Онлайн консультації

Пошук за ключовим словом раніше наданих консультацій

Онлайн консультації

   Запитань: усього-1682, сьогодні-0;    відповідей: усього-1682, сьогодні-0


Сортування
Є відповідь  
Опубліковано  
Чекає на відповідь  
Опубліковано  
Добрий день! я уклала договір оренди з юридичною особою в 2014 році до 2016 року. Але вони мені заборгували 21 000 грн. Чи можна зараз написати їм претензію щоб вони відшкодували заборгованість? Дякую
Автор запитання: Оля - 25-02-2019 09:34:35

Доброго дня!

Відповідно до ст. 257 ЦК України загальна позовна давність встановлюється тривалістю у три роки.

Згідно зі ст. 261 ЦК України перебіг позовної давності починається від дня, коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила.

Отже, враховуючи положення законодавства строк протягом, якого особа може пред’явити позовні вимоги становить 3 роки. Перебіг позовної давності у Вашому випадку почнеться від дати спливу строку на який було укладено договір, що зазначено у тексті договору.

Таким чином, Ви ще встигаєте подати позов до Вашого боржника. Саме позов, а не претензію. В разі необхідності, наш офіс може підготувати такий позов, надіслати його Вам і надати інструкції щодо порядку його падання до суду.

Доброго дня.
Допоможіть вияснити як правильно з правової точки зору трактувати таке твердження: в законі України затверджено про призов юнаків від 20 до 27 років і т.д. і т.п. Проте якщо людина не хоче служити, то за це має бути адміністративне покарання, а в перспективі навіть кримінальне впровадження. Проте в Законі України вказано, що обмеження свободи, або точніше посягання на свободу іншої людини - є неправомірною дією. Тобто виходить, що дані закони суперечать один одному, чи все таки все правильно і цьому є адекватне пояснення?
Буду вдячний за пояснення такої правової "нестиковки".
Автор запитання: Валентин - 24-02-2019 21:39:54

Доброго дня!

Вказане у Вашому питанні право особи на свободу та особисту недоторканість дійсно закріплене у ст. 29 Конституції України (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80), яка є Основним Законом держави та визначає права, свободи та обов’язки людини і громадянина. Дане право дійсно передбачає, що жодну людину не може бути свавільно позбавлено права на свободу та особисту недоторканість.

У ст. 64 Конституція України передбачає, що конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України. Тобто, Конституція визначає можливість обмеження прав та свобод людини і громадянина у певних, визначених у Конституції випадках.

У ст. 65 Конституції України зазначено, що конституційним обов’язоком кожного громадянина України захищати Вітчизну, незалежність та територіальну цілісність України.    Громадяни відбувають військову службу відповідно до закону.

Таким законом є ЗУ «Про військовий обов’язок та військову службу» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2232-12), стаття 15 якого передбачає призов громадян України на військову службу.

Таким чином, призов на військову службу, здійснений відповідно до вказаного закону, не є порушенням конституційних прав громадян України

Доброго вечора. Допоможіть, будь-ласка! У мене є квартира (на першому поверсі), яку я придбала у 2002 році. З часом добудувала дві кімнати і оформила це належним чином документально (зареєструвала і отримала витяг ) у 2017 році. На даний момент продаю її. Скільки відсотків податку потрібно буде сплатити при продажу? Заздалегідь вдячна Вам за відповідь !
Автор запитання: Лариса - 22-02-2019 20:27:42

Доброго дня!

Відповідно до п. 45 Постанови «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1127-2015-%D0%BF у разі зміни відомостей про об’єкт нерухомого майна, визначення часток у праві спільної власності чи їх зміни такі відомості вносяться до Державного реєстру прав відповідно до законодавства поза процедурою державної реєстрації прав.

