Он-Лайн консультации

Он-Лайн консультации

   Вопросов: всего-1924, сегодня-0;    ответов: всего-1924, сегодня-0


Порядок
Есть ответ  
Опубликовано  
Ожидает ответа  
Опубликовано  
Доброго дня, 17.11 я пройшла ВЛК і мене комісували за ст.53 б. Що можна зробити? Перед тим у 2002, та 2001 я проходила те саме ВЛК( поступаючи в УМВС), і пройшла. То що тоді були лікарі сліпі, чи в мене щелепа помінялась?
Автор вопроса: Юлія - 17-11-2015 15:44:05
Доброго дня! Відповідно до п. 2.3.5.Положення провійськово-лікарськуекспертизу в Збройних Силах України, затвердженого Наказом Міністра оборони України 14.08.2008 N 402 постанови ЦВЛК можуть бути оскаржені в судовому порядку. (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1109-08) Отже, якщо Ви не згодні з рішенням відповідної ВЛК то ви можете оскаржити його до вищестоящих органів чи суду.
Сільського голову не обрали на новий термін.До обрання був головою і засновником Фермерського господарства.Чи повинна сільська рада проводити виплату 6 місяців?
Автор вопроса: оксана - 17-11-2015 15:13:59
Доброго дня! Для вирішення Вашого питання раджу ознайомитися зі ст. 33 ЗУ «Про статус депутатів місцевих рад».
Доброго дня. Підскажіть,будь-ласка в нас в організації буде скорочення маю інвалідність з дитинства 3 групу і маю дитину-інваліда 14 років чи маю перевагу залишитися на роботі.Дякую
Автор вопроса: Олена - 17-11-2015 15:07:54
Доброго дня! Відповідно до ст. 42 Кодексу законів про працю при скороченні чисельності чи штату працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці переважне право на залишення на роботі надається працівникам з більш високою кваліфікацією і продуктивністю праці. При рівних умовах продуктивності праці і кваліфікації перевага в залишенні на роботі надається: 1) сімейним - при наявності двох і більше утриманців; 2) особам, в сім'ї яких немає інших працівників з самостійним заробітком; 3) працівникам з тривалим безперервним стажем роботи на даному підприємстві, в установі, організації; 4) працівникам, які навчаються у вищих і середніх спеціальних учбових закладах без відриву від виробництва; 5) учасникам бойових дій, інвалідам війни та особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"; 6) авторам винаходів, корисних моделей, промислових зразків і раціоналізаторських пропозицій; 7) працівникам, які дістали на цьому підприємстві, в установі, організації трудове каліцтво або професійне захворювання; 8) особам з числа депортованих з України, протягом п'яти років з часу повернення на постійне місце проживання до України; 9) працівникам з числа колишніх військовослужбовців строкової служби, військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, військової служби за призовом осіб офіцерського складу та осіб, які проходили альтернативну (невійськову) службу, - протягом двох років з дня звільнення їх зі служби. Перевага в залишенні на роботі може надаватися й іншим категоріям працівників, якщо це передбачено законодавством України. (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/322-08/paran256#n256) Крім того, згідно ст. 184 Кодексу законів про працю України, звільнення вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років (до шести років -частина шоста статті 179), одиноких матерів при наявності дитини віком до чотирнадцяти років або дитини-інваліда з ініціативи власника або уповноваженого ним органу не допускається, крім випадків повної ліквідації підприємства, установи, організації, коли допускається звільнення з обов'язковим працевлаштуванням. Обов'язкове працевлаштування зазначених жінок здійснюється також у випадках їх звільнення після закінчення строкового трудового договору. На період працевлаштування за ними зберігається середня заробітна плата, але не більше трьох місяців з дня закінчення строкового трудового договору. (http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/322-08/paran959#n959) Враховуючи вищевикладене, якщо на підприємстві не проводиться повна ліквідація, звільнити з роботи Вас не мають права. Крім того, Ви можете користуватися перевагами у залишенні на роботі, що були вищевикладені.
Доброго дня.Чи може моя дружина занести мої документи про надання відстрочки від мобілізації(стаття 2620)до військкомату?Я зараз особисто не маю змоги.Дякую.
Автор вопроса: юрій - 17-11-2015 13:53:42
Доброго дня! Законодавством не встановлено певних вимог подання документів щодо надання відстрочки, основним було і залишається своєчасність та достовірність відповідних документів. Крім того, аби Ваша дружина мала можливість повноцінно представляти Ваші інтереси у військовому комісаріаті, Вам слід оформити нотаріально посвідчену довіреність.
Доброго дня!Я постійно читаю Ваші консультації,багато питань цікавлять і мене, зокрема поновлення на роботі солдата строкової служби призваного в квітні 2015 року. 26-07-2015 12:49:43 Вами надано відповідь щодо поновлення на роботі і отримання середнього заробітку солдата строкової служби призваного в квітні 2015 року де було вказано що підприємство повинно поновити на роботі із виплатою середнього заробітку, в разі відмови рекомендовано звернутись до суду. 16-11-2015 14:08:06 автор Любов звернулась до Вас із подібним запитанням і у відповіді сказано що "звільнили Вашого брата цілком правомірно, а тому ні заробітна плата, ні місце роботи зберігатися за ним не будуть" То як же на справді звільнено цих дітей правомірно чи ні? Чи діти які призвані в квітні та травні 2015 служуть в мирний час? Мій син служить в частині де 31 серпня під Верховною Радою загинули його друзі, нажаль мирним часом це назвати не можна. Буду дуже вдячна Вам за надану консультацію і розяснення!
Автор вопроса: Наталія - 17-11-2015 13:52:15
Доброго дня! Зміни до ст. 119 Кодексу законів про працю України, стосовно викладеного Вами питання були внесені 14.05.2015. Зокрема, згідно цієї редакції, за працівниками, призваними на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятими на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану на строк до закінчення особливого періоду або до дня фактичної демобілізації, зберігаються місце роботи, посада і компенсується із бюджету середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, в яких вони працювали на час призову, незалежно від підпорядкування та форми власності. Виплата таких компенсацій із бюджету в межах середнього заробітку проводиться за рахунок коштів Державного бюджету України в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/322-08/paran709#n709) Тому, оскільки закони в нашій державі не мають зворотної сили, дана норма не розповсюджується на осіб призваних на строкову службу до 14.05.2015 року.
Добрий день. Я зараз знаходжуся в відпустці по догляду за дитиною. Працюю в міліціі. В мене троє дітей. Більше 10 років вислуги.Чи мають право мене скоротити? І чи мені виплатять компенсаціі?
