Онлайн консультації

Пошук за ключовим словом раніше наданих консультацій

Онлайн консультації

   Запитань: усього-1215, сьогодні-0;    відповідей: усього-1215, сьогодні-0


Сортування
Є відповідь  
Опубліковано  
Чекає на відповідь  
Опубліковано  
Добрий день,
Скажіть, будь ласка, чи можу я навчатись одночасно в двух університетах на заочному відділенні? Або в одному університеті, але на різних факультетах теж заочно?
Автор запитання: Наталія - 12-08-2017 20:09:19

Доброго дня!

Відповідно до статті 10 Наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2017 році» особи, які навчаються у вищих навчальних закладах, мають право на навчання одночасно за декількома освітніми програмами, а також у декількох вищих навчальних закладах за умови отримання тільки однієї вищої освіти за кожним ступенем за кошти державного (місцевого) бюджету (навчання для здобуття ступеня магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань на основі повної загальної середньої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста вважається одночасним здобуттям ступенів бакалавра та магістра).

Не допускається одночасне навчання на денній формі навчання за двома чи більше спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямами підготовки) за кошти державного або місцевого бюджетів.

Отже, Ви маєте право навчатись заочно в двох ВНЗ одночасно або в одному університеті на різних факультетах.

Доброго дня. Під кажіть будьска якщо працюю в сільській місцевості фельшером після звільненя пвдчас підпису обхідного листа потрібно зніматись з обліку у воєнкоматі? Чи можуть дати повісту в ато як що у мирний час від служби звільнений за станом здоровя?
Автор запитання: Віктор - 12-08-2017 16:28:42

Доброго дня! Підстави для знання з військового обілку визначені у статті 36 ЗУ « Про військовий обов'язок і військову службу»  (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2232-12)  У Вашому питанні такі підстави не зазначені. Якщо буде вирішуватись питання про Ваш призов на військову службу, то передуватиме відправленню у військо ВЛК, від висновку якої залежатиме рішення про можливість військової служби.

Після закінчення коледжу син вступає у закордонний університет (денна форма). Чи має він законне право на відстрочку від призову на військову службу.
Дякую
Автор запитання: Ігор - 11-08-2017 17:13:40

Доброго дня! Відповідно до статті 9 ЗУ «Про військовий обов’язок та військову службу» право на відстрочку від призову на строкову військову службу для здобуття освіти також мають громадяни України, які в рамках міжнародних договорів України навчаються у навчальних закладах інших держав.

Отже, якщо Ваш син поступив на навчання «в рамках міжнародних договорів України» - він має повне право на відстрочку від призову на військову службу.

доброго дня. я влаштувався на роботу за сумісництвом і в мене вимагають військовий квиток, мотивуючи це необхідністю ведення військового обліку. Чи правомірно це? чи не має облік вестися лише за основним місцем роботи? дякую
Автор запитання: Ігор - 10-08-2017 17:48:08

Доброго дня!

         Відповідно до п. 3 «Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій» (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0076-93) працівник, який приймається на роботу за сумісництвом на інше підприємство, в установу, організацію повинен пред'явити власнику або уповноваженому ним органу паспорт.

         При прийнятті на роботу, що потребує спеціальних знань,
власник або уповноважений ним орган має право вимагати від
працівника пред'явлення диплома або іншого документа про набуту
освіту або професійну підготовку.

                Отже, відповідно до законодавства, не регламентовано надання військового квитка працівником, який працевлаштовується за сумісництвом.

Доброго дня, я офіцер військового запасу( закінчив військову кафедру).Маю маленьку дитину, їй менше року.Прийшла повістка. Чи маю я право на відсрочку, по причині виховання маленької дитини? Якщо так то на який період?
Автор запитання: Ярослав - 10-08-2017 14:12:42

Доброго дня!

Відповідно до п. 10.1  розд. X «Інструкції 
про організацію виконання Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України» (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0438-09/print1493104501453553) громадяни України віком до 43 років, які пройшли повний курс військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу, склали встановлені іспити, мають вищу освіту за освітнім ступенем не нижче бакалавра та яким присвоєно відповідне первинне військове звання офіцера запасу, відповідно до Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" у разі потреби наказом Міністра оборони України можуть бути призвані на військову службу за призовом осіб офіцерського складу.

Строк військової служби для осіб офіцерського складу, які проходять військову службу за призовом, становить до 18 місяців.

Відповідно до п. 10.4  розд. X «Інструкції 
про організацію виконання Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України» за рішенням атестаційної комісії обласного військового комісаріату відстрочка від призову на військову службу осіб офіцерського складу надається на підставах, визначених статтею 17 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу".

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 17 ЗУ «Про військовий обов’язок та військову службу» ( http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2232-12/paran271#n271) відстрочка від призову на строкову військову службу за сімейними обставинами за їх бажанням надається призовникам, які мають: дитину віком до трьох років або дитину старшу трьох років, яка виховується без матері у зв'язку з її смертю або за рішенням суду.

Отже, у даному випадку, відстрочка від призову на військову строкову службу може надаватися за Вашим бажанням за сімейними обставинами, якщо Ви маєте дитину віком до трьох років. Відстрочка буде надаватися до досягнення дитиною трирічного віку.

А взагалі, на моє переконання, нинішній призов офіцерів запасу є незаконним.

