Он-Лайн консультации

Пошук за ключовим словом раніше наданих консультацій

Он-Лайн консультации

   Вопросов: всего-1450, сегодня-0;    ответов: всего-1450, сегодня-0


Порядок
Есть ответ  
Опубликовано  
Ожидает ответа  
Опубликовано  
Доброго вечора,підкажіть будьласка, за новими законами з 2018 року, можу я мати право на встановлення безкоштовного газового лічильника в квартирі з газовою плитою, без колонки, при наявності на будинку загальнобудинкового? Дякую.
Автор вопроса: Леся - 19-03-2018 21:55:03

Доброго дня! На сьогодня є чинним Закон України "Про забезпечення комерційного обліку природного газу".http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3533-17  Стаття 3. "Джерела фінансування" 1. Фінансування робіт з оснащення лічильниками газу населення здійснюється за рахунок: коштів суб'єктів господарювання, що здійснюють розподіл природного газу на відповідній території; коштів відповідного бюджету, крім коштів місцевих бюджетів; інших джерел, не заборонених законодавством. 2. Побутові споживачі природного газу - фізичні особи (населення) можуть самостійно забезпечити встановлення індивідуальних приладів обліку природного газу (індивідуальних лічильників) з подальшою компенсацією таких витрат за рахунок коштів, які ними сплачуються за тарифом на розподіл природного газу. Порядок і розміри компенсації витрат на придбання та встановлення індивідуальних приладів обліку природного газу для споживачів природного газу - фізичних осіб (населення) встановлюються Кабінетом Міністрів України. Для споживачів природного газу - фізичних осіб (населення), які встановлять лічильники протягом 2018 року, відповідна компенсація здійснюється протягом 12 місяців.

чи підлягаю я, як директор підприємства, яке підписало договір на виконання будівельних робіт із бюджетною установою, мобілізації до ЗСУ як офіцер запасу.
Автор вопроса: Ігор - 19-03-2018 17:57:04

Доброго дня! Відстрочка від призову на військову службу офіцерів надається особам виключно за рішенням атестаційної комісії обласного військового комісаріату на підставах, визначених статтею 17 Закону України “Про військовий обов'язок і військову службу”, а саме: * за сімейними обставинами; * за станом здоров'я; * для здобуття освіти; * для продовження професійної діяльності.
Відстрочка від призову на військову службу офіцерам запасу за сімейними обставинами за їх бажанням надається призовникам, які мають:
- вагітну дружину;
- дружину-інваліда;
- двох і більше дітей;
- дитину-інваліда;
- дитину віком до 3х років або дитину старшу 3х років, яка виховується без матері у зв'язку з її смертю або за рішенням суду;
- непрацездатних батьків (чи одного з них), непрацездатних рідних або непрацездатних осіб, під опікою, піклуванням чи на утриманні яких перебував призовник, або осіб, над якими призовник здійснює опіку чи піклування, якщо вони не мають інших працездатних осіб, зобов’язаних їх утримувати;
- одинокого батька або одиноку матір, у яких на утриманні перебувають двоє чи більше неповнолітніх дітей, до досягнення старшим із них повноліття за умови офіційного працевлаштування призовника; Крім того, відстрочка від призову за сімейними обставинами у разі бажання може надаватися офіцерам запасу, які є особами з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Відстрочка від призову офіцерів запасу за станом здоров'я надається на підставі рішення (тимчасово непридатний до військової служби), прийнятого за результатами медичного огляду. На підставі зазначеної причини відстрочка надається на строк до 1 року. Після спливу цього терміну офіцер запасу повторно проходить медичний огляд.

Відстрочка від призову офіцерів запасу на військову службу для здобуття освіти надається один раз за весь період навчання особам, які навчаються у:
ВНЗ з денною формою навчання (також під час здобуття наступного вищого освітньо-кваліфікаційного рівня);
середніх або вищих духовних навчальних закладах з денною формою навчання;
інтернатурі, аспірантурі або докторантурі з відривом або без відриву від виробництва.
Крім того, право на відстрочку від призову на військову службу для здобуття освіти також мають офіцери запасу, які в рамках міжнародних договорів України навчаються у навчальних закладах інших держав.

Відстрочка від призову офіцерів запасу для продовження професійної діяльності

Відстрочка від призову надається офіцерам запасу, які є:
- педагогічними працівниками з повною вищою освітою, - на весь період їх роботи за спеціальністю;
- медичними працівникам, за умови повного навантаження на займаній посаді, - на весь період їх роботи за фахом у сільській місцевості;
- священнослужителями, які закінчили вищі або середні духовні навчальні заклади і займають посаду в релігійних організаціях, - на час виконання обов’язків священнослужителя;
- сільськими, селищними, міськими головам - на строк виконання ними цих повноважень;
- особами, які мають науковий ступінь кандидата (доктора) наук та працюють на посадах за спеціальністю - на весь період їх роботи за цією спеціальністю;
- резервістами - на весь період служби у військовому резерві;
- поліцейськими - на весь період їх служби.

Крім того, офіцерам запасу, яким оголошено підозру у вчиненні злочину або відносно яких справа розглядається судом, надається відстрочка від призову до прийняття відповідного рішення.

Від призову на військову службу в мирний час звільняються офіцери запасу, які:
- визнані за станом здоров'я непридатними до військової служби в мирний час;
- до дня початку військової служби досягли 43-річного віку;
- виконали обов’язки служби у військовому резерві протягом двох контрактів;
- мали батька або мати, рідного брата або сестру, які загинули, померли або стали інвалідами під час проходження військової служби або зборів військовозобов'язаних;
- до набуття громадянства України пройшли військову службу в інших державах;
- були засуджені за вчинення злочину до позбавлення волі, обмеження волі, у тому числі із звільненням від відбування покарання.

Таким чином, на превеликий жаль, вказані Вами підстави не дають права на відстрочку чи звільнення від призову на в/с офіцера запасу!

Разом з цим, пропоную подати від імені бюдженої установи, з якою укладено договір, клопотання до РВК про надання Вам відстрочки. Військовий комісар має право таке питання ініціювати перед комісією. В разі необхідності, наш офіс може підготувати проект такого клопотання.

 

 
Доброго дня!Я військовослужбовець строкової служби, служу 4 місяці, чи є така норма якою дозволяється срочнику зарахуватися в запас?
Автор вопроса: Микола - 19-03-2018 14:22:59

Доброго дня! Такої норми немає.

Дякую за швидку відповідь і за Вашу корисну роботу. Чи не могли б ви вказати закон, на який спирається Ваша відповідь на питання: Чи можна перетинати кордон України з дітьми із паспортами, де внесені дані дітей після 1.04.2018
Автор запитання: ольга - 16-03-2018 18:13:19
Якщо дитина або вписана у паспорт одного з батьків, то ним можна користуватись для перетину кордону до моменту закінчення терміну дії документу, але не пізніше 1 квітня 2018 р. Після вказаної дати проходження кордону буде заборонено.
Автор вопроса: ольга - 19-03-2018 10:52:51

Доброго дня! Вказане питання регулюється Законом України " Про порядок виїзду з України і в'їзду в
Україну громадян України",
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3857-12 зокрема стаття 2. "Документи, що дають право громадянину України на виїзд з України і в’їзд в Україну". 14.07.16 в статтю 2 даного закону було внесені зміни  http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1474-19 та визначено вичерпний перелік документів, що дають право виїзду за кордон та виключено можливість виїзду дитини за вклеєною фотографією. Однак було зроблено перехідні положення, дія яких завершується 1.04.18

Доброго дня! Я мала на увазі, якщо я працюю в госпіталі,то чи можуть мені видати довіреність на ім'я мого чоловіка на представництво в суді,щоб він замість мене ходив в суд?
Автор вопроса: Мая - 19-03-2018 10:33:53

Доброго дня! Згідно ст.40 ЗУ "Про нотаріат" http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3425-12/page2 До нотаріально посвідчених довіреностей прирівнюються: 1) довіреності   військовослужбовців   або  інших  осіб,  які
перебувають  на  лікуванні  в  госпіталях,  санаторіях  та   інших військово-лікувальних   закладах,   посвідчені   начальниками  цих закладів,  їх  заступниками  з  медичної  частини,  старшими   або черговими лікарями; Таким чином, вказана норма стосується виключно осіб, які проходять лікування. Вам, як працівнику військового медичного закладу, таку довіреність керівництво закладу надати не може.