Автор вопроса: сергей - 17-11-2015 13:25:08
Доброго дня! Згідно ст. 184 Кодексу законів про працю України, звільнення вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років (до шести років -частина шоста статті 179), одиноких матерів при наявності дитини віком до чотирнадцяти років або дитини-інваліда з ініціативи власника або уповноваженого ним органу не допускається, крім випадків повної ліквідації підприємства, установи, організації, коли допускається звільнення з обов'язковим працевлаштуванням. Обов'язкове працевлаштування зазначених жінок здійснюється також у випадках їх звільнення після закінчення строкового трудового договору. На період працевлаштування за ними зберігається середня заробітна плата, але не більше трьох місяців з дня закінчення строкового трудового договору. (http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/322-08/paran959#n959) Поряд з тим, згідно п. 8 – 11 розділу ХІ Прикінцеві та перехідні положення Закону України «Про національну поліцію України», з дня опублікування цього Закону всі працівники міліції (особи рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ), а також інші працівники Міністерства внутрішніх справ України, його територіальних органів, закладів та установ вважаються такими, що попереджені у визначеному порядку про можливе майбутнє звільнення через скорочення штатів. Працівники міліції, які виявили бажання проходити службу в поліції, за умови відповідності вимогам до поліцейських, визначеним цим Законом, упродовж трьох місяців з дня опублікування цього Закону можуть бути прийняті на службу до поліції шляхом видання наказів про призначення за їх згодою чи проходження конкурсу на посади, що заміщуються поліцейськими, у будь-якому органі (закладі, установі) поліції. Посади, що пропонуються особам, зазначеним у цьому пункті, можуть бути рівнозначними, вищими або нижчими щодо посад, які ці особи обіймали під час проходження служби в міліції. Працівники міліції, які відмовилися від проходження служби в поліції та/або не прийняті на службу до поліції в тримісячний термін з моменту попередження про наступне вивільнення, звільняються зі служби в органах внутрішніх справ через скорочення штатів. Указані в цьому пункті особи можуть бути звільнені зі служби в органах внутрішніх справ до настання зазначеного в цьому пункті терміну на підставах, визначених Положенням про проходження служби рядовим та начальницьким складом органів внутрішніх справ. Перебування працівників міліції на лікарняному чи у відпустці не є перешкодою для їх звільнення зі служби в органах внутрішніх справ відповідно до "Прикінцевих та перехідних положень" цього Закону. (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/580-19/paran1060#n1060) Враховуючи вищевикладене, цілком очевидно, що в тому разі, якщо Вами не буде надано згоди на прийняття Вас на службу в поліцію (зауважу, що конкурсний відбір Вам не обов’язково проходити) Ви будете звільнені за скороченням. Звичайно, закон гарантував жінкам, які мають дітей віком до трьох років обов’язкове працевлаштування, однак станом на сьогоднішній день порядок забезпечення такого працевлаштування не відпрацьований, нічим не врегульований та не забезпечений. В зв’язку зі звільненням за скороченням штатів з Вами буде проведено виплати у відповідності до ст. 44 КЗПП України.
Доброго дня
я дуже хочу потрапити у військово повітряні війська під час проходження військової служби,але під час медкомісії в мене виявили дистонію гіпертонічного типу і сказали що до березня 2016 року я тимчасово не придатний. Скаіть будь-ласка чи стане це підставою не взяти мене в десантуру навіть якщо весною у мене не буде проблем зі здоровям?
Дякую!
Автор вопроса: Антон - 17-11-2015 13:08:00
Доброго дня! Відповідно до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України, затвердженого Наказом Міністра оборони України 14.08.2008 р. N 402 військово-лікарська експертиза визначає придатність за станом здоров'я до військової служби призовників, військовослужбовців та військовозобов'язаних, установлює причинний зв'язок захворювань, травм (поранень, контузій, каліцтв) та визначає необхідність і умови застосування медико-соціальної реабілітації та допомоги військовослужбовцям. (http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1109-08) Отже, питання про придатність до проходження військової служби в конкретному випадку приймається військово-лікарською експертизою. Тому за відсутності вад здоров’я Ви зможете проходити військову службу, в тому числі й в десантних військах. Попередні висновки ВЛК, будуть враховані, але ключовою обставиною явдятиметься саме фактичний стан здоров`я.
Мне призначена пенсія за віком за умови повного стажу роботи./40 років страхового стажу/Я зараз працюю.Зараз при підвищення мне добавлені 25 грн.Чи це правільно?
Автор вопроса: діна - 17-11-2015 13:06:10
Доброго дня! Відповідно до ст. 19 ЗУ «Про пенсійне забезпечення» пенсії за віком призначаються в розмірі 55 процентів заробітку (стаття 64), але не нижче мінімального розміру пенсії. За кожний повний рік роботи понад 25 років чоловікам і 20 років жінкам пенсія збільшується на 1 процент заробітку, але не менш як на 1 процент мінімального розміру пенсії. Мінімальний розмір пенсії за віком встановлюється у розмірі мінімального споживчого бюджету. В умовах кризового стану економіки та спаду виробництва мінімальний розмір пенсії за віком встановлюється у розмірі не нижче межі малозабезпеченості. (http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1788-12/parao207#o207) Також, додатково маю зазначити, що Законом України від 17 вересня 2015 року № 704 “Про внесеннязмін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2015 рік” з 1 вересня 2015 року збільшено розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (із 949 грн. до1074 грн.). Враховуючи вищевикладене, пенсію Вам повинні були підвищити до 1074 грн., поряд з тим так як мені не відомо мотивів та підстав таких дій з боку управління ПФУ, раджу Вам звернутися за роз’ясненням безпосередньо до ПФУ. Після одержання роз’яснень щодо того чим саме вони керувалися підвищуючи розмір пенсії частково, можливо буде визначитися з подальшими діями для захисту Ваших прав.
Здравствуйте.Я фельдшер медицинского пункта, звания старшина. Могут ли меня заставить временно выполнять должность начальника медицинского пункта-доктора(капитанская должность), если начальник переводится в другую часть. Могу я отказаться временно выполнять должность?
Автор вопроса: Олег - 17-11-2015 11:06:22
Доброго дня! Згідно до п. 120 Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженого Указом Президента України від 10 грудня 2008 року № 1153/2008 у зв'язку зі службовою необхідністю на військовослужбовця, який займає штатну посаду, може бути покладено тимчасове виконання обов'язків за іншою рівнозначною або вищою посадою, а саме: 1) вакантною - за його згодою; 2) невакантною - у разі тимчасової відсутності, або внаслідок усунення чи відсторонення від посади військовослужбовця, який її займає. (http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1153/2008/page3)
Доброго дня ! Підскажіть будь-ласка, сільським головою обгано воєнного, який у нього оклад,ранг вислуга? Чи зберігається його військова вислуга і ранг згідно чого?
