Он-Лайн консультации

Пошук за ключовим словом раніше наданих консультацій

Он-Лайн консультации

   Вопросов: всего-1292, сегодня-0;    ответов: всего-1292, сегодня-0


Порядок
Есть ответ  
Опубликовано  
Ожидает ответа  
Опубликовано  
Доброго дня! Як виселити особу котра,незаконно, самовільно займає житлову площу, без будь яких законних на те підстав?
Автор вопроса: Ірина - 21-12-2017 11:24:16

Доброго дня! На жаль, тільки в судовому порядку, шляхом подачі відповідного позову.

Доброго вечора,скажіть які в нашому законодавстві прописи,що до встановлення газового лічильника,в квартирі?При написанні заяви мені сказали що я маю заплатити майстрам 3100,або 3200грн.безпосередньо на руки по факту виконаних робіт.В ту суму входить лічильник,труби і робота,ніяких чеків і офіційних проплат,хоча заяву я писала в газовій канторі.На скільки то правомірна ціна такого встановлення?
Автор вопроса: Леся - 20-12-2017 22:39:48

Доброго дня! Нормативним актом, що регулює підняте Вами питання є ЗУ "Про забезпечння комерційного обліку природного газу" http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/3533-17  Стаття 3. даного закону "Джерела фінансування" передбачає, що "Фінансування робіт з оснащення лічильниками газу населення здійснюється за рахунок: коштів суб'єктів господарювання, що здійснюють розподіл природного газу на відповідній території; коштів відповідного бюджету; інших джерел, не заборонених законодавством." Однак, зверніть увагу, що мова йде про вартість РОБІТ, а не самого лічильника. З відкритих джерел відомо, що вартість самого лічильника залежить від його марки і типорозміру - і в середньому станосить від 1000  до 2000 грн. https://rt.co.ua/katalog/otoplenie-i-vodosnabzhenie/schetchiki-gazovye Розрахунок вартості робіт із встановлення лічильника виконується відповідно до кошторису. Сума залежатиме від об’єму та складності робіт, а також від кількості необхідних матеріалів і може коливатися  від 1800 грн до 2200 грн. (дані з інтернету) Насамперед, раджу звернутись до місцевого органу влади і поцікавитись про наявність програми з безкоштовного встановлення лічильника. Якщо такої програми немає - за лічильник прийдеться платити, а роботи газопостачальна компанія зобов'язана виконати за власний кошт, в т.ч. й за витратні матеріали. Платити гроші без чека я б Вам не радив. Без наявного касового чека гарантія на прилад буде недійсною.

Яка це КАДРОВА військова служба?
Автор вопроса: Макс - 20-12-2017 15:36:13

Згідно "ПОЛОЖЕННЯ про проходження військової служби особами  офіцерського складу, прапорщиками (мічманами) Збройних Сил України http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1053/20013. Для  осіб  офіцерського  складу,  прапорщиків   (мічманів) установлено такі види служби: військова служба за контрактом осіб офіцерського складу; військова служба осіб офіцерського складу за призовом; кадрова військова    служба    осіб    офіцерського   складу, зарахованих до Збройних Сил України  до  запровадження  військової служби за контрактом; На даний час кадрової військової служби немає.

Доброго дня! Чи потрібно за зміну адреси громадської організації в установчих документах платити при перереєстрації?
Автор вопроса: алла - 20-12-2017 12:32:12

Доброго дня! Згідно ст.36 ЗУ "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/755-15/page4 "1. За державну реєстрацію справляється адміністративний збір у такому розмірі: ... 0,3 прожиткового мінімуму для працездатних осіб - за державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу (крім громадських об’єднань та благодійних організацій), що містяться в Єдиному державному реєстрі, крім внесення змін до інформації про здійснення зв’язку з юридичною особою;"

Доброго дня! Я військовослужбовець, у мене 2 грижі по 0.63 мм, де написаноо про те чи повинні мене списувати з такою болячкою чи ні?
Автор вопроса: Ігор - 20-12-2017 10:39:50

Доброго дня! Рішення про визнання особи непридатною для проходження військової служби може прийняти тільки ВЛК, яка в своїй діяльності керується  "ПОЛОЖЕННЯМ про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України" http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1109-08

Добрий день! Як підтверджується розмір завданої моральної шкоди в суді?
Автор вопроса: Тарас - 20-12-2017 10:22:31

Доброго дня! Рекомендую ознайомитись з Постановою Пленуму Верховного суду України "Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди" http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v0004700-95 Під моральною  шкодою  слід  розуміти  втрати  немайнового
характеру  внаслідок  моральних  чи фізичних страждань,  або інших негативних  явищ,   заподіяних   фізичній   чи   юридичній   особі незаконними діями або бездіяльністю інших осіб. Відповідно до  чинного  законодавства  моральна  шкода   може полягати, зокрема:  у  приниженні  честі,  гідності,  престижу або
ділової репутації,  моральних переживаннях у зв'язку з ушкодженням здоров'я,    у   порушенні   права   власності   (в   тому   числі інтелектуальної),  прав, наданих споживачам, інших цивільних прав, у  зв'язку  з  незаконним  перебуванням  під слідством і судом,  у порушенні  нормальних   життєвих   зв'язків   через   неможливість продовження  активного  громадського життя,  порушенні стосунків з оточуючими людьми, при настанні інших негативних наслідків. Відповідно  до    загальних     підстав     цивільно-правової
відповідальності  обов'язковому з'ясуванню при вирішенні спору про відшкодування моральної (немайнової) шкоди  підлягають:  наявність такої  шкоди,  протиправність  діяння  її  заподіювача,  наявність причинного зв'язку між шкодою і протиправним  діянням  заподіювача та   вини  останнього  в  її  заподіянні.  Суд,  зокрема,  повинен з'ясувати,  чим   підтверджується   факт   заподіяння   позивачеві моральних  чи  фізичних страждань або втрат немайнового характеру, за яких обставин чи якими діями (бездіяльністю) вони заподіяні,  в якій  грошовій  сумі  чи  в якій матеріальній формі позивач оцінює заподіяну йому шкоду та з чого він при  цьому  виходить,  а  також інші  обставини,  що  мають  значення для вирішення спору.

