Онлайн консультації

Пошук за ключовим словом раніше наданих консультацій

Онлайн консультації

   Запитань: усього-1220, сьогодні-0;    відповідей: усього-1220, сьогодні-0


Сортування
Є відповідь  
Опубліковано  
Чекає на відповідь  
Опубліковано  
Доброго дня!
Виникла необхідність відлучитись з роботи за сімейними обставинами на 1 день. Подала зранку заяву з проханням надати відпустку без збереження заробітної плати на 1 день в.о. директора через діловода, яка пообіцяла її зареєструвати та передати. Під кінець робочого дня мені повідомила діловод, що в.о. директора відмовив у проханні, аргументуючи, що є багато роботи, один із працівників відділу тимчасово виконує обов"язки начальника іншого відділу, а другий працівник їде на тиждень на територію установи. Лишаюсь я і начальник відділу. Наразі мені відомо, що нагальної роботи у відділі немає. На запитання діловоду, а яку саме роботу необхідно виконати, та знизала плечима (в.о. директора нічого не передав).
Я поцікавилась у діловода чи зареєстрована моя заява, та сказала, що так. А на питання, чи стоїть резолюція, відповіді не отримала. На прохання надати копію, відповіді не отримала.
Підкажіть, як бути у такій ситуації? Справді, є велика необхідність відлучитись на один день.
Автор запитання: Діана - 21-05-2018 15:49:20

Доброго дня! У статті 25 Закону «Про відпустки» 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80/page2 визначено беззаперечні обставини, за яких працiвниковi обов'язково за його заявою надається вiдпустка без збереження заробітної плати. Якщо Ви просите відпустку з обставин визначених даною нормою закону, - роботодавець не має права Вам відмовити у наданні відпустки. Якщо Ваша обставина не визначена в даній статті, - рiшення про надання вiдпустки належить до компетенцiї роботодавця (має право на відмову.

Доброго дня! Дякую Вам за цей відповіді. Питання таке. У гірському населеному пункті в державній установі (юридична особа публічного права) дружина працювала на 0,5 ставки за сумісництвом у прямому підпорядкуванні у свого чоловіка, який тимчасово виконував обовязки керівника. В цей період до підлеглої застосовувались заходи матеріального заохочення - премії та надбавка за складність та напруженість в роботі. Підлегла виконувала обовязки добросовісно, характер роботи вимагав виконання обовязків іноді у вихідні та позаробочий час. Результатами діяльності були наукові результати у вигляді співавторства у наукових і науково-популярних виданнях, успішна орнагізація науово-практичної конференції, написання наукових статей, тез, метаріалів конференцій. Чи можливо за таких умов довести реальний конфлікт інтересів у керівника до підлеглої? Дякую.
Автор запитання: Андрій - 21-05-2018 09:21:30

Доброго дня! Відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1700-18: Для визначення, реального конфлікту інтересів характерна наявність трьох об'єктивних компонентів:

Приватний інтерес; службове повноваження, представницьке повноваження;

Протиріччя між ними, що впливає на об'єктивність або неупередженість рішення, діяння службової особи.

Отже, якщо між особами наявні протиріччя, що впливають на їх рішення, то підстави для реального конфлікту існують.

У разі існування в особи сумнівів щодо наявності в неї конфлікту інтересів бажано звернутися за роз’ясненнями до територіального органу Національного агентства з питань запобігання корупції.

Доброго дня. Допоможіть, будь ласка, з розв'язанням такого питання.
У 1990 році навчалася з відривом від виробництва в обласному учбовому комбінаті Держкомстату УСРС ( строк навчання - 9 місяців),
що підтверджено свідоцтвом про отримання відповідної кваліфікації (запис про навчання у трудовій книжці відсутній). Коли до завершення навчання залишалось 3 місяці - працевлаштувалась. Чи зараховується до страхового стажу період навчання від його початку до моменту працевлаштування, себто 6 місяців? Дякую.
Автор запитання: Людмила - 20-05-2018 19:04:25

Доброго дня! Відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1058-15 Навчання у вищому навчальному закладі до 1 січня 2004 року зараховується до трудового стажу і автоматично стає страховим стажем. Тобто, 6 місяців Вашого навчання повинно бути зараховуються до страхового стажу.

