Онлайн консультації

Пошук за ключовим словом раніше наданих консультацій

Онлайн консультації

   Запитань: усього-1553, сьогодні-0;    відповідей: усього-1553, сьогодні-0


Сортування
Є відповідь  
Опубліковано  
Чекає на відповідь  
Опубліковано  
Доброго дня! Скажіть, будь ласка, чи має право входити до складу виборчої комісії на місцевих виборах депутат сільської ради, який не є працівником даної сільської ради та не є держслужбовцем? Дякую за відповідь.
Автор запитання: Вікторія - 03-12-2018 20:05:43

Доброго дня! Скажіть, будь ласка, чи має право входити до складу виборчої комісії на місцевих виборах депутат сільської ради, який не є працівником даної сільської ради та не є держслужбовцем? Дякую за відповідь.

 

Доброго дня!

Вимоги до членів виборчих комісій зазначені у ст.21 ЗУ «Про місцеві вибори» (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/595-19 ). Вказана стаття перебачає, що до складу виборчої комісії, що здійснює підготовку та проведення відповідних місцевих виборів, можуть входити громадяни України, які мають право голосу на цих місцевих виборах. Громадянин України може одночасно входити до складу лише однієї виборчої комісії, що здійснює підготовку та проведення місцевих виборів чи будь-яких інших виборів, або комісії з референдуму, якщо процес зазначених виборів чи референдуму проводиться одночасно з процесом відповідних місцевих виборів.

Відповідно до ч.3,4 ст.21 ЗУ «Про місцеві вибори» До складу виборчої комісії не можуть входити кандидати в депутати, кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови, старости, їх довірені особи, представники в територіальній виборчій комісії, уповноважені особи місцевих організацій партій, які висунули кандидатів у депутати в багатомандатному виборчому окрузі, офіційні спостерігачі, посадові та службові особи органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, судді, працівники судів та правоохоронних органів, а також громадяни, які утримуються в установах виконання покарань, слідчих ізоляторах або мають судимість за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, злочину проти виборчих прав громадян чи корупційного злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку. У разі якщо одночасно з місцевими виборами проводяться інші вибори, до складу виборчої комісії не можуть входити кандидати, які балотуються на цих виборах, їх довірені особи, представники в Центральній виборчій комісії, уповноважені особи партій - суб’єктів відповідних виборчих процесів, офіційні спостерігачі.

Виходячи з Вашого питання не можна дати конкретну відповідь оскільки не зрозуміло депутатом, якої саме сільської ради Ви є та чи маєте ви право голосу на цих місцевих виборах.

 

Доброго дня. Мій чоловік є учасником АТО, на даний момент знаходиться в резерві першої черги. Маємо двох дітей 10 і 1.5 років, я в декретній відпустці. Проживаємо в Київській області. Цікавить, чи поширюється норма закону про можливість відмови у військових зборах при наявності дітей віком до 3-х років. Дякую.
Автор запитання: Елега - 03-12-2018 19:35:37

Доброго дня!

Відповідно до п.35 Указу ПУ «Про Положення про проходження громадянами України служби у військовому резерві Збройних Сил України» (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/618/2012 ) резервіст може бути звільнений від виконання обов'язків служби у військовому резерві у зв'язку з:

  • смертю близького родича (батьки, дружина, чоловік, дитина, рідний брат, сестра, дід, баба) або близького родича дружини (чоловіка), яка сталася пізніше ніж за сім діб до дати початку зборів;

  • хворобою або необхідністю догляду за хворою дружиною (чоловіком), дитиною чи батьками своїми або дружини (чоловіка), які проживають разом із резервістом, у разі неможливості догляду за хворим іншим близьким родичем;

  • перебуванням під слідством, а також застосуванням до резервіста адміністративного або кримінального покарання, яке унеможливлює його прибуття;

  • потраплянням під вплив надзвичайної ситуації, яка виникла під час виклику на збори і стала перешкодою своєчасному прибуттю;

  • складанням державних іспитів у вищих навчальних закладах;

  • іншими обставинами - за рішенням командира (начальника) військової частини (установи).