Керівництво елеватора створило наказ за яким працівники-чоловіки зобов"язані пройти комісію у військоматі. Погрожують недопускати до роботи без відмітки військомата і звільнити за прогули. Чи правомірні дії керівництва?
Автор вопроса: Віра - 17-03-2018 08:07:07

Доброго дня! Згідно стаття 46 Кодексу законів про працю України "Відсторонення працівників від роботи власником або уповноваженим ним органом допускається у разі: появи на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп'яніння; відмови або ухилення від обов'язкових медичних оглядів, навчання, інструктажу і перевірки знань з охорони праці та протипожежної охорони; в інших випадках, передбачених законодавством." Однак, проходження медкомісії у військоматі не є обов'язковим медичним оглядом в розумінні КЗпП. Рекомендую подати скаргу з цього приводу до територіальної інспекції праці.

Чи можна перетинати кордон України з дітьми із паспортами, де внесені дані дітей після 1.04.2018
Автор вопроса: ольга - 16-03-2018 18:13:19

Якщо дитина або вписана у паспорт одного з батьків, то ним можна користуватись для перетину кордону до моменту закінчення терміну дії документу, але не пізніше 1 квітня 2018 р. Після вказаної дати проходження кордону буде заборонено.

Добридень! Підскажыть будь ласка де написано про те кому має право видавати довіреність військовий госпіталь?
Автор вопроса: Мая - 16-03-2018 14:45:25

Доброго дня! Про які довіренності йде мова? Більш зрозуміло формулюйте своє питання.

Із паспортами, де внесені дані дітей можна перетинати кордон України з дітьми до закінчення терміну дії документа чи досягненні дитиною 18 річного віку після 1.04.2018
Автор вопроса: ольга - 16-03-2018 14:33:13

От що Ви написали? Питання, твердження, зауваження? ЩО?

Чи відповідає дійсності інформація ЗМІ про те. що з 01.04.2018 діти, які вписані та чиї фото вклеєні в паспорт батьків, перетинати кордон України не зможуть.
Для виїзду в інші країни дітям необхідно мати закордонний паспорт громадянина України.
Це буде єдиний чинний документ для виїзду за кордон.
Автор вопроса: Олег - 16-03-2018 13:14:01

Доброго дня! Так, ця інформація є дійсною та підтвердженою Державною Прикордонною службою на офіційному сайті https://dpsu.gov.ua/ Відповідно до ст. 2 «Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України» неповнолітні громадяни України виїжджають з України за наявності паспорта громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичного паспорта, службового паспорта, проїзного документа дитини, який видається дітям у віці до 18 років, або якщо вони вписані в закордонний паспорт одного з батьків, та у його супроводі. Відповідно до п. 4 Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.95 № 57 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 25.08.2010р. № 724)  Виїзд з України громадян,  які не досягли 16-річного віку, в супроводі одного з батьків або інших осіб, уповноважених одним з батьків за нотаріально посвідченою згодою, здійснюється:

1) за  нотаріально  посвідченою  згодою  другого з батьків із зазначенням у ній держави прямування  та  відповідного часового проміжку перебування  у цій державі, якщо другий з батьків відсутній у пункті пропуску; 2) без нотаріально посвідченої згоди другого з батьків: якщо другий з батьків є іноземцем або особою без громадянства,  що  підтверджується  записом про батька у свідоцтві про народження дитини, та який (яка) відсутній у пункті пропуску; якщо у паспорті громадянина України для виїзду за  кордон,  з яким   перетинає   державний  кордон  громадянин,  який  не  досяг 16-річного віку,  або  проїзному  документі  дитини  є  запис  про вибуття  на  постійне місце проживання за межі України чи відмітка про взяття на постійний консульський облік у  дипломатичному  представництві або консульській установі України за кордоном; у разі пред'явлення документів або їх нотаріально засвідчених копій: - свідоцтва про смерть другого з батьків; - рішення суду про позбавлення  батьківських прав другого з батьків; - рішення суду про визнання другого  з  батьків  безвісно відсутнім; - рішення суду про визнання другого з батьків недієздатним; - рішення суду про надання  дозволу на виїзд з України громадянину, який не досяг 16-річного віку, без згоди та супроводу другого з батьків; - довідки про народження дитини, виданої відділом реєстрації актів цивільного стану, із зазначенням підстав внесення відомостей про батька відповідно до частини першої статті 135 Сімейного кодексу України (під час виїзду дитини за кордон у супроводі одинокої матері).

Які це особи, уповноважені на виконання функцій держави?
Автор вопроса: марат - 16-03-2018 11:30:29

Особи, уповноважені на виконання функцій держави визначені Законом України «Про засади запобігання та протидії корупції». До них відносяться: Президент України, Голова Верховної Ради України та його заступники, Прем’єр-міністр України, інші члени Кабінету Міністрів України, Голова Служби безпеки України, Генеральний прокурор України, Голова Національного банку України, Голова Рахункової палати, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим; - державні службовці; - посадові особи органів місцевого самоврядування; - військові посадові особи Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів військових формувань; - судді Конституційного Суду України, професійні судді, народні засідателі і присяжні; - особи рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, податкової міліції, державної кримінально-виконавчої служби, органів та підрозділів цивільного захисту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України; - посадові особи і працівники органів прокуратури, дипломатичної служби, митної служби, державної податкової служби; - посадові та службові особи інших органів державної влади.

Доброго дня.Я написала заяву про насильство в сім'ї.Відповідача викликають в суд.А мене чомусь не оповістили.Чи маю я право виступити в суді і пояснити суть проблеми.Бо відповідач приводить собою на засідання свідків яких ми не знаєм і вони свідчать на користь нього.Через що справу закривають чи дають усне попередження.За остані два роки це 8 -ма заява.Дякую
Автор вопроса: Галина - 16-03-2018 11:19:30

Доброго дня! Особи, які вчинили насильство в сім'ї, згідно вимог закону, несуть адміністративну, кримінальну чи цивільно-правову відповідальність. Хоча з Вашого питання не зрозуміло до якої відповідальності особа притягується, можна припустити, що це адміністративна відповідальність. Відповідно до статті 173 2 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Вчинення насильства в сім’ї, невиконання захисного припису або непроходження корекційної програми) вчинення насильства в сім’ї, тобто умисне вчинення будь-яких дій фізичного, психологічного чи економічного характеру (застосування фізичного насильства, що не завдало фізичного болю і не спричинило тілесних ушкоджень, погрози, образи чи переслідування, позбавлення житла, їжі, одягу, іншого майна або коштів, на які потерпілий має передбачене законом право, тощо), внаслідок чого могла бути чи була завдана шкода фізичному або психічному здоров’ю потерпілого, а так само невиконання захисного припису особою, стосовно якої він винесений, непроходження корекційної програми особою, яка вчинила насильство в сім’ї, – тягнуть за собою накладення штрафу від трьох ( 51 грн. ) до п’яти ( 85 грн. ) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від тридцяти до сорока годин, або виправні роботи на строк до одного місяця з відрахуванням двадцяти відсотків заробітку, або адміністративний арешт на строк до п’яти діб. Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне з порушень, передбачених частиною першою цієї статті, – тягнуть за собою накладення штрафу від п’яти ( 85 грн. ) до десяти ( 170 грн. ) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин, або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням двадцяти процентів заробітку, або адміністративний арешт на строк до п’ятнадцяти діб. Особа, яка є потерпілою у справі, її законний представник та представник, відповідно ст.269 і 270 КУпАП мають право знайомитися з матеріалами справи, приймати участь в судовому розгляді справи, заявляти клопотання (в т.ч. про допит свідків), при розгляді справи користуватися правовою допомогою адвоката, іншого фахівця у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, оскаржувати постанову по справі про адміністративне правопорушення. Користуйтесь своїми правами!

