що визначають ступінь придатності до військової служби. http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1109-08/page Як зазначає п. 2.4.10 Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України затверджене Наказом Міністра оборони України від 14.08.2008 № 402, постанова ВЛК регіонів може бути оскаржена у ЦВЛК або у судовому порядку. (http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z1109-08/page?text=%EE%F1%EA%E0%F0%E6#w12) Виходячи з вищевикладеного, маючи достатні обґрунтування не вірності постановленого діагнозу, Ви маєте всі права оскаржити рішення ВЛК до Центральної військово - лікарської комісії чи до суду.

 

Чи мобілізують вчителів сільської місцевості з повним навантаженням годин?
Автор вопроса: Олександр - 18-04-2015 13:02:05

Вказані Вами обставини являються законними підставами для звільнення від призову на строкову службу, однак не призову на в/с по мобілізації.

Дорого дня, скажіть, будь ласка,у мого сина алергія на побутовий пил. Чи підлягає він призову на строкову військову службу? Дякую.
Автор вопроса: Володимир - 18-04-2015 12:54:32

Доброго дня! Можливість призову Вашого сина залежатиме від висновоку ВЛК про його придатність за станом здоров"я до військової служби. Якщо Ви не будете згодні з висновокм ВЛК - подавайте заяву військовому комісару про направлення на повторну чи вищестоящу ВЛК. Як підставу - надавайте висновки незалежних лікарів. Рекомендую ознакомитись з "ПОЛОЖЕННЯМ про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України, яка, серед іншого, містить РОЗКЛАД хвороб, станів та фізичних вад, що визначають ступінь придатності до військової служби. http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1109-08/page Як зазначає п. 2.4.10 Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України затверджене Наказом Міністра оборони України від 14.08.2008 № 402, постанова ВЛК регіонів може бути оскаржена у ЦВЛК або у судовому порядку. (http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z1109-08/page?text=%EE%F1%EA%E0%F0%E6#w12) Виходячи з вищевикладеного, маючи достатні обґрунтування не вірності постановленого діагнозу, Ви маєте всі права оскаржити рішення ВЛК до Центральної військово - лікарської комісії чи до суду.

Доброго дня!
Павло Вікторович, дякую Вам за Вашу небайдужість та підтримку з юридичної сторони.
Перше питання: чи можуть мобілізувати офіцера запасу із другою ступінню ожиріння.
Друге питання: офіцер запасу являється єдиним годувальником в сім'ї, має дружину яка знаходиться в дикреті по догляду за дитиною та двох діток віком 4,5 років та 2,5 років. В даному випадку являється законною мобілізація офіцеру запасу.

Дякую Вам.
Бажаю успіхів.
Автор вопроса: Сергій - 18-04-2015 10:52:58

Доброго дня! Відповідаю одразу на два питання. Вказані Вами обставини самі по собі не дають права на звільнення від мобілізації. Якщо за віком Вас не виключено з військового обліку - можливість Вашого призову на в/с по мобілізації залежатиме від висновку ВЛК. Рекомендую ознакомитись з "ПОЛОЖЕННЯМ про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України, яка, серед іншого, містить РОЗКЛАД хвороб, станів та фізичних вад, що визначають ступінь придатності до військової служби. http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1109-08/page Якщо Ви не будете згодні з висновокм ВЛК - подавайте заяву військовому комісару про направлення на повторну чи вищестоящу ВЛК. Як підставу - надавайте висновки незалежних лікарів. Як зазначає п. 2.4.10 Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України затверджене Наказом Міністра оборони України від 14.08.2008 № 402, постанова ВЛК регіонів може бути оскаржена у ЦВЛК або у судовому порядку. (http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z1109-08/page?text=%EE%F1%EA%E0%F0%E6#w12) Виходячи з вищевикладеного, маючи достатні обґрунтування не вірності постановленого діагнозу, Ви маєте всі права оскаржити рішення ВЛК до Центральної військово - лікарської комісії чи до суду. Послугу щодо підготовки такої заяви Ви можете одержати у нас.

