Онлайн консультації

Пошук за ключовим словом раніше наданих консультацій

Онлайн консультації

   Запитань: усього-1363, сьогодні-0;    відповідей: усього-1363, сьогодні-0


Сортування
Є відповідь  
Опубліковано  
Чекає на відповідь  
Опубліковано  
Доброго вечора! Підкажіть як стати на облік у військкомат, щоб не забрали в АТО? Сам я частково не придатний і маю дитину 6 міс. на моєму прізвищі, з дружиною поки не розписані. Дякую.
Автор запитання: Олександр - 06-11-2017 17:05:12

Доброго дня.

Якщо Ви проходили строкову службу, Вас можуть призвати на військову службу під час мобілізації та воєнного стану. На даний момент в Україні немає особливого стану та мобілізації.

Відповідно до ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3543-12/page2) не підлягають призову на військову службу під час мобілізації
військовозобов'язані:

     заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за
органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, а також за підприємствами, установами і
організаціями   в   порядку,   встановленому Кабінетом Міністрів
України;

     визнані відповідно до висновку військово-лікарської комісії
тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров'я на термін   до   шести   місяців   (з   наступним   проходженням військово-лікарської комісії);

     чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років (такі чоловіки можуть бути призвані на військову службу у разі їх згоди тільки за місцем проживання);

     жінки та чоловіки, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років (такі особи можуть бути призвані на військову службу у разі їх згоди і тільки за місцем проживання);

     жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває дитина - інвалід підгрупи А віком до 18 років;

     жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є інвалідом I чи II групи, до досягнення нею 23 років;

     усиновителі,   опікуни,   піклувальники,   прийомні   батьки, батьки-вихователі, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років (такі особи можуть бути призвані на військову службу у разі їх згоди і тільки за місцем проживання);

     зайняті постійним доглядом за особами, що його потребують, відповідно до законодавства України, в разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд;

народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

     інші військовозобов'язані або окремі категорії громадян у передбачених законами випадках.

     Призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період не підлягають також:

     студенти, аспіранти та докторанти, які навчаються на денній
формі навчання;

     наукові і науково-педагогічні працівники вищих навчальних закладів, наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь, і педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів, за умови, що вони працюють відповідно у вищих навчальних   закладах,   наукових   установах   та   організаціях, загальноосвітніх навчальних закладах за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки;

     жінки та чоловіки, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька,   батько,   мати,   дід, баба або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або пропали безвісти під час проведення антитерористичної операції з числа:

     військовослужбовців або працівників утворених відповідно до
законів України військових формувань, що захищали незалежність,
суверенітет та територіальну цілісність України, які загинули або пропали безвісти під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах   антитерористичної   операції у період її проведення;

     працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися
до забезпечення проведення антитерористичної операції та загинули або   пропали   безвісти   під   час   забезпечення   проведення антитерористичної операції безпосередньо в районах та у період її проведення;

     осіб,   які   загинули   або   пропали   безвісти   під   час
безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її     проведення,   перебуваючи   безпосередньо   в   районах
антитерористичної   операції у період її проведення у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності,   суверенітету   та   територіальної цілісності України, за умови що в подальшому такі добровольчі формування були включені до складу утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів;

осіб,   які   загинули   або   пропали   безвісти   під   час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах її проведення у складі   добровольчих   формувань,   що   були   утворені   або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної   цілісності   України,   але   в подальшому такі добровольчі формування не були включені до складу утворених відповідно   до   законів   України військових   формувань   та правоохоронних органів, і виконували завдання антитерористичної операції у взаємодії з утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями та правоохоронними органами.