 

Добрий день. Чи обов'язково оприлюднювати в інтернеті річний план закупівель, якщо предмет закупівлі перевищує 200 тис. грн.?
Автор вопроса: Віктор - 15-03-2018 11:11:58

Доброго дня! Ваше питання не відповідає критеріям питань на які надаються безкоштовні он-лайн консультації. Читайте ЗУ "Про публічні закупівлі" http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/922-19/page2 (ст.10)

чи мають право працівники поліції вручати повістки та чи мають право доставляти "порушників до військкомату?
Автор вопроса: Ігор - 15-03-2018 09:58:19

Ні. Це фукції не входять до коемпетенції орагнів внутрішніх справ.

Доброго дня! Я вибачаюсь за неповноту інформації, наданої мною у попередньому запитанні від 14.03.2018р., але рішення про відмову у наданні дозволу на приватизацію земельної ділянки для ведення ОСГ із земель населеного пункту,які згідно нормативної грошової оцінки відносяться до земель перспективної забудови та городництва, надано саме сесією сільської ради.Чи правомірне під час відмови посилання на нормативну грошову оцінку за відсутністю генплану. Дякую!
Автор вопроса: Віталій - 15-03-2018 09:51:32

Доброго дня! Незважаючи на те, що існує стала практика приватизації землі і без Генплану населеного пункта, формально відмова через відсутність Генплану є обгрунтованою. Зміст понять «генеральний план населеного пункту» та «план зонування територій (зонінгнаведені в ст. 1 Закону України «Про регулювання містобудівної документації». Закон України від 17.02.11 р. № 3038-VI «Про регулювання міс­тобудівної діяльності». Цей документ передбачив, що у разі відсутності плану зонування або детального плану території, затвердженого відповідно до вимог цього Закону, передача (надання) земельних ділянок із земель державної або комунальної власності у власність чи користування фізичним та юридичним особам для міс­тобудівних потреб забороняється (ч. 3 ст. 24 Закону № 3038). Це положення введено в силу з 1.01.2015 року.

Добрый день! Какие нужны документы для получения загранпаспорта если находишься в другой стране
Автор вопроса: Александр - 14-03-2018 16:11:26

Доброго дня! Для оформлення закордонного паспорт, необхідні наступні документи:

  • паспорт громадянина України та 2 стандартних набору його копій: перші 2 сторінки та прописка;
  • ідентифікаційний код та його копія;
  • квитанції про оплату послуг, бланка і держмита;
  • заява, яка оформляється працівником ВВІР під час подачі документів;
  • старий закордонний паспорт (якщо такий є).
Доброго дня! Скажіть будь ласка чи правомірна відмова сільської ради у наданні дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення ОСГ із земель населеного пункту, які мають цільове призначення, згідно нормативної грошової оцінки, як землі для ведення городництва та перспективної забудови. Генплан населеного пункту відсутній. Дякую!
Автор вопроса: Віталій. - 14-03-2018 13:56:01

Доброго дня! Одноособова відмова селищного Голови є незаконною, оскільки це питання повинно розглядатись колегіальним ораганом - сесією відповідно ради.

У 2001 р я закінчила медичне училище, за професією фельдшера не працювала,мати одиначка, на данний момент мені прийшло повідомлення про проходження військово-лікарської комісії. Чи можливо зняти мене з військового обліку?
Автор вопроса: Людмила - 13-03-2018 20:15:10

Доброго дня! Порядок взяття на військовий облік, зняття та виключення з нього, регламентований ст.37 ЗУ "Про військовий обов'язок і військову службу". http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2232-12/page4 Так, зокрема,  Виключенню з військового обліку у районних (міських) військових комісаріатах (військовозобов'язаних Служби безпеки України у Центральному управлінні або регіональних органах Служби безпеки України, військовозобов’язаних Служби зовнішньої розвідки України у відповідному підрозділі Служби зовнішньої розвідки України) підлягають громадяни України, які: 1) призвані чи прийняті на військову службу; 2) проходять військову службу (навчання) у вищих військових навчальних закладах і військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів; 3) визнані військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку; 4) досягли граничного віку перебування в запасі; 5) припинили громадянство України; 6) були раніше засуджені до позбавлення волі за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину; 7) направлені для відбування покарання до установ виконання покарань або до яких застосовано примусові заходи медичного характеру; 8) не отримали до 40-річного віку військово-облікової або спорідненої з нею спеціальності; 9) померли.  Таким чином наявність у військовозобов'язаної жінки статусу матері одиначки не є підставою для виключення з обліку. Як військовозобов'язана особи Ви повинні проходити ВЛК.

Доброго дня.
Чоловік подарував дружині квартиру (набуту у спільному шлюбі). Питання чи при розірванні шлюбу, буде ця квартира об'єктом який буде ділитись між подружжям? Чи уклавши договір дарування чоловік втратив право на це житло?
Чи майно ділиться ще на дітей подружжя?

Дякую.
Автор вопроса: Остап - 13-03-2018 13:07:10

Доброго дня! Ваше питання схоже на задачку з підручника для студента юриста. 1) При розірванні шлюбу подарована квартира не буде ділитися між подружжям, оскільки чоловік вже розпорядився своєю часткою (1/2) квартири, а 1/2 з моменту набуття вже належала дружині. 2) Уклавши договір чоловік втратив право власності на це житло, однак не право проживання у ньому. 3) Вказана квартира при розлученні не буде ділитися на дітей.

Доброго дня, я працюю в держустанові і хочу написати заяву на матеріальну допомогу від профсоюзу, скажіть будласка, чи вплине ця заява на виплату відпускних, так як в заяві на відпустку ми ще вказуємо "з виплатою матеріальної допомоги"?
Автор вопроса: Аліна - 12-03-2018 08:26:03

Доброго дня! Члени профспілкової організації мають право на отримання матеріальної допомоги наступних видів: звичайна матеріальна допомога; допомога при народженні дитини; на лікування члена профспілки; на лікування членів сім’ї члена профспілки; на поховання члена профспілки; на поховання членів сім’ї члена профспілки; допомога працівникам, які виховують дітей-інвалідів; допомога членам профспілки, діти яких вступили на платну форму навчання в Університет; допомога працівникам, які є учасниками АТО; допомога працівникам, члени сімей яких є учасниками АТО. При виході у відпустку надається матеріальна допомога на оздоровлення. На неї не впливає одержання вищевказаних видів допомоги.

Доброго дня! Чи може вчитель вищої категорії із званням старший учитель подати заяву на чергову атестацію у районний відділ освіти і, щоб його атестували відразу на другому рівні, а не у школі спочатку? (Причина упереджене ставлення директора школи). Дякую.
Автор вопроса: Лариса - 09-03-2018 15:06:12

Доброго дня! "Типове положення про атестацію педагогічних працівників", затверджене наказом Міністерства освіти і науки України 06.10.2010 №930, не передбачає можливості самостійного звернення педагогічного працівника про проходження атестації на відповідність працівника раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії».

Здравствуйте! Как то задавала вопрос 58 лет, в 2009г. был исключен по достижению предельного возраста (50 лет) из в.обяз. запаса (ст.лейт. - 2 разряд), но своевременно отметка в военном билете об исключении сделана не была. В 2017 году на предприятии вручают уведомление не повестку о прибытии в военкомат для возобновления на воинском учете и прохождении мед.комиссии. Человек отказывается, мотивируя тем, что не является в.обяз. и новые изменения в законе от 2014 г. к нему уже не относятся, только в добровольном порядке он имеет право восстановиться, так как закон обратной силы не имеет. Таких уведомлений было три, после составлен акт об отказе и материалы переданы в полицию, внесены в ЕРДР согласно ч1 ст337 КкУ. В итоге обвинительный акт - умышленные против. действия - уклонение воен.обяз. от учета после предупреждения сделанного военным комиссариатом. Правомерны ли эти действия и что с этим делать - Ну и в итоге ПРИГОВОР - 2г. исправ.робот с 15 % в доход госуд. Вот и все наши права(
Автор вопроса: Кира - 03.03.2018 - 03-03-2018 10:49:51

Доброго дня! І Ви не оскаржували цей вирок? Пришліть мені номер справи, я знайду її по базі і вивчу. Рішення суду однозначно незаконне!

