Он-Лайн консультации

Он-Лайн консультации

   Вопросов: всего-2620, сегодня-0;    ответов: всего-2620, сегодня-0


Порядок
Есть ответ  
Опубликовано  
Ожидает ответа  
Опубликовано  
Скажіть будь-ласка чи враховується дохід від оренди земельного паю для обчислення субсидії з 1 травня 2015 року
Автор вопроса: люда - 26-03-2015 13:59:55

 

Доброго дня!

Згідно п. 5 Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. N 848, субсидія не призначається, серед іншого, якщо у житлових приміщеннях (будинках) ареєстровані працездатні громадяни працездатного віку, які не працювали і не навчалися у загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладах I-IV рівня акредитації за денною формою навчання та не були зареєстровані у службі зайнятості населення як такі, що шукають роботу, протягом трьох місяців, що передують місяцю звернення за призначенням субсидії (крім громадян, які доглядають за дітьми до досягнення ними трирічного віку; громадян, які доглядають за дітьми, що потребують догляду протягом часу, визначеного у медичному висновку лікарсько-консультативної комісії, але не більш як до досягнення ними шестирічного віку; громадян, які мають трьох і більше дітей віком до 16 років і доглядають за ними; громадян, які доглядають за інвалідами I групи або дітьми-інвалідами віком до 18 років, або інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу, або особами, які досягли 80-річного віку; а також фізичних осіб, які надають соціальні послуги).

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/848-95-%D0%BF

Дохід від оренди земельного паю безпосередньо не зазначений в переліку обставин, за яких не нараховується субсидіє. Тим не менш, згідно п. 4 вказаного Положення, субсидії  призначаються за наявності різниці між розміром плати за житлово-комунальні  послуги,  скраплений газ, тверде та рідке пічне побутове паливо у межах соціальної норми житла та соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами з урахуванням пільг, які надаються відповідно до законодавства, і обсягом визначеного Кабінетом Міністрів України обов’язкового відсотка платежу. Для визначення такої різниці, необхідне обчислення сукупного доходу сім'ї (дохід від оренди буде враховуватись при розрахунку сукупного доходу).

Тому, якщо сукупний дохід Вашої сім'ї не перевищить встановленої норми, Ви будете мати право на отримання субсидії.

 

Добрый день. Один из собственников квартиры, в которой я хочу прописаться находится за рубежом. Помогите пожалуйста составить правильный текст согласия этого собственника на мою прописку, чтобы он смог в консульстве это официально оформить в виде документа и передать мне.
Автор вопроса: Валентин - 26-03-2015 13:30:18

Доброго дня! Вказана послуга є платною. Замовити її можете звернувшись на мейл lawprotections@gmail.com

Добрий день. яка відповідальність за відмову від повістки на медичне обстеження по мобілізації.
Автор вопроса: Андрій - 26-03-2015 12:54:33

 

Доброго дня!

Відповідно до ст. 210 Кодекс України про адміністративні правопорушення, порушення військовозобов'язаними чи призовниками правил військового обліку, неявка їх на виклик до військового комісаріату без поважних причин або несвоєчасне подання в обліковий орган, де вони перебувають на військовому обліку, відомостей про зміну місця проживання, освіти, місця роботи, посади, а також порушення порядку проходження навчальних зборів (занять) у навчальних закладах Товариства сприяння обороні України та професійно-технічних навчальних закладах -тягнуть за собою накладення штрафу від п'яти до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною першою цієї статті або частиною першою статті 211 цього Кодексу, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, - тягне за собою накладення штрафу від десяти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/paran2428#n2428

 

 

Доброго дня. Я прохожу службу по мобілізації, маю вищу освіту, строкову службу не проходив і на військовій кафедрі не навчався. В мене є якась можливість отримати звання офіцера. P.S. службу прохожу не в зоні АТО.
Автор вопроса: Иван - 26-03-2015 12:46:33

Доброго дня!

Для одержання військового звання офіцерського складу необхідною умовою є здобуття особою військової освіти в вищому навчальному закладі, в тому числі й за скороченою програмою.

Саме тому, в разі здобуття військової освіти, Вам може бути присвоєно військове звання офіцерського складу .

чи можуть повертати на військовий облік тих хто знятий з нього у звязку з досягненям граничного віку у 2012-2013 роках. якщо так то в яких законодавчих актах це можна прочитати
Автор вопроса: Жанна - 26-03-2015 12:30:24

Доброго дня!

Згідно з ст. 58 Конституції України,закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи.

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96%D0%B2%D1%80/paran4359#n4359

 

Тому, примусово повернути особу на військовий облік, яка була знята з нього у зв’язку з досягненням граничного віку перебування в запасі військовозобов’язаних, не можливо. Таке повернення можливо лише з ініціативи і при бажані самої особи.

Есть такой пункт в договоре Требования, связанные с недостатками результата работы, могут быть предъявлены "Заказчиком" при условии, что они были обнаружены в течение 1 (одного) календарного месяца с момента приемки работ. Клиент требует изменить в течении 6-ти мес по защите прав потребителей. Правильно ли будет изменить на 6-ть мес, или отказать клиенту. договор на утепление фасада
Автор вопроса: игорь - 26-03-2015 11:18:16

 

Доброго дня!

З викладеної Вами інформації очевидно, що відносини між вами укладено договір підряду на виконання певних робіт.

За загальним правилом умови договору визначаються та погоджуються сторонами.

Однак, якщо говорити виключно мовою закону, то згідно ст. 863 Цивільного кодексу України, до вимог щодо неналежної якості роботи, виконаної за договором підряду, застосовується позовна давність в один рік, а щодо будівель і споруд - три роки від дня прийняття роботи замовником.

(http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435-15/page13)

Згідно ч. 3 ст. 10 Закону України «Про захист прав споживачів», у  разі виявлення недоліків у виконаній роботі (наданій послузі) споживач має право на свій вибір вимагати:

1) безоплатного усунення недоліків у виконаній роботі (наданій послузі) у розумний строк;

2) відповідного зменшення ціни виконаної роботи (наданої послуги);

3) безоплатного виготовлення іншої речі з такого ж матеріалу і такої ж якості чи повторного виконання роботи;

4) відшкодування завданих йому збитків з усуненням недоліків виконаної роботи (наданої послуги) своїми силами чи із залученням третьої особи;

5) реалізації інших прав, що передбачені чинним законодавством на день укладення відповідного договору.

Зазначені вимоги підлягають задоволенню у разі виявлення недоліків під час приймання виконаної роботи (наданої послуги) або під час її виконання (надання), а в разі неможливості виявлення недоліків під час приймання виконаної роботи (наданої послуги) - протягом гарантійного чи іншого строку, встановленого договором, чи протягом двох років з дня прийняття виконаної роботи (наданої послуги) у разі відсутності гарантійного чи іншого строку, встановленого законодавством або договором.

(http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1023-12)

 

Саме тому, якщо Ви погоджуєтесь на встановлення шестимісячного строку пред’явлення претензій щодо недоліків виконаної роботи, підстав для відмов клієнту я не вбачаю.

Доброго дня Павло Вікторович! Підкажіть будьласка яку статтю ЗУ порушили мої сусіди повиривавши стопчики забору і яку відповідальність вони за це несуть? І чи рахується це незаконним проникненням на мою власність і пошкодженням мого майна? Дуже дякую за відповідь!
Автор вопроса: Оксана - 26-03-2015 10:45:46

Доброго дня!

