Онлайн консультації

Пошук за ключовим словом раніше наданих консультацій

Онлайн консультації

   Запитань: усього-1617, сьогодні-0;    відповідей: усього-1617, сьогодні-0


Сортування
Є відповідь  
Опубліковано  
Чекає на відповідь  
Опубліковано  
Доброго дня!
Я військовозобов'язаний (36 років, не служив), маю на руках безстрокову ДОВІДКУ, що видана мені у 2008 році з причини відсутності на той момент бланків військових білетів. Перебуваю на військовому обліку у держ. установі, яка пропонує мені звернутись до військомату для заміни цієї ДОВІДКИ на військовий білет(тимчасове посвідчення). Звідси запитання.
Якими нормативно-правовими документами та головне, де я можу прочитати процедуру заміни безстрокової ДОВІДКИ (що є повноцінним замінником військового білету) на військовий білет(тимчасове посвідчення)?
І чи можу я, з правової точки зору, скласти офіційну відмову від "походів" у військомат з причин можливої відсутності затверджених процедур заміни старих документів, зокрема ДОВІДОК на нові?
І взагалі, чи існують постанови, роспорядження тощо про те що такі ДОВІДКИ вже не є військовими документами?
Автор запитання: Костянтин - 04-01-2019 22:19:22

Доброго дня! Я не знайшов у вільному доступі нормативного документу, який би чітко регламентував порядок заміни довідки на в/б чи посвідчення та взагалі статсу таких довідок. Ви можете відмовитись ходити до РВК на вимогу відділу кадрів підприємства на якому працюєте, однак на можете відмовитись від прибуття на виклик РВК.

Доброго дня! у мене виникло таке питання. я мати яка виховує одна дитину, не одружена і ніколи не була одружена, від дитини і мене батько дитини відмовився як тільки взнав що я вагітна. я маю право на соціальну відпустку на роботі? я працюю викладачем в ліцеї. якщо так то які мені потрібно надати документи до бухгалтерії щоб мені її надали. і друге питання, чи маю я право на якусь допомогу від держави? якщо так то куди і з чим мені звертатись. гарно дякую. з св'ятами!
Автор запитання: Зоя - 04-01-2019 12:26:03

Доброго дня! «Жінці, яка працює і має двох або більше дітей віком до 15 років, або дитину-інваліда, або яка усиновила дитину, матері інваліда з дитинства підгрупи А I групи, одинокій матері, батьку дитини або інваліда з дитинства підгрупи А I групи, який виховує їх без матері (у тому числі у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також особі, яка взяла під опіку дитину або інваліда з дитинства підгрупи А I групи, чи одному з прийомних батьків надається щорічно додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів (стаття 73 Кодексу законів про працю України).

Для пiдтвердження права на таку вiдпустку в цьому разi роботодавцю має бути пред'явлено будь-який офiцiйно складений, оформлений та засвiдчений в установленому порядку документ, у якому з достатньою достовiрнiстю пiдтверджується вiдсутнiсть участi батька у вихованнi дитини. Зокрема, одним з таких документiв, наприклад, може бути: рiшення суду про позбавлення вiдповiдача батькiвських прав; ухвала суду або постанова слiдчого про розшук вiдповiдача у справi за позовом про стягнення алiментiв; акт, складений соцiально-побутовою комiсiєю, створеною первинною профспiлковою органiзацiєю чи будь-якою iншою комiсiєю, утвореною на пiдприємствi, в установi, органiзацiї, або акт дослiдження комiтетом самоорганiзацiї населення, в якому зi слiв сусiдiв (за наявностi їхнiх пiдписiв в актi) пiдтверджується факт вiдсутностi участi батька у вихованнi дитини; довiдка зi школи про те, що батько не бере участi у вихованнi дитини (не спiлкується з учителями, не забирає дитину додому, не бере участi в батькiвських зборах) тощо. Тобто для отримання додаткової соцiальної вiдпустки розлучена жiнка, крiм заяви про надання цiєї вiдпустки, копiй свiдоцтва про народження дитини та розiрвання шлюбу, має подати роботодавцю один з названих або будь-який iнший документ, що пiдтверджує вiдсутнiсть участi батька у вихованнi дитини. Достовiрнiсть документа щодо вiдсутностi участi батька у вихованнi дитини визначає роботодавець.