Доброго дня.Мій свекор проживає в одні квартирі,яка приватизована на нього,свекруху ,мого чоловіка і сина в рівних частинах.Я не прописана.Систематично вживає алкоголь і вчиняє сварки,погрожує нам фізичною розправою .Сьогодні він визвав міліцію і написав на мене заяву,в стані алкогольного сп'яніння,що мол я йому погрожувала і хотіла бити,що не відповідає дійсності.На мане склали протокол і визвалина суд.Відповідно я на нього склала теж заяву,а свекруха з чоловіковою сестрою написали пояснання.Що мені може заргожувати і чи потрібно брати на суд попередні протоколи якіскладали на нього і відео де він погрожує нам.?Наперед вдячна.
Автор вопроса: Галина - 02-03-2018 16:38:40

Доброго дня! Рекомендую подати до суду всі наявні у Вас документи, що характеризують особу Вашого свекраю Також, заявіть судді клопотання про допит свідків, якіх приводьте з собою у засідання.

Як перевестися зі строкової служби на контрактну в інше місто?скільки часу займе?служу 4 місяця на строкові службі ЗСУ
Автор вопроса: Володимир - 01-03-2018 02:12:31

Доброго дня! Рекомендую звернутися з цього приводу з рапортом до командира частини в якій проходите службу. Скільки це займе часу сказати не можу.

Доброго дня.
В мене запитання, якщо батько виховує двох дітей до 15 років самотужки та двоє дітей інваліди, має він право на збільшену соціальної відпустки, тобто зараз він має кількість днів данної відпустки - 17 к.д.(2 причини), а якщо обидві дитини-інваліди, може відпустка збільшитись?
дякую за відповідь
Автор вопроса: Любов - 28-02-2018 16:51:22

Доброго дня! На жаль, законодавство (ст.19 ЗУ "Про відпустки) говорить, що "За наявності декількох підстав для надання цієї відпустки (додаткова відпустка працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину - особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи) її загальна тривалість не може перевищувати 17 календарних днів." http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80

Доброго дня! Підскажіть будь ласка якими законами регламентується проходження атетстації,для отримання кваліфікації юрисконсультом військової частини?
Автор вопроса: Максим - 28-02-2018 13:34:27

Доброго дня! Рекомендую ознайомитись з Наказом Міністра Оборони України "Про затвердження Порядку погодження кандидатур претендентів на посади керівників юридичних служб у Міністерстві оборони України" №686 від 14.12.2016 року http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0023-17

Доброго ранку! Чи може особа під час відроблення 2х тижневого терміну після написання заяви на звільнення взяти відпустку 2 дні?
Автор вопроса: Славіна - 28-02-2018 09:01:17

Доброго дня! Законом це не заборонено.

Чи зараховується час навчання в вузі в трудовий стаж при оформленні песіі ?
Автор вопроса: Микола - 27-02-2018 20:26:40

Доброго дня! Згідно ЗУ «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 9 липня 2003 року № 1058-IV, до страхового стажу зараховуються лише той період, протягом якого особа підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачено страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок. Перелік осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню, визначено статтею 11 Закону № 1058. Студенти в ньому не зазначені. При цьому у пункті 4 статті 24 Закону № 1058 вказано, що періоди трудової діяльності та інші періоди, що враховувалися до стажу роботи для призначення пенсії до набуття чинності цим Законом, зараховуються до страхового стажу в порядку і на умовах, передбачених законодавством, що діяло раніше. Види трудової діяльності, що зараховувалися до стажу роботи, у період до 1 січня 2004 року, визначено статтею 56 Закону України «Про пенсійне забезпечення» від 5 листопада 1991 року № 1788-XII . Згідно із пунктом «д» зазначеної статті до стажу роботи зараховується навчання у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах, в училищах і на курсах з підготовки кадрів, підвищенню кваліфікації та перекваліфікації, в аспірантурі, докторантурі і клінічній ординатурі. Таким чином, при обчисленні пенсії страховий стаж за періоди після 1 січня 2004 року визначається згідно із Законом № 1058, а за періоди до 1 січня 2004 року — згідно із Законом № 1788.  Джерело: http://www.kadrovik.ua

Доброго дня, підкажіть будь-ласка,чи має право секретар сільської ради ознайомити з заповітом особу, якщо заповіт складений не на користь цієї особи. (померла мати цієї особи, але заповіт залишила на онука). Дякую.
Автор вопроса: Наталія - 27-02-2018 09:46:05

Доброго дня! Згідно ст.1 ЗУ "Про нотаріат" http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3425-12 "У  населених  пунктах,  де немає нотаріусів, нотаріальні дії, передбачені  статтею 37 цього Закону, вчиняються уповноваженими на це посадовими особами органів місцевого самоврядування." Згідно ст.37 даного закону У  сільських  населених  пунктах  уповноважені на це посадові особи  органу  місцевого  самоврядування, серед іншого, посвідчують заповіти (крім секретних); Згідно ст.8 даного закону "Довідки про вчинені нотаріальні дії та копії  документів,  що зберігаються  у нотаріуса,  видаються нотаріусом виключно фізичним та юридичним особам,  за дорученням яких або щодо  яких  вчинялися нотаріальні дії.  У разі смерті особи чи визнання її померлою такі довідки видаються спадкоємцям померлого." У Вашу випадку особа, яка виконувала обов'язки нотаріуса показала документ особі, на користь якої не вчинялась нотаріальна дія, яле вона є спадкоємцем, як дочка померлої. Тому такі дії є законними.

Вітаю Вас! Мій свекор заявив до мене судовий позов по майну, що досталось мені від загиблого чоловіка. Чи можете Ви підготувати заперечення на цей позов і скільки це коштуватиме?
Автор вопроса: Валентина - 26-02-2018 15:14:44

Доброго дня! Так, наш офіс може підготувати для Вас відзив на позовну заяву. Для цього Вам необхідно відіслати нам фотокопії цивільної справи (позов і додатки). Термін виконання 2-3 робочих дні. Вартість залежить від складності роботи. Орієнтовно 800 - 1200 грн.

Доброго дня!
Скажіть будь ласка, чи має право керівник притягнути до обмеженої матеріальної відповідальності на основі акту перевірки КРУ особу, яку в акті визнано винною. Особа тимчасово виконувала обов'язки керівника установи певний час, в цей період нею і ФОП було укладено угоду про надання в користування транспортного засобу. Підприємець не заплатив за весь час користування, в результаті утворився борг, що виявлений під час перевірки. Через 2 місяці після призупинення угоди з ФОП призначено нового керівника. Перед цим звертались в усній формі про погашення боргу. Після призначення керівника до посадових обов'язків особи, що тимчасово виконувала обов'язки не входили підготовка відповідних листа-претензії до підприємця чи позовної заяви. Під час передачі повноважень письмово про цю ситуацію не повідомлено. Термін позовної давності не закінчився. Чи можна на цих підставах оскаржувати наказ про притягнення до матеріальної відповідальності? Щиро дякую за допомогу.
Автор вопроса: Андрій - 26-02-2018 12:02:28