Кваліфікація дій Ваших сусідів буде залежати від призначення за яким використовувався паркан, мети та дій вчинюваних ними.

Так, якщо паркан чи стовпчики слугували межовими знаками між вашими домоволодіннями, їх знищення є складом адміністративного правопорушення передбаченого ст. 56 Кодексу України про адміністративне правопорушення.

(http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/paran363#n363)

Якщо Вашими сусідами «вирвали» стовпчики паркану з метою їх викрадення, їх дії будуть кваліфікуватися як крадіжка (ст. 185 Кримінального кодексу України) чи грабіж (ст. 186 КК України) залежно від способу вчинення злочину.

Якщо ж умисне знищення чи пошкодження майна заподіяло шкоду у великих розмірах, їх дії будуть кваліфіковані за ст. 194 КК України.

(http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran1295#n1295)

В будь-якому випадку, з метою притягнення їх до відповідальності першочергово слід звернутися до правоохоронних органів з заявою про вчинення злочину. З урахуванням всіх обставин справи, працівниками правоохоронних органів буде кваліфіковано дії Ваших сусідів.

Крім того, для захисту своїх прав Ви маєте право звернутися до суду з цивільним позовом про відшкодування матеріальної шкоди.

 

В разі необхідності, наш офіс може надати Вам допомогу у складенні заяв.

Добрий день! Працюю в ДСНС,звільняюсь за станом здоровя,за рішенням МСЕК мені мають призначити III групу інвалідності! Чи маю я право отримати допомогу від ДСНС якщо мій стаж 5 років навчання, 7 років вільного найму в ДСНС і 3 роки і 3 місяці атестований???
Автор вопроса: Андрій - 26-03-2015 10:17:25

Доброго дня!

Згідно ст. 173 Кодексу законів про працю України, шкода, заподіяна працівникам каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, пов’язана з виконанням трудових обов’язків, відшкодовується у встановленому законом порядку.

Як зазначає стаття 35 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», страхуванню від нещасного випадку підлягають, серед іншого, особи, які працюють на умовах трудового договору (контракту).

Відповідно до ст. 36 даного Закону, страховими виплатами є грошові суми, які Фонд виплачує застрахованому чи особам, які мають на це право, у разі настання страхового випадку.

Від так, в разі втрати Вами працездатності в зв’язку з виконанням своїх посадових обов’язків, виплати та компенсації будуть здійснюватися Фондом соціального страхування, куди роботодавцем повинні були вноситись страхові внески.

Згідно ст. 43 даного Закону, для розгляду справ про страхові виплати до Фонду подаються:

1) акт розслідування нещасного випадку або акт розслідування професійного захворювання за встановленими формами та/або висновок МСЕК про ступінь втрати професійної працездатності застрахованого чи копія свідоцтва про його смерть;

2) документи про необхідність подання додаткових видів допомоги.

(http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/77-19/page2)

 

Від так, в разі настання інвалідності в зв’язку з виконанням Вами трудових обов’язків, Ви маєте право на одержання страхових виплат. З метою оформлення та виплати даної допомоги Вам слід звернутися безпосередньо до Фонду соціального страхування.

Доброго дня.Скажіть,будь ласка, якщо прийшла перша повістка після відстрочки , з написом пропоную з явитися до призовної дільниці. А зверху печатка з надписом РОЗШУК . Що це означає? Протягом року жодної повістки не було.Дякую
Автор вопроса: Таня - 26-03-2015 10:14:18

Доброго дня! Примірна форма повідомлення про необхідність з’явитися до військового комісаріату, що є додатком 18 до Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 березня 2002 р. N 352 не передбачає проставляння жодних подібних відміток, тим паче, що компетенцією розшуку наділені виключно правоохоронні органи. (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/352-2002-%D0%BF/pageВиходячи з викладених Вами обставин, складу злочину чи правопорушення не вбачається, а тому і розшукувати чи притягувати до відповідальності Вас не повинні. Можу припустити, що відмітку «РОЗШУК» проставляють з метою залякування та психологічного впливу на осіб.  Однак, якщо повістка була отримана Вами особисто, раджу з’явитися до військового комісаріату у зазначені строки та з’ясувати причини виклику та проставляння подібних відміток.

я опікун,чи маю я право влаштуватись на державну роботу?якщо так дайте відповідь більш детально.
Автор вопроса: Роман - 26-03-2015 10:10:51

Не знаю які деталі Вам потрібні, але опікун має право працевлаштування на державну службу на рівні з іншими громадянами України.

добрий день! які документи слід принести вчителю, щоб дали відстрочку від строкової служби?
Автор вопроса: Василь - 26-03-2015 09:06:00

 

Доброго дня!

Першочергово, вважаю за необхідне роз’яснити, що згідно ч. 13 ст. 17 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», відстрочка від призову на строкову військову службу для продовження професійної діяльності, серед іншого, надається педагогічним працівникам з повною вищою освітою, основним місцем роботи яких є загальноосвітні навчальні заклади, за умови повного навантаження на займаній посаді, - на весь період їх роботи за спеціальністю у сільській місцевості.

(http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2232-12/paran271#n271)

Від так, право на відстрочку від призову до строкової військової служби Ви матимете лише в тому випадку, якщо Ви являєтесь педагогічним працівником з повною вищою освітою, за умови повного навантаження на займаній посаді, а основним місцем Вашої роботи являється загальноосвітній навчальний заклад у сільській місцевості.

Якщо Ви відповідаєте перерахованим вище критеріям, до військового комісаріату слід подати заяву про надання відстрочки від призову на строкову військову службу до якої приєднати копію трудової книжки з відповідними відмітками про працевлаштування та довідку з освітнього закладу, що підтвердить наявність повного педагогічного навантаження на займаній Вами посаді.

В разі необхідності, наш офіс може надати Вам допомогу у складенні даної заяви.

 

Доброго дня Павло Вікторович !
Підажіть будь ласка:
1.) скільки людей мобілізують протягом 4, 5 та 6-ої хвиль в 2015 році ?
104 тис. (http://www.radiosvoboda.org/media/photogallery/26785142.html) чи все-таки 200 тис., як заявляв
військовий прокурор (http://bukinfo.com.ua/show/news?lid=54632)
2.) під час 5-ої хвилі (з 20 квітня по 20 червня 2015) буде відбуватись лише призов на військову службу чи
триватиме часткова мобілізація військовозобов'язаних ?

Дякую.
Автор вопроса: Олексій - 26-03-2015 04:43:51

 

Доброго дня!

Законодавчого підтвердження викладеної Вами інформації, щодо обсягів призову до військової служби під час мобілізації військовозобов’язаних та резервістів віднайдено не було, саме тому розцінювати висловлювання чи припущення посадових осіб, як офіційні джерела, не раджу.

Згідно Закону України «Про чисельність збройних Сил України», який вчора 25.03.2015 року був підписаний Президентом України, загальна чисельність Збройних Сил України становитиме 250 тисяч осіб, в тому числі – 204 тисячі – військовослужбовців.

Виходячи з вищевикладеного, цілком очевидно, що 200 тисяч осіб призивати не будуть.

Указом Президента України «Про часткову мобілізацію» від 14.01.2015 року було постановлено оголосити та провести протягом 2015 року часткову мобілізацію у три черги протягом 210 діб із дня набрання чинності цим Указом.

