Онлайн консультації

Пошук за ключовим словом раніше наданих консультацій

Онлайн консультації

   Запитань: усього-1353, сьогодні-0;    відповідей: усього-1353, сьогодні-0


Сортування
Є відповідь  
Опубліковано  
Чекає на відповідь  
Опубліковано  
Добрый день! Я,как работник предприятия,обратился с заявлением к вышестоящему руководству предприятия,по вопросу ,касающемуся деятельности предприятия и не касающемуся ,напрямую ,моих трудовых функций. Администрация заявила мне,что у них есть все основания считать,что подавая заявление не касающееся моих трудовых функций,часть моего рабочего времени была использована не для производительного труда,а также повлекло отвлечение от выполнения работы моих руководителей. Обоснованы ли основания администрации Трудовым законодательством Украины? Заранее спасибо за ответ! С уважением,Роман.
Автор запитання: Роман - 15-07-2018 17:36:37

Доброго дня!

Відповідно до ст.139 КЗпП (http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/322-08) працівники зобов'язані працювати чесно і сумлінно, своєчасно і точно виконувати розпорядження власника або уповноваженого ним органу, додержувати трудової і технологічної дисципліни, вимог нормативних актів про охорону праці, дбайливо ставитися до майна власника, з яким укладено трудовий договір.

Згідно з ч.2 ст. 2 КЗпП працівники реалізують право на працю шляхом укладення трудового договору про роботу на підприємстві, в установі, організації або з фізичною особою. Працівники мають право на відпочинок відповідно до законів про обмеження робочого дня та робочого тижня і про щорічні оплачувані відпустки, право на здорові і безпечні умови праці, на об'єднання в професійні спілки та на вирішення колективних трудових конфліктів (спорів) у встановленому законом порядку, на участь в управлінні підприємством, установою, організацією, на матеріальне забезпечення в порядку соціального страхування в старості, а також у разі хвороби, повної або часткової втрати працездатності, на матеріальну допомогу в разі безробіття, на право звернення до суду для вирішення трудових спорів незалежно від характеру виконуваної роботи або займаної посади, крім випадків, передбачених законодавством, та інші права, встановлені законодавством.

Отже, відповідно до законодавства працівник має право брати участь в управлінні підприємством, установою, організацією, а тому заява, яка стосується діяльності підприємства є реалізацією такого права.

Будь-яке стягнення за подібне звернення буде незаконним.

Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, купив телефон, він не працює (не заряджається). на гарантії. звернувся у сервісний центр, там сказали, що під гарантію не підпадає, потрібно ремонтувати (але перед тим сказали, що потрібно розібрати і зібрати телефон об виявити точну поломку- а це буде 650 грн. за розбирання, я сказав, що не погоджуюся з цим. Вони розібрали самостійно. Я вже хочу просто забрати без ремонту, але мені сказали або платити 650 грн., або не повернуть телефон. Як у них забрати мій телефон, не плативши (я не погоджувався ні в усному, ні в письмовому порядку порядку платити за це).?
Автор запитання: Олег - 13-07-2018 14:39:11

Доброго дня!

Відповідно до п.11 ст. 10 ЗУ «Про захист прав споживачів» (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1023-12) якщо під час виконання робіт (надання послуг) виникає необхідність у додаткових роботах (послугах), що не були передбачені умовами договору, виконавець зобов'язаний одержати від споживача дозвіл на виконання таких робіт (надання послуг).

Будь-які додаткові роботи (послуги), виконані (надані) виконавцем без згоди споживача, не створюють для споживача будь-яких зобов'язань щодо їх оплати.

Згідно з п.12. ст.10 ЗУ «Про захист персональних даних» якщо після укладення договору стане очевидним, що роботи (послуги), зважаючи на їх ціну (вартість) та характеристики або інші обставини, явно не задовольнятимуть інтереси або вимоги споживача, виконавець зобов'язаний негайно повідомити про це споживача.

Виконавець зобов'язаний таким же чином повідомити споживача, якщо вартість робіт (послуг) може істотно зрости, ніж можна було очікувати під час укладення договору.

Споживач має право відмовитися від договору про виконання робіт (надання послуг) без штрафних санкцій з боку виконавця у разі виникнення обставин, передбачених в абзацах першому та другому цієї частини.

             Отже, відповідно до законодавства Ви можете відмовитися від договору та не платити за виконані робити, які були зроблені без Вашої згоди.

             Згідно зі ч.1 ст. 22 ЗУ «Про захист прав споживачів»  захист прав споживачів, передбачених законодавством, здійснюється судом.

Тобто, у разі не вирішення Вашого питання з сервісним центром, Ви можете відстояти порушені права у судовому порядку.

 

Чи правда те що вже не потрібна ніде згода на обробку персональних даних?Якщо так то де про це написано?
Автор запитання: Марія - 13-07-2018 10:45:11

Доброго дня!

На сьогоднішній день діє Закон України «Про захист персональних даних» в редакції 01.06.2010. В даний закон неодноразово вносились зміни, останні – 19.10.2017 року. Однак вони не торкнулись обов’язкової згоди особи на обробку персональних даних.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 11 ЗУ «Про захист персональних даних» (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2297-17) підставами для обробки персональних даних є:

1) згода суб’єкта персональних даних на обробку його персональних даних;

2) дозвіл на обробку персональних даних, наданий володільцю персональних даних відповідно до закону виключно для здійснення його повноважень;

3) укладення та виконання правочину, стороною якого є суб’єкт персональних даних або який укладено на користь суб’єкта персональних даних чи для здійснення заходів, що передують укладенню правочину на вимогу суб’єкта персональних даних;

4) захист життєво важливих інтересів суб’єкта персональних даних;

5) необхідність виконання обов’язку володільця персональних даних, який передбачений законом;

6) необхідність захисту законних інтересів володільця персональних даних або третьої особи, якій передаються персональні дані, крім випадків, коли потреби захисту основоположних прав і свобод суб’єкта персональних даних у зв’язку з обробкою його даних переважають такі інтереси.