Доброго дня! Згідно ст.136. КЗпПУ (Порядок покриття шкоди, заподіяної працівником) "Покриття шкоди працівниками в розмірі, що не перевищує середнього місячного заробітку, провадиться за розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, керівниками підприємств, установ, організацій та їх заступниками - за розпорядженням вищестоящого в порядку підлеглості органу шляхом відрахування із заробітної плати працівника.  Розпорядження власника або уповноваженого ним органу, або вищестоящого в порядку підлеглості органу має бути зроблено не пізніше двох тижнів з дня виявлення заподіяної працівником шкоди і звернено до виконання не раніше семи днів з дня повідомлення про це працівникові. Якщо працівник не згоден з відрахуванням або його розміром, трудовий спір за його заявою розглядається в порядку, передбаченому законодавством. У решті випадків покриття шкоди провадиться шляхом подання власником або уповноваженим ним органом позову до районного, районного у місті, міського чи міськрайонного суду."  Згідно стаття 135--3 КЗППУ (Визначення розміру шкоди)  "Розмір заподіяної підприємству, установі, організації шкоди визначається за фактичними втратами, на підставі даних бухгалтерського обліку, виходячи з балансової вартості (собівартості) матеріальних цінностей за вирахуванням зносу згідно з установленими нормами.  У разі розкрадання, недостачі, умисного знищення або умисного зіпсуття матеріальних цінностей розмір шкоди визначається за цінами, що діють у даній місцевості на день відшкодування шкоди." Таким чином, умовами притягнення працівника до матеріальної відповідальності є наявність одночасно наступних елементів: 1) пряма дійсна шкода, завдана підприємству (втрата, погіршення або зниження цінності майна, необхідність проведення затрат на відновлення, придбання майна тощо); 2) протиправна поведінка працівника (невиконання чи не належне виконання працівником своїх трудових обов’язків, які закріплені у трудовому договорі, посадовій інструкції тощо); 3) вина працівника у невиконанні чи не належному виконанні ним своїх трудових обов’язків (може бути як у формі умислу так і у формі необережності); 4) працівник може нести відповідальність лише за ту шкоду, яка завдана працівником саме невиконанням чи не належним виконанням своїх трудових обов’язків (існує прямий зв'язок між дією чи бездіяльністю працівника і шкодою, яка завдана підприємству).  Тобто, якщо Ви не згодні з рішенням керівника - звертайтесь до суду. У Вас э шанси виграти.

доброго дня. я офіцер запасу ЗСУ. ПИТАННЯ НА РАХУНОК ПОНОВЛЕННЯ ВІЙСЬКОВОГО ЗВАННЯ . В 2016 РОЦІ БУВ ПОНИЖЕНИЙ НА ОДИН СТУПІНЬ І ПЕРЕВЕДЕНИЙ З КИЄВА В ІНШИЙ ГАРНІЗОН. У 2017 , ПЕРЕД ЗВІЛЬНЕННЯМ В ЗАПАС, БУЛО ЗНЯТО СТЯГНЕННЯ, АЛЕ ЗВАННЯ НЕ ВСТИГЛИ ПОНОВИТИ ОКРКМИМ НАКАЗОМ ПО ОСОБОВОМУ СКЛАДУ ксв зсу , ТАК, як вжу звільнився. чи можуть мене поновити у званні коли я перебуваю в запасі і хто це повинен зробити : начальник який понижував у 2016 році і зняв стягнення, військовий комісаріат де на обліку, чи оперативне командування? дякую.
Автор вопроса: ВОЛОДИМИР - 26-02-2018 11:47:06

Доброго дня! Згідно ст. 100. Дисциплінарного статуту Збройних Сил України http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/551-14/page2  -  "Пониження в посаді  військовослужбовців,  пониження   у військових  званнях здійснюються за наказом того командира,  якому надано право призначати на  ці  посади  та  присвоювати  військові звання." Порядок повернення військових звань, з яких відбулось пониження в порядку дисциплінарного стягнення, статутом не визначено. Згідно ст.106 ч.3 Статуту "Якщо накладене на військовослужбовця дисциплінарне стягнення, крім  попередження  про  неповну  службову  відповідність,   після закінчення  року  не  було знято і він не вчинив за цей час іншого правопорушення,  за  яке   був   притягнутий   до   дисциплінарної відповідальності, у відповідній графі розділу "Стягнення" робиться запис про зняття стягнення у зв'язку із закінченням строку. Тобто, якщо Ви прослужили більше року з моменту накладення стягнення, в Вас воно повинно бути знято у беззаперечному порядку. Раджу звернутися з вказаним питання до військового комісара.

Доброго дня! Мої батьки розлучені,2 кімнатна квартира була розділена на 2 рівні частки між ними у 2007 році,і усно домовлено що батько має сплатити матері частку 18000 дол(на той час квартира коштувла 36000 дол.на ринку,але офіційно оцінена не була).Батько сплатив 7000 дол при свідках,решту по ходу обіцяв сплатити, але не мав змоги по стану здровя до цього року.Цього року матір офіційно оцінила квартиру, на суму 22000 дол.,і вимагає від батька ще 11 000 дол.,так як квартира на 2007 р коштувала 36000дол(36000/2=18000-7000=11000дол).Чи може матір претендувати на таку виплату(11000 дол), і чи правоміроно вона вимагає таку суму, пояснююючи це тим, що квартира у 2007 р. коштувала 36000 дол, але ж офіціно вона оцінена не була. Якщо звернутись до суду, чи можна розраховувати на суму 11000-7000=4000дол????Допоможіть, будь-якою відповіддю.
Автор вопроса: Тетяна - 25-02-2018 17:41:38

Доброго дня! Якщо Вашого батька влаштовує ситуація з квартирою, яка на даний час існує (не з нібито боргом, а безпосередньо з використанням квартири) звертатися самому йому до суду не раджу. У вказаній ситуації краще захищатись ніж нападати. Це все що можу сказати у форматі відкритої консультації.

У нас брат служит в армии Украины на строчке,и хочет ехать в отпуск.Государство дает бесплатный билет на поезд домой или нет???
Автор вопроса: Сергей - 24-02-2018 21:53:32

Доброго дня! Згідно  ЗУ "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей"http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2011-12/page2 (Стаття 14. Пільги військовослужбовцям та членам їх сімей) "Військовослужбовці мають право на безоплатний проїзд: 1) залізничним, повітряним, водним та автомобільним (за винятком таксі) транспортом: б) у відпустку в межах України;" У військовій частині Вашому братові повинні видати проїздні документи.

Доброго дня! А де прописано що в нежитловому приміщенні не можна прописатись?
Автор вопроса: Денис - 23-02-2018 08:53:36

Доброго дня! Основними нормативними документами, яким керуються при здійснення реєстрації місця проживання, є "Правила реєстрації місця проживання" (далі Правила) , затверджені Постановою КМУ № 207 від 2.03.16 року. http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/207-2016-%D0%BF#n163 та  Закон України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1382-15 . Згідно ст.11 Правил "11. Орган реєстрації відмовляє в реєстрації/знятті з реєстрації місця проживання, якщо:  особа не подала необхідних документів або інформації;" Згідно ст.18 Правил "Для реєстрації місця проживання особа або її представник подає: "документи, що підтверджують: право на проживання в житлі, - ордер, свідоцтво про право власності, договір найму (піднайму, оренди), рішення суду, яке набрало законної сили, про надання особі права на вселення до Житлового приміщення, визнання за особою права користування житловим приміщенням або права власності на нього, права на реєстрацію місця проживання або інші документи. У разі відсутності зазначених документів реєстрація місця проживання особи здійснюється за згодою власника/співвласників житла, наймача та членів його сім’ї (зазначені документи або згода не вимагаються при реєстрації місця проживання неповнолітніх дітей за адресою реєстрації місця проживання батьків/одного з батьків або законного представника/представників); Стаття 379 ЦК України http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/435-15/page7 дає Поняття житла " Житлом фізичної особи є житловий будинок, квартира, інше жиле приміщення, призначені та придатні для постійного або тимчасового проживання в них." Взагалі в українській мові термін "житло" означає приміщення, призначене для життя людей, або місце для перебування та проживання людей (Словник синонімів української мови: в 2-х т. - К.: Наук. думка, 2001. - Т. 1. - С. 496 - 497). В юридичній літературі житло розглядається з декількох точок зору. По-перше, як місце проживання особи та, по-друге, як об'єкт права власності. І незалежно від того, з якої точки зору воно розглядається, житло має ряд спільних ознак. Першою ознакою є призначення для проживання в ньому людини, що засвідчує приналежність житла до житлового фонду України. Так, відповідно до ст. 4 Житлового кодексу УРСР, житловий фонд утворюють жилі будинки, а також жилі приміщення в інших будівлях, що знаходяться на території України. При цьому не входять до житлового фонду нежилі приміщення в жилих будинках, призначені для торговельних, побутових та інших потреб непромислового характеру. Відповідно до ст. 4 Житлового кодексу УРСР, житловий фонд включає: жилі будинки і жилі приміщення в інших будівлях, що належать державі (державний житловий фонд); жилі будинки і жилі приміщення в інших будівлях, що належать кооперативним організаціям, їх об'єднанням, профспілковим та іншим громадським організаціям (громадський житловий фонд); жилі будинки, що належать житлово-будівельним кооперативам (фонд житлово-будівельних кооперативів); жилі будинки (частини будинків), квартири, що належать громадянам на праві приватної власності (приватний житловий фонд); квартири в багатоквартирних жилих будинках, садибні (одноквартирні) жилі будинки, а також жилі приміщення в інших будівлях усіх форм власності, що надаються громадянам, які відповідно до закону потребують соціального захисту (житловий фонд соціального призначення). Зміст призначення житла визначається ст. 6 ЖК УРСР, відповідно до якого жилі будинки й жилі приміщення призначаються для постійного проживання громадян, а також для використання у встановленому порядку як службових жилих приміщень і гуртожитків.

