Онлайн консультації

Пошук за ключовим словом раніше наданих консультацій

Онлайн консультації

   Запитань: усього-2785, сьогодні-0;    відповідей: усього-2785, сьогодні-0


Сортування
Є відповідь  
Опубліковано  
Чекає на відповідь  
Опубліковано  
яка вартість Ваших послу?
Автор запитання: Раїса - 21-02-2017 09:55:28
Доброго дня! Оперативна телефонна консультація вартує 200 грн.
якщо в закладі працює працівник в січні на 0,5 ст.електрика і отримує зарлату з загального фонду та на 0,5 ст. робітника і отримує зарплату з спецфонду де нараховано поточну премію, як вірно провести донарахування до МЗП
Автор запитання: Раїса - 21-02-2017 08:21:51
Доброго дня! Нами не надаються безкоштовні он лайн консультації з кадрових питань, а також з питань нарахування заробітної плати та інших виплат.
Мій син, інвалід 2 групи, категорія 1 постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС, помер. Є експертний висновок про те, що захворювання, що призвело до смерті, пов’язане з роботами по ліквідації наслідків на ЧАЕС. Проживала в іншому селі за 15 км. від місця його проживання. По день смерті сина отримувала від нього матеріально допомогу та морально підтримку. Сільська рада, де я проживаю, відмовила у наданні довідки про отримання допомоги, як основного джерела засобів до існування, так як ніякими документами його допомога не підтверджена(чеки, розписки і т.д.) Мені 79 років, проживаю одна та маю невеликий розмір пенсії. Чи правомірні дії сільської ради і чи матиму я в даному випадку право на отримання пенсії по втраті годувальника? Дякую.
Автор запитання: Ганна - 21-02-2017 06:57:06
Доброго дня! Згідно п. 2.3 Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, затвердженого Постанова правління Пенсійного фонду України 25.11.2005 № 22-1, до заяви про призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника подаються документи померлого годувальника, перелічені в підпунктах 2, 3 пункту 2.1 цього розділу. Також надаються такі документи: 1) документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне страхування особи, якій призначається пенсія, та померлого годувальника (подається у разі, якщо особа, яка звернулася із заявою про призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника, має такі документи); 2) свідоцтво про народження або паспорт особи, якій призначається пенсія; 3) довідка про склад сім’ї померлого годувальника та копії документів, що засвідчують родинні стосунки члена сім’ї з померлим годувальником (за наявності); 4) свідоцтво органу ДРАЦС про смерть годувальника або рішення суду про визнання його безвісно відсутнім або оголошення його померлим; 5) документи про вік померлого годувальника сім’ї за відсутності таких даних у свідоцтві про смерть чи рішенні суду про визнання годувальника безвісно відсутнім або оголошення його померлим; 6) довідки загальноосвітніх навчальних закладів системи загальної середньої освіти, професійно-технічних, вищих навчальних закладів про те, що особи, зазначені в абзаці другому пункту 2 частини другої статті 36 Закону, навчаються за денною формою навчання; 7) довідка про те, що чоловік (дружина), а в разі їх відсутності - один з батьків, дід, баба, брат чи сестра померлого годувальника незалежно від віку і працездатності не працюють і зайняті доглядом за дитиною (дітьми) померлого годувальника до досягнення нею (ними) 8 років; 8) документи про місце проживання (реєстрації); 9) документ про перебування членів сім’ї (крім дітей) на утриманні померлого годувальника; 10) експертний висновок про встановлення причинного зв’язку смерті годувальника з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. Відповідно ч. 1 ст. 37 Закону України «Про пенсійне забезпечення», право на пенсію в разі втрати годувальника мають непрацездатні члени сім'ї померлого годувальника, які були на його утриманні (стаття 38). При цьому дітям пенсії призначаються незалежно від того, чи були вони на утриманні годувальника. Згідно абз. «б» ч. 3 ст. 37 Закону, непрацездатними членами сім'ї вважаються: батько, мати, дружина, чоловік, якщо вони є інвалідами або досягли пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Крім цього, згідно ч. 2 ст. 38 Закону, члени сім'ї померлого, для яких його допомога була постійним і основним джерелом засобів до існування, але які й самі одержували яку-небудь пенсію, мають право перейти на нову пенсію. Враховуючи вищевикладене, відмова сільської ради є досить правомірною, адже у її повноваження не входить видача такої довідки. Щодо призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальники, то Ви маєте право на її призначення. Однак, з приводу призначення даної пенсії необхідно звертатись до безпосереднього місцевого управління Пенсійного фонду України.
Якщо у мене в приписному свідоцтві зазначено "не придатний до служби у мирний час, обмежено придатний у воєний". Я можу служити у поліції?
