Онлайн консультації

Пошук за ключовим словом раніше наданих консультацій

Онлайн консультації

   Запитань: усього-1867, сьогодні-0;    відповідей: усього-1867, сьогодні-0


Сортування
Є відповідь  
Опубліковано  
Чекає на відповідь  
Опубліковано  
Доброго дня. Перебуваючи у шлюбі, я і чоловік придбали квартиру у кредит. На момент розлучення кредит на квартиру не був погашений і протягом ще 4 років після розлучення я його закривала самостійно. Зараз чоловік претендує на 50% від квартири (спільно нажите майно під час перебування у шлюбі). Як скоротити його частку на майно, враховуючи, що більша частина кредиту була закрита мною самостійно після розлучення з ним. В квартирі він не прописаний і в ній не проживає.
Автор запитання: Олена - 09-08-2019 15:32:00

Доброго дня! В разі заявлення колишнім чоловіком до Вас позову про розподіл майна, Вам потрібно буде доводити в суді факт фінансування квартири за особисті кошли і поза шлюбом. Для цього потрібно насамперед підготувати відзив на позов та надати суду фінансові документи, які будуть підтверджувати Вашу позицію. Це досить реально. В разі необхідності, наш офіс може надати Вам допомогу у підготовці таких документів, в т.ч. і на відстані.

Доброго дня! Маю дитину 8 років. З чоловіком (батьком дитиини) розлучилася у 2015 р. На аліменти не подавала, жодних допомог не отримую. У 2015 р. його визнано судом безвісно відсутнім. Зараз хочу визнати його померлим, для отримання хоч якоїсь допомоги і набуття дитиною статусу напівсироти (для отримання пільг). Підкажіть, будь ласка, мій порядок дій і на який вид допомоги я/моя дитина можемо розраховувати.
Дякую!
Автор запитання: Катерина - 09-08-2019 10:57:53

Доброго дня! Фізична особа може бути оголошена судом померлою якщо: в місці її постійного проживання немає відомостей про місце її перебування протягом трьох років; якщо вона пропала безвісти за обставин, що загрожували смертю або дають підставу припускати її загибель від певного нещасного випадку протягом шести місяців; за можливості вважати фізичну особу загиблою від певного нещасного випадку або інших обставин внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру протягом одного місяця після завершення роботи спеціальної комісії, утвореної внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру (це може бути, наприклад, землетрус у місці проживання фізичної особи, загибель повітряного судна, членом екіпажу або пасажиром якого була особа, тощо). Справи про оголошення особи померлою розглядаються судом в порядку, встановленому Цивільним процесуальним кодексом України. Так, відповідно до статті 246 ЦПК України, заява про визнання фізичної особи померлою подається до суду: за місцем проживання заявника, за останнім відомим місцем проживання (перебування) фізичної особи, місцеперебування якої невідоме, за місцезнаходженням її майна.      У заяві про визнання фізичної особи померлою повинно бути зазначено, зокрема, для якої мети необхідно заявникові визнати померлою особу. Згідно Постанови Пленуму Верховного суду України № 4 від 31.03.1995 р.  «Про судову практику в справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення» суди повинні звертати увагу, що на відміну від факту смерті особи, який встановлюється судом за умови підтвердження доказами, що ця подія мала місце у певний час та за певних обставин, громадянин може бути оголошений в судовому порядку померлим у разі встановлення обставин, зазначених у Цивільному кодексі України, на підставі яких суд робить вірогідне припущення про смерть громадянина, коли немає доказів про факт його смерті. У цих справах суд визнає днем смерті громадянина, оголошеного померлим, день його гаданої смерті, якщо він  пропав без вісті за обставин, які загрожували смертю або давали підстави припускати його загибель від певного нещасного випадку, а в інших випадках днем смерті вважається день набрання законної сили рішення суду про оголошення громадянина померлим.  Після набрання законної сили рішенням про оголошення фізичної особи померлою суд надсилає рішення відповідному органу державної реєстрації актів цивільного стану для реєстрації смерті фізичної особи, а також до нотаріуса за місцем відкриття спадщини, а в населеному пункті, де немає нотаріуса, -  до відповідного органу місцевого самоврядування для вжиття заходів щодо охорони спадкового майна. У разі наявності в населеному пункті кількох нотаріусів, а також у випадках, коли місце відкриття спадщини невідоме, рішення надсилається до державного нотаріального архіву з метою передачі його за належністю уповноваженому  нотаріусу  для вжиття заходів з охорони спадкового майна.  За правовими наслідками оголошення фізичної особи померлою прирівнюється до правових наслідків, які настають у разі смерті фізичної особи, а саме: на майно такої особи відкривається спадщина. Спадкоємці фізичної особи, яка оголошена померлою, не мають права відчужувати протягом п'яти років нерухоме майно, що перейшло до них у зв'язку з відкриттям спадщини. Нотаріус, який видав спадкоємцеві свідоцтво про право на спадщину на нерухоме майно, накладає на нього заборону відчуження. 