Звільнення резервіста від виконання обов'язків служби у військовому резерві здійснюється командиром (начальником) військової частини (установи) на підставі рапорту резервіста або заяви члена його сім'ї, до яких додаються відповідні документи. Резервісти під час виконання обов'язків служби у військовому резерві мають право на відпустку за сімейними обставинами та з інших причин згідно із законодавством.

            Отже, враховуючи положення законодавства резервіста може бути звільнено від проходження зборів за наявності обставин, які не зазначені у п.35 ПУ «Про Положення про проходження громадянами України служби у військовому резерві Збройних Сил України» за рішенням командира (начальника) військової частини (установи).

Пане Павло, мій чоловік відслужив в свій час строкову службу в Українській армії, чоловіку минуло сорк років, наша області військового стану немає, а чоловікові приносили повістку, оскільки за місцем прописки він не проживає і рідко там буває, то повістку ніхто не брав.Мені цікаво наскільки законно те що носять повістки в областях де немає військового стану, чоловікам після сорока років?
Автор запитання: Доброго вечора - 03-12-2018 18:11:20

Доброго дня! Виходьте з того, що кожен військовозобов'язаний, незалежно від оголошення воєнного стану чи мобілізації, може бути викликаний до військового комісаріату. Виходячи з інформації, що містиься у Вашому питанні, Ваш чоловік залишається військовозобов'язаним і його виклик є законним.

добрий день.
чи правомірно, що резервістів/військовозобовязаних відправляють на збори без проведення медкомісії? дякую
Автор запитання: Микола - 03-12-2018 12:12:35

Доброго дня!

Частиною 1 ст.29 ЗУ «Про військовий обов’язок та військову службу» (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2232-12#n613) Військовозобов'язані призиваються на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори. Резервісти проходять підготовку та збори відповідно до програм у порядку, встановленому положеннями про проходження громадянами України служби у військовому резерві. Про початок та закінчення зборів військовозобов'язаних та резервістів видається відповідний наказ командира військової частини.

Відповідно до п.3.3 Наказу Мін Оборони «Про затвердження Інструкції з організації і проведення навчальних зборів з військовозобов'язаними у військових частинах і установах Збройних Сил України» (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1162-09 ) Військовозобов’язані, які призиваються на навчальні збори, підлягають медичному огляду, що проводиться відповідно до вимог Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України, затвердженого наказом Міністра оборони України від 14 серпня 2008 року № 402, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 листопада 2008 року за № 1109/15800 (зі змінами) (далі - Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України).

Обов’язковості медичного огляду резервістів, які відправляються на збори законодавством не передбачено відповідно до «Положення 
про проходження громадянами України служби у військовому резерві Збройних Сил України» (
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/618/2012)

Однак, кожен має право з власної ініціативи бути направленим для проходження медичної комісії на підставі обгрнутованої заяви.

Добрий день. Мій знайомий має 3 групу інвалідності і працює механіком на підприємстві. В нього буде змінена група з 3 на 2. Чи зможе він далі працювати механіком на підприємстві чи ні? Дякую
Автор запитання: Оля - 03-12-2018 11:53:04

Доброго дня!

Відповідно до абз.16 п.27 Постанови КМУ №1317 від 3.12.2009 року «Питання медико-соціальної експертизи» (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1317-2009-%D0%BF) підставою для встановлення II групи інвалідності є стійкі, вираженої важкості функціональні порушення в організмі, зумовлені захворюванням, травмою або вродженою вадою, що призводять до значного обмеження життєдіяльності особи, при збереженій здатності до самообслуговування та не спричиняють потреби в постійному сторонньому нагляді, догляді або допомозі.

Згідно з абз.25 п.27 Постанови КМУ №1317 від 3.12.2009 року «Питання медико-соціальної експертизи» Особи з інвалідністю II групи з вираженим обмеженням життєдіяльності можуть навчатися та провадити різні види трудової діяльності, зокрема шляхом створення відповідних умов праці із забезпеченням засобами компенсації фізичних дефектів чи порушених функцій організму, здійснення реабілітаційних заходів.