Автор запитання: Денис - 20-02-2017 17:25:38
Доброго дня! Згідно до п. 2 ст. 61 ЗУ «Про національну поліцію» не може бути поліцейським: 1) особа, визнана недієздатною або обмежено дієздатною особою; 2) особа, засуджена за умисне вчинення тяжкого та особливо тяжкого злочину, у тому числі судимість якої погашена чи знята у визначеному законом порядку; 3) особа, яка має непогашену або незняту судимість за вчинення злочину, крім реабілітованої; 4) особа, щодо якої було припинено кримінальне провадження з нереабілітуючих підстав; 5) особа, до якої були застосовані заходи адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією; 6) особа, яка відмовляється від процедури спеціальної перевірки під час прийняття на службу в поліції або від процедури оформлення допуску до державної таємниці, якщо для виконання нею службових обов’язків потрібен такий допуск; 7) особа, яка має захворювання, що перешкоджає проходженню служби в поліції. Перелік захворювань, що перешкоджають проходженню служби в поліції, затверджується Міністерством внутрішніх справ України спільно з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я; 8) особа, яка втратила громадянство України та/або має громадянство (підданство) іноземної держави, або особа без громадянства; 9) особа, яка надала завідомо неправдиву інформацію під час прийняття на службу в поліції. (http://www.golos.com.ua/article/257729) Тобто, сам по собі факт Вашої не придатності до військової служби не може бути причиною для відмови Вам на взятті на роботу до поліції, однак якщо у Вас є певні захворювання, що перешкоджають проходженню служби в поліції, то Вам цілком правомірно може бути відмовлено в прийнятті на службу.
Чи можу я по-сумісництву бути директором ТОВ якщо працюю(основне місце роботи) майстром виробничого навчання в державному ліцеї профтехосвіти. Дякую.
Автор запитання: Олександр - 20-02-2017 16:50:51
Доброго дня! Нами не надаються безкоштовні консультації з кадрових питань. За необхідності, Ви можете замовити персональну консультацію.
Працюю на посаді завввідділенням,вчитель реабілітолог у Центрі.Чи можлива мені доплата за завввідділенням,бо мені сказали ,що я тарифікуюсь по 12 розряду як вчитель і доплата менінепередбачена Дякую
Автор запитання: Ірина - 20-02-2017 16:38:15
Доброго дня! Для вирішення Вашого питання раджу ознайомитися з Наказом Міністерства освіти і науки України «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26.09.2005 № 557 http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1130-05/page а також Інструкцію про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти затверджену наказом Міністерства освіти України від 15.04.93 р. N 102 за погодженням з Мінпраці, ЦК профспілки працівників освіти і науки України, Мінфіном http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0056-93
доброго дня. хочемо подати заяву до РАЦСу на реєстрацію шлюбу, але працівники його спочатку направляють у військкомат для того, аби повідомити його про зміну мого сімейного стану. чи правомірно це? чи не маю я повідомляти про таку зміну після реєстрації?
Автор запитання: Василь - 20-02-2017 12:28:12
Доброго дня! Згідно частини 10 статті 38 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», призовники та військовозобов'язані в раз зміни їх сімейного стану, стану здоров'я, адреси місця проживання (перебування), освіти, місця роботи і посади зобов'язані особисто в семиденний строк повідомити про це орган, де вони перебувають на військовому обліку. Виходячи зі змісту даної статті, так як лише одружившись, Ваш сімейний стан буде змінено, Вам необхідно буде в семиденний строк з моменту реєстрації шлюбу повідомити про це військовий комісаріат, де Ви перебуваєте на обліку. Сам факт подання заяви про укладення шлюбу, не гарантує реального настання цих обставин. Саме тому дії працівників відділу РАЦС є протиправними.
Доброго дня. До встановленого законом пакету документів згідно Постанови КМ України №975 від 25.12.2013 року для отртмання одноразової грошової допомоги по встановленню інвалідності (вперше) для афганців вимагають довідку про обставини травми , яку не реально отримати на даний час - чи це законно. ? ДЯКУЮ.
Автор запитання: Катерина - 20-02-2017 10:26:50
Доброго ранку! Відповідно до абз. 2 п. 2 ч. 1 Постанови КМУ від 25 грудня 2013 р. № 975 «Про затвердження Порядку призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві», також зазначається що: «допомога, що не була призначена, призначається і виплачується в установленому законодавством порядку, що діяло на день виникнення права на отримання такої допомоги». Від так, у разі якщо право на такий вид одноразової грошової допомоги виникло до прийняття даного Порядку, то розповсюджуватись на Вас, як на інваліда Афганістану він не буде. Однак у разі якщо право на таку допомогу виникло лише після прийняття Порядку, то Вам варто або звернутись до суду або до безпосереднього органу на який покладено обов’язок щодо даної виплати.
