Онлайн консультації

Пошук за ключовим словом раніше наданих консультацій

Онлайн консультації

   Запитань: усього-1215, сьогодні-0;    відповідей: усього-1215, сьогодні-0


Сортування
Є відповідь  
Опубліковано  
Чекає на відповідь  
Опубліковано  
Доброго дня! Я військовослужбовець,підскажіть будь ласка яким наказом регулюється питання виплати матеріальної допомоги при скрутному становищі?
Автор запитання: Олег - 15-09-2017 09:58:54

Доброго дня!

Ч.9 Наказу Міністерства оборони України «Про бюджетну політику Міністерства оборони України на 2017 рік» № 88 від 09.02.2017 року (http://www.mil.gov.ua/content/mou_orders/88_nm_2017.pdf) передбачає, що матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань виплачується військовослужбовцям у розмірі, що не перевищує їх місячного грошового забезпечення.

Відповідно до абз.3 вказаного Наказу, у заявах про виплату матеріальної допомоги зазначаються конкретні причини (важкий стан здоров’я військовослужбовців або членів його сім’ї, смерть рідних по крові або шлюбу, пожежа або стихійне лихо та інші поважні причини), які стали підставою для порушення клопотання, та розмір потреби.

Накази про виплату матеріальної допомоги видаються виключно в межах доведених граничних обсягів видатків та отриманих асигнувань на відповідний місяць з урахуванням порядку, передбаченого пунктом 7 цього наказу після розгляду заяв військовослужбовців.

Отже, Вам необхідно звернутись до Вашого керівництва з відповідною письмовою заявою. В цій заяві необхідно вказати причини, у зв’язку з якими Ви потребуєте матеріальної допомоги, а також розмір потреби. В подальшому, Ваше клопотання повинні розглянути і у разі наявності коштів виплатити Вам таку допомогу.  

 

У меня в июне 2016 года закончился контракт, когда я имею полное право на увольнение. Спасибо.
Автор запитання: Сергей - 14-09-2017 21:49:29

Доброго дня!

Якщо Ви маєте на увазі військову службу за контрактом, то в такому випадку раджу Вам ознайомитись з пунктами 34-37 Розділу 2 Указу Президента України «Про Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України» (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1153/2008/paran53#n53), в якому чітко прописані особливості припинення (розірвання) контракту.

Добрый день! Подскажите,пожалуйста,ответ на следующий вопрос. Много лет работаю учителем в школе и по совместительству аккомпаниатором в Доме культуры. В этом году в школе-на 1,5 ставки, в ДК-на 0,5 ставки.С образованием ОТГ( объединённая территориальная громада), и школа,и ДК в неё вошли. В связи с этим бухгалтеоия мне сказала,что я не имею права так работать,а только в общей сложности не более чем на 1,5 ставки в обоих местах. Ссылаются на Інструкцію про обчислення зар.плати працівникам освіти #102 от 15.04.93 г.
Но ведь школа и ДК :-это не одно предприятие. Вопрос: могу ли я продолжать работать на 1,5 ст.в школе и на 0,5 в яДК?
Заранее благодарна.
Автор запитання: Лариса - 14-09-2017 17:04:53

 

Доброго дня!

Відповідно до пункту 3 Наказу Міністерства освіти України «Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти» (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0056-93) установам і закладам освіти надано право  вирішувати  такі питання в галузі організації та оплати праці:

затверджувати структуру  й  штати,   встановлювати   посадові оклади  й  ставки  заробітної  плати  згідно  з  розрядами  Єдиної тарифної сітки,  визначеними  цією   Інструкцією,  без  дотримання середніх   окладів  і  без  урахування  співвідношень  чисельності керівників і  спеціалістів  у  межах  утвореного  в  установленому порядку фонду заробітної плати (фонду оплати праці) …

Отже, в даному випадку керівник Вашої установи має право самостійно вирішувати Ваше питання посилаючись на Інструкцію, а також враховуючи фонд оплати праці працівникам установи.

 

Доброго дня! Чи має право журналіст-позаштатник мати травматичну зброю?
Автор запитання: Кирило - 14-09-2017 13:52:17

Доброго дня!

Інформація, яка міститься у загальнодоступних джерелах говорить про те, що журналісти (штатні та позаштатні) мають право на отримання дозволу на носіння та використання засобів активної самооборони, зокрема травматичної зброї.

Дане питання врегульовує Наказ МВС УКРАЇНИ N379ДСК від 13.06.2000 (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0696-00). Однак, інформація яка міститься в цьому Наказі відноситься до інформації з обмеженим доступом, зокрема до службової інформації. У зв’язку з цим, текст цього наказу відсутній у вільному доступі.

Отримання доступу до службової інформації, якій присвоюється гриф для службового користування, регулюється ЗУ «Про доступ до публічної інформації» (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2939-17/print1493104501453553).

Окрім цього, Ви можете звернутись до свого керівника за роз’ясненнями та до органів Національної поліції.