(http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/15/2015)

Від так, протягом 210 днів з моменту набрання чинності даного Указу на території України проводиться часткова мобілізація в рамках якої здійснюється призив військовозобов’язаних та резервістів до військової служби під час мобілізації.

 

 

 

Добрий вечір.
Цікавлюся питанням чи можуть мобілізувати мене, якщо я здійснюю догляд за перестарілою тіткою (особою що досягла віку 80 років), мені була надіслана повістка по якій я зявився в військовій комісаріат, в якому я на вимогу предявив довідки из Міської ради що я дійсно здійснюю догляд, довідку із місцевого управління праці та соціального захисту населення про те що я отримую виплату по догляду, також довідку про те що я зареєстрованій та проживаю із своєю тіткою, у тітки не має родичів проживаємо в її будинку, проте у комісаріаті вимагають довідку про склад моєї сімї, тобто інформацію про моїх батьків, посилаючись на ст. 23 ЗУ «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», а саме особи, зайняті постійним доглядом за особами, що його потребують, відповідно до законодавства України, в разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд, чи правомірні дії комісаріату враховувати моїх батьків які тут взагалі ні до чого в категорію "інших осіб які можуть здійснювати такий догляд"?
Автор вопроса: Игорь - 25-03-2015 22:13:42

Якщо оформлено "Постійний сторнній догляд", - Ви маєте право на звільнення від мобілізації відповідно до ст.23 ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Однак, потрібно довести військовому комісару, що крім Вас ніхто інший такий догляд надавати не може. Практика свідчить, що для забезпечення додержання вказаних прав, Вам потрібно подати мотивовану письмову заяву до ВК з долученням документів, які підтверджують факт догляду і відсутність інших осіб, що його можуть надавати. Бажано зробити це не чекаючи на повістку, оскільки розгляд заяви може розтягнутися на термін більше місяця. Послугу щодо підготовки такої заяви Ви можете одержати у нас. Ми знаємо як захистити Ваші права.

Доброго дня! Мені 44 роки. В 2011 році явиключений з військового обліку в звязку з досягненням 40-ка річного віку. Разом з дружиною виховуєм двох дітей. Одна дитина інвалід з народження. Чи можуть мене мобілізувати?
Автор вопроса: Іван - 25-03-2015 21:49:47

 

Доброго дня! Якщо особа знята з військового обліку у зв"язку з досягненням граничного віку перебування в запасі - відправити її у військо можуть лише на добровільних засадах. Також, її не можна примусити проходити ВЛК, оскільки така особа не є військовозобов"язаною. З юридичної точки зору це всерівно, якщо б примушували до проходження ВЛК першокласника. Згідно змін в чинному законодавстві, граничний вік перебування в запасі продовжено, але закон не має зворотньої сили - це норма Конституції України. Якщо особу вже знято з обліку - поновити можна лише за її письмовою згодою. Трапляються випадки коли працівники РВК забувають про Конституцію. Це проходить, якщо особа не знає своїх прав чи не вміє їх захистити. Практика свідчить, що для забезпечення додержання вказаних прав, стосунки з РВК потрібно здійснювати в офіційному ключі і письмовій формі. Нашім клієнтам, які попадали в подібну ситуацію, ми готували мотивовані письмові заяви до ВК з посиланням на певні норми закону. Як правило це має гарний ефект. Бажано таку заяву подавати не чекаючи на повістку, оскільки розгляд заяви може розтягнутися на термін більше місяця.  

 

Добрий день,
мій чоловік (33 роки, ст. сержант)з 08.02.15 призваний по мобілізації і проходить військову службу (підготовку) у військовій частині. Чи має право військовий перевестися за власним бажанням до іншої частини? А також через який термін можна отримати відпустку або кількаденне звільняння?
Автор вопроса: Тамара - 25-03-2015 20:38:02

 

Доброго дня!

Питання переміщення військовослужбовців з однієї військової частини до іншої врегульовано Положенням про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, що затверджене Указом Президента України від 10 грудня 2008 року № 1153/2008.

Згідно п. 110 Положення, переміщення осіб рядового складу, сержантського та старшинського складу за наявності обґрунтованих підстав з урахуванням висновків атестування, рекомендацій їх безпосередніх і прямих начальників на підставі клопотань командирів (начальників), які порушили питання про переміщення, здійснюється:

 

  • між з'єднаннями, військовими частинами, оперативними командуваннями (територіальними управліннями) - наказами посадової особи, якій підпорядковані відповідні види Збройних Сил України, з'єднання, військові частини та оперативні командування (територіальні управління);

  • між видами Збройних Сил України та військовими частинами, які підпорядковані начальникам структурних підрозділів Генерального штабу Збройних Сил України, - наказом першого заступника начальника Генерального штабу Збройних Сил України;

  • між військовими частинами, які підпорядковані керівникам структурних підрозділів Міністерства оборони України, - наказом відповідного заступника Міністра оборони України.  Крім того, згідно п. 113 Положення, переміщення військовослужбовця з однієї частини в іншу за станом здоров'я або за станом здоров'я членів його сім'ї здійснюється за рапортом військовослужбовця та за наявності відповідного медичного висновку.

(http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1153/2008/page?text=%EF%E5%F0%E5%EC%B3%F9%E5%ED%ED%FF)

Від так, якщо у Вашого чоловіка наявні поважні підстави, що зумовлюють необхідність переведення його з однієї військової частини до іншої, він має право подати командируванню військової частини рапорт про переміщення.

Для підтвердження поважності підстав, що зумовлюють необхідність переведення до рапорту слід приєднати відповідні документи та докази.

Виходячи з вищевикладеного слід вказати, що за власним бажанням здійснити переміщення з однієї військової частини до іншої не можливо, вирішення даного питання буде напряму залежати від поважності підстав переведення.

Порядок надання відпустки військовослужбовцям, а саме щорічні відпустки, відпустки в зв’язку з сімейними обставинами та хворобою військовослужбовця визначено ст. 10-1 Закону України «Про правовий та соціальних захист військовослужбовців та членів їх сімей».

(http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2011-12/paran131#n131)

З метою реалізації права на відпустку, Вашому чоловіку слід звернтися до командирування військової частини з рапортом, за наслідками розгляду якого, йому може бути надано відпустку.

 

Добрий вечір.Я призовник 23роки,оформленний на постійний сторонній догляд за інвалідом.Воєнком сказав перше пройти комісію а згодом буде розбиратися з довідками.він правий?потрібно проходити комісію?як йому довести що окрім мене цей догляд ніхто не може здійснювати?дякую за відповідь
Автор вопроса: Максим - 25-03-2015 20:11:52

Доброго дня! Воєнком прав в тому, що наявність права на відстрочку не позбавляє обов"язку проходження медкомісії. Практика свідчить, що для забезпечення додержання вказаних прав, Вам потрібно подати мотивовану письмову заяву до ВК з долученням документів, які підтверджують факт догляду і відсутність інших осіб, що його можуть надавати. Послугу щодо підготовки такої заяви Ви можете одержати у нас.