дякую
Автор вопроса: галина - 18-04-2015 10:40:23

На все Добре!

чи мужуть призивати на службу громадян яким більше 27 років які не служили в ЗСУ і не мають військової спеціальності?
Автор вопроса: Олександр - 18-04-2015 09:55:23

Доброго дня!

Громадян, яким більше 27 років, призвати на строкову військову службу не можуть, адже вони вже не являються особами призивного віку. Але  зазначаю, що таких осіб, після досягнення 27 років, переводять до військового запасу. В такому разі, особа, яка знаходиться у військовому запасі, може бути призвана на військову службу під час мобілізації.

Доброго дня!
Відразу два запитання:
1)після демобілізації 1 квітня 2015 мені на роботу знову прийшла повістка 17 квітня (і я такий не один). Як це розуміти? чи правомірні дій військоммату?
2)кілька днів тому я звернувся в лікарню через проблеми зі здоровям. Там дільничний терапевт мені повідомила, що в звязку зі звільненням з військової служби я ЗОБОВЯЗАНИЙ пройти медичну комісію. Чи справді я ЗОБОВЯЗАНИЙ (на скільки мені відомо, медкомісія після демобілізації - справа добровільна)? В яких правових документах регулюються ці питання?
Заздалегідь вдячний.
Автор вопроса: Сергій - 18-04-2015 09:35:39

Доброго дня!

14 квітня 2015 року Президент України підписав Закон, який регулює деякі питання соціального захисту громадян. Це закон № 259-VIII “Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації та соціального захисту громадян, які підлягають звільненню з військової служби під час особливого періоду або у зв’язку з оголошеннямдемобілізації”.http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54255

Вказаним законом встановлено гарантії відстрочки від повторного призову протягом шести місяців у разі проведення часткової мобілізації, процедури призову на військову службу на тих військовозобов’язаних, які були звільнені зі служби у запас після проведення заходів попередньої мобілізації. Винятком може слугувати їх особиста згода щодо здійснення такого призову.

Отже, демобілізовану особу не можуть мобілізувати повторно лише після 6  місяців від дня демобілізації, якщо вона тільки не виявить бажання самостійно. Але зазначаю, хоч вказаний закон вже підписаний Президентом, і закону дію він ще не вступив.

Також зазначаю, що в чинному законодавстві відсутня норма права, яка б зобов’язувала особу в обов’язковому проходити медичний огляд після демобілізації.

Мій родич мобілізований з 11 березня 2015року.Чи має його сім'я пільги на сплату комунальних платежів під час його мобілізації?І взагалі,які може мати пільги?Вони проживають в селі.
Автор вопроса: Оксана - 17-04-2015 22:53:06

 

Доброго дня!

Так як, з моменту призову до військової служби під час мобілізації особа являється військовослужбовцем, на нього та його сім’ю поширюється дія Закону України «Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», який і визначає всі види підбіг та гарантій для даної категорії осіб.

(http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2011-12)

Згідно частини 5 статті 12 даного Закону, військовослужбовцям, а також звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби, та членам їх сімей, які перебувають на їх утриманні, батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби, надається 50-відсоткова знижка плати за користування житлом (квартирної плати) та плати за комунальні послуги (водопостачання, газ, електрична, теплова енергія та інші послуги) в жилих будинках усіх форм власності в межах встановлених норм, передбачених законодавством.

Від так, члени сім’ї військовослужбовця мають право користуватися 50-відсотковоюзнижкоюплати за комунальніпослуги (водопостачання, газ, електрична, тепловаенергія та іншіпослуги).

Для призначення пільги та надання роз’яснення, щодо подання пакету необхідних документів, раджу звернутися до управління соціального захисту населення за місцем проживання.

З іншими видами пільг та гарантій Ви можете ознайомитися безпосередньо в Законі.

 

Добрий день.В мене помер батько в грудні 2014р.Чи потрібно мені вказувати його доходи за 2014 рік при оформлені субсидії.Дякую.
Автор вопроса: Марія - 17-04-2015 21:48:01

 

Доброго дня!