Законом України „Про внесення змін до деяких законів України щодо надання допомоги дітям померлого годувальника” від 07.02.2017 № 1836-УІІІ врегульовано питання призначення державної соціальної допомоги дітям померлого годувальника, який за життя не набув права на пенсію. Зокрема, внесено такі зміни до Закону України „Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю”.   Право на соціальну допомогу на дітей померлого годувальника (у тому числі народжені до спливу 10 місяців з дня смерті годувальника), який на день смерті не мав страхового стажу, необхідного для призначення пенсії для інвалідів III групи, має мати (батько), яка (який) не одержує допомогу на дітей одиноким матерям, що призначається відповідно до Закону України „Про державну допомогу сім’ям з дітьми”.

Соціальна допомога встановлюється виходячи з розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, у такому розмірі: 150 відсотків - на трьох і більше дітей померлого годувальника;  120 відсотків - на двох дітей померлого годувальника; 100 відсотків - на одну дитину померлого годувальника.

Для призначення соціальної допомоги подаються такі документи:  заява за формою, затвердженою наказом Мінсоцполітики від 21.04.2015 №441, при пред’явленні паспорта, трудової книжки та довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків; декларація про доходи та майно (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї) за останні шість календарних місяців або два квартали, що передують місяцю звернення за призначенням допомоги, за формою, затвердженою наказом Мінпраці від 22.07.2003 № 204 (зі змінами), (при необхідності); копія рішення про встановлення опіки (у разі визнання особи недієздатною); копія посвідчення біженця або тимчасової посвідки на постійне проживання (при необхідності); довідка про склад сім’ї, виданої уповноваженим органом за місцем постійного проживання особи, в тому числі органом місцевого самоврядування (при необхідності).

Для призначення соціальної допомоги дітям померлого годувальника додатково подаються: свідоцтво про народження або паспорт особи, якій призначається соціальна допомога; документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків особи, якій призначається допомога, та померлого годувальника (якщо особа, яка звернулась із заявою, має такі документи); копії документів, що засвідчують родинні зв’язки члена сім’ї з померлим годувальником (за наявності); свідоцтво органу ДРАЦС про смерть годувальника або рішення суду про визнання його безвісно відсутнім чи оголошення його померлим; довідки загальноосвітніх навчальних закладів системи загальної середньої освіти, професійно-технічних, вищих навчальних закладів про те, що діти навчаються за денною формою навчання (при необхідності).

Соціальна допомога дитині померлого годувальника призначається з дати, що настає за днем смерті годувальника, якщо звернення за соціальною допомогою надійшло не пізніше ніж через 12 місяців з дня смерті годувальника.

Відповідно  до  статті 18-1 Закону України "Про державну допомогу  сім'ям з дітьми", право на допомогу на дітей одиноким  матерям  мають  одинокі  матері  (які  не  перебувають у шлюбі),  одинокі  усиновлювачі,  якщо  у  свідоцтві про народження дитини або документі про народження дитини, виданому компетентними органами   іноземної   держави,   за   умови  його  легалізації  в установленому  законодавством  порядку  (рішенні  про  усиновлення дитини)  відсутній  запис  про батька (матір) або запис про батька (матір)   проведено  в  установленому  порядку  органом  державної реєстрації  актів  цивільного  стану  за вказівкою матері (батька, усиновлювача) дитини.

Право на  допомогу  на  дітей  одиноким матерям (батькам) має мати (батько) дітей  у  разі  смерті  одного  з  батьків,  які  не одержують  на  них пенсію в разі втрати годувальника або соціальну пенсію.       