Враховуючи положення законодавства особи з 2 групою інвалідності можуть провадити різні види трудової діяльності, зокрема шляхом створення відповідних умов праці із забезпеченням засобами компенсації фізичних дефектів чи порушених функцій організму.

Таким чином, я не вбачаю підстав для відмови в продовженні праці на посаді механіка внаслідок зміни групи інвалідності, якщо це не передбачено конкретним нормативним документом стосовно даної посади.

Доброго дня!
У мене до Вас таке запитання. Чи вважається посада керівною, якщо людина працює керівником гуртка?
Щиро дякую.
Автор запитання: Тетяна - 03-12-2018 10:48:35

Доброго дня!

Професійні назви робіт керівників зазначені у розділі 1 Національного класифікатора України ДК 003:2010 «Класифікатор професій», затвердженого і введеного в дію наказом Держспоживстандарту України від 28.07.2010 № 327.

Керівниками підрозділів у сфері культури, відпочинку та спорту є керівник гуртка, тобто це є керівною посадою.

Доброго дня! Підкажіть, як вирішити ситуацію, яка склалась. У 2013 році я писав заяву на закриття рахунку приватного підприємця у податковій службі. У цій ж установі сказали, що процедура закриття рахунку проводиться автоматично через суд у закритому режимі. І про закінчення цієї процедури мене повідомлять листом. Пройшов час, але лист не прийшов. У 2018 році приходить запрошення з`явитися у податкову по причині штрафу. Як виявилось, з 2013 по 2018 роки мені нараховували штраф за нездачу декларацій і сума складає 11 700 тис.грн. А та заява написана мною у 2013 і інші документи зв’язані з цією процедурою загубились. Я звернувся до адвоката і він порадив мені оплатити рахунок, бо немає доказів, що я писав заяву у 2013 році. Оплата пройшла у квітні 2018 і я отримав документ про те що рахунок закрили і квитанцію зберіг. Тепер знову прийшлов лист, по якому треба оплатити 1500 гри штрафу за не надання звітів протягом 3 років. Чи треба це оплачувати? Бо документ про закриття рахунку є.Дякую
Автор запитання: Володимир - 03-12-2018 10:01:36

Доброго дня!

Фізичні особи підприємці за результатами календарного року подають два звіти до контролюючого органу, який здійснює податкову політку та органів доходів і зборів . Це податкова декларація відповідно до ПКУ http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17) та річний звіт як платника єдиного соціального внеску http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0460-15 .

Виходячи з Вашого запитання неможливо надати конкретну відповідь оскільки Вами не вказано, який саме державний орган надіслав листа та який саме звіт Ви маєте на увазі. У разі, якщо Вами не було надано річний звіт як платника єдиного соціального внеску до органів доходів та зборів, тоді вимога є правомірною, оскільки враховуючи надану інформацію у питанні до 2018 року ФОП не було ліквідовано та Ви повинні були надавати самостійно вказаний річний звіт.

Якщо Ви маєте на увазі податкову декларацію тоді згідно зі ст.56 ПК України рішення, прийняті контролюючим органом, можуть бути оскаржені в адміністративному або судовому порядку. У разі коли платник податків вважає, що контролюючий орган неправильно визначив суму грошового зобов'язання або прийняв будь-яке інше рішення, що суперечить законодавству або виходить за межі повноважень контролюючого органу, встановлених цим Кодексом або іншими законами України, він має право звернутися до контролюючого органу вищого рівня із скаргою про перегляд цього рішення.

Доброго дня! Шановний Павле Вікторовичу, чи підлягає участі в навчальних зборах тероборони
вчитель загальноосвітнього закладу, за умови введення воєнного стану.Стаття 30 ЗУ "Про військову службу.." звільняє, але ж воєнний стан?
Автор запитання: Микола - 03-12-2018 08:09:22

Доброго дня!

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 30 ЗУ «Про військовий обов’язок та військову службу»( http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2232-12#n787) від проходження зборів звільняються (крім резервістів): науково-педагогічні (педагогічні) працівники вищих, професійно-технічних і середніх навчальних закладів - в період, коли у цих закладах проводяться заняття.