Зі змісту Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. N 848 очевидно, що субсидія призначається для громадян, які проживають в житловому приміщенні користуються комунальними послугами та сплачують за їх одержання. До сукупного доходу сім’ї включаються доходи всіх зареєстрованих мешканців житлового приміщення.

(http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/848-95-%D0%BF)

Крім того, з 01.05.2015 року згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2015 року № 106 «Про удосконалення порядку надання житлових субсидій» вступає в законну силу нова редакція Положення, згідно якої для призначення субсидії буде враховуватися не лише кількість зареєстрованих в будинку, а й кількість фактично проживаючих осіб.

Саме тому, якщо в зв’язку зі смертю батька його було знято з обліку реєстрації місця проживання, його дохід враховуватися не буде. За інших обставин, аби не включати доходи батька в сукупний дохід сім’ї доведеться запрошувати соціального інспектора для складення акту обстеження матеріально-побутових умов, засвідчувати факт реальної кількості проживаючих, посвідчувати, що в зв’язку зі смертю батька, в помешканні він не проживає, а від так і його дохід не підлягає врахуванню.

 

Дуже Вам дякую за допомогу)хочу запитати в Вас ще одне на рахунок учасника бойових дій!в перечислених пільгах ще є пункт 14)Учасники бойових дій, які дістали поранення, контузію або каліцтво під час участі в бойових діях чи при виконанні обов’язків військової служби, забезпечуються жилою площею, у тому числі за рахунок жилої площі, що передається міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями у розпорядження місцевих рад та державних адміністрацій, - протягом двох років з дня взяття на квартирний облік.!!також був поранений,лікувався,всі документи є,підскажіть будьласка чи можу я цим скористатись? і в яку державну організацію з цим звернутись?буду Вам дуже вдячний
Автор вопроса: Олександр - 17-04-2015 21:34:34

Доброго дня!

Дійсно, відповідно п. 14 ст. 12 ЗУ “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, учасники бойових дій мають право на першочергове забезпечення жилою  площею осіб, які потребують поліпшення житлових умов, та першочергове відведення земельних  ділянок  для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва, першочерговий ремонт жилих будинків і квартир цих осіб та забезпечення їх паливом. Учасники бойових дій, які дістали поранення, контузію або каліцтво під час участі в бойових діях чи при виконанні обов’язків військової служби, забезпечуються жилою площею, у тому числі за рахунок жилої площі, що передається міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями у розпорядження  місцевих  рад  та  державних адміністрацій, - протягом двох років з дня взяття на квартирний облік.

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3551-12/page2

Перш за все, необхідно точно визначитись, чи маєте Ви право на вказану пільгу. Щоб мати таке право необхідно:

¾     щоб Ви потребували поліпшення житлових умов;

¾     щоб Ви мали поранення, контузію або каліцтво під час участі в бойових діях чи при виконанні.

Якщо наявні умови у Вас присутні і Ви маєте право на визначену пільгу, Вам необхідно звернутися до місцевої  ради  або  державної адміністрації.

чоловік оформлений по догляду за одинокою жінкою 3 роки прописаний з нею але ми не в розводі .Здав довідки з райсобезу і склад сімї.Потребують довідки МСЕк злікарні щоб вона ішла на комісію.і чи беруть тих хто по догляду?
Автор вопроса: Галина - 17-04-2015 20:44:14

 

Якщо оформлено "Постійний сторнній догляд", - Ваш чоловік має право на звільнення від мобілізації відповідно до ст.23 ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Однак, потрібно довести військовому комісару, що крім нього ніхто інший такий догляд надавати не може. Практика свідчить, що для забезпечення додержання вказаних прав, Вам потрібно подати мотивовану письмову заяву до ВК з долученням документів, які підтверджують факт догляду і відсутність інших осіб, що його можуть надавати. Вимагати довідки МСЕК не мають права. Достатньо довідки управління праці і соціального захисту населення. Послугу щодо підготовки такої заяви Ви можете одержати у нас. Замовлення робіть через мейл lawprotections@gmail.com

 

якщо приписана дочка і живе в другій країні чи можу отримати субсидію
Автор вопроса: нгалина - 17-04-2015 20:30:23

Так, можете. Але Вам прийдеться декларувати всі дані стовно доньки.

