Онлайн консультації

Пошук за ключовим словом раніше наданих консультацій

Онлайн консультації

   Запитань: усього-1066, сьогодні-2;    відповідей: усього-1066, сьогодні-4


Сортування
Є відповідь  
Опубліковано  
Чекає на відповідь  
Опубліковано  
Доброго дня! Під час спору з роботодавцем з приводу незаконно на мою думку оголошеного дисциплінарного стягнення (догани), був використаний цифровий диктофон для запису розмови з моєю участю. В записаній розмові немає особистих даних про посадову особу, розмова зроблена в робочий час на робочому місці, але без попередження про це співрозмовника.
Чи маю я право використати такий запис у суді?
Чи настає відповідальність за запис розмови (не телефонної) без попередження про це сторони або сторін, з якою/якими я веду бесіду?
Дякую.
Автор запитання: Андрій - 21-02-2018 14:32:17

Доброго дня! По суті, Ваше питання полягає в тому, чи можуть аудіозаписи розмови, зробленої без дозволу суду та особи, розмову з якою Ви записували, бути використані як докази в цивільному судовому провадженні.  Так, згідно ст.76 ЦПК України http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1618-15/page3 "Доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. 2. Ці дані встановлюються такими засобами: 1) письмовими, речовими і електронними доказами; 2) висновками експертів; 3) показаннями свідків." Для того, щоб докази прийняв суд вони повинні бути належними, допустимими і достовірними. Згідно ст.77 ЦПК України "1. Належними є докази, які містять інформацію щодо предмета доказування. 2. Предметом доказування є обставини, що підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення."  Згідно ст.78 ЦПК України "1. Суд не бере до уваги докази, що одержані з порушенням порядку, встановленого законом." Ст.79 ЦПК - "Достовірними є докази, на підставі яких можна встановити дійсні обставини справи."  Якщо Ваш запис буде містити інформацію щодо предмету доказування, - він буде належним доказом.  Якщо Ви доведете суду, що на підставі запису можна встановити дійсні обставини справи - він може бути визнаний судом достовірним. Звертаю Вашу увагу, що відповідно ст.89 ЦПК "Суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об’єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв’язок доказів у їх сукупності."     І головне, щоб запис був визнаний допустимим доказом, вірніше “доказом, отриманим за допомогою звукозапису”, він повинен бути одержаним в законному порядку.  Якщо в кримінальному процесі склалася більш-менш стала практика, коли допустимим може бути визнано доказ у вигляді запису, який зроблено на підставі рішення суду, або випадково, без мети фіксування обставин конкретного злочину. Наприклад дорожня камера, камера відеоспостереження, випадковий запис, коли знімали одну подію (наприклад весілля), а на запис попала подія злочину. То в цивільному процесі це питання менше врегульовано. Але насправді записувати та знімати можна і необхідно без дозволу суду, особливо якщо від цього залежить людське життя, оскільки є таке поняття як необхідна оборона. І докази такі можуть прийматися судом, щоправда за його бажанням та після експертизи. Тобто суд може і  просто “закрити очі” на ці докази. Тепер щодо відповідальності. Якщо Ви записали процес розмови, яка свідчить про порушення саме Ваших прав і при цьому Ви не збираєте комерційну інформацію чи інформацію "на замовлення", - відповідальності не буде.

я військовий пенсіонер мені 44 роки чи має право військомат викликати мене на військові збори
Автор запитання: сергій - 21-02-2018 13:15:31

Доброго дня! Раджу ознайомитись зі ст.ст.29, 30 ЗУ "Про військовий обов'язок і військову службу" http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2232-12/page4  Згідно ст.29 Закону - "Військовозобов'язані призиваються на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори." Тобто, якщо Ви залишаєтесь військовозобов'язаним, Вас не виключено з військового обліку, то цілком можливе залучення Вас до військових зборів. Підстави для звільнення від військових зборів визначені у ст.30 Закону.

