Онлайн консультації

Пошук за ключовим словом раніше наданих консультацій

Онлайн консультації

   Запитань: усього-1353, сьогодні-0;    відповідей: усього-1353, сьогодні-0


Сортування
Є відповідь  
Опубліковано  
Чекає на відповідь  
Опубліковано  
Доброго дня!)
Допоможіть розібратись в такому питанні - моїй матері бурили скважену для води в дворі. Бурщики, в принципі, документів як таких не мали. Вони їздили по селах і бурили скважени, тому умовно кажучи ми повірили на слово іншим односельчанам, що вони непогано бурять. В принципі, вони зробили свою роботу. Також вони запропонували встановити свій власний насос за окрему плату. Так як насос у нас вже був, я вирішив встановити сам власний. Але після того як вони поїхали, і я встановив насос(до речі, не вперше і без жодних проблем минулих разів), вода качалась буквально півгодини. Потім постачання води припинилось, і вирішив витягнути насос, але не вдалось по якимось причинам. Після цього ми дзвонили цим працівникам і пояснювали ситуацію. Спершу вони погодились розібратись, але згодом почали ігнорувати дзвінки. Самих офіційних грошових операцій ми не здійснювали. Щоб ви порадили робити в даній ситуації? Чи є важелі впливу на таку контору? Так як сума досить велика за таку "роботу"
Автор запитання: Валентин - 04-08-2018 17:49:48

Доброго дня!

У даній ситуації вирішальним є факт укладення між вами та буровиками договору про надання послуги. Якщо Ви його укладали, то варто ознайомитися з частиною договору «відповідальність».

У разі відсутності між вами укладеного договору, ніяких обґрунтованих вимог перед працівниками Ви висунути не зможете, оскільки сторонами не було обговорено ні обов’язків, ні відповідальності за неякісне здійснення цієї діяльності.

Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, чи маю я право на невикористану відпустку за 2002 рік? Дякую. На даний час я ще працюю.
Автор запитання: Чернівчан Ярослава - 03-08-2018 15:31:20

Доброго дня!

Відповідно до ч.1 ст.24 ЗУ «Про відпустки»( http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80/paran258#n258) у разі звільнення працівника йому виплачується грошова компенсація за всі не використані ним дні щорічної відпустки, а також додаткової відпустки працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину - особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи.

Законодавством не передбачено терміну давності, після якого працівник може втратити право на відпустки, не використані за минулі роки. Немає також заборони надавати у майбутньому щорічну відпустку, невикористану в поточному році. Це означає, що відпустки, не використані у минулих роках, не «пропадають». Тому, якщо через певні причини працівник не скористався своїм правом на щорічні відпустки у кількох попередніх роках (два, три чи більше років), він має право використати всі дні цих відпусток. На це вказує і Мiністерство працi та соціальної політики України в листі «Щодо виплати компенсації за невикористані дні щорічної відпустки» вiд 22 лютого 2008 р. № 33/13/116-08.

Доброго дня! Я лікуюсь у військовому госпіталі.Чи зобов*язані лікарі при першій моїй вимозі,надавати мені на руки історію хвороби?
Автор запитання: Кирило - 02-08-2018 14:44:22

Доброго дня!

Відповідно до ч.1 ст.39 Основ законодавства України про охорону здоров'я (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2801-12/page) пацієнт, який досяг повноліття, має право на отримання достовірної і повної інформації про стан свого здоров'я, у тому числі на ознайомлення з відповідними медичними документами, що стосуються його здоров'я.

Згідно з ч.4 ст.39 Основ законодавства України про охорону здоров'я якщо інформація про хворобу пацієнта може погіршити стан його здоров'я або погіршити стан здоров'я фізичних осіб, визначених частиною другою цієї статті, зашкодити процесові лікування, медичні працівники мають право надати неповну інформацію про стан здоров'я пацієнта, обмежити можливість їх ознайомлення з окремими медичними документами.

Отже, медичні працівники повинні надавати інформацію про стан здоров¢я та ознайомлення з відповідними документами пацієнта за винятком випадків передбачених законодавством

Доброго дня !!!Прошу дати роз’яснення . Договір оренди на земельний пай дійсний до 2021 року ,а на сьогодній день орендар починає у примусовому порядку заключати додаткові угоди з продовженням терміну оренди на 15 років . Чи цне є правомірні дії орендаря ? Дякую
Автор запитання: Люба - 02-08-2018 12:14:56

Доброго дня!