Доброе утро! Подскажите где написано о том что предпраздничный день (в даном случае 7марта) считается сокращённым?
Автор вопроса: Алла - 23-02-2018 08:49:59

Доброго ранку! Читаємо Кодекс законів про працю України, зокрема ст.53 http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/322-08/page3 "Стаття 53.Тривалість роботи напередодні святкових, неробочих і вихідних днів. Напередодні святкових і неробочих днів (стаття 73) тривалість роботи працівників, крім працівників, зазначених у статті 51 цього Кодексу, скорочується на одну годину як при п'ятиденному, так і при шестиденному робочому тижні. Напередодні вихідних днів тривалість роботи при шестиденному робочому тижні не може перевищувати 5 годин.   

Я офіцер запасу першого розряду, лейтенант. Виповнилося 45 років. Згідно Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" статті 32 маю бути переведений у відставку. Військовий комісаріат робить це без участі особи чи необхідно мені звертатися із письмовою заявою до них. Вдячний Вам за консультацію.
Автор вопроса: Василь - 22-02-2018 23:54:02

Доброго дня! В своєму питанні Ви посилаєтесь на ст.32 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" (далі Закон), http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2232-12/page4 причому посилаєтесь помилково. Ось текст цієї статті - "Військовозобов'язані, які досягли граничного віку перебування в запасі, а також визнані військово-лікарськими комісіями непридатними для військової служби у воєнний час, виключаються з військового обліку і переводяться у відставку."  Вам виповнилось 45 років, а граничний вік перебування в запасі, згідно ст.28 Закону, є 60 років.  Тобто, Ви не досягли граничного віку перебування в запасі і положення ст.32 Закону, за цією ознакою, до Вас застосоване бути не може.

Здравствуйте.Я работаю на гос.предприятии.Недавно получил травму и сейчас нахожусь на больничном.Вчера мне позвонили из отдела кадров и сказали что уволили меня.Имеют ли они на это право ведь я на больничном и как мне поступить?Увольняться я не хочу а они хотят меня уволить так как я получил травму.Куда мне можно жаловаться и как себя вести?
Автор вопроса: Тарас - 22-02-2018 20:43:57

Доброго дня! Звільнення з роботи під час перебування на лікарняному за любих умов є незаконним. Рекомендую протягом одного місяця з дня вручення копії наказу про звільнення або з дня видачі трудової книжки на основі статей 232 та 235 Кодексу законів про працю (КЗпП), звернутися до суду з позовом про поновлення на роботі й оплату за час вимушеного прогулу або різниці в заробітку за час виконання нижчеоплачуваної роботи. У разі пропуску цього строку з поважних причин, суд може ці строки поновити (стаття 234 КЗпП). Якщо травму одержано на підприємстві - Ви можете звернутися зі скаргою про порушення трудового законодавства до відповідної територіальної державної інспекції праці. За Вашою скаргою буде проведено перевірку. В разі виявлення порушень законодавства про працю, щодо посадової особи-порушника, складається та передається на розгляд суду протокол про притягнення її до адміністративної відповідальності. Підготовку вищевказаних звернень Ви можете замовити у нашому офісі, в т.ч. "на відстані".

Чи э такий нормативний акт чи закон, яким дозволяється з дозволу міністра чи зам міністра оборони жити в нежитлових переобладнаних приміщеннях військовослужбовцю?
Автор вопроса: Доброго дня! - 22-02-2018 14:15:37

Доброго дня! Мені нічого не відомо про такий нормативний акт. Жити можна де завгодно, але без переведення помешкання з нежитлового в житлове як мінімум в ньому не можна прописатись (зареєструватись).

Доброго дня.Чи оподатковується утримання дяка в церкві(неприбуткова організація). Дякую.
Автор вопроса: Микола - 22-02-2018 13:03:55

Доброго дня! Я не знаю, що таке "утримання" у Вашому розумінні, однак, якщо працівнику виплачується заробітня платня, вона оподатковується незалежно від того чи прибуткова організація чи ні.  Утримання із заробітної плати — це податки, які утримуються з суми доходу яка виплачується працівнику, проте їх перерахування до відповідних бюджетів покладено на плечі роботодавця. Таких податків із зарплати в нашій країні утримується два: • ЄСВ — сума, яку працівник зобов’язаний сплатити до відповідних фондів, розглянуті вище, з будь-якого одержуваного на підприємстві доходу. Розмір цього податку має два значення 3,6 % і 2 %. Перша ставка застосовується до всіх доходів, що виплачуються працівникові на підприємстві, крім лікарняних, а друга, відповідно, тільки до суми оплати лікарняного листа. • Податок на доходи фізичних осіб (далі ПДФО) — податок, що стягується з доходів фізичних осіб та надходить у місцевий бюджет міста, селища, загалом, того місця де зареєстроване підприємство. Якщо говорити про зарплату, одержуваної громадянами України, то його ставка буде дорівнювати 15 %.

Доброго дня! Мене військовослужбовця строкової служби списують через ВЛК,чи потрібно мені здавати форму військову чи можна її забрати додому з собою?
Автор вопроса: Артем - 22-02-2018 11:17:13

Доброго дня! Я не знайшов правової норми, яка б зобов'язувала військовослужбовця при звільненні здавати ношену форму.

Я,участник АТО,УБД, сын учится на 3-ем курсе университета платно.Можно ли перевести на бесплатное обучение и получения стипендии. Если да ,то что для этого надо предоставить.При поступлении предоставляли все ксерокопии,УБД в том числе.
Автор вопроса: Жорж - 22-02-2018 08:25:21

Доброго дня! Пільги Учасників бойвих дій визначаються ЗУ "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3551-12  Згідно ст.12 жаного закону "Держава забезпечує учасникам бойових дій, зазначеним у пункті 19 частини першої статті 6 цього Закону, та їхнім дітям, у тому числі дітям, які навчаються за денною формою навчання у професійно-технічних та вищих навчальних закладах, - до закінчення навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років, державну цільову підтримку для здобуття професійно-технічної та вищої освіти у державних та комунальних навчальних закладах.    Державна цільова підтримка для здобуття професійно-технічної та вищої освіти надається у вигляді: повної або часткової оплати навчання за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів;  пільгових довгострокових кредитів для здобуття освіти;  соціальної стипендії;  безоплатного забезпечення підручниками;  безоплатного доступу до мережі Інтернет, систем баз даних у державних та комунальних навчальних закладах;  безоплатного проживання в гуртожитку;  інших заходів, затверджених Кабінетом Міністрів України.  Порядок та умови надання державної цільової підтримки для здобуття професійно-технічної та вищої освіти зазначеним категоріям громадян визначаються Кабінетом Міністрів України.   Згідно Закону такі пільги надаються: 19) військовослужбовці (резервісти, військовозобов'язані) та працівники Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту, військовослужбовці військових прокуратур, особи рядового та начальницького складу підрозділів оперативного забезпечення зон проведення антитерористичної операції центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, державну політику у сфері державної митної справи, поліцейські, особи рядового, начальницького складу, військовослужбовці, працівники Міністерства внутрішніх справ України, Управління державної охорони України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Державної пенітенціарної служби України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення; Також, КМУ принйято постанову від 23.11.16 № 975 "Про надання державної цільової підтримки деяким категоріям громадян для здобуття професійно-технічної та вищої освіти" http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/975-2016-%D0%BF  Згідно даної постанови, 2) дітям осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19частини першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, у вигляді: повної оплати за навчання для здобуття професійно-технічної та вищої освіти за певним освітньо-кваліфікаційним рівнем (рівнем вищої освіти) за рахунок коштів загального фонду державного або місцевих бюджетів - у разі зарахування на місця державного (регіонального) замовлення відповідно до умов та правил прийому;  першочергового переведення на навчання на місця державного (регіонального) замовлення у державних (комунальних) вищих навчальних закладах, що одержані за рахунок перерозподілу вищим навчальним закладом або відповідним державним замовником обсягів державного (регіонального) замовлення, студентів, зарахованих відповідно до умов та правил прийому згідно з угодами, укладеними між навчальним закладом та фізичною або юридичною особою;  соціальної стипендії;  безоплатного забезпечення підручниками;  безоплатного доступу до Інтернету, систем баз даних у державних та комунальних навчальних закладах;  безоплатного проживання в учнівських гуртожитках - для учнів професійно-технічних навчальних закладів, проживання у студентських гуртожитках з пільговою оплатою у розмірі, визначеному вищим навчальним закладом в установленому законодавством порядку, - для студентів вищих навчальних закладів, курсантів невійськових вищих навчальних закладів;    Таким чином, державою гарантовано безкоштовне навчання Вашої дитини. Для реалізації цього, рекомендую звернутися з заявою безспосереднього до декана ВНЗ.

