Онлайн консультації

Пошук за ключовим словом раніше наданих консультацій

Онлайн консультації

   Запитань: усього-1912, сьогодні-0;    відповідей: усього-1912, сьогодні-0


Сортування
Є відповідь  
Опубліковано  
Чекає на відповідь  
Опубліковано  
Доброго дня! Працюю вчителем з 1991 року. мій вік 52 роки. Чи маю право вийти на пенсію за вислугою років.
Автор запитання: Денис - 26-10-2019 14:12:16

Доброго дня! Згідно ЗУ "Про пенсійне забезпечення" https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1788-12 ст.55 п."Е" Право на пенсію за вислугу років мають:працівники освіти, охорони здоров’я та соціального забезпечення після досягнення 55 років і за наявності спеціального стажу роботи за переліком, що затверджується у порядку, який визначається Кабінетом Міністрів України, станом на 1 квітня 2015 - не менше 25 років та після цієї дати:

 з 1 квітня 2015 року по 31 березня 2016 року - не менше 25 років 6 місяців;

 з 1 квітня 2016 року по 31 березня 2017 року - не менше 26 років;

 з 1 квітня 2017 року по 31 березня 2018 року - не менше 26 років 6 місяців;

 з 1 квітня 2018 року по 31 березня 2019 року - не менше 27 років;

 з 1 квітня 2019 року по 31 березня 2020 року - не менше 27 років 6 місяців;

 з 1 квітня 2020 року по 31 березня 2021 року - не менше 28 років;

 з 1 квітня 2021 року по 31 березня 2022 року - не менше 28 років 6 місяців;

 з 1 квітня 2022 року по 31 березня 2023 року - не менше 29 років;

 з 1 квітня 2023 року по 31 березня 2024 року - не менше 29 років 6 місяців;

 з 1 квітня 2024 року або після цієї дати - не менше 30 років.

 До досягнення віку, встановленого абзацом першим цього пункту, право на пенсію за вислугу років мають працівники освіти, охорони здоров’я та соціального забезпечення:

 які в період до 1 січня 2016 року мали вислугу років на відповідних посадах не менше тривалості, передбаченої абзацами першим та другим цього пункту;

 1971 року народження і старші за наявності вислуги років на цих посадах, передбаченої абзацами другим - одинадцятим цього пункту, та після досягнення ними такого віку:

 50 років - які народилися з 1 січня 1966 року по 30 червня 1966 року;

 50 років 6 місяців - які народилися з 1 липня 1966 року по 31 грудня 1966 року;

 51 рік - які народилися з 1 січня 1967 року по 30 червня 1967 року;

 51 рік 6 місяців - які народилися з 1 липня 1967 року по 31 грудня 1967 року;

 52 роки - які народилися з 1 січня 1968 року по 30 червня 1968 року;

 52 роки 6 місяців - які народилися з 1 липня 1968 року по 31 грудня 1968 року;

 53 роки - які народилися з 1 січня 1969 року по 30 червня 1969 року; 53 роки 6 місяців - які народилися з 1 липня 1969 року по 31 грудня 1969 року;

 54 роки - які народилися з 1 січня 1970 року по 30 червня 1970 року;

 54 роки 6 місяців - які народилися з 1 липня 1969 року по 31 грудня 1970 року;

 55 років - які народилися з 1 січня 1971 року;

Виходячи з положень даної статті прорахуйте свій стаж і його відповідність закону.

Добрий день!Якщо суддя переніс засідання через неявку відповідача, то скільки разів він так ще може переносити через неявку відповідача? В яких випадках суддя штрафує чи примусовий привід відповідача до суду застосовує?
Автор запитання: Максим - 25-10-2019 13:50:29

Доброго дня! Відповідно до статті 223 ЦПК України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15 "Наслідки неявки в судове засідання учасника справи"  1. Неявка у судове засідання будь-якого учасника справи за умови, що його належним чином повідомлено про дату, час і місце цього засідання, не перешкоджає розгляду справи по суті, крім випадків, визначених цією статтею.  2. Суд відкладає розгляд справи в судовому засіданні в межах встановленого цим Кодексом строку з таких підстав:  1) неявка в судове засідання учасника справи, щодо якого відсутні відомості про вручення йому повідомлення про дату, час і місце судового засідання;  2) перша неявка в судове засідання учасника справи, якого повідомлено про дату, час і місце судового засідання, якщо він повідомив про причини неявки, які судом визнано поважними;  3) виникнення технічних проблем, що унеможливлюють участь особи у судовому засіданні в режимі відеоконференції, крім випадків, коли відповідно до цього Кодексу судове засідання може відбутися без участі такої особи; 3. Якщо учасник справи або його представник були належним чином повідомлені про судове засідання, суд розглядає справу за відсутності такого учасника справи у разі:  1) неявки в судове засідання учасника справи (його представника) без поважних причин або без повідомлення причин неявки;  2) повторної неявки в судове засідання учасника справи (його представника), крім відповідача, незалежно від причин неявки;  3) неявки представника в судове засідання, якщо в судове засідання з’явилася особа, яку він представляє, або інший її представник;  4) неявки в судове засідання учасника справи, якщо з’явився його представник, крім випадків, коли суд визнав явку учасника справи обов’язковою.  4. У разі повторної неявки в судове засідання відповідача, повідомленого належним чином, суд вирішує справу на підставі наявних у ній даних чи доказів (постановляє заочне рішення). 

