Онлайн консультації

Пошук за ключовим словом раніше наданих консультацій

Онлайн консультації

   Запитань: усього-1487, сьогодні-0;    відповідей: усього-1487, сьогодні-0


Сортування
Є відповідь  
Опубліковано  
Чекає на відповідь  
Опубліковано  
Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, наступне. Я озмінила прізвище при одруженні, хочу внести зміни до ІПН. Це треба в податкову обов язково за місцем проживання звертатися? Які документи необхідно для цього і які строки?
Автор запитання: Оля - 30-10-2018 12:02:55

Доброго дня!

Відповідно до п.1 розд. IX Положення
про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1306-17) фізичні особи - платники податків зобов’язані подавати до контролюючих органів відомості про зміну даних, які вносяться до Облікової картки або Повідомлення (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і мають відмітку у паспорті), протягом місяця з дня виникнення таких змін шляхом подання Заяви за формою № 5ДР (додаток 12) або Заяви за формою № 5ДРП  (додаток  13) відповідно.

Згідно з п.2 розд. IX Положення
про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків фізичні особи подають зазначені заяви особисто або через представника до контролюючого органу за своєю податковою адресою (місцем проживання), а у разі зміни місця проживання - до контролюючого органу за новим місцем проживання. Фізичні особи, які тимчасово перебувають за межами населеного пункту проживання, подають зазначені заяви особисто або через представника до будь-якого контролюючого органу.

Як зазначено у п.3 розд. IX Положення
про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків для заповнення Заяви використовуються дані документа, що посвідчує особу, та інших документів, які підтверджують зміни таких даних.

Тобто, враховуючи вищевикладені положення, Вам потрібно звернутися з паспортом та свідоцтвом про одруження, протягом місяця з дня зміні прізвища з заявою про зміну даних до контролюючого органу за своєю податковою адресою (місцем проживання), а у разі зміни місця проживання - до контролюючого органу за новим місцем проживання, у разі ж тимчасового перебування за межами місця проживання можете подати таку заяву до будь-якого контролюючого органу.

 

Здравствуйте утерян оригинал военного свидетельства, есть копия что нужно чтоб востоновить оригинал
Автор запитання: Олег - 29-10-2018 16:59:54

Доброго дня!

Відповідно до п.28 Постанови КМУ від 21 березня 2002 р. N 352 Про затвердження Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом ( http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/352-2002-%D0%BF/print1331980651939401) громадянам, приписаним до призовних дільниць, видається посвідчення про приписку до призовної дільниці. У разі втрати посвідчення про приписку призовнику видається дублікат. Видача дубліката посвідчення про приписку проводиться за письмовою заявою призовника, в якій зазначаються обставини втрати. Підставою для видачі дубліката посвідчення є рішення районного військового комісара, яке приймається після з'ясування обставин втрати призовником посвідчення про приписку.

Тому, Вам треба звернутися з письмово заявою для видачі дублікату, в якій Ви маєте описати всю ситуацію. Потім дочекатися рішення районного комісара.

Відповідно до ст. 211 КУпАП http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n2440 умисне зіпсуття або недбале зберігання військовозобов'язаними і призовниками обліково-військових документів (військових квитків і посвідчень про приписку до призовних дільниць), яке спричинило їх втрату,- тягне за собою накладення штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Роз"яснить , будьласка,якi документи треба легалiзувати..субсидія за рішенням комісії може призначатись, якщо члени домогосподарства в період, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії, документально підтвердили набуття страхового стажу в інших країнах шляхом надання легалізованих в Україні документів.
Автор запитання: Олександр - 26-10-2018 20:05:37

Доброго дня!

Відповідно до ст.21 ЗУ «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1105-14 Страховий стаж - період (строк), протягом якого особа підлягала страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та за який щомісяця сплачено нею та роботодавцем або нею страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок, крім випадків, передбачених абзацом другим цієї частини. Період відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, отримання виплат за окремими видами соціального страхування, крім пенсій усіх видів (за винятком пенсії по інвалідності), включається до страхового стажу як період, за який сплачено страхові внески виходячи з розміру мінімального страхового внеску. Страховий стаж обчислюється за даними персоніфікованого обліку відомостей про застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, а за періоди до його запровадження - у порядку та на умовах, передбачених законодавством, що діяло раніше.

               Потрібно надати документи, які підтверджують набуття страхового стажу в інших країнах, з якими Україною було укладено договори про соціальне забезпечення.