Допомога   на   дітей   одиноким   матерям,  одиноким усиновлювачам,  матерям  (батькам) у разі смерті одного з батьків, які  мають дітей віком до 18 років (якщо діти навчаються за денною формою   у   загальноосвітніх,   професійно-технічних   та   вищих навчальних закладах I-IV рівня акредитації, - до закінчення такими дітьми навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років),   надається   у  розмірі,  що  дорівнює  різниці  між  100 відсотками  прожиткового  мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім'ї в розрахунку на одну особу за  попередні  шість  місяців.

Доброго дня. В нашому селі є кілька вулиць, які тільки розбудовуються. Я хочу здати свій будинок в експлуатацію, але не можу, оскільки до вулиці не проведено світло. Яким чином можна повпливати і на кого щоб світло провели? Дякую
Автор запитання: Микола - 07-08-2019 13:58:52

Доброго дня! Якщо Ваш будинок знаходиться в межах села, - Вам пострібно звертатися до місцевої сільської ради. Саме до її компетенції віднесено вказане питання.

Доброго дня. В моєму користуванні перебувала земельна ділянка, площею 0.0550га, з кадастровим номером, яку я орендував для обслуговування нежитлової будівлі, власником якої я являюсь (є договір оренди). Орендодавець-сільська рада. Нещодавно цю нежитлову будівлю мною було переведено в житловий будинок. Дію договору оренди землі було припинено за згодою сторін.
Питання наступне: чи зможу я звернутися до сільської ради з заявою про надання дозволу на виготовлення проету відведення земельної ділянки, площею 0.2500га, для обслуговування цього будинку (своє право згідно ст.116 ЗКУ не використав), адже на цьому місці знаходиться зареєстрована земельна ділянка, площею 0.0550га, з кадастровим номером, комунальної власності, яку я раніше орендував. Дякую.
Автор запитання: Віталій - 06-08-2019 15:46:38

Доброго дня! Якщо на вказаному місці є вільна ділянка площею 0,25 Га, і її цільове призначення відповідає житловій забудові, - можете подати до сільської ради заяву про надання дозволу на виготовлення проекту відведення.

Доброго дня! Я стою на обліку в Центрі зайнятості з 25-02-19 в звязку зі скороченням,працювала єлекромеханіком електрозвязку більше 10 років, маю вищу освіту, спеціальність інженер електронник. За весь цей час мені не запропоновано жодної роботи,спеціаліст з ЦЗ розводила руками і говорила, що нічого підходящого для мене не має. А після останнього візиту заявила, що якщо я не знайду роботу сама, то повинна піти на запропоновані ними курси перекваліфікації. Пропонують курси оператора котельні( я працювала оператором до 2005 року), або інші які мені не цікаві. Чи можуть мене відправити на кури примусово, а в разі відмови зняти з обліку? Можу я за рік спробувати знайти роботу згідно отриманої освіти? Працювала більше десяти років до скорочення, середня з/п 12000гр.,налоги сплачувала. Призначено максимальні виплати.
Автор запитання: Ірина - 05-08-2019 13:56:29

Доброго дня! Питання відносин Центру зайнятості з безробітними регулюються ЗУ "Про зайнятість населення" https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5067-17  Зокрема, ст.43 Закону визначає статус безробітного, а ст.44 - права і обов'язки безробітних. Ст.45 визначає підстави, з яких безробітний втрачає свій статус і відповідно права, а т.ч. на матеріальне забезпечення та соціальні послуги. Тепер конкретніше до Вашого питання: 1) В будь-якому випадку Вас не можуть направити на навчання примусово; 2) В разі відмови від проходження курсів також не можуть зняти з обліку. Оскільки це передбачено лише стосовно осіб, які не мають спеціальності. "4) дворазової відмови від пропонування підходящої роботи, а для безробітного, який вперше шукає роботу та не має професії (спеціальності), дворазової відмови від пропонування проходження професійного навчання;" Якби Ви погодились на певне навчання і його покинули, Вас могли б зняти з обліку на підставі ст.45, ч.1, п.6.  Тому, раджу Вам наполягати на пошук для Вас роботи за спеціальністю, або перекваліфікацію яка Вас задовольнить. 

