Онлайн консультації

Пошук за ключовим словом раніше наданих консультацій

Онлайн консультації

   Запитань: усього-1066, сьогодні-2;    відповідей: усього-1066, сьогодні-4


Сортування
Є відповідь  
Опубліковано  
Чекає на відповідь  
Опубліковано  
Доброго дня! Який правовий статус має "Земельна шнурова книга" котра знаходиться в сільських радах?
Автор запитання: Максим - 14-02-2018 15:39:36

Земельно-шнурові книги велися сільськогосподарськими підприємствами і організаціями. На практиці, в кожному колгоспі чи радгоспі був свій землевпорядник, який вів таку книгу. Суть земельно-шнурової книги полягає у методичному відслідковуванні закріплених за громадянином прав землекористування та їх зміни. Книга містить сім колонок, основні з яких відображають наступне: прізвище, ім’я та по-батькові землекористувача; загальна площа земель, якими особа користується; характеристика земель за основними призначеннями, як то рілля, сади, інші с/г угіддя, земля під будівлями; відомості про підстави землекористування (посилання на правовстановлюючий документ – рішення, наказ, договір тощо). Головною відмінністю у процедурі набуття прав на земельні ділянки між колгоспом та радгоспом було те, що у колгоспі рішення про наділення земельної ділянки певному громадянину приймалось на загальних зборах уповноважених колгоспників та відображалось у протоколі зборів, а у радгоспах рішення про наділення землі приймав одноособово директор з виданням відповідного наказу. З 15 березня 1991 року набув чинності новий Земельний кодекс України та всі земельно-шнурові книги були передані для подальшого їх ведення у сільські ради, де вони мають знаходитись і до цього часу. Дякуємо сайту http://pravo.ck.ua/

Здравствуйте! У меня 3 года назад произошел несчастный случай,в результате которого было плохое состояние моего здоровья.Сейча я хочу что б мне дали инвалидность, тоесть податься на МСЕК. Куда я должна обратиться и есть ли смысл 3 года спустя это делать?
Автор запитання: Ира - 14-02-2018 14:21:45

Доброго дня!

Інвалідність – стійка втрата працездатності. Формально про це свідчить тимчасова втрата працездатності (стаціонарне і амбулаторне лікування) безперервно протягом чотирьох місяців або загальною тривалістю п’яти місяців протягом року.
Можливі й випадки направлення на МСЕК раніше зазначених термінів – тоді, коли неодноразове стаціонарне лікування не дає позитивних результатів і у хворого спостерігаються виражені функціональні зміни. Основними нормативними актами, що регулюють порядок проходження МСЕК і оформлення інвалідності є Наказ МОЗ
від 05.09.2011 N 561 «Про затвердження Інструкції про встановлення груп інвалідності» і відповідно сама інструкція http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1295-11 і Постанова КМУ № 1317 від 3.12.09
Положенням про порядок, умови та критерії встановлення інвалідності http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1317-2009-%D0%BF

            Згідно з «Положенням про порядок, умови та критерії встановлення інвалідності», п. 11, міські, міжрайонні, районні медико-соціальні експертні комісії визначають «ступінь обмеження життєдіяльності осіб, що звертаються для встановлення інвалідності, потребу в сторонньому нагляді, догляді або допомозі, реабілітації, реабілітаційний потенціал, групу інвалідності, причину і час її настання, професію, з якою пов’язане ушкодження здоров’я, а також ступінь втрати професійної працездатності (у відсотках) працівників, які одержали ушкодження здоров’я, пов’язане з виконанням ними трудових обов’язків».

Огляд медико-соціальної комісії проводиться за місцем проживання або лікування хворого, у тому числі, згідно з п. 15 Положення, «за місцем їх проживання або місцем перебування у закладах соціального захисту для бездомних осіб та центрах соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі, за направленням відповідного лікувально-профілактичного закладу охорони здоров'я після пред'явлення паспорта чи іншого документа, що засвідчує особу».

Ініціювати звернення до МСЕК за наявності медичних показань може сам хворий; лікар амбулаторного закладу, де він спостерігається; лікар установи, що проводила обстеження. При цьому всі висновки останніх мають рекомендаційний характер, остаточне рішення лікарі МСЕК приймають на підставі обстежень фахівців районного лікувального закладу (тобто, виписка з лікарні, навіть найвищого рівня, не замінить висновків районного спеціаліста, хоча й може бути їх обґрунтуванням).