У випадку, якщо ви не проходили строкової служби, то відповідно до ч.1 ст. 17 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2232-12/paran169#n169) вам повинна бути надана відстрочка .Відстрочка від призову на строкову військову службу за сімейними обставинами за їх бажанням надається призовникам, які мають:

1) непрацездатних батька і матір чи одинокого непрацездатного батька (одиноку непрацездатну матір) або непрацездатних осіб, під опікою, піклуванням чи на утриманні яких перебував призовник, або осіб, над якими призовник здійснює опіку чи піклування, якщо вони не мають інших працездатних осіб - громадян України, зобов'язаних відповідно до законодавства їх утримувати. Непрацездатність зазначених осіб визначається в порядку, встановленому законодавством;

2) неповнолітніх рідних (повнорідних чи неповнорідних) братів і сестер або непрацездатних рідних (повнорідних чи неповнорідних) братів і сестер незалежно від їх віку, якщо вони не мають інших працездатних осіб, крім призовника, зобов'язаних відповідно до законодавства їх утримувати;

3) одинокого батька або одиноку матір, у яких на утриманні перебувають двоє чи більше неповнолітніх дітей, до досягнення старшим із них повноліття за умови офіційного працевлаштування призовника;

4) дитину віком до трьох років або дитину старшу трьох років, яка виховується без матері у зв'язку з її смертю або за рішенням суду;

5) двох і більше дітей;

6) дитину-інваліда;

7) дружину-інваліда;

8) вагітну дружину.

Отже, Ви можете ставати на військовий облік, так як мобілізації зараз немає. Та якщо ви не проходили строкової служби Вам буде надана відстрочка. Відповідно в зону бойових дій без Вашої згоди відправити не можливо.

Доброго дня!
Продовжую питання щодо збереження заробітної плати при підписанні контракту.
На теперішній час я проходжу службу за контрактом до закінчення особливого періоду та за мною зберігається робоче місце і зарплата. Дія контракту закінчується 06.01.2018 року. В разі підписання нового контракту чи буде збережено робоче місце та середній заробіток на підприємстві де я працював до мобілізації?
Автор запитання: Володимир - 05-11-2017 12:20:34

Добрий день.

Відповідно до ч.3 ст. 119 Кодексу законів про працю України (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08) за працівниками, призваними на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятими на військову службу за контрактом, у тому числі шляхом укладення нового контракту на проходження військової служби, під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення зберігаються місце роботи, посада і середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, фермерському господарстві, сільськогосподарському виробничому кооперативі незалежно від підпорядкування та форми власності і у фізичних осіб - підприємців, у яких вони працювали на час призову. Таким працівникам здійснюється виплата грошового забезпечення за рахунок коштів Державного бюджету України відповідно до Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".

Отже, до 06.01.2018 року за Вами буде зберігатись робоче місце та заробітна плата, так як Ви підписували контракт під час дії особливого періоду. Якщо, в період підписання нового контракту буде оголошено особливий період, то в такому разі за Вами теж буде зберігатись місце роботи, посада та середній заробіток на підприємстві. У разі, якщо в період підписання нового контракту НЕ буде діяти особливий період, то місце роботи, посада і середній заробіток за Вами зберігатись НЕ буде.

дравствуйте. Имеет ли юридическую силу нотариально заверенная копия удостоверения УБД, например для предъявления работникам полиции, в транспорте? Спасибо.
Автор запитання: Елена - 03-11-2017 23:34:07

Доброго ранку!

Відповідно до пункту 2 глави 7 Наказу Міністерства юстиції України «Про затвердження Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України» (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0282-12/paran522#n522) при підготовці до засвідчення вірності копій документів і виписок з них нотаріус зобов`язаний особисто звірити з оригіналом документа копію чи виписку з документа, вірність яких він засвідчує.

Тобто, нотаріально завірена копія повністю відповідає оригіналу документу, на час вчинення даної нотаріальної дії.

Нотаріально завірена копія має юридичну силу за наявності оригіналу документу.

Отже, нотаріально завірена копія має юридичну силу, але меншу ніж оригінал даного документу. У разі якщо працівник поліції або ж в транспорті від Вас потребують оригінал документу, навіть при наявності нотаріально завіреної копії Ви повинні надати оригінал. Адже саме оригінал є основним і єдиним примірником достовірності документу.