            Тобто, враховуючи положення законодавства, вчитель загальноосвітнього закладу, звільняється від проходження зборів в період, коли у закладі проводяться заняття, оскільки це є закладом середньої освіти відповідно до ЗУ «Про загальну середню освіту» ( http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/651-14). Введення воєнного стану не впливає на дію вказаного положення.

Хочу знати, як себе поводити згідно закону, В Нашій області нема військового стану, а в селі носять повістки, наскільки це законно, чи можна це оскаржувати в судовому порядку? І взагалі що я маю право відповісти тим хто вручає мені повістку?
Автор запитання: Доброго вечора - 01-12-2018 23:04:27

Доброго дня!

Виходячи з Вашого питання неможливо надати конкретну відповідь стосовно законності вручення повісток, оскільки Вами не вказану про яку саме повістку йде мова.

Відповідно до законодавства повістки у військкомат можуть бути для : уточнення облікових даних, проходження медкомісії (ВЛК), призову на військову службу або на збори військовозобов'язаних, призову під час мобілізації.

Постановою Кабінету Міністрів України від 21 березня 2002 р. № 352 «Про затвердження Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом» (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/352-2002-%D0%BF) передбачений лише порядок вручення повістки при призові на строкову військову службу, проте, він є загальним і не встановлює деталі та особливості вручення повістки. Інші випадки призову на військову службу, зокрема у зв’язку із мобілізацією законом, не врегулюванні взагалі.

Відповідно до абз. 2 ч.10 ст.1 ЗУ «Про військовий обов’язок та військову службу» (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2232-12#n787) громадяни України, які приписані до призовних дільниць або перебувають у запасі Збройних Сил України чи проходять службу у військовому резерві, зобов'язані: прибувати за викликом районного (міського) військового комісаріату для оформлення військово-облікових документів, приписки, проходження медичного огляду, направлення на підготовку з метою здобуття або вдосконалення військово-облікової спеціальності, призову на військову службу або на збори військовозобов'язаних.

У випадку відмови від підпису повістки, особою, що вручає таку повістку можливе складання акту відмови від отримання повістки. Складений акт про відмову від отримання повістки може можу бути направлений до правоохоронних органів для притягнення до кримінальної або адміністративної відповідальності щодо ухилення від військової служби.

На сьогоднішній день, оскаржити дії військкомату можна у судовому порядку або до звернувшись до військкомату зі скаргою.

Доброго дня.
Я до Вас учора писала по питанню конкурсу на директора будинку культури. Так от керівництво посилається на закон України № 955 ВІД 24.02.2016 Року, про внесення змін до деяких законодавчих актів України, щодо запровадження контрактної форми роботи у сфері культури, конкурсної процедури призначення керівників державних та комунальних закладів культури.
Виникає запитання, чи правомірні дії керівництва, щодо такого конкурсу, для людини, яка пропрацювала 17 років на цій посаді і до пенсії залишилося 4 роки ?
Щиро дякую.
Автор запитання: Тетяна - 30-11-2018 10:12:00

Доброго дня!

Відповідно до Пункту 2 розділу II Прикінцевих положень ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження контрактної форми роботи у сфері культури та конкурсної процедури призначення керівників державних та комунальних закладів культури» (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/955-19 ) Набрання чинності цим Законом є підставою для припинення безстрокового трудового договору з керівниками державних та комунальних закладів культури, а також з професійними творчими працівниками (художнім та артистичним персоналом) державних та комунальних закладів культури згідно з пунктом 9 статті 36 Кодексу законів про працю України. Ця норма не поширюється на професійних творчих працівників комунальних закладів культури у територіальних громадах з населенням до 5 тисяч жителів.

Згідно зі ст.21 ЗУ «Про культуру» http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2778-17 керівники державних та комунальних закладів культури призначаються на посаду шляхом укладення з ними контракту строком на п’ять років за результатами конкурсу.

Отже, дії керівництва є правомірними оскільки набрання чинності ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження контрактної форми роботи у сфері культури та конкурсної процедури призначення керівників державних та комунальних закладів культури» є підставою для припинення безстрокового трудового договору.

 

Yandex.Metrika