            Легалізація документів передбачена Інструкції про порядок консульської легалізації офіційних документів в Україні і за кордоном (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0535-02) Віденською конвенцією «Про консульські зносини» 1963 року ( http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_047 ) легалізація — це процедура підтвердження дійсності оригіналів офіційних документів або засвідчення справжності підписів посадових осіб, уповноважених засвідчувати підписи на документах, а також дійсності відбитків штампів, печаток, якими скріплено документ, з метою використання його за кордоном. Легалізація в установленому порядку документа надає йому право на існування в міжнародному обігу.

Добрий день.У мене складна ситуація. Я являюсь власником будинку в якому не проживаю. Субсидії мені не надали на будинок так як я періодично буваю за кордоном. Справа в тім що до мене в будинок привезли іногородню тітку інваліда її син і обманим шляхом її покинув.Родичі їсти дають но до себе не хочуть брати. Іде зима будинок холодний, людина замерзає, коштів на оплату немає. Порадьте будьласка як бути. Син утік за кордон і говорить мені всерівно. SOS.
Автор запитання: Андрій - 26-10-2018 18:15:00

Доброго дня!

Відповідно до абз.10 п.7 Положення про порядок призначення житлових субсидій житлову субсидію за рішенням комісії не може бути призначено у разі, коли у члена домогосподарства або у члена сім’ї особи із складу домогосподарства доходи, які враховуються під час призначення житлової субсидії, були такими, що зазначені в абзацах другому - четвертому підпункту 3 пункту 6 цього Положення, і такі особи перебували за кордоном сукупно більше 60 днів протягом періоду, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії (крім випадку, зазначеного в абзаці четвертому пункту 7 цього Положення). До 60-денного періоду перебування за кордоном не включаються дні службового відрядження, лікування або навчання за кордоном, що підтверджується відповідними документами.

Законодавством передбачені певні випадки, коли субсидія може призначатися особам, які перебувають за кордоном сукупно більше 60 днів протягом періоду, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії.

У разі ж якщо на Вас не розповсюджується дія вказаного положення, то Вам не може бути призначена субсидія.

З приводу забезпечення своєї родички рекомендую звернутись до місцевих органів соціального забезпечення.

Здравствуйте!У меня такой вопрос.У меня в торговом павильоне разбили витрину.Я вызвала полицию,все зафиксировали.Мы знаем кто разбил.Есть свидетели,но полиция через участкового сделала отписку что состав уголовного преступления не найден и списали.Скажите как мне возместить ущерб,кот.составляет около 4000 грн.Приходил участковый и сказал что ничего сделать нельзя,т.к это мелкое хулиганство и сумма ущерба незначительная.Может им это незначительная сумма ,мне же менять витрину дорого будет.Может есть какая нибудь статья в административном кодексе,по которой предусмотрено возмещение ущерба как в моем случае.
Автор запитання: Светлана - 26-10-2018 17:34:17

Доброго дня!

Відповідно до ч.1 ст. 40 КУпАП (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n203 ) якщо у результаті вчинення адміністративного правопорушення заподіяно майнову шкоду громадянинові, підприємству, установі або організації, то адміністративна комісія, виконавчий орган сільської, селищної, міської ради під час вирішення питання про накладення стягнення за адміністративне правопорушення має право одночасно вирішити питання про відшкодування винним майнової шкоди, якщо її сума не перевищує двох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а суддя районного, районного у місті, міського чи міськрайонного суду - незалежно від розміру шкоди, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Необхідно мати на увазі, що накладення на правопорушника обов'язку відшкодувати заподіяну шкоду є правом, а не обов'язком вказаних вище органів (посадових осіб). Це право використовується ними з урахуванням всіх обставин справи. У разі незгоди з розглядом питання про відшкодування шкоди в адміністративному порядку або орган (посадова особа) при накладенні адміністративного стягнення одночасно не вирішить питання про відшкодування шкоди, то позов про відшкодування матеріальної шкоди може розглядатися в порядку цивільного судочинства. Для цього Вам потрібно звернутися до суду з позовом до винної особи.

Справа стосується тітки що живе в мене. Чи можу я якось засудити її дітей за те що вони покинули її на призволяще, підтвердити що вона вже 3 роки живе у мене може фактично пів села, і чи зможу витребувати моральну і матеріальну компенсацію з них за те що один з них ще одержує кошти по уходу , вона інвалід ,зовсім не ходить, а від нього я неодержав ні копійки допомоги?
Автор запитання: Виктор - 25-10-2018 22:39:26

Доброго дня!

Згідно з ч.3 ст. 172 СКУ Якщо повнолітні дочка, син не піклуються про своїх непрацездатних, немічних батьків, з них можуть бути за рішенням суду стягнуті кошти на покриття витрат, пов'язаних із наданням такого піклування.