Документи на МСЕК оформлює лікар – фахівець у тій галузі медицини, якій відповідає діагноз, на підставі котрого хворий претендує на встановлення інвалідності. Після того, як документи буде передано у МСЕК, хворому повідомлять про дату проведення огляду. Якщо особа, що звертається для оформлення інвалідності, за станом здоров’я  не може з’явитися на засідання МСЕК, і це підтверджено висновком лікарсько-консультативної комісії, то може бути проведено огляд у неї вдома, у стаціонарній установі тимчасового проживання, у закладах соціального захисту для бездомних громадян тощо. А якщо така особа проживає у віддаленій, важкодоступній місцевості, то в окремих випадках комісія може прийняти рішення (за згодою цієї особи) заочно, на підставі наданих документів.

Датою, від якої встановлено інвалідність, вважається та, якою подано документи на МСЕК. Якщо це повторне звернення, то, незалежно від дати проведення комісії, у разі подовження терміну інвалідності вона буде безперервною (якщо, припустімо, термін інвалідності спливав 01.10, а проходження МСЕК було призначено на 12.10, то в разі позитивного висновку комісії  інвалідність подовжується все одно з 01.10). Якщо хворий перебував на лікарняному листку у зв’язку із проходженням МСЕК, його закривають днем, що передував дню огляду. У разі повторного проходження комісії видачі лікарняного листка з цієї причини не передбачено.

Якщо хворий не згодний з висновком районної МСЕК, він може оскаржити її рішення. Для цього не пізніше місячного строку в районній МСЕК слід залишити заяву за відповідною формою. На її підставі буде призначено розгляд документів, поданих хворим, на комісії вищого рівня – обласній. У Харківській області працюють чотири обласні комісії, які курирують районні і спеціалізовані МСЕКи. На одній із цих комісій у призначений нею час і буде розглянуто документи хворого, якого повідомлять про це у зручній для обох сторін формі. Рішення обласної комісії є вищим за рішення районної.
Якщо хворий не погодиться і з рішенням обласної комісії, він може оскаржувати його й далі. Тут є три варіанти дій.

Хворий може залишити в обласній комісії заяву з проханням направити його на обстеження в  Український державний науково-дослідний інститут медико-соціальних проблем інвалідності (Дніпропетровськ). На підставі цієї заяви хворому видається іменна путівка, в якій вказано певну визначену дату, коли він має прибути в інститут із документами, перелік яких додається.

Медико-експертні документи висилають поштою так, щоб у зазначений строк вони вже були в інституті. В УДНДІМСПІ абсолютно безкоштовно надають: розміщення, харчування, обстеження в межах діагнозу. Термін перебування – 10–12 днів. Дорога – коштом хворого. Лікарняний лист на час перебування на обстеженні не надається, епікриз із датами перебування в інституті хворому надсилають поштою. Другий екземпляр епікризу висилають в обласну МСЕК, з рішенням якої особа була не згодною. На підставі цих рекомендацій обласна МСЕК протоколом засідання оформлює висновки, які й направляє хворому.

Другий шлях вирішення проблеми незгоди з висновками МСЕК полягає в тому, що за наявності фактів порушення законодавства України про МСЕК хворий залишає в обласній комісії заяву, в якій просить провести огляд у МСЕК іншої області. Місце проведення такого обстеження – за рішенням Міністерства охорони здоров’я України.
Схожий з попереднім і третій варіант вирішення проблеми незгоди з рішенням обласної МСЕК. Але у цьому разі за наявності фактів порушення законодавства України про МСЕК хворому за рішенням Міністерства охорони здоров’я України пропонують розглянути його документи в Центральну МСЕК України (Київ).

Мій бувший чоловік прописаний в моєму будинку. Будинок я успадкувала від батька. Чоловік не живе тут вже більш як 7 років. Він переїхав в інше місто і я його з тих пір не бачила. Однак, протягом останніх 3 місяців на мою адресу почали надходити судові документи. З них я зрозуміла що Іван взяв кредит і тепер банк з ним судиться. В мене питання, чи може банк забрати мій будинок за той кредит?
Автор запитання: Ірина - 13-02-2018 16:22:01

Доброго дня! Якщо Ви не виступали поручителем при укладенні кридитного договору, а Ваш колишній чоловік не є співвласником будинку, майну нічого не загрожує. При цьому, раджу в судовому порядку визнати Вашого колишнього чоловіка таким, що втратив право проживання і "виписати" його з помешкання. Відповідний позов ми можемо для Вас підготувати.

Большое спасибо уважаемый Павел Викторович! Военком реально "умылся"! Как просто. Огромное спасибо!
Автор запитання: Виталий - 13-02-2018 15:35:26

На все добре!

Доброго дня!Я вчителька початкових класів,якщо я працюю на півтори ставки то відпустка мені повинна нараховуватися як на одну чи півтори ставки?
Автор запитання: Олеся - 13-02-2018 11:06:04

Доброго дня! Порядок надання відпусток регламентується ЗУ "Про відпустки" http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80 . Поряд з цим законом, терміни відпустки вчителям регламентуються Постановою КМУ № 346 від 14.04.1997  "Про затвердження Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам". http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/346-97-%D0%BF/page  Відпустка у Вашому випадку нараховуюється не за робоче навантаження, а за термін безперервної роботи в освітньому закладі.