Добрый вечер, 18 ноября 2017 года я совершил преступление, предусмотренное ст. 125 ч. 1 УК (в состоянии алкогольного опьянения), у меня двое несовершеннолетних детей. Скажите пожалуйста, попадаю ли я под действие Закона "Об амнистии в 2016 году". Согласно ст. 18 указанного закона он подлежит исполнению на протяжении трех месяцев со дня вступления в силу. Благодарю
Автор вопроса: Георгий - 18-12-2017 17:41:07

Доброго дня! Якщо особа не підпадає під ознаки ст.4 ЗУ "Про застосування амністії в Україні" http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/392/96-%D0%B2%D1%80 , то формально до неї може бути застосований ЗУ "Про амністію в 2016 році" http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1810-19  Однак, згідно статті 5  ЗУ "Про застосування амністії в Україні" "Дія  закону  про  амністію поширюється на злочини, вчинені до дня набрання ним чинності включно,  і не поширюється на триваючі або продовжувані злочини,  якщо вони закінчені, припинені або перервані після набрання законом про амністію чинності. Тобто, якщо Ви вчинили злочин після набрання чинності законом про амністію, закон до Вас не застосовуватиметься. При цьому, вимога щодо 3-х місяців стосується не особу, а відповідні органи на яких покладено обов'язок застосування закону. Однак, Ви вчинили злочин після прийняття вищевказаного закону

Вы ответили мне на вопрос касательно несуществующих счетов частных лиц имеющих банковские карты,но моя ситуация иная.Мой бухгалтер перечислил деньги на СЧЁТ фирмы поставщика.Поставщик имеет регистрационный номер,наименование фирмы и счета в банке.Деньги ушли на их счёт, товар мы не получили.Имеется ли шанс судиться с ними в арбитражном суде если нет договора.Они мне на эмейл прислали всё ,счет-фактуру,спецификации на товар и шаблон договора но мы его так и не заключили.Вопрос:Имеет ли смысл судиться с ними если нет ДОГОВОРА.Принимает ли суд доводы что якобы в телефонном режиме мы устно договорились о поставке?Есть ли норма Закона которая признает устный хоз договор?Спасибо заранее за ответ.
Автор вопроса: Евгений - 18-12-2017 14:10:05

Ми в приципі не надаємо безкоштовних консультацій з питань підприємницької діяльності. Однак, пару слів скажу, - Господарський договір за загальним правилом викладається у формі єдиного до­кумента, підписаного сторонами та скріпленого печатками. Допускається укладення господарських договорів у спрощений спосіб, тобто шляхом обміну листами, факсограмами, телеграмами, телефонограмами тощо, а також шляхом підтвердження при­йняття до виконання замовлень, якщо законом не встановлено спеціальні вимоги до форми та порядку укладення даного виду договорів (ст.181). Крім того, ГК не встановлює спеціального правила щодо моменту укладення договору, по­трібно застосовувати норму статті 640 ЦК, відповідно до якої договір є укладеним з моменту одержання особою, яка направила пропозицію укласти договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції. Якщо відповідно до акта цивільного законодавства для укладення договору необ­хідні також передання майна або вчинення іншої дії, він є укладеним з моменту передання відповідного майна або вчинення певної дії (наприклад передачі вантажу для перевезення).

Чи мають право відрядити в ато ,якщо особа молодша 20 років
Автор вопроса: Валентина - 16-12-2017 16:48:01

Доброго дня! Я не знайшов ні одного нормативного документа, з наявних у вільному доступі, які б прямо забороняли направляти для проходження служби в зону АТО військовослужбовців віком до 20 років. Судячи з того, що керівники МО, Генштабу ЗСУ та Президент України неодноразово заявляли, що військовослужбовців строкової служби не будуть направляти в АТО, не виключено що є такий наказ, який не оприлюднюється оскільки скоріш за все має гриф ДСК - для службового користування.

Добрый вечер!Я владелец фирмы.Нашёл объявление в интернете про интересующий меня товар,созвонился с менеджером фирмы-поставщика и заказал товар.Поставщик по устной со мной договоренности прислал мне на эмейл счет фактуру которую оплатил мой бухгалтер.Оплатил на счет поставщика как положено с указанием наименования товара.Прошло после оплаты уже три дня но товар не пришел и связь с поставщиком утеряна.Могу ли я вернуть деньги если договор мы не заключали а имеется только банковский документ о перечислении денег на их счёт.Что Вы посоветуете мне делать?Может обратиться с заявлением в милицию?
Автор вопроса: Евгений - 15-12-2017 16:51:04

Доброго вечора. Найпростіше скасувати переведення коштів, якщо були вказані неіснуючі реквізити отримувача. Просто такий карти не існує, а значить - гроші «зависають» в повітрі. Як тільки помилку виявлено, потрібно зв'язатися з банком (банкоматом якого ви користувалися) і пояснити ситуацію. Для прискорення процесу потрібно звернутися до відділення фінансово-кредитної установи та написати заяву. У документі слід вказати суму, дату, адресу банкомата (терміналу) і додати копію квитанції. Якщо потрібно анулювати переклад, зроблений на неіснуючий рахунок в системі інтернет-банкінгу, процедура аналогічна. Гроші повинні бути повернуті вам на протязі 10 дней. У багатьох банків існує система перевірки реквізитів одержувача і засоби, відправлені на неіснуючий рахунок, автоматично повертаються. У разі, коли ви перевели кошти на карту, яка існує, але помилилися з реквізитами (цей метод можна спробувати використати), отримати їх назад набагато складніше. Для цього потрібно написати в банку заяву. Може бути, одержувач виявиться порядною і погодитися повернути кошти, тому банк повідомляє його про ваше прохання. В іншому випадку скасувати переведення можливо тільки через суд. Але це все довго, витратно і майже неефективно. В міліцію звісно також потрібно подати заяви про факт шахрайства.