Доброго дня!
Цікавить питання по призову на строкову військову службу.
Мене було визнано придатним. 4 травня відправка в війська. Але 9 квітня мене побили. Думав що просто синяки, але сьогодні звернувся в лікарню.
У мене перелом носа, струс мозку, закрита черепно-мозкова травма, забій м'яких тканин, забій шийного відділу хребта.
Чи можу я тепер звернутись у воєнкомат і вимагати, що б мені надали відстрочку?
На сайті Верховної Ради, здається, знайшов, що зі струсом мозку не беруть. Справки всі справжні, є справа в міліції, можу пройти будь-яку перевірку.
Призначили стаціонарне лікування. Чи можуть встигнути мене призвати весною? І чи не заберуть мене літом, якщо зараз дадуть долікуватись?
Велике Вам спасибі за всі Ваші відповіді!
Автор вопроса: Андрій - 17-04-2015 20:19:16

Дорого дня! Можливість надання Вам відстрочки або відправлення у військо напряму залежить від висновоку ВЛК. Зверніться до військомату з заявою про проходження повторної ВЛК у зв"язку з погіршенням стану здоров"я та надання Вам відстрочки від призову.

Здраствуйте! Подскажите пожалуста, мне 30 лет. Живу и прописан с братом. Решили продать квартиру и соотвецтвенно нужно выписаться, перед этим нужно зайти в военкомат для "перерегистрации". Суть проблеммы в том, что у меня нет военного билета - только копия приписного. Скажите, в какие сроки и как мне получить разрешение на выписку? Как правильно поступить? Спасибо...
Автор вопроса: Антон - 17-04-2015 20:09:13

 

Доброго дня!

Першочергово слід вказати, що згідно ч. 6 ст. 22 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» громадянам, які перебувають на військовому обліку, з моменту оголошення мобілізації забороняється зміна місця проживання без дозволу посадової особи, визначеної у частині третій цієї статті.

(http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3543-12/parao372#o372)

Згідно ч. 3 ст. 37 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», призовники та військовозобов'язані після прибуття до нового місця проживання зобов'язані в семиденний строк стати на військовий облік та не раніше ніж за три дні до вибуття з місця проживання знятися із зазначеного обліку.

(http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2232-12/paran700#n700)

Від так, згідно змісту даних положень Вам необхідно за три дні до виїзду на нове місце проживання звернутися до військового комісара з заявою про надання дозволу на зміну місця проживання та зняття з військового обліку.

Окремо слід наголосити щодо втрати оригіналу військового квитка чи приписного посвідчення.

Згідно п. 13 Положення про військовий квиток рядового, сержантського і старшинського складу затвердженого Указом Президента України від 25 травня 1994 року № 263/94 за умисне зіпсуття або недбале зберігання військового квитка, що спричинило його втрату, військовослужбовець (військовозобов'язаний) несе відповідальність, установлену законодавством України.

(http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/263/94?nreg=263%2F94&find=1&text=%F3%EC%E8%F1%ED&x=0&y=0#w11).

Як зазначає стаття 211 Кодексу України про адміністративні правопорушення, умисне зіпсуття або недбале зберігання військовозобов'язаними і призовниками обліково-військових документів (військових квитків і посвідчень про приписку до призовних дільниць), яке спричинило їх втрату, тягне за собою накладення штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Від так, втрата приписного посвідчення перешкодою для зняття з військового обліку в зв’язку зі зміною місця проживання не стане, звернувшись до військового комісаріату Вам видадуть дублікат, однак, за втрату документа Вас можу бути притягнуто до адміністративної відповідальності.

 

Доброго дня ! Я проживаю в будинку. Чоловік змінив прописку в звязку з переходом на іншу роботу. Чи буду я мати субсидію, якщо чоловік по факту проживає за іншою адресою ? Чи вказувати в декларації доходи чоловіка ? Дякую.
Автор вопроса: Таня - 17-04-2015 19:11:35

Доброго дня! Субсидія надається лише з урахуванням даних осіб, які зареєстровані в помешканні.