Автор вопроса: Олеся - 17-11-2015 10:49:14
Доброго дня! Ми не надаємо безкоштовні он – лайн консультацій з питань оплати праці посадових осіб органів місцевого самоврядування. За необхідності одержання роз’яснень з цього приводу Вам слід звернутися до відповідного відділу ради. Крім того, Ви можете замовити персональну консультацію.
Доброго дня, дякую вам за таку допомогу людям! Підскажіть, чи має право міська рада побудувати будинок на прибудинковій території що належить осбб ???
Автор вопроса: Ірина - 17-11-2015 10:47:29
Доброго дня! Якщо земельна ділянка належить ОСББ на праві приватної власності то міська рада не матиме ні можливості, ні права будувати там будь – які споруди. Крім того, існують певні державні будівельні норми, саме тому, неможливість будівництва на прибудинковій території, може бути зумовлено й тим, що такого роду будівництво буде порушувати норми забудови. За необхідності отримання більш детальної інформації з цього приводу, Ви можете замовити персональну консультацію.
Доброго дня, підскажіть будь ласка, звернувся до районної ради, щоб передали у власність затоку місцевої річки, бо вона недалеко моєї ділянки знаходиться, мені відмовили на основі типу , щоб я звернувся до обласної ради, бо вони не мають повноважень на такі прохання. Скажіть, це правильно вони поступили?
Автор вопроса: Андрій - 17-11-2015 10:41:57
Доброго дня! Як зазначає ч. 3 ст. 122 Земельного кодексу України, районні державні адміністрації на їхній території передають земельні ділянки із земель державної власності, крім випадків, визначених частинами четвертою і восьмою цієї статті, у власність або у користування у межах сіл, селищ, міст районного значення для всіх потреб та за межами населених пунктів для: а) ведення водного господарства; б) будівництва об'єктів, пов'язаних з обслуговуванням жителів територіальної громади району (шкіл, закладів культури, лікарень, підприємств торгівлі тощо), з урахуванням вимог частини сьомої цієї статті; в) індивідуального дачного будівництва. Згідно ч. 5 даної статті, обласні державні адміністрації на їхній території передають земельні ділянки із земель державної власності, крім випадків, визначених частинами третьою, четвертою і восьмою цієї статті, у власність або у користування у межах міст обласного значення та за межами населених пунктів, а також земельні ділянки, що не входять до складу певного району, або у випадках, коли районна державна адміністрація не утворена, для всіх потреб. (http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2768-14/paran1042#n1042) Враховуючи вищевикладене, щодо правомірності чи протиправності відмови посадових осіб можна буде говорити лише виходячи з місця розташування об’єкта відповідно до картографічних матеріалів.
як оплачувати працю лікарів залучених до роботи в медкомісії військоматів
Автор вопроса: Інна - 17-11-2015 09:24:52
Доброго дня! Оплата лікарів здійснюється відповідно до розділу 2 Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення Наказом мністерства праці та соціальної політики України, Міністерства охорони здоров'я України 05.10.2005 N 308/519. (http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1209-05)
Доброго дня. Чи маю я право не пустити поліцейських і працівників міліції, коли вони стукають у двері, тобто відмовити у їхньому проханні зайти?
Дякую!
Автор вопроса: Богдан - 17-11-2015 08:03:34
Доброго дня! Відповідно до ст. 38 ЗУ «Про Національну поліцію» поліція може проникнути до житла чи іншого володіння особи без вмотивованого рішення суду лише в невідкладних випадках, пов’язаних із: 1) рятуванням життя людей та цінного майна під час надзвичайних ситуацій; 2) безпосереднім переслідуванням осіб, підозрюваних у вчиненні злочину; 3) припиненням злочину, що загрожує життю осіб, які знаходяться в житлі або іншому володінні. Проникнення поліцейського до житла чи іншого володіння особи не може обмежувати її права користуватися власним майном. Про застосування вказаного поліцейського заходу обов’язково складається протокол. (http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/580-19/paran306#n306) Отже, звісно Ваше право користування житлом не може бути обмежено безпідставно, однак законодавством передбачені випадки коли відповідні органи можуть проникнути в житло без Вашого дозволу.
Сільський голова у серпні 2015 мобілізований.Видане Розпорядж. про те,що за ним зберігається посада і сер.з/п на час мобілізаціі. У жовтні 2015р. обрали нового голову.Як бути з попереднім головою: продовжувати надалі виплачувати компенсацію з бюджету у межах сер. заробітку чи звільнити у звязку із закінченням повноважень? Дякую.
Автор вопроса: Галина - 17-11-2015 00:03:50
Доброго дня! Як зазначає ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування», повноваження сільського, селищного, міського голови закінчуються в день відкриття першої сесії відповідної сільської, селищної, міської ради, обраної на наступних чергових місцевих виборах, або, якщо рада не обрана, з моменту вступу на цю посаду іншої особи, обраної на наступних місцевих виборах, крім випадків дострокового припинення його повноважень відповідно до частин першої та другої статті 79 цього Закону. У разі звільнення з посади сільського, селищного, міського голови у зв'язку з достроковим припиненням його повноважень або його смерті, а також у разі неможливості здійснення ним своїх повноважень повноваження сільського, селищного, міського голови здійснює секретар відповідної сільської, селищної, міської ради. Секретар сільської, селищної, міської ради тимчасово здійснює зазначені повноваження з моменту дострокового припинення повноважень сільського, селищного, міського голови і до моменту початку повноважень сільського, селищного, міського голови, обраного на позачергових виборах відповідно до закону, або до дня відкриття першої сесії відповідної сільської, селищної, міської ради, обраної на чергових місцевих виборах. (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80/paran582#n582) Як зазначає ст. 7 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», на посадових осіб місцевого самоврядування поширюється дія законодавства України про працю з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом. (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2493-14) Виходячи з вищевикладеного, не дивлячись на те, що посада сільського голови є виборною, на нього розповсюджуються гарантії передбачені ст. 119 КЗПП України щодо збереження робочого місця та середнього заробітку, однак лише до відкриття першої сесії сільської ради, обраної на чергових місцевих виборах. Адже, сільський голова був обраний на конкретно визначений термін, тобто він добровільно погодився на припинення своїх повноважень в зв’язку з проведенням чергових виборів. На першій сесії сільської ради, обраної на чергових місцевих виборах слід прийняти рішення про припинення повноважень сільського голови на підставі ст. 42 ЗУ «Про місцеве самоврядування».
