Онлайн консультації

Пошук за ключовим словом раніше наданих консультацій

Онлайн консультації

   Запитань: усього-1553, сьогодні-0;    відповідей: усього-1553, сьогодні-0


Сортування
Є відповідь  
Опубліковано  
Чекає на відповідь  
Опубліковано  
Доброго дня, мій хлопець курсант НАСВ, сталося так, що під час служби він захворів на гепатит А. За рішенням ВЛК було, що захворювання пов'язане з проходженням військової служби, а також вимога відпустки за станом здоров'я на 30 днів. Спочатку начальник факультету відмовлявся підписати рапопр,опираючись на військовий стан. Пройшов тиждень, військовий стан відмінено і зараз він заявляє про те, що підпише рапорт лише на зимовий отпуск (15днів). Що робити в даній ситуації, бо можливость продовжити нормальне лікування, яке передбачає дієти, в казармі звісно немає
Автор запитання: Діана - 26-12-2018 18:41:37

Доброго дня!

Відповідно до п.6.11 глави 6 розділу II Наказу Міністерства Оборони «Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України» (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1109-08) постанова ВЛК про потребу військовослужбовця у відпустці за станом здоров'я приймається після закінчення стаціонарного лікування в разі, коли для повного відновлення функції і працездатності необхідний термін - не менше 30 календарних днів. Постанова про потребу у відпустці за станом здоров'я оформлюється довідкою ВЛК, яка підлягає контролю штатною ВЛК (без затвердження). Постанова ВЛК про потребу у звільненні від виконання службових обов'язків (занять) за станом здоров'я оформлюється довідкою ВЛК, яка затвердженню штатною ВЛК не підлягає.

Відповідно до ч.1 ст.42 ЗУ «Про військовий обов’язок та військову службу» (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2232-12#n779) керівники, інші посадові особи органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ та організацій незалежно від підпорядкування і форм власності та громадяни України, винні у порушенні порядку військового обліку, допризовної підготовки, приписки до призовних дільниць, призову на строкову військову службу, проходження служби у військовому резерві, проходження зборів, мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності, прибуття за викликом до військового комісаріату, а також у вчиненні інших порушень законодавства про військовий обов'язок і військову службу, несуть відповідальність згідно із законом.

Отже, відповідно до законодавства у такому випадку ненадання відпустки є порушенням з боку начальника факультету. У такому разі слід звернутися до штатної ВЛК, яка надавала довідку про необхідність відпустки, оскільки до їх компетенції контроль за виконанням такої постанови, або до вищестоящого командира.

Доброго дня, я працюю вихователем в дитячому садку, і нам уже другий рік не виплачують новорічної премії, хоч раніше завжди виплачували. Скажіть будь ласка, чи можливо добитись того, щоб її виплатили і чи є якісь вказівки щодо цієї ситуації в законі? Дякую!
Автор запитання: Оксана - 25-12-2018 20:26:28

Доброго дня!

У Вашому питанні не зазначено, чи вказаний Вами дитячий садок є державним дошкільним навчальним закладом чи приватним.

У разі, якщо це державний ДНЗ то, відповідно до ст. 8 Закону про оплату праці  держава (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/108/95-%D0%B2%D1%80 ) здійснює встановлення умов і розмірів оплати праці працівників установ та організацій, що фінансуються чи дотуються з бюджету. Умови і розмір оплати праці таких працівників визначаються постановами КМУ (та відомчими актами, розробленими на їх виконання).

Згідно з пп. В п.4 Постанови КМУ «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1298-2002-%D0%BF) надати право керівникам місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, при яких створені централізовані бухгалтерії, керівникам бюджетних установ, закладів та організацій в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах доходів і видатків: затверджувати порядок і розміри преміювання працівників відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи у межах коштів на оплату праці.

Цим документом визначено, що премію таким працівникам виплачують відповідно до особистого внеску в загальні результати роботи. Тобто йдеться про виробничу премію. А ось інших видів премій (наприклад, премій до державних і професійних свят та ювілейних дат тощо) не передбачено.