Тобто, основною проблемою з якою часто стикається суд і Позивач, - це відсутність підтвердження, що Відповідачеві, який нез'явився, було вручено повідомлення про дату, час і місце судового засідання.

Щодо відповідальності за неявку до суду. Згідно ч.й статті 185--3 КУпАП https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10 "Прояв неповаги до суду або Конституційного Суду України" Неповага до суду, що виразилась у злісному ухиленні від явки в суд свідка, потерпілого, позивача, відповідача або в непідкоренні зазначених осіб та інших громадян розпорядженню головуючого чи в порушенні порядку під час судового засідання, а так само вчинення будь-ким дій, які свідчать про явну зневагу до суду або встановлених у суді правил, - тягнуть за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.   Зауважу, що до такої відповідальності можна притягнути Відповідача в разі наявності підтвердження того, що йому було вручено виклик до суду і повідомлено про дату, час і місце судового засідання.

Стаття 185-3. Прояв неповаги до суду або Конституційного Суду України

Неповага до суду, що виразилась у злісному ухиленні від явки в суд свідка, потерпілого, позивача, відповідача або в непідкоренні зазначених осіб та інших громадян розпорядженню головуючого чи в порушенні порядку під час судового засідання, а так само вчинення будь-ким дій, які свідчать про явну зневагу до суду або встановлених у суді правил, -

тягнуть за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Доброго дня! Підкажіть, а якщо є моя спрва в ДВС щодо несплати аліментів, там велика сума назбиралась, відкрито крим. провадження по ч. 1 ст. 164. Чи можна просити розстрочку виконання на такій стадії, більше року пройшло від моменту виконавчого листа, але я листи з двс не отримував?
Автор запитання: Олег - 25-10-2019 13:43:18

Доброго дня! Виходячи зі змісту Вашого питання, можна константувати, що у Вас дві окремі, однак певною мірою пов'язані проблеми. Перша: Необхідність захисту в кримінальному провадженні. Закон зазначає, що підозрюваний не зобов'язаний доводити свою невинуватість. Цей обов'язок лежить на стороні обвинувачення. Однак, підозрюваний вправі це робити. Тому, насамперед рекомендую визначитись зі своєю лінією захисту. Стаття 164 ч.1 КК України передбачає відповідальність за 2 окремих правопорушення 1) "Злісне ухилення від сплати встановлених рішенням суду коштів на утримання дітей (аліментів)" 2)"злісне ухилення батьків від утримання неповнолітніх або непрацездатних дітей, що перебувають на їх утриманні" Склад злочину, передбачений ст. 164, у формі ухилення від сплати аліментів може мати місце лише за наявності рішення суду, відповідно до якого мати або батько чи інша передбачена законом особа зобов'язана сплачувати аліменти. Водночас наявність рішення суду не є обов'язковою умовою притягнення винного до відповідальності за цією статтею у випадку вчинення цього злочину у формі ухилення батьків від утримання неповнолітніх або непрацездатних дітей.Під утоленням від сплата аліментів розуміються дії або бездіяльність винної особи, спрямовані на невиконання рішення суду про стягнення з неї на користь дитини (дітей) визначеної суми аліментів. Вони можуть виразитись як у прямій відмові від сплати встановлених судом аліментів, так і в інших діях (бездіяльності), які фактично унеможливлюють виконання вказаного обов'язку (приховуванні заробітку (доходу), що підлягає облікові при відрахуванні аліментів, зміні місця роботи чи місця проживання з неподанням відповідної заяви про необхідність стягування аліментів тощо).