 

Доброе утро. Помогите пожалуйста. Моего мужа судят по ст. 185 ч. 3 Уголовного Кодекса. Он обвиняется в совершении ряда краж совместно с другими людьми. По делу прокуратура выставила очень большой счет за проведенные экспертизы, более 15 тыс. Суд будет взыскивать эти деньги со всех обвиняемых солидарно, или в долях? Для нас это имеет принципиальное значение. Чем это регулируется – законом, подзаконным актом, или разъяснением, каким именно? Заранее благодарим.
Автор запитання: Зинаида - 14-09-2017 10:23:50

Доброго дня!

Згідно з частиною 2 статті 122 Кримінального процесуального кодексу України (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran1339#n1339) залучення стороною обвинувачення експертів спеціалізованих державних установ, а також проведення експертизи за дорученням слідчого судді або суду здійснюється за рахунок коштів, які цільовим призначенням виділяються цим установам з Державного бюджету України.

Відповідно до частини 2 статті 124 Кримінального процесуального кодексу України (http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran1339#n1339) у разі ухвалення обвинувального вироку суд стягує з обвинуваченого на користь держави документально підтверджені витрати на залучення експерта.

А також відповідно до Узагальнення судової практики щодо вирішення питання процесуальних витрат у судових рішеннях (вироки, ухвали) до плану роботи судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду Запорізької області на IІ півріччя 2014 року (https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwid5ubuxKbWAhVEbxQKHXeGAq4QFgg_MAM&url=http%3A%2F%2Fzpa.court.gov.ua%2Fuserfiles%2Fdut_uz1602.rtf&usg=AFQjCNFZ31-716kREIUER02HJNgpdfRVlQ) згідно з кримінальним процесуальним законодавствам суд, ухвалюючи вирок, повинен вирішити, на кого мають бути покладені процесуальні витрати і в якому розмірі (ст.368 КПК). Якщо обвинувачується декілька осіб у вчиненні злочину, суд вирішує ці питання окремо щодо кожного з них.

Зокрема, відповідно до п.13 ч.1 ст.268 Кримінального процесуального кодексу України  ухвалюючи вирок, суд повинен вирішити на кого мають бути покладені процесуальні витрати і в якому розмірі. Відповідно до ч.3 ст. 268 Кримінального процесуального кодексу України якщо обвинувачуються декілька осіб, суд вирішує питання, зазначені в цій статті, окремо щодо кожного з обвинувачених.

Тобто, питання на кого покласти процесуальні витрати та в яких розмірах залишаються на розсуд суду.

Доброго дня! Я з 2007 року по 01 квітня 2016 року займала посаду начальника відділу. В 2010 році мені встановлено 11 ранг 6 категорії. З 1 квітня 2016 року відбулась реорганізація, два управління об’єднанню в одне, мене переведено на посаду головного спеціаліста. Після вступу в дію з 1 травня 2016 року нового Закону про державну службу мені присвоєно найнижчий 9 ранг, чи правомірно встановлено мені ранг і коли має відбутись наступне підвищення рангу.
Автор запитання: Ірина - 12-09-2017 09:32:21

Доброго дня!

Відповідно до п.10 Постанови КМУ «Питання присвоєння рангів державних службовців та співвідношення між рангами державних службовців і рангами посадових осіб місцевого самоврядування, військовими званнями, дипломатичними рангами та іншими спеціальними званнями» (http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248994842) державним службовцям, яким присвоєно ранг відповідно до Закону України від 16 грудня 1993 р. № 3723-XII «Про державну службу», присвоюється найнижчий ранг у межах категорії посад, до якої належить посада державної служби. При цьому строк відпрацювання для присвоєння чергового рангу включає попередній період роботи державного службовця на займаній посаді.

Щодо наступного запитання, то відповідно до ч.6 ст.39 ЗУ «Про державну службу» (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/889-19/paran461#n461) черговий ранг у межах відповідної категорії посад присвоюється державному службовцю через кожні три роки з урахуванням результатів оцінювання його службової діяльності.

Відповідно до ч.7 ст.39 ЗУ «Про державну службу» за особливі досягнення або за виконання особливо відповідальних завдань державному службовцю може бути достроково присвоєно черговий ранг. Дострокове присвоєння чергового рангу може здійснюватися не раніше ніж через один рік після присвоєння попереднього рангу.

Доброго дня!Чи має право військомат вручити повістку в не призовний термін.Дякую.
Автор запитання: Віктор - 12-09-2017 00:56:03

            Доброго дня!

  Відповідно до ч.10 ст.1 ЗУ «Про військовий обов'язок і військову службу» (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2232-12/page) громадяни України, які приписані до призовних дільниць або перебувають у запасі Збройних Сил України чи проходять службу у військовому резерві, зобов'язані прибувати за викликом районного (міського) військового комісаріату для оформлення військово-облікових документів, приписки, проходження медичного огляду, направлення на підготовку з метою здобуття або вдосконалення військово-облікової спеціальності, призову на військову службу або на збори військовозобов'язаних.