У разі, якщо це приватний ДНЗ, відповідно до ч.2 ст.97 КЗпП (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#n833) форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються підприємствами, установами, організаціями самостійно у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною та галузевими (регіональними) угодами. Якщо колективний договір на підприємстві, в установі, організації не укладено, власник або уповноважений ним орган зобов'язаний погодити ці питання з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником), що представляє інтереси більшості працівників, а у разі його відсутності - з іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом.

            Тобто, нарахування премій буде здійснюватися у відповідності до колективного договору, у якому буде визначено перелік премій, які можуть нараховуватися працівникам.

Обов¢язковість нарахування премії до державних та професійних свят не передбачено законодавством ні для державних, ні для приватних ДНЗ.

Вітаю, спочатку я резервіст 1 черти, а по 2 я студент (стаціонар), чи тідпадаю я на військові збори? Я можу підтвердити це наказом про зарахування, чи студенти мають якусь пільгу або права щоб вони не потрапили на збори! Дякую.
Автор запитання: АнтонН - 24-12-2018 22:30:23

Доброго дня!

Вказане питання визначає стаття 35 Указу Президента України «Про Положення про проходження громадянами України служби у військовому резерві Збройних Сил України» http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/618/2012 . Резервіста можуть звільнити від виконання обов'язків служби у військовому резерві, якщо:

 • у нього помер близький родич (батьки, дружина, чоловік, дитина, рідний брат, сестра, дідусь, бабуся) або близький родич дружини (чоловіка) пізніше, ніж за сім днів до початку зборів;

 • резервіст хворий або йому необхідно доглядати за хворою дружиною (чоловіком), дитиною або батьками своїми чи дружини (чоловіка), які проживають разом з резервістом і за якими не може доглядати інший близький родич;

 • резервіст перебуває під слідством, або відбуває адміністративне чи кримінальне покарання, яке унеможливлює його прибуття;

 • резервіст потрапив під вплив надзвичайної ситуації, яка виникла під час виклику на збори і стала перешкодою своєчасному прибуттю;

 • резервіст складає державні іспити у вузах.

 • іншими обставинами - за рішенням командира (начальника) військової частини (установи).

Для звільнення треба подати рапорт із необхідними документами, або ж член його родини повинен написати заяву. Вирішує питання про звільнення резервіста від виконання обов'язків служби у військовому резерві командир військової частини.

Тобто, відповідно до законодавства, чітко не визначено підставу для звільнення від виконання обов'язків служби у військовому резерві у зв’язку з навчанням у ВНЗ з денною формою навчання. Проте, враховуючи положення Указу Президента, перелік підстав не є вичерпним та за рішенням командира резервіст може бути звільнений від проходження зборів через підстави, які законодавчо не закріплені.

 

Якщо я офіцер запасу , 28 років вислуги, звільнений за станом здоров,я, але тут же залишився держслужбовцем в МО, в тому ж управлінні,уже більше 10 років, учасник бойових дій, отримав 3 роки назад службове житло від МО, то чи маю я право його розслужебити?
Автор запитання: Елл - 22-12-2018 14:08:22

Доброго дня! Частиною 8 статті 12 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2011-12 передбачено, що військовослужбовці, які мають вислугу на військовій службі 20 років і більше, у разі звільнення з військової служби за станом здоров'я, віком, у зв'язку із скороченням штатів, а також звільнені з військової служби особи, які стали інвалідами I чи II групи, члени сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби, мають право на безплатне одержання у приватну власність жилого приміщення, яке вони займають у будинках державного житлового фонду. Отже, Ви маєте право звернутись до органу, який надав службове житло , з проханням зняти з житла статус службового.

Чому зараз припинене звільнення військових по закінченню контракту в зоні там де немає військового стану?
Автор запитання: Ігор - 20-12-2018 17:21:13

Доброго дня!

