Онлайн консультації

Пошук за ключовим словом раніше наданих консультацій

Онлайн консультації

   Запитань: усього-1553, сьогодні-0;    відповідей: усього-1553, сьогодні-0


Сортування
Є відповідь  
Опубліковано  
Чекає на відповідь  
Опубліковано  
Доброго дня! Юридична адреса установи не збігається з місцем фактичного розташування (знаходится у місті, а зареєстрована у сусідньому селі). Як мають сплачуватись податки? Дякую.
Автор запитання: Ольга - 14-12-2018 14:15:11

Доброго дня!

Відповідно до п.49.1 ст.49 ПК України (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n1206) податкова декларація подається за звітний період в установлені цим Кодексом строки контролюючому органу, в якому перебуває на обліку платник податків.

З погляду контролюючих органів фактична адреса повинна збігатися з адресою, зазначеною у реєстраційних документах, тобто так званою «юридичною адресою». Однак у ході діяльності фактичне знаходження може змінитися. У цьому випадку необхідно провести зміни в реєстраційних документах у відповідності до с.17 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб і фізичних осіб – підприємців» (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15)

Доброго дня! Я вчитель в школі, 0.5 ставки.
Вранці добирався до роботи, дорога була не чищенна І трохи слизькою. По трудовому розпорядку не був на роботі за 15 хв. Але урок розпочав вчасно. Був на роботі за хвилину до початку уроку. Заступник директора вимагає письмового пояснення за спізнення. Написав, що було небезпечно швидко їхати, задля безпеки пасажирів, транспортний засіб їхав повільніше ніж зазвичай. Можуть мене звільнити за спізнення? За яким документом?
Автор запитання: сергій - 14-12-2018 13:19:18

Доброго дня!

Стаття 147 КЗпП (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#n841) передбачає, що за порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано тільки один з таких заходів стягнення:1) догана;2) звільнення. Законодавством, статутами і положеннями про дисципліну можуть бути передбачені для окремих категорій працівників й інші дисциплінарні стягнення.

Згідно з ч.3 ст.149 КЗпП при обранні виду стягнення власник або уповноважений ним орган повинен враховувати ступінь тяжкості вчиненого проступку і заподіяну ним шкоду, обставини, за яких вчинено проступок, і попередню роботу працівника.

Відповідно до положень Типових правил внутрішнього трудового розпорядку для робітників та службовців підприємств, установ, організацій, затверджених постановою Державного комітету праці СРСР від 20.07.84 р. N 213 (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0213400-84) , порушення трудової дисципліни визначається як невиконання або неналежне виконання з вини працівника покладених на нього трудових обов'язків.

Згідно з п.25 Типових правил внутрішнього трудового розпорядку для робітників та службовців підприємств, установ, організацій, затверджених постановою Державного комітету праці СРСР від 20.07.84 р. N 213 увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть
применено за систематическое неисполнение рабочим или служащим без
уважительных причин обязанностей, возложенных на него трудовым
договором или правилами внутреннего трудового распорядка, если к
рабочему или служащему ранее применялись меры дисциплинарного или
общественного взыскания, за прогул (в том числе за отсутствие на
работе более трех часов в течение рабочего дня) без уважительных
причин, а также за появление на работе в нетрезвом состоянии.

Отже, дисциплінарне стягнення за порушення трудової дисципліни у вигляді звільнення може застосовуватися у разі, якщо раніше до працівника вже застосовувались інші види стягнень за порушення трудової дисципліни.

Доброго дня! Якщо я роки 4 тому назад виступала поручителем за особу котра взяла кредит в банку,а тепер ця особа не виплатила кредит й до мне звонять кожного дня з банку й вимагають сплатити борг за ту особу, яким чином можно це припинити?чи законно все це взагалі?(дзвінки з банку)
Автор запитання: леся - 12-12-2018 13:43:11

Доброго дня!