Вілповідно до ст. 202 Сімейного Кодексу України (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14#n742) повнолітні дочка, син зобов'язані утримувати батьків, які є непрацездатними і потребують матеріальної допомоги.

Згідно зі ст. 203 Сімейного Кодексу України  Дочка, син крім сплати аліментів зобов'язані брати участь у додаткових витратах на батьків, викликаних тяжкою хворобою, інвалідністю або немічністю.

Стаття 205 СКУ зазначає, що суд визначає розмір аліментів на батьків у твердій грошовій сумі і (або) у частці від заробітку (доходу) з урахуванням матеріального та сімейного стану сторін. При визначенні розміру аліментів та додаткових витрат суд бере до уваги можливість одержання утримання від інших дітей, до яких не пред'явлено позову про стягнення аліментів, дружини, чоловіка та своїх батьків.

Також відповідно до ст. 206 СКУ  у виняткових випадках, якщо мати, батько є тяжко хворими, особами з інвалідністю, а дитина (стаття 6 цього Кодексу) має достатній дохід (заробіток), суд може постановити рішення про стягнення з неї одноразово або протягом певного строку коштів на покриття витрат, пов'язаних з лікуванням та доглядом за ними.

Тобто, у такому випадку можуть бути стягнуті судом кошти на покриття витрат, пов'язаних із наданням такого піклування. Такий позов може бути поданий Вашою тіткою, або її представником згідно з ст.58ЦПК

Для підготовки тексту рекомендую звернутися до юриста. Також даний позов Ви можете замовити дистанційно у нашому офісі.

Доброго дня! Моїй дитині 13 років, вона має дитину від хлопця, який відмовляється визнавати батьківство, хочу звернутися до суду, але хто може подавати таку заяву до суду? Їй нема 16 років, сказали, що не наділена цивпроц дієздатністю
Автор запитання: Світлана Буренок - 25-10-2018 16:53:41

Доброго дня!

Відповідно до ч.3 ст.128 Сімейного Кодексу України (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14#n616) позов про визнання батьківства може бути пред'явлений матір'ю, опікуном, піклувальником дитини, особою, яка утримує та виховує дитину, а також самою дитиною, яка досягла повноліття.

Законодавчо закріплено поняття «неповнолітніх батьків» у ст.156 СК України, це особи, які досягли 14-річного віку та яким враховуючи положення ст.35 ЦКУ (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15/print) може надаватися повна цивільна дієздатність. Проте, на сьогоднішній день законодавством не врегульовано статус батьків, які не досягли 14 років.

У такому разі слід зазначити, що відповідно до ч.1 ст.59 ЦПК (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15#n6467) права, свободи та інтереси малолітніх осіб віком до чотирнадцяти років, а також недієздатних фізичних осіб захищають у суді відповідно їхні батьки, усиновлювачі, опікуни чи інші особи, визначені законом. Тому враховуючи положення ст.175 ЦПК позовна заява може бути подана до суду особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах іншої особи, Ви можете звернутися до суду, як законний представник.

доброго дня. чи має право поліція разом з працівниками військкомату перевіряти документи на вулиці та вручати повістки? дякую
Автор запитання: Микола - 25-10-2018 16:52:10

Доброго дня!

Згідно з ч.1 ст.32 ЗУ «Про Національну поліцію» (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19#n258) поліцейський має право вимагати в особи пред’явлення нею документів, що посвідчують особу, та/або документів, що підтверджують відповідне право особи, у таких випадках:

1) якщо особа володіє зовнішніми ознаками, схожими на зовнішні ознаки особи, яка перебуває в розшуку, або безвісно зниклої особи;

2) якщо існує достатньо підстав вважати, що особа вчинила або має намір вчинити правопорушення;

3) якщо особа перебуває на території чи об’єкті із спеціальним режимом або в місці здійснення спеціального поліцейського контролю;

4) якщо в особи є зброя, боєприпаси, наркотичні засоби та інші речі, обіг яких обмежений або заборонений, або для зберігання, використання чи перевезення яких потрібен дозвіл, якщо встановити такі права іншим чином неможливо;

5) якщо особа перебуває в місці вчинення правопорушення або дорожньо-транспортної пригоди, іншої надзвичайної події;

6) якщо зовнішні ознаки особи чи транспортного засобу або дії особи дають достатні підстави вважати, що особа причетна до вчинення правопорушення, транспортний засіб може бути знаряддям чи об’єктом вчинення правопорушення.

Тільки за наявності однієї із вказаних підстав працівники поліції можуть здійснювати перевірку документів у особи. Працівники військкомату не наділені правом перевіряти документи особи.