Звільнення військовослужбовців відбувається у відповідності до ст.26 ЗУ «Про військовий обов’язок та військову службу» (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2232-12#n1092 ) та Директиви № Д-1 від 03.07.2018 «Про визначення строків звільнення з військової служби військовослужбовців, які набули право на звільнення зі служби, та особливості їх звільнення» (https://www.ukrmilitary.com/2018/07/zvilnennya.html#more )

Відповідно до положень Директиви № Д-1 починаючи з 01 липня 2018 року з військової служби звільняються військовослужбовців, які не висловили бажання продовжувати військову службу та які:

 • уклали контракт на строк до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію та вислужили не менше 24 місяців військової служби за контрактом;

 • проходять військову службу за контрактом, дію якого продовжено понад встановлені строки на період до закінчення особливого періоду або до оголошення демобілізації, та які вислужили не менше 18 місяців з дати продовження дії контракту;

Відповідно директиви звільнення військовослужбовців, які набули таке право на звільнення до 23 червня 2018 року (крім військовослужбовців, які виконують завдання в інтересах оборони України під час дії особливого періоду...) та висловили бажання звільнитися з військової служби, здійснюватиметься протягом трьох місяців у таких обсягах (узагальнені показники):

 • до 01 серпня 2018 року – до 25 %;

 • до 01 вересня 2018 року – до 25 %;

 • до 23 вересня 2018 року – до 50 %.

Надалі звільнення з військової служби військовослужбовців, які набули (набудуть) таке право на звільнення після 23 червня 2018 року та висловлять бажання звільнитися з військової служби, буде здійснюватись в установленому порядку у відповідності з вимогами нормативно-правових актів з питань проходження військової служби у Збройних Силах України протягом трьох місяців з дня набуття такого права.

Військовослужбовці, які набули право на звільнення, але не висловили бажання звільнитися з військової служби, продовжують військову службу.

Інших нормативно-правових документів, які б перешкоджали звільненню військовослужбовців у зв’язку з закінченням контракту прийнято не було.

Добрий день,
при усиновлені дитини, у свідоцтві про народження в графу батьки доваблаються усиновачі?
тобто по документах після усиновлення дитина буде вважатися ніби народженна цими батьками, що всиновили? чи по документах буде ясно, що дитина всиновлена?
Автор запитання: Світлана - 19-12-2018 21:49:46

Доброго дня!

Відповідно до ст.229 СК України (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14#n1203) особа, яка подала заяву про усиновлення, може виявити бажання бути записаною у Книзі реєстрації народжень матір'ю, батьком дитини або повнолітньої особи. Якщо усиновлюється дитина, яка досягла семи років, то для запису усиновлювача матір'ю, батьком потрібна згода дитини, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 218 цього Кодексу. Суд задовольняє таку заяву усиновлювача у рішенні про усиновлення, якщо це відповідає інтересам дитини.

Частиною 1 ст.231 СК України якщо усиновлювачами є одночасно жінка та чоловік і якщо вони записуються батьками дитини, відповідно змінюються прізвище та по батькові дитини.

Згідно зі ст.233 СК України на підставі рішення суду про усиновлення в актовий запис про народження дитини або повнолітньої особи, складений органами державної реєстрації актів цивільного стану України, орган державної реєстрації актів цивільного стану вносить відповідні зміни і видає нове Свідоцтво про народження з урахуванням цих змін. Свідоцтво про народження, що було видане раніше, анулюється.

Тобто, виходячи з положень Сімейного Кодексу України особа, яка усиновлює дитину може за власним бажанням бути записана у Книзі реєстрації народжень матір¢ю , батьком дитини. На підставі рішення суду РАЦС вносить відповідні зміни, зазначені у рішенні суду та видає нове Свідоцтво про народження з врахуванням змін.

Доброго дня! Підкажіть будь ласка по оформленню субсидії:син являється власником житла, проживає там, але не прописаний, рахунки по оплаті комунальних послуг відкриті на нього. Разом з ним проживають його дружина та син, які прописані. Хто має звертатись із заявою про надання субсидії?
Автор запитання: Ольга - 19-12-2018 08:37:46

Доброго дня!