Куди та як можна скаржитись якщо під час проходження влк в військоматы,лікар поставив неправиьний діагноз й взагалі некоректно себе веде?
Автор запитання: Олег - 12-02-2018 13:45:27

Доброго дня! Постанова ВЛК регіонів може бути оскаржена у ЦВЛК або у судовому порядку.Оскарження рішення ВЛК в суді здійснюється в порядку, передбаченому Кодексом адміністративного судочинства України (далі – Кодекс) http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2747-15. Для оскарження в судовому порядку необхідно  подати позов до адміністративного суду за місцем знаходження позивача, оскільки, відповідно до ч. 2 статті 19 Кодексу адміністративного судочинства адміністративні справи з приводу оскарження правових актів індивідуальної дії, а також дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень, які прийняті (вчинені, допущені) стосовно конкретної фізичної чи юридичної особи (їх об'єднань), вирішуються за вибором позивача адміністративним судом за зареєстрованим у встановленому законом порядку місцем проживання (перебування, знаходження) цієї особи-позивача, або адміністративним судом за місцезнаходженням відповідача, крім випадків, передбачених Кодексом адміністративного судочинства.

Доброго ранку!Якщо я придбаю старий будинок у селі(під знос) чи можу я самостійно знести його та побудувати новий чи потрібно отримати дозвіл на знесення та забудову?
Автор запитання: Інна - 11-02-2018 18:22:45

Доброго дня! Пропоную ознайомитись з ПОСТАНОВОЮ Кабінету міністрів України від 7 червня 2017 р. № 406 "Про затвердження переліку будівельних робіт, які не потребують документів, що дають право на їх виконання, та після закінчення яких об’єкт не підлягає прийняттю в експлуатацію" https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/250057520 Згідно давної постанови, до таких робіт відносяться "Роботи з переобладнання та перепланування жилого будинку і жилого приміщення, а також нежилого будинку, будівлі, споруди, приміщення в них, виконання яких не передбачає втручання в огороджувальні та несучі конструкції та/або інженерні системи загального користування, — щодо об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1)."  а також "Знесення і демонтаж будівель та споруд без подальшого будівництва, які не є підготовчими роботами, та без порушення експлуатаційної придатності інших будівель і споруд."

Здравствуйте!Мне предложиди купить авто по гендоверенностюАвто пригнали из Германии и поставили здесь на учёт собственник.Но так как в течение года он не имеет права её продать он мне предлагает купить её по гендоверенности?Сумма за авто немалая и я опасаюсь не может ли он после получения денег анулировать доверенность?Как мне в данном случае себя обезопасить ?Как лучше поступить?
Автор запитання: Степан - 11-02-2018 16:56:11

Доброго дня! Купівля автомобіля по генеральному дорученню це завжди ризик. Власник авто може завжди його відмінити. Рекомендую укласти попередній договір купівлі-продажу, в якому буде обумовлено термін укладення основного договору, передачу авто в тимчасове користування до укладення основного договору та фінансову відповідальність за порушення умов даного договору. Проект договору Вам може підготувати наш офіс. 

Добрый день!У меня такой вопрос:Могу ли продать дом и земельный участок,доставшиеся мне по наследству имея нотариально заверенный документ о наследстве?Нужно ли мне оформлять право собственности на участок и дом переоформлять на своё имя во всех инстанциях?И как скоро я могу это сделать после получения документа из нотариата?
Автор запитання: Ирина - 11-02-2018 16:53:25

Доброго дня! Ви можете продавати лише майно яке Вам належить. Тому, Вам потрібно буде зареєструвати право власності, а лише потім продавати будинок та землю. Про терміни не скажу. На це можуть впливати різні чинники.

Доброго дня. Подружка оформила кредит на мене . Обіцяла вчасно його погашати. Зразу все було добре тепер проплати йдуть з запізненням . Я бачу що в найближчім часі вона поставить мене перед фактом що їй нема чим сплачувати кредит. Як я можу себе застрахувати від даної ситуації, щоб з часом самій не погашати її кредит. Буду вдячна за консультацію.
Автор запитання: Оля - 09-02-2018 17:19:43

Доброго дня!  Ви є стороною договору і якщо Ваша "подруга" перестане вносити платежі - банк Вас буде мати претензії виключно до Вас.  Пропоную, насамперед самій контролювати своєчасність сплати відсотків і погашення тіла кредиту, щоб не набігли зайві відсотки і відсотки на відсотки. Без вивчення договору більш нічого порадити не можу! На все Добре!  

Yandex.Metrika