Ухилення від утримання неповнолітніх, а також повнолітніх, але непрацездатних дітей, що перебувають на утриманні батьків, може полягати у незабезпеченні таких дітей харчуванням, одягом, іншими речами (насамперед, першої необхідності), наданні необхідних коштів для їх лікування, відпочинку тощо. Ухилення від сплати аліментів і ухилення від утримання неповнолітніх або непрацездатних дітей утворюють цей склад злочину лише у випадку, коло воно є злісним. Поняття злісності належить До оціночних категорій і має бути визначено у кожному конкретному випадку. Визнання судом ухилення злісним повинно бути належним чином вмотивовано у вироку. Про злісний характер ухилення можуть свідчити тривалість ухилення, продовження ухилення після попередження про необхідність виконання свого обов'язку та можливість кримінальної відповідальності з боку судді чи державного виконавця, неодноразові звернення потерпілого чи інших осіб до винної особи з цього приводу тощо. Не може визнаватися злісним ухилення від сплати аліментів чи злісним ухилення від утримання дітей, яке хоча і тривало значний проміжок часу чи мало систематичний характер, але було вимушеним з боку особи, на яку такий обов'язок покладено законом чи рішенням суду. До таких випадків слід відносити несплату аліментів особою через неможливість знайти роботу, через хворобу, невиділення із сімейного бюджету коштів, необхідних для придбання одягу неповнолітній дитині чи для лікування непрацездатної дитини у | зв'язку з їх відсутністю тощо.  Безумовно, в кожній ситуації потрібно розбиратись окремо, тому, за наявності фінансової можливості, рекомендую звернутися за допомогою до адвоката.

Друга проблема: Сплата аліментів. Їх необхідно сплачувати виходячи з усіх міркувань, в тому числі з того, що розпочавши сплату аліментів при доведенні факту надходження до Вас виконавчих листів, можна уникнути кваліфікуючої ознаки ст.164 КК України "злістність", що приведе виправдання. Статтею 33 ЗУ "Про виконавче провадження" передбачено відстрочка або розстрочка виконання, встановлення чи зміна способу і порядку виконання судового рішення. Законом передбачено, що за наявності обставин, що ускладнюють виконання рішення або роблять його неможливим, державний виконавець за власною ініціативою або за заявою сторін, а також самі сторони мають право звернутися до суду, який видав виконавчий документ, із заявою про відстрочку або розстрочку виконання, а також про встановлення чи зміну способу і порядку виконання. Рішення про відстрочку або розстрочку виконання, встановлення чи зміну способу і порядку виконання повинно бути прийнято у 10-денний строк і може бути оскаржено у встановленому порядку (ч. 1, ч. 2 ст. 33).

Надання відстрочки або розстрочки є можливим як при винесенні судового рішення, так і після набрання ним законної сили. Однак в останньому випадку зміна строків фіксується в окремій ухвалі суду. Таке рішення суд може прийняти незалежно від того, до чи після судового процесу виникли зазначені обставини.

Згідно статті 197 СК України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14 "Встановлення строку сплати заборгованості. Звільнення від сплати заборгованості за аліментами" 1. З урахуванням матеріального та сімейного стану платника аліментів суд може відстрочити або розстрочити сплату заборгованості за аліментами. 2. За позовом платника аліментів суд може повністю або частково звільнити його від сплати заборгованості за аліментами, якщо вона виникла у зв'язку з його тяжкою хворобою або іншою обставиною, що має істотне значення.

Тому, раджу звернутись з відповідною заявою до державного виконавця.

 

 

 

а якщо як в моєму випадку, пройшло вже 2 тижні а обрано тільки суддю що розглядатиме справу (голова суду до речі),проте дати немає, то треба скаржитись в цей самий суд на голову суду (котраж і буде розглядати справу)?
Автор запитання: леся - 24-10-2019 15:29:04

У Вашому випадку суддя порушує вимоги закону, щодо термінів призначення справи до розгляду. На превеликий жаль, це надто поширена негативна практика. Спробуйте просто підійти до судді на прийом з письмовою заявою про додержання процесуальних строків.

Доброго дня!Я подала до канцелярії суду позовну заяву,де її зареєстрували.Через який час у випадку якщо в позові все добре згідно закону суд зобовязаний призначити дату розгляду справи?
Автор запитання: леся - 24-10-2019 13:26:18

Доброго дня! Підняте Вами питання регулюється ст.187 ЦПК України. "Відкриття провадження у справі". Так, за відсутності підстав для залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви чи відмови у відкритті провадження суд відкриває провадження у справі протягом п’яти днів з дня надходження позовної заяви або заяви про усунення недоліків, поданої в порядку, передбаченому статтею 185 цього Кодексу.  Якщо відповідачем вказана фізична особа, яка не має статусу підприємця, суд відкриває провадження не пізніше наступного дня з дня отримання судом у порядку, передбаченому частиною восьмою цієї статті, інформації про зареєстроване у встановленому законом порядку місце проживання (перебування) фізичної особи - відповідача.