Доброго дня.Я маю державний акт на право постійного користування земельної ділянки для ведення фермерського господарства.Ферм.госп. я закрив. Хочу відмовитись від зем.діл. але виїхавш на постійне місце проживання до іншої країни не маю паспорта громадянина україни отже заяву на добровільну відмову від зем.діл. написати не можу.Як бути в такому випадку і чи може сільська рада вилучити у мене земельну ділянку.
Автор вопроса: Степан - 21-02-2018 19:22:44

Доброго дня! Підстави припинення права користування земельною ділянкою визначені в ст.141 ЗК України. http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2768-14/page6 Серед них є наступні: а) добровільна відмова від права користування земельною ділянкою; д) систематична несплата земельного податку або орендної плати; Для добровільної відмови Ви можете подати заяву і як громадянин іншої держави, приому надіславши її поштою. Закон не передбачає особистого прибуття для цього до відповідної ради.  Крім того, рада може в судовому порядку вилучити землю і через несплату земельного податку.

Доброго вечора!
Після звільнення з роботи у вз’язку з реорганізацією я стала на облік у районному центрі зайнятості. У зв’язку з виїздом за межі України на два місяці знялась із обліку. Після повернення із заграниці хотіла повторно зареєструватись у центрі зайнятості, але мені повідомили, що враховуючи наявність в мене земельної ділянки (0.16 га) для ведення підсобного господарства я не маю права на виплату допомоги по безробіттю.
Допоможіть буль ласка чи правомірні дії районного центру зайнятості.
Дякую!
Автор вопроса: Світлана - 21-02-2018 18:11:54

Доброго дня! Нормативним актом, що регулює підстави та порядок обліку громадян в центрі зайнятості є "ПОРЯДОК реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу" затверджений постановою КМУ № 198 від 20 березня 2013 р.  http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/198-2013-%D0%BF  Вказаним Порядком передбачено підстави припинення обліку осіб, які шукають роботу. 37. Центр зайнятості припиняє реєстрацію: 1) з дня: початку зайнятості особи (крім участі у громадських та інших роботах тимчасового характеру, зайнятості працею, пов’язаною з організацією підготовки та проведенням виборів Президента України, народних депутатів України, місцевих виборів):  - працевлаштування за наймом на умовах трудового договору (контракту);  - укладення цивільно-правового договору щодо виконання робіт (надання послуг);  - забезпечення роботою самостійно;  - призначення виплати грошового забезпечення батькам-вихователям дитячих будинків сімейного типу, прийомним батькам;  - призначення грошової допомоги на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього нагляду; - призначення грошової допомоги, компенсації та/або надбавки непрацюючій працездатній особі, яка фактично здійснює догляд за дитиною-інвалідом, інвалідом I групи або особою похилого віку, яка за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду або досягла 80-річного віку; - зайняття іншим видом діяльності згідно із статтею 4 Закону України “Про зайнятість населення”; поновлення зареєстрованого безробітного на роботі за рішенням суду, що набрало законної сили; вступу на навчання за денною формою, у тому числі з використанням ваучера; призову на строкову військову або альтернативну (невійськову) службу; набрання законної сили вироком суду про засудження особи до позбавлення волі, обмеження волі, арешту (крім випадків звільнення від відбування покарання з випробуванням);  досягнення особою встановленого статтею 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” пенсійного віку або призначення пенсії за віком на пільгових умовах чи за вислугу років; подання заяви про здійснення догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку або закінчення періоду, визначеного у медичному висновку;  подання безробітним заяви про припинення реєстрації;  подання довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією з висновком про визнання особи нездатною до трудової діяльності;  встановлення факту подання особою недостовірних даних та документів, на підставі яких прийнято рішення про надання їй статусу безробітного, призначення виплати матеріального забезпечення на випадок безробіття та надання соціальних послуг, що мав місце протягом періоду реєстрації;  встановлення факту виконання безробітним оплачуваної роботи (надання послуг), зайняття іншим видом діяльності згідно із статтею 4 Закону України “Про зайнятість населення”;  припинення професійного навчання за направленням центру зайнятості без поважних причин;  відмови від двох пропозицій підходящої роботи, в тому числі за набутою професією за направленням центру зайнятості, а для безробітного, який вперше шукає роботу та не має професії (спеціальності), - відмови від двох пропозицій проходження професійного навчання у період з дня реєстрації (перереєстрації);  смерті безробітного або визнання його за рішенням суду померлим, безвісно відсутнім, недієздатним чи обмежено дієздатним;  подання безробітним заяви про бажання отримувати соціальні послуги та виплату матеріального забезпечення на випадок безробіття в іншому центрі зайнятості;  закінчення строку дії довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи; 2) у разі невідвідування без поважних причин центру зайнятості:  протягом 30 робочих днів з дати прийняття рішення про таке відвідування (крім тих, що беруть участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру, проходять професійне навчання за направленням центру зайнятості, зайняті працею, пов’язаною з організацією підготовки та проведенням виборів Президента України, народних депутатів України, місцевих виборів) (на 31-й день);  протягом 14 робочих днів з дня припинення участі у громадських та інших роботах тимчасового характеру, закінчення праці, пов’язаної з організацією підготовки та проведенням виборів Президента України, народних депутатів України, місцевих виборів) (на 15-й день);  протягом 14 робочих днів з дня закінчення професійного навчання за направленням центру зайнятості (на 15-й день);  протягом 14 робочих днів з дня закінчення строку дії медичної довідки по вагітності та пологах (на 15-й день).  Вказаний перелік є вичерпним і ним не передбачено такої підстави як наявність земельної ділянки для ведення підсобного господарства. Таким чином, відмова є незаконною. Рекомендую подати письмову заяву і в разі одержання письмової відмови - оскаржити її.