Відповідно до ст.33 ЗУ «Про оренду землі» (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/161-14) орендар, який має намір скористатися переважним правом на укладення договору оренди землі на новий строк, зобов’язаний повідомити про це орендодавця до спливу строку договору оренди землі у строк, встановлений цим договором, але не пізніше ніж за місяць до спливу строку договору оренди землі.

До листа-повідомлення про поновлення договору оренди землі орендар додає проект додаткової угоди.

Орендодавець у місячний термін розглядає надісланий орендарем лист-повідомлення з проектом додаткової угоди, перевіряє його на відповідність вимогам закону, узгоджує з орендарем (за необхідності) істотні умови договору і, за відсутності заперечень, приймає рішення про поновлення договору оренди землі (щодо земель державної та комунальної власності), укладає з орендарем додаткову угоду про поновлення договору оренди землі. За наявності заперечень орендодавця щодо поновлення договору оренди землі орендарю направляється лист-повідомлення про прийняте орендодавцем рішення.

Тобто, відповідно до законодавства, додаткова угода складається орендарем не пізніше ніж за місяць до спливу строку договору оренди, після узгоджується з орендодавцем. У законодавстві не передбачено з якого терміну може складатися та узгоджуватися додаткова угода. Однак, жодна угода не може бути укладена примусово!

Доброго дня!Чи є десь законодавчо визначено поняття "засоби індивідуального захисту від сніду":
Автор запитання: Тарас - 01-08-2018 13:22:25

   Доброго дня! Відповідно до п. 2.3 Інструкції з профілактики внутрішньолікарняного та професійного зараження ВІЛ-інфекцією (http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0820-00) при   маніпуляціях,   які   супроводжуються   порушенням цілісності шкіри і слизових оболонок, при   розтині   трупів, проведенні   лабораторних досліджень, обробці інструментарію і білизни, прибиранні і т. ін. медичні працівники та технічний персонал   користуються   засобами   індивідуального   захисту (хірургічними халатами, гумовими рукавичками, масками, а в разі потреби   -   захисним   екраном,   непромокальними   фартухами,нарукавниками, окулярами). Ці дії дають змогу уникнути контакту шкіри   та слизових оболонок працівника з кров'ю, тканинами,біологічними рідинами пацієнтів. Враховуючи вищевикладене положення, індивідуальними засобами захисту медичних працівників від ВІЛ є хірургічні халати, гумові рукавички, маски, а в разі потреби   -   захисні   екрани,   непромокальні   фартухи ,нарукавники, окуляри.

суд призначив аліменти 30% прожиткового, але ДВС рахує 1/3 частини середньої зарплати по району. чи правомірні дії ДВС?
Автор запитання: Артем - 31-07-2018 10:09:49

Доброго дня!

Згідно з п.1 ст. 80 СК України (http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2947-14) аліменти присуджуються одному з подружжя у частці від заробітку (доходу) другого з подружжя і (або) у твердій грошовій сумі.

Відповідно до ст.195 Сімейного кодексу України заборгованість за аліментами, присудженими у частці від заробітку (доходу), визначається виходячи з фактичного заробітку (доходу), який платник одержував за час,  протягом якого не проводилось їх стягнення.

Якщо платник аліментів не працював на час виникнення заборгованості, але працює на час визначення її розмірі, заборгованість визначається із заробітку(доходу), який він одержує.

 Якщо платник аліментів не працював на час виникнення заборгованості і не працює на час визначення її розміру, вона обчислюється із середньої заробітної плати працівника для даної місцевості.

Якщо ж це непрацюючий боржник, тобто на даний час порядок нарахування заборгованості по сплаті аліментів залишився незмінний, заборгованість для такого боржника нараховується виходячи із середньомісячної заробітної плати по даній місцевості, але в той же час має бути не меншою 30% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Відомості про середній розмір заробітної плати державний виконавець може отримати шляхом направлення запиту до органів статистики.

Тобто, дії ДВС є правомірними.

 

добрий день. мене звільнили з роботи за власним бажанням. трудову книжку віддали з затримкою, через що Управління Держпраці постановиор визнати наказ недійсним і внести дані згідно нового наказу. Зараз я працюю на новій роботі і не маю змоги йти на стару і вносити зміни. як діяти в такій ситуації? чи можна не йти на стару роботу? боюся якщо піду, то трудову заберуть і не віддадуть з мотивів помсти за перевірку. дякую
Автор запитання: Олег Іванович - 30-07-2018 17:03:13

Доброго дня!

