Онлайн консультації

Пошук за ключовим словом раніше наданих консультацій

Онлайн консультації

   Запитань: усього-1830, сьогодні-0;    відповідей: усього-1830, сьогодні-0


Сортування
Є відповідь  
Опубліковано  
Чекає на відповідь  
Опубліковано  
Доброго Вам дня! Чи буде мені рахуватися стаж роботи для пенсії коли по документах всіх я учасник тов і мені офіційно на карточку виплачуються дивіденди?? і як адвокатам які в адвокатському обєднанні так само учасники, їм рахується стаж для пенсії коли офіційно виплачуються дивіденди ?
Автор запитання: Оксана - 02-10-2019 14:25:41

Доброго дня! Уточніть Ваше питання. Не зовсім зрозумів його суть. Ви бути засновником ТОВ і не працювали на ньому? Чи одночасно працювали і одержували заробітну плату. І до чого тут адвокатське об'єднання? 

Чи передбачено десь те що МСЕК може бути виїзний на дім чи в лікарню?
Автор запитання: Василь - 02-10-2019 13:01:47

Доброго дня! Згідно ст.15 "Положення про медико-соціальну експертизу" https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1317-2009-%D0%BF "Комісії проводять своєчасно огляд (повторний огляд) осіб, що звертаються для встановлення інвалідності, за місцем їх проживання або лікування, у тому числі за місцем їх проживання або місцем перебування у закладах соціального захисту для бездомних осіб та центрах соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі, за направленням відповідного лікувально-профілактичного закладу охорони здоров'я після пред'явлення паспорта чи іншого документа, що засвідчує особу. Однак положення не містить норму про виїздну МСЕК.

Я внутрішньо переміщена особа, й в мене відсутня в наявності трудова книжка бо в ДНР не видають. При оформленні мене на роботу, я надала завірену мокрою печаткою її копію. Але в копії трудової книжки відсутній запис про звільнення мене з останнього місця роботи.
На теперішньому місці роботи куди я влаштовуюсь, не хочуть мені нараховувати трудовий стажу з моменту прийняття мене вперше на роботу, чи правомірно це?
Автор запитання: Таня - 02-10-2019 11:50:19

Доброго дня! Формально адміністрація підприємства, на яке ви працевлаштувались, своєю відмовою не порушує вимоги закону, оскільки не має об'єктивної можливості точно обрахувати Ваш трудовий стаж. Дану проблему потрібно вирішувати в судовому порядку.

Після закінченню медичного університету працюю лікарем-інтерном у районній лікарні. Чи повинна я після закінчення інтернатури відпрацювати ще три роки у цій лікарні. Чи є в мене право вибору, де працювати лікарем.
Автор запитання: Олена - 01-10-2019 20:52:52

Доброго дня! 01.01.2017 набув чинності Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" щодо працевлаштування випускників" https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1662-19 (далі Закон 1662). Цим законом скасувано обов’язкове працевлаштування випускників, підготовка яких здійснювалась за державним (регіональним) замовленням, у т. ч. випускників вищих медичних навчальних закладів. Зміни забезпечили конституційне право випускників вищих навчальних закладів України на вільний вибір місця подальшої роботи. Постановою КМУ від 31.05.2017 № 376 визнаною такою, що втратила чинність постанова КМУ «Про Порядок працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням» від 22.08.1996 № 992.  Положення Закону не застосовують при працевлаштуванні випускників попередніх років. Якщо випускник підписав угоду з керівництвом вищого навчального закладу і роботодавцем (організацією, підприємством, установою державної та приватної форми власності) до прийняття Закону № 1662, він зобов’язаний відпрацювати за направленням. Інакше він несе відповідальність відповідно до умов угоди за нормами Цивільного кодексу України. Випускники, які навчалися за цільовими направленнями і вступали до вищих навчальних закладів за спеціальними умовами, тобто за окремим конкурсом, також зобов’язані відпрацювати відповідно до угоди.

Добрий день! Я інвалід ІІ групи, і мені складено МСЕКом "індивідуальну програму реабілітації інваліда", я її принесла на роботу де працюю, й мене хочуть звільнити через те що не можуть створити спеціальні умови праці або перевести на іншу роботу де б я могла працювати. Як роботодавець повинен правильно вчинити зі мною на роботі згідно закону якщо я принесла таку програму?
Автор запитання: Ольга - 30-09-2019 09:47:05