Спасибо Вам за ответ.Но дело в том,что решение суда о назначение алиментов уже было при разводе,а сейчас я подаю на лишение родительских прав своего бывшего мужа,в иске я доказываю что он не платит алименты,но в исковых требованиях прошу лишь лишить его родительских прав.Если я не прошу суд об алиментах не означает ли это что мой ребёнок останется без алиментов.Не просила я об этом в иске по причине того,что уже есть решение суда об алиментах.Мне что нужно будет подать уточняющий иск или суд сам имея предоставленное мной решение суда и долг с исполнительной службы обязует его платить алименты?Писать мне уточняющий иск или нет?Спасибо за ответ заранее ,удачи Вам.
Автор вопроса: Оксана - 15-12-2017 14:18:11

На мою думку, якщо рішення суду, яким було призначено аліменти, не прив'язано до статусу батька як особи, яка має повні батьківські права, - в разі позбавлення батьківських прав воно залишиться чинним і аліменти будуть нараховуватись як і раніше. Це не позбавляє Вас права поставити перед судом питання про збільшення (зменшення) конкретизацію суми, аліментів, в тому числі у зв'язку з невиконанням батьківських обов'язків і позбавленням батьківських прав. При цьому, суд буде розглядати справу виключно в межах Вашіх вимог.

Доброго дня. Я працюю бухгалтером в органах місцевого самоврядування і так сталось, що секретар і сільський голова потрапили на лікарняний, і до кінця цього року приступити до виконання своїх обов'язків не зможуть. Порадьте , що робити в дані ситуації. Дякую.
Автор вопроса: Ніна - 15-12-2017 10:24:09

Доброго дня! Ви не пробували звернутися до Вашого юриста? Якщо його немає - зверніться до юриста обласної (міської) ради. Ми не надаємо безкоштовних юридичних консультацій органам влади. На все добре.

Здравствуйте.У меня такой вопрос.Мы с супругом развелись в 2013 году,суд присудил алименты но все это время муж не платит их,сейчас я второй раз вышла замуж,сейчас подаем иск на лишение первого мужа родит. прав,если суд примет положительное решение обязан ли муж платить алименты на ребенка.В совбезе мне сказали что после лишения родительских прав он не будет платить алименты ,только если присудит суд.Мне что снова подавать на алименты?Есть ведь уже исполнительное производство по этому делу и решения суда о присуждении алиментов?
Автор вопроса: Оксана - 14-12-2017 14:35:15

Доброго дня! Згідно Стаття 166 Сімейного кодексу України http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2947-14/page3 (Правові наслідки позбавлення батьківських прав) "1. Особа, позбавлена батьківських прав: 1) втрачає особисті немайнові права щодо дитини та звільняється від обов'язків щодо її виховання; 2) перестає бути законним представником дитини; 3) втрачає права на пільги та державну допомогу, що надаються сім'ям з дітьми;  4) не може бути усиновлювачем, опікуном та піклувальником;  5) не може одержати в майбутньому тих майнових прав, пов'язаних із батьківством, які вона могла б мати у разі своєї непрацездатності (право на утримання від дитини, право на пенсію та відшкодування шкоди у разі втрати годувальника, право на спадкування); 6) втрачає інші права, засновані на спорідненості з дитиною. 2. Особа, позбавлена батьківських прав, не звільняється від обов'язку щодо утримання дитини. 3. При задоволенні позову щодо позбавлення батьківських прав суд одночасно приймає рішення про стягнення аліментів на дитину. У разі якщо мати, батько або інші законні представники дитини відмовляються отримувати аліменти від особи, позбавленої батьківських прав, суд приймає рішення про перерахування аліментів на особистий рахунок дитини у відділенні Державного ощадного банку України та зобов’язує матір, батька або інших законних представників дитини відкрити зазначений особистий рахунок у місячний строк з дня набрання законної сили рішенням суду. особистих немайнових, а й майнових прав. У майбутньому вони не матимуть права вимагати від ди­тини, щодо якої позбавлені батьківських прав, аліменти (ст. 81 КпШС; ст. 202 СК), права на спадкування після цієї дитини (ст. 528 ЦК 1963 р.; п. 5 ч. 1 статті, що коментується; ч. З ст. 1224 ЦК 2003 р.), на управління майном неповнолітньої дити­ни (ст. 78 КпШС; ст. 177 СК). Виплата аліментів, пенсій та гро­шової допомоги на дитину такому батьку або матері припи­няється. Батьки, позбавлені батьківських прав, також втрачають право на пенсію та відшкодування шкоди у разі втрати году­вальника (п. 5 ч. 1 коментованої статті)."  Водночас дитина зберігає свої майнові права, засновані на факті їх споріднення з особою, позбавленою батьківських прав. Зокрема, вона має право на одержання від цієї особи аліментів (ст. 80 КпШС; ст. 180 СК) і на спадкування після неї (ст. 529 ЦК 1963 р.; ст. 1261 ЦК 2003 р.). Батько, матір втрачають права, але не звільняються від низки майнових обов'язків. Дитина зберігає більшість майнових прав (право на аліменти, право спадкування, право власності або право кори­стування житловою площею). Виходячи із вказаного, пропоную при поданні до суду позову про позбавлення батьківських прав також ставити питання про призначення аліментів.

 

Дякую за відповідь на моє питання Віктор Миколайович - 13-12-2017 15:37:37. Всього найкращого Вам, Вашим рідним і близьким. Мій житловий будинок збудовано на 20 років раніше гаража. Я так розумію, що це тільки укріплює мої позиції?
Автор вопроса: Віктор Миколайович - 14-12-2017 11:22:44

Дякую! Так. На все добре.

В нашій установі проведено невелику реорганізацію. Після цього два підрозділи "обмінялися" частиною назв та деякими функціями (не основними), штат і назви посад цих підрозділів залишилися без змін. Один з цих підрозділів - науковий. Питання - чи можна перевести працівників наукового підрозділу на нові посади в цей же підрозділ з дещо зміненою частиною назви без проведення конкурсу?
Автор вопроса: Петро - 13-12-2017 16:30:19

Шановний Петро! Зверніться до юриста Вашого підприємства. Наш сайт не надає безкоштовних консультацій з питань підприємницької діяльності і організації виробничого процесу. На все добре!

Доброго дня.