      Відповідно до ч.6 ст.15 ЗУ «Про військовий обов'язок і військову службу» строки проведення призову (призовів) громадян України на строкову військову службу визначаються Указом Президента України. Такий указ публікується в засобах масової інформації не пізніш як за місяць до закінчення року, що передує року призову (призовів) громадян України на строкову військову службу, крім указу про призов (призови) громадян України на строкову військову службу в особливий період, який публікується не пізніш як за місяць до початку проведення призову (призовів) громадян України на строкову військову службу.
      Отже, повістка про призив для проходження строкової військової служби вручається особам у строки визначені в Указі Президента України про проведення призиву. Військовий комісаріат не має права вручати повістки про призив на строкову військову службу в інший термін. Однак, військовий комісаріат, має право вручити повістки громадяни України, які приписані до призовних дільниць або перебувають у запасі Збройних Сил України чи проходять службу у військовому резерві з метою виклику таких осіб до військового комісаріату для проходження медичного огляду, оформлення військово-облікових документів.

Мне 36 лет муогу я без военкомата прописаться в другом месте не военного не приписного у меня нет
Автор запитання: Василий - 11-09-2017 11:08:08

Доброго дня!
Відповідно до п.5 ч.18 Правил реєстрації місця проживання (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/207-2016-%D0%BF) для реєстрації місця проживання особа або її представник, разом з іншими необхідними документами, подає військовий квиток або посвідчення про приписку (для громадян, які підлягають взяттю на військовий облік або перебувають на військовому обліку).
Ст. 37 ЗУ «Про військовий обов'язок і військову службу» (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2232-12/paran680#n680) регулює питання взяття, зняття та виключення з військового обліку.
Ч.6 вказаної статті передбачає підстави виключення з військового обліку.
Тобто, якщо Ви перебуваєте на військовому обліку або підлягаєте взяттю на військовий облік, то при реєстрації місця проживання Ви повинні подати військовий квиток.
Якщо Ви не подасте необхідні документів, то відповідно до п.11 Правил реєстрації місця проживання орган реєстрації відмовить Вам у реєстрації місця проживання.

Скільки років педагогічного стажу необхідно мати, щоб піти у відпустку за вислугою років, чи дійсна дія даного закону на 2018 рік?
Автор запитання: Сисак Богдана - 08-09-2017 10:01:51

Доброго дня!

Чинним законодавством не передбачено надання відпусток за вислугою років.

Чинним законодавством передбачена можливість виходу на пенсію за вислугою років для педагогічних працівників.

Порядок призначення пенсії педагогічним працівникам регулюється ч. «е» ст.55 ЗУ «Про пенсійне забезпечення» (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1788-12/parao442#o442).

Вказана стаття передбачає, що право на пенсію за вислугу років мають працівники освіти після досягнення 55 років і за наявності спеціального стажу роботи за переліком, що затверджується у порядку, який визначається Кабінетом Міністрів України, станом на 1 квітня 2015 – не менше 25 років та після цієї дати:

з  1  квітня  2015 року по 31 березня 2016 року - не менше 25 років 6 місяців;
     з  1  квітня  2016 року по 31 березня 2017 року - не менше 26 років;
     з  1  квітня  2017 року по 31 березня 2018 року - не менше 26 років 6 місяців;
     з  1  квітня  2018 року по 31 березня 2019 року - не менше 27 років;
     з  1  квітня  2019 року по 31 березня 2020 року - не менше 27 років 6 місяців;
     з  1  квітня  2020 року по 31 березня 2021 року - не менше 28 років;
     з  1  квітня  2021 року по 31 березня 2022 року - не менше 28 років 6 місяців;
     з  1  квітня  2022 року по 31 березня 2023 року - не менше 29 років;
     з  1  квітня  2023 року по 31 березня 2024 року - не менше 29
років 6 місяців;

  з 1 квітня 2024 року або після цієї дати - не менше 30 років.

Отже, відповідно до вказаного педагогічні працівники мають право на пенсійне забезпечення за вислугу років, після досягнення ними  55-ти років, а також за умови наявності відповідного спеціального стажу роботи, який залежить від періоду, в якому особа планує скористатись своїм правом на пенсію.

Я дуже вибачаюсь , але я не зрозуміла відповіді , так нам дадуть закінчити кафедру чи призвуть на строкову ? Дякую. Приписку ми не міняли.
Автор запитання: Катерина - 07-09-2017 16:32:09

Доброго дня!

Відстрочка від призову на строкову військову службу регулюються ст.17 ЗУ «Про військовий обов’язок та військову службу» (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2232-12/paran271#n271).

Відповідно до ч.8 ст. 17 вказаного Закону відстрочка від призову на строкову військову службу для здобуття освіти на весь період навчання надається громадянам призовного віку, які навчаються у вищих навчальних закладах з денною формою навчання, у тому числі під час здобуття наступного вищого освітньо-кваліфікаційного рівня вищої освіти.

Вказана стаття не передбачає надання відстрочки від проходження строкової військової служби з вказаної Вами причини.

Окрім цього, «Порядок проведення військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу» (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/48-2012-%D0%BF/print1493104501453553) також не передбачає надання відстрочки.

Yandex.Metrika