Скажіть будь ласка. Чоловіка призивають на срочну службу, а я на 5 місяці вагітності. Чи можу я принести довідку у військомат, щоб його звільнили?
Автор вопроса: Каріна - 25-03-2015 19:23:14

Доброго дня! Ваш чоловік має право на відстрочку від призову на строкову службу у зв"язку з Вашою вагітністю. Якщо просто віднести довідку до РВК - бажаного ефекту можна не досягти. Вам потрібно подати до РВК мотивовану письмову заяву з посиланням на норми закону з вимогою про надання відстрочки. При необхідності таку заяву може підготувати наш офіс протягом 1 робочого дня і направити на Ваш мейл - Вам залишеться лише її роздрукувати і подати. Замовляйте на lawprotections@gmail.com

Добрий вечір. Скажіть будь ласка мають право чоловіка відправити в зону Ато , якщо його жінка вагітна і хворіє важкою формою цукрового діабету є третя група інвалідності ?
Автор вопроса: Ольга - 25-03-2015 18:59:38

Доброго дня! Якщо мова йде про можливість мобілізації Вашого чоловіка, то вказані Вами обставини не дають йому права на звільнення від мобілізації. Якщо він вже є військовослужбовцем, а Ваше питання стосується саме відправлення для служби в зону АТО - порядок відправлення в зону АТО, несення там служби та ротації не міститься в правових актах наявних у вільному доступі.

Добрий день. Мій чоловік недавно повернувся із зони АТО, був мобілізований у минулому році. Сьогодні принесли повістку сину, йому 21 рік. Син проживає з нами, має дитину віком 1 рік. Чоловік приходиться йому вітчимом. Чи можуть мобілізувати також і сина, тобто 2-х чоловік з однієї сім’ї? Дякую.
Автор вопроса: Оксана - 25-03-2015 18:36:05

Доброго дня! Якщо Ваш син не служив в армії - його мобілізувати не можуть, оскільки він не переведений в запас і підлягає призову на строкову службу. Наявність 1 річної дитини дає йому право на відстрочку від призову на строкову службу. Якщо Ваш син відслужив строкову - то вказані Вами обставини не звільняють його від призову по мобілізації.

Добрій вечір,Чи підлягає мобілізації чоловік ,в якого жінка інвалід 2гр і діоє неповнолітніх дітей 3,5 і 1,5роки?
Автор вопроса: Олена - 25-03-2015 18:01:58

 

Доброго дня! Формально, Ваш чоловік не має права на звільнення від мобілізації. Однак, в разі надходження повістки, раджу писати заяву на ім"я ВК з проханням надання відстрочки чи звільнення від мобілізації у зв"язку з Вашою тяжкою сімейною ситуацією.  Не факт, що допоможе, але надія є. Трапляються випадки, коли ВК йде на зустріч в такій ситуації.

 

Добрий день Павле! Скажіть будь ласка, як можна матері правильно формити квартиру на свою одну із двох дочок, щоб в подальшому другою дочкою не можливо було відсудити цю картиру
Автор вопроса: Ірина - 25-03-2015 17:11:57

 

Доброго дня!

Найефективнішим способом відчужити майно, в даному випадку, є дарування.

Закон не встановлює правової можливості оспорення договору дарування.

Єдиним можливим варіантом скасування дарування є визнання договору недійсним, однак, якщо в момент вчинення правочину будуть додержані вимоги ст. 215 – 235 Цивільного кодексу України, визнати недійсним договір дарування неможливо.

(http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435-15)

 

Доброго дня,мій чоловік демобілізований,через 10 днів буде повертатися на роботу де працював,чи повинна організація виплатити 10 мінімальних з/п. Військова частина виплатила дембельсьі.
Автор вопроса: світлана - 25-03-2015 16:49:38

 

Доброго дня!

Законодавчо було встановлено гарантію збереження за особою призваною до військової служби під час мобілізації робочого місця і середньомісячного доходу на період проходження військової служби, однак не більше чим один рік.

Але закон не встановлює обов’язку роботодавців виплачувати будь-яких компенсацій, тим паче в розмірі 10 мінімальних заробітних плат, в зв’язку з демобілізацією працівника.

Саме тому, роботодавець не повинен виплачувати Вашому чоловікові жодних компенсацій, які не передбачені законом.

 

добрий день.чи маю я право на відстрочку від мобілізації якщо зі мною проживають двоє моїх неповнолітніх дітей. з дружиною у мене укладений нотареальний договір щодо здійснення батьківських прав згідно якого діти будуть проживати зімною до набуття повноліття. дружина проживає окремо в іншому районі. у нас відбулося перше засідання суду про розлучення.в моєму будинку прописанні тільки я і мої двоє дітей.
Автор вопроса: гріша - 25-03-2015 16:27:53

На мою думку, - маєте. Але, в цьому потрібно переконати військового комісара. 

Добрий день,скажіть будь-ласка чи можуть виплатити дочці одноразову допомогу ,як матері-героїні,якщо її мати до виплати недожила пару днів,лишалися формальності?Дякую.
Автор вопроса: Інна - 25-03-2015 16:13:36

 

Доброго дня!

Згідно з Порядком виплати одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України “Мати-героїня”, який затверджений Постановою Кабінету Міністрів Українивід 28 лютого 2011 р., отримання грошової винагороди, за почесне звання України “Мати-героїня”, здійснюється на основі подачі матір’ю-героїнею в місцеві органи соціального захисту наступних документів: заяви про виплату винагороди із зазначенням способу виплати відповідно допункту 6цього Порядку;копії сторінок паспорта з даними про прізвище, ім'я та по батькові, місце реєстрації. http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/268-2011-%D0%BF

Також в Порядку зазначається, що у разі коли жінка, якій присвоєно почесне звання України “Мати-героїня”, не отримала винагороди протягом відповідного бюджетного періоду з поважних причин, вона має право звернутися за її отриманням у наступному бюджетному періоді і отримати винагороду виходячи з розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого з 1 січня року, в якому жінці було присвоєно таке звання.

Але, жодним нормативним актом непередбачено отримання такої грошової винагороди ніким іншим, окрім матері-героїні. Тому, виплати одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України “Мати-героїня”, здійснюються лише матерям-героїням.

 

Доброго дня. Підскажіть будь ласка, моя мама є медичний працівник, вона декілька років назад пішла на пільгову пенсію, отримувала пенсію, та працювала не за спеціальністю, з часом повернулася працювати медичною сестрою, та відмовилася від виплати пенсії, але не від самої пенсії, тобто у неї є пенсійне посвідчення. Питаня стоїть в тому, чи має вона право мати пільги на опалення, вона проживає в селищі міського типу. Декілька років підряд до сьогоднішнього часу ій стали йти пільги, а тепер прийшов працівник певної служби та сказав, що вона не має право на пільги. Як ій бути? Дякую!
Автор вопроса: Оксана. - 25-03-2015 15:58:31

 

Доброго дня!

Відповідно до ст. 77 ЗУ Про Основи законодавства України про охорону здоров'я”, медичні і фармацевтичні працівники мають право набезплатне користування житлом з освітленням і опаленням в межах норм, встановлених законодавством, тим, хто проживає і працює у сільській місцевості і селищах міського типу, а також пенсіонерам, які раніше працювали медичними та фармацевтичними працівниками і проживають у цих населених пунктах, надання пільг щодо сплати земельного податку, кредитування, обзаведення господарством і будівництва приватного житла, придбання автомототранспорту.Пільги на безплатне користування житлом з опаленням та освітленням, надаються за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу запопередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає правона податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2801-12/parao536#o53

Згідно наданої Вами інформації, Ваша мама являється медичним працівником в селищі міського типу. Тому, відповідно до вищенаведеної норми права, вона має право на отримання зазначеної пільги, якщо тільки розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку.