Згідно з п. 172.1 ст. 172 ПК України (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n4160) дохід, отриманий платником податку від продажу (обміну) не частіше одного разу протягом звітного податкового року житлового будинку, квартири або їх частини, кімнати, садового (дачного) будинку (включаючи земельну ділянку, на якій розташовані такі об'єкти, а також господарсько-побутові споруди та будівлі, розташовані на такій земельній ділянці), а також земельної ділянки, що не перевищує норми безоплатної передачі, визначеної статтею 121 Земельного кодексу України залежно від її призначення, та за умови перебування такого майна у власності платника податку понад три роки, не оподатковується.

Отже, враховуючи положення законодавства, Вам потрібно буде сплатити тільки державне мито передбачене Порядком вчинення нотаріальних дій нотаріусами України (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0282-12) оскільки внесення змін до Державного реєстру здійснюється поза реєстрацією прав та не скасовує раніше зареєстроване право власності .

Доброго дня!
Чи може працівник, який входить до складу певної комісії (є її звичайним членом) брати участь у її засіданнях та підписувати протоколи та акти під час перебування на лікарняному або у відпустці? Про питання оплати праці за цей час не йдеться. Дякую!
Автор запитання: Іван - 22-02-2019 12:43:43

Доброго дня!

Згідно зі статтею 21 КЗпП (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#n1295 ) працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної і творчої праці, укладаючи трудовий договір на одному або водночас на кількох підприємствах, в установах, організаціях, якщо інше не передбачене законодавством, колективним договором або угодою сторін.

Відповідно до ст. 245 КЗпП працівники мають право брати участь в управлінні підприємствами, установами, організаціями через загальні збори (конференції), ради трудових колективів, професійні спілки, які діють у трудових колективах, інші органи, уповноважені трудовим колективом на представництво, вносити пропозиції щодо поліпшення роботи підприємства, установи, організації, а також з питань соціально-культурного і побутового обслуговування.

Виходячи зi змiсту  Закону "Про вiдпустки"  (https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80) в перiод вiдпустки працiвник не несе обов’язку виконувати роботу, обумовлену трудовим договором, i не має пiдлягати внутрiшньому трудовому розпорядку.

Пiд тимчасовою втратою працездатностi слiд розумiти неспроможнiсть особи виконувати свої трудовi обов’язки, передбаченi трудовим договором, внаслiдок короткотривалих обставин об’єктивного характеру. Випадком тимчасової непрацездатностi є тимчасова непрацездатнiсть, яка триває безперервно вiд початку визначеного захворювання, травми тощо, пiдтверджується видачею листка непрацездатностi з можливим продовженням лiкування до вiдновлення працездатностi, що пiдтверджується закриттям листка непрацездатностi - "стати до роботи". 

З урахуванням зазначеного працiвники, якi перебувають у вiдпустцi, під час лікарняного, в розумiннi трудового законодавства не можуть вважатися такими, що виконують у цей перiод роботу, обумовлену трудовим договором. Проте законодавством не визначено чіткої заборони про неможливість працівника під час лікарняного чи відпустки брати участь у засіданнях комісій чи підписувати протоколи.

Доброго дня.
Чи потрібно подавати звіт 1-ДФ профспілковій організації,яка має статус неприбуткової.
Автор запитання: Руслан - 21-02-2019 18:44:40

Доброго дня!

Відповідно до пп. 133.4.6 п.133.4 ст.133 ПК України (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n10610) до неприбуткових організацій, що відповідають вимогам цього пункту і не є платниками податку, зокрема, можуть бути віднесені:

бюджетні установи;

громадські об’єднання, політичні партії, творчі спілки, релігійні організації, благодійні організації, пенсійні фонди;

спілки, асоціації та інші об’єднання юридичних осіб;

житлово-будівельні кооперативи (з першого числа місяця, наступного за місяцем, в якому відповідно до закону здійснено прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом житлового будинку і такий житловий будинок споруджувався або придбавався житлово-будівельним (житловим) кооперативом), дачні (дачно-будівельні), садівничі та гаражні (гаражно-будівельні) кооперативи (товариства);

об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, асоціації власників жилих будинків;

професійні спілки, їх об’єднання та організації профспілок, а також організації роботодавців та їх об’єднання;

сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи, кооперативні об’єднання сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів;

інші юридичні особи, діяльність яких відповідає вимогам цього пункту.