дорброго дня. Я УБД. Отримав земельну ділянку під забудову. Чи маю право я отримати ще одну ділянку іншого виду призначення?
Автор запитання: Ігор - 05-08-2019 09:04:07

Доброго дня! Так, Ви маєте право одержати в пільговому порядку ще 3 земельних ділянки інших призначень. Відповідно до статті 12 (пункт 14) Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»  учасникам бойових дій надаються, серед інших,  такі пільги: першочергове відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва. Надання у власність земельних ділянок здійснюється у порядку, визначеному статтею 118 Земельного кодексу України, за умови, що учасник бойових дій не скористався своїм правом на безоплатне отримання у власність земельної ділянки та надав відповідний документ, що посвідчує його участь в антитерористичній операції (посвідчення, довідка, наказ тощо). Земельні ділянки можуть бути надані військовослужбовцям у власність у межах норм безоплатної приватизації, визначених статтею 121 Земельного кодексу України, а саме у таких розмірах: для ведення садівництва — не більше 0,12 га; для ведення особистого селянського господарства — не більше 2,0 га; для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у селах — не більше 0,25 га, в селищах — не більше 0,15 га, в містах — не більше 0,10 га; для індивідуального дачного будівництва — не більше 0,10 гектара.

03.04.18сталася ДТП .У обох учасників ДТП був оформлений страховий поліс на суму100000грн.На місце події було викликано поліцію.У звязку з повним визнанням своєї провини та за обопільною згодою,було підписано європротокол.На цьому і розійшлись.Але 26.07.2019року(через півтора року) на мою адресу надійшла претензія від адвоката потерпілого(ним виявився директор товариства)автомобіль також належить підприємству,про те що мене просять відшкодувати різницю в сумі 56940,грн 88 коп(різницю між вартістю відновлювального ремонту105940,88 та страховою виплатою здійсненою страховою компанією в сумі 49000(50000-1000 франшиза).Але справа в тому,що згідно звіту про оцінку розміру збитків зробленого суб"єктом оціночної діяльності складеного 02.06.18р вартість збитків(відновлювального ремонту з урахуванням зносу) становить 58227грн 89 коп.А потерпілий хоче отримати від мене різницю між 49000 та вартістю відновлювального ремонту без врахування коефіціенту фізичного зносу .Підскажіть будь ласка,чи має право він вимагати від мене суму 56940,грн88 коп?Чи можливо я маю доплатити йому різницю ( 58227,89-49000) =9227 грн?І чи має взагалі право вимагати якісь кошти,після того як він погодився підписати європротокол.наперед дякую за відповідь.
Автор запитання: Віра - 03-08-2019 00:00:24

Доброго дня! Надати повноцінну консультацію без вивчення позову майже не можливо. Коротко поясню наступне:  Механізм спрощеного оформлення ДТП (складання Європортоколу) запроваджено в Україні з 19 вересня 2011 року, коли вступив в силу Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дорожньо-транспортних пригод та виплати страхового відшкодування» від 17.02.2011 №3045-VI. Важливо памятати, що незважаючи на суму страхового полісу при оформленні Європротоколу страхове відшкодування є додатково лімітованим. Зараз, відповідно до Розпорядження Нацкомфінпослуг від 29.12.2016 №3471, такий ліміт складає 50 000 грн.    При цьому, Страховик винної у ДТП особи відшкодовує витрати, пов’язані з відновлювальним ремонтом, в межах сум, зазначених у полісі, а різницю — особа, яка завдала збитків. Такий висновок зробив ВСУ в постанові №914/1319/16

Доброго дня. Підкажіть як бути. Забудовник в Ірпіні здав будинок в експлуатацію. Наразі вже другий рік ми платимо за елекктроенергію по тарифу бізнесу. Труби в підїздах прориває після сильного дощщу, дах тече. Голова ОСББ його людина. Проводили офіційно збори, ййого не було. Куди йдуть кошти на утримання будинку не відомо! Змінити голову не можемо так як будинок заселений десь на половину а то і менше.. Зимою вимикалось постійно світло, так як ми підключені до тимчасової підстанції((( Що робити?? Куди звертатись? Прократура? Суд? Фіскальна???((( Дякую за відповідь!!!
Автор запитання: Тетяна - 02-08-2019 23:47:51

