Онлайн консультації

Пошук за ключовим словом раніше наданих консультацій

Онлайн консультації

   Запитань: усього-1912, сьогодні-0;    відповідей: усього-1912, сьогодні-0


Сортування
Є відповідь  
Опубліковано  
Чекає на відповідь  
Опубліковано  
Доброго дня! Проконсультуйте будь ласка по такому питанню. В нас одна система, яка має 18 структурних підрозділів тобто бібліотек-філій. Ми хочемо перевести з виробничою необхідністю та обміном досвіду людину. Чи повинні ми попереджувати за 2 місяці її ? Суттєвих змін немає крім зміни вихідного дня. Робота виконуватиме ту саму тільки на іншому робочому місці за іншою адресою. І якщо вона не згодна переводитися як нам бути
Автор запитання: Галина Василівна - 14-11-2019 13:37:01

Доброго дня! Згідно ст.32 КЗПП "Переведення на іншу роботу. Зміна істотних умов праці", - Переведення на іншу роботу на тому ж підприємстві, в установі, організації, а також переведення на роботу на інше підприємство, в установу, організацію або в іншу місцевість, хоча б разом з підприємством, установою, організацією, допускається тільки за згодою працівника, за винятком випадків, передбачених у статті 33 цього Кодексу та в інших випадках, передбачених законодавством.

Не вважається переведенням на іншу роботу і не потребує згоди працівника переміщення його на тому ж підприємстві, в установі, організації на інше робоче місце, в інший структурний підрозділ у тій же місцевості, доручення роботи на іншому механізмі або агрегаті у межах спеціальності, кваліфікації чи посади, обумовленої трудовим договором. Власник або уповноважений ним орган не має права переміщати працівника на роботу, протипоказану йому за станом здоров'я.

Таким чином, якщо дійсно переведення відбувається в межах одного підприємства і в межах однієї місцевості, а також якщо посада відповідає спеціальності, кваліфікації чи посаді, що були обумовлені трудовим договором і якщо внаслідок переведення істотно не змінюються умови праці, - згоди працівника на таке переведення не потребується. 

Невиконання наказу про переведення буде вважатись порушенням трудової дисципліни з усіма витікаючими обставинами. 

Доброго дня. Чи повинні резервісти перед призовом проходити медкомісію?
Автор запитання: Руслан - 14-11-2019 09:38:42

Доброго дня! Законом не передбачено обов'язкове проходження ВЛК резервістами перед призовом. Однак, резервіст може бути направлений для проходження ВЛК за його особистою заявою.

Доброго дня. Маю наступне запитання. В 2018 помер мій батько. Був складений заповіт (відписано все рухоме й нерухоме майно на мене). Проте в мене був брат непрацездатний і він заявив право на обов'язкову частку спадщини як недієздатна особа (вийшло 75% майна мені, та 25% - брату як обов'язкова частка спадщини). Спадщина скаладалась з земельного паю та автомобіля. Я повністю оформила належних мені 75% паю та авто, а брат встиг оформити лише свої 25% паю, а авто не встиг - помер. Тепер уже син брата спадкує майно свого батька (мого брата). Підкажіть будь-ласка - чи може він (і чи повинен) спадкувати 25% авто, яке брат не встиг оформити? Бо я не розумію чи застосовується в цьому випадку спадкова трансмісія на авто (нагадаю, що брат спадкував лише обов'язкову частину, в разі чого трансмісія не застосовується згідно ЦК України). Чи він може оформити лише пай? Як правильно і на кого оформити 25% авто? Дякую.
Автор запитання: Тетяна - 13-11-2019 09:40:31

Доброго дня! Якщо спадкоємець, який має право на обов’язкову частку у спадщині, не прийме спадкове майно у встановлений законом строк чи відмовиться від спадщини, майно успадковується спадкоємцями за заповітом. Таким чином, син брата може спадкувати лише те майно, право на яке було оформлене, тобто 25% паю. 25% авто спадковується Вами за заповітом. З цього приводу Вам потрібно знову звернутись до нотаріуса