               Відповідно до п. 2.10 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників №58 (http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0110-93) у разі необхідності, наприклад, зміни запису відомостей про роботу після зазначення відповідного порядкового номеру, дати внесення запису   в   графі 3 пишеться: "Запис за N таким-то 
недійсний". Прийнятий за такою-то професією (посадою) і у графі 4 повторюються дата і номер наказу (розпорядження) власника або уповноваженого ним органу, запис з якого неправильно внесений до трудової книжки.

                У такому ж порядку визнається недійсним запис про звільнення і переведення на іншу постійну роботу   у   разі   незаконного звільнення або переведення, установленого органом, який розглядає трудові спори, і поновлення на попередній роботі або   зміни формулювання причини звільнення. Наприклад, пишеться: "Запис за N таким-то є недійсним, поновлений на попередній роботі". При зміні формулювання   причини   звільнення   пишеться:   "Запис за N   таким-то  є недійсним" звільнений... і зазначається нове формулювання.

               У графі 4 в такому разі робиться посилання на наказ про поновлення на роботі або зміну формулювання причини звільнення.

               При наявності в трудовій книжці запису про звільнення або переведення на іншу роботу, надалі визнаної недійсною, на прохання працівника видається Дублікат" трудової книжки без внесення до неї запису, визнаного недійсним.

               Виправний запис повинен буде зробити той роботодавець, яким внесено до трудової книжки працівника неправильний запис відповідно доп. 2.6 Інструкції № 58. Тому якщо на момент виявлення неправильного запису працівник уже працює в нового роботодавця, такий виправний запис може бути внесено до трудової книжки працівника тільки після його звільнення від цього роботодавця, коли книжка опиниться на руках у працівника

 

доброго дня. військкомат надіслав рекомендованим листом повістку для явки до них. чи правомірно таким чином оповіщати людей? дякую
Автор запитання: Микола - 30-07-2018 12:04:42

Доброго дня!

Відповідно до ч.8 ст.15 ЗУ «Про військовий обов’язок та військову службу» ( http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2232-12) після набрання чинності Указом Президента України щодо проведення чергового призову:

призовники, яким надійшла повістка районного (міського) військового комісаріату на прибуття до призовної дільниці для проходження призовної комісії, зобов'язані прибути в пункт і у строк, зазначені в повістці;

у разі якщо за будь-яких обставин повістка не надійшла, громадяни призовного віку зобов'язані з'явитися до призовної дільниці в десятиденний строк з дня початку відповідного чергового призову, визначеного Указом Президента України;

призовники, які змінили місце проживання, зобов'язані в семиденний строк прибути до районного (міського) військового комісаріату за новим місцем проживання для взяття на військовий облік;

керівники підприємств, установ, організацій і навчальних закладів незалежно від підпорядкування та форм власності на вимогу військових комісаріатів забезпечують своєчасне прибуття громадян призовного віку до призовних дільниць.

При цьому, надіслання повістки рекомендованим листом законом не заборонено. В той же час, при такому врученні буде відсутній підпис особи на корінці повістки.

доброго дня. чи входить у повноваження ОСББ сповіщення про виклик до військкомату? дякую
Автор запитання: Ігор - 30-07-2018 09:01:35

Доброго дня!

Відповідно до ч.3 ст.1 ЗУ «Про об'єднання співвласників                багатоквартирного будинку об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2866-14/parao210#o210 ) - юридична особа, створена власниками квартир та/або нежитлових   приміщень   багатоквартирного будинку для сприяння використанню їхнього власного майна та управління, утримання і використання спільного майна.

Зідно з ч.8 ст. 15 ЗУ «Про військовий обов’язок та військову службу» (http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2232-12/print1509614955559569) керівники підприємств, установ, організацій і навчальних закладів незалежно від підпорядкування та форм власності на вимогу військових комісаріатів забезпечують своєчасне прибуття громадян призовного віку до призовних дільниць.

Отже, відповідно до законодавства,до повноважень ОСББ входить сповіщення про виклик до військкомату.

Скажіть будь ласка, якщо я перебуваю в академічній відпустці, я втрачаю статус студента? Студент - це особа, зарахована до вищого навчального закладу, і згідно з положенням про академічні відпустки, академічна відпустка, це лише перерва в навчанні, яка не може мене позбавити статусу студента. Тобто, я як студент, є непрацездатним, так?
Автор запитання: Андрій - 28-07-2018 11:14:55

Я вже виклав свою позицію з приводу Вашого питання. Вона співпадає з позицією ПФУ. Однак, нічого в життя не є безспірним, - тому в разі впевненості у своїй правоті, рекомендую звертатися до суду.

Yandex.Metrika