Добрий день. Я військовослужбовець службиза контрактом( не перший контракт), чи маю право вступити до цивільного ВУЗу , і чи потрібен мені дозвіл командира.І чи будуть надаватися оплачувані відпустки на сесії. Дякую.
Автор запитання: Вступ до цивільного ВНЗ військовому - 21-02-2018 10:01:22

Доброго дня! Згідно ст.13 ЗУ "Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2011-12/page2 "Військовослужбовці мають право на навчання (у тому числі на отримання післядипломної освіти) у військових навчальних закладах, відповідних підрозділах підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації військовослужбовців. Військовослужбовцям, які прийняті на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу після здобуття базової або повної вищої освіти за державним замовленням, дозволяється навчатися в інших вищих навчальних закладах без відриву від служби після проходження ними строку служби, який дорівнює часу їхнього навчання для здобуття попередньої вищої освіти. Іншим категоріям військовослужбовців, крім військовослужбовців строкової військової служби та військової служби за призовом осіб офіцерського складу, дозволяється навчатися в інших вищих навчальних закладах без відриву від служби в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України." Без відриву від служби - означає заочно. Підстави і порядок надання відпусток військовослужбовцям визначає ст.10-1 цього ж закону. Згідно п8. даної статті "Військовослужбовцям, крім військовослужбовців строкової військової служби, додаткові відпустки у зв'язку з навчанням, творчі відпустки та соціальні відпустки надаються відповідно до Закону України"Про відпустки". Інші додаткові відпустки надаються їм на підставах та в порядку, визначених відповідними законами України. У разі якщо Законом України"Про відпустки" або іншими законами України передбачено надання додаткових відпусток без збереження заробітної плати, такі відпустки військовослужбовцям надаються без збереження грошового забезпечення.  Згідно ст.15 ЗУ "Про відпустки" "Працівникам, які успішно навчаються без відриву від виробництва у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання, надаються додаткові оплачувані відпустки: 1) на період настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів для тих, хто навчається на першому та другому курсах у вищих навчальних закладах: першого та другого рівнів акредитації з вечірньою формою навчання - 10 календарних днів, третього та четвертого рівнів акредитації з вечірньою формою навчання - 20 календарних днів, незалежно від рівня акредитації з заочною формою навчання - 30 календарних днів;  2) на період настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів для тих, хто навчається на третьому і наступних курсах у вищих навчальних закладах: першого та другого рівнів акредитації з вечірньою формою навчання - 20 календарних днів,  третього та четвертого рівнів акредитації з вечірньою формою навчання - 30 календарних днів,  незалежно від рівня акредитації з заочною формою навчання - 40 календарних днів;  3) на період складання державних іспитів у вищих навчальних закладах незалежно від рівня акредитації - 30 календарних днів;  4) на період підготовки та захисту дипломного проекту (роботи) студентам, які навчаються у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання першого та другого рівнів акредитації, - два місяці, а у вищих навчальних закладах третього і четвертого рівнів акредитації - чотири місяці.

на рахунок профспілки це 100 грн ндо дня Конституції України .От цю суму треба декларувати?дякую
Автор запитання: петро - 20-02-2018 15:39:55

Так, виходячи з положень закону, потрібно.

Скажить будь ласка в електроній декларації як дохід показуємо суму отриману з профспілки.Дякую
Автор запитання: Петро - 20-02-2018 14:10:52