Відповідно до ч.1 ст.553 ЦК України (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#n2811) за договором поруки поручитель поручається перед кредитором боржника за виконання ним свого обов'язку. Поручитель відповідає перед кредитором за порушення зобов'язання боржником.

Згідно з ч.1 ст. 554 ЦК України у разі порушення боржником зобов'язання, забезпеченого порукою, боржник і поручитель відповідають перед кредитором як солідарні боржники, якщо договором поруки не встановлено додаткову (субсидіарну) відповідальність поручителя.

У разі, укладення Вами договору поруки з банком, у Вас можуть вимагати виконання порушеного зобов¢язання покладеного на боржника у відповідності до положень договору. Така вимога є законною у разі дотримання всіх вимог передбачених ЦК України для укладення договору поруки та договір не було припинено відповідно до ст.559 ЦК України.

Доброго дня. Я закінчив бакалавра. скільки по закону мав би я служити в армії. 12 чи 18 місяців?
Автор запитання: Віктор - 12-12-2018 12:33:03

Доброго дня!

Відповідно до ч.1 ст.23 ЗУ «Пров військовий обов’язок та військову службу» (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2232-12#n428) строки строкової військової служби в календарному обчисленні встановлюються:

  • для солдатів і матросів, сержантів і старшин, які проходять строкову військову службу в Збройних Силах України та інших військових формуваннях, - до 18 місяців;

  • для осіб, які на час призову на строкову військову службу мають ступінь вищої освіти спеціаліст або магістр, - до 12 місяців.

Отже, у Вашому випадку строк строкової служби може складати до 18 місяців.

Подскажите не должны ли нас военных отправить обратно в наши полки при вводе ВП но наши части не попали в эти областях.
Автор запитання: Ярослав - 11-12-2018 16:43:59

Доброго дня! Ваше питання не зрозуміле. Сформулюйте його належним чином.

Здравствуйте. Столкнулся с такой ситуацией. Недавно умер мой отец. У отца был земельный участок, находящийся в аренде у фермера. Было оформлено наследство - два наследника, я и брат (мои 75%, его 25%). Согласно договора об аренде данного участка, действие его не прекращается после смены владельца (соответствующая норма есть и в Законе Украины "Про оренду землі" ст. 32). Договор я перезаключать не планирую и согласно ст. 30 Закона Украины "Про оренду землі" заставить меня об этом никто не имеет права. Так же я уведомил орендаря согласно статьи 148-1 Земельного кодекса Украины о смене собственника предоставив все указанные в статье данные отправив рекомендованым письмом с уведомлением о вручении орендарю. Орендарь отказывается выплачивать мне плату за оренду, мотивируя тем, что я должен с братом приехать лично и что-то там залючить. С братом не общаемся, ехать нет никакого желания. Правомерны ли в этом случае действия оерндаря или нужно составлять иск в суд?
Автор запитання: Александр - 11-12-2018 14:09:57

Доброго дня!

Згідно з ч.1 ст.148-1 ЗК України ( http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/161-14 ) До особи, яка набула право власності на земельну ділянку, що перебуває у користуванні іншої особи, з моменту переходу права власності на земельну ділянку переходять права та обов’язки попереднього власника земельної ділянки за чинними договорами оренди, суперфіцію, емфітевзису, земельного сервітуту щодо такої земельної ділянки.

Частиною 3 ст.148-1 ЗК України особа, яка набула право власності на земельну ділянку, протягом одного місяця з дня набуття права власності на неї зобов’язана повідомити про це її користувачів із зазначенням:

  • кадастрового номера (за наявності), місця розташування та площі земельної ділянки;

  • найменування (для юридичних осіб), прізвища, ім’я, по батькові (для фізичних осіб) нового власника;

  • місця проживання (знаходження) нового власника, його поштової адреси;

  • платіжних реквізитів (у разі, якщо законом або договором передбачена плата за користування земельною ділянкою у грошовій формі).