Доброго дня. В суботу я проходив ВЛК на нову поліцію, пройшов усіх лікарів залишилося лише принести аналіз РВ. В понеділок мені не вийшло принести результат, бо він робиться декілька днів. Чи є обмеження на ВЛК в термінах проходження?
Автор вопроса: Олександр - 16-11-2015 22:00:17
Доброго дня! Відповідно до ст. 50 ЗУ «Про Національну поліцію» громадяни України, які виявили бажання вступити на службу в поліції, з метою визначення стану їхнього здоров’я зобов’язані пройти медичні обстеження, а також перевірку рівня фізичної підготовки, психофізіологічне обстеження, обстеження на предмет виявлення алкогольної, наркотичної та токсичної залежності в порядку, визначеному Міністерством внутрішніх справ України. (http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/580-19/paran474#n474) Отже, терміти вступу до лав національної поліції затверджуються актами Міністерства внутрішніх справ.
Доброго вечора!
Підкажіть, будь-ласка, працюю організатором діловодства у Фопа, навчаюсь на 4-му курсі юр.факультету, заочна форма, скоро почнеться сессія, чи маю право на оплачувану відпустку у зв'язку з навчанням? В КЗпПУ не зовсім розібралась із статтями. Відп.до п.1.ч.1 ст.216 відпустка має надаватись, 30 календ.днів. А чи оплачується вона, не зрозуміла.
Автор вопроса: Юлія - 16-11-2015 21:05:01
Доброго дня! Як зазначає ст. 217 Кодексу законів про працю України, на час додаткових відпусток у зв'язку з навчанням (статті 211, 213, 216 цього Кодексу), за працівниками за основним місцем роботи зберігається середня заробітна плата. (http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/322-08/paran1135#n1135) Від так, додаткова відпустка у зв’язку з навчанням на заочній формі навчання повинна надаватися Вам тривалістю 30 днів, на цей період за Вами зберігатиметься середня заробітна плата, від так даний вид відпустки є оплачуваним.
здравствуйте!могу ли я оформить опеку за пристарелым человеком (свекровь)которой исполнилось 81 год. ради стажа.Имущественных и материальных притензий нет. Живет в нашем доме с нами.
Автор вопроса: жанна - 16-11-2015 19:59:54
Доброго дня! Згідно п. «є» статті 56 Закону України «Про пенсійне забезпечення» до стажу роботи, серед іншого, зараховується час догляду за інвалідом I групи або дитиною-інвалідом віком до 16 років, а також за пенсіонером, який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду. (http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1788-12/parao481#o481) Від так, до стажу роботи зараховується лише постійний сторонній догляд. Оформити опіку Ви звичайно можете, однак до стажу періоди здійснення опіки не зараховуватимуться.
Доброго дня скажіть будь ласка скільки днів повинна тривати відпустка помічника вихователя в дитячому садку при НВК я працюю на 0.75 ставки ?
Автор вопроса: леся - 16-11-2015 19:12:29
Доброго дня! Згідно п. 1 розділу І Тривалості щорічної основної відпустки керівних працівників начальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічнихґ0 частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічних, науково – педагогічних працівників та наукових працівників, що є Додатком до Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам, асистент вихователя дошкільного навчального закладу має право на основну відпустку тривалістю 56 днів.
Я пенсіонер за віком. Раніше отримував пенсію 949грн, зараз 964 а не 1074 за законом
Автор вопроса: костянтин - 16-11-2015 19:05:56
Доброго дня! Так як мені не відомо, за яких умов (повному/неповному стажі роботи) та підстав Вам було призначено пенсійне забезпечення вказувати на те, який розмір пенсії Вам повинні виплачувати, особисто я не маю можливості. Для вирішення Вашого питання раджу Вам ознайомитися зі змістом ст. 19 – 20 Закону України «Про пенсійне забезпечення», крім того, вважаю за доцільне звернутися за роз’ясненнями до управління ПФУ.
Добрий вечір.Поможіть розібратися.Пів частини будинку я здаю (НАЙМАЧЕВІ)тобто свому СИНОВІ,на підставі договору найму житла в тимчасове безплатне короткострокове користування строком на 2 рокі.ПИТАННЯ:Чи буде з налогової інспекціі(НАЙМОДАВЕЦЬ)тобто Я платити податок? Дякую.
Автор вопроса: Таня - 16-11-2015 18:46:14
Доброго дня! У відповідності до ст. 170 Податкового кодексу України оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб підлягає саме дохід отримуваний орендодавцем за договором оренди. В тому випадку, якщо за укладеним Вами договором найму доходи не отримуються, то й оподатковуватися вони не будуть.
Я маю патологію серця , а саме- пролапс митрального клапана . Чи являється ця хвороба причиною для звільнення від військового обовязку?
Автор вопроса: Артем - 16-11-2015 18:09:29
Доброго дня! Ваше питання має виключно медичний характер та спрямованість. А тому, для його вирішення Вам слід ознайомитися з Положенням про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України затвердженого Наказ Міністра оборони України 14.08.2008 N 402. Крім того, доцільно проконсультуватися з лікарем чи безпосередньо ВЛК.
Доброго дня.Підкажіть будь ласка як мені виписатись з будинку моєї жінки і чи потрібна довідка з воєнкомату
Автор вопроса: анатолій - 16-11-2015 17:13:39
Доброго дня! Так як Вами не була конкретизовано, в якому статусі Ви перебуваєте призовника чи військовозобов’язаного надати Вам об’єктивну відповідь досить складно. Якщо Ви являєтесь військовозобов’язаним, слід зазначити, що згідно ч. 6 ст. 22 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» громадянам, які перебувають на військовому обліку, з моменту оголошення мобілізації забороняється зміна місця проживання без дозволу посадової особи, визначеної у частині третій цієї статті. (http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/3543-12/parao375#o375) Якщо ж Ви являєтесь призовником, слід вказати, що згідно ч. 9 ст. 15 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» у ході проведення чергового призову зміна місця військового обліку громадян призовного віку не допускається, за винятком підтверджених відповідними документами випадків, які передбачають: переведення на роботу в іншу місцевість; переїзд на нове місце проживання; прийняття до навчального закладу і вибуття в іншу місцевість для продовження навчання; направлення за розподілом на роботу в іншу місцевість після закінчення навчального закладу. (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2232-12/paran214#n214) Враховуючи вищевикладене, питання зміни реєстрації місця проживання доведеться узгоджувати з військовим комісаріатом за певних умов – в разі оголошення мобілізації чи чергового призову на строкову службу. За необхідності одержання більш детальної інформації з цього приводу Ви можете замовити персональну консультацію.