Згідно з пп.133.4.7 п.133.4 ст. 133 ПК України для неприбуткових організацій, які відповідають вимогам цього пункту та внесені до Реєстру неприбуткових установ та організацій, встановлюється річний податковий (звітний) період, крім випадків, передбачених підпунктом 133.4.3 цього пункту.

Тому неприбуткові організації, які дотрималась вимог, установлених для таких організацій в п. 133.4  Податкового  Кодексу
включені контролюючим органом до Реєстру, подають Звіт за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює, зокрема, календарному року — протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року.

Доброго дня! Потрібна ваша допомога в такому питанні:маю приватний будинок,вчора виявила,що лічильник газу зупинився. Сьогодні написала заяву в газову компанію,про те ,що лічильник не працює.Мені одразу відповіли,що я маю купити новий.Але ж я купляла новий газ.лічильник в ПАТ"Закарпатгаз" в листопаді 2014р.В тех паспорті написано,щогарантійний термін експлуатації лічильника 8 років від дати виготовлення.Дата виготовлення6червень 2014.У мене запитання: чи маю я знову за свій рахунок купляти лічильник,чи можливо мені мають його замінити на новий,або відремонтувати.?Дякую .
Автор запитання: Віра - 21-02-2019 11:54:49

Доброго дня!

          Відповідно до п.3.2.1 Положення про проведення експертизи лічильників газу, установлених у споживачів і призначених для обліку природного газу в побуті https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0053-06 У разі виявлення споживачем ознак порушень, споживач може подати
письмову заяву про проведення експертизи лічильника газу до газопостачальної (газотранспортної) організації.

Експертиза лічильника газу проводиться відповідно до Положення про проведення експертизи лічильників газу, установлених у споживачів і призначених для обліку природного газу в побуті, на вимогу і за кошти як споживача, так і газорозподільного підприємства.

 У разі коли підтверджено факт пошкодження лічильника газу з вини споживача, він відшкодовує вартість перевірки, ремонту та/або встановлення нового лічильника.

У разі коли лічильник газу, що встановлений у споживача, перебуває у власності газорозподільного підприємства, ремонт та технічне обслуговування такого лічильника газу здійснюються за рахунок зазначеного підприємства (за винятком випадків навмисного пошкодження лічильника газу споживачем).

добрий день. мама померла не залишивши заповіта на земельну ділянку,і на квартиру. квартира була приватизовна на 3 чоловік в рівних долях на неї, мене і брата мого. Але є ще рідна моя сестра. ми усно собі вирішили що кому буде але як це все юридично зробити? куди звертатись? дякую
Автор запитання: Наташа - 21-02-2019 10:33:27

Добрий день!

Відповідно до ст.1268 ЦК України (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#n5882) для початку Вам необхідно прийняти спадщину. Для цього потрібно звернутися до нотаріуса із заявою про прийняття спадщини. Після прийняття спадщини Вами , Вашим братом та сестрою таке майно буде перебувати у Вас на праві спільної сумісної власності.

Відповідно до ст. 356 ЦК України частки співвласників у праві спільної сумісної власності вважаються рівними, якщо інше не встановлено домовленістю між ними або законом.

Відповідно до ст. 367 ЦК України у разі поділу майна між співвласниками право спільної сумісної власності на нього припиняється. Договір про поділ нерухомого майна, що перебуває у спільній сумісній власності, укладається у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню.

Таким чином, в зв'язку з тим, що у Вас існує домовленість про поділ спільного майна, рекомендуємо Вам укласти Договір про поділ нерухомого майна, що знаходиться у спільній сумісній власності, в якому буде визначено, яке майно буде визначено за ким після прийняття спадщини Вами, Вашим братом та сестрою - коли майно буде належати Вам як об'єкт спільної сумісної власності.