Добрий день. Відділ кадрів підприємства усно повідомив військовозобов'язаних працівників, котрим в різний час видали безстрокові Довідки про придатність чи не придатність до військової служби (замість військового квитка) відвідати вісйськовий комісаріат для внесення якихось записів у ці Довідки чи взагалі обміняти їх на довідки нового зразку. Якщо цього не зробити, то при черговій перевірці комісаріатом обліку ведення військовозобов'язаних на підприємстві на останнє буде накладено чималий штраф за неправильне ведення обліку. Чи потрібно у комісаріаті вносити якісь записи в такі довідки або обмінювати їх на "нові" довідки, адже чинні довідки є безстроковими а жодної інформації про якісь "нові довідки" в Інтернеті взагалі немає?
Автор запитання: Андрій - 12-07-2018 15:33:53

Доброго дня!

Чинним законодавством не передбачено поняття «безстрокова довідка про придатність до військової служби».

Згідно з п.3.1. глави 3 розділу II  «Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України» http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1109-08 , медичний огляд військовозобов'язаних проводиться за рішенням військового комісара ВЛК військових комісаріатів.

Тобто рішення про придатність або непридатність військовозобов’язаного до військової служби вирішується ВЛК після проходження медичного огляду. Зміни до попереднього висновку також проводяться на підставі рішення ВЛК.

Чи можно передавати телефонограму на мобільний телефон фізичної особи?
Автор запитання: макар - 12-07-2018 13:48:05

Доброго дня!

Виходячи з Вашого питання не можна дати конкретну відповідь, оскільки Вами не було вказано яку саме телефонограму передавати, яким органом, з якого приводу.

Наприклад, відповідно до ч.1 ст. 135 КПК (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17) особа викликається до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду шляхом вручення повістки про виклик, надіслання її поштою, електронною поштою чи факсимільним зв'язком, здійснення виклику по телефону або телеграмою.

Тобто ,у такому випадку виклик по телефону законом допускається.

Доброго дня! Чим регламентується виписка хворого військовослужбовця з госпіталю (за порушення дисціпліни наприклад)?
Автор запитання: Таня - 12-07-2018 12:01:46

Доброго дня! Дане питання регламентується внутрішнім Наказом командира шпиталю, який э окремою військовою частиною. Такі нормативні акти не публікуються у офіційних джерелах для вільного доступу. Раджу Вам ознайомитися з таким наказом саме у Вашій військовій частині.

Доброго дня! Чи має командир військової частини право вільного доступу до будь якого приміщення військової частині де він є командиром?
Автор запитання: Кирило - 12-07-2018 09:24:50

Доброго дня! Ваше питання відноситься скоріш до загальної логіки ніж на трактування норм закону.

Вітаю!

Підкажіть, будь-ласка, якщо жінка ФОП виходить заміж і змінює прізвище, чи треба вносити якісь зміни до правовстановлюючих документів на нерухомість жінки і де можна ознайомитись із порядком/процедурою внесення таких змін?

Дякую!
Автор запитання: Богдан - 11-07-2018 13:27:59

Доброго дня! Ніяких змін до установчих документів і свідоцтв про право власності вносити не потрібно. Достатньо в разі необхідності показувати документ, що підтверджує зміну прізвіща.

Доброго дня! проконсультуйте будь-ласка, померла мама, яка проживала окремо, в іншій області, сама, біля неї нікого не було, тобто приїзжали, відвідували, допомагали, але проживала сама. після смерті виникло питання отримання пенсії яку мама недоотримала у звязку зі смертю. в упр.пенсійного фонду відмовляють у отриманні, мотивуючи це тим що мама проживала одна. чи правомірні дії в частині відмови в отриманні мною недоотриманої мамою пенсії? дякую.
Автор запитання: Роман - 10-07-2018 19:15:42

Доброго дня! Недоотримана Вашою померлою мамою пенсія є спадковим майном і може бути отримана виключно у порядку спадкування. При зверненні до нотаріуса з заявою про вступ у спадщину, повідомте його про даний факт.

Добрый день. Есть решения суда о взыскании алиментов, 1/4 от суммы доходов, но не меньше 30% прожиточного минимума, я работаю не официально какую сумму я должен платить. Мне говорили что надо платить от среднестатистической зарплаты по области, но она ведь без вычетов доходов идет т.е грязная. Помогите в данном вопросе.Какую сумму я должен платить? Заранее спасибо с ув. Дмитрий
Автор запитання: Дмитрий - 10-07-2018 16:56:34

Доброго дня!

Відповідно до ч.2 ст.195 Сімейного Кодексу України (http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2947-14) Заборгованість за аліментами платника аліментів, який не працював на час виникнення заборгованості або є фізичною особою - підприємцем і перебуває на спрощеній системі оподаткування, або є громадянином України, який одержує заробіток (дохід) у державі, з якою Україна не має договору про правову допомогу, визначається виходячи із середньої заробітної плати працівника для даної місцевості.

У такому випадку розрахунок аліментів буде проводитися відповідно до Вашої кваліфікації та середньому заробітку працівників з такою самою кваліфікацією у Вашій місцевості. У разі ж відсутності кваліфікації буде рахуватись середня заробітна плата некваліфікованого працівника у Вашій місцевості

Yandex.Metrika