Підскажіть будь-ласка як оформити пільги на комунальні платежі учаснику бойових дій не за місцем прописки а за фактичним місцем проживанням.
Автор вопроса: Олександр - 16-11-2015 17:11:55
Доброго дня! Перелік пільги та соціальні гарантії для учасників бойових дій визначені в ст. 12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» Зокрема, як зазначає ч. 5 даної статті, учасникам бойових дій надається 75-процентна знижка плати за користування комунальними послугами (газом, електроенергією та іншими послугами) та скрапленим балонним газом для побутових потреб в межах середніх норм споживання. Площа житла, на яку надається знижка, при розрахунках плати за опалення становить 21 кв. метр опалювальної площі на кожну особу, яка постійно проживає у житловому приміщенні (будинку) і має право на знижку плати, та додатково 10,5 кв. метра на сім'ю. Для сімей, що складаються лише з непрацездатних осіб, надається 75-процентна знижка за користування газом для опалювання житла на подвійний розмір нормативної опалювальної площі (42 кв. метри на кожну особу, яка має право на знижку плати, та 21 кв. метр на сім'ю). (http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/3551-12/page) Від так, Ви, як учасник бойових дій, маєте право скористатися пільгою на оплату комунальних послуг. Закон не встановлює обов’язковості надання пільги за зареєстрованим місцем проживання, тому вважаю за можливе одержання ним пільг й за місцем фактичним проживання. Для призначення пільги та надання роз’яснення, щодо подання пакету необхідних документів, раджу звернутися до управління соціального захисту населення за місцем проживання.
Меня не обрали на новий термін,працювала с/головой.Мені треба написати заяву на виплату заробітної плати за 6 місяців ? До мого обраня я ніде не працювала.
Автор вопроса: Майя Іванівна. - 16-11-2015 16:43:06
Доброго дня! Для вирішення Вашого питання раджу ознайомитися зі ст. 33 ЗУ «Про статус депутатів місцевих рад» (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/93-15/parao262#o262) За необхідності одержання більш детальної інформації з цього приводу Ви можете замовити персональну консультацію.
Доброго вечора!Які виплати передбачені законодавством звільненому з посади сільського голови,через закінчення терміну повноважень ,який до обрання головою був на пенсії держслужбовця і ще пропрацював сільським головою 10 років? Чи має право на збереження заробітної плати на період працевлаштування?
Автор вопроса: Надія - 16-11-2015 16:41:35
Доброго дня! Для вирішення Вашого питання раджу ознайомитися зі ст. 33 ЗУ «Про статус депутатів місцевих рад» (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/93-15/parao262#o262) За необхідності одержання більш детальної інформації з цього приводу Ви можете замовити персональну консультацію.
Добрий день. Якщо працівник (продавець) не оформлений офіційно чи може він бути матеріально відповідальною особою? Чи можна такого працівника притягнути до відповідальності?
Автор вопроса: Іван - 16-11-2015 15:56:43
Доброго дня! Відповідно до ст. 130 Кодексу законів про працю працівники несуть матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації в наслідок порушення покладених на них трудових обов'язків. При покладенні матеріальної відповідальності права і законні інтереси працівників гарантуються шляхом встановлення відповідальності тільки за пряму дійсну шкоду, лише в межах і порядку, передбаченихзаконодавством, і за умови, коли така шкода заподіяна підприємству, установі, організації винними протиправними діями (бездіяльністю) працівника. Ця відповідальність, як правило, обмежується певною частиною заробітку працівника і не повинна перевищувати повного розміру заподіяної шкоди, за винятком випадків, передбачених законодавством. На працівників не може бути покладена відповідальність за шкоду, яка відноситься до категорії нормального виробничо-господарського ризику, а також за шкоду, заподіяну працівником, що перебував у стані крайньої необхідності. Відповідальність за не одержаний підприємством, установою, організацією прибуток може бути покладена лише на працівників, що є посадовими особами. Працівник, який заподіяв шкоду, може добровільно покрити її повністю або частково. За згодою власника або уповноваженого ним органу працівник може передати для покриття заподіяної шкоди рівноцінне майно або поправити пошкоджене. (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/322-08/paran754#n754) Від так, якщо особа працює на підприємстві не офіційно, то згідно до КЗПП притягти її до відповідальності можливо буде лише в разі доведення обставин наявності трудових відносин. Крім того, відшкодувати завдані збитки можливо в порядку передбаченому Цивільним кодексом України. За необхідності одержання більш детальної інформації з цього приводу Ви можете замовити персональну консультацію.
Доброго дня. Колишній чоловік працює на двох роботах офіційно, а аліменти сплачує лише по одному(основному) місцю роботи....Я маю право на 25% від усіх видів доходів. Як притягнути до сплати всіх аліментів?
Автор вопроса: Ксенія - 16-11-2015 15:11:03
Доброго дня! Відповідно до п. 1 Переліку видів доходів, які враховуються при визначенні розміру аліментів на одного з подружжя, дітей, батьків, інших осіб затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 р. N 146, утримання аліментів з працівників провадиться з усіх видів заробітку і додаткової винагороди як за основною роботою, так і за роботою за сумісництвом. (http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/146-93-%D0%BF) Саме тому, за умови, що рішенням суду було постановлено обов’язок сплачувати аліменти з усіх видів доходу, а не одного конкретно визначеного, перешкод для одержання певного відсотку в рахунок сплати аліментів з заробітної плати як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом я не вбачаю. Звернення стягнення на заробітну плату та пенсійне забезпечення, є заходом примусового виконання рішень, що застосовується державними виконавцями в ході здійснення виконавчого провадження у відповідності до ст. 32 ЗУ «Про виконавче провадження». З метою стягнення аліментів з заробітної плати колишнього чоловіка як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом, Вам необхідно звернутися до державного виконавця в провадженні якого знаходиться виконавчий лист, з відповідним клопотанням в якому зазначити вимогу стягувати аліменти з усіх видів доходів боржника, а не тільки з основної заробітної плати.
Добрий день.Брат в квітні 2015 року був звільнений з підприємства в звязку з призивом на строкову військову службу.З 11.06.2015 року відповідно до законодавства, чи буде йому компенсуватись середній заробіток?Підприємство відмовляє без розяснень. Надіюсь на Вашу допомогу.