Якщо працівник певної службибуде стверджувати протилежне, поцікавтесь в нього, нормою якого закону він керується.

 

Добрый день. Приговором Новомосковского райсуда Днепр.обл. верующий (свидетель Иеговы) был оправдан (то есть вынесен именно оправдательный приговор) за уклонение от мобилизации (ст.336 УК) http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/41351969 . В дальнейшем решением апелляционного суда приговор был оставлен без изменений, а апелляция прокурора, требовавшего осудить человека - без удовлетворения http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/42957948. Апелляционный суд, сославшись на соответственное решение Евросуда, установил что верующие вправе не только отказаться брать оружие, но и носить форму и подчинятся военным и вправе требовать для себя альтернативной (не военной) службы, которой фактически не будет (при мобилизации такой службы не предусмотрено).
В связи с этим вопрос, такие церкви (запрещающие служить в армии) должны быть зарегистрированы только на общегосударственном уровне или в каждой области (по месту жительства призывника? Если можно, дайте ссылку на список зарегистрированных церквей
Автор вопроса: Михаил - 25-03-2015 15:44:11

Доброго дня! Дійсно, є такий виправдовувальний вирок. Однак, не плутайте вирок суду з мобілізацією. Вказаний вирок не означає, що віруючих не будуть мобілізовувати.

Підлягае чоловік мобілізації якщо дружина інвалід 2гр у декретній відпустці?
Автор вопроса: ЕЛена - 25-03-2015 15:43:42

Вказані Вами обставини не звільняють чоловіка від мобілізації.

Я пенсіонер та громадянин України, маю намір переїхати до сина (який мешкає у Росії) на постійне проживання.Питання: Чи можливо мені отримувати російську пенсію замість української? Громадянство України змінювати не збираюся.
Автор вопроса: Сергій Іванович - 25-03-2015 15:03:47

 

Доброго дня!

Порядок та особливості виплати пенсійного забезпечення громадян України, які проживають закордоном регулюються міжнародними договорами відповідних країн.

Згідно ст. 51 ЗУ «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», у разі виїзду пенсіонера на постійне місце проживання за кордон, пенсія, призначена в Україні, за заявою пенсіонера може бути виплачена йому за шість місяців наперед перед виїздом, рахуючи з місяця, що настає за місяцем зняття з обліку за місцем постійного проживання. Під час перебування за кордоном пенсія виплачується в тому разі, якщо це передбачено міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1058-15/paran752#n752.

Якщо Ви, плануєте виїхати з України на постійне місце проживання до Росії, то на Вас буде поширюватись положення Угоди про гарантії прав громадян держав-учасниць СНД у галузі пенсійного забезпечення від 13.03.1992р.

Відповідно до ст. 6 зазначеного Положення, призначення пенсій громадянам держав-учасників угоди відбувається по місцю проживання. Для встановлення права на пенсію, в тому числі і на пенсію на пільгових умовах та за вислугу років, громадянам держав-учасників угоди враховується трудовий стаж, набутий на території будь-якої з цих держав http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/997_107.

Тому, у разі виїзду з України до Росії на постійне місце життя, за Вами зберігається право на отримання пенсії.

 

Добрий день!Чи існують соц. пільги, якщо йти по мобілізації добровольцем в батальон "АЗОВ"
Автор вопроса: Ксенія - 25-03-2015 14:43:53

 

Доброго дня!

Право на соціальні пільги та гарантії передбачені Законом України «Про соціальний та правовий статус військовослужбовців та членів їх сімей» надається виключно військовослужбовцям.

Особа у встановленому законом порядку прийнята на добровільній основі до лав Збройних Сил України під час мобілізації, набуває статусу військовослужбовця і має право отримувати всі пільги та гарантії передбачені для даної категорії.

Якщо ж особа служить добровольцем в не офіційному військовому угрупуванні, що не являється структурним підрозділом ЗС або МВС чи ПС України, жодних відміток про її призов не заносилося у особисту справу військового та військовий квиток, військовослужбовцем вона не вважатиметься, а від так і права на пільги вона не має.

Виходячи з вищевикладеного, за роз’ясненнями раджу звернутися безпосередньо до командирування військового батальйону.

 

Від скількох років призивають по мобілізації.
Автор вопроса: Андрій - 25-03-2015 14:10:28

 

Доброго дня!

Перш за все необхідно зазначити, що мобілізації підлягають тільки військовозобов’язані особи які перебувають у військовому запасі. Єдиного вікового цензу законодавством не встановлено.

Особа переводиться до військового запасу в таких випадках:

1.  при досягнені граничного віку (а саме 27 років) особою призовного віку (ст. 15 ЗУ Про військовий обов’язок і військову службу);

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2232-12/paran214#n214

2. після проходження військової службу та здобуття під час її проходження військово-облікової спеціальності (ст. 27 ЗУ “Про військовий обов’язок і військову службу” );

 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2232-12/paran584#n584

3. після закінчення військової кафедри при ВНЗ (навчання на якій рахується як проходження військової службу).

 

Мені 26.Я неслужив бо був комісований по стану здоровя.Недавно прийшло запрошення зявитися в воєнкомат.Так як в мене двоє маленьких діток на строкову службу мене неберуть.Запропонували йти контрактником але я написав відмову,після чого мені вручили повістку і сказали щоб я пройшов комісію після чого мене можуть відправити на навчання а потім в ато.Чи мають правово мене відправляти в Ато?Дякую.
Автор вопроса: олег - 25-03-2015 13:47:53

Все залежить від того чи переведено Вас в запас. Якщо не переведено, то до виповнення 27 років Ви маєте право на відстрочку від призову на строкову службу. Якщо переведено, то в разі визнання ВЛК Вас придатним до в/с та за відсутності підстав, передбачених ст.23 ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", - можуть мобілізувати і відправити в зону АТО.

Добрый лень. Если я восстановлюсь в университете не будучи еще призывного возраста,то отсрочка будет?
Автор вопроса: Андрей - 25-03-2015 13:19:02

Доброго дня! Так, буде!

Добрий день.Моя рідна тітка була як в народі кажуть стара діва,але в 54 р.вона вперше вийшла заміж за вдівця і прожила вона з ним в шлюбі 30 р.,він прийшов жити в її будинок в який і приписався,спільних дітей в них не було,тільки в нього від першого шлюбу є 2 дітей.В травні 2014 р тітка померла і її чоловік помер в серпні 2014 р.Я є єдиний спадкоємець зі сторони тітки і до 6 міс.вступив в спадщину,і зі сторони тітчиного чоловіка вступила в спадщину тільки дочка,так як на день його смерті син помер.На даний час невістка тітчиного чоловіка (тобто дружина померлого сина)самовільно захопила будинок і розпоряджається майном навіть на тітчине подвіря мене не пускає кричить що вона тепер хазяйка,а також викрала документи на будинок.Підскажіть що мені робити.Я їх обох доглядав і поховав,я в тому будинку виріс.Чи має право дочка і невіска претендувати на майно,якщо їхній батько цей будинок не будував а прийшов в приймаки на все готове?Яким чином мені в невіски забрати документи на майно?Дякую.
Автор вопроса: Борис - 25-03-2015 12:20:38

 

Доброго дня!

Згідно ст. 1258 Цивільного кодексу України, спадкоємці за законом одержують право на спадкування почергово.