 

Доброго дня! Під час спору з роботодавцем з приводу незаконно на мою думку оголошеного дисциплінарного стягнення (догани), був використаний цифровий диктофон для запису розмови з моєю участю. В записаній розмові немає особистих даних про посадову особу, розмова зроблена в робочий час на робочому місці, але без попередження про це співрозмовника.
Чи маю я право використати такий запис у суді?
Чи настає відповідальність за запис розмови (не телефонної) без попередження про це сторони або сторін, з якою/якими я веду бесіду?
Дякую.
Автор вопроса: Андрій - 21-02-2018 14:32:17

Доброго дня! По суті, Ваше питання полягає в тому, чи можуть аудіозаписи розмови, зробленої без дозволу суду та особи, розмову з якою Ви записували, бути використані як докази в цивільному судовому провадженні.  Так, згідно ст.76 ЦПК України http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1618-15/page3 "Доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. 2. Ці дані встановлюються такими засобами: 1) письмовими, речовими і електронними доказами; 2) висновками експертів; 3) показаннями свідків." Для того, щоб докази прийняв суд вони повинні бути належними, допустимими і достовірними. Згідно ст.77 ЦПК України "1. Належними є докази, які містять інформацію щодо предмета доказування. 2. Предметом доказування є обставини, що підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення."  Згідно ст.78 ЦПК України "1. Суд не бере до уваги докази, що одержані з порушенням порядку, встановленого законом." Ст.79 ЦПК - "Достовірними є докази, на підставі яких можна встановити дійсні обставини справи."  Якщо Ваш запис буде містити інформацію щодо предмету доказування, - він буде належним доказом.  Якщо Ви доведете суду, що на підставі запису можна встановити дійсні обставини справи - він може бути визнаний судом достовірним. Звертаю Вашу увагу, що відповідно ст.89 ЦПК "Суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об’єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв’язок доказів у їх сукупності."     І головне, щоб запис був визнаний допустимим доказом, вірніше “доказом, отриманим за допомогою звукозапису”, він повинен бути одержаним в законному порядку.  Якщо в кримінальному процесі склалася більш-менш стала практика, коли допустимим може бути визнано доказ у вигляді запису, який зроблено на підставі рішення суду, або випадково, без мети фіксування обставин конкретного злочину. Наприклад дорожня камера, камера відеоспостереження, випадковий запис, коли знімали одну подію (наприклад весілля), а на запис попала подія злочину. То в цивільному процесі це питання менше врегульовано. Але насправді записувати та знімати можна і необхідно без дозволу суду, особливо якщо від цього залежить людське життя, оскільки є таке поняття як необхідна оборона. І докази такі можуть прийматися судом, щоправда за його бажанням та після експертизи. Тобто суд може і  просто “закрити очі” на ці докази. Тепер щодо відповідальності. Якщо Ви записали процес розмови, яка свідчить про порушення саме Ваших прав і при цьому Ви не збираєте комерційну інформацію чи інформацію "на замовлення", - відповідальності не буде.

я військовий пенсіонер мені 44 роки чи має право військомат викликати мене на військові збори
Автор вопроса: сергій - 21-02-2018 13:15:31

Доброго дня! Раджу ознайомитись зі ст.ст.29, 30 ЗУ "Про військовий обов'язок і військову службу" http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2232-12/page4  Згідно ст.29 Закону - "Військовозобов'язані призиваються на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори." Тобто, якщо Ви залишаєтесь військовозобов'язаним, Вас не виключено з військового обліку, то цілком можливе залучення Вас до військових зборів. Підстави для звільнення від військових зборів визначені у ст.30 Закону.

Добрий день. Я військовослужбовець службиза контрактом( не перший контракт), чи маю право вступити до цивільного ВУЗу , і чи потрібен мені дозвіл командира.І чи будуть надаватися оплачувані відпустки на сесії. Дякую.
Автор вопроса: Вступ до цивільного ВНЗ військовому - 21-02-2018 10:01:22

Доброго дня! Згідно ст.13 ЗУ "Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2011-12/page2 "Військовослужбовці мають право на навчання (у тому числі на отримання післядипломної освіти) у військових навчальних закладах, відповідних підрозділах підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації військовослужбовців. Військовослужбовцям, які прийняті на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу після здобуття базової або повної вищої освіти за державним замовленням, дозволяється навчатися в інших вищих навчальних закладах без відриву від служби після проходження ними строку служби, який дорівнює часу їхнього навчання для здобуття попередньої вищої освіти. Іншим категоріям військовослужбовців, крім військовослужбовців строкової військової служби та військової служби за призовом осіб офіцерського складу, дозволяється навчатися в інших вищих навчальних закладах без відриву від служби в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України." Без відриву від служби - означає заочно. Підстави і порядок надання відпусток військовослужбовцям визначає ст.10-1 цього ж закону. Згідно п8. даної статті "Військовослужбовцям, крім військовослужбовців строкової військової служби, додаткові відпустки у зв'язку з навчанням, творчі відпустки та соціальні відпустки надаються відповідно до Закону України"Про відпустки". Інші додаткові відпустки надаються їм на підставах та в порядку, визначених відповідними законами України. У разі якщо Законом України"Про відпустки" або іншими законами України передбачено надання додаткових відпусток без збереження заробітної плати, такі відпустки військовослужбовцям надаються без збереження грошового забезпечення.  Згідно ст.15 ЗУ "Про відпустки" "Працівникам, які успішно навчаються без відриву від виробництва у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання, надаються додаткові оплачувані відпустки: 1) на період настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів для тих, хто навчається на першому та другому курсах у вищих навчальних закладах: першого та другого рівнів акредитації з вечірньою формою навчання - 10 календарних днів, третього та четвертого рівнів акредитації з вечірньою формою навчання - 20 календарних днів, незалежно від рівня акредитації з заочною формою навчання - 30 календарних днів;  2) на період настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів для тих, хто навчається на третьому і наступних курсах у вищих навчальних закладах: першого та другого рівнів акредитації з вечірньою формою навчання - 20 календарних днів,  третього та четвертого рівнів акредитації з вечірньою формою навчання - 30 календарних днів,  незалежно від рівня акредитації з заочною формою навчання - 40 календарних днів;  3) на період складання державних іспитів у вищих навчальних закладах незалежно від рівня акредитації - 30 календарних днів;  4) на період підготовки та захисту дипломного проекту (роботи) студентам, які навчаються у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання першого та другого рівнів акредитації, - два місяці, а у вищих навчальних закладах третього і четвертого рівнів акредитації - чотири місяці.

на рахунок профспілки це 100 грн ндо дня Конституції України .От цю суму треба декларувати?дякую
Автор вопроса: петро - 20-02-2018 15:39:55

Так, виходячи з положень закону, потрібно.

Скажить будь ласка в електроній декларації як дохід показуємо суму отриману з профспілки.Дякую
Автор вопроса: Петро - 20-02-2018 14:10:52

Доброго дня! Я можу лише здогадуватись яку допомогу Ви отримували з профспІльки. Відповідно до пункту 7 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції" http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1700-18 , у декларації зазначаються доходи суб’єкта декларування та членів його сім’ї, які були отримані або нараховані упродовж звітного періоду. При цьому доходи включають: - заробітну плату (грошове забезпечення), отриману як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом; - гонорари та інші виплати згідно з цивільно-правовими правочинами; - дохід від підприємницької або незалежної професійної діяльності;
- дохід від надання майна в оренду (користування); - дивіденди; - проценти; - роялті;  - страхові виплати; - играші (призи) у лотерею чи в інші розіграші, у букмекерському парі, у парі тоталізатора; - призи (виграші) у грошовій формі, одержані за перемогу та/або участь в аматорських спортивних змаганнях; - благодійну допомогу; - пенсію; - спадщину; - доходи від відчуження цінних паперів чи корпоративних прав; - подарунки;
- інші доходи. Під заробітною платою розуміється як основна заробітна плата, так і будь-які заохочувальні та компенсаційні виплати (премії, надбавки тощо), які виплачуються (надаються) суб’єкту декларування або члену його сім’ї у зв'язку з відносинами трудового найму, крім коштів для покриття витрат на відрядження, які у цілях декларування доходом не вважаються (див. далі окреме роз’яснення з цього приводу).
Соціальні виплати, субсидії тощо вважаються доходом і відображаються в декларації лише в разі їх монетизації, тобто виплати (нарахування) у грошовій формі.

Добрый день! Я работаю в госучреждении, хочу написать заявление голове провсоюзу на материальную помощь, так как я в положении...Скажите пожалуйста если я напишу такое заявление это не отразится на выплате декретных? Спасибо!
Автор вопроса: Нелли - 20-02-2018 09:29:22

Доброго дня! Не бачу як це може Вам зашкодити. Умовно серед видів матеріальної допомоги, яку виплачують працівникам бюджетних установ, можна виділити такі: допомогу на оздоровлення, матеріальну допомогу (яку надають на різні цілі згідно з  умовами колективного договору) і матеріальну допомогу на вирішення соціально-побутових питань (далі — матдопомога на соцпобут). Раджу ознайомитись з положеннями про матдопомогу викладеними в колективному договорі.

Yandex.Metrika