Друг закінчив університет і був прописаний в гуртожитку,зараз він повинен виписуватись із гуртожитку і так само із воєнкомату,але кажуть що зразу воєнкомат дає повістку в армію,як обійти це?
Автор запитання: Александр - 01-01-2019 11:38:59

Ваше питання не коректне, тому відповідь на нього не надається. 

Доброго вечора!
Підкажіть будь ласка які вимоги щодо транспортування вантажним автотранспортом аміачної селітри. Чим це регулюєтся? Особливо цікавлять дозвола і вимоги щодо перевезення! В яких законах можна це почитати?
Дякую!
Автор запитання: Олександр - 28-12-2018 19:27:57

Доброго дня! Ваше питання носить комерційний характер і не розглядається нами в порядку надання безкоштовних консультацій.

Доброго дня, мій хлопець курсант НАСВ, сталося так, що під час служби він захворів на гепатит А. За рішенням ВЛК було, що захворювання пов'язане з проходженням військової служби, а також вимога відпустки за станом здоров'я на 30 днів. Спочатку начальник факультету відмовлявся підписати рапопр,опираючись на військовий стан. Пройшов тиждень, військовий стан відмінено і зараз він заявляє про те, що підпише рапорт лише на зимовий отпуск (15днів). Що робити в даній ситуації, бо можливость продовжити нормальне лікування, яке передбачає дієти, в казармі звісно немає
Автор запитання: Діана - 26-12-2018 18:41:37

Доброго дня!

Відповідно до п.6.11 глави 6 розділу II Наказу Міністерства Оборони «Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України» (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1109-08) постанова ВЛК про потребу військовослужбовця у відпустці за станом здоров'я приймається після закінчення стаціонарного лікування в разі, коли для повного відновлення функції і працездатності необхідний термін - не менше 30 календарних днів. Постанова про потребу у відпустці за станом здоров'я оформлюється довідкою ВЛК, яка підлягає контролю штатною ВЛК (без затвердження). Постанова ВЛК про потребу у звільненні від виконання службових обов'язків (занять) за станом здоров'я оформлюється довідкою ВЛК, яка затвердженню штатною ВЛК не підлягає.

Відповідно до ч.1 ст.42 ЗУ «Про військовий обов’язок та військову службу» (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2232-12#n779) керівники, інші посадові особи органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ та організацій незалежно від підпорядкування і форм власності та громадяни України, винні у порушенні порядку військового обліку, допризовної підготовки, приписки до призовних дільниць, призову на строкову військову службу, проходження служби у військовому резерві, проходження зборів, мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності, прибуття за викликом до військового комісаріату, а також у вчиненні інших порушень законодавства про військовий обов'язок і військову службу, несуть відповідальність згідно із законом.

Отже, відповідно до законодавства у такому випадку ненадання відпустки є порушенням з боку начальника факультету. У такому разі слід звернутися до штатної ВЛК, яка надавала довідку про необхідність відпустки, оскільки до їх компетенції контроль за виконанням такої постанови, або до вищестоящого командира.

Доброго дня, я працюю вихователем в дитячому садку, і нам уже другий рік не виплачують новорічної премії, хоч раніше завжди виплачували. Скажіть будь ласка, чи можливо добитись того, щоб її виплатили і чи є якісь вказівки щодо цієї ситуації в законі? Дякую!
Автор запитання: Оксана - 25-12-2018 20:26:28

Доброго дня!

У Вашому питанні не зазначено, чи вказаний Вами дитячий садок є державним дошкільним навчальним закладом чи приватним.

У разі, якщо це державний ДНЗ то, відповідно до ст. 8 Закону про оплату праці  держава (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/108/95-%D0%B2%D1%80 ) здійснює встановлення умов і розмірів оплати праці працівників установ та організацій, що фінансуються чи дотуються з бюджету. Умови і розмір оплати праці таких працівників визначаються постановами КМУ (та відомчими актами, розробленими на їх виконання).