Доброго дня ! Підскажіть будь-ласка! Постійно дзвонят з Дельта Банку та Погрожують колекторами аргументують це тим , що я нібито є гарантом по якомусь кридиту моєї родички яку я в своєму житті ніколи не бачив і вона живе в іншій частині країни, банк має мої дані так як я колись в них мав кридит і виришив , що я несу якусь відповідальність за неї.Що робити? Дякую.
Автор запитання: Станіслав - 19-05-2018 13:24:23

Доброго дня! Почніть з офіційного письмового звернення до банку, в якому вимагайте надати Вам завірену копію договору, відповідно до якого Ви нібито взяли на себе певні фінансові зобов'язання. Не виключено, що цей документ підроблений (якщо він взагалі є). Далі, - залежно від одержаної інформації.

Доброго дня. Прошу Вас допомогти в такому питанні, працює жінка на підприємстві за сумісництвом за строковим договором до 31 травня, але вона пішла на лікарняний. Повинні її звільняти 31.05.18 р.,чи після закінчення лікарняного? Керівництво наполягає на звільненні 31.05. Якщо звільнення буде 31.05, повинні вони виплачувати гроші за лікарняний?
Їй повинні виплатити, відповідно до частини 1 статті 4 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’я з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» від 18 січня 2001 року № 2240-III
Дякую!
Автор запитання: Любов - 18-05-2018 14:57:20

Доброго дня! Заборона звільнення працівника під час лікарняного закріплена у ст.40 КЗпП України http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/322-08/page2 "Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу" - "Не допускається звільнення працівника з ініціативи власника або уповноваженого ним органу в період його тимчасової непрацездатності (крім звільнення за пунктом 5 цієї статті), а також у період перебування працівника у відпустці. Це правило не поширюється на випадок повної ліквідації підприємства, установи, організації."  Пункт 5 даної статті викладено так "нез'явлення на роботу протягом більш як чотирьох місяців підряд внаслідок тимчасової непрацездатності, не рахуючи відпустки по вагітності і родах, якщо законодавством не встановлений триваліший строк збереження місця роботи (посади) при певному захворюванні. За працівниками, які втратили працездатність у зв'язку з трудовим каліцтвом або професійним захворюванням, місце роботи (посада) зберігається до відновлення працездатності або встановлення інвалідності;"  В той же час, припинення строкового трудового договору не тотожнє розірванню трудового договору, тому дане обмеження не застосовується. Тому, гроші за лікарняний виплатять в межах дії трудового договору - тобто до 31.05.08

Доброго дня.
Прошу Вас надати інформацію щодо мобілізованого працівника. У 2014 році працівник був призваний на військову службу під час мобілізації, на особливий період, прийнятими на військову службу за контрактом, у тому числі шляхом укладення нового контракту на проходження військової служби, під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення. Підприємство ліквідується, банкрут, які дії кадрової служби? Що робити з мобілізованим працівником? Звільнивши цього працівника, роботодавець грубо поруше закон, згідно ст.119 КЗпП, але підприємство ліквідується...
Надайте будь ласка, відповідь.
Дякую!
Автор запитання: Любов - 17-05-2018 16:59:14

Доброго дня! Стаття 119 КЗпП України регулює порядок поновлення на роботі під час виконання державних або громадських обов 'язків. У разі ліквідації підприємства застосовується ч.1 ст.40 Кодексу законів про працю http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/322-08/page2

Згідно положень даної статті, «Трудовий договір, укладений на невизначений строк, а також строковий трудовий договір до закінчення строку його чинності можуть бути розірвані власником або уповноваженим ним органом лише у випадках: 1) змін в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників; Звільнення з цієї підстави, допускається, якщо неможливо перевести працівника, за його згодою, на іншу роботу. Відповідно до Гарантій працівників у разі ліквідації або реорганізації підприємства, установи,організації http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/n0017323-11 Відділ кадрів повинен підготувати письмове повідомлення про можливе звільнення працівників та за два   місяці   до   запланованого вивільнення персонально (під розпис) ознайомити кожного працівника з наказом про внесення змін в організацію виробництва і праці та вручити   письмове   повідомлення.  