Добрый день!
Снова обращаюсь к Вам, т.к. понятие «істотна шкода» рассмотрено ВСУ (Постанова від 27 жовтня 2016 року № 5-99кс16)
http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/(documents)/C77C4F09B0663A29C225806B0056B5AA
ВСУ подтверждает, что «істотна шкода має виключно матеріальний характер».
«У постанові від 27.10.2016 (справа №5-99кс16) Суд зауважив, що примітка до ст.364 КК зазнала змін, оскільки законодавець уже не використовує у визначенні розглядуваного поняття сполучник «якщо», і тому чинна редакція цього положення охоплює майнову шкоду, яка досягла розміру, що в 100 і більше разів перевищує н.м.д.г. Тобто йдеться тільки про шкоду майнового характеру.
Далі ВСУ визначає, що заподіяння істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або громадським чи державним інтересам, інтересам юридичних осіб виражається не лише в майновій, а й у проявах немайнової шкоди, але тільки таких, що можуть одержати майнове відшкодування (як істотна шкода може сприйматися будь-яка шкода, якщо вона піддається грошовій оцінці та відповідно до такої оцінки досягла встановленого розміру)»
Вопрос: если материальные убытки вывести не возможно, а других убытков, которые когут получить материальное возмещение выше установленного размера в сумме 100 н.м.д.г, тоже нет – то нет и состава преступления по 364, 365 УК Украины?
Спасибо!
Автор запитання: Григорий - 03-11-2017 17:50:40

Доброго дня! Я вважаю більш обгрнутованою окрему думку судді, зокрема наступні його тези " 

Слід зазначити, що зміна примітки до статті 364 КК відбулася без зміни диспозиції самої статті 364 КК. Тобто, попри зміну примітки до статті 364 КК, незмінним залишився об’єкт кримінально-правової охорони відповідних суспільних відносин – суспільні відносини, пов’язані із законним, в межах наданих повноважень, здійсненням відповідною особою своїх службових повноважень. Незмінними залишилися й умови настання кримінальної відповідальності – завдання істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб.

         Оскільки інше не зазначено в самій диспозиції статті, а примітка до статті не може змінювати зміст самої статті – то немає жодних підстав звужувати об’єкт кримінально-правової охорони лише до матеріальних аспектів. Адже, шкода може завдаватися й тим правам і свободам, які самі по собі не мають вартісного виразу. Пункт 3 примітки розкриває ознаки істотної шкоди лише в вартісному виразі, однак ним не визначено обсягу прав, свобод чи законних інтересів, які можуть мати саме вартісний (кількісний) вираз (еквівалент).

         Крім того, примітка до тієї чи іншої статті КК існує не сама по собі. Її функція полягає у розкритті тих чи інших ознак диспозиції статті, якщо це з позиції юридичної техніки не варто робити у самій диспозиції статті. Водночас, розкриття таких ознак диспозиції у примітках не повинно входити у суперечність із положеннями Загальної частини КК, зокрема, щодо визначення завдань Кримінального кодексу України. Наведене стосується й питань тлумачення норм закону про кримінальну відповідальність. Таке тлумачення повинно також відбуватися комплексно й включати в себе не тільки питання власне, кримінальної відповідальності, але й питання кримінально-правової охорони суспільних відносин (об’єктів) з позицій завдання Кримінального кодексу України."

Також, вимушений пояснити, що на даному сайті я не вступаю в полеміку з дописувачами, тому переписку з Вами з вказаного питання припиняю. На все добре!

Я є на військовому обліку. Через кожні 5 років маю бути на медогляді від військомату. Визнаний за рішенням медкомісії непридатним у мирний час для служіння. Мені не хочеться з'являтися щоразу у військомат, але повинен. Які правові наслідки не з'явитися на медогляд від військомату? У 2020 році маю бути без повістки. В яких випадках можу бути виключеним з військового обліку? І чи зобов'язаний надавати особисту інформацію війскомату, якщо діє закон "Про захист персональних даних", що без моєї згоди ніхто не зобов'язаний отримати мою інформацію про себе. Військомат вважає, якщо не повідомлятиму про себе інформацію. то нестиму відповідальність. Чи все ж таки варто всупереч своїй волі надавати інформацію про себе? Дякую
Автор запитання: Вадим - 03-11-2017 16:52:11

Доброго дня.