Підкажіть будь-ласка: нещодавно вступив у володіння будинком. По сусідству збудований гараж з явними
порушеннями норм будівництва і пожежної безпеки: дуже близько розташований від мого житлового будинку (відстань між стінами два з половиною метри).
До того ж лінія електропередач на невеликій ділянці фізично лежить прямо на даху цього гаража.
Попередні господарі кажуть, що вони давали дозвіл на таке будівництво і підписували якісь документи.
Я ж хочу довести у суді небезпечність існування цього об'єкту. Чув, що у разі подібних порушень і підписання угоди між сусідами,
таку угоду необхідно подовжувати кожні три роки, але ніде у законодавстві не можу знайти цієї норми.
Чи маю я право, як сусід, звернутися до пожежної частини, БТІ та інших органів, з вимогою надати інформацію про цей гараж?
Бо є підозра, що ніяких дозволів на його будівництво ніхто ніколи не давав.
Автор вопроса: Віктор Миколайович - 13-12-2017 15:37:37

Доброго дня! Мені не відома норма закону про можливість угоди між сусідами, яка допускає порушення норм безпеки, тим більше про необхідність її періодичної пролонгації. Якщо існування споруди несе загрозу життю, здоров"ю чи збереженню Вашого майна, Ви маєте право звернутися з заявою про проведення перевірок до відповідних  контролюючих органів. В разі підтвердження фактів порушення закону - звертайтесь до суду з позовом до сусіда. (А Ви впевнені, що гараж сусіда побудовано пізніше ніж Ваші будівлі?)

Дякую за відповідь,якщо можна підкажіть ще будь ласка,якщо ми укладемо договір спільного володіння чи буде такий договір фіксуватись,наприклад при наданні житлових субсидій?
Автор вопроса: Юлія - 13-12-2017 14:53:19

Субсидія не буде призначена якщо будь-хто із зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб (осіб, які фактично проживають), яким нараховується плата за житлово-комунальні послуги, протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням субсидії (призначенням субсидії без звернення) здійснив купівлю земельної ділянки, квартири (будинку), автомобіля, транспортного засобу (механізму), будівельних матеріалів, інших товарів довгострокового вжитку або оплатив послуги (одноразово) з будівництва, ремонту квартири (будинку) або автомобіля, транспортного засобу (механізму), телефонного (в тому числі мобільного) зв’язку, крім житлово-комунальних послуг у межах соціальної норми житла та соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами та медичних послуг, пов’язаних із забезпеченням життєдіяльності, на суму, яка на дату купівлі (оплати) перевищує 50 тис. гривень.  Сума субсидії, перерахованої (виплаченої) надміру внаслідок подання громадянином документів з недостовірними відомостями, повертається ним у подвійному розмірі.

Добрий день, я проживаю з чоловіком у цивільному шлюбі.Ми разом хочемо купити автомобіль,порадьте будь ласка як краще це зробити з юридичної точки зору,щоб у майбутньому не було суперечок щодо прав на володіння тз. Чи можна купити автомобіль наприклад з переоформленням на чоловіка генеральне доручення на мене,чи можливо є якісь ін.варіантиДякую
Автор вопроса: Юлія - 13-12-2017 13:47:49

http://zib.com.ua/uaДоброго дня! Цивільний шлюб — це відносини жінки та чоловіка, які проживають однією сім’єю та при цьому не є одруженими. Правовий статус майна, набутого особами в цивільному шлюбі, є таким самим, як і правовий статус майна подружжя, — спільна сумісна власність. Відповідно до норм законодавства поділ майна, що є об’єктом права спільної сумісної власності жінки та чоловіка, які не перебувають у шлюбі між собою або в будь-якому іншому шлюбі, відбувається згідно з положенням гл.8 СК. Таким чином, наразі поділ майна осіб, які перебувають у цивільному шлюбі, повністю прирівняно до поділу майна подружжя, яке офіційно оформило свої стосунки. В той же час, Ви можете укласти договір про придбачення авто, де покупцями будете вдвох з чоловіком. В технічному паспорті вітомобіля можно вписати одразу двох власників. (посилаємося на http://zib.com.ua/ua)

Доброго дня. Дякую за пораду Вашу стосовно пенсійного питання мого. я поїхала в пенсійний і мені відмовили перераховувати. скажіть, я ж 10 років була на інвалідності. але виходить, працювала в колгоспі, потім звільнилася через інвалідність... потім знову вийшла на роботу. А ці 10 років не числяться. які законодавчі підстави? тобто, я хоч письмо во вже звернутися до пенсійного щоб дали мені обгрунтування.
Автор вопроса: Галина - 13-12-2017 10:52:09

Доброго дня! Зверніться за заявою до відділення ПФУ, в якій попросіть щоб Вам надали роз'яснення з посиланням на норму закону. Я Вам вже пояснив, що в суд Вам відмовить. На все добре!

Добрий день! Скажіть будь- ласка, чи може вчитель, що офіційно працевлаштований, оформити незалежну професійну діяльність. Які тоді податки потрібно сплачувати. і яка різниця оформити ФОП, що надає освітні посуги чи незаена професійна діяльність. Дякую Вам за допомогу.
Автор вопроса: Світлана - 13-12-2017 08:20:38

Доброго дня, шановна Світлана! На жаль, наш сайт не надає безкоштовних консультацій з питань підприємницької діяльності. На все добре!

Доброго ранку! Дякую Вам за змістовні консультації. Прошу Ва підказати, що робити в даній ситуації. Я викладач коледжу. Наш заклад фінансується з державного бюджету. Раніше ми езкоштовно проходили медогяд обовязковий щорічний. А в цьоиу році нам сказали, що за медогляд треба платити кошти, пояснии це тим, що ми не комунальний заклад. Чи це дійсно так? І якщо спачувати за медогляд , то чи можу я його пройти в іншій установі , а не в міській поліклініці, так як там( у міській поліклініці) медогляди проходять для галочки, не якісно. Дякую Вам за відповідь.
Автор вопроса: Світлана - 13-12-2017 08:17:12

Доброго дня! Раджу ознайомитись з "Порядком проведення медичних оглядів працівників певних категорій", затвердженим наказом МОЗ №246 від 21.05.07 http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0846-07 Пункт 2.5. даного Положення передбачає " Роботодавець   за   рахунок  власних  коштів  забезпечує організацію проведення медичних  оглядів,  витрати  на  поглиблене медичне   обстеження   працівника  з  підозрою  на  професійні  та виробничо  зумовлені  захворювання  та  їх  медичну  реабілітацію, диспансеризацію   працівників  груп  ризику  розвитку  професійних захворювань." І не має ніякого значення форма власності підприємства.