Доброго дня!
Таке питання:я молодий спеціаліст,який працює у ЗОШ 1-3 ступенів у селі,але маю лише 0,5 ставки
нині мені виповнилось 20 років і призов на строкову службу не за горами.Тому хочу уточнити чи маю я право на відстрочку,якщо буду мати повну ставку але повна вища освіта здобувається заочною формою навчання і буде через рік.Дякую!
Автор запитання: Максим - 09-08-2017 13:04:48

Доброго дня!

Відповідно до ч.13 ст.17 ЗУ «Про військовий обов’язок та військову службу» (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2232-12) відстрочка від призову на строкову військову службу для продовження професійної діяльності надається таким громадянам призовного віку: педагогічним працівникам з повною вищою освітою, основним місцем роботи яких є загальноосвітні навчальні заклади, за умови повного навантаження на займаній посаді, - на весь період їх роботи за спеціальністю.

Відповідно до ч. 8 ст.17 ЗУ «Про військовий обов’язок та військову службу» відстрочка від призову на строкову військову службу для здобуття освіти на весь період навчання надається громадянам призовного віку, які навчаються:

у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах з денною формою навчання. У разі досягнення такими призовниками 21-річного віку відстрочка втрачає силу;

у вищих навчальних закладах з денною формою навчання, у тому числі під час здобуття наступного вищого освітньо-кваліфікаційного рівня вищої освіти;

у середніх або вищих духовних навчальних закладах з денною формою навчання;

в інтернатурі, аспірантурі або докторантурі з відривом або без відриву від виробництва.

Отже, відповідно до законодавства, відстрочка від призову на строкову військову службу надається педагогічним працівникам з повною вищою освітою за умови повного навантаження. Також слід зазначити, що відстрочка від призову на строкову військову службу для здобуття освіти надається призовникам, які навчаються з денною формою навчання.

Здравствуйте Павел!Я военнослужщий.У меня на руках оказалось служебное расследование относительно меня,как видно из материалов -его провёл юрисконсульт воинской части. Имел ли он право проводить служебное расследование?
Автор запитання: Кирил - 09-08-2017 10:43:27

Доброго дня!

Відповідно до п. 1.5 «Інструкції про порядок проведення службового розслідування у Збройних Силах України» (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0385-04) службове розслідування призначається письмовим наказом командира (начальника), який вирішив притягнути військовослужбовця до дисциплінарної відповідальності. У наказі зазначаються підстави для призначення розслідування, особа (якщо вона встановлена), стосовно якої воно має бути проведено, термін проведення та посадові особи, яким доручено його провадження.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Службове розслідування може бути проведено особисто командиром (начальником) чи доручено іншій посадовій особі.

                        Отже, відповідно до законодавства, службове розслідування призначається письмовим наказом командира (начальника) та може бути проведено особисто командиром (начальником) чи доручено іншій особі. Тому юрисконсульт військової частини міг проводити службове розслідування за дорученням командира (начальника).

доброго дня. чи підлягають мобілізації працівники поліції?
Автор запитання: Ігор - 09-08-2017 09:30:31

Доброго дня!

Відповідно до ч.1 ст.39 ЗУ «Про військовий обовязок і військову службу» (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2232-12/paran768#n768) призов військовозобов’язаних та резервістів на військову службу під час мобілізації проводиться в порядку, визначеному цим Законом та Законом України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

У разі якщо Ви проходили строкову військову службу та після проходження були прийняті на службу до Національної поліції, то відповідно до пп.5 п.1 ч.5 ЗУ «Про військовий обов’язок і військову службу» Ви підлягаєте зняттю з військового обліку призовників та військовозобов'язаних у військових комісаріатах (військовозобов'язаних Служби безпеки України у Центральному управлінні або регіональних органах Служби безпеки України).

Отже, у такому випадку Ви будете зняті з обліку військовозобов’язаних та не будете підлягати призову на військову службу під час мобілізації у якості військовозобов’язаного.

У разі якщо Ви не проходили строкову військову службу, то відповідно до п.1 ч.1 ст. 23 ЗУ «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3543-12/page2 ) не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов'язані: заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, а також за підприємствами, установами і організаціями в порядку,   встановленому Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до ч.1 ст. 25 ЗУ «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» бронюванню підлягають військовозобов'язані, які працюють в органах   державної   влади,   інших державних органах, органах місцевого самоврядування та на підприємствах, в установах і організаціях,     яким   встановлено   мобілізаційні   завдання (замовлення), у разі, якщо це   необхідно   для   забезпечення функціонування зазначених органів та виконання мобілізаційних завдань   (замовлень). Такі військовозобов’язані не підлягають прийняттю на службу у військовому резерві.

Отже, у даному випадку у Вас буде відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації.

Добрий день. Для отримання земельної ділянки у селищі під ведення господарства або будівництва будинку, - ділянка має бути чиста?( на ділянці залишилися руїни старого глиняного будинку) чи потрібно повністю очистити територію?
Автор запитання: Арсен - 08-08-2017 13:45:43

Доброго дня! Земельна ділянка насамперед повинна бути "документально" вільною від чужих будівель. Навіть якщо Ви очистите залишки будівлі, а на ділянці буде наявне зареєстрованим нерухоме майно, що належить іншим особам, Ви не зможете її приватизувати. 

Доброго дня,я хочу служити за контрактом але в мене є кредити в банках, які в мне є права щоб правильно все зробити
? Дякую.
Автор запитання: Костянтин - 08-08-2017 13:00:50

Доброго дня! Не зовсім зрозумів Ваше питання. Хіба за наявності кредитних зобов'язань не приймають до ЗСУ за контрактом?

Yandex.Metrika