Кожна наступна черга спадкоємців за законом одержує право на спадкування у разі відсутності спадкоємців попередньої черги, усунення їх від права на спадкування, неприйняття ними спадщини або відмови від її прийняття, крім випадків, встановлених статтею 1259 цього Кодексу.

(http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435-15/page19)

З урахуванням того, що майно було успадковано спадкоємцями першої черги – дітьми померлих, «невістка тітчиного чоловіка» права на спадкування не має.

Дії цієї особи, яка протиправно захопила належне Вам майно, вчинює перешкоди в доступі до нього та здійснила викрадення документів є протиправними та підлягають кваліфікації ст. 356, 367 Кримінального кодексу України.

Саме тому, першочергово Вам слід звернутися з заявою про вчинення злочину до правоохоронних органів.

Крім того, Ви маєте право звернутися за захистом своїх прав до суду шляхом подання позовної заяви про витребування майна з чужого незаконного володіння.

В разі необхідності, наш офіс може надати правову допомогу в написанні заяв.

 

Доброго дня! Чи зобов'язане підприємство вручати працівникам повістки на проходження медичного огляду?
Автор вопроса: Наталя - 25-03-2015 09:52:06

 

Доброго дня!

Згідно п. 3.4. Інструкції з організації ведення військового обліку військовозобов'язаних і призовників в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях і навчальних закладах затвердженої Наказом Міністра оборони України від 15.12.2010 № 660, з питань персонального обліку військовозобов'язаних та призовників на керівників підприємств, установ, організацій і навчальних закладів незалежно від підпорядкування і форм власності покладається виконання, серед іншого, таких заходів, як оповіщення на вимогу військових комісаріатів військовозобов'язаних та призовників про їх виклик до військового комісаріату і забезпечення їх своєчасного прибуття за цим викликом.

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0308-11

Вручення повістки керівником підприємства чи іншою уповноваженою особою, здійснюється аналогічно до процедури вручення повістки військовим комісаріатом – особисто військовозобов’язаному, з проставлянням підпису на відповідному бланку про одержання повістки.

Отже, підсумовую вищенаведене зазначаю, що керівники підприємств, установ та організацій зобов’язані на вимогу військових комісаріатів вручати повістки своїм працівникам.

 

Доброго дня!Чи має право суд відкрити судове провадження по справі, якщо не сплочений судовий збір, ухвали про відстрочку не має бо немає ніяких підстав, справа розглядалася 2 місяці а потім було сплочено судовий збір, чи це законно?
Автор вопроса: Ріта - 25-03-2015 08:32:28

 

Доброго дня!

За загальним правилом визначеним ст. 121 Цивільного процесуального кодексу України, суддя, встановивши, що позовну заяву подано без додержання вимог, викладених у статтях 119 і 120 цього Кодексу, або не сплачено судовий збір, постановляє ухвалу, в якій зазначаються підстави залишення заяви без руху, про що повідомляє позивача і надає йому строк для усунення недоліків, який не може перевищувати п'яти днів з дня отримання позивачем ухвали.

Якщо позивач відповідно до ухвали суду у встановлений строк виконає вимоги, визначені статтями 119 і 120 цього Кодексу, сплатить суму судового збору позовна заява вважається поданою в день первісного її подання до суду. Інакше заява вважається неподаною і повертається позивачеві.

(http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1618-15/paran779#n779)

Виходячи зі змісту даної статті, якщо в позивача відсутні обставини, які дають право на отримання пільги по сплаті судового збору, його не було звільнено від сплати судового збору, чи надано відстрочення чи розстрочення сплати за ухвалою суду, суд мав би повернути позовну заяву позивачеві.

Від так, може мати місце порушення суддею норм процесуального права, однак говорити про законність чи протиправність дій судді без дослідження матеріалів справи особисто я, не маю жодної можливості.

 

Я маю заключений договір у нотаріуса з бабцьою якій 84 роки про довічне утримання заключений ще в 2003 році, що я маю її до смерті утримувати, забезпечувати їжею, одягом, матеріально, у зв'язку з тим що вона подарувала мені своє житло, ми з нею приписані там у двох вже більше 10 років, і рідні більше ніхто близько не проживають, чи маю я право на відстрочку від мобілізації.
Автор вопроса: Василь - 25-03-2015 08:15:50

Договір довічного утримання не дає право на звільнення від мобілізації.

як оскаржується постанова про адміністративне правопорушення та накладенняштрафу на посадову особу видана військовим комісаром?
Автор вопроса: Іра - 25-03-2015 08:10:03

 

Доброго дня!

Як зазначає пункт 3 ч. 1 статті 288 Кодексу України про адміністративні правопорушення, постанову по справі про адміністративне правопорушення може бути оскаржено до вищестоящого органу (вищестоящій посадовій особі) або в районний, районний у місті, міський чи міськрайонний суд, у порядку, визначеному Кодексом адміністративного судочинства України, з особливостями, встановленими цим Кодексом.

Згідно ст. 289 КУпАП, скаргу на постанову по справі про адміністративне правопорушення може бути подано протягом десяти днів з дня винесення постанови. В разі пропуску зазначеного строку з поважних причин цей строк за заявою особи, щодо якої винесено постанову, може бути поновлено органом (посадовою особою), правомочним розглядати скаргу.

(http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/80732-10/parao700#o700)

Від так, якщо Ви вважаєте, що Вас було неправомірно притягнуто до адміністративної відповідальності, Ви маєте право оскаржити такі дії до вищестоящих органів, або безпосередньо до суду в порядку адміністративного провадження.

За необхідності, наш офіс може надати Вам правову допомогу в написанні скарг.

 

Добрий день.Мене цікавить таке питання: відповідні відмітки/печатки у військ.квитку про зняття і виключення з в/о по досягненні граничного віку переб.в запасі,ставляться,звісно,у ВК.Але чому тоді в одних такі печатки є,а в інших немає,хоча ті та ін.вже давним-давно зняті з в/о?Виходить,це самому потрібно йти у ВК і просити про відповідний "штамп" у військ.квитку?(Я про тих,хто дійсно знятий/виключ.з в/о).І ще,читав нижче,що знімають з обліку в певній послідовності:у мого товариша,наприклад,дата зняття з обліку та ж,що і дата народження-рівно 40!Оце так подарунок був )).Дякую.
Автор вопроса: Ігор - 25-03-2015 01:26:13

Доброго дня! Ви маєте право піти до РВК і попросити проставити таку печатку. Якщо військовий квиток знаходиться в особи, то логічно допустити, що без відвідування РВК печатка там не з"явиться! Згодні?

Доброго вечора, скажіть будь - ласка хто має право на отримання одноразової соціальної виплати за звання матері героїні, в разі смерті останньої, і яким нормативно - правовим документом це регламентується? Це питання виникло в зв'язку з відмовою виплачувати нам кошти. Дякую
Автор вопроса: Сергей - 24-03-2015 21:49:06

 

Доброго дня!

Для початку необхідно визначити, чи було присвоєно їй таке звання за її життя.

Відповідно до п. 7 Указу Президента України Про почесні звання України” від 29.06.2001 р., присвоєння почесного звання посмертно не провадиться.http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/476/2001 Так як посмертно таке звання присудити не можуть, то і виплату здійснюватися не буде.