Доброго дня! Сам факт установлення працівникові групи інвалідності не э підставою для звільнення працівника з ініціативи власника чи вповноваженого ним органу за п. 2 ст. 40 КЗпП. Однак такий факт не є перешкодою для звільнення працівника за іншими підставами, установленими законодавством про працю. Відповідно до п. 2 ст. 40 КЗпП, роботодавець має право звільнити працівника лише в разі виявлення його невідповідності обійманій посаді чи виконуваній роботі внаслідок стану здоров’я.  Статтею 170 КЗпП на роботодавця покладено обов’язок перевести працівників, які за станом здоров’я потребують надання іншої, легшої роботи, на таку роботу за їх згодою та відповідно до медичного висновку тимчасово або без обмеження строку. Звільнення за п. 2 ст. 40 КЗпП допускається за умови, якщо працівника, стосовно якого виявлено невідповідність обійманій посаді або виконуваній роботі внаслідок стану здоров’я, неможливо перевести за його згодою на іншу роботу, яка відповідає його стану здоров’я.    Зверніть увагу, що покладаючи на роботодавця обов’язок стосовно переведення працівників на іншу, легшу роботу, закон не вимагає створювати нове робоче місце для працівника, щодо якого виявлено невідповідність обійманій посаді чи виконуваній роботі внаслідок стану здоров’я. Тобто, якщо МСЕК установила працівникові групу інвалідності, роботодавець насамперед має вжити заходів щодо встановлення факту відповідності такого працівника обійманій посаді чи виконуваній роботі. Відтак він повинен запропонувати працівникові роботу, яка б відповідала його стану здоров’я. Лише після цього, якщо працівник відмовився від переведення на іншу, легшу роботу, роботодавець може звільнити працівника, якому встановлено групу інвалідності, за п. 2 ст. 40 КЗпП.   Якщо існує індивідуальна реабілітаційна програма інваліда, роботодавець зобов’язаний здійснити трудову реабілітацію інваліда. Згідно ст. 172 КЗпП, роботодавець зобов’язаний організувати навчання, перекваліфікацію та працевлаштування інваліда відповідно до медичних рекомендацій МСЕК, установити на прохання інваліда неповний робочий день або неповний робочий тиждень і створити пільгові умови праці. Зазначене унеможливлює звільнення працівника-інваліда за п. 2 ст. 40 КЗпП.  Якщо виробництво не дозволяє виконання індивідуальної реабілітаційної програми інваліда, роботодавець має право звернутися з цього приводу до МСЕК з пропозицією щодо коригування такої програми. Якщо таке коригування не є можливим виходячи з технології виробництва, працівник буде вважатись таким, що за станом здоров'я не відповідає займеній посаді чи виконуваній роботі внаслідок стану здоров’я. Тут може бути, як сказано вище, застосовано п. 2 ст. 40 КЗпП.

 

Добрий день. Я випадково "купив" лот на однму з онлайн аукціонів. Нічого нікому звичайно ж не платив і ні з ким не контактував з приводу цього. Чи може продавець вимагати в мене оплати за лот?
Автор запитання: Микола - 26-09-2019 11:24:16

Доброго дня! Справа в тому, що в Україні відсутнє законодавство, яке б прямо регулювало порядок торгів на он-лайн аукціонах. В 2010 році був підготовлений і внесений проект Закону України "Про аукціони", однак він був відкликаний постановую ВР № 3753-VI від 20.09.2011  На мою думку, якщо Ви не сплачували гарантувального платежу, примусити Вас до розрахунку можливо виключно за рішенням суду.

Доброго дня. Якщо учасник бойових дій бере додаткову оплачувану відпустку, передбачену для УБД, чи повинен кадровик повідомляти про це у військкомат?
Автор запитання: Ігор - 26-09-2019 09:18:36

Доброго дня! Додаткова оплачувана відпустка строком 14 календарних днів на рік надається УБД на підставі ст.12, ч.1, п.12 ЗУ "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту". Ні вказаний закон, ні будь-які інші відомі мені нормативні акти, не містять положень, які б зобов'язували Вашого директора повідомляти РВК про надання такої відпустки. Рекомендую поцікавитись в директора, на підставі якого нормативного акту він це робить.

Доброго дня!
В школі, в 3-му класі, є хлопчик з неблагополучної сім’ї (мама п’є, тата немає), з яким ніхто не займається. В школі він всіх дітей постійно б’є, як на очах вчителя, так із «подтішка». Адміністрація школи про це все знає, говорить що зробити нічого не може.
Які законі дії, ми як батьки, можемо вчинити для безпеки наших дітей?
Дякую.
Автор запитання: Богдан - 24-09-2019 15:09:00

Доброго дня! В такій ситуації рекомендую звернутися до ювенальної поліції, до обов'язків якої входить профілактика правопорушень серед підлітків, в т.ч. булінгу. В разі необхідності, наш офіс підготує для Вас відповідне звернення і надасть окрему консультацію щодо подальших дій.

Така стаття є
Стаття 18. Звільнення від призову на строкову військову службу

1. Від призову на строкову військову службу в мирний час звільняються громадяни України:

...

які до набуття громадянства України пройшли військову службу в інших державах;

....
Автор запитання: Василий - 24-09-2019 09:09:13

Доброго дня! Ось як викладена стаття 18 Конституції України. "Зовнішньополітична діяльність України спрямована на забезпечення її національних інтересів і безпеки шляхом підтримання мирного і взаємовигідного співробітництва з членами міжнародного співтовариства за загальновизнаними принципами і нормами міжнародного права." Ви цитуєте статтю 18 ЗУ "Про військовий обов'язок і військову службу". Тому, Ваше твердження, що в Конституції України є така норма хибне. Звертайтесь до військового комісаріату за місцем Вашої реєстрації з відповідною заявою, до якою необхідно долучити документальне підтвердження факту проходження ВС в іншій державі до набуття громадянства України.

Согласно конституции Украины люди служившие в армии другого государства не подлежат призыву в армию Украины.Я именно тот случай, все документы подтверждающие это имеются. Каким образом работает сама процедура? В какие инстанции нужно обращаться чтобы сняться с военного учета?
Автор запитання: Василий - 23-09-2019 10:15:33

Доброго дня! Конституція України не містить такої статті.

Yandex.Metrika