Доброго дня! Мені в 2016 році в військоматі дали "довідка взамін військового квитка", а тепер змушують йти міняти, хоч вона й безстрочна. Чим передбачена в законодавстві ця довідка взагалі? Яка відповідальність за незаміну цієї довідки на щось інше?
Автор запитання: Василь - 24-10-2019 12:29:05

Доброго дня! Порядок військового обліку громадян регламентується Інструкцією з організації ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях і навчальних закладах, затвердженою наказом Міністра оборони України від 15 грудня 2010 р. № 660.  Відповідно до п 3.5. Інструкції № 660 військово-обліковими документами, на підставі яких на підприємствах, в установах, організаціях і навчальних закладах ведеться персональний облік військовозобов'язаних та призовників, є:
- для військовозобов'язаних - військовий квиток або тимчасове посвідчення (замість військового квитка);
- для призовників - посвідчення про приписку до призовної дільниці.

Вказана Вами довідка законодавством не регламентована. Порядок заміни довідки на військовий квиток у вільному доступі відсутній, тому, можна припустити, що такого порядку взагалі не існує. Відповідно відповідяльність саме за незаміну довідки відсутня. Однак, Відповідно до статті 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення порушення військовозобов'язаними чи призовниками правил військового обліку, неявка їх на виклик до військового комісаріату без поважних причин або несвоєчасне подання в обліковий орган, де вони перебувають на військовому обліку, відомостей про зміну місця проживання, освіти, місця роботи, посади, а також порушення порядку проходження навчальних зборів (занять) у навчальних закладах Товариства сприяння обороні України та професійно-технічних навчальних закладах -
тягнуть за собою накладення штрафу від п'яти до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Добрый день Павел.
Подскажите, если срок действия админ протокола 3 месяца, то почему информация о нём сохранятеся "вечно" в базах данных минюста и полиции. Насколько это вообще законно? И можно ли отправить запрос на удаление такой информации по истечению срока давности?
Автор запитання: Андрей - 22-10-2019 11:40:06

Доброго дня! Ви трохи плутаєте поняття. 3 місяці - це не строк дії адмінпротоколу, а термін притягнення до адміністративної відповідальності судом. Вказаний термін ніяк не пов'язаний з терміном зберігання інформації про правопорушеників в електронних реєстрах.

Доброго дня!
У мене син перейшов в іншу школу в 3-й клас. В даному класі є декілька хлопчиків, які постійно всіх б’ють, і де моєму сину зламали палець на нозі. Ми написали заяву на завуча. Завуч якби провів розслідування, де в висновку прописав, що син сам винуватий. (написано що син обізвав, той його штовхнув, син хотів ударити і промахнувся, попав в стіну).
Тепер класний керівник, завуч образившись на мене через те що я написав заяву (завуч заявив як це батько може писати подібні заяви, та впливати на репутацію школи, коли дитина провчилась тільки місяць в даній школі). По інформації класний керівник, завуч хочуть «очорнити» сина та заставити нас перевестись в іншу школу.
Хотіли перевести в інший клас, директор заявив що не бачить підстав, можете іди в іншу школу.
Скажіть будь ласка як в даній ситуації бути? По місцю реєстрації саме до цієї школи будинок відноситься і дана школа територіально підходить та в перший клас ходить ще дочка.
Дякую!
Автор запитання: Богдан - 22-10-2019 11:02:58

Доброго дня! Розумію, як Вам важливе вказане питання. Однак, воно відноситься насамперед не до юридичної сфери, а сфери шкільних відносин. Якщо роглядати вказану проблему як суто юридичну, - то я б Вам порадив звернутись до місцевого відділення полції у відділ ювенальної превенції, оскільки мова йде про правопорушення серед неповнолітніх, а саме ця служба займається профілактикою у подібних ситуаціях. Але таке звернення ще більше погіршить Ваші стосунки з адміністрацією навчального закладу, що може вплинути на їх ставлення і до Вашої доньки. Мої поради: 1) Спробуйте навести контакт з класним керівником. Зацікавте її більше уваги приділяти вказаній проблемі і дітям, які втягнуті в конфлікт. При бажанні класний керівник зможе знайти позитив у бідь-якій дитині. А он добути таке бажання - Ваша задача. Це напевне самий вірний шлях. 2)  Якщо конфліктна ситуація між дітьми зберігається - спробуйте поспілкуватись з їх батьками, обов'язкового в максимально м'якій формі; 3) Спробуйте звернутися за допомогою до шкільного психолога, якщо такий є;  

Автор запитання: Тетяна - 21-10-2019 10:42:12 Превелике дякую.
Автор запитання: Тетяна - 21-10-2019 14:14:45

На все ДОБРЕ!

Автор запитання: Тетяна - 21-10-2019 08:58:28
Дякую вам за роз’яснення, а якщо уже на це будівництво є архітектурний план, все рівно можна требувати сервітуту?
Дякую.
Автор запитання: Тетяна - 21-10-2019 10:42:12

Якщо з урахуванням будівництва, технічно можливо забезпечити проїзд, за сервітут можна поборотись.

Yandex.Metrika