У випадку, якщо звання було отримано за життя. Згідно з Порядком виплати одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України “Мати-героїня”, який затвердженийпостановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2011 р., отримання грошової винагороди, за почесне звання України “Мати-героїня”, здійснюється на основі подачі матір’ю-героїнею в місцнві органи соціального захисту наступних документів: заяву про виплату винагороди із зазначенням способу виплати відповідно до пункту 6цього Порядку;копію сторінок паспорта з даними про прізвище, ім'я та по батькові, місце реєстрації. http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/268-2011-%D0%BF Також в Порядку зазначається, що у разі коли жінка, якій присвоєно почесне звання України “Мати-героїня”, не отримала винагороди протягом відповідного бюджетного періоду з поважних причин, вона має право звернутися за її отриманням у наступному бюджетному періоді і отримати винагороду виходячи з розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого з 1 січня року, в якому жінці було присвоєно таке звання.

Але, жодним нормативним актом непередбачено отримання такої грошової винагороди ніким іншим, окрім матері-героїні. Тому, виплати одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України “Мати-героїня”, здійснюються лише матерям-героїням.

 

Я военнослужащая.Могут ли мобилизировать моего мужа?
Автор вопроса: Оксана - 24-03-2015 20:58:59

Сам факт Вашого перебування на військовій службі не дає підстав для звільнення від мобілізації Вашого чоловіка.

Син навчається на першому курсі другого ВУЗу (бюджет), з першого був відрахований. Зараз підлягає призову. Відсрочку він загубив. Питання наступне: чи не втратить він за собою місце в цьому ВУЗі і чи відновят його на бюджет?
Автор вопроса: Олена - 24-03-2015 20:54:21

 

Доброго дня!

Частина 2 ст. 46 Закону України "Про вищу освіту" гарантує, що здобувач вищої освіти має право на перерву у навчанні у зв’язку з обставинами, які унеможливлюють виконання освітньої (наукової) програми (за станом здоров’я, призовом на строкову військову службу у разі втрати права на відстрочку від неї, сімейними обставинами тощо). Таким особам надається академічна відпустка в установленому порядку.

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/paran805#n805

Тому, якщо Ваш син підлягає призову на строкову військову службу, за рахунок втрати права на відстрочку від неї, він має право на перерву у навчанні, та право повернутися до навчання після закінчення строку проходження строкової військової служби.

Також необхідно зазначити, що ч.6 вказаної статті передбачає, що у разі закінчення строку дії сертифіката про акредитацію освітньої програми та неотримання вищим навчальним закладом нового сертифіката про акредитацію здобувачі вищої освіти, які навчаються за рахунок коштів державного (місцевого) бюджету, мають право на переведення до іншого вищого навчального закладу, в якому відповідна освітня програма акредитована, для завершення навчання за кошти державного (місцевого) бюджету у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.

ttp://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/paran805#n805

 

Доброго дня! Мені виповнилося 40 років 05.04.2014 р., військову службу як і підготовку на військовій кафедрі не проходив, маю тимчасове посвідчення замість військового квитка у зв’язку з відсутністю бланків в якому записано: рядовий, категорія – 2, група обліку – НПО, склад - солдати. Чи можу я вважатися таким, який досягнув граничного віку перебування в запасі та можу бути знятий з військового обліку? Дякую за відповідь.
Автор вопроса: Василь - 24-03-2015 20:53:39

 

Доброго дня!

На момент виповнення Вам 40 років, діяв ЗУ Про військову службу і військовий обов’язок в редакції від 01.04.2014 року. Згідно п. 2 ч. 2 ст. 28 Закону України По військовий обов’язок і військову службу в редакції від 01.04.2014 року, що діяла на момент виповнення Вам 40 років, граничний вік перебування в запасі військовослужбовців рядового складу становив 50 років. http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2232-12/ed20140401/page3 Тому, на той момент, граничним віком перебування в запасі військовослужбовців рядового складу був вік 50 років. На сьогоднішній день, граничний вік перебування в запасі військовослужбовців рядового складу є 60 років (згідно п. 2 ч. 2 ст. 28 Закону України “По військовий обов’язок і військову службу” редакції від 08.02.2015 р.), тому за цією обставиною, зняттю з військового обліку Ви не підлягаєте

Добрий вечір! Підскажіть будь-ласка. Якщо відбулося ДТП в суді визнали те,що відповідач повинен заплатити 70% від суми збитків (позивачу),але на ньому немає майна. Чи можливо що гроші будуть знімати із зарплатної карточки?
Автор вопроса: Марта - 24-03-2015 20:53:33

 

Доброго дня!

Згідно статті 68 Закону України «Про виконавче провадження», стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи боржника звертається у разі відсутності в боржника коштів на рахунках у банках чи інших фінансових установах, відсутності чи недостатності майна боржника для покриття в повному обсязі належних до стягнення сум, а також у разі виконання рішень про стягнення періодичних платежів та стягнення на суму, що не перевищує трьох мінімальних розмірів заробітної плати.

За іншими виконавчими документами державний виконавець має право звернути стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи боржника без застосування заходів примусового звернення стягнення на майно боржника за письмовою заявою стягувача.

Про звернення стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи боржника державний виконавець виносить постанову, яка надсилається для виконання підприємству, установі, організації, фізичній особі, фізичній особі - підприємцю за місцем отримання боржником відповідних доходів.

(http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/606-14/parao600#o600)

Виходячи зі змісту даної статті, якщо рішенням суду на Вас було покладено зобов’язання з відшкодування завданих збитків, і справу було передано на виконання до виконавчої служби, однак у Вас відсутні будь-які кошти та майно, які б могли покрити ці збитки, виконавча служба цілком правомірно може звернути стягнення на Вашу заробітної плати. Причому, відрахування з заробітної плати будуть проводитися не Вами особисто, а бухгалтерією підприємства під час нарахування Вам заробітної плати.

 

Чи може бути звільнений чоловік від сплати аліментів на період коли знаходиться в АТО.
Автор вопроса: Оксана - 24-03-2015 20:53:24

 

Доброго дня!

Відповідно доЗУ“Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції”, учасники АТО та особи, які проживають у зоні проведення АТО або переселилися з неї під час її проведення, звільняються від:

 

  • нарахування пені та штрафів на основну суму заборгованості за кредитними зобов’язаннями;

  • проведення перевірок органами і посадовими особами, уповноваженими законами здійснювати державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності;

  • від сплати за користування земельними ділянками державної та комунальної власності, орендної плати за користування державним та комунальним майном;

  • нарахування пені за несвоєчасне внесення платежів за житлово-комунальні послуги;

  • виконання своїх обов’язків, визначених частиною другою статті 6 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», на період з 14 квітня 2014 року до закінчення антитерористичної операції або військового чи надзвичайного стану.  http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1669-18

    Вказаний перелік є вичерпним. Отже, від сплати аліментів учасники АТО не звільняються.

 

Підкажіть будь ласка, які строки проведення військової медкомісії на строкову службу навесні 2015 року?
Автор вопроса: Денис - 24-03-2015 20:19:08

Законом строки проведення ВЛК не визначено.

Здравствуйте! Я работаю в должности профессора в университете. С 1 апреля мне (как работающему пенсионеру) будет выплачиваться пенсия по возрасту, которая значительно меньше научной.Буду ли я после увольнения получать научную пенсию в прежнем объеме, или она будет пересчитана по новым правилам, которые будут действовать в момент увольнения.
Автор вопроса: Александр - 24-03-2015 20:18:28

 

Доброго дня!