Відповідно до абзацу 1 частини 10 статті 1 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2232-12/page3) громадяни України, які приписані до призовних дільниць або перебувають у запасі Збройних Сил України чи проходять службу у військовому резерві, зобов'язані прибувати за викликом районного (міського) військового комісаріату для оформлення військово-облікових документів, приписки, проходження медичного огляду, направлення на підготовку з метою здобуття або вдосконалення військово-облікової спеціальності, призову на військову службу або на збори військовозобов'язаних.

                               Якщо особа не з’явилась у вказаний термін у військкомат для уточнення даних або проходження медичної комісії, вона може бути притягнена до адміністративної відповідальності за статтею 210Кодексу України про адміністративні правопорушення (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/80732-10) .

Відповідно до ч.6 ст. 36 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»(http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2232-12/page3) виключенню з військового обліку у районних (міських) військових комісаріатах (військовозобов'язаних Служби безпеки України у Центральному управлінні або регіональних органах Служби безпеки України, військовозобов’язаних Служби зовнішньої розвідки України у відповідному підрозділі Служби зовнішньої розвідки України) підлягають громадяни України, які:

1) призвані чи прийняті на військову службу;

2) проходять військову службу (навчання) у вищих військових навчальних закладах і військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів;

3) визнані військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку;

4) досягли граничного віку перебування в запасі;

5) припинили громадянство України;

6) були раніше засуджені до позбавлення волі за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину;

7) направлені для відбування покарання до установ виконання покарань або до яких застосовано примусові заходи медичного характеру;

8) не отримали до 40-річного віку військово-облікової або спорідненої з нею спеціальності;

9) померли.

                                   А також, відповідно до ч.1 ст.34 України «Про військовий обов’язок і військову службу» (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2232-12/page3) персонально-якісний облік призовників і військовозобов’язаних передбачає облік відомостей (біографічні дані, стан здоров’я, результати співбесід тощо) щодо призовників і військовозобов’язаних, які узагальнюються в особових справах призовників або в облікових картках військовозобов’язаних та реєструються в Єдиному державному реєстрі військовозобов’язаних. Ведення персонально-якісного обліку покладається на районні (міські) військові комісаріати.

Отже, Ви повинні з’являтись за викликом до військомату обов’язково. А також, надавати данні військомату, для ведення ними персонально-якісного обліку.

Доброго дня.
Мені призначили пенсію з 01.04.2017р. (народився 31.03.1957р.). Я звернувся за призначенням пенсії 15.03.2017р. При призначенні пенсії не врахували мій стаж ні за лютий, ні за березень 2017р. На день звернення за пенсією не було даних з підприємства, де я працюю. Чи можу я звернутись до пенсійного фонду про перерахунок пенсії вже, щоб врахували стаж за лютий-березень 2017р., чи потрібно ще працювати 24 місяці?
Я працюючий пенсіонер.
Дякую за відповідь.
Автор запитання: Іван - 03-11-2017 16:43:54

Добрий день.

Зверніться до свого підприємства,щоб вони надали дані за місяці, які не врахував Пенсійний фонд.

Відповідно до ч.1 ст. 45 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»( http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1058-15/paran688#n688) пенсія за віком призначається з дня, що настає за днем досягнення пенсійного віку, якщо звернення за пенсією відбулося не пізніше трьох місяців з дня досягнення особою пенсійного віку.

При відстрочці часу призначення пенсії за віком пенсія призначається за заявою пенсіонера з дня, що настає за останнім днем місяця, в якому набуто повний місяць страхового стажу (у тому числі сумарно) для відстрочки часу виходу на пенсію, якщо звернення за пенсією відбулося не пізніше трьох місяців з такого дня.