Для укладення договору необхідно мати правовстановлюючі документи. Такий договір слід укладати в письмовій формі і нотаріально завірити. Після підписання договору нотаріус, який буде засвідчувати договір, може відразу перереєструвати вказані у запитанні об’єкти.

Доброго дня! Підкажіть наступне, чи має право представляти мої інтереси в суді юрист а не адвокат (справа у заг. провадженні). Я хвилююся за свою справу, а юрист говорить що є якісь висновки суду...Такі висновки існуюють?
Автор запитання: Оля - 20-02-2019 16:43:07

Доброго дня! З 1.01.2019 року представляти інтереси особи в суді може виключно адвокат. Навіть тих юристів (без адвокатського свідоцтва) які вступили в справу до вказаного терміну, судді, починаючи з вищевказаної дати, не допускають до представництва. 

Доброго дня!
Склалася така ситуація
Під час лікування моєї матері один лікар з власної вини нашкодив її здоров'ю (давав їй ліки, не пов'язані з хворобою)
При виписці з лікарні надав дві виписки, при чому на одній не було ні дати, ні штампу
У цій історії багато таких нюансів, у мене збережені всі документи. Головний лікар підтвердив, що цей лікар вчинив порушення, я написала на його скаргу
Однак, я боюся, що він і далі змже шкодити своїм пацієнтам, і мені б хотілося притягнути його до відповідальності
Мені порадили звернутися з заявою до прокуратури
Що Ви можете мені порадити? І чи взагалі так можна робити?
Яким чином я можу притягнути до відповідальості цього лікаря
Дуже дякую Вам за відповідь!
Ваші консультації завжди зрозумілі і допомогають людям
Автор запитання: Ольга - 20-02-2019 16:38:46

Доброго дня!

Відповідно до ст. 80 Основ законодавства України про охорону здоров'я (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12) особи, винні у порушенні законодавства про охорону здоров'я, несуть цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно із законодавством.

КК України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n744 передбачено ряд злочинів, які можуть вчинятися медичним працівниками під час здійснення своєї професійної діяльності. Зокрема, ст. 140 КК України передбачає, що неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником є кримінальним правопорушенням.

Ваша мати можете звернутися до органів Національної поліції, яким підслідне розслідування кримінальних правопорушень відповідно до ст. 216 КПК України (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n2054)   з відповідною заявою про вчинення злочину медичним працівником стосовно неї та наданням доказів, які б підтверджували вчинення злочину медичним працівником.

                Також Ваша мати може звернутися до суду з відповідною позовною заявою про відшкодування шкоди закладом охорони здоров¢я, завданої працівником медичного закладу який здійснює свою професійну діяльність, перебуваючи у трудових відносинах з закладами охорони здоров’я відповідно до ст. 1172 ЦК України (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15).

Доброго дня! Якщо я подаю до суду позов про примусову виписку особи з дитиною якій 16 років зі своєї квартири, яку я прописав багато років назад для формалізму,й які не є моїми родичами, то їх обох потрібно вказати як відповідачів в позові чи тільки особу без дитини?
Автор запитання: максим - 20-02-2019 09:12:21

Доброго дня!

Відповідно до ч.2 ст. 29 ЦК України (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15 ) фізична особа, яка досягла чотирнадцяти років, вільно обирає собі місце проживання, за винятком обмежень, які встановлюються законом.

Згідно з ч.2 ст. 47 ЦПК України (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15) неповнолітні особи віком від чотирнадцяти до вісімнадцяти років, а також особи, цивільна дієздатність яких обмежена, можуть особисто здійснювати цивільні процесуальні права та виконувати свої обов’язки в суді у справах, що виникають з відносин, у яких вони особисто беруть участь, якщо інше не встановлено законом. Суд може залучити до участі в таких справах законного представника неповнолітньої особи або особи, цивільна дієздатність якої обмежена.

Отож, Вам потрібно вказати особу, якій 16 років як сторону у позовній заяві. Наш офіс може підготувати для Вас вказану позовну заяву.

Yandex.Metrika