Онлайн консультації

Пошук за ключовим словом раніше наданих консультацій

Онлайн консультації

   Запитань: усього-1487, сьогодні-0;    відповідей: усього-1487, сьогодні-0


Сортування
Є відповідь  
Опубліковано  
Чекає на відповідь  
Опубліковано  
Добрий день!

26 вересня був поданий позов. Я - відповідач. На моє прохання ознайомитись з позовом мені у суді відповіли відмовою. Начебто, наразі відправлений запит про місце моєї реєстрації (хоча я є підприємцем, отже, в цьому немає необхідності). Чи маю я право ознайомитися з позовом проти мене до відкриття провадження чи таке право не передбачене? Буду дуже вдячна за відповідь.
Автор запитання: Софья - 11-10-2018 15:48:36

Доброго дня!

Згідно з п.1 ч.1 ст. 43 ЦПК учасники справи мають право: ознайомлюватися з матеріалами справи, робити з них витяги, копії, одержувати копії судових рішень.

Статус учасника справи набувається у разі відкриття провадження відповідно до ЦПК.

Відповідно до ст. 187 ЦПК (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15#n7328) за відсутності підстав для залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви чи відмови у відкритті провадження суд відкриває провадження у справі протягом п’яти днів з дня надходження позовної заяви або заяви про усунення недоліків, поданої в порядку, передбаченому статтею 185 цього Кодексу. Якщо відповідачем вказана фізична особа, яка не має статусу підприємця, суд відкриває провадження не пізніше наступного дня з дня отримання судом у порядку, передбаченому частиною восьмою цієї статті, інформації про зареєстроване у встановленому законом порядку місце проживання (перебування) фізичної особи - відповідача.

Якщо, у позовній заяві вказується відповідачем, яка має статус підприємця у такому випадку законодавство не передбачає необхідності встановлення місця проживання (перебування) фізичної особи-відповідача. У такому разі суд відкриває провадження протягом 5 днів з дня надходження позовної заяви, або заяви про усунення недоліків.  Отже, відповідно до чинного законодавства право на ознайомлення з матеріалами справи настає після винесення ухвали про відкриття провадження.

 

Добрий день! Людина інвалід 1-ї групи позичила значну суму грошей іншій особі, склавши при цьому розписку, в якій зазначена дата повернення грошей. Термін вже сплинув, боржник не віддав жодної копійки боргу і не збирається віддавати. Яким чином можна вплинути на боржника і примусити його віддати борг?
Автор запитання: Сергій - 10-10-2018 15:48:46

Доброго дня!

Згідно з ч.2 ст. 1047 ЦК (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#n4902) на підтвердження укладення договору позики та його умов може бути представлена розписка позичальника або інший документ, який посвідчує передання йому позикодавцем визначеної грошової суми або визначеної кількості речей.

Відповідно до ч.1 с. 1049 ЦК позичальник зобов'язаний повернути позикодавцеві позику (грошові кошти у такій самій сумі або речі, визначені родовими ознаками, у такій самій кількості, такого самого роду та такої самої якості, що були передані йому позикодавцем) у строк та в порядку, що встановлені договором.

У ч.1 ст. 1050 ЦК зазначено, якщо позичальник своєчасно не повернув суму позики, він зобов'язаний сплатити грошову суму відповідно до статті 625 цього Кодексу. 

Згідно ст. 625 ЦК боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Частиною 1 статті 16 ЦК передбачено, що кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.

Отже, варто звернутися з позовом до суду за захистом порушених прав.

Доброго дня! Підскажіть будь-ласка чи може держслужбовець бути обраним та працювати головою ОСББ.
Автор запитання: Сергій - 10-10-2018 11:16:53

Доброго дня!

Відповідно до п.2 ч.1 ст.25 ЗУ «Про запобігання корупції» (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#n26) особам , зазначеним у пункті 1 частини першої статті 3 цього Закону , забороняється: входити до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку (крім випадків, коли особи здійснюють функції з управління акціями (частками, паями), що належать державі чи територіальній громаді, та представляють інтереси держави чи територіальної громади в раді (спостережній раді), ревізійній комісії господарської організації), якщо інше не передбачено Конституцією або законами України.

У підпункті в п.1 ч.1 ст.3 ЗУ «Про запобігання корупції»вказано, що суб’єктами, на яких поширюється дія цього Закону, є: державні службовці.

           Згідно зі ст.4 ЗУ «Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2866-14)  об'єднання є неприбутковою організацією і не має на меті одержання прибутку для його розподілу між співвласниками. 

ОСББ є неприбутковою організацією і не має на меті одержання прибутку, тому державний службовець може бути головою ОСББ за умови, що він не буде отримувати заробітну платню чи інші привілеї за виконання своїх обов’язків на вказаній посаді.

Доброго дня. Допоможіть будь ласка у такому питанні: у домоволодінні проживають два учасники бойових дій АТО , батько і син. Чому соцзахист надає пільги лише батькові , як власнику домоволодіння, а синові відмовляє (пільга РЕС, комунальні)
Дякую.
Автор запитання: Катерина - 09-10-2018 15:48:21

Доброго дня!