Доброго дня! Виправлення Вашої ситуації в більшості питань залежить від забудовника. 1) Електроенергія. По суті, ви платите забудовнику за комерційними тарифами, які було встановлено йому як особі, що здійснює підприємницьку діяльність - будівництво Вашого будинку. РЕС - напевне найпаскушніша організація (за виключенням теплопостачальних організацій у велитких містах), якій, будучи монополістом, вигідно одержувати кошти за завищеними тарифами. Перехід з единого комерційного рахунку на персональні рахунки мешканців, навіть при великому бажанні забудовника, -  складний і тривалий процес, який постійно на всіх єтапах штучно тормозиться РЕС. Сторонами в цьому процесі, на превеликий жаль, є забудовник і РЕС.  Власники квартир як суб'єкти до укладення окремих договорів РЕС не сприймаються 2) Недоліки будівництва. З цього приводу відповідальність моє нести забудовник, в разі, якщо недоліки допущені з причини не додержання проектної документації при будівництві. Питання повинно вирішуватись позовним шляхом. З урахуванням фактично повного паралічу нашої системи правосуддя - це єдиний законний, але довгий і малоефективний шлях.  Що робити? Створити ефективне ОСББ. Якщо в будинку половину квартир не мають власників, - скоріш за все ОСББ у Вас не створено. Послуги Вам надає обслуговуюча організація. Якщо ОСББ всеж-таки є - зробіть ініціативну групу. Одержіть інформацію про власників всіх квартир. Збирайте більшість власників (не має значення заселені вони чи ні) і переобирайте голову. Таким чином Ви зможете розуміти куди витрачаються кошти і іх контролювати. Далі. Дізнайтесь в кого на балансі (у власності) перебуває електрична підстанція. Скоріш за все вона належить забудовнику. Не виключено, що він передав її РЕС чи місцевій громаді. Пробуйте перевести її на баланс ОСББ.  Прокуратура такими питаннями не займається. Податкова?! Хіба що в плані впливу на забудовника можна ініціювати податкові перевірки його діяльності.

Доброго дня. Підскажіть будь-ласка з точки зору законодавства. Хто повинен організовувути роботу техперсоналу(заміна вахтера або охоронця) у навчальному закладі та вирішувати господарські питання якщо завгосп у відпустці? Дякую за відповідь
Автор запитання: Іван - 31-07-2019 13:31:59

Доброго дня! Головним організатором навчального процесу і механізму по його забезпеченню є особа, яка визначена стутутом відповідного закладу, як правило це директор. Директор призначає осіб, відповідальних за ті чи інші питання, видаючи з цього приводу відповідний наказ. Якщо така відповідальна особа тимчасово не виконує обов'язки (відпустка, хвороба, тощо) директор призначає особу, яка буде виконувати (тимчасово виконувати) такі обов'язки. В разі не призначення такої особи, Директор сам залишається відповідальним за їх виконання.

Доброго дня! В сусіда за парканом постійно гавкає гучно собака з ранку до вечора, котра бігає без привязі у нього по двору,чим не дає відпочивати, постійно діє на нерви чи можливо притягнути до якоїсь відповідальності за це сусіда?
Автор запитання: Олена - 25-07-2019 10:01:15

Доброго дня! Згідно Закону України  “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, надмірний шум прирівняно до фізичних факторів, які можуть мати негативний вплив на здоров’я людини і навіть майбутніх поколінь. 24-та стаття цього закону передбачає, що органи місцевого самоврядування повинні забезпечувати дотримання прописаних у законі норм. Тому раджу звернутись до органів місцевого самоврядування в особі адміністративної комісії та поліції. Можуть бути різні причини того, що собака себе так веде у нічний час, серед них може бути й порушення власником правил утримання домашніх тварин, а це вже є порушенням ст.154 КУпАП https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10  І як привінтивний захід - придбати свисток для собак. Про нього можна зустріти саму суперечливу інформацію. Одні вважають його досить ефективним, а інші – марним. Однак людей, які вважають свисток корисним, більшість. Є ймовірність, що він буде працювати не з усіма тваринами. Звук, який видає свисток, не чутний людині, але доступний собаці. Про те, що ви використовуєте його, не впізнають навіть самі сусіди. Якщо пес почне гавкати, слід відразу дути в свисток. Процедуру потрібно повторювати регулярно. Коли собака запам’ятає причинно-наслідковий зв’язок між своїм гавкотом і неприємним звуком, вона вгамується.
 

Yandex.Metrika