Онлайн консультації

Пошук за ключовим словом раніше наданих консультацій

Онлайн консультації

   Запитань: усього-1682, сьогодні-0;    відповідей: усього-1682, сьогодні-0


Сортування
Є відповідь  
Опубліковано  
Чекає на відповідь  
Опубліковано  
Добрий день! Підкажіть, буль ласка, наступне. Коли народилася дитина не в шлюбі, не зареєстрований шлюб був, батько зі слів матері (прізвище матері), то чи може він встановити батьківство у суді коли його дитина вже всиновлена (мати вийшла заміж і її чоловік усиновив, згоди біологічного батька не потребувалось бо він не записаний був батьком).
Автор запитання: Олена - 04-03-2019 14:16:55

Доброго дня! Факт біологічного батьківства можна встановити шляхом звернення до суду незалежно від вказаних Вами обставин. Подібний позов, за Вашим замовленням, може підготувати наш офіс, надіслати на Вашу електронну пошту та надати додатикові консультації, щодо порядку його подання до суму.

Доброго дня. Чи можуть на підприємстві змусити мене явитися у військкомат? (на медкомісію скажімо)
Автор запитання: Ігор - 04-03-2019 10:13:01

Доброго дня! Не існує законного способу адміністрації підприємства примусити Вас явитися до РВК. Вам можуть вручити повістку і повідомити про необхідність явки.

Добрий день. Який порядок реєстрації колективних договорів? І де місце реєстрації.
Автор запитання: Арсен - 01-03-2019 09:59:24

Доброго дня! Згідно положенням ст. 15 КЗпП колективні договори підлягають повідомній реєстрації місцевими органами державної виконавчої влади. Порядок здійснення такої реєстрації встановлений постановою КМУ «Про порядок повідомної реєстрації галузевих і регіональних угод, колективних договорів». https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/115-2013-%D0%BF Згідно з ч. 11 ст. 9 Закону України «Про колективні договори і угоди» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3356-12 та Положення галузеві та регіональні угоди підлягають реєстрації Міністерством праці та соціальної політики України, а колективні договори реєструються районними, районними у містах Києві та Севастополі державними адміністраціями, виконавчими комітетами сільських, селищних і міських рад. 

Доброго дня! Який порядок поання заяви про вчинення кримінального правопорушення ?
Куди звертатися, хто може подати (виключно потерпілий чи ще хтось), чи можна подати до органів прокуратури, тощо??
Автор запитання: Оля - 28-02-2019 16:25:55

Доброго дня! Заяву про факт вчинення правопорушення може подати особа стосовно якої був вчинений злочин (потерпілий), його представник (законний представник) та інша особа, якій стало відомо про факт злочину. Заяву можна подати особисто до територільного відділення органу, якому підслідний злочин, відповідно ст.216 КПК України, а також направити поштовим відправленням. Відповідно до пунктів 1.3 і 1.4 Положень про порядок ведення ЄРДР, затвердженого наказом Генерального прокурора України № 69 від 17.08.2012 року, заява в поліцію про скоєння злочину може вважатися поданою тільки з моменту попередження заявника під розпис про кримінальну відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення. Направлене поштою повідомлення не підлягає подібному обмеженню. В заяві необхідно викласти дату, час, місце, обставини події, а також дані щодо причтних осіб, тощо. Заява повинна подаватися за місцем скоєння злочину, а якщо таке місце визначити неможливо, то питання місця проведення досудового розслідування вирішується прокурором з урахуванням місця виявлення ознак злочину, місцезнаходження більшості свідків або підозрюваного, а також місця, де було закінчено правопорушення або настали його наслідки тощо. Якщо повідомлення буде подане з порушенням цього правила, то це не може бути підставою для відмови в його прийнятті, оскільки згідно з ч. 2 ст. 218 КПК слідчий зобов’язаний проводити розслідування до тих пір, поки прокурор не визначить іншу підслідність.

Добрый день! Мой сын,которому исполнилось 28 лет,закончил военную кафедру(офицер запаса).Женат,имеет 2-их детей 4,5 года и 1 год.У меня вопрос: могут ли его призывать в данный момент для прохождения учебных сборов резервистов военных частей.Спасибо.
Автор запитання: Вера - 27-02-2019 10:27:09

Доброго дня!

Відповідно до п.9 ч.1 ст.30 ЗУ «Про військовий обов’язок та військову службу» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2232-12#n574) від проходження зборів звільняються (крім резервістів): військовозобов'язані, які мають дітей віком до трьох років або трьох і більше дітей віком до 16 років.

Отже, враховуючи положення законодавства, Вашого сина буде звільнено від проходження навчальних зборів військовозобов’язаних у зв’язку з тим, що у нього є дитина, яка не досягла трьох років.