Я в 2006 г. зарегистрировался как ФЛП, но только зарегистрировался, никакой предпринимательской деятельности не вел, счета в банке не открывал, т.е. у меня есть только "Свідоцтво про реєстрацію".
Если я сейчас захочу начать предпринимательскую деятельность, но по другим направлениям, на мне как-то скажется со стороны налоговой то, что я, будучи официально зарегистрированным, никакой деятельности не вел и налоги не платил. Не обвинят ли меня в сокрытии доходов и т.п.
Спасибо
Автор вопроса: Владимир - 12-12-2017 16:55:58

Наш сайт не надає безкоштовних консультацій з питань підприємницької діяльності.

а в якому розмірі встановлено сплачувати членський внесок адвокатами?
Автор вопроса: олег - 12-12-2017 14:32:51

розмір щорічного внеску адвоката на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування в 2017 році складає 1600 гривень 00 копійок.

Велике велике Вам дякую. Здоровя Вам та Вашій родині.
Автор вопроса: Раїса - 12-12-2017 14:25:29

На все добре!

Доброго дня! Адвокатська монополія це добре чи погано?
Автор вопроса: Олег - 12-12-2017 14:10:39

Вітаю! Поняття "Добре" чи "Погано" не юридичні і більше відносяться до моральної сфери. Як для адвоката, це напевне добре, оскільки дасть більше роботи. Як для системи правосуддя, теж напевне добре, оскільки виведе відносини сторін в суді на більш професійний рівень.

Добрий день! Підскажіть, скільки часу фактчно потрібно користуватися незадекларованим автомобілем щоб вважалося що особа постійно ним користується?
Автор вопроса: Олег - 12-12-2017 13:07:05

Доброго дня! Законом не визначено такий строк.

Добридень! Підскажіть, чим регулюється статутс курсанта під час перебування на лікуванні в госпіталі?
Автор вопроса: Тарас - 12-12-2017 12:08:24

Доброго дня! У відкритому доступі відсутні документи, які регламентують "статус курсанта ВВНЗ" під час проходження лікування у військовому шпиталі. Взагалі про статус курсанта йдеться в Положенні про вищі навчальні військовіі заклади http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0671-14

Доброго дня. Підскажіть будь ласка якщо встановлено, що первоначально призначення пенсії проведено невірно не враховані були всі складові заробітної плати і є рішення суду про зобовязання перерахувати пенсію з дня подачі заяви про перерахування розміру пенсії можна звертатися до суду з питанням перерахування та виплати різниці недонарахованої пенсії з дня її першого призначення? Дякую за Вашу пвдтримку. Здоровя та Вам та благополуччя.
Автор вопроса: Раїса - 12-12-2017 11:16:09

Доброго дня! Я так зрозумів, що рішенням суду зобов'язано віділення ПФУ перерахувати Вам пенсію з моменту, коли Ви звернулись за таким перерахуванням і одержали відмову. На жаль, суд не задоволить Ваш позов про такий перерахунок за весь період невірного нарахування пенсії.

Доброго вечора. У мене така ситуація. розвелися з чоловіком. потім я подала на аліменти, присудилли 50 % прож. мін. (є вже судовий наказ на руках, але ще не подавала). тут приходить позовна від чоловіка про поділ спільного майна (квартира і зем. ділянка), буде у січні розглядатися Але ж дитина зі мною живе у квартирі. як я можу довести суду ( ч. 3 ст. 70 СКУ), що потребую більшої частини? які докази можна надати??
Автор вопроса: Анна - 11-12-2017 17:31:34

Доброго дня! Відповідно до частин 1, 3 ст. 70 СК у разі поділу майна, що є об’єктом права спільної сумісної власності подружжя, частки майна дружини та чоловіка є рівними, якщо інше не визначено домовленістю між ними або шлюбним договором. За рішенням суду частка майна дружини (чоловіка) може бути збільшена, якщо з нею (ним) проживають діти, а також непрацездатні повнолітні син (дочка), за умови, що розмір аліментів, які вони одержують, недостатній для забезпечення їхнього фізичного, духовного розвитку та лікування. Таким чином, збільшення частки майна на користь того з подружжя, з ким проживає дитина, можливе за певної умови: якщо розмір аліментів, які така особа одержує, недостатній для забезпечення фізичного, духовного розвитку дитини та її лікування.  Вам потрібно надати суду документальне підтвердження необхідних витрат на утримання дитини, забезпечення її фізичного, духовного розвитку та, якщо потрібно,  лікування. Цими доказами можуть бути документи по опаті харчування, одягу, школи, розвиваючих занять, лікарських призначень, тощо.

Доброго дня! Військова частина це державний орган?
Автор вопроса: Арсен - 11-12-2017 15:15:48

Якщо виходити з теорії ДіП - "Орган держави (державний орган) - це організаційно і структурно уособлена частина державного механізму, яка наділена в установленому Конституцією України порядку державно-владними повноваженнями, правовими і матеріально-фінансовими ресурсами для реалізації завдань і функцій державної влади" , то військова частина, як підрозділ ЗСУ чи МВС має ознаки державного органу. В той же час, ЗУ "Про збройні сили України" http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1934-12 визначає, що "Збройні Сили  України  -  це  військове  формування,  на  яке відповідно до Конституції  України  (  254к/96-ВР  )  покладаються оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності". Тобті ЗСУ ніде не називається "державним органом". Але по суті, це всеж-таки державний орган.
 