Відповідно до п.5 ч.1 ст.12 ЗУ « Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12) 75-процентна знижка плати за користування комунальними послугами (газом, електроенергією та іншими послугами) та скрапленим балонним газом для побутових потреб в межах середніх норм споживання. Площа житла, на яку надається знижка, при розрахунках плати за опалення становить 21 кв. метр опалювальної площі на кожну особу, яка постійно проживає у житловому приміщенні (будинку) і має право на знижку плати, та додатково 10,5 кв. метра на сім'ю.

Згідно зі ст.12 ЗУ « Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» Пільги щодо плати за житло, комунальні послуги та паливо, надаються учасникам бойових дій та членам їх сімей, що проживають разом з ними, незалежно від виду житла чи форми власності на нього.

Площа житла, на яку нараховується 75-процентна знижка плати, визначається в максимально можливому розмірі в межах загальної площі житлового приміщення (будинку) згідно з нормами користування (споживання), встановленими цими пунктами, незалежно від наявності в складі сім'ї осіб, які не мають права на знижку плати. Якщо в складі сім'ї є особи, які мають право на знижку плати в розмірі, меншому ніж 75 процентів, спочатку обчислюється в максимально можливому розмірі 75-процентна відповідна знижка плати.

Згідно з Рішенням Конституційного Суду України від 03.06.1999 № 5-рп/99 (справа про офіційне тлумачення терміна "член сім'ї") (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v005p710-99) . Під  членом сім'ї військовослужбовця треба  розуміти особу,  що  перебуває з суб'єктом  права  на  пільги щодо оплати користування житлом і комунальними  послугами у правовідносинах, природа яких визначається: кровними  (родинними)  зв'язками або шлюбними відносинами; постійним проживанням з військовослужбовцем, веденням з ним спільного господарства. Такі ознаки (вимоги) застосовуються диференційовано при конкретному визначенні членів сім'ї, які мають право на названі пільги.

Отже, так як пільги щодо сплати комунальних послуг надається також членам сімей учасників бойових дій, що проживають разом з ними тому призначена буде тільки батьку , як власнику домоволодіння.

Доброго дня. Скажіть будь ласка, чи правомірна відмова сільською радою у наданні мені земельної ділянки. площею 2.0000га для ведення ОСГ в межах села, з посиланням на ст. 24 ЗУ "Про регулювання містобудівної діяльності" адже дана ділянка мала слугувати не для будівництва а для ведення ОСГ. Дякую.
Автор запитання: Віталій - 09-10-2018 14:19:05

Доброго дня!

Як зазначено у ч.4 ст.116 ЗКУ (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14#n992) передача земельних ділянок безоплатно у власність громадян у межах норм, визначених цим Кодексом, провадиться один раз по кожному виду використання.

Відповідно до п. б ч. 1 ст. 121 ЗКУ громадяни України мають право на безоплатну передачу їм земельних ділянок із земель державної або комунальної власності в таких розмірах: для ведення особистого селянського господарства - не більше 2,0 гектара.

Отже, для ведення особистого сільського господарства може бути надана земельна ділянка до 2,0 га, якщо Ви раніше не отримували земельну ділянку для ведення особистого сільського господарства.

Згідно з ч.3 ст. 24 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності» (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3038-17#n310) у разі відсутності плану зонування або детального плану території, затвердженого відповідно до вимог цього Закону, передача (надання) земельних ділянок із земель державної або комунальної власності у власність чи користування фізичним та юридичним особам для містобудівних потреб забороняється.

Враховуючи вказане положення, формально сільська рада може відмовити у наданні земельної ділянки у разі відсутності плану зонування або детального плану території, де розташована вказана Вами земельна ділянка. Вказаних Вами відомостей недостатньо щоб надати предметну відповідь на це питання.

Добрий день я військовослужбовець ЗСУ у мене запитання такого характеру мені було віддано наказом проведення служового розслідування по самовільному залишенню військової частини офіцером частини яке він здійсним 28 числа наказ про службове розслідування мені дали 31 числа термін проведення розслідування до 07 числа наступного місяця, за самовільне залишення частини військовослужбовців позбавляють премії повністю так як у мене термін проведення розслідування до 07 я його і закрив в щащначені терміни але позбавлення премії військовослужбовців здійснюється за місяць в якому було здійснено проступок і як наслідок я не можу написати позбавлення пермії військовослужбовцю тому що вже наступний місяць. як розібратися з даною ситуацією, виходить так що я виконав все згідно закону провів розслідування на накащ по результатам у мене ще місячний термін після проведення розслідування а я залишаюся винним і мені зара (платити за військовослужбовця) так як я проводив розслідуван і не здав наказ...
Автор запитання: Олександр - 09-10-2018 11:42:31

Доброго дня! Якщо бажаєте одержати зрозумілу відповідь, - задавайте зрозуміле питання. Прошу конкретизувати Вашу думку. Бажано користуватится знаками розділу.