    Повідомлення надсилається користувачу земельної ділянки рекомендованим листом з повідомленням про вручення або вручається йому особисто під розписку.

Відповідно до ч.4 ст.32 ЗУ «Про оренду землі» (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/161-14) перехід права власності на орендовану земельну ділянку до іншої особи (у тому числі в порядку спадкування), реорганізація юридичної особи-орендаря не є підставою для зміни умов або припинення договору, якщо інше не передбачено договором оренди землі.

Частиною 4 ст.148-1 ЗК України за згодою сторін договору оренди, суперфіцію, емфітевзису, земельного сервітуту чи застави до такого договору можуть бути внесені зміни із зазначенням нового власника земельної ділянки.

Відповідно до ст. 30 ЗУ «Про оренду землі»  зміна умов договору оренди землі здійснюється за взаємною згодою сторін. У разі недосягнення згоди щодо зміни умов договору оренди землі спір вирішується в судовому порядку.

Отже, перехід права власності на земельну ділянку не є підставою для обов’язкового внесення змін до договору для отримання орендної плати правонаступником, у разі повідомлення фермера про перехід до Вас права власності на земельну ділянку у встановленому законодавством порядку. Тобто, законодавство не передбачає обов’язкової особистої зустрічі з користувачем Вашої земельної ділянки. За згодою сторін можуть бути внесені зміни щодо нового власника земельної ділянки. У разі ж недосягнення згоди з орендарем, Ви можете звернутися до суду для вирішення спору.

Доброго дня! Чи потрібно в електронній декларації за 2018 рік вказувати відомості про повнолітню дочку, її доходи і нерухомість (квартиру в новобудові), якщо з 20 червня 2018 року вона не проживає зі мною і зареєстрована за іншою адресою? У деклараціях за 2016-2017 роки я подавала дані про цю квартиру дочки в новобудові в розділі незавершене будівництво та про суму пайового внеску в розділі корпоративні права. Будинок був зданий в експлуатацію в березні 2018 року, а право власності зареєстровано на дочку в Держреєстрі 5 червня 2018 року, тобто на момент реєстрації права власності дочка ще проживала зі мною. Дякую!

Автор запитання: Олена - 10-12-2018 00:11:19

Доброго дня!

Відповідно до статті 1 ЗУ «Про запобігання корупції» (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#n5) членами сім’ї суб’єкта декларування вважаються особи, які перебувають у шлюбі, а також їхні діти, у тому числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі.

Отже, як зазначається у п.19 Роз¢ясненні Національного агентства з запобігання корупції щодо заповнення електронних декларацій (https://nazk.gov.ua/sites/default/files/docs/2018/news/subyekt_i_chleny_simyi.pdf) усі інші особи, за відсутності хоча б однієї із вказаних ознак для цілей декларування не вважаються членами сім’ї суб’єкта декларування. Слід також звернути увагу на те, що в декларацію включається інформація про членів сім’ї станом на останній день звітного періоду. Тобто, якщо упродовж звітного періоду – незалежно від тривалості – особа спільно проживала із суб’єктом декларування, була пов’язана з ним спільним побутом та мала взаємні права та обов’язки, але таке спільне проживання було припинено станом на останній день звітного періоду (наприклад, 31 грудня для щорічної декларації), то особа не вважається членом сім’ї суб’єкта декларування й інформація про неї в декларації не відображається. У разі не проживання Вашої доньки станом на день подання декларації разом з Вами - вона не буде вважатися членом Вашої сім¢ї .

Доброго дня. Підскажіть будь ласка, на підприємстві встановлюють на проходній завода алкотестер. Законно це чи ні? Потрібні якісь документи? Можу відмовитись від данної процедури?
Автор запитання: Любов - 06-12-2018 14:13:20

Доброго дня!

Відповідно до ст.13 ЗУ «Про охорону праці» (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2694-12/print)   роботодавець зобов'язаний створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці.