Добрий день. Проконсультуйте, будь ласка, ось з якого приводу.
За званням я старший сержант. У травні 2011 року в мене настав граничний вік перебування у запасі збройних сил – виповнилося 45 років. Про те, що мене відправляють у відставку мені повідомив у 2011 році представник військомату по телефону. Коли я прийшов до військомату, на той час відповідального працівника не було на місці, і мені запропонували або зайти в інший день, або взагалі вже не приходити тому що моя особиста явка до військомату вже необов’язкова. Але в мене немає печатки у військовому квитку про зняття з обліку.
На сьогодні, у співробітників по мобілізаційній роботі виникає питання – у якому я статусі. На їх запит щодо мене до військомату, де я стояв на обліку, надійшла відповідь, що такий не перебуває на обліку – і немає моєї облікової картки (особової справи).
Скажіть будь ласка – чи можуть мене поставити (продовжити перебування) на військовий облік, враховуючи, що граничний вік мого перебування у запасі настав у 2011 році, відповідно до чинного на той час законодавства, і моєї облікової картки у військоматі немає. І якими можуть бути мої дії щодо підтвердження, що мене у 2011 році відправили у відставку.
Автор вопроса: Олександр - 11-12-2017 14:42:10

Доброго дня! Ми неодноразово стикалися з подібною ситуацією. Практика свідчить, якщо особа займала активну позицію і подавала письмові, юридично мотивовані заперечення, наполягаючи на тому, що працівники РВК були зобов'язані виключити її з обліку, - її залишали у спокої.   

Добрий день! Підскажіть будь ласка , яким правовим актом регулюється питання проходження лікування військовослужбовців строкової служби у госпіталях?
Автор вопроса: Саша - 11-12-2017 14:38:11

Доброго дня! Окремого закону з цього приводу немає. Здогадуюсь, що Ви це питаєте оскільки у військових шпиталях військовослужбовці строкової служби по суті не лікуються, а працюють. Скоріш за все це взагалі не регламентовано, а визначається по аналогії, оскільки шпиталь є військовою частиною. Можливо це такий статус "хворих солдат" визначено закритими документами "для службового користування", наказами командирів різних рівнів.

але ж згідно п.4 цього переліку http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0987-16 ,там йде мова про "посади їх заступників", а заступник командира з матеріальної частини він ж й є заступник, тільки й того що додається "з матеріальної частини",чи я не правильно розумію?
Автор вопроса: маким - 11-12-2017 12:43:35

В даному контексті, посада "заступник командира з матеріальної частини" тотожна посаді "заступника командира", лише з уточненням зони відповідальності.  

Доброго дня
в нас в будинку здається квартира подобово. в ній постійно гульдибасять різні компанії, не дають спати. кожного разу викликаємо поліцію, але толку від того мало
чи можна якось вплинути на це? можливо притягнути власника до відповідальності?
Автор вопроса: Ігор - 11-12-2017 11:26:21

Доброго дня! Якщо Ви викликали наряд поліції і подавали заяви про реагування на правопорушення, Ви маєте право ознайомитись з матеріалами поліцейських перевірок. В разі якщо в зазначеній квартирі поліціянти неодноразово виявляли протиправні дії чи злочини, Ви маєте право ставити питання перед МВС про притягнення до адмінвідповідальності власника квартири (залежно від виявлених перевірками обставипн правопорушень). Також Ви маєте право звернутися до суду до власника житла  з позовом про відшкодування справинених Вам збитків.

Доброго дня! Чи належить посада "заступника командира військової частини з матеріальної частини" до посад, пов'язаних з високим рівнем корупційних ризиків, згідно з переліком, затвердженим Національним агентством з питань запобігання корупції?
Автор вопроса: маким - 11-12-2017 11:07:07

Доброго дня! Ви напевне читали даний документ? http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0987-16 Так хіба є дана посада? Я сумніваюсь, що вказана Вами посада підпадає під даний перелік.

Доброго ранку! Чим регулюється те що військовослужбовець прослуживши певну кількість років на військовій службі може отримати (переоформити) службове житло у свою приватну власність?
Автор вопроса: Артем - 11-12-2017 09:51:34

Доброго дня! Згідно з п. 2 ст. 2 Закону України "Про приватизацію державного житлового фонду" квартири (кімнати, будинки), віднесені у встановленому порядку до числа службових, не підлягають приватизації. Громадяни можуть приватизувати їх лише після того, коли статус службових квартир (кімнат, будинків) буде з них знятий.  Згідно зі ст. 125 Житлового кодексу деякі категорії громадян, які проживають у службових жилих приміщеннях, не підлягають виселенню без надання іншого приміщення. Гарантії від виселення зі службових жилих приміщень без надання іншого жилого приміщення стосуються: * осіб, які пропрацювали на підприємстві, в установі, організації, що надали їм службове жиле приміщення, не менш як десять років; Оскільки громадяни, які мешкають у службових жилих приміщеннях після відпрацювання протягом 10 років на посаді, яка дає право на одержання службового житла, не можуть бути виселені з нього, вони мають право звернутися до органу, який надав їм службове житло, з проханням надати їм замість службового житла звичайне, або зняти з цього житла статус службового. І лише після вирішення цього питання займане житло може бути приватизоване на умовах і в порядку, передбаченому Законом "Про приватизацію державного житлового фонду".

Здраствуйте!Имеют ли право водители маршруток занимать переднее место рядом с ним, подушкой и пр.вещами, иными словами, имею ли право не пускать пасажира на это место?
Автор вопроса: Рая - 11-12-2017 09:38:41

Доброго дня! Як не дивно, досить складне питання. Складне, оскільки взагалі робота так званих МАРШРУТОК законом майже не врегульована. Чинні закони "Про дорожній рух" та "Про автомобільний транспорт" взагазі залишають поза увагою цей популярний транспортний засіб.      Стаття 17. ЗУ "Про автомобільний транспорт" http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2344-14/page2 Вимоги до персоналу автомобільного транспорту, вказує, що "Персонал автомобільного   транспорту   повинен    відповідати визначеним законодавством вимогам, зокрема: * мати необхідний рівень професійної кваліфікації; * забезпечувати якісне     та     безпечне    надання    послуг автомобільного транспорту з перевезення пасажирів чи вантажів; * ввічливо та уважно реагувати на звернення і скарги споживачів послуг автомобільного транспорту. І все! Напевне потрібно виходити з норм ЗУ "Про захист прав споживачів" http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1023-12 Виходьте з того, що якщо в конкретному транспртному засобі місце про яке Ви вказуєте є пасажирським, Вам як пасажиру воно повинно бути надано.
 