обрий день! Мені 58років, військове звання ст. лейтенант, у 2011р.був виключений із військового обліку, про ,що мені в усній формі було повідомлено нач. від. кадрів,відмітки про виключення немає. У зв'язку з ліквідацією підприємства влаштувався на нову роботу. Там вимагають копію військового квитка, мотивуючи це вимогою військомату подати списки усіх чоловіків до 60р.це напевно звірка особистих данних з подальшим поставленням на військовий облік.Ставати на військовий облік бажання немаю.підскажіть будь-ласка ,як діяти у такій ситуації. Як,що виявиться,що відомості у військоматі про моє виключення із обліку відсутні,як діяти тоді? Дякую!
Автор запитання: Андрій - 08-10-2018 17:35:40

Доброго дня!

Відповідно до ЗУ «Про внесення змін до статті 28 Закону України "Про військовий обов’язок та військову службу"» (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1604-18#n5) від 22.07.2014 було збільшено граничний вік перебування у запасі.

На момент виключення Вас з військового обліку діяв ЗУ «Про військовий обов’язок та військову службу», який передбачав граничний вік перебування в запасі для Вашого звання 50 років.

Відповідно до ст. 58 Конституції України (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80)  закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи.

Отже, Вас було виключено з військового обліку відповідно до редакції закону, який діяв на час досягнення Вами граничного віку перебування у запасі, тому вимога відділу кадрів є неправомірною. Поясніть у відділі кадрів що Ви не є військовозобов’язаним і квиток у Вас відсутній.

Поставити на військовий облік Вас можуть виключно за Вашою згодою. Ми досить часто стикались з подібною ситуацією розв’язуючи проблемні питання наших клієнтів. Практика свідчить, що в переважній більшості випадків, до 2014 року РВК не приймали рішень про виключення з військового обліку осіб, в яких настав граничний вік перебування в числі військовозобов’язаних. Однак це ніяк не повинно відображатись на Ваших правах. В критичних ситуаціях ми готувати відповідні скарги до РВК та ОВК. У всіх випадках це мало позитивний результат.

Добрий день,я,05.01.1961р.н., ст. лйт. медслужби, вармії не служив.У 2011р.був виключ. із військового обліку, відмітки про це у військовому квитку немає, працюю в цншій організації. Чи маї право відділ кадрів вимагативід мене надпти копію військового квитка,мотивуючи цеякоюсь вимогою військомату подати відомостіпро всіх чоловіків до 60 років, це напевно звірка особових данних? Які мої дії? Ставати на В/о бажання немаю Дякую!
Автор запитання: Андрій - 08-10-2018 15:34:23

Доброго дня!

Відповідно до ЗУ «Про внесення змін до статті 28 Закону України "Про військовий обов’язок та військову службу"» (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1604-18#n5) від 22.07.2014 було збільшено граничний вік перебування у запасі.

На момент виключення Вас з військового обліку діяв ЗУ «Про військовий обов’язок та військову службу», який передбачав граничний вік перебування в запасу для Вашого звання 50 років.

Відповідно до ст. 58 Конституції України (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80)  закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи.

Отже, Вас було виключено з військового обліку відповідно до редакції закону, який діяв на час досягнення Вами граничного віку перебування у запасі, тому вимога відділу кадрів є неправомірною, оскільки Ви втратили статус військовозобов’язаного.

доброго дня. скажіть будь ласка.Я здаю квартиру в оренду. Квартиранти будуть сплачувати тільки комунальні. Хочу заключити договір між ними і мною. Підскажіть якщо не дай Бог виникнуть проблеми з ними чи такий договір матиме яку силу?
Автор запитання: Ната - 08-10-2018 11:31:46

Доброго дня!

Вказане Вами питання регулюється главою 59 Цивільного Кодексу України (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#n3897) Найм (оренда) житла.

Цією главою визначено підстави, умови, порядок укладення та розірвання такого договору. У разі дотримання всіх вимог передбачених законодавством, щодо укладення договору найму (оренди) житла, такий договір буде дійсним. Якщо більш предметно, то договір оренди не може бути укладений по вказаній Вами формулі. Комунальні платежі, що будуть вноситись квартирантами, фактично являються Вашим доходом і підлягають оподаткуванню.

 

Щиросердечно вітаємо вас із професійним святом – Днем юриста!
Це свято людей, які своїм словом і ділом мають стверджувати недоторканість конституційних прав і свобод громадян, непорушність законів.
Нехай ваші професійні зусилля будуть винагородженні повагою і довірою громадян, впевненістю у надійному і справедливому захисті їх конституційних прав і свобод.
Щиро зичимо вам здоров’я, добробуту, щастя й удачі, життєвої наснаги та нових здобутків у професійній і громадській діяльності в ім’я процвітання нашої України!
Автор запитання: Любов - 08-10-2018 09:27:49

Дякую! Удачі Вам!

Yandex.Metrika