                                          Отже, якщо ви досягли пенсійного віку, і маєте відповідний стаж роботи, можете подавати заяву про перерахунок пенсії, але відповідно подати потрібно в останній день місяця, в якому було набуто повний місяць стажу.

Добрий день! У період з 07.10.1994 по 02.04.2002рр. я проводив діяльність як фізична особа-підприємець без створення юридичної особи з перебуванням на обліку в пенсійному фонді та податковій інспекції. ЯКИЙ ПЕРІОД МЕНІ БУДЕ ВРАХОВАНО У СТРАХОВИЙ СТАЖ?
Автор запитання: андрій - 03-11-2017 10:29:53

Доброго дня.

Відповідно до ч.1 ст. 24 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»(http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1058-15/page3) страховий стаж - період (строк), протягом якого особа підлягає загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачені страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок.

Відповідно до ч.2 ст. 24 Закону України«Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1058-15/page3) страховий стаж обчислюється територіальними органами Пенсійного фонду відповідно до вимог цього Закону за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку, а за періоди до впровадження системи персоніфікованого обліку - на підставі документів та в порядку, визначеному законодавством, що діяло до набрання чинності цим Законом.

Тому раджу Вам звернутись до територіальних органів Пенсійного фонду.

Доброго дня!
Підкажіть будь ласка чи зберігається на теперішній час робоче місці та середній заробіток за працівниками прийнятими на військову службу за контрактом.
Автор запитання: володимир - 03-11-2017 09:56:03

Доброго дня!

Відповідно до абзацу 3 статті 119 Кодексу законів про працю України (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/322-08/paran709#n709) за працівниками, призваними на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятими на військову службу за контрактом, у тому числі шляхом укладення нового контракту на проходження військової служби, під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення зберігаються місце роботи, посада і середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, фермерському господарстві, сільськогосподарському виробничому кооперативі незалежно від підпорядкування та форми власності і у фізичних осіб - підприємців, у яких вони працювали на час призову. Таким працівникам здійснюється виплата грошового забезпечення за рахунок коштів Державного бюджету України відповідно до Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".

На даний час особливого періоду немає. Тому дія даної норми на Вас не поширюється.

Отже, на теперішній час робоче місце та середній заробіток за працівником прийнятим на військову службу за контрактом НЕ зберігається.

Добрый день!
На мой вопрос Вы сообщаете: "Але, дії працівника поліції, який приховав злочин,слід кваліфікувати за статтями 364 або 365 Кримінального КодексуУкраїни (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14) незалежно від тяжкості злочину, що приховується. Якщо злочин, який приховується, є тяжким або особливо тяжким, дії службової особи слід додатково кваліфікувати і за ч. 1 ст. 396 Кримінального Кодексу України".
Но состав преступления, предусмотренный ст.ст.364, 365 УК Украины предусматривает обязательное наличие «істотної шкоди» (Істотною шкодою у статтях 364, 364-1, 365, 365-2, 367 вважається така шкода, яка в сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян), т.е состав преступления по своей конструкции обязательно должен быть материальным.
Вопрос: если на сегодняшний день вывести материальный ущерб не представляется возможным, то означает ли это отсутствие состава преступления, предусмотренного ст.ст.364, 365 УК Украины?
Спасибо!
Автор запитання: Григорий - 02-11-2017 20:56:49