Згідно з пп. В п.4 Постанови КМУ «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1298-2002-%D0%BF) надати право керівникам місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, при яких створені централізовані бухгалтерії, керівникам бюджетних установ, закладів та організацій в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах доходів і видатків: затверджувати порядок і розміри преміювання працівників відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи у межах коштів на оплату праці.

Цим документом визначено, що премію таким працівникам виплачують відповідно до особистого внеску в загальні результати роботи. Тобто йдеться про виробничу премію. А ось інших видів премій (наприклад, премій до державних і професійних свят та ювілейних дат тощо) не передбачено.

У разі, якщо це приватний ДНЗ, відповідно до ч.2 ст.97 КЗпП (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#n833) форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються підприємствами, установами, організаціями самостійно у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною та галузевими (регіональними) угодами. Якщо колективний договір на підприємстві, в установі, організації не укладено, власник або уповноважений ним орган зобов'язаний погодити ці питання з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником), що представляє інтереси більшості працівників, а у разі його відсутності - з іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом.

            Тобто, нарахування премій буде здійснюватися у відповідності до колективного договору, у якому буде визначено перелік премій, які можуть нараховуватися працівникам.

Обов¢язковість нарахування премії до державних та професійних свят не передбачено законодавством ні для державних, ні для приватних ДНЗ.

Вітаю, спочатку я резервіст 1 черти, а по 2 я студент (стаціонар), чи тідпадаю я на військові збори? Я можу підтвердити це наказом про зарахування, чи студенти мають якусь пільгу або права щоб вони не потрапили на збори! Дякую.
Автор запитання: АнтонН - 24-12-2018 22:30:23

Доброго дня!

Вказане питання визначає стаття 35 Указу Президента України «Про Положення про проходження громадянами України служби у військовому резерві Збройних Сил України» http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/618/2012 . Резервіста можуть звільнити від виконання обов'язків служби у військовому резерві, якщо:

 • у нього помер близький родич (батьки, дружина, чоловік, дитина, рідний брат, сестра, дідусь, бабуся) або близький родич дружини (чоловіка) пізніше, ніж за сім днів до початку зборів;

 • резервіст хворий або йому необхідно доглядати за хворою дружиною (чоловіком), дитиною або батьками своїми чи дружини (чоловіка), які проживають разом з резервістом і за якими не може доглядати інший близький родич;

 • резервіст перебуває під слідством, або відбуває адміністративне чи кримінальне покарання, яке унеможливлює його прибуття;

 • резервіст потрапив під вплив надзвичайної ситуації, яка виникла під час виклику на збори і стала перешкодою своєчасному прибуттю;

 • резервіст складає державні іспити у вузах.

 • іншими обставинами - за рішенням командира (начальника) військової частини (установи).

Для звільнення треба подати рапорт із необхідними документами, або ж член його родини повинен написати заяву. Вирішує питання про звільнення резервіста від виконання обов'язків служби у військовому резерві командир військової частини.

Тобто, відповідно до законодавства, чітко не визначено підставу для звільнення від виконання обов'язків служби у військовому резерві у зв’язку з навчанням у ВНЗ з денною формою навчання. Проте, враховуючи положення Указу Президента, перелік підстав не є вичерпним та за рішенням командира резервіст може бути звільнений від проходження зборів через підстави, які законодавчо не закріплені.

 

Якщо я офіцер запасу , 28 років вислуги, звільнений за станом здоров,я, але тут же залишився держслужбовцем в МО, в тому ж управлінні,уже більше 10 років, учасник бойових дій, отримав 3 роки назад службове житло від МО, то чи маю я право його розслужебити?
Автор запитання: Елл - 22-12-2018 14:08:22

Доброго дня! Частиною 8 статті 12 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2011-12 передбачено, що військовослужбовці, які мають вислугу на військовій службі 20 років і більше, у разі звільнення з військової служби за станом здоров'я, віком, у зв'язку із скороченням штатів, а також звільнені з військової служби особи, які стали інвалідами I чи II групи, члени сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби, мають право на безплатне одержання у приватну власність жилого приміщення, яке вони займають у будинках державного житлового фонду. Отже, Ви маєте право звернутись до органу, який надав службове житло , з проханням зняти з житла статус службового.