Автор вопроса: Любов - 16-11-2015 14:08:06
Доброго дня! Згідно ст. 119 Кодексу законів про працю України, за працівниками, призваними на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятими на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану на строк до закінчення особливого періоду або до дня фактичної демобілізації, зберігаються місце роботи, посада і компенсується із бюджету середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, в яких вони працювали на час призову, незалежно від підпорядкування та форми власності. Виплата таких компенсацій із бюджету в межах середнього заробітку проводиться за рахунок коштів Державного бюджету України в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/322-08/paran709#n709) Однак редакція даної статті була прийнята 14.05.2015 року, тобто після призову Вашого брата. Від так, звільнили Вашого брата цілком правомірно, а тому ні заробітна плата, ні місце роботи зберігатися за ним не будуть.
Доброго дня! Чи правильно записана моя посада у гімназії: заступник директора з науково-методичної роботи? Чи не буде проблем, коли рахуватимуть педагогічний стаж стаж при виході на пенсію? Я працюю і заступником директора (0,5 ставки), і читаю години математики (16 годин).
Автор вопроса: Ольга - 16-11-2015 14:06:31
Доброго дня! В розділі 29 Наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження кваліфікаційних характеристик професій (посад) педагогічних та науково-педагогічних працівників навчальних закладів» № 665 від 01.06.13 року передбачено посада заступника директора з наукової роботи, тому Ваша посада відноситься до переліку педагогічних і проблем з нарахуванням спеціального стажу та з виходом на пенсію у Вас не має бути. (http://osvita.ua/legislation/other/37302/)
Сільського голову не обрали на новий строк: чи виплачувати середню зарплату протягом 6 місяців якщо її попереднє місце роботи було 2 терміни сільським головою, але перед обранням на посаду не працювала?
Автор вопроса: Таня - 16-11-2015 13:53:56
Доброго дня! Для вирішення Вашого питання раджу ознайомитися зі ст. 33 ЗУ «Про статус депутатів місцевих рад» (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/93-15/parao262#o262) За необхідності одержання більш детальної інформації з цього приводу Ви можете замовити персональну консультацію.
Добрий лень. Чи зобовязаний свідок (фізична особа) давати свідчення при розслідуванні кримінального провадження? Яка відповідальність за відмову дачі свідчень чи не явку до слідчого, суду? Дякую.
Автор вопроса: Іван - 16-11-2015 13:01:03
Доброго дня! Згідно ст. 224 Кримінального процесуального кодексу України, допит проводиться за місцем проведення досудового розслідування або в іншому місці за погодженням із особою, яку мають намір допитати. Кожний свідок допитується окремо, без присутності інших свідків. (http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/4651-17) Від так, проводити допит осіб працівник ОВС має право лише в рамках досудового розслідування, а не за власним бажанням та ініціативою. Що ж до відмови у дачі показань слід вказати наступне. Згідно ст. 385 Кримінального кодексу України, відмова свідка від давання показань або відмова експерта чи перекладача без поважних причин від виконання покладених на них обов'язків у суді або під час провадження досудового розслідування, здійснення виконавчого провадження, розслідування тимчасовою слідчою комісією Верховної Ради України караються штрафом від п'ятдесяти до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців. (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran2751#n2751) Саме тому, за відмову без поважних причин у наданні показі громадянину загрожує кримінальна відповідальність.
Доброго Дня! Проводиться скорочення міліції. Чи зобов'язані працівники міліції писати рапорти на звільнення чи скорочення повинне проводитися саме собою? Які виплати повинні бути при скороченні?
Автор вопроса: Олександр - 16-11-2015 10:22:34
Доброго дня! Відповідно до ст. 40 Кодексу законів про працю трудовий договір, укладений на невизначений строк, а також строковий трудовий договір до закінчення строку його чинності можуть бути розірвані власником або уповноваженим ним органом лише у встановлених законодавством випадках, наприклад змін в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників. (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/322-08/paran231#n231) Також, за ст. 44 КЗпП При припиненні трудового договору з підстав, зазначених вище, працівникові виплачується вихідна допомога у розмірі не менше середнього місячного заробітку. Тобто, звільнення підстав скорочення штату працівників здійснюється за ініціативою уповноваженого органу, тобто працівники не зобов’язані писати рапорти. Також таким працівникам при звільненні має бути виплачена вихідна допомога.
Добрий день. Я новообраний с/голова.Попередній /працював 2 скликання/написав заяву о виплати середньомісячної з/плати протягом 6 місяців.Але згідно трудовий книжки до його обрання ніде не працював,був одноосібником.Поможіть будь ласка розібратися,як мені поступати в даний ситуації. Д*якую.
Автор вопроса: Роман - 16-11-2015 10:13:37
Доброго дня! Для вирішення Вашого питання раджу ознайомитися зі ст. 33 ЗУ «Про статус депутатів місцевих рад» (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/93-15/parao262#o262) За необхідності одержання більш детальної інформації з цього приводу Ви можете замовити персональну консультацію.
Розійшлися з жінко близько 2 років вона приписана в моєму будинку і 2 її повнолітніх дітей. Чи маю я право їх виписати без їх згоди? Чув що якщо вони не проживають протягом 7 місяців то маю але чим підтвердити
Автор вопроса: Микола - 16-11-2015 09:56:58
Доброго дня! Першочергово слід вказати, що згідно ст. 156 Житлового кодексу УРСР, припинення сімейних відносин з власником будинку (квартири) не позбавляє їх права користування займаним приміщенням. (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5464-10/parao722#o722) Від так, навіть розірвавши шлюб з Вами, колишня дружина та спільні діти, мають повне право проживати та користуватися будинком до якого були вселені, як члени родини. Саме тому, якщо наміру виселятися ні колишня дружина, ні діти не мають, виселити їх з будинку можливо виключно в судовому порядку. Правовими підставами такого виселення являються відсутність особи в будинку в період більш як 6 місяців (ст. 71 ЖК УРСР), якщо наймач, члени його сім'ї або інші особи, які проживають разом з ним, систематично руйнують чи псують жиле приміщення, або використовують його не за призначенням, або систематичним порушенням правил соціалістичного співжиття роблять неможливим для інших проживання з ними в одній квартирі чи в одному будинку, а заходи запобігання і громадського впливу виявились безрезультатними, виселення винних на вимогу наймодавця або інших заінтересованих осіб провадиться без надання іншого жилого приміщення.(116 ЖК УРСР). (http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/5464-10/page2) За відсутності вищевказаних обставин, виселити їх не можливо. В разі необхідності одержання більш детальної інформації з цього приводу Ви можете замовити персональну консультацію.