Доброго дня! Обов’язковою ознакою об’єктивної сторони основного складу злочинів вказаної групи є  суспільно небезпечні наслідки, які полягають у заподіяння істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, інтересам юридичних осіб, державним або громадським інтересам (СПВСУ 2010. - С. 393-397). Слід ураховувати, що істотна шкода як наслідок вчинення цих злочинів, може по­лягати у заподіянні: а) матеріальних збитків; б) нематеріальної шкоди; в) матеріальних збитків у поєднанні з наслідками нематеріального характеру. Питання про те, чи є шкода істотною, якщо вона полягає у заподіянні наслідків нематеріального (морального, організаційного тощо) характеру, вирішується у кожному окремому випадку з урахуванням конкретних обставин справи, бо в таких випадках істотна шкода - це категорія оціночна. При вирішенні цього питання потрібно вра­ховувати ступінь негативного впливу протиправного діяння на нормальну діяльність органів влади та управління, роботу підприємств, установ та організацій, характер завданої нематеріальної шкоди, кількість потерпілих громадян, розмір моральної шкоди тощо. Судова практика визнає істотною таку шкоду, яка, зокрема, полягає у по­рушенні охоронюваних Конституцією чи іншими законами прав та свобод людини й громадянина (право на свободу й особисту недоторканність та недоторканність житла, виборчі, трудові, житлові права тощо), підрив авторитету та престижу органів держав­ної влади чи місцевого самоврядування, порушення громадської безпеки та громадсько­го порядку, створення обстановки й умов, що утруднюють виконання підприємствами, установами, організаціями своїх функцій тощо (п. 6 ППВСУ від 26 грудня 2003 р.; СПВСУ (2008-2009). - С. 187-191). Істотною визнається й така шкода, яка є наслідком використання суб’єктом злочину свого службового становища чи повноважень з надан­ня публічних послуг для: а) сприяння чи потурання вчиненню злочину іншими особами; б) вчинення суб’єктом поряд зі злочином, передбаченим у розд. XVII Особливої части­ни КК, іншого злочинного діяння; в) приховування раніше вчиненого особою злочину. Шкода є істотною й тоді, коли через порушення особою своїх службових обов’язків або повноважень з надання публічних послуг злочин учиняється іншими особами (напри­клад, через недбалість керівника підлеглі йому особи незаконно заволодівають майном підприємства чи внаслідок складання нотаріусом підробленого заповіту особа заволо­діває майном законних спадкоємців тощо).У разі заподіяння поряд із матеріальними збитками й шкоди нематеріального характеру, загальна шкода від злочину може визнаватися істотною навіть і тоді, коли матеріальні збитки самі по собі не перевищують ста н. м. д. г. (п. 6 ППВСУ від 26 груд­ня 2003 р.). Проте у цих випадках матеріальні збитки і супутні їм наслідки нематері­ального характеру можуть оцінюватися як заподіяння істотної шкоди лише за умови, якщо вони враховуються в цілому, у їх нерозривній єдності, а не окремо (ізольовано) один від іншого. У таких ситуаціях дуже важливо обґрунтувати та умотивувати у ви­року рішення про те, за якими саме ознаками і з урахуванням яких саме обставин суд дійшов висновку, що заподіяна злочином шкода є дійсно істотною. Слід також урахо­вувати, що заподіяння істотної шкоди є одним із критеріїв відмежування службового злочину чи злочину, пов’язаного з наданням публічних послуг, від дисциплінарного чи адміністративного проступку (ПС. - С. 153-154).

Доброго дня!Чи мають право у воєнкоматі,заставити пройти медкомісію,якщо син не призивного віку та є відстрочка з інституту?
Автор запитання: Анна - 02-11-2017 12:19:39

Доброго дня! Відповідно до абзацу 1 частини 10 статті 1 закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» (http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2232-12/page?text=%EC%E5%E4%E8%F7%ED) громадяни України, які приписані до призовних дільниць або перебувають у запасі Збройних Сил України чи проходять службу у військовому резерві, зобов'язані прибувати за викликом районного (міського) військового комісаріату для оформлення військово-облікових документів, приписки, проходження медичного огляду, направлення на підготовку з метою здобуття або вдосконалення військово-облікової спеціальності, призову на військову службу або на збори військовозобов'язаних. Отже, якщо Ваш син приписаний до призовної дільниці він повинен у разі виклику військового комісаріату прибувати для проходження медичного огляду, незалежно від того чи є у Вашого сина відстрочка чи немає.

Yandex.Metrika