Згідно зі ст. 141 КЗпП (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#n826) власник або уповноважений ним орган повинен правильно організувати працю працівників, створювати умови для зростання продуктивності праці, забезпечувати трудову і виробничу дисципліну, неухильно додержувати законодавства про працю і правил охорони праці, уважно ставитися до потреб і запитів працівників, поліпшувати умови їх праці та побуту.

Стаття 142 КЗпП передбачає, що  Трудовий розпорядок на підприємствах, в установах, організаціях визначається правилами внутрішнього трудового розпорядку, які затверджуються трудовими колективами за поданням власника або уповноваженого ним органу і виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) на основі типових правил.

Положення законодавства не містять заборони для використання алкотестеру на підприємстві. Таке положення повинно міститися у Правилах Внутрішнього трудового розпорядку та кожен працівник повинен бути ознайомлений з вказаною вимогою. Також алкотестер повинен бути сертифікований відповідно до вимог чинного законодавства. Проходження алкотестеру повинно проводитися без порушень прав та свобод працівника. У разі якщо вказаними діями будуть порушено Ваші права Ви можете відмовитися від проходження алкотестеру, однак при цьому потрібно мотивовано пояснити в чому саме порушуються Ваші права.

Добрий день. Скажить будь ласка які підстави звільнення завуча школи.Дякую
Автор запитання: Віктор Антонович - 05-12-2018 15:25:23

Доброго дня!

Відповідно до п.12 «Типових правил внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів України» (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0121-94 ) припинення трудового договору може мати місце лише на підставах, передбачених   чинним   законодавством,   та   умовами, передбаченими в контракті.

Згідно з п. 13. «Типових правил внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів України» розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу допускається у випадках, передбачених чинним законодавством та умовами контракту.  Звільнення педагогічних працівників у зв'язку із скороченням
обсягу роботи може мати місце тільки в кінці навчального року.
Звільнення педагогічних     працівників   за   результатами атестації, а також у   випадках   ліквідації   закладу   освіти, скорочення кількості   або   штату працівників   здійснюється у відповідності з чинним законодавством.

            Стаття 36 КЗпП (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#n204) визначає підстави припинення трудового договору.

            Враховуючи вищезазначені положення, підставами припинення трудового договору з педагогічними працівниками є законодавство України та умови зазначені у контракті.

 

Доброго дня! Я відслужив строкову службу рік тому, мене викликають на бесіду з військовим комісаром, до того ж примусово.Хто порушує закон? Що загрожує мені за неявку в РВК?
Автор запитання: Владислав - 05-12-2018 12:16:13

Доброго дня!

Відповідно до ст.10 ЗУ «Про військовий обов’язок та військову службу» (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2232-12#n14 ) громадяни України, які приписані до призовних дільниць або перебувають у запасі Збройних Сил України чи проходять службу у військовому резерві, зобов'язані: прибувати за викликом районного (міського) військового комісаріату для оформлення військово-облікових документів, приписки, проходження медичного огляду, направлення на підготовку з метою здобуття або вдосконалення військово-облікової спеціальності, призову на військову службу або на збори військовозобов'язаних.

Стаття 210 КУпАП (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n2428)   передбачає, що за порушення військовозобов'язаними чи призовниками правил військового обліку, неявка їх на виклик до військового комісаріату без поважних причин або несвоєчасне подання в обліковий орган, де вони перебувають на військовому обліку, відомостей про зміну місця проживання, освіти, місця роботи, посади, а також порушення порядку проходження навчальних зборів (занять) у навчальних закладах Товариства сприяння обороні України та професійно-технічних навчальних закладах - тягнуть за собою накладення штрафу від п'яти до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Отже, Вас можуть викликати до військкомату у встановленому законодавством порядку. У разі неявки на виклик військкомату Вас може бути притягнуто до адміністративної відповідальності

Yandex.Metrika