 

Добрый день. Мне надо стать в центр занятости, там нужна справка о том что я являюсь членом сельского хозяйства или нет . В сельском совете мне дали справку о том что я являюсь членом сн. Хотя ни земли ни паев у меня нету. Скажите на основании чего должны выдать такую справку?
Автор запитання: Николай - 13-11-2019 09:25:46

Доброго дня! Процедура реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу, визначена Порядком реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.2018  № 792 (далі – Порядок).  Відповідно до підпункту 1 пункту 4 та пункту 17 Порядку  для надання статусу безробітного особа, яка шукає роботу, подає заяву про надання статусу безробітного, форма якої затверджується Мінсоцполітики, та пред’являє:

  • паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
  • іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, визнані в Україні біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, яким надано в Україні притулок чи тимчасовий захист, а також ті, що одержали дозвіл на імміграцію, - посвідку на постійне проживання або посвідчення біженця або особи, яка потребує додаткового захисту або якій надано тимчасовий захист;
  • довідку про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися відприйняттяреєстраційногономераобліковоїкарткиплатникаподатків, повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті);
  • трудову книжку (цивільно-правовий договір чи документ, який підтверджує припинення останнього виду зайнятості). Особа, яка втратила трудову книжку, пред’являє дублікат трудової книжки чи довідку архівної установи про прийняття та звільнення з роботи;
  • документ про освіту;
  • військово-обліковий документ для осіб, які звільнилися із строкової військової служби.

Крім зазначених документів, для отримання статусу безробітного подаються:

1) внутрішньо переміщеними особами у разі відсутності документів, що підтверджують факт звільнення:

- заява про припинення трудових відносин, справжність підпису на якій нотаріально засвідчена, або документ, що підтверджує факт припинення зайнятості (цивільно-правовий договір, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), або відповідне рішення суду - у разі припинення трудових відносин (припинення зайнятості) у судовому порядку;

- розрахунковий документ (квитанція), що підтверджує надсилання зазначеної заяви роботодавцю рекомендованим листом з описом вкладення (за можливості).

2) членами особистого селянського господарства, для яких така робота була основною (крім осіб, які закінчили або припинили навчання у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти), звільнилися із строкової військової або альтернативної (невійськової) служби і вперше приймаються на роботу та звернулися для реєстрації до центру зайнятості протягом шести місяців з дня закінчення або припинення навчання чи звільнення із служби), - довідка про припинення ведення особистого селянського господарства або вихід з такого господарства, видана сільською, селищною або міською радою за місцезнаходженням земельної ділянки.

Зазначену довідку не подають члени особистого селянського господарства, які:

- є внутрішньо переміщеними особами;

- проходили військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період;

У якому випадку лікарня розриває трудовий договір з інтерном. Дякую
Автор запитання: Максим - 12-11-2019 10:02:11

Все залежить від умов договору. В більшості випадків такий договір передбачає наступні стандартні умови: "Заклад має право відрахувати Інтерна та розірвати цей договір в односторонньому порядку у випадках: - невиконання умов договору; - за станом здоров’я відповідно до висновків медичної комісії; - порушення Інтерном Правил внутрішнього розпорядку; - вчинення протиправних дій; - невиконання навчального плану і програми без поважних причин; - пропуску занять ( у т. ч. і з поважних причин, якщо лікар (провізор)-інтерн пропустив більше третини занять на кафедрі). 