Доброго дня! Я можу лише здогадуватись яку допомогу Ви отримували з профспІльки. Відповідно до пункту 7 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції" http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1700-18 , у декларації зазначаються доходи суб’єкта декларування та членів його сім’ї, які були отримані або нараховані упродовж звітного періоду. При цьому доходи включають: - заробітну плату (грошове забезпечення), отриману як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом; - гонорари та інші виплати згідно з цивільно-правовими правочинами; - дохід від підприємницької або незалежної професійної діяльності;
- дохід від надання майна в оренду (користування); - дивіденди; - проценти; - роялті;  - страхові виплати; - играші (призи) у лотерею чи в інші розіграші, у букмекерському парі, у парі тоталізатора; - призи (виграші) у грошовій формі, одержані за перемогу та/або участь в аматорських спортивних змаганнях; - благодійну допомогу; - пенсію; - спадщину; - доходи від відчуження цінних паперів чи корпоративних прав; - подарунки;
- інші доходи. Під заробітною платою розуміється як основна заробітна плата, так і будь-які заохочувальні та компенсаційні виплати (премії, надбавки тощо), які виплачуються (надаються) суб’єкту декларування або члену його сім’ї у зв'язку з відносинами трудового найму, крім коштів для покриття витрат на відрядження, які у цілях декларування доходом не вважаються (див. далі окреме роз’яснення з цього приводу).
Соціальні виплати, субсидії тощо вважаються доходом і відображаються в декларації лише в разі їх монетизації, тобто виплати (нарахування) у грошовій формі.

Добрый день! Я работаю в госучреждении, хочу написать заявление голове провсоюзу на материальную помощь, так как я в положении...Скажите пожалуйста если я напишу такое заявление это не отразится на выплате декретных? Спасибо!
Автор запитання: Нелли - 20-02-2018 09:29:22

Доброго дня! Не бачу як це може Вам зашкодити. Умовно серед видів матеріальної допомоги, яку виплачують працівникам бюджетних установ, можна виділити такі: допомогу на оздоровлення, матеріальну допомогу (яку надають на різні цілі згідно з  умовами колективного договору) і матеріальну допомогу на вирішення соціально-побутових питань (далі — матдопомога на соцпобут). Раджу ознайомитись з положеннями про матдопомогу викладеними в колективному договорі.

Добрий день. В 2013 році нотаріус неправильно вказав кадастровий номер і площу в договорі купівлі-продажі. Як це виправити?
Автор запитання: Валерія - 19-02-2018 16:48:23

Доброго дня! Я допускаю, що нотаріус міг помилитися, але як міг реєстратор не побачити таку невідповідність реєстру? Якщо реєстрації не відбулось - йдіть до нотаріуса, який допустив помилку, - нехай технічно її виправляє.

На военной пенсии с 1991 года, была 200 рублей, сейчас 1902 грн.
Офицер подводник СФ атомные ПЛ.
Оклад с которого мне начислена пенсия около 1200 грн. Где я могу узнать реальный оклад по моей должности и пересчитают ли мне по нему пенсию?
Автор запитання: Олег - 19-02-2018 12:30:04

Доброго дня! Самий вірний для Вас шлях - звернутися до територіального відділення пенсійного фонду України.

Доброго дня! Не можу знайти запитання від Віталія, допоможіть будь-ласка так як інтересують питання по військомату "Большое спасибо уважаемый Павел Викторович! Военком реально "умылся"! Как просто. Огромное спасибо!
Автор вопроса: Виталий - 13-02-2018 15:35:26"
Автор запитання: Василь - 19-02-2018 08:10:28

Доброго дня! Це була закрита консультація та замовлення на підготовку листа до військового комісара. Особу віком 52 роки, рядового, хотіли повернути на військовий облік. Ця переписка приватна, тому не публікувалась.   

добро дня.Як правильно в е-декларації дохід показувати суму заробітньої плати та суму матеріальної допомоги на оздоровлення окремо чи можно одну суму показувати як заробітня плата за основним місцем роботи.Дякую гарно.
Автор запитання: Ілля - 17-02-2018 09:45:19

Доброго дня! Відповідно п.7 ч.1 ст. 45 Закону України "Про запобігання корупції" http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1700-18/page3 доходи включають: заробітну плати (грошового забезпечення), отримані як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом, гонорари, дивіденди, проценти, роялті, страхові виплати, благодійна допомога, пенсія, доходи від відчуження цінних паперів та корпоративних прав, подарунки та інші доходи. До заробітної плати включається основна заробітна плата, а також будь-які заохочувальні та компенсаційні виплати, які виплачуються (надаються) особі у зв'язку з трудовими відносинами. Одже потрібно показувати суму.

 

 

 

Yandex.Metrika