доброго вечора! Мої знайомі програли справу у вищому спеціализованому суді України у цивільному процесі. Чи мають вони прово збернутись до Європейського суду з прав людини? Бо суди в Україні винесли неправомірне рішення.Дякую
Автор вопроса: Мирослава - 17-04-2015 18:42:12

Доброго дня! Ви можете звернутися до ЄСПЛ лише зі скаргами, предмет яких перебуває у сфері відповідальності суб’єкта владних повноважень (наприклад: парламенту, суду, прокуратури тощо) однієї з цих держав. Суд не розглядає заяви, спрямовані проти приватних осіб або недержавних інституцій.

Шановний Павло Вікторович, маю два запитання.
Перше запитання: чи являється правомірним, якщо під час лікарської комісії згідно наказу 402 (графа 3) травматолог вказує Статтю 78в та прописує обмежено придатний,а голова комісії прописує ту ж саму статтю 78в, але прописує придатний до військової служби. (під час проведення лікарської комісії жоден з вище вказаних не оглядав безпосередньо місце травми).
Друге запитання: чи можуть мобілізувати якщо за графою 3, стаття 78в голова комісії вкаже у висновку обмежено придатний.

Велике дякую Вам за відповідь. Бажаю Вам успіхів.
Автор вопроса: Сергій - 17-04-2015 17:09:12

Доброго дня! Насамперед хочу повідомити, що висновок ВЛК "Обмежено придатний" також дає право на Вашу мобілізацію.Однак, якщо Ви не згодні з висновком ВЛК  - подавайте заяву військовому комісару про направлення на повторну чи вищестоящу ВЛК. Як підставу - надавайте висновки незалежних лікарів. Рекомендую ознакомитись з "ПОЛОЖЕННЯМ про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України, яка, серед іншого, містить РОЗКЛАД хвороб, станів та фізичних вад, що визначають ступінь придатності до військової служби. http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1109-08/page Як зазначає п. 2.4.10 Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України затверджене Наказом Міністра оборони України від 14.08.2008 № 402, постанова ВЛК регіонів може бути оскаржена у ЦВЛК або у судовому порядку. (http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z1109-08/page?text=%EE%F1%EA%E0%F0%E6#w12) Виходячи з вищевикладеного, маючи достатні обґрунтування не вірності постановленого діагнозу, Ви маєте всі права оскаржити рішення ВЛК до Центральної військово - лікарської комісії чи до суду. Послугу щодо підготовки такої заяви Ви можете одержати у нас через мейл lawprotections@gmail.com

 

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, подлежит ли по закону мобилизации следующий мужчина. В семье трое детей (4, 7 и 14 лет), двое общих, один ребенок жены от первого брака (отец ребенка алименты официально не платит, по факту - когда-никогда передаст три копейки). Жена не работает, домохозяйка. Считается ли, что все трое детей на иждивении у мужа и как это доказать документально для военкомата.
Автор вопроса: Виктория - 17-04-2015 17:05:27

 

Якщо всі діти проживають з Вами і Вашим чоловіком і він реально їх утримує, - Ваш чоловік має право право на звільнення від мобілізації відповідно до ст.23 ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Однак, Вам факт утримання потрібно довести військовому комісару. Практика свідчить, що для забезпечення додержання вказаних прав, Вам потрібно подати мотивовану письмову заяву до ВК з долученням документів, які підтверджують факт перебування неповнолітніх дітей на утриманні Вашого чоловіка. Бажано зробити це не чекаючи на повістку, оскільки розгляд заяви може розтягнутися на термін більше місяця. Послугу щодо підготовки такої заяви Ви можете одержати у нас через мейл lawprotections@gmail.com

 

Дякую за грамотну відповідь!Нехай Вам щастить!
Автор вопроса: Петро - 17-04-2015 16:28:54

На все Добре!

Yandex.Metrika