Д.вечір. Вибачте,що пишу у вихідний,але в робочій час немає такої можливості. Підскажіть,яку відповідальність понесе підприємство,якщо звільнять з роботи працівника,якого призвали на строкову військову службу в особливий період? Заздалегіть в черговий раз Вам вдячна!!!!
Автор вопроса: Олена - 15-11-2015 21:56:25
Шановні відвідувачі сайту! В позаробочий час, вихідні та святкові дні консультації надаються виключно на розрахункових засадах. Безкоштовне консультування з 9-оо понеділка до 16-оо п"ятниці
скажить будь ласка статут школи затверджений рішенням сільської ради,як засновника у 2014 році а державна реєстрації статуту була здійснена держаним реєстратором ЮР. та ФОП у 2015 році.Чи є термін між затвердженням і реєстрації.Чи є відповідальність за такий довгий термін неподання статутут на реєстрацію.Дякую
Автор вопроса: марія - 15-11-2015 16:35:05
Шановні відвідувачі сайту! В позаробочий час, вихідні та святкові дні консультації надаються виключно на розрахункових засадах. Безкоштовне консультування з 9-оо понеділка до 16-оо п"ятниці
Здравствуйте.Я фельдшер медицинского пункта, звания старшина. Могут ли меня заставить временно выполнять должность начальника медицинского пункта-доктора(капитанская должность), если начальник переводится в другую часть. Могу я отказаться временно выполнять должность?
Автор вопроса: Олег - 15-11-2015 11:12:49
Шановні відвідувачі сайту! В позаробочий час, вихідні та святкові дні консультації надаються виключно на розрахункових засадах. Безкоштовне консультування з 9-оо понеділка до 16-оо п"ятниці
Могут ли уволить с воинской службы (стаж более 15 лет) при наличие гепатита C (недавно сделал анализ и узнал)? Благодарю за ответ
Автор вопроса: Александр - 14-11-2015 19:34:52
Шановні відвідувачі сайту! В позаробочий час, вихідні та святкові дні консультації надаються виключно на розрахункових засадах. Безкоштовне консультування з 9-оо понеділка до 16-оо п"ятниці
Подскажите пожалуйста, я проживаю и зарегистрирована в квартире одна, отопительная площадь 55 м., когда я начну оформлять субсидию на коммуналку, не окажется ли, что у меня лишняя площадь. Знаю, что раньше субсидию давали только на определённую площадь на каждого человека, плюс определённую площадь на семью. Есть ли подобное ограничение по площади сейчас? Если да, то какое? Спасибо
Автор вопроса: Марта - 14-11-2015 14:46:31
Шановні відвідувачі сайту! В позаробочий час, вихідні та святкові дні консультації надаються виключно на розрахункових засадах. Безкоштовне консультування з 9-оо понеділка до 16-оо п"ятниці
Дуже вдячна за вичерпну відповідь
Автор вопроса: Олена. - 14-11-2015 10:47:25
На все Добре!
Мене призвали на строкову службу.
За результатами міської комісії у мене дифузний зоб 2 ступеню і сколіоз(викривлення більше 7 градусів)
Під час попереднього призову зоб був 1 ступеню і сколіоз 6 градусів, тоді відсторонили на невизначений термін.
Чи можуть мене зараз з таким станом здоров"я мобілізувати?
Автор вопроса: Сергій - 14-11-2015 10:25:49
Шановні відвідувачі сайту! В позаробочий час, вихідні та святкові дні консультації надаються виключно на розрахункових засадах. Безкоштовне консультування з 9-оо понеділка до 16-оо п"ятниці.
Доброго дня. Я працюю секретарем в сільській раді. Чи можу оформити довіреність від свого імені на когось?
Автор вопроса: Люда - 14-11-2015 07:32:43
Шановні відвідувачі сайту! В позаробочий час, вихідні та святкові дні консультації надаються виключно на розрахункових засадах. Безкоштовне консультування з 9-оо понеділка до 16-оо п"ятниці.
Купив квартиру в новобуді в Києві, вже живу в ній, але більше року затягують з видачею Свідоцтва на право власності. У результаті більше двох років не маю приписки і вже 5 місяців протерміновано заміну фотографії в паспорті у зв`язку із досягненням 45 років. Будь-ласка, підкажіть: 1)яка відповідальність за відсутність реєстрації; 2)яка відповідальність за протермінування заміни фотографії; 3)чи можуть замінити фотографію в паспорті без реєстрації; 4) і якщо можуть, то куди звертатися? Дякую.
Автор вопроса: Олександр Попович - 13-11-2015 18:40:44
Шановні відвідувачі сайту! В позаробочий час, вихідні та святкові дні консультації надаються виключно на розрахункових засадах. Безкоштовне консультування з 9-оо понеділка до 16-оо п"ятниці.
Добрий день, в мене питання з оформлення субсидії. Я проживаю в квартирі матері, де приписані я, чоловік і донька. Всі рахунки (і платіжки) оформлені теж на матір. Чи має наша сім’я право на отримання субсидії?
Автор вопроса: Олена - 13-11-2015 15:11:12
Доброго дня! Відповідно до п.6 Положення «Про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива», затверджен6а постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. N 848 субсидія призначається одній із зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб. В окремих випадках на підставі рішення районної, районної у мм. Києві і Севастополі держадміністрації та виконавчого органу міської і районної ради або утвореної ними комісії та акта обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства субсидія може призначатися особі, яка не зареєстрована, але фактично проживає у житловому приміщенні (будинку) на підставі договору найму (оренди) житла (далі - орендар), або індивідуальним забудовникам, будинки яких не прийняті в експлуатацію. (http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/848-95-%D0%BF) Отже, оскільки Ви і Ваша родина зареєстровані в даному житловому приміщені, то Ви маєте право претендувати на отримання субсидії.
Добрий день.Скажіть, будь ласка, чи вступила в дію постанова Кабінету міністрів України №522 від 22.07.2015р., за якою уряд збільшив на 50% заробітні плати працівникам бюджетних установ та організацій, які беруть участь у проведенні антитерористичної операції. Як наголошується у постанові уряду, єдиною умовою підвищення зарплати має стати документальне підтвердження участі громадянина в АТО. Дякую.