Дякую за швидку та вичерпну відповідь!
Автор запитання: Віра - 17-05-2018 13:29:56

На все добре!

Доброго дня дуже дякую за вичерпну відповідь щодо газової служби. Чи можете ви підготувати скаргу або звернення до львівгазу щодо моєї проблеми і яка буде вартість?
Автор запитання: Оксана - 17-05-2018 12:52:10

Доброго дня! Можемо підготувати мотивоване звернення та надіслати його текст на Вашу електронну адресу чи Вайбер. Вартість 600 грн. деталі телефоном 0677008820

Доброго дня! Прошу дати пояснення до абзацу 17 пункту 16 Положення "Про порядок призначення житлових субсидій" №329 від 27.04.2018.Цитую:
-У разі зміни складу зареєстрованих (фактично проживаючих) у житловому приміщенні (будинку) осіб, складу сім’ї члена домогосподарства подаються нові заява та декларація.


Зареєстрованих(фактично проживаючих)-мається на увазі зареєстрованих фактично проживаючих чи зареєстрованих або фактично проживаючих?
Дякую за відповідь.
Автор запитання: Віра - 17-05-2018 11:12:44

Доброго дня!

Відповідно до абзацу 2 пункту 9 Постанови КМУ «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива» http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/848-95-%D0%BF до складу домогосподарства включаються особи, що зареєстровані і фактично проживають в житловому приміщенні, на яких розраховуються соціальні норми житла та соціальні нормативи житлово-комунального обслуговування і доходи яких враховуються під час призначення житлової субсидії.

Відповідно до абзацу 3 пункту 9 Постанови КМУ «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива»http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/848-95-%D0%BF під час призначення житлової субсидії враховуються також доходи членів сім’ї особи із складу домогосподарства у разі, коли їх зареєстроване (фактичне) місце проживання відмінне від адреси домогосподарства.

Тобто маються на увазі особи, котрі або зареєстровані в іншому місці і проживають там, або зареєстровані в приміщенні, щодо якого вирішується питання з надання субсидії, але фактично такі особи проживають в іншому місці.

Отож, аналізуючи вищевикладене, можна прийти до висновку, що під зареєстрованими (фактично проживаючими) особами законодавець розуміє осіб, котрі зареєстровані і осіб, котрі фактично проживають у даному приміщенні будучи в ньому не зареєстрованими.

В приватному будинку заг.площею280 м.кв(опалювальна 185м.кв) проживає три сім"ї (три покоління):Я і мій чоловік, мій батько , мама та мій син з дружиною і 2-ма малолітніми дітьми.Я з чоловіком прописана в сільському будинку( по місцю прописки субсидія не оформляється-будинок в селі не газифікований і прописані тільки ми удвох).
Запитання:
1.Чи може батько-пенсіонер претендувати на субсидію.
2. Чи потрібно включати в декларацію доходи мої і мого чоловіка.
Буду вдячна за консультацію.
Автор запитання: Марта - 16-05-2018 14:04:26

Доброго дня! Відповідно до пункту 6 Постанови КМУ «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива» http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/848-95-%D0%BF субсидія відміняється якщо площа квартири перевищує 120 кв. метрів, а будинку – 200 кв. м (крім дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей).

Отже, відповідно до цього нововведення, з 1 травня 2018 року власники такої житлової площі повинні оплачувати послуги в повному обсязі.

Відповідно до ч.1 ЗУ «Про запобігання корупції» http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1700-18 членами сім’ї суб’єкта декларування визнаються особи, які перебувають у шлюбі, а також їхні діти, у тому числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі.

Оскільки Ви проживаєте у будинку однією сім’єю та пов’язані спільним побутом, то вважаєтеся членами сім’ї, а отже Ваші доходи та доходи Вашого чоловіка необхідно включати до декларації.

Yandex.Metrika