Відповідно до п.8 Положення
про порядок призначення житлових субсидій (
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/329-2018-%D0%BF) житлова субсидія призначається одному із членів домогосподарства, які зареєстровані і фактично проживають в житловому приміщенні (будинку).

Тобто, відповідно до законодавства у Вашому випадку, субсидія може призначатися дружині або сину (якщо він досяг 18р.) оскільки вони зареєстровані та фактично проживають за вказаною адресою.

Добрий вечір! Я працюю на підприємстві і нам прийшло від виконавчої служби лист і постанова про звернення стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи боржника (стягувач УПП) на людину яка в нас працює. Які повинні бути в подальшому мої дії? Дякую за роз"яснення.
Автор запитання: Оля - 18-12-2018 16:06:06

Доброго дня!

Звернення стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи боржника, порядок здійснення відрахувань здійснюються відповідно до статей 68 - 70 Закону України "Про виконавче провадження" http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1404-19

Відповідно до ч.3 ст.68 ЗУ «Про виконавче провадження» про звернення стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи боржника виконавець виносить постанову, яка надсилається для виконання підприємству, установі, організації, фізичній особі, фізичній особі - підприємцю за місцем отримання боржником відповідних доходів. Копія зазначеної постанови залишається у виконавчому провадженні на контролі.

Згідно з ч.1 ст.69 ЗУ «Про виконавче провадження» Підприємства, установи, організації, фізичні особи, фізичні особи - підприємці здійснюють відрахування із заробітної плати, пенсії, стипендії та інших доходів боржника і перераховують кошти на відповідний рахунок органу державної виконавчої служби, рахунок приватного виконавця у строк, встановлений для здійснення зазначених виплат боржнику, а в разі якщо такий строк не встановлено, - до десятого числа місяця, наступного за місяцем, за який здійснюється стягнення. Такі підприємства, установи, організації, фізичні особи, фізичні особи - підприємці щомісяця надсилають виконавцю звіт про здійснені відрахування та виплати за формою, встановленою Міністерством юстиції України.

У постанові, яку Ви отримали від виконавчої служби повинно міститися порядок стягнення суми боргу та розмір відрахувань; реквізити рахунку, на який необхідно перераховувати утримані кошти, або адресата в разі перерахування коштів поштовим переказом; вимогу щодо направлення звітів про здійснені відрахування та виплати із зазначенням періодичності подання звітів та адреси, на яку необхідно направляти звіти.

А взагалі, на підприємстві повинен бути юрист, до якого раджу звернутись за більш детальною консультацією.

Проконсультуйте будь-ласка, сімя з трох чоловік (мама та дві дочки) приживають в власному будинку, власник будинку мама. Чоловік однієї з дочок учасник бойових дій, не приписаний в будинку. Чи можливий такий варіант – чоловік оформляє договір оренди будинку з тещею, та оплочує комунальні послуги (воду, газ, електроенергію) з урахуванням пільг на які він має право зі знижкою 75% ??? як правильно у відповідності до чинного законодавства це зробити??? дякую.
Автор запитання: Роман - 18-12-2018 09:42:10

Доброго дня!

Відповідно до статті 12 закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"(http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12) учасникам бойових дій надається 75% знижка на плату за користування комунальними послугами (газом, електроенергією та іншими послугами), а також скрапленим балонним газом для побутових потреб у межах середніх норм споживання. Площа житла, на яку надається знижка, при розрахунках плати за опалення становить 21 кв. м опалювальної площі на кожну особу, яка постійно проживає у житловому приміщенні (будинку) і має право на знижку, та додатково 10,5 кв. м на сім'ю.

Відповідно до встановлених норм та вимог місцевих органів влади (самоврядування) та регіональних відділень постачальників/надавачів комунальних послуг, існує наступний порядок отримання вищезазначених пільг учасниками бойових дій, які орендують житлове приміщення:

1) Першочергово необхідно звернутись до місцевого депутата за місцем проживання для отримання довідки за фактичним місцем проживання з пакетом наступних документів: копія паспорта; копії свідоцтва про народження неповнолітніх дітей пільговика; договір найму (оренди) житлового приміщення (за вимогою місцевого депутата договір завірений належним чином).