Автор вопроса: Наталія - 13-11-2015 14:15:42
Доброго дня! Постанова Кабінету Міністрів «Про особливості оплати праці працівників, які беруть участь у забезпеченні проведення антитерористичної операції» від 22 липня 2015 р. № 522 на сьогоднішній день чинна і передбачає працівникам установ, закладів та організацій, що фінансуються з бюджету, які беруть участь у забезпеченні проведення антитерористичної операції безпосередньо в районах її проведення, заробітна плата за фактичний час перебування в таких районах підвищується на 50 відсотків (за наявності підтвердних документів). Даною постановою було кекомендовано керівникам інших суб’єктів господарювання передбачити в колективних договорах норму щодо виплати їх працівникам підвищеного розміру заробітної плати за участь у забезпеченні проведення антитерористичної операції безпосередньо в районах її проведення. (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/522-2015-%D0%BF)
У мене питання. Я хлопець 15 р навчаючись в коледжі і нажаль я нехочю проходити військомат
Чи є якісь пункти по цьому питання? І чи маю я право відказатися!?
Автор вопроса: Павло - 13-11-2015 13:52:14
Доброго дня! Згідно ст. 14 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» особи чоловічої статі приписуються до призовних дільниць, береться на облік з 17 років, до моменту постановки її на облік допризовників викликати на медичний огляд чи для уточнення облікових даних не можуть.
Доброго дня.Чоловік був мобілізований в лютому цього року.В жовтні цього ж року був комісован з лав ЗСУ за станом здоров.я після рішення ВЛК.В зоні АТО не перебував.Чи має він право на отримання разової грошової допомоги для демобілізованих?Дякую.
Автор вопроса: Галина - 13-11-2015 12:17:14
Доброго дня! Згідно до п. 2 ст. 15 “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей” військовослужбовцям, крім військовослужбовців строкової військової служби, які звільняються зі служби за станом здоров'я, виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 50 відсотків місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби. У разі звільнення з військової служби за віком, у зв'язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, закінченням строку контракту, у зв’язку з безпосереднім підпорядкуванням близькій особі, систематичним невиконанням умов контракту командуванням, а також у зв’язку з настанням особливого періоду та небажанням продовжувати військову службу військовослужбовцем-жінкою, яка має дитину (дітей) віком до 18 років одноразова грошова допомога в розмірі 50 відсотків місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби виплачується за наявності вислуги 10 років і більше. (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2011-12/paran281#n281) Від так, за браком інформації вказати чи матиме Ваш чоловік право на виплату особисто я не маю змоги. За необхідності Ви можете замовити персональну консультацію.
Доброго дня! Чи мають батьки право на пільги (на комунальні послуги), якщо син служить в АТО, але посвідчення ще немає, а видана довідка, що він являється учасником АТО.
Автор вопроса: Раїса - 13-11-2015 11:21:22
Доброго дня! Якщо Ваш син проходить військову службу в зоні АТО, він являється військовослужбовцем і на нього та членів його сім’ї, поширюються всі пільги та гарантії визначені Законом України «Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей». До пільг передбачених даним Законом для військовослужбовців та членів сімей військовослужбовців слід віднести право на медичне обслуговування в військово-медичних закладах охорони здоров'я (ч. 2 ст. 11), санаторно-курортне лікування (ч. 3 ст. 11), забезпечення жилим приміщенням (ч. 1 ст. 12), пільги на сплату комунальних послуг (ч. 5 ст. 12) на безоплатний проїзд (ч. 3 ст. 14), надання дітям військовослужбовця в першочерговому порядку місця у загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах і дитячих оздоровчих таборах незалежно від форм власності (ч. 4 ст. 13) та інше. (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2011-12) Для призначення пільги та надання роз’яснення, щодо подання пакету необхідних документів, раджу звернутися до управління соціального захисту населення за місцем проживання. В тому разі, якщо Вашому синові буде надано статус учасника бойових дій пільги та гарантії для нього визначатимуться Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».
Доброго дня! Допоможіть будь ласка розібраттися, все ж таки чи має право військомат (комісар) поновити на військовому обліку людину, якщо: йому 30 років, не проходив строкову службу, має військовий квиток,в якому зазначено:"не придатний в мирний час, частково придатний у воєнний" (за висн.ВЛК), має штамп "не підлягає військовому обліку", та штамп "невоєннозобовязаний".
Військомат свої дії намагається обгрунтувати, посилаючись на Наказ міністра оборони від 15.01.2015 № 24 та статтю 18 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу».Нажаль я не можу знайти Наказ міністра оборони від 15.01.2015 № 24, вірніше на мої пошукові запроси знаходиться "Зміни від 15.01.2015.р. до Закону України " Про військовий обов’язок і військову службу"-чи це він і є, той що №24? Якщо це він, то я не зрозуміла, де ж там вказанно що людину що вже є невійськовозобовязоною і не підлягає обліку можно поновити на військовому обліку (виключаючи власне бажання цієї особи).

Допоможіть будь ласка ро
Автор вопроса: Олена - 13-11-2015 10:12:49
Як зазначає п. 3 ч. 6 ст. 37 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», виключенню з військового обліку у районних (міських) військових комісаріатах (військовозобов'язаних Служби безпеки України у Центральному управлінні або регіональних органах Служби безпеки України, військовозобов’язаних Служби зовнішньої розвідки України у відповідному підрозділі Служби зовнішньої розвідки України) підлягають, серед іншого громадяни України, які визнані військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку. (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2232-12/paran700#n700) Саме тому, якщо особу за висновком ВЛК було визнано не придатним до військової служби з виключенням з військового обліку, військовозобов’язаним він не являтиметесь, за таких обставин військовий комісаріат не має права ні викликати його до військового комісаріату для уточнення облікових даних, проходження ВЛК, ні призивати до військової служби. На сьогоднішній день, законодавчо не встановлено правової можливості військових комісаріатів автоматично поновлювати осіб на військовому обліку. Так зване поновлення можливе виключно з ініціативи чи добровільної згоди колишнього військовозобов’язаного. В тому разі, якщо особа ні згоди, ні бажання поновлюватись на військовому обліку не висловлювали, а йому надійшло повідомлення про необхідність з’явитися до військкомату - раджу одразу подавати до ВК запит про надання інформації щодо виключення його з військового обліку за станом здоров’я. Окремо, в такому зверненні керуючись нормами чинного законодавства, слід висловити своє відношення до можливості поновлення на військовому обліку, відправлення у військо на добровільних засадах та відношення до проходження ВЛК. Практика свідчить, що бажано це робити письмово і заяву офіційно реєструвати. В разі необхідності, наш офіс може підготувати таке звернення. Однак, в тому разі, якщо з військового обліку особа виключена не була, а лише визнана не придатним до військової служби, підстави для виключення його з обліку відсутні, за таких умов, його цілком правомірно можуть викликати до військового комісаріату, та в разі придатності призивати до військової служби.
Yandex.Metrika