 

Чи має мати травмованого під час освітнього процесу учня на матеріальне відшкодування на лікування дитини?
Автор вопроса: Марина Железняк - 08-12-2017 16:19:21

Однозначно має, якщо травмування відбулось внаслідок вини адміністрації навчального закладу. Якщо навчальний заклад не здійснить таке відшкодування добровільно, - звертайтесь до суду.

Доброго дня! Я військовослужбовець, чи є такий закон котрим дозволяться військовослужбовцю при собі завжди мати мобільний телефон?
Автор вопроса: Кирило - 08-12-2017 14:40:34

Доброго дня! Такого закону немає.

Доброго дня! Згідно ст. 19 Закону України "Про відпустки", одинокій матері надається щорічно додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів.
Згідно ст. 21 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", особам, віднесеним до категорії 2 (пункт 2 статті 14), надаються пільги, передбачені п. 22, статті 20; а саме: використання чергової відпустки у зручний для них час, а також отримання додаткової відпустки із збереженням заробітної плати строком 14 робочих днів на рік;
Чи може одночасно надаватися оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів та 14 робочих днів на рік?
Автор вопроса: Василина - 08-12-2017 12:36:32

Доброго дня! Закон не забороняє одночасного надання двох додаткових відпусток.

Мой сын до 20 лет ушел с первого курса института и на другой год ему еще не исполнилось 20 лет снова поступил на другой факультет имеет ли он право на отстрочку от призыва
Автор вопроса: андрей - 07-12-2017 16:42:38

Так, Ваш син має право на відстрочку від призову на строкову військову службу на підставі ст.17 ч.ч.8, 12 ЗУ "Про військовий обов'язок і військову службу"  http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2232-12/page2

Доброго дня!
Чи буде це вважатись корупцією, якщо я по посаді заступник начальника , а моя дружина звичайний працівник котрий підпорядковується керуючому відділенням, а останній в свою чергу підпорядковується мені?
Автор вопроса: Олена - 06-12-2017 12:35:00

Доброго дня!

Відповідно до статті 27 Закону України «Про запобігання корупції» (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1700-18/paran348#n348) особи, зазначені у підпунктах "а""в"-"з" пункту 1 частини першої статті 3 цього Закону, не можуть мати у прямому підпорядкуванні близьких їм осіб або бути прямо підпорядкованими у зв’язку з виконанням повноважень близьким їм особам.

Особи, які претендують на зайняття посад, зазначених у підпунктах "а", "в"-"з" пункту 1 частини першої статті 3 цього Закону, зобов’язані повідомити керівництво органу, на посаду в якому вони претендують, про працюючих у цьому органі близьких їм осіб.

Положення абзаців першого та другого цієї частини не поширюються на:

1) народних засідателів і присяжних;

2) близьких осіб, які прямо підпорядковані один одному у зв’язку з набуттям одним з них статусу виборної особи;

3) осіб, які працюють у сільських населених пунктах (крім тих, що є районними центрами), а також гірських населених пунктах.

2. У разі виникнення обставин, що порушують вимоги частини першої цієї статті, відповідні особи, близькі їм особи вживають заходів щодо усунення таких обставин у п’ятнадцятиденний строк.

Якщо в зазначений строк ці обставини добровільно не усунуто, відповідні особи або близькі їм особи в місячний строк з моменту виникнення обставин підлягають переведенню в установленому порядку на іншу посаду, що виключає пряме підпорядкування.

У разі неможливості такого переведення особа, яка перебуває у підпорядкуванні, підлягає звільненню із займаної посади.

Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 1 вищезазначеного Закону
пряме підпорядкування - відносини прямої організаційної або правової залежності підлеглої особи від її керівника, в тому числі через вирішення (участь у вирішенні) питань прийняття на роботу, звільнення з роботи, застосування заохочень, дисциплінарних стягнень, надання вказівок, доручень тощо, контролю за їх виконанням.

Отже, для визначення чи є у Вашій ситуації ознаки корупції потрібно знати чи відноситесь ви до осіб, зазначених у підпунктах "а""в"-"з" пункту 1 частини першої статті 3 цього Закону (з вказаним у законі виключенням), і чи перебуває дружина у Вас у прямому підпорядкуванні.

 

Я контрактник. Я навчаються у цивільному навчальному закладі. Так як я є військовослужбовцем, мені відмовили у наданні відпустки на навчання, крім того відмовили також і у наданні відпустки по сімейним обставинам, мотивуючи тим що виклик на сесію, це не поважна обставина і тим, що я вступив до вузу без дозволу командування. Чи правомірні ці дії командира
Автор вопроса: Віктор - 06-12-2017 12:29:45

Доброго дня!

Відповідно до частини 8 статті 10-1 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців і членів їх сімей» (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2011-12/page2) військовослужбовцям, крім військовослужбовців строкової військової служби, додаткові відпустки у зв'язку з навчанням, творчі відпустки та соціальні відпустки надаються відповідно до Закону України "Про відпустки". Інші додаткові відпустки надаються їм на підставах та в порядку, визначених відповідними законами України.

Відповідно до статті 15 Закону України «Про відпуски» (http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80/paran159#n159) працівникам, які успішно навчаються без відриву від виробництва у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання, надаються додаткові оплачувані відпустки:

1) на період настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів для тих, хто навчається на першому та другому курсах у вищих навчальних закладах:

першого та другого рівнів акредитації з вечірньою формою навчання - 10 календарних днів,

третього та четвертого рівнів акредитації з вечірньою формою навчання - 20 календарних днів,

незалежно від рівня акредитації з заочною формою навчання - 30 календарних днів;

2) на період настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів для тих, хто навчається на третьому і наступних курсах у вищих навчальних закладах:

першого та другого рівнів акредитації з вечірньою формою навчання - 20 календарних днів,

третього та четвертого рівнів акредитації з вечірньою формою навчання - 30 календарних днів,

незалежно від рівня акредитації з заочною формою навчання - 40 календарних днів;

3) на період складання державних іспитів у вищих навчальних закладах незалежно від рівня акредитації - 30 календарних днів;

4) на період підготовки та захисту дипломного проекту (роботи) студентам, які навчаються у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання першого та другого рівнів акредитації, - два місяці, а у вищих навчальних закладах третього і четвертого рівнів акредитації - чотири місяці.