2) Після отримання від місцевого депутата довідки за фактичним місцем проживання необхідно звернутись до місцевої ради та зареєструвати вищезазначену довідку.

3) Із зареєстрованою довідкою необхідно звернутись до центру надання адміністративних послуг за місцем проживання для отримання довідки про склад сім'ї . При собі мати оригінали довідки від депутата, паспортів, свідоцтв про народження неповнолітніх дітей пільговика.

4) Наступним кроком буде звернення до Управління праці та соціального захисту населення за місцем проживання для включення до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, відповідно до постанови КМУ від 29.01.2003 № 117 "Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги". http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/117-2003-%D0%BF При собі слід мати оригінал довідки про склад сім'ї з центру надання адміністративних послуг, копії довідки про безпосередню участь особи в антитерористичній операції та посвідчення учасника бойових дій (з пред'явленням оригіналів цих документів), копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків. На підставі наданих документів органом соціального захисту населення надається довідка, яка підтверджує право на пільгу.

5) Після цього необхідно звернутися до постачальника/надавача відповідних комунальних послуг (газ, електроенергія та інші послуги) із заявою про оформлення пільги, пакетом документів (мати при собі оригінали), квитанціями (розрахунковими книжками) про сплату за послуги (електроенергія, газ, вода), показниками лічильника та довідкою-дозволом про оформлення пільги за фактичним місцем проживання (за необхідності).

Кожні наступні шість місяців необхідно звертатися до міського депутата для отримання довідки, яку необхідно надавати в управління праці та соціального захисту населення для підтвердження місця проживання.

Якщо постачальник/надавач відповідних комунальних послуг (газ, електроенергія та інших послуг) не використовує надану пільгу, то необхідно повторно звернутись до нього з довідкою від Управління праці та соціального захисту населення, яка підтверджує право на пільгу.

Отже, у відповідності до чинного законодавства, учасник бойових дій має право на отримання пільг на оплату житлово-комунальних послуг у разі оренди житлового приміщення. Для цього необхідно скласти договір оренди будинку у відповідності до ЦК України та виконати вказані дії для отримання такої пільги.

Доброго дня! В платіжці на оплату послуги з централізованого опалення (квартира) за листопад вказано "Всього до сплати" - 605 грн. (1605 грн. - 1000 грн. субсидія). При цьому за даними відділу субсидії обов'язкова плата - 940 грн. Скажіть, будь ласка, яку суму я повинен заплатити за тепло - 605,00 грн. чи 940,00 грн.(обов'язкову плату)? Заздалегідь дякую.
Автор запитання: Сергій - 17-12-2018 13:01:49

Доброго дня!

Відповідно до абз.14 п.17 Постанови КМУ «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива» (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-95-%D0%BF) Розмір житлової субсидії на оплату комунальних послуг з постачання теплової енергії для централізованого теплопостачання, а також з постачання та розподілу природного газу, з постачання та розподілу електричної енергії для індивідуального опалення розраховується виходячи з фактичного розміру опалюваної площі житлового приміщення (будинку), але не більше соціальної норми житла (крім випадків призначення субсидії на понаднормову площу відповідно до пункту 5 цього Положення) та соціального нормативу з оплати даних комунальних послуг, витрат на утримання багатоквартирного будинку.

Згідно з п.3 Постанови КМУ «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива» Призначення житлових субсидій та контроль за їх цільовим використанням здійснюється структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві і Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх створення) рад (далі - структурні підрозділи з питань соціального захисту населення).

Раджу Вам звернутися до територіального підрозділу з питань соціального захисту населення для отримання інформації стосовно призначеної Вам субсидії. Також Ви можете звернутися до теплопостачальної організації, яка надає вам теплову енергію з проханням роз`язнити інформацію про ціни/тарифи, загальну вартість місячного платежу у відповідності до ст.7 ЗУ «Про житлово-комунальні послуги» ( http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2189-19) , яка передбачає право споживача на отримання вказаної інформації.

Yandex.Metrika