Доброго дня! Прошу про допомогу, син служить в АТО, отримав травму (двойний перелом руки зі зміщенням) аж на 6 день був відправлений в найближчий госпіталь по місту служби та переведений в госпіталь по місцю проживання, був прооперований, вставлена металева пластина, через 12 днів після операції були зняті шви і виписаний з відділення (в зв’язку з загрушеністю відділення) і підправлений на ВЛК де було надано 45 днів на реабілітацію. Документи по нові пошті були відправлені керівництву частини, йому повідомили, щоб він сам приїхав, оформив документи на реабілітацію і їхав назад додому (це майже 1000 км Вінницька область). Син поїхав, та назад його не пустили, і сказали щоб про реабілітацію забув, що довідка ВЛК це просто рекомендації, а не документ, і керівництво частини на свій розсуд вчинить, тому що він в їх подчинєнії. Рука болить, не розроблена, пальці не розгинаються, і його заставляють йти на ремонти техніки, тягати (служить в важкі артилерії). Скажіть, чи законні дії керівництва, та чи є довідка ВЛК законним документом, чи просто рекомендацією. Що робити? Допоможіть.
Автор запитання: Раїса - 20-02-2017 09:59:44
Доброго дня! Відповідно до п. 6.11. Порядку про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України, затвердженого наказом Міністра оборони України від 14.08.2008 № 402, постанова ВЛК про потребу військовослужбовця у відпустці за станом здоров'я приймається після закінчення стаціонарного лікування в разі, коли для повного відновлення функції і працездатності необхідний термін - не менше 30 календарних днів. Постанова про потребу у відпустці за станом здоров'я оформлюється довідкою ВЛК, яка підлягає контролю штатною ВЛК (без затвердження). Постанова ВЛК про потребу у звільненні від виконання службових обов'язків (занять) за станом здоров'я оформлюється довідкою ВЛК, яка затвердженню штатною ВЛК не підлягає. Враховуючи вищевикладене, очевидно, що довідка ВЛК щодо надання Вашому сину реабілітації носить обов’язковий характер, та не підлягає погодженню чи затвердженню командира військової частини. Від так, дії командира військової частини являються не правомірними та підлягають оскарженню як до вищестоящих органів так і до суду.
Чи потрібно вчителю пільговому пенсіонеру повідомляти пенсійний фонд про наступне працевлаштування не за професією?
Автор запитання: Юристу_консультанту - 19-02-2017 16:50:00
Доброго дня! Відповідно до норм ст. 55 ЗУ «Про пенсійне забезпечення», право на пенсію за вислугу років мають працівники освіти, охорони здоров’я та соціального забезпечення. Згідно п. 2.4 Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" затвердженого Постановою правління Пенсійного фонду України 25.11.2005 № 22-1 (далі - Порядок), пенсії за вислугу років призначаються у разі звільнення з роботи, що дає право на цей вид пенсії. У разі зарахування після призначення пенсії за вислугу років на роботу, яка дає право на цей вид пенсії, виплата пенсії припиняється і поновлюється з дня, що слідує за днем звільнення з роботи. Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 16 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», застрахована особа зобов'язана повідомляти територіальні органи Пенсійного фонду про зміну даних, що вносяться до її персональної облікової картки в системі персоніфікованого обліку та Державному реєстрі загальнообов'язкового державного соціального страхування, виїзд за межі держави та про обставини, що спричиняють зміну статусу застрахованої особи, протягом десяти днів з моменту їх виникнення; Згідно абз. 2, 3 п. 2.21 Порядку, у разі працевлаштування (початку діяльності, пов’язаної з отриманням доходу, що є базою нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування) після призначення пенсії особа повідомляє орган, що призначає пенсію, за місцем перебування на обліку як одержувача пенсії, про дату працевлаштування (початок діяльності, пов’язаної з отриманням доходу, що є базою нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування), вид зайнятості (укладення трудового договору, цивільно-правового договору, реєстрація як фізичної особи - підприємця, провадження незалежної професійної діяльності) шляхом подання заяви. Заява може бути подана особисто або через представника, який діє на підставі виданої йому довіреності, посвідченої нотаріально, або надсилається поштовим відправленням. При цьому відповідно до пункту 2 частини другої статті 16 Закону особа надає на вимогу органу, що призначає пенсію, документи, що засвідчують відповідні відомості (у тому числі копію трудової книжки із записом про працевлаштування та/або копію цивільно-правового договору). Отже, чинне законодавство визначає Ваш обов’язок повідомлення органу, що призначає пенсію протягом 10 днів з моменту працевлаштування про таке працевлаштування з підтвердженням останнього копією трудової книжки або копією цивільно-правового договору.
Yandex.Metrika