Чому зараз припинене звільнення військових по закінченню контракту в зоні там де немає військового стану?
Автор запитання: Ігор - 20-12-2018 17:21:13

Доброго дня!

Звільнення військовослужбовців відбувається у відповідності до ст.26 ЗУ «Про військовий обов’язок та військову службу» (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2232-12#n1092 ) та Директиви № Д-1 від 03.07.2018 «Про визначення строків звільнення з військової служби військовослужбовців, які набули право на звільнення зі служби, та особливості їх звільнення» (https://www.ukrmilitary.com/2018/07/zvilnennya.html#more )

Відповідно до положень Директиви № Д-1 починаючи з 01 липня 2018 року з військової служби звільняються військовослужбовців, які не висловили бажання продовжувати військову службу та які:

 • уклали контракт на строк до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію та вислужили не менше 24 місяців військової служби за контрактом;

 • проходять військову службу за контрактом, дію якого продовжено понад встановлені строки на період до закінчення особливого періоду або до оголошення демобілізації, та які вислужили не менше 18 місяців з дати продовження дії контракту;

Відповідно директиви звільнення військовослужбовців, які набули таке право на звільнення до 23 червня 2018 року (крім військовослужбовців, які виконують завдання в інтересах оборони України під час дії особливого періоду...) та висловили бажання звільнитися з військової служби, здійснюватиметься протягом трьох місяців у таких обсягах (узагальнені показники):

 • до 01 серпня 2018 року – до 25 %;

 • до 01 вересня 2018 року – до 25 %;

 • до 23 вересня 2018 року – до 50 %.

Надалі звільнення з військової служби військовослужбовців, які набули (набудуть) таке право на звільнення після 23 червня 2018 року та висловлять бажання звільнитися з військової служби, буде здійснюватись в установленому порядку у відповідності з вимогами нормативно-правових актів з питань проходження військової служби у Збройних Силах України протягом трьох місяців з дня набуття такого права.

Військовослужбовці, які набули право на звільнення, але не висловили бажання звільнитися з військової служби, продовжують військову службу.

Інших нормативно-правових документів, які б перешкоджали звільненню військовослужбовців у зв’язку з закінченням контракту прийнято не було.

Добрий день,
при усиновлені дитини, у свідоцтві про народження в графу батьки доваблаються усиновачі?
тобто по документах після усиновлення дитина буде вважатися ніби народженна цими батьками, що всиновили? чи по документах буде ясно, що дитина всиновлена?
Автор запитання: Світлана - 19-12-2018 21:49:46

Доброго дня!

Відповідно до ст.229 СК України (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14#n1203) особа, яка подала заяву про усиновлення, може виявити бажання бути записаною у Книзі реєстрації народжень матір'ю, батьком дитини або повнолітньої особи. Якщо усиновлюється дитина, яка досягла семи років, то для запису усиновлювача матір'ю, батьком потрібна згода дитини, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 218 цього Кодексу. Суд задовольняє таку заяву усиновлювача у рішенні про усиновлення, якщо це відповідає інтересам дитини.

Частиною 1 ст.231 СК України якщо усиновлювачами є одночасно жінка та чоловік і якщо вони записуються батьками дитини, відповідно змінюються прізвище та по батькові дитини.

Згідно зі ст.233 СК України на підставі рішення суду про усиновлення в актовий запис про народження дитини або повнолітньої особи, складений органами державної реєстрації актів цивільного стану України, орган державної реєстрації актів цивільного стану вносить відповідні зміни і видає нове Свідоцтво про народження з урахуванням цих змін. Свідоцтво про народження, що було видане раніше, анулюється.

Тобто, виходячи з положень Сімейного Кодексу України особа, яка усиновлює дитину може за власним бажанням бути записана у Книзі реєстрації народжень матір¢ю , батьком дитини. На підставі рішення суду РАЦС вносить відповідні зміни, зазначені у рішенні суду та видає нове Свідоцтво про народження з врахуванням змін.

Yandex.Metrika