Відповідно до п.64. «Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом» (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/352-2002-%D0%BF#o384) , оповіщення громадян про призов на строкову військову службу та їх прибуття на призовні дільниці відбувається за наказами районних військових комісарів і повістками, врученими призовникам через житлово-експлуатаційні організації, домовласників, відповідні виконавчі органи сільських, селищних і міських рад, де немає військових комісаріатів, керівників підприємств, установ, організацій, навчальних закладів незалежно від підпорядкування і форми власності. Отже, право вручати повістки мають лише ці органи, установи і організації.

Законом чітко не визначається місце вручення повістки, тому вручення її особі на вулиці також може бути правомірним, якщо: повістка вручається уповноваженою на те особою, яка може підтвердити надані їй повноваження відповідним документом; повістка є заздалегідь виписаною військовим комісаріатом і містить всі необхідні реквізити; особа, якій вручається повістка, є призовником відповідно до наказу районного військового комісара, який також потрібно пред’являти при врученні повістки. Лише за таких умов вручення повістки є правомірним незалежно від місця її вручення.

Добрий день! Мені потрібно подати до районного військомату списки юнаків 2002 р.н., для приписки до призовних дільниць, на даній території проживає і навчається четверо юнаків, двоє з них не зареєстровані, але ж проживають тривалий час і навчаються в школі на даній території.
Питання: мені потрібно іх подавати в списки? (юнаків які не зареєстровані)
Автор запитання: Лена - 25-10-2018 15:14:35

Доброго дня!

Відповідно до ч.3 ст. 14 ЗУ «Про військовий обов’язок та військову службу» http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2232-12#n613 До призовних дільниць щороку протягом січня - березня приписуються допризовники, яким у рік приписки виповнюється 17 років. Приписка проводиться районними (міськими) військовими комісаріатами за місцем проживання.

Згідно з ч.1 ст.29 ЦК (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15) місцем проживання фізичної особи є житло, в якому вона проживає постійно або тимчасово.

Отже, при складанні Вам потрібно включити в список всіх юнаків за місцем їх проживання.

Доброго дня я навчаюсь на 6 кусні(магістратура) заочна форма, у мене почалось дипломне проектування з 10.09.2018 по 31.12.2018, я закінчив військову кафедру і отримав первинне офіцерське звання молодший лейтенант запасу. Чи можуть мені надати відстрочку для захисту диплому і видати тимчасові військові документи.
Автор запитання: Тарас - 25-10-2018 11:37:00

Доброго дня!

Виходячи з Вашого питання не можна зрозуміти, відстрочку від якої саме військової служби Ви маєте на увазі. Положення законодавства закріплюють певні види військової служби у ч.6 ст. 2 ЗУ «Про військовий обов’язок та військову службу» (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2232-12#n613)

Відповідно до абз.8 ч.1 ст.18 ЗУ «Про військовий обов’язок та військову службу» у зв’язку з закінченням вищого навчального закладу присвоєно військове звання офіцерського складу Ви звільнені від проходження строкової служби. Тому Вас не може бути призвано до проходження строкової служби.

Однак, Вас може бути призвано у разі мобілізації, проте на сьогоднішній день в Україні не оголошено мобілізацію відповідно до порядку встановленого ЗУ «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3543-12/page )

Згідно з п.10.1 розд. Х Наказу Міністерства оборони Про затвердження Інструкції про організацію виконання Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0438-09#n798 ) Вас може бути призвано на військову службу за призовом осіб офіцерського складу. Відстрочка у такому випадку враховуючи п.10.4 надається на підставі положень ст.17 ЗУ «Про військовий обов’язок та військову службу». Проте, положення цієї статті не передбачають відстрочку особам з зазначеними обставинами у питанні.

Відповідно до законодавства, Вас також може бути призвано на навчальні збори військовозобов’язаних, як зазначено у ст.29 ЗУ «Про військовий обов’язок та військову службу».   У ст. 30 ЗУ «Про військовий обов’язок та військову службу» передбачені підстави для звільнення від проходження військових зборів.

Відповідно до п. 3 «Порядку виготовлення, видачі та знищення тимчасового посвідчення військовозобов’язаного» (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1511-17)  тимчасове посвідчення видається військовозобов’язаним, які: взяті на військовий облік військовозобов’язаних та яким присвоєно первинні військові звання офіцерського складу запасу (до надходження їх особових справ); втратили військові квитки (до їх отримання); не проходили військову службу (навчальні збори) та не мають військово-облікової спеціальності; визнані призовними комісіями непридатними в мирний час, обмежено придатними у воєнний час до військової служби за станом здоров’я (до підтвердження цього рішення під час повторного медичного огляду); прибули з місць позбавлення волі. Також тимчасове посвідчення видається військовозобов’язаним-жінкам.

Yandex.Metrika