Отже, в даному випадку Ви законно маєте право на додаткову відпустку у зв’язку з навчанням! Дії командира є незаконними.

 

Доброго ранку,цікавить таке запитання...якщо договір дарування було складено ще в далекому 1991 році, чи є він на даний момент чинним?Чи може необхідно робити договір купівлі-продажу між дарувальником і отримувачем? Наперед дякую
Автор вопроса: Вікторія - 06-12-2017 08:51:26

Доброго дня!

1991 року діяв Цивільний кодекс Української РСР (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1540-06). Відповідно до статті 244 даного кодексу договір дарування на суму понад 500 карбованців, а при даруванні валютних цінностей — на суму понад 50 карбованців
повинен бути нотаріально посвідчений. 
     Договір дарування громадянином майна державній, кооперативній  або іншій громадській організації укладається в простій письмовій  формі.     До договорів дарування нерухомого майна застосовуються правила статті 227 і цього Кодексу.

Отже, якщо договір дарування 1991 року був складений з дотриманням всіх вище перелічених умов, то в такому разі він вважається дійсним!

Доброго ранку!Сьогодні день ЗСУ , чи повинен він бути скороченим робочим днем?
Автор вопроса: василь - 06-12-2017 08:43:05

Доброго дня! Законом не передбачено скороченого робочого дня в ДЕНЬ ЗСУ.

Доброго дня.Цікавить таке питання,чи можу я керувати мотоциклом,якщо його власник помер і якшо так то які можуть бути проблеми у зв'яку цим? І ще чи зможу Я зробити страховку на своє ім'я? Дякую!
Автор вопроса: Юрій - 05-12-2017 14:28:59

Доброго дня! Якщо власник транспортного засобу помер, а Ви використовуєте його без набуття права власності чи користування, проблеми можуть виникнути різні. Від адміністративної відповідальності за ст.126 КУпАП - керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування цим засобом, до кримінальної відповідальності за викрадення майна.

 

 

 

Доброго ранку! Національний банк України -це державний банк?
Автор вопроса: Степан - 05-12-2017 09:09:23

Доброго ранку! Згідно ст.2 ЗУ "Про національний банк України" http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/679-14 "Національний банк України (далі - Національний банк) є центральним банком України, особливим центральним органом державного управління, юридичний статус, завдання, функції, повноваження і принципи організації якого визначаються Конституцією України, цим Законом та іншими законами України." Тобто це державний орган, державний банк.

Добрий день...таке питання чі потрібно проходити ВЛК у звязку із переводом з полку поліції особливого призначення 1 посада поліцейській на посаду помічника оперуповноваженого?
Автор вопроса: Сергій - 05-12-2017 07:41:29

Доброго дня!

Порядок і підстави проходження ВКЛ працівниками органів МВС України регламентується «ПОЛОЖЕННЯМ про діяльність медичної (військово-лікарської) комісії МВС», затвердженим Наказом МВС України № 285 від 03.04.2017 року http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0559-17 Рекомендую ознайомитись з вказаним документом.

Даним документом, а саме Розділом III. Положення - «Організація проведення лікарської та військово-лікарської експертизи», зокрема пунктом 1, визначено хто має право направляти осіб на проведення ВЛК - «Направлення на медичний огляд для проведення лікарської (військово-лікарської) експертизи за формою (додаток 4) здійснюють відповідні підрозділи кадрового забезпечення Національної поліції України, командири частин НГУ».

Згідно пункту 2 – «У направленні зазначаються мета і питання, які підлягають вирішенню ВЛК, у тому числі надається така інформація: 1) щодо кандидатів на службу, поліцейських, які переміщуються по службі, щодо осіб, які закінчили навчання у навчальних закладах і призначаються на посаду, зазначається посада відповідно до графи Переліку захворювань, згідно з якою необхідно проводити експертизу; Таким чином, Вас, як особу яка переміщується по службі, визначені в Положенні органи, мали право направити для проходження ВЛК.

Доброго дня! Скажіть, будь ласка, чи має супроводжувати хлопців, які вчаться у школі, на воєнкомат класний керівник. Дякую.
Автор вопроса: Вікторія - 04-12-2017 21:53:22

Доброго дня! На жаль, я не знаю прямої норми закону, яка б регулювала вказане питання. Якщо таке відвідування відбувається під час навчального процесу, то адміністрація школи несе відповідальність за дітей під час навчального процесу.

Доброго дня!
Я до Вас звертаюся з таким питанням. У мого сина відстрочка від армії, так як він працює вчителем. У січні місяці, у школі в якій він працює, планується перевірка. Директор школи вимагає у мого сина довідку із військкомату, про те що він має відстрочку від призову. Але ж , що йому положена відстрочка про це говорить закон. Тоді для чого вимагати цю довідку? І чи видає таку довідку військкомат?
Щиро дякую.

Автор вопроса: Тетяна - 04-12-2017 15:05:40

Доброго дня! Відповідно до п.2 ч.13 ст. 17 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» (http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2232-12/paran271#n271) відстрочка від призову на строкову військову службу для продовження професійної діяльності надається таким громадянам призовного віку: педагогічним працівникам з повною вищою освітою, основним місцем роботи яких є загальноосвітні навчальні заклади, за умови повного навантаження на займаній посаді, - на весь період їх роботи за спеціальністю. Якщо Ваш син відповідає вказаним вимогам – він має право на відстрочку.

В той же час, з Вашого запитання не зрозуміло, чи фактично надано Вашому синові відстрочку, чи Ви просто вважаєте, що він має на неї право.

Про факт надання відстрочки військовий комісар зобов’язаний видати довідку на вимогу особи, якій така відстрочка надавалась. Якщо відстрочка надавалась – зверніться за довідкою. Якщо ні – зверніться за відстрочкою.

Yandex.Metrika