Добрий день! Син працює майстром виробничого навчання з повним навантаженням у анграрному ліцеї, який є професійно-технічним навчальним закладом. Освіта - вища педагогічна. Працює за спеціальністю. Чи має він право на відстрочку від строкової служби?
Автор запитання: Людмила - 26-02-2019 18:50:32

Доброго дня! Згідно ст.17 ч.13 ЗУ "Про військовий обов'язок і військову службу" https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2232-12 "Відстрочка від призову на строкову військову службу для продовження професійної діяльності надається таким громадянам призовного віку: педагогічним працівникам з повною вищою освітою, основним місцем роботи яких є загальноосвітні навчальні заклади, за умови повного навантаження на займаній посаді, - на весь період їх роботи за спеціальністю;"  Згідно З затвердженим           постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 р. N 963 Переліком посад педагогічних та науково-педагогічних працівників,  майстер   виробничого  навчання являється педагогічним працівником. Однак виникає питання щодо відповідності положенням ст.17 вищевказаного закону навчального закладу в якому працює Ваш син. Статею 9 ЗУ "Про загальну середню освіту" визначено, які навчальні заклади відносяться до загально освітніх. Якщо вказаний Вами ліцей підпадає під таке визначення (на мою думку підпадає) - Ваш син має право на відстрочку від призову на в/с. 

 

Підприємство 7 років забезпечувало працівників транспортом для перевезення на роботу та в звротньому напрямку. Чи має право підприємство раптово відмовити в транспорті, і якщо так, чи повинне завчасно повідомити працівників та по якій статті звільнити в разі відмови працівників продовжувати трудові відносини? Дякую
Автор запитання: Віталій - 26-02-2019 11:21:14

Доброго дня! Для відповіді на Ваше питання необхідно знати на підставі чого відбувалось таке забезпечення. Чи це було положення колективного договору, чи положення контракту, чи можливо просто наказ директора. Крім того потрібно визначати, чи є вказана відмова в забезпеченні транспортом є "зміною істотних умов праці", що само по собі є оціночним поняттям в трудовому праві. Згідно ст.32 КЗпП про зміну істотних умов праці роботодавець зобов'язаний попередити працівника не пізніше ніж за 2 місяці. Якщо колишні істотні умови праці не може бути збережено, а працівник не згоден на продовження роботи в нових умовах, то трудовий договір припиняється за пунктом 6 статті 36 КЗпП України.

Доброго дня! В мене питання щодо обов'язкового оприлюднення на сайті за 20 днів до розгляду проектів рішень міської ради. Під цю норму підпадають усі проекти рішень? Чи лише певної спрямованості?
Автор запитання: Іван - 25-02-2019 20:01:51

Доброго дня! Згідно ст.15 ЗУ "Про доступ до публічної інформації" https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17 "Проекти нормативно-правових актів, рішень органів місцевого самоврядування, розроблені відповідними розпорядниками, оприлюднюються ними не пізніш як за 20 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття". Всі проекти рішень місцевої ради підпадають під вимогу даної статті.

Добридень!
Є таке питання - навчаюсь в місті в навчальному закладі на аспірантурі. Маю штамп в паспорті реєстрації до місцевого РВК. Проте приписка в мене в іншому районі. До місцевого РВК була подана довідка щодо мого навчання. Її прийняли. Проте ось на днях, по моїй прописці прийшла повістка, яка була зроблена в Сільській Раді виконавчою службою, підписана секретарем Сільської Ради і немає підпису військкомату, і печатки даної установи. Я вже мовчу про безліч помилок в оформленні даної повістки - від граматичної правильності до того, що не було вказано адреси РВК і дата не вірно вказана.
Як реагувати на дану дії з боку Сільської Ради? І чи може бути таке, що місце моєї реєстрації в РВК могло бути змінене, але в паспорт не було введено, і мене ніхто не попередив?
Буду вдячний за Вашу відповідь.
Автор запитання: Павло - 25-02-2019 15:40:34

Доброго дня! Сільська рада виконала свій, передбачений законом, обов'язок і повідомила Вас про виклик до РВК. Рекомендую подати до РВК, до якого Вас викликають, письмове повідомлення про те, що Ви перебуваєте на обліку в іншому РВК, з долученням письмового підтвердження даного факту. 

Доброго дня, підскажіть така ситуація, хочу приписатися у квартирі , потрібно стати на облік в воєнкомат Але пере цим у старому воєнкоматі у мене була довідка яка прострочена, по якій я був не придатний,. і в старому воєнкоматі я пройшов комісію, але довідку забрали і сказали щоб ідти в свій воїнкомат і там ставати на облік, але мені вже 27 років, сказали потрібно всі документи і довідку про не судимість і заплатити штраф це вірно? Чи ще якісь документи потрібні? іщо взагалі може бути
Автор запитання: Сергій - 25-02-2019 14:21:45

Доброго дня! Ваше питання сумбурне і надто не конкретне. На військовий облік Вам у бідь-якому випадку потрібно стати. Якщо мова йде про штраф, то скоріш за все Вас збираються притягнути до адміністративної відповідальності за ст. 235 КУпАП.

  • порушення військовозобов’язаними чи призовниками законодавства про військовий обов’язок і військову службу;
  • порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію;
  • умисне зіпсуття обліково-військових документів чи втрата їх із необережності;
  • неявка на виклик у військкомат;
  • неподання у військкомати списків юнаків, які підлягають приписці до призовних дільниць;
  • незабезпечення сповіщення військовиків про їх виклик у військкомати, перешкода їх своєчасній явці на збірні пункти чи призовні дільниці;
  • несвоєчасне подання документів, необхідних для ведення військового обліку;

 

Yandex.Metrika