Добрий день,я живу на Франківщині,прожили з дружиною 9 років,зараз вона захотіла розлучення,забрала дітей( 8 і 5 років) і поіхала до батьків в Донецьку обл.Там подала на розлучення,майна спільнонажитого ми не маємо,так як проживали в батьків,дружина не працювала.На аліменти вона не подала і каже що не хоче,я ій перераховую кожного місяця 2000 грн.Але,чи можу я ,за місцем прописки, сам подати заяву на призначення на аліментів моїм дітям?
Автор запитання: Міша - 11-11-2019 13:31:17

Доброго дня! В разі відсутності спору, Ви не можете в судовому порядку встановити собі аліменти. Однак, ст.187 Сімейного кодексу України передбачено добровільний спосіб виконання матір’ю або батьком свого обов’язку утримувати дитину шляхом сплати аліментів. Так, один із батьків може подати заяву за місцем роботи, місцем виплати пенсії, стипендії про відрахування аліментів на дитину з його заробітної плати, пенсії, стипендії у розмірі та на строк, які визначені у цій заяві. Така заява може бути ним відкликана. На підставі заяви одного з батьків аліменти відраховуються не пізніше триденного строку від дня, встановленого для виплати заробітної плати, пенсії, стипендії.
Також, Батьки мають право укласти договір про сплату аліментів на дитину, у якому визначаються розмір та строки виплатиДоговір про сплату аліментів укладається у письмовій формі та підлягає нотаріальному посвідченню. У разі невиконання одним із батьків свого обов'язку за договором аліменти з нього можуть стягуватися на підставі виконавчого напису нотаріуса.

а яким чином можна забезпечити таку доставку? силою ж не запхаєш людину до військкомату
Автор запитання: Марія - 11-11-2019 10:38:39

Силою і не можна. Потрібно вжити всіх законних засобів, як мінімум, спробувати вручити повістку.

Лікар-інтерн вирішив відмовитися від проходження інтернатури до кінця передбачуваного строку. Чи повинен він виплатити державі кошти(заробітня плата), що були виплачені йому під час проходження інтернатури
Автор запитання: Олександр - 11-11-2019 09:25:21

Доброго дня! Положення про спеціалізацію (інтернатуру) випускників вищих  медичних і фармацевтичних закладів освіти III-IV рівня акредитації медичних факультетів університетів, затверджене наказом МОЗ № 291 від 19.09.96 прямо не регламентує підняте Вами питання. Очевидно, що відповідь на нього потрібно шукати в змісті трудового договору, що був укладеним інтерном із закладом, де він проходив інтернатуру.  

 
Доброго дня. Чи зобов'язані працівники ОСББ розносити повістки? В законі ж нічого про ОСББ не сказано
Автор запитання: Марія - 08-11-2019 17:56:49

Доброго дня! ЗУ "Про військовий обов'язок і військову службу" містить наступне положення, - "Керівники підприємств, установ, організацій та закладів освіти незалежно від підпорядкування та форми власності на вимогу військових комісаріатів забезпечують своєчасне прибуття військовозобов'язаних до визначених пунктів збору." Вказані обов'язки покладаються і на керівника ОСББ.

Доброго дня. Зараз в новинах мелькає інформація, що тепер при прийомі на роботу обов'язковою є наявність військового ідентифікацйного номера у військовому квитку, що без нього на роботу не приймуть. Пов'язують це з запуском реєстру військовозобов'язаних. Чи дійсно це так та чи законно це? Дякую
Автор запитання: Микола - 08-11-2019 09:25:36

Доброго дня! Згідно ст.24 КЗПП "Укладення трудового договору", " При укладенні трудового договору громадянин зобов'язаний подати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, трудову книжку, а у випадках, передбачених законодавством, - також документ про освіту (спеціальність, кваліфікацію), про стан здоров'я та інші документи."  Згідно ст.25 КЗПП, "При укладенні трудового договору забороняється вимагати від осіб, які поступають на роботу, відомості про їх партійну і національну приналежність, походження, реєстрацію місця проживання чи перебування та документи, подання яких не передбачено законодавством." Таким чином, вимагати при прийнятті на роботу будь-який документ, подання якого не передбачене законодавством не можна. Особисто я не знайшов норми, яка б передбачала обов'язковість подання при прицевлаштуванні такого номеру.

Yandex.Metrika