Згідно ст. 24 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», пенсія науковим (науково-педагогічним) працівникам відповідно до цього Закону призначається з дня звернення за призначенням пенсії та за умов звільнення з посади наукового (науково-педагогічного) працівника, за винятком осіб, які працюють за строковим трудовим договором (контрактом), що укладений після досягнення пенсійного віку.

(http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1977-12/page2)

Виходячи з вищевикладеної норми, пенсія як науковому працівникові може бути Вам призначена лише в разі звільнення з посади наукового працівника або у випадку, коли після досягнення пенсійного віку Ви працюєте за строковим трудовим договором (контрактом).

Раніше зазначеного строку, даний вид пенсії не може бути Вам призначено.

Крім того, як зазначає ст. 6 Закону України «Про пенсійне забезпечення» особам, які мають одночасно право на різні державні пенсії, призначається одна пенсія за їх вибором, за винятком пенсій інвалідам внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, що їх вони дістали при захисті Батьківщини або при виконанні інших обов'язків військової служби, або внаслідок захворювання, пов'язаного з перебуванням на фронті чи з виконанням інтернаціонального обов'язку.

(http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1788-12/parao51#o51)

Від так, Ви маєте право обрати вид пенсійного забезпечення, що підлягає виплаті. Саме тому, якщо розмір пенсії наукового працівника значно перевищує розмір пенсії за віком, Ви цілком правомірно можете обрати вид пенсійного забезпечення для наукових працівників та відмовитись від пенсії за віком.

Розмір пенсійного забезпечення буде обраховуватися виходячи з норм законодавства діючих на момент його призначення.

За додатковими роз’ясненнями раджу звернутися безпосередньо до управління Пенсійного фонду України.

 

Доброго дня. Скажіть, будь ласка, якщо я знятий з в/с обліку за станом здоровя, направляюся дільничним лікарем на лікування до лікарні на стаціонар, то наскільки я зрозумів з зу про во та вс керівник лікарні подає відомості про те, що я в них на лікуванні у військкомат? І чи правда, що я маю підписати в лікарні документ, про те, що я не отримував повістки повістки? А ще підкажіть чи законні дії міліції якщо вона затримує призовника за мобілізацією і доставляє у військкомат (знайомі наводять пиклад)? Мені 29 років, не служив за станом здоровя.
Дякую.
Автор вопроса: Ігор - 24-03-2015 18:30:44

 

Доброго дня!

Для вірного вирішення поставленого Вами питання, необхідно визначитись, чи проходили Ви ВЛК перед Вашим направленням на стаціонарне лікування.

Якщо Ви проходили ВЛК, то відповідно до п. 3.12 Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України, військовозобов'язаний під час призову на військову службу, збір, а  також чергового огляду з метою обліку визнаний таким, що потребує лікування (відстрочки від прийняття на військову службу, збір), то за поданням військового комісаріату місцеві органи охорони здоров'я направляють військовозобов'язаного на лікування до відповідного лікувального закладу. Після закінчення лікування військовозобов'язаний оглядається ВЛК військового комісаріату. http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1109-08/page

Згідно з вищенаведеної норми права, при проходженні ВЛК та виявлені у Вас хвороб які потребують лікування, ВЛК має направити Вас на лікування до відповідного лікувального закладу, і після проходження лікування, Ви знову маєте пройти ВЛК.

У випадку, якщо Ви не проходили ВЛК і Ваш дільничний лікар направляє Вас на стаціонарне лікування. Ні в ЗУ “Про військовий обов’язок і військову службу”, ні в іншому нормативному акті, немає відповідної правової норми, яка б зобов’язувала Вашого лікаря подавати відомості про Ваш стан здоров’я у військовий комісаріат. Необхідно зазначити, що згідно ст. 286 ЦК України, фізична особа має право на таємницю про стан свого здоров'я, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також про відомості, одержані при її медичному обстеженні, а також, фізична особа зобов'язана утримуватися від поширення інформації, зазначеної у частині першій цієї статті, яка стала їй відома у зв'язку з виконанням службових обов'язків або з інших джерел.

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435-15/paran1570#n1570

Ситуацію з Вашим підписом, про  неотримання повістки від військового комісаріату, також не врегульована нормами чинного законодавства. Якщо медичні працівники будуть наполягати на такому підписі, поцікавтеся в них, згідно норми якого закону у Вас виникає обов’язок повідомляти їм таку інформацію.

Щодо ситуації з затримкою військовозобов’язаної особи працівником міліції. Відповідно до статті 29 Конституції України особа має право на свободу та особисту недоторканність.Кожному заарештованому чи затриманому має бути невідкладно повідомлено про мотиви арешту чи затримання, роз'яснено його права та надано можливість з моменту затримання захищати себе особисто та користуватися правовою допомогою захисника.Кожний затриманий має право у будь-який час оскаржити в суді своє затримання.http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80

Конституція України лише у виняткових випадках, коли треба нагально запобігти злочинові або його перепинити, дозволяє затримання особи без рішення суду.Слова знайомих не є належним та достовірним фактом для підтвердження вчинення таких дій, але описані Вами дії працівників міліції є протиправними та очевидним порушенням прав людини та громадянина.

 

прислали повестку , а у меня отстрочка за ст.17 п 15 ЗУ ПВО и ВС до 11,08,2017 , имеют ли право забрать служить?
Автор вопроса: Евгений - 24-03-2015 17:48:01

Якщо Вам надано відстрочку - на військову службу не призовуть. Однак, наявність відстрочки не позбавляє Вас обов"язку з"являтися до РВК.

Доброго дня. Скажіть будь ласку у 2015 році протягом якого періоду (з якої по яку дату) підприємство може подавати списки на бронювання своїх працівників?
Автор вопроса: Ілля - 24-03-2015 17:35:13

 

Закон України "Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію" передбачає бронювання військовозобов'язаних за органами державної влади, іншими  державними  органами,  органами  місцевого самоврядування, підприємствами,  установами і організаціями на період  мобілізації та на воєнний час; При цьому в законі вказано, що бронювання проводиться у порядку визначеному Кабінетом міністрів України. Відповідно нормативного акту кабміну я не знайшов. В мережі наявний наступний документ - ІНСТРУКЦІЯ "щодо бронювання військовозобов’язаних за підприємствами, установами і організаціями на період мобілізації та воєнного часу", вона затверджена Наказом Міністра оборони від 15.10.1996 року № 290 і зареєстрована в мінюсті. Можете ознайомитись з нею, однак і там чіткої відповіді на Ваше питання немає.

 

Павле Вікторовичу доброго дня!
У мене таке питання. Я працюю на державній службі. Всі держслужбовці відповідно до чинного законодавства заповнюю та подають до кадрових служб Декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік. Нещодавно керівництво дало усне доручення розмістити заповнені декларації за 2014 рік всіх працівників на веб-сайті установи у відкритому доступі. Чи законно це?
Автор вопроса: Іван - 24-03-2015 16:09:36

 

Доброго дня!

Як зазначає стаття 21 Закону України «Про інформацію», конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень.

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 3 Кодексу адміністративного судочинства, суб'єкт владних повноважень - орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа, інший суб'єкт при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень.

Виходячи зі змісту вищевикладених положень, так як Ви являєтесь державним службовцем, тобто суб’єктом владних повноважень, доступ до інформації щодо Вашого доходу не являється конфіденційною інформацією, а від так, може бути розповсюдженою шляхом розміщення її на веб-сайті та не являтиметься